WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 7 |

«Методичні рекомендації вчителю щодо вибору шляхів до професійного зростання Упорядник: Гусь І.М., директор Харківського приватного ліцею міського господарства Харківської області Харків ...»

-- [ Страница 1 ] --

Харківський приватний ліцей міського господарства Харківської області

Методичні рекомендації вчителю щодо

вибору шляхів

до професійного зростання

Упорядник: Гусь І.М.,

директор Харківського приватного ліцею

міського господарства Харківської області

Харків -2013

Зміст

Стор.

Як складати аналітичний звіт про свою професійну

1. 3

діяльність

Наступний мій крок – усвідомити значення поняття

2. 7 «педагогічний досвід»

Вашій увазі пропонуємо найважливіший документ про 3. 8 атестацію Організація корекційно-розвивальної роботи практичного 4. 31 психолога та соціального педагога. Методичні рекомендації Організація роботи з обдарованими дітьми. Методичні 5. 37 рекомендації Я – вчитель… Я атестуюсь… Я звітую… Упорядник Надточій О.І., вчитель української мови та літератури і тому складаю аналітичний звіт про свою професійну діяльність. І, перш за все, ретельно ознайомлюсь з нормативною базою.

Скористаюсь загальними рекомендаціями щодо складання аналітичного звіту.

Аналітичний звіт про діяльність учителя має містити опис та аналіз результатів професійно-педагогічної діяльності педагога за останні три роки. Він є найбільшим за обсягом документом.

Різниця між довідкою та звітом – тільки в авторстві. Аналітичну довідку готує заявник або за його дорученням готують інші особи, а аналітичний звіт – сам претендент.

Відповідно,в першому випадку текст викладено від третьої особи («Учитель домігся… Він (вона) вміє… Її учні»), у другому – від першої особи («Я домоглася… Я вмію… Мої учні»). У всіх інших конкурсних відносинах довідка та звіт рівносильні.

Аналітичний звіт – не тільки найбільший за обсягом документ, а й найскладніший за структурою та найбільш різноманітний за змістом. Як правило, він містить різні ілюстрації, схеми, графіки,діаграми, таблиці та інші елементи, призначені для того, щоби більш наочно й переконливо подати зміст і результати діяльності претендента.

Звіт має не тільки засвідчити результати професійної діяльності претендента, а й переконливо продемонструвати їх значущість.

Досягти цього неможливо без професійного аналізу та оцінки кількісних і якісних даних. На жаль, автори звітів нерідко забувають, що готують не просто звіт, а аналітичний звіт. Цифри,які ніяк не коментуються, таблиці, графіки й діаграми самі по собі переконують погано. Іноді це може дати ефект діаметрально протилежний очікуваному.

Відсутність грамотних професійних пояснень і коментарів до процитованих фактів, логіко-змістовного зв’язку між різними елементами змісту звіту, наприклад, основним текстом, таблицями, ілюстраціями тощо ускладнює сприйняття звіту й може бути кваліфіковане як наслідок низької аналітичної та рефлексивної культури автора. Мало подати результати, їх треба прокоментувати, проаналізувати й оцінити.

Інша проблема, якої також необхідно уникнути, готуючись до звіту, - велика кількість загальних міркувань на різні педагогічні теми, необґрунтованих заяв, дифірамбів на адресу претендента як наслідок браку конкретних, документально підтверджених фактів,що свідчать про його професійно-педагогічну фаховість.

Аналітичний звіт – не курсова або дипломна робота з педагогічних спеціальностей і не так зване «узагальнення педагогічного досвіду». Тому в ньому небажаними є розлогі теоретичні роздуми, описи педагогічних методик (методів, форм, засобів, прийомів).

Неможливо обійти увагою питання про те, які саме педагогічні підходи,дидактичні системи й конкретні методики використовує вчитель у своїй повсякденній роботі. Їх можна назвати або, за потреби, коротко охарактеризувати, використовуючи при цьому не більш ніж 10-15 пропозицій.

Важливіше продемонструвати причиново-наслідковий зв’язок між тим, що і як робить учитель, і результатами,які роблять його претендентом на підвищення категорії.

І останній стратегічний орієнтир під час підготовки звіту – його безумовна достовірність. До звіту можна долучити лише перевірені та,як правило, документально підтверджені дані. Достовірність звіту означає не тільки відсутність у ньому помилкових або неперевірених фактів, а й повноту представлення всієї інформації, що характеризує зміст і результати діяльності претендента з погладу критеріїв оцінки.Адже зумисне приховування «незручних» даних рано чи пізно стане очевидним.

