WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 7 | 8 || 10 | 11 |   ...   | 59 |

«ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів Сучасні проблеми розбудови Збройних Сил України 26 квітня 2013 ...»

-- [ Страница 9 ] --

У системі виховної роботи, морально-психологічного забезпечення службово-бойової діяльності Збройних Сил провідна роль приділяється інформаційно-пропагандистському забезпеченню військовослужбовців, цивільного персоналу і членів їх родин.

Ідеологічне протиборство в суспільстві є причиною різного трактування в засобах масової інформації тих або інших явищ соціального й політичного життя, суперечливої інтерпретації заходів держави по реалізації воєнної політики. Не виключається й повне перекручування фактів, що відносяться до діяльності Збройних Сил. Протидія подібним явищам – одне з найважливіших завдань інформаційно-пропагандистського забезпечення серед військовослужбовців. У цьому випадку краща робота "на випередження". Найефективнішим профілактичним засобом, безумовно, є своєчасне, систематичне й об’єктивне інформування особового складу з’єднань, частин, підрозділів (кораблів) із проблем міжнародного життя, розвитку українського суспільства і його силових відомств, а також цілеспрямований інформаційний вплив на військовослужбовців з конкретними виховними завданнями.

Кириченко М.С. (ВІКНУ) Кириченко М.С. Гендерні аспекти військової служби в Збройних Силах України Гендерні аспекти військової служби в Збройних Силах України Проблеми статі до недавнього часу не було прийнято обговорювати в контексті питань публічної політики держави і тим більше вони дуже мало вивчалися та розглядалися стосовно сфер безпеки та оборони нашої держави.

На сьогоднішній день практично відсутні роботи, присвячені комплексному дослідженню процесів становлення та розвитку гендерної політики в Україні в сфері безпеки та оборони.

При вивченні питання жінки в армії треба враховувати, що історія військової служби жінок має доволі давні витоки, але обговорення цього питання ще і нині триває навіть у тих країнах, які значно просунулись у питаннях забезпечення реальної рівності жінок та чоловіків. На сьогодні існують різні погляди на залучення жінок на військову службу. Точки зору часто прямо протилежні. Частина вчених переконана, що в армії немає місця жінкам.

Як аргумент наводять приклади того, що жінки вносять де зорганізованість в усталений уклад армійського життя, негативно впливають на військову дисципліну, провокують сексуальну активність чоловіків. Інша частина вчених, навпаки, стверджує, що жінки не гірше від чоловіків, а нерідко й краще виконують військові обов’язки, сприяють зміцненню дисципліни, дотриманню етичних норм.

Сьогодні жінки активно реалізують себе в усіх, без винятку, сферах суспільної діяльності, зокрема і у сфері захисту нашої Вітчизни. У лавах Збройних Сил України проходять військову службу близько 19 тисяч жіноквійськовослужбовців (на початку незалежності України в Збройних Силах їх чисельність складала 500 чол.). Серед них більше 1000 офіцерів, майже 2,5 тисячі прапорщиків, близько 14,5 тисяч сержантів і солдатів військової служби за контрактом, більше 100 курсантів.

Тому, важливим є питання організації роботи з цією особливою групою військовослужбовців. Військовослужбовці-жінки мають свої специфічні психологічні, фізичні особливості, а отже і методи та засоби роботи мають відповідати цим особливостям.

У Збройних Силах України, без сумніву, активно впроваджується державна ґендерна політика. Дотримання рівних прав та свобод військовослужбовців, як громадян суверенної і демократичної держави є найважливішим завданням в системі управлінської діяльності керівництва Міністерства оборони та Генерального штабу, командувачів та командирів.

Жінка у військовому мундирі – це об’єктивна реальність Збройних Сил, що не викликає здивування у суспільстві. Вона реалізує свої можливості, фактично, у майже всіх сферах військової діяльності. Тому у виконанні завдань військової служби в Збройних Силах України не можливо переоцінити роль жінки-військовослужбовця.

Сьогодні з метою забезпечення гендерної рівності у Збройних Силах України постійно вживаються організаційні та соціально-правові заходи щодо вдосконалення нормативно-правової бази, всебічного забезпечення, створення належних умов проходження військової служби жінками, вирішення їх соціальних проблем.

Враховуючи тенденцію до зростання чисельності військовослужбовцівжінок у лавах Збройних Сил України необхідне вжиття комплексних заходів щодо вирішення питань проходження служби жінками-військовослужбовцями, що має надати їм можливість активно розвивати свою військову кар’єру та більш ефективно використовувати свій потенціал.

Поряд з цим, нам треба розуміти, що Збройні Сили України є частиною і віддзеркаленням українського суспільства. Тут існують ті ж самі проблеми та панують такі ж стереотипи. Тому забезпечення належної ролі жінки є питанням комплексним та суспільним.

