WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 39 | 40 ||

«МЕТОДИЧНІ ТА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ Матеріали V Міжнародної науково-методичної конференції 22 листопада 2012 Харків 2012 УДК ...»

-- [ Страница 41 ] --

15. Віротченко Світлана Андрїївна – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри англійської філології, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

16. Волкова Анна Геннадьевна – преподаватель кафедры языковой подготовки ЦМО, Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина

17. Волкова Галина Костянтинівна – кандидат педагогічних наук, доцент, Запорізький державний медичний університет

18. Вітухіна Ніна Василівна – старший викладач, Харківський національний економічний університет

19. Волчанська Марія Дмитрівна – асистент кафедри іноземних мов, Харківський національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського ХАІ

20. Воробйова Ірина Миколаївна – старший викладач кафедри методики та практики викладання іноземної мови, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

21. Вороніна Дар‘я Олександрівна – викладач кафедри методики та практики викладання іноземної мови, Харківський національний університет імені В.Н.

Каразіна

22. Вороніна Камілла Владиславівна – старший викладач кафедри англійської мови факультету іноземних мов, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

23. Гавренко Юлія Петрівна – асистент кафедри практики та історії англійської мови, Білоцерківський національний аграрний університет

24. Галацин Катерина Олександрівна – викладач, НТУУ «КПІ»

25. Ганічева Тетяна Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та практики перекладу англійської мови, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

26. Герасименко Валентина Іванівна – старший преподаватель кафедры немецкого и французского языков, Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина

27. Гламазда Светлана Николаевна – преподаватель кафедры иностранных языков, Белгородский государственный институт искусств и культуры, г.

Белгород, Россия

28. Говорун Алла Валентинівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов № 2, Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

29. Горбенко Наталія Вікторівна – старший викладач кафедри іноземних мов з латинською мовою та медичною термінологією, Луганський державний медичний університет

30. Гридасова Олена Ігорівна – кандидат філологічних наук, викладач кафедри методики та практики викладання іноземної мови, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

31. Гусєва Ганна Георгіївна – старший викладач кафедри англійської мови факультету іноземних мов, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

32. Гусєва Поліна Тимофіївна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри німецької та французької мов, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

33. Давиденко Інна Володимирівна – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри ділової іноземної мови та перекладу, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

34. Довганюк Елла Володимирівна – викладач, старший лаборант кафедри методики та практики викладання іноземної мови, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

35. Довгополова Яна Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики та практики викладання іноземної мови, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

36. Дубчак Інна Петрівна – аспірант, Київський національний лінгвістичний університет

37. Дудоладова Альона Василівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри методики та практики викладання іноземної мови, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

38. Дудоладова Ольга Василівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри методики та практики викладання іноземної мови, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

39. Ерьоменко Анастасія Андріївна – старший лаборант кафедри англійської мови, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

40. Зайцева Маргарита Олексіївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов № 2, Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

41. Заярна Ірина Миколаївна кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, кафедра української та іноземних мов

42. Звєрєва Ольга Геннадіївна – здобувач, викладач кафедри англійської філології, Харківський національній університет ім. В.Н. Каразіна

43. Зелінська Ольга Ігорівна – кандидат філологічних наук, доцент, Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

44. Зимич Євгенія Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії та практики перекладу Луганської державної академії культури і мистецтв

45. Иваніга Аріна Валеріївна – старший викладач кафедри іноземних мов та перекладу, факультет міжнародних економічних відносин, Харківський національний економічний університет 46. Іванченко Андріянна Олексіївна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри романської філології та перекладу, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 47. Ізмайлова Оксана Анатоліївна – аспірант, викладач кафедри німецької мови, Херсонський державний університет

48. Квасова Ольга Геннадіївна – кандидат педагогічних наук, доцент, кафедра методики навчання іноземних мов та прикладної лінгвістики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

49. Кобзар Олена Іванівна – старший викладач кафедри англійської мови, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

50. Ковалевич Елена Павловна – кандидат филологических наук, доцент кафедры английской филологии и методики преподавания английского языка Армавирской государственной педагогической академии, г. Армавир, Россия

51. Ковальова Аліса Вікторівна – старший викладач кафедри англійської мови, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

52. Ковінько Каріна Валеріївна – ст. лаборант, викладач та здобувач кафедри англійської мови Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

53. Козирь Анастасія Ігорівна – викладач кафедри методики та практики викладання іноземної мови, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

