WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 4 | 5 || 7 |

«Методичні рекомендації вчителю щодо вибору шляхів до професійного зростання Упорядник: Гусь І.М., директор Харківського приватного ліцею міського господарства Харківської області Харків ...»

-- [ Страница 6 ] --

специфіку навчально-виховного закладу, запити педагогічного колективу,батьків;

результати діагностичних досліджень;

специфіку задач що вирішує психолог/соціальний педагог;

спеціалізацію і рівень кваліфікації спеціаліста.

Мета корекційно-розвивального напрямку: систематичне цілеспрямоване використання працівником служби відповідних методів та засобів зі створення оптимальних можливостей та умов для повноцінного та своєчасного психічного розвитку дитини.

Корекційна робота з дітьми, які віднесені до категорії групи ризику на тих або інших підставах, спрямована на специфічну допомогу цим дітям. Розвивальна робота з дітьми може здійснюватись з усіма дітьми і бути націлена на розвиток у дітей психічних процесів, різноманітних здібностей.

В умовах дошкільного закладу психолог самостійно має право працювати тільки з дітьми, відхилення в поведінці яких не є наслідком ураженнь центральної нервової системи або психічного захворювання.

Корекцій-розвивальна робота здійснюється у формі індивідуальних і групових занять з корекції і розвитку, а також у формі тематичних психологічних тренінгів, розроблених для дітей, що мають схожі поведінкові проблеми.

Правила корекційно-розвивальної роботи психолога психолог не повинен здійснювати спеціальний корекційний вплив без твердої впевненості в причинах відхилень в розвитку дітей;

простір корекційної роботи психолога в ДНЗ обмежений нормою та пограничним станом розвитку дитини при відсутності органічних та функціональних порушень;

психолог в ДНЗ не має права змінювати індивідуальний розвиток дитини шляхом радикального корекційного втручання;

в роботі з дітьми дошкільного віку не треба використовувати гіпнотичні та сугестивні засоби впливу, методи психотерапії, неадаптовані для дошкільного віку;

психолог не повинен допускати ситуації, які негативно впливають на самооцінку дітей;

інформацію, яку отримує психолог під час роботи з дитиною треба повідомляти батьками чи вихователям таким чином, щоб не уразити гідність дитини, не зашкодити їй.

Корекційний вплив може бути націлений на пізнавальний, особистісно-емоційний, комунікативний, психомоторний розвиток, поведінкові реакції, вікову компетентність, довільну регуляцію з задачами адаптації до освітнього закладу, готовність до школи, стабілізацію емоційно-особистісних станів, структурування мислення, активізацію пам'яті, мовлення, регуляцію психомоторних функцій.

Оптимальна форма психокорекційного впливу на дошкільнят залежить від віку дитини, від її ведучої діяльності. Корекційні засоби доволі різноманітні: зображувальнографічні, музично-рухові, предметно-маніпулятивні, вербально-комунікативні.

Зміст і форми корекційно-розвивальної роботи

Корекційна робота Розвивальна робота Психолог працює з програмами, націленими на розвиток та корекцію як окремих сторін психіки дитини, так і на розвиток особистості в цілому Групова робота будується з групою з 3-5 дітей. Робота може вестися з великою групою Корекції підлягають діти які: дітей (10-20 дітей).

мають порушення емоційного стану; Розвивальні заняття охоплюють:

надмірно вразливі, потребують профілактики пізнавально-розумову сферу (увага, нервових перевантажень; пам'ять, мислення, уява);

мають поведінкові розлади, несформованість емоційно-вольову сферу;

особистісну та комунікативну сфери розумових навичок Індивідуальна робота з дитиною яка знаходяться Основними завданнями є формування, у важкому психологічному стані проводиться з розвиток, активізація пізнавальних метою виявлення та усунення причин процесів та здібностей дітей неблагополуччя Індивідуальна робота з дитиною, яка має Робота фахівця спрямована на виработку відхилення у поведінці та розвитку націлена певного стилю спілкування дорослих з сформованість у дітей адекватних поведінкових дитиною, щоб компенсувати труднощі, реакцій, розвиток у дитини розумових вмінь та зумовлені підвищеною збудливістю, навичок надмірною чутливістю, втомлюваністю, пасивністю дитини Для зняття психологічного напруження у дитини, Для профілактики у дітей труднощів у усунення негативних переживань спілкуванні проводяться ігри, спрямовані використовуються образотворчі завдання, етюди на формування навичок поведінки,

–  –  –

Форма проведення корекційного заняття (групова чи індивідуальна) залежить від специфіки націленості психокорекційного впливу, від наявності труднощів міжособистісного спілкування. Цикл занять може бути закритим (певна кількість занять, фіксована дата закінчення) та відкритим (без певної кількості зустрічей та дати закінчення). Тривалість циклу занять залежить від ефективності та результативності корекційного впливу на дітей.