Ґендерні перетворення в сфері оборони, як і в суспільстві в цілому – процес складний і тривалий. Водночас, забезпечення рівності чоловіків і жінок у війську є одним з головних питань функціонування Збройних Сил України, в контексті демократичного розвитку України.

Корчак О.В. (ВІКНУ) Корчак О.В. Формування загальновійськових умінь у студентів, які навчаються за програмою офіцерів запасу у ВНП ВНЗ Формування загальновійськових умінь у студентів, які навчаються за програмою офіцерів запасу у ВНП ВНЗ Підготовка громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу нормативно визначається Законом України "Про військовий обов’язок і військову службу", постановою Кабінету Міністрів України від 01 лютого 2012 р. № 48 "Про затвердження Порядку проведення військової підготовки студентів вищих навчальних закладів за програмою підготовки офіцерів запасу", Інструкцією про організацію підготовки офіцерів запасу з числа студентів вищих навчальних закладів, затвердженою спільним наказом Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України від 11.11.04 № 531/857, та іншими нормативно-правовими актами.

Військова підготовка студентів може проводитись за рахунок коштів державного бюджету, передбачених на утримання Збройних Сил, а також коштів, які надходять від юридичних та фізичних осіб як плата за послуги, пов’язані з навчанням.

Прийняття на військову службу осіб офіцерського складу запасу дозволяє зменшити некомплект первинних посад офіцерського складу та мати від цього значний економічний ефект.

Вивчення наукової літератури, практичного досвіду щодо підготовки військових фахівців дало можливість визначити загальновійськову підготовку як педагогічний процес у вищих військових закладах освіти, спрямований на формування професійно значущих знань, практичних умінь і навичок професійної діяльності, професійно важливих якостей відповідно до освітньо-кваліфікаційних характеристик.

Відповідно до вищезазначеного у процесі навчання у військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів (далі – ВНП ВНЗ) за програмою офіцерів запасу особлива увага приділяється формуванню та розвитку особистості майбутнього офіцеру запасу, а саме його загальновійськовим умінням.

Формування та розвиток загальновійськових умінь здійснюється у ході проведення занять з загальновійськових дисциплін: "Тактична підготовка", "Статути Збройних Сил України", "Стройова підготовка", "Вогнева підготовка", "Військово-медична підготовка", "Військова топографія", "Підготовка з радіаційного, хімічного та біологічного захисту".

Проблема формування загальновійськових умінь у студентів, які навчаються за програмою офіцерів запасу у ВНП ВНЗ, ще недостатньо досліджена як у теоретичному, так і в методичному аспектах, що негативно позначається на стані практичної діяльності науково-педагогічних працівників ВНП ВНЗ щодо формування загальновійськових умінь студентів.

Враховуючи актуальність означеної проблеми, її недостатню теоретичну розробленість та об’єктивну потребу формування студентів, які навчаються за програмою офіцерів запасу, як професіоналів, тема дослідження формування загальновійськових умінь у студентів, які навчаються за програмою офіцерів запасу у ВНП ВНЗ, є досить актуальною.

Кужель О.А. (ВІКНУ) Кужель О.А. Позаблоковий статус України: реалії та перспективи Позаблоковий статус України: реалії та перспективи Розвиток суспільно-політичних подій наприкінці минулого століття в напрямку параду суверенітетів республік Радянського Союзу, привів українське суспільство до самовизначення в зовнішніх і внутрішніх векторах руху.

Прийнята Декларація про державний суверенітет 16 липня 1990 року визначила позаблоковий статус України.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Проголошення 24 серпня 1991 року Акту про незалежність та суверенітет України надихнули мільйони громадян в грудні 1991 року на Всеукраїнському референдумі сказати "так" новій європейській державі. Волевиявлення українського народу жити в незалежній, суверенній, позаблоковій, правовій державі знайшло відображення і в Конституції України, яка була прийнята 28 червня 1996 року.

Важливим завдання для України у сучасних умовах є пошук свого місця, які не суперечать національним інтересам, у системі міжнародних відносин.

Сутність позаблоковості полягає в не входженні держави в організації колективної безпеки та оборони. Позаблокова країна розраховує виключно на власні сили, на свою оборонну достатність.

Позаблоковий статус нашої держави, закріплений у законі "Про основи внутрішньої і зовнішньої політики", його географічне розташування, унікальний потенціал створюють передумови для України бути активним гравцем континентального масштабу. Позаблоковий статус України відкриває перспективи для більш активної участі нашої держави в урегулюванні міжнародних конфліктів як посередника.

На тлі світової фінансово-економічної кризи, глобальних продовольчих проблем і загострення суперництва за енергетичні ресурси ціла низка процесів несуть у собі як потенційні загрози, так і певні можливості для України. Ми мусимо враховувати загострення ситуації навколо Ірану і нарощування конфліктного потенціалу на Близькому Сході та в Північній Африці, посилення геополітичного й геоекономічного впливу Китаю та інших країн, що зростають.