54. Колмогорова Анастасия Владимировна – доктор филологических наук, доцент, зав. каф. французского языка и методики преподавания ФГБОУ ВПО «Кузбасская государственная педагогическая академия», Россия

55. Колода Світлана Олександрівна – кандидат філологічних наук, доцент, Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов

56. Корницька Дар‘я Вікторівна – викладач кафедри методики та практики викладання іноземної мови, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

57. Коробова Юлія Володимирівна – аспірант, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

58. Костина Наталья Ивановна – кандидат педагогичесчких наук, доцент, Белгородский государственный университет, Россия, г. Белгород

59. Костина Д.М. – Белгородский государственный университет, г. Белгород, Россия

60. Котов Михайло Володимирович – викладач кафедри англійської філології, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

61. Котова Анна Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри англійської мови, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

62. Котлярова Ганна Сергіївна – викладач кафедри англійської фонетики та граматики, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

63. Кропивка Аліна Ігорівна – викладач кафедри методики та практики викладання іноземної мови, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

64. Кривенко Віктор Петрович – кандидат філологічних наук, доцент кафедри німецької філології та перекладу, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

65. Кузнєцова Наталія Володимирівна – аспірант кафедри англійської мови та методики її викладання, викладач англійської мови кафедри романогерманської філології, Академічний ліцей при Херсонському державному університеті

66. Кузьміна Віра Сергіївна – старший викладач кафедри методики та практики викладання іноземної мови, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

67. Кумпан СвітланаМихайлівна – доцент кафедри іноземних мов, Академія внутрішніх військ МВС України


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


68. Кургут Людмила Павлівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри німецької та французької мов, Харківський національний университет імені В.Н. Каразіна

69. Курницька Наталія Миколаївна – викладач кафедри англійської мови, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

70. Ладыненко Альбина Павловна – преподаватель кафедры иностранных языков, Национальный университет «Одесская юридическая академия»

71. Ластовка Крістіна Ігорівна – викладач кафедри англійської мови, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

72. Лібіна Олександра Євгенівна – викладач кафедри методики та практики викладання іноземної мови, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

73. Легейда Аліна Вікторівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської філології, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

74. Левчук Ірина Вікторівна – викладач кафедри методики та практики викладання іноземної мови, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

75. Ленюк Наталя Михайлівна – аспірант, Херсонський державний університет

76. Лєшньова Наталія Олександрівна – старший викладач кафедри англійської мови, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

77. Липко Ірина Петрівна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов № 2, Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

78. Лозинська Ольга Андріївна – асистент кафедри практики та історії англійської мови, Білоцерківський національний аграрний університет

79. Лозбень Тетяна Степанівна – старший викладач кафедри іноземних мов № 2, Національний університет «Юридична Академія України імені Ярослава Мудрого»

80. Лукашенко Ірина Миколаївна – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри прикладної психології, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

81. Лямзіна Наталія Костянтинівна – старший викладач кафедри іноземних мов, Львівська комерційна академія

82. Маєвська Ліна Дмитрівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри німецької та французької мов, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

83. Мажуга Софія Ігорівна – старший викладач, Львівська комерційна академія

84. Мазур Людмила Одигерівна – викладач кафедри німецької та французької мов, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

85. Малєєва Тетяна Євгенівна – старший викладач, кафедра іноземних мов № 2, Національний університет «Юридична Академія України імені Ярослава Мудрого»

86. Малкова Наталья Михайловна – преподаватель кафедры иностранных языков, Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко

87. Мараховська Ірина Германівна – старший викладач кафедри іноземних мов № 2, Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

88. Матюхіна Юлія Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської філології, Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

89. Михайлова Олена Валеріївна – кандидат філологічних наук, викладач кафедри іноземних мов № 3, Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», доцент кафедри методики та практики викладання іноземної мови, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

90. Мирзоян Елена Эдуардовна – кандидат филологических наук, преподаватель кафедры иностранных языков и методики преподавания Армавирской государственной педагогической академии

91. Міргородова Анастасія Валентинівна – викладач кафедри англійської філології, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

92. Міщенко Вікторія Яківна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

93. Молодчая Наталья Сергеевна – старший преподаватель общеакадемической кафедры английского языка Харьковского гуманитарного университета Народная Украинская Академия

94. Морозова Ірина Ігорівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської філології, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