У звіту є своя структура, якої необхідно дотримуватися. Ось кілька порад, які допоможуть вам побудувати звіт за всіма правилами.

Інструкція до підготовки аналітичного звіту «Моє портфоліо»

1. Під час написання аналітичного звіту пам’ятайте, що він, насамперед, повинен мати чітку структуру,якої слід дотримуватися; титульний аркуш; список літератури; додатки.

2. Титульний лист – це головна частина вашої роботи. Вкажіть інформацію про виконавця (ів)звіту. У змісті вкажіть інформацію про структуру звіту з нумерацією відповідних сторінок. У вступі поясніть відразу декілька пунктів: актуальність даної роботи, аналіз джерел отриманої інформації з теми, методи, згідно з якими було складено звіт. Також розкажіть про мету і завдання, поставлені у межах виконання звіту.

3. Оформляйте основну частину, розбивши її на кілька розділів (кожен повинен включати в себе підрозділи). У кожному пункті максимально чітко, логічно, послідовно викладайте матеріал по темі, використовуючи різні джерела. При цьому не забувайте вказувати необхідні посилання.

4. У висновку включайте коротку інформацію про проведені дослідження, а також власні висновки. У списку літератури джерела, використані для складання звіту, пишіть в алфавітному порядку. Увімкніть у додатки об’ємну інформацію, яка розглядалася при складанні звіту.

Аналітичний звіт, з суті своєї назви, зобов’язаний представляти собою розгорнутий аналіз тієї чи іншої теми. Для цього проводьте порівняння, паралелі, робіть з цього висновки.

Наступний крок-заповнення алгоритму аналітичного звіту.

Алгоритм аналітичного звіту педагога

–  –  –

ПІБ учителя_____________

Посада, предмет(напрям діяльності,назва ЗНЗ, ДНЗ)

1. Динаміка результатів засвоєння навчальної програми Учні, які повністю засвоїли навчальну програму (у %):

Навчальний рік: 2009/2010; 2010/2011; 2011/2012; 2012/2013; 2013/2014.

Навчальна програма__________________________________

Відсоток учнів, які засвоїли програму: на високому рівні____, на достатньому рівні _______, на середньому рівні_____, на низькому рівні______.

Додаткова аналітична інформація__________________________

2. Пізнавальна активність учнів з предмета (напряму діяльності):

- Наявність учнів – учасників та призерів інтелектуальних, спортивних змагань тощо.

- Конкурси (назва), рік, призові місця:_______________________

- Дослідницька,проектна діяльність,підсумки реалізації проекту.

- Мета і завдання проектної діяльності,підсумки реалізації проекту.

Додаткова аналітична інформація (робота з дітьми з особливими потребами; роль учителя (вихователя) в активації пізнавальної діяльності учнів (вихованців),роль активізації пізнавальної діяльності учнів (вихованців) у досягненні навчально-виховного результату тощо.

3. Задоволеність організацією навчально-виховного процесу (за предметами, за напрямами діяльності):

- Результати опитувань,анкетувань, рейтинг предмета (напряму діяльності), скарги з боку дітей та їхніх батьків, адміністративні стягнення.

- Наявність подяк, заохочень.

4. Діяльність учителя з виховання учнів:

- Виховання позитивного ставлення учнів до загальнолюдських цінностей через зміст, форми, методи виховної роботи. Створення умов для їх соціальної компетентності.

- Індивідуалізація виховної дії.

- Виховний напрям змісту навчальних програм з предмета (напряму діяльності).

- Методичні розробки, посібники, рекомендації, доповіді, виступи з організації виховної роботи.

5. Умови,які забезпечують результат:

- Наявність робочої програми, її обґрунтованість.

- Участь педагога в розробці Програми розвитку навчального закладу.

6. Використання електронних освітніх ресурсів у навчальному процесі:

ліцензійних,створених самостійно; наявність власного сайту, веб-сторінки тощо.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


7. Додаткова аналітична інформація (ефективність використання програми).

Забезпечення особистісно зорієнтованого й індивідуального підходу в навчанні й вихованні. Створення ситуації вибору (використання форм і методів,які дають змогу розкрити суб’єктивний досвід учнів, оцінювання результатів не тільки за результатом, а й за процесом).

8. Облік індивідуальних карток здоров’я.

9. Професійне зростання педагога. Підвищення кваліфікації в міжатестаційний період:

- проходження курсів підвищення кваліфікації: назва закладу;

- назва навчальних програм; рік тощо.

- участь у діяльності освітніх товариств.

10. Неперервність підвищення кваліфікації.

- Самоосвіта (тема, мета і завдання, результати, узагальнення досвіду).