Також ідеться про гальмування процесу євроінтеграції, напругу ситуації навколо загальноєвропейської системи ПРО, інтеграційні проекти на просторі колишнього СРСР при наявних заморожених конфліктах. Україна може брати участь у їх розв’язанні.

Отже, дотримання Україною політики позаблоковості, тобто неучасті України у військово-політичних союзах, пріоритетність участі у вдосконаленні та розвитку європейської системи колективної безпеки, продовження конструктивного співробітництва з НАТО та іншими військово-політичними блоками з усіх питань, що становлять взаємний інтерес. Наша держава визначає пріоритети національних інтересів членства в Європейському Союзі при збереженні добросусідських відносин і стратегічного партнерства з Російською Федерацією, іншими країнами СНД, а також з іншими країнами світу. Україна і Організація договору колективної безпеки (ОДКБ) могли б на політичному рівні визначити завдання і цілі своєї співпраці. При цьому не відмовлятися від наявних напрацювань у співпраці між Україною і НАТО.

Кузьменко М.Д. (ВІКНУ) Кузьменко М.Д. Технологія психологічної діагностики професійної придатності кандидатів на військову службу за контрактом у ЗС України Технологія психологічної діагностики професійної придатності кандидатів на військову службу за контрактом у ЗС України Сучасні тенденції свідчать про важливість проблеми психологічної діагностики професійної придатності кандидатів на військову службу за контрактом Збройних Силах України, адже для них характерна підвищена напруженість праці, негативний вплив особливих умов діяльності, відчуття високої відповідальності за правильність виконуваних завдань.

На нашу думку, сукупність існуючих досліджень, об’єктивна потреба сьогодення та власні напрацювання у цьому напрямку обумовлює необхідність та можливість розробки технології психологічної діагностики професійної придатності кандидатів на військову службу за контрактом.

Зв’язок між прогнозом поведінки досліджуваного, який отриманий за результатами тестування, і його поведінкою у реальній ситуації також має статистичну природу. Причому прогноз тим кращий, чим психологічно адекватніше в психодіагностичній процедурі відтворена реальна ситуація. Це повністю відображено при доборі методик психологічної діагностики професійної придатності. Тест може відображати особливості саме тих діяльностей, за якми здійснюється оцінка придатності кандидатів на військову службу за контрактом.

"Технологія" психологічної діагностики професійної придатності, яка є в широкому розумінні "сукупністю, послідовністю виробничих методів і процесів у певній галузі виробництва, науковим описом способів виробництва" буде розглядатися нами як сукупність методів, способів інтерпретації результатів психологічного вивчення в інтересах формування висновку стосовно професійної придатності кандидатів на військову службу. Значну роль тут відіграє перевірка та обґрунтування психодіагностичних методик у сукупності із застосуванням методів математичної статистики практично на всіх рівнях аналізу.

Технологія психологічної діагностики, має розглядатися на двох взаємопов’язаних рівнях:

1 – на рівні методик (тестів), як перевірка адекватності їх показників;

2 – на рівні ухвалення рішення про придатність (непридатність) кандидата.

Адже як на першому, так і на другому результатом стає виміряна особистість – з конкретним набором індивідуально-психологічних особливостей.

Розроблена технологія реалізується шляхом застосування психодіагностичного методу, кількісної (статистичної) обробки результатів діагностики та застосування перевіреного методичного інструментарію.

Розширений спектр "вхідних" параметрів, що аналізуються, їх кількісний та якісний аспекти.

Перспективою подальших досліджень вважається подальша розробка та впровадження психологічної діагностики професійної придатності засобами комп’ютерних технологій (нарівні із бланковими варіантами), накопичення та аналіз емпіричних результатів для вдосконалення системи професійнопсихологічного відбору на військову службу за контрактом до Збройних Сил України.

Кутана Д.В. (ВІКНУ) Кутана Д.В. Вплив темпераментальних властивостей військовослужбовців строкової служби на їх психологічну сумісність Вплив темпераментальних властивостей військовослужбовців строкової служби на їх психологічну сумісність Військова служба є службою особливого характеру, яка полягає у професійній діяльності придатних до неї за станом здоров’я і віком громадян, пов’язаній із захистом Вітчизни. Для успішного навчання та виконання бойових завдань необхідно враховувати певні індивідуально-психічні якості військовослужбовців. Наявність високої психологічної сумісності колективу сприяє їх кращої зпрацьованності, а як результат – високої ефективності у виконанні поставлених завдань.Pages:     | 1 |   ...   | 7 | 8 || 10 | 11 |   ...   | 59 |
 
Похожие работы:

«ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО Твори: В 2 т. К.: Дніпро, 1990. Т.2: Історико-літературні та літературознавчі праці / Упоряд. Г.П.Кочура, Д.В.Павличка. К., 1990. 601 с.; 7. Зеров М. Пам’яті Коцюбинського / Микола Зеров // Зеров М. Українське письменство / Упоряд. М.Сулима; Післям. М.Москаленка. К. : Вид-во Соломії Павличко “Основи”, 2002. 1301 с.; 8. Зубрицька М. Філософські основи європейського модернізму / Марія Зубрицька // Антологія світової літературно-критичної думки XX ст. / За ред. М. Зубрицької. –...»

