WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Головне управління економіки Житомирської обласної державної адміністрації Житомирський державний технологічний університет ...»

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Головне управління економіки Житомирської обласної державної адміністрації

Житомирський державний технологічний університет (Україна)

Вінницький торговельно-економічний інститут Київського

національного торговельно-економічного університету (Україна)

Національний університет харчових технологій (Україна)

Інститут економіки і торгівлі Таджицького державного університету комерції (Таджикістан)

Таджицький державний університет права, бізнесу і політики (Таджикістан) Гродненський державний університет імені Янки Купали (Республіка Білорусь) Брестський державний технічний університет (Республіка Білорусь) Російський державний торговельно-економічний університет (Росія) Державний Аграрний університет Молдови (Молдова) Стопанська академія імені Д. А. Ценов (Болгарія) Вища школа менеджменту (Польща) запрошують до участі у I Міжнародній науково-практичній конференції «Менеджмент суб’єктів господарювання: проблеми та перспективи розвитку»

яка відбудеться 20-21 червня 2013 року в Житомирському державному технологічному університеті (Україна)

В розрізі тематики конференції заплановано наступні секції:

Сучасні тенденції розвитку теорії та Економіко-математичне моделювання, 1. 6.

практики менеджменту; інформаційне забезпечення та сучасні Проблеми стратегічного менеджменту та технології в менеджменті;

2.

маркетингу підприємств; 7. Екологічна та соціальна складові в системі Галузеві та регіональні аспекти менеджменту підприємств;

3.

менеджменту. Публічне, ділове та 8. Теоретичні та практичні аспекти психології функціональне адміністрування; управління в процесі реалізації Функціональні області менеджменту: управлінської діяльності;

4.

виробництво, маркетинг, інновації, 9. Сучасні підходи до управління знаннями та інвестиції, фінанси, логістика, персонал; вищою освітою;

Менеджмент зовнішньоекономічної 10. Ризик-менеджмент в контексті підвищення 5.

діяльності підприємств; конкурентоспроможності господарюючих суб'єктів.

На конференцію приймаються матеріали:

викладачів вищих навчальних закладів, науковців науково-дослідних установ, аспірантів, докторантів, слухачів магістратури, представників органів державного і місцевого самоврядування, громадських організацій, підприємств, фінансових та інших установ, які мають відношення до тематики конференцій Вимоги щодо оформлення матеріалів

1. Для участі в роботі конференції необхідно до 10 червня 2013 року надіслати на адресу оргкомітету заявку на участь (зразок додається), тези та копію квитанції про сплату організаційного внеску.

2. Максимальна кількість авторів однієї доповіді – дві особи.

3. Якщо науковий керівник не є співавтором тез, то вказувати його у тексті не потрібно.

4. Обсяг матеріалів – до 3-х сторінок, які не нумерувати;

5. Формат – А4, гарнітура – MS Word.

6. Шрифт – Times New Roman, кегль (розмір) – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, абзац – 1,25 см.

7. Поля: зверху, знизу, праворуч, ліворуч – 20 мм.

8. У верхньому лівому куті – УДК.

9. У верхньому правому куті – ім’я та прізвище автора (жирним), науковий ступінь, вчене звання, посада, назва установи, місто, країна (для іноземних учасників).

10. Нижче – через один пробіл – назва доповіді (великими жирними літерами по центру).

11. Нижче через один пробіл анотація англійською мовою (курсивом по ширині).

12. Нижче – через один пробіл – текст тез.

13. В кінці тексту – через один пробіл – наводиться Список використаних джерел (жирним і по центру). Посилання на літературне джерело подаються у квадратних дужках.

14. Використання ілюстративних матеріалів, формул в тезах повинно бути мінімальним.

15. Формат таблиць та рисунків має бути лише книжний.

16. Оргкомітет залишає за собою право відбору та редагування одержаних тез.

17. Матеріали, які не відповідатимуть встановленим вимогам, розглядатися не будуть.

Умови участі в конференції та публікації тез

1. Форма участі в конференції: очна та заочна.

2. Тези надсилаються лише в електронному вигляді.

3. Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.