95. Морозова Олена Іванівна – доктор філологічних наук, професор кафедри англійської філології, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

96. Нікітіна Лідія Дмитрівна – старший викладач кафедри англійської мови, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

97. Немчонок Семен Леонтьевич – старший преподаватель кафедры английского языка, Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина

98. Ольховська Алла Сергіївна – старший викладач кафедри теорії та практики перекладу англійської мови, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

99. Оніщенко Наталія Анатоліївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри німецької філології та перекладу, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

100. Павленко Людмила Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української та іноземних мов, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

101. Павлова Лариса Володимирівна – викладач кафедри англійської мови, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

102. Павлюк Юлія Валеріївна – викладач кафедри романської філології, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

103. Панасенко Лариса Олександрівна – старший викладач кафедри романської філології і перекладу, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

104. Панич Ганна Анатоліївна – викладач, Київський національний лінгвістичний університет

105. Пантелєєва Олена Яковлівна – викладач кафедри іноземних мов № 2, Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

106. Паперная Нина Васильевна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры иностранных языков и методики их преподавания Армавирской государственной педагогической академии, г. Армавир, Россия

107. Пасинок Валентина Григорівна – доктор педагогічних наук, професор, декан факультету іноземних мов, завідувач кафедри методики та практики викладання іноземної мови, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

108. Пашкова Аліна Вікторівна – викладач кафедри романської філології і перекладу, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

109. Петренко Олена Володимирівна – старший викладач кафедри іноземних мов, Академія внутрішніх військ МВС України, м. Харків

110. Петровська Юлія Валеріївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри англійської мови в судноводінні, Херсонська державна морська академія

111. Петухова Олена Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов № 2, Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

112. Пєшкова Ольга Геннадіївна – викладач кафедри англійської мови факультету іноземних мов, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

113. Плугатарьова Ольга Іванівна – вчитель англійської мови, спеціаліст І категорії, Яковлівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Харківської районної ради Харківської області

114. Попович Наталія Григорівна – старший викладач кафедри іноземних мов Академія внутрішніх військ МВС України, м. Харків

115. Пономарьова Ольга Ігорівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов, Харківський національний економічний університет

116. Почуева Валентина Викторовна – кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры иностранных языков, Харьковский национальный университет внутренних дел

117. Прохорова Ольга Николаевна – доктор филологических наук, профессор, Белгородский государственный научно-исследовательский университет, профессор кафедры английского языка и методики преподавания, г.

Белгород, Россия

118. Птушка Анастасія Сергіївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри методики та практики викладання іноземної мови, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

119. Рашевська Анна Миколаївна – старший викладач, Дипломатична академія України при Міністерстві закордонних справ України

120. Рашевська Тетяна Миколаївна – викладач кафедри методики та практики викладання іноземної мови, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

121. Резнік Віра Олександрівна – викладач кафедри методики та практики викладання іноземної мови, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

122. Решетникова Валентина Валентиновна – старший преподаватель кафедры «Иностранные языки-4 Института транспортной техники и систем управления, Московский государственный университет путей сообщения МИИТ, г. Москва, Россия

123. Романенко Тетяна Петрівна – аспірант, Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

124. Рубцов Ігор Вікторович – старший викладач кафедри методики та практики викладання іноземної мови, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

125. Рубцова Марина Анатоліївна – старший викладач кафедри методики та практики викладання іноземної мови, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

126. Рудіна Марина Володимирівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри іноземних мов, Державній заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

127. Рибакова Олена Володимирівна – викладач кафедри методики та практики викладання іноземної мови, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

128. Рябих Людмила Миколаївна – викладач кафедри методики та практики викладання іноземної мови, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

129. Рябих Микола Володимирович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики та практики викладання іноземної мови, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

130. Рябова Алла Володимирівна – доцент кафедри іноземних мов, Академія внутрішніх військ МВС України, м. Харків

131. Самохіна Вікторія Опанасівна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри англійської філології, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

132. Саппа Олена Семенівна – доктор філологічних наук, Управління освіти, м. Сан-Хосе, Каліфорнія, США

133. Свердлова Ірина Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики та практики викладання іноземної мови, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

134. Сергеєва Олена Анатоліївна – старший викладач кафедри англійської мови, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

135. Сергєєва Вікторія Євгенівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов, Державній заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

136. Сердюк Вікторія Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської мови, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