- Участь у роботі конференцій, семінарів:

рівень,назва конференції, семінару;

форма участі;

тема виступу;

дата.

-

- Участь у роботі методичних об’єднань.

- Робота над методичною темою.

- Результат роботи.

- Участь у професійних конкурсах.

11. Додаткова аналітична інформація (ефективність використання технологій; вплив узагальнення й поширення власного перспективного педагогічного досвіду на професійне зростання і навчально-виховний процес).

12. Взаємодія з батьками і представниками соціуму:

Участь батьків у батьківських зборах.

Залучення батьків до різних видів діяльності, управління навчально-виховним процесом.

13. Рекомендації керівника навчального закладу щодо відповідності рівня кваліфікації педагога вимогам до кваліфікаційної категорії (першої, другої…).

Наступний мій крок – усвідомити значення поняття «педагогічний досвід».

Педагогічний досвід Педагогічний досвід – це сумлінна діяльність учителя, який уміло використовує досягнення педагогічної науки, методичні рекомендації вчених, методистів, досвід інших педагогів, і на цій основі його навчально-виховна робота є зразком для інших.

Василь Сухомлинський зазначав, що «сильним, досвідченим стає педагог, який уміє аналізувати свою працю…».

Ця близькість, спорідненість полягає, насамперед, в аналізі фактів і необхідності передбачати. Учитель, який подумки вміє проникати в суть фактів, у причиновонаслідкові зв’язки між ними, запобігає труднощам і невдачам».

У своїй основі педагогічна праця стоїть близько до наукового дослідження.

Педагогічний досвід – це ефективний досвід, заснований на практичному творчому пошуку; оригінальність і новизна в майстерності вчителя, актуальність і перспективність теми. Це також педагогічна робота з раціональною витратою часу із застосуванням оригінальних методик, що дає найкращий педагогічний результат у навчально-виховній роботі.

Трактування поняття «педагогічний досвід»:

1. Взірець хорошої роботи.

2. Діяльність на основі висновків наукових досліджень, а також застосування досвіду успішних технологій.

3. Наваторство, тобто особисті педагогічні знання.

У педагогіці, як і в мистецтві, результат не має повторюватися, він має бути індивідуальним.

Написана стаття про свій педагогічний досвід має бути доступною для розуміння й відтворення стороннім користувачем.

Педагогічний досвід підвищує результативність у формуванні умінь і навичок учня. Такий досвід, удосконалюючи й розвиваючи педагогічну роботу, допомагає досягати стабільно високих результатів.

Сформулюйте тему досвіду, вивчіть його ефективність (аналіз цієї роботи, наприклад, на шкільних заходах), узагальніть свій досвід (наприклад, творчий звіт, відкритий урок, методична виставка тощо), проявіть себе в поширенні досвіду.

Узагальнення свого досвіду дасть змогу:

- створити певний алгоритм дій з предмета;

- показати технологію уроку або його елементи;

- створити авторську програму;

- систематизувати методичні прийоми;

- значно поліпшити ефективність засобів навчання;

- більш ефективно оцінювати систему знань Це і називається педагогічним досвідом.

Отож:

- дайте назву свого досвіду;

- виділіть педагогічну ідею;

- спрогнозуйте результат;

- виберіть та обґрунтуйте технології.

УСПІХУ ВАМ!

–  –  –

Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників { Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту N 1473 ( z0014-12 ) від 20.12.2011 } Відповідно до частини четвертої статті 54 Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ), частини першої статті 32 Закону України "Про дошкільну освіту" ( 2628-14 ), частини першої статті 27 Закону України "Про загальну середню освіту" ( 651-14 ), статті 25 Закону України "Про позашкільну освіту" ( 1841-14 ), частини четвертої статті 45 Закону України "Про професійно-технічну освіту" ( 103/98-ВР ), частини четвертої статті 48 Закону України "Про вищу освіту" ( 2984-14 ) та з метою стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Типове положення про атестацію педагогічних працівників, що додається.

2. Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити дотримання вимог цього Типового положення про атестацію педагогічних працівників.

3. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства освіти України від 20.08.93 N 310 ( z0176-93 ) "Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02.12.93 за N 176, та від 01.12.98 N 419 ( z0792-98 ) "Про внесення змін і доповнень до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.12.98 за N 792/3232.

4. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Єресько О.В.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України в установленому законодавством порядку.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 7 |
Похожие работы:

«КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО» НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ЛАБОРАТОРІЯ ІНФОРМАТИКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ Безпека дітей в Інтернеті: попередження, освіта, взаємодія Матеріали обласної науково-методичної Інтернет-конференції 11 лютого 2014 року Друкується за рішенням вченої ради комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ щОДО зАбЕзпЕЧЕННя сАМОсТІйНОї РОбОТИ сТуДЕНТІв з дисципліни “ТЕОРІя ТА ОРГАНІзАЦІя ДЕРЖАвНОї сЛуЖбИ зАйНяТОсТІ” (для спеціалістів) Київ ДП «Видавничий дім «Персонал» Підготовлено доцентом кафедри соціальної психології та соціальних технологій Л. А. Овсянкіною Затверджено на засіданні кафедри соціальної психології та соціальних технологій (протокол № 5 від 18.09.08) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління...»

«Психологія особистості. 2013. № 1(4) Кучма В.Р. Синдром дефицита внимания с гиперактивностью у детей: 3. (вопросы эпидемиологии, этиологии, диагностики, лечения, профилактики и прогноза) / В.Р. Кучма, И.П. Брязгунов. – М.: Олег и Павел, 1994. – 98 с.Лютова Е.К. Шпаргалка для родителей / Е.К. Лютова, Г.Б. Монина. – СПб. : 4. Речь, 2007. – 136 с. Обухівська А. Психологу про дітей з особливими потребами у 5. загальноосвітній школі / А. Обухівська, Т. Ілляшенко, Т. Жук. – К. : Редакції загально...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ КАФЕДРА ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН Р.О. Стефанчук, О.В. Головкін, О.В. Кобець, А.А. Матвієць, Я.О. Леляк ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО, ЗЕМЕЛЬНОГО ТА ПРИРОДНОРЕСУРСОВОГО ПРАВА Навчально-методичний комплекс для магістрантів денної форми навчання КИЇВ УДК 349.4+349.6 Рекомендовано до друку навчально-методичною радою Національної академії прокуратури України (протокол № 60 від 6 лютого 2014 року). Проблеми екологічного, земельного та природноресурсового права:...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА дисципліни “СудОВА ПСихОЛОГія” (длябакалаврів) Київ 2007 Підготовлено доцентом кафедри медичної психології та психокорекції Л. О. Федосовою Затверджено на засіданні кафедри медичної психології та психокорекції (протокол № 22 від 16.04.07) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Федосова Л. О. Навчальна програма дисципліни “Судова психологія” (для бакалаврів). — К.: МАУП, 2007. — 24 с. Навчальна...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ з дисципліни “ПСИХОЛОГІЯ МАСОВОЇ ПОВЕДІНКИ” (для спеціалістів) Київ ДП «Видавничий дім «Персонал» Підготовлено завідувачем кафедри соціальної психології та соціальних технологій, професором О. О. Сусською Затверджено на засіданні кафедри соціальної психології та соціальних технологій (протокол № 5 від 18.09.08) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міжнародний жіночий правозахисний центр «Ла Страда-Україна» СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОТИДІЇ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ДІТЕЙ навчально-методичний посібник За загальною редакцією К.Б. Левченко, Л.Г. Ковальчук, О.А. Удалової Київ 2011 ББК 74.6я7 С69 Авторський колектив: Н.П. Бочкор, М.В. Євсюкова, Л.Г. Ковальчук, канд. пед. наук, К.Б. Левченко, д-р юрид. наук, Т.В. Татуревич, О.А....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В.Н. КАРАЗІНА ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ КАФЕДРА МЕТОДИКИ ТА ПРАКТИКИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ МЕТОДИЧНІ ТА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ Матеріали V Міжнародної науково-методичної конференції 22 листопада 2012 Харків 2012 УДК 81‘243:37.013.77 (082) ББК 81.2 я 43 М 54 Затверджено до друку рішенням Вченої ради Харківського національного університету імені...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ Методичні Матеріали щодо забезпечення саМостійної роботи студентів з дисципліни “психологія спільної діяльності” (для бакалаврів, спеціалістів) Київ 200 Підготовлено професором кафедри загальної та практичної психології О. О. Суською Затверджено на засіданні кафедри соціальної психології (протокол № 13 від 19.11.07) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом суська о. о. Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ Методичні Матеріали щодо забезпечення саМостійної роботи студентів з дисципліни “конфліктологія” (для бакалаврів, спеціалістів, магістрів) Київ ДП «Видавничий дім «Персонал» Підготовлено завідувачем кафедри соціальної психології та соціальної педагогіки О.Р.Охременко Затверджено на засіданні кафедри соціальної психології та соціальної педагогіки (протокол № 13 від 04.12.07) СхваленоВченоюрадоюМіжрегіональноїАкадеміїуправлінняперсоналом охременко о....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»