Корекційно-розвивальна робота в ДНЗ являє собою диференційні цикли ігор, спеціальних і комбінованих занять, націлених на стабілізацію та структурування психічного розвитку дітей.

Практичному психологу, який працює з метою збереження «психічного здоров'я»

дітей, паралельно з діагностично-корекційним циклом рекомендується організовувати психопрофілактичні заходи, які будуть охоплювати всі вікові групи та класи, здійснюватись колективними зусиллями педагогів та психолога/соціального педагога через сумісну діяльність.

Основні вимоги щодо складання психокорекційних програм

1. Чітко сформувати цілі корекції.

2. Визначити:

- коло питань, які конкретизують цілі корекційної програми;

- стратегії і тактики щодо проведення корекційної роботи.

3. Підібрати конкретні методики і техніки для роботи.

4. Підготувати необхідні матеріали та обладнання.

5. Чітко визначити:

- форми корекційної роботи (групова, індивідуальна або змішана);

- загальний час для здійснення всієї корекційної програми;

- періодичність зустрічей та їх тривалість.

6. Розробити конкретну корекційну програму в цілому та визначити зміст кожного корекційного заняття.

7. Планувати форми участі інших осіб (педагогів, медиків, соціальних педагогів тощо).

8. Визначити форми контролю динаміки проходження корекційної роботи

9. Реалізовувати корекційну програму з внесенням доповнень та змін до програми у ході роботи.

10. Оцінити ефективность реалізованої програми.

Особливості побудови корекційної (корекційної – розвивальної) програми

Корекційно-розвивальні програми складаються за певною схемою:

- пояснювальна записка;

- тематичний план;

- розписані заняття;

- список використаної літератури.

Пояснювальна записка розкриває актуальність напряму корекційної-розвивальної роботи, особливості розвитку дітей даного віку, аналіз попереднього обстеження дітей, які мають показники, що виходять за норму.

Пояснювальна записка включає:

- мету програми (сприяти, розвивати, формувати);

- завдання програми (розвивати, сприяти, формувати, діагностувати, коригувати);

- перелік методів та форм, які були використані під час занять;

- перелік діагностичних методик;

- кількість занять, годин;

- тривалість занять;

- кількість дітей у групі.

Обов’язково вказуються очікувані результати від роботи з дітьми за даною програмою (підвищення рівня…, розвиток….. тощо).

Тематичний план включає тему та кількість занять за кожною темою.

Заняття потрібно розписувати повністю:

- тема заняття;

- мета заняття (встановлення…, створення…, розвиток..., формування…, стимулювання… тощо);

- матеріал, що використовується на занятті (кольорові олівці, аркуші паперу, таблиці, картки тощо);

- хід заняття (назва вправи чи гри, кількість використаних хвилин, інструкція для дітей чи психолога, хід гри).

План складання індивідуальної програми корекції виховні завдання з корекції;

корекція умов сімейного виховання;

подолання педагогічних помилок в школі, зміна ставлення вчителів;

організація контролю за діяльністю референтної групи;

організація змістовного проведення вільного часу відповідно виявлених нахилів та здібностей;

- розвиток позитивних якостей особистості.

Приклад складання «Індивідуальної програми психолого- педагогічної корекції»


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


–  –  –

У випадку негативного результату корекційного заходу потрібно знайти адекватний захід, який допоможе дійти до позитивного результату. Цей захід відповідно вноситься до таблиці.

Організаційно-методичне забезпечення роботи практичного психолога, соціального педагога передбачає систематизацію матеріалів соціально-психологічного супроводу, наявність індивідуальних карток психолого-педагогічного діагностування на всіх учнів, упорядкованість психодіагностичного інструментарію (тестотека, бланки), додержання Етичного кодексу у оформлені матеріалів, які подаються адміністрації закладу, педагогам, батькам, учням, є обов’язковим.

Практичний психолог та соціальний педагог зобов’язані зберігати професійну таємницю, не поширювати відомостей, отриманих у процесі діагностичної і корекційної роботи. Надання інформації регулюється методистом з психологічної служби.

Не допускати використання психологічного і соціологічного інструментарію без попередньої експертизи методиста з психологічної служби.

Довідки, звіти зберігаються у психолога (соціального педагога) відповідно до номенклатури справ. Інформація про особистість може використовуватися для роботи з учителями і не підлягає розголошенню на групових зборах учнів та їх батьків. Практичний психолог забезпечує конфіденційність психодіагностичної інформації, яка отримана від клієнта на основі "особистісної довіри". Практичний психолог та соціальний педагог несуть особисту відповідальність за достовірність отриманих даних.