137. Сердюк Оксана Юріївна– викладач кафедри методики та практики викладання іноземної мови, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

138. Скриль Оксана Іванівна – викладач кафедри англійської мови, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

139. Скрипнік Ірина Юріївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри методики та практики викладання іноземної мови, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

140. Солощук Людмила Василівна –доктор філологічних наук, професор кафедри методики та практики викладання іноземної мови, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

141. Сотнікова Світлана Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри німецької філології і перекладу Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

142. Спевак Антоніна Михайлівна – старший викладач кафедри мовної підготовки, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П. Василенка

143. Столбецька Світлана Борисівна – асистент кафедри перекладу та лінгвокраїнознавства, Білоцерківський національний аграрний університет

144. Стрілець Лариса Костянтинівна – завідувач кафедри іноземних мов, Академія внутрішніх військ МВС України

145. Стрельцова Виктория Юрьевна – кандидат педагогических наук, доцент, Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко, доцент кафедры иностранных языков

146. Стрельченко Діана Валентинівна – викладач кафедри англійської мови, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

147. Стуліка Олена Борисівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри англійської мови, Маріупольський державний університет

148. Тарасова Світлана Олександрівна – студентка ІІІ курсу, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

149. Тилічко Марина Вікторівна – доцент кафедри іноземних мов, Академія внутрішніх військ МВС України, м. Харків

150. Ткаля Ірина Анатоліївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської мови, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна.

151. Токова Світлана Олександрівна – асистент кафедри практики та історії англійської мови, Білоцерківський національний аграрний університет

152. Троцюк Марія Володимирівна – здобувач, викладач, ВКНЗ «ВолодимирВолинський педагогічний коледж імені А.Ю. Кримського», м. ВолодимирВолинський

153. Westrate Mike – Ph.D., Candidate Graduate Program in History University of Notre Dame (Indiana, USA)

154. Фещенко Олена Валеріївна – викладач кафедри методики та практики викдадання іноземної мови, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

155. Фещук Алла Михайлівна – викладач кафедри англійської мови технічного спрямування № 2, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

156. Ходакова Ольга Леонідівна – викладач кафедри методики та практики викдадання іноземної мови, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

157. Ходаковська Оксана Олександрівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент, Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

158. Чекулай Игорь Владимирович – доктор филологических наук, профессор, Белгородский государственный институт искусств и культуры, декан факультета искусствоведения и межкультурной коммуникации, г. Белгород, Россия

159. Червінко Євген Олександрович– викладач кафедри теорії та практики перекладу англійської мови, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

160. Черкасова Тетяна Миколаївна – старший викладач кафедри іноземних мов № 2, Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

161. Черниш Тетяна Василівна – старший викладач кафедри англійської мови, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

162. Чернишова Наталія Володимирівна – викладач кафедри англійської мови, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

163. Чорновол-Ткаченко Ольга Олександрівна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри англійської мови, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

164. Чурсіна Людмила Василівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедра іноземних мов №2, Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

165. Шамаєва Юлія Юріївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри методики та практики викладання іноземної мови, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

166. Шарова Катерина Сергіївна – викладач кафедри іноземних мов, Харківський національний економічний університет

167. Шарун Юлія Федорівна – викладач кафедри англійської мови, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

168. Швачко Cвітлана Олексіївна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та практики перекладу, Сумський державний університет

169. Шевченко Ірина Семенівна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри ділової іноземної мови та перекладу, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна,

170. Шмирова Ольга Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов, Білоцерківський національний аграрний університет

171. Юзбєкова Мінара Шабудінівна – викладач кафедри методики та практики викладання іноземної мови, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

ДЛЯ НОТАТОК

ДЛЯ НОТАТОК

ДЛЯ НОТАТОК

–  –  –

Підписано до друку 23.10.12. Формат 60х84 1/16. Папір офсетний. Друк ризографічний. Ум. друк. арк. 11,59. Обл.- вид. арк. 13,80. Тираж 150 пр. Ціна договірна.

–  –  –

Свідоцтво суб‘єкта видавничої справи ДК № 3367 від 13.01.09Pages:     | 1 |   ...   | 39 | 40 ||
Похожие работы:

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» Комітет Верховної Ради України у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів Міністерство освіти і науки України Міністерство праці та соціальної політики України Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту Інститут спеціальної педагогіки АПН України Фонд соціального захисту інвалідів Всеукраїнське громадське соціально політичне об’єднання «Національна Асамблея інвалідів України» Всеукраїнська громадська організація...»

«МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ Кафедра юридичної психології ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ ПРОГРАМА нормативної навчальної дисципліни для підготовки до вступного іспиту зі спеціальності 19.00.06 – Юридична психологія Київ – 2014 Програма зі спеціальності 19.00.06 – юридична психологія Укладач: кандидат психологічних наук, професор Казміренко Л.І. Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри юридичної психології, протокол № _ від _ _ 2014 р. ЗМІСТ 1. Загальні...»

«катування та жорстоке поводження з дітьми в україні ХаркІВ «праВа людини» ББК 67.9(4УКР) К 29 Художник-оформлювач Захаров Б. Є. На обкладинці — твір Джотто ді Бондоне «Побиття немовлят». Фреска капели дель Арена в Падуї. 1305 р.Автори: Михайло Романов, правник, к.ю.н. — розділ І Геннадій Токарeв, правозахисник, адвокат — розділи ІІ, ІІІ, V, VІ, VІІ, VІІІ Віктор Пушкар, соціальний психолог, к.п.н. — розділ ІV Наталія Картопольцева, психолог — розділи ІІ, ІІІ Здійснено в рамках проекту за...»

«Часопис Національного університету Острозька академія. Серія Право. – 2011. – №2(4) УДК 159.955-057.8 : 34.08 М. Б. Цип’ящук викладач кафедри державно-правових дисциплін (Національний університет Острозька академія) ПРОФЕСІЙНЕ МИСЛЕННЯ ЮРИСТІВ: ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ Попри безспірну значимість юридичної професії в житті майже кожної людини досить багато її важливих аспектів, в тому числі і психологічних, лишаються поза увагою дослідників. Так, відомо, що ефективність дій юриста та якісна...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міжнародний жіночий правозахисний центр «Ла Страда-Україна» СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОТИДІЇ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ДІТЕЙ навчально-методичний посібник За загальною редакцією К.Б. Левченко, Л.Г. Ковальчук, О.А. Удалової Київ 2011 ББК 74.6я7 С69 Авторський колектив: Н.П. Бочкор, М.В. Євсюкова, Л.Г. Ковальчук, канд. пед. наук, К.Б. Левченко, д-р юрид. наук, Т.В. Татуревич, О.А....»

«КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО» НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ЛАБОРАТОРІЯ ІНФОРМАТИКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ Безпека дітей в Інтернеті: попередження, освіта, взаємодія Матеріали обласної науково-методичної Інтернет-конференції 11 лютого 2014 року Друкується за рішенням вченої ради комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»...»

«Нетішинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Практичний психолог Панкіна Катерина Вікторівна Тренінгові заняття для учнів та батьків з профілактики відхилень у поведінці підлітків Нетішин 2009 р. Посібник розрахований для шкільних психологів та соціальних педагогів. Посібник містить розробку занять, які спрямовані на корекцію поведінки підлітків. Рецензент: Кухар Н. Я., методист інформаційнометодичного кабінету з питань психології. Рекомендовано методичною радою міста Нетішина -2Зміст...»

«Психологія особистості. 2013. № 1(4) Кучма В.Р. Синдром дефицита внимания с гиперактивностью у детей: 3. (вопросы эпидемиологии, этиологии, диагностики, лечения, профилактики и прогноза) / В.Р. Кучма, И.П. Брязгунов. – М.: Олег и Павел, 1994. – 98 с.Лютова Е.К. Шпаргалка для родителей / Е.К. Лютова, Г.Б. Монина. – СПб. : 4. Речь, 2007. – 136 с. Обухівська А. Психологу про дітей з особливими потребами у 5. загальноосвітній школі / А. Обухівська, Т. Ілляшенко, Т. Жук. – К. : Редакції загально...»

«Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів П роф ільний рівень Рекомендовано Міністерством освіти 11щуки України С.Б. Гавриш В.Л. Сутковий Т.М. Філіпенко Київ «Генеза» ББК 67я72 Г Рекомендовано Міністерством освіти і науки України ( наказ МОН України № 235 від 16.03.2011 р.) Психолого-педагогічну експертизу проводив Інститут педагогіки НАПН України. Гавриш С.Б. Г12 Правознавство : підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл.: проф. рівень /С.Б. Гавриш, В.Л. Сутковий, Т.М....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»