4. Не пізніше встановленого терміну необхідно надіслати на електронну адресу оргкомітету – IBurchek@gmail.com: заявку на участь; тези; скановану копію квитанції.

5. Файли назвати за прикладом: Zayavka_Surname; Tezy_Surname; Chek_Surname.

6. Після надсилання матеріалів обов’язково очікуйте підтвердження про їх отримання.

7. Організаційний внесок для участі в конференції становить:

для учасників з України:

– 250 грн. (з ПДВ) – участь у роботі конференції, опублікування тез;

– 120 грн. (з ПДВ) – опублікування тез та їх надсилання автору разом із сертифікатом конференції без участі у роботі конференції;

для іноземних учасників:

– 60 дол. США – участь у роботі конференції, опублікування тез;

– 30 дол. США – опублікування тез та їх надсилання автору разом із сертифікатом конференції без участі у роботі конференції;

8. Вартість додаткового примірника збірника становить відповідно 50 грн. (15 USD).

9. Витрати на проїзд та проживання здійснюються за кошти учасників.

Реквізити для оплати оргвнеску

– для учасників з України:

Платіжні реквізити для оплати:

Банк отримувача: ГУДКСУ в Житомирській області Код банку отримувача: МФО 811 039 Код класифікації доходів: 054 078 70 Рахунок отримувача: 312 502 762 2199 0 Призначення платежу: за участь у конференції.

–  –  –

Итвореммя підприєнртв різмого оргамізафіймого правового ртатсрс передбачає профер побсдови відповідмої оргамізафіймої ртрсктсри справліммя, яка…

–  –  –

Координатор конференції:

Бурачек Ігор Володимирович

Поштова адреса:

Кафедра менеджменту Житомирського державного технологічного університету вул. Черняховського, 103 м. Житомир, Україна Телефон: +38 050-591-76-20 E-mail: IBurchek@gmail.com 
Похожие работы:

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ з дисципліни “УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ” (для бакалаврів) Київ ДП «Видавничий дім «Персонал» Підготовлено кандидатом політичних наук, професором кафедри соціальної психології та педагогіки О. В. Рублюк Затверджено на засіданні кафедри соціальної психології та педагогіки (протокол № 6 від 21.03.08) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом О. В. Рублюк....»

«Духовність особистості: методологія, теорія і практика 2 (61) 2014 УДК 371.84 ПСИХОЛОГО-ДИДАКТИЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ НАУКОВОДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ Л. Л. Борисенко Стаття присвячена проблемі науково-дослідницької компетентності студентів економічних спеціальностей та обґрунтуванню психолого-педагогічних умов її формування у процесі психолого-педагогічної підготовки майбутніх економістів. Ключові слова: науково-дослідницька компетентність,...»

«Головне управління освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського Центр практичної психології і соціальної роботи Анотований каталог кращого педагогічного досвіду працівників психологічної служби системи освіти Полтавської області Полтава-2009 ББК 91.9 : 88.0+74.0 А 64 Анотований каталог кращого педагогічного досвіду працівників психологічної служби системи освіти Полтавської області /...»

«УДК. 37.048.4 Меркулова Світлана Іванівна, аспірант ЦІППО АПН України, в. о. зав. кафедри рекламної лінгвістики, доцент ВНЗ Інститут Реклами м. Київ Педагогічна спрямованість старшокласників на подальший вибір професії Стаття присвячена проблемам відповідності професіограми вчителя і психолого-педагогічного портрету старшокласника, а також, педагогічній спрямованостіі старшокласників на подальший вибір професії вчителя. Проблема складається у ранньому виявленні педагогічної спрямованості...»

«Міністерство освіти і науки України Сумський державний університет Шосткинський інститут кафедра економіки підприємств Методичні вказівки до написання курсової роботи з дисципліни «Управління персоналом» для студентів спеціальності 6.050201 «Менеджмент організацій» центру заочного та дистанційного навчання Укладач _ Акуленко В.Л. Розглянуто на засіданні кафедри економіки підприємств Протокол №_ від 20р. Зав. каф. Акуленко В.Л. Шостка 2013 Мета і завдання дисципліни Мета викладання дисципліни...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»