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 27.08.2000р.

за № 1/9Про планування діяльності і ведення документації практичними психологами (соціальними педагогами) закладів освіти» працівники психологічної служби відображають роботу за корекційно-розвивальним напрямком в такій документацію:

а) план роботи на рік, що є розділом річного плану роботи навчально-виховного закладу;

б) щомісячний план роботи та тижневий графік роботи (складаються на основі річного плану);

в) журнал щоденного обліку роботи;

г) індивідуальні картки психолого-педагогічного діагностування;

д) журнал проведення корекційно-відновлювальної та розвивальної роботи;

е) аналітичний та статистичний звіт про роботу.

Важливо ознайомити батьків із статутом закладу та запропонувати вказати у заяві, що вони «Зі статутом закладу, умовами прийому до ДНЗ/ЗНЗ ознайомлені, з участю всіх педагогічних працівників у роботі з дитиною згодні». Оскільки таким чином батьки отримують інформацію про педагогічних працівників, які будуть працювати з їх дитиною, до числа яких входять практичний психолог та соціальний педагог. Це попередить непорозуміння, які виникають тоді, коли батьки не знають, як організується навчальновиховний процес у закладі. Необхідно, щоб на першому батьківському зборі були обов’язково присутні практичний психолог та соціальний педагог. У протоколі заходу треба записати про виступ психолога школи або соціального педагога, який ознайомив батьків з участю психологічної служби у навчально-виховному процесі та підкреслив, що у разі незгоди участі дитини в опитуваннях батьки можуть написати відмову.

Організація роботи з обдарованими дітьми Обдарована дитина - це дитина, яка відрізняється яскравими очевидними, іноді видатними досягненнями (чи має внутрішні передумови для таких досягнень) в певному виді діяльності.

У сучасному світі проблема обдарованості стає все більш активною. Це пов’язано насамперед із попитом суспільства на неординарні творчі особистості. Пошук навчання та виховання обдарованих, талановитих дітей є складовою усіх концептуальних підходів до модернізації системи освіти.

Основні принципи роботи з розкриття та розвитку дитячої обдарованості засобами впровадження сучасних інноваційних технологій формуються на основі таких понять, якот:

задатки – спадкові фізіологічні особливості, які є підґрунтям для розвитку здібностей, що допомагають за сприятливих умов більш успішно опанувати ту чи іншу діяльність, розв’язати певні завдання;

обдарованість – специфічне поєднання здібностей високого рівня, а також інтересів, потреб, яке дає змогу виконувати певну діяльність на якісно високому рівні, відмінному від умовного «середнього рівня»;

творча обдарованість – індивідуальний творчий, мотиваційний і соціальний потенціал, що дає змогу отримати високі результати в одній (або більше) із таких сфер: інтелект, творчість, соціальна компетентність, художні, психологічні та біологічні можливості;

талант – система рис і вмінь, особливостей, яка допомагає особистості досягти видатних успіхів в оригінальному здійсненні творчої діяльності.

Обдаровані діти є в кожній школі, потрібно лише своєчасно розпізнати їхні таланти та здібності: уміти розвинути їх і направити в потрібне русло. Для цього в кожному навчальному закладі необхідно розробити свої заходи щодо роботи з такою категорією учнів.

Мета заходів щодо роботи з обдарованою молоддю: створення оптимальних умов для повного розкриття потенціалу особистості обдарованого учня шляхом упровадження інноваційних технологій і засобів навчання, підвищення престижу науково-дослідної роботи; забезпечення рівного доступу до здобуття якісної освіти, соціальний захист здібних та обдарованих учнів.

Основні завдання заходів щодо роботи з обдарованою молоддю: створення цілісної скоординованої системи виявлення, розвитку, підтримки й стимулювання талановитої молоді.

З боку адміністрації школи:

добір педагогічних кадрів;

організація вивчення та поширення педагогічного досвіду з метою збереження розвитку здібностей обдарованих дітей;

забезпечення умов для зростання педагогічної майстерності вчителів, їхньої самостійної діяльності, підвищення загальнокультурного та професійного рівня;

визначення варіативної частини навчального плану;

розробка конкретних методичних рекомендацій;

наставництво вчителів над обдарованими дітьми;

забезпечення участі обдарованих учнів у конкурсах, змаганнях, олімпіадах.