«Алещенко В.І., к.в.н, Сафін О.Д., д.психол.н., професор, Потапчук Є.М., д.психол.н., професор, ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ Київ ББК 68,9 У навчальному посібнику розглянуто проблему збереження психічного здоров’я військовослужбовців. Першочергова увага приділяється аналізу сутності та змісту психічного здоров’я військовослужбовців, уточненню його показників, а також розгляду психологічних аспектів діяльності військового керівника щодо збереження...»

«Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів П роф ільний рівень Рекомендовано Міністерством освіти 11щуки України С.Б. Гавриш В.Л. Сутковий Т.М. Філіпенко Київ «Генеза» ББК 67я72 Г Рекомендовано Міністерством освіти і науки України ( наказ МОН України № 235 від 16.03.2011 р.) Психолого-педагогічну експертизу проводив Інститут педагогіки НАПН України. Гавриш С.Б. Г12 Правознавство : підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл.: проф. рівень /С.Б. Гавриш, В.Л. Сутковий, Т.М....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА На правах рукопису ТЕРЛЕЦЬКА ЮЛІАНА МИРОНІВНА УДК: 159.922:159.93-057.875+378.015.3 ВПЛИВ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ДЕПРИВАЦІЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ НА ЇХ ПРОФЕСІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Науковий керівник: Москалець Віктор Петрович, доктор психологічних наук, професор Івано-Франківськ...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ з дисципліни “ПРАКТИКУМ ІЗ ЗАГАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ” (для бакалаврів) Київ ДП «Видавничий дім «Персонал» Підготовлено професором кафедри загальної та практичної психології О. Л. Туриніною Затверджено на засіданні кафедри загальної та практичної психології (протокол № 1 від 19.09.08) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Туриніна О. Л. Методичні матеріали...»

«МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ КАФЕДРА ЮРИДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «ПСИХОЛОГІЯ МАСОВОЇ ПОВЕДІНКИ» підготовки бакалавра Напрям підготовки – Психологія 0401, спеціальність Психологія 6.04010 спеціалізація психологічне забезпечення оперативно-службової діяльності органів та підрозділів внутрішніх справ України Навчально-наукового інституту підготовки кадрів громадської безпеки та психологічної служби Автор:...»

«ВІДПОВІДІ НА ЗАУВАЖЕННЯ, що містяться у позитивному відзиві1 офіційного опонента начальник кафедри громадської безпеки навчально-наукового інституту підготовки кадрів громадської безпеки та психологічної служби Національної академії внутрішніх справ України, кандидата юридичних наук, доцента Андрія Олександровича Галай на дисертацію та автореферат Євгена Володимировича Кириленка на тему «Можливості удосконалення адміністративного права» : Зауваження № 1. Сформульована автором система завдань...»

«Гуріненко Інна аспірант Черкаського національного університету імені Б. Хмельницького ХАРАКТЕРИСТИКА МОДЕЛІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ДЕРЖАВНИХ ІНСПЕКТОРІВ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ У статті проаналізовані підходи до професійної підготовки фахівців у галузі пожежної безпеки, охарактеризовані напрями і специфіка професійної діяльності фахівців пожежно-рятувальної служби та державних інспекторів пожежної безпеки. На підставі науково-теоретичного аналізу з’ясовано особливості професійної підготовки майбутніх...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М.П. Драгоманова МАЛИНА ОЛЕНА ГРИГОРІВНА УДК 159.922.7 – 159.923.2 ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ СТИЛЮ ЖИТТЯ ОСОБИСТОСТІ В ПІДЛІТКОВОМУ І ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ 19.00.07педагогічна та вікова психологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Київ-2009 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі практичної психології Запорізького національного університету, Міністерство освіти і науки України. Науковий...»

«Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку, випуск 20, 2008 71 УДК 32:316.77 Л. Климанська Національний університет “Львівська політехніка” ЧУТКИ ЯК СПОСІБ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА САМООРГАНІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ПОЛІТИКИ © Климанська Л., 2008 Розглянуто певну “мережу координат”, понять, ключових запитань, якими дослідник інформаційного простору політики може скористатися у вивченні чуток, і технолог – робити певні висновки щодо управлінських, технологічних моментів у...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»