З боку психолога:

ознайомлення педагогічних працівників з особливостями обдарованих дітей та особливостями їх супроводу;Pages:     | 1 |   ...   | 4 | 5 || 7 |
 
Похожие работы:

«Випуск 23 2013 УДК 378.016:811.111 ЗАСОБИ ПОДОЛАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО БАР’ЄРУ У СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ Кобзар О.І., Лєшньова Н.О. (Харків) У статті розглядаються форми та методи навчання англійської мови, які сприяють усуненню психологічного бар’єру у студентів: рольова гра, проблемне навчання, гумористичні ситуації. Даються практичні рекомендації з їх використання у навчальному процесі. Ключові слова: гумористична ситуація, проблемне навчання, психологічний бар’єр, рольова гра....»

«Психологія особистості. 2013. № 1(4) 15. ГудУ. Дезорганизация семи / У.Гуд // Семья как объект философского и социологического исследования. – М. 1972. – С.63.16. Гаврилова Н.В. Нарушение функций семьи как объект социологического исследования / Н.В. Гаврилова // Семья как объект философского и социологического исследования. – М., 1977. – С.34.17. Антонов А.И. Семья и время / А.И. Антонов // Вестник Московского гос. унта. Сер. 18. – 1997. – № 2. – С. 3-4. 18. Архангельский В.Н. К вопросу о...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО” Електронне видання МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ” (галузь знань 0304 “Право”, освітньо-кваліфікаційний рівень “Магістр”, напрям підготовки 6.030401 “Правознавство”) для студентів V курсу денного та вечірнього факультетів Харків Методичні поради та завдання для самостійної роботи студентів з...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Cерія педагогічна. 2004. Вип.18. С. 89–97 Ser. Pedagog. 2004. N 18. P.89–97 УДК 378.147 371.382 ДИДАКТИЧНІ ІГРИ ЯК МЕТОД АКТИВІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПЕДАГОГІКИ Орися Ковальчук Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Дорошенка, 41, 79000, Львів, Україна Одним із дієвих методів активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів є дидактичні ігри. Об’єднання їх у дидактичний комплекс...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М.П.Драгоманова Параскевич Світлана Павлівна УДК 51.016:378 МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ ГРАФІЧНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ АЛГЕБРИ ТА ПОЧАТКІВ АНАЛІЗУ СТУДЕНТІВ ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ТЕХНІКУМІВ І КОЛЕДЖІВ 13.00.02 – теорія і методика навчання математики Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ – 2006 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано в Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова,...»

«ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ Наиболее значимыми качественными факторами также являются хорошая репутация и имидж туристской фирмы. На репутацию и имидж предприятий, особенно сферы туризма, доминирующее влияние оказывает, прежде всего, качество трудовых ресурсов. Если предприятие эффективно и рационально планирует поддержание и использование данного ресурса в рамках целенаправленного стратегического менеджмента, то будут созданы все условия для завоевания устойчивого конкурентного преимущества....»

«УДК 378.126 Г.В.Єльникова, проректор з науково-педагогічної роботи-директор Інституту менеджменту та психології УМО НАПН України ПРО ВПРОВАДЖЕННЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ Анотація.У статті розглядається сутність компетентнісного підходу до підготовки фахівців у вищій школі, розкриваються зміст та структура моделі майбутнього магістра, послідовність дій викладачів щодо організації навчання на компетентнісній основі. Ключові слова: компетентнісний...»

«ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО Твори: В 2 т. К.: Дніпро, 1990. Т.2: Історико-літературні та літературознавчі праці / Упоряд. Г.П.Кочура, Д.В.Павличка. К., 1990. 601 с.; 7. Зеров М. Пам’яті Коцюбинського / Микола Зеров // Зеров М. Українське письменство / Упоряд. М.Сулима; Післям. М.Москаленка. К. : Вид-во Соломії Павличко “Основи”, 2002. 1301 с.; 8. Зубрицька М. Філософські основи європейського модернізму / Марія Зубрицька // Антологія світової літературно-критичної думки XX ст. / За ред. М. Зубрицької. –...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА Образцова Олена Миколаївна УДК 373.3:331.101 ФОРМУВАННЯ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ РУЧНОЇ ПРАЦІ 13.00.02 – теорія і методика трудового навчання Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Тернопіль – 2013 2    Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Комунальному вищому навчальному закладі «Херсонська академія...»

«ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ ПОБУТУ Соціально-педагогічний супровід осіб з особливими потребами У світі професій. Знайди себе! Методичний помічник для педагогів Підготували соціальний педагог Науменко Олена Євгенівна, практичний психолог Кириченко Катерина Миколаївна 2011 р. Зміст Вступ 1. Історична довідка та нормативно-правова база 2.Професіограма 3. Психологічний аспект соціально – педагогічного супроводу осіб з обмеженими можливостями 4. На допомогу педагогу 5.Професійно-технічні...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»