WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 6 | 7 || 9 | 10 |   ...   | 59 |

«ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів Сучасні проблеми розбудови Збройних Сил України 26 квітня 2013 ...»

-- [ Страница 8 ] --

Для більшості військовослужбовців за контрактом провідними ціннісними орієнтаціями, що утворюють основу комунікативної сфери, виступають орієнтації на досягнення авторитету і поваги підлеглих, визнання колег та керівництва, налагодження дисципліни і доброзичливих стосунків з підлеглими. Таким чином, найбільш значимими для останніх виступають цінності особистісного самоствердження, які визначають вибір відповідних способів та прийомів міжособистісного спілкування. Характеристики індивідуальних еталонів стилю, мотивів досягнення успіху в спілкуванні, впливають на ефективність стилю комунікативних здібностей військовослужбовців за контрактом в міжособистісних, службово-дисциплінарних і функціонально-рольових стосунках.

Для проведення емпіричного дослідження я використала такі методики:

діагностика міжособистісних відношень Т. Лірі, діагностика комунікативних і організаторських здібностей, діагностика комунікативного контролю, методика "Адаптивність". Метою є емпірично перевірити особливості прояву комунікативної сфери військовослужбовців за контрактом та проаналізувати психологічні особливості міжособистісної взаємодії останніх. З цього приводу я можу зробити висновки, що серед комунікативної сфери домінує авторитарний тип спілкування.

Зарицька А.І. (ВІКНУ) Зарицька А.І. Формування об’єктивної самооцінки студентів через інтерактивні технології навчання Формування об’єктивної самооцінки студентів через інтерактивні технології навчання У різних видах професійної діяльності можна виділити ряд особистісних якостей, професійно важливих для будь-якої діяльності. Це, в першу чергу, відповідальність, самоконтроль, професійна самооцінка. Відповідальність розглядається вченими Платоновим К.К. і Ростуновим А.Т. як одна з властивостей, що характеризує спрямованість особи, впливає на процес і результати професійної діяльності, насамперед, через ставлення до власних обов’язків у роботі і до власних професійних якостей.

Самооцінка визначає формування цілої низки професійно значущих якостей. Наприклад, нахил до ризику часто породжується неадекватною самооцінкою. Високі оцінки ведуть до того, що діяльність професіонала детермінується потребами ефективного плану: типова недооцінка вимог ситуації і переоцінка власних можливостей. Низькі оцінки пов’язані з побоюванням прийняття рішень, повільністю і пасивністю. В обох випадках порушено ймовірнісне прогнозування в діяльності та, як результат цього, – зниження загальної ефективності.

Крім того, від самооцінки залежить емоційна стійкість. Тому питання формування адекватної самооцінки у майбутніх випускників з вищою освітою є важливим фактором навчально-виховного процесу.

Як доводить вчений Г.С. Костюк, що самооцінка особистості – це важливий психологічний фактор, який, незалежно від якісних характеристик, може істотно впливати на процес формування самоконтролю, продовжувати істотні індивідуальні відмінності в її розвитку та функціонуванні.

Самооцінка може бути оптимальною і неоптимальною. При оптимальній, адекватній самооцінці суб’єкт правильно співвідносить можливості і здібності, достатньо критично ставиться до себе, прагне реально дивитися на свої невдачі та успіхи, намагається ставити перед собою реальні цілі. До оцінювання досягнутого він підходить не тільки зі своїми мірками, але й прагне передбачити, як до цього будуть ставиться інші. Отже, адекватна самооцінка – результат пошуку реальної міри, тобто без переоцінки, але й без надмірної критичності.

Романюк Л.В. у "Методиці дослідження самооцінки студентів як елемента розвитку їхніх ціннісних орієнтацій в процесі використання інтерактивних методів навчання" до оптимальної самооцінки відносить "високий рівень" і "вище середнього рівня", коли студент заслужено поважає себе, задоволений собою, а також "середній рівень", коли студент поважає себе, але знає свої слабкі сторони і прагне до самовдосконалення, саморозвитку. Самооцінка може бути й неоптимальною – занадто завищеною або занадто заниженою.

На основі неадекватно завищеної самооцінки в студента виникає неправильне уявлення про себе, ідеалізований образ своєї особистості й можливостей, своєї цінності для оточуючих, для спільної справи. В таких випадках суб’єкт ігнорує невдачі заради збереження звичної високої оцінки самого себе, своїх вчинків і справ. Тому справедливе зауваження починає сприйматися як чіпляння, об’єктивна оцінка результатів роботи – як несправедливо занижена.

Неуспіх сприймається як наслідок певних підступних дій чи несприятливих обставин, що ніякою мірою не залежать від дій самої особистості.

Суб’єкт з завищеною неадекватною самооцінкою не бажає визнавати, що все це наслідок власних помилок, ліні, недостатніх знань, здібностей чи неправильної поведінки. Виникає важкий емоційний стан – афект неадекватності, головною причиною якого виступає стійкість стереотипу завищеної самооцінки своєї особистості, що склався. Якщо ж самооцінка пластична, змінюється у відповідності з реальним станом справ – підвищується при успіхові і понижуться при невдачі, то це може сприяти розвиткові особистості, оскільки їй доводиться докладати максимум зусиль для досягнення поставлених цілей, розвивати свої властивості й волю.

Самооцінка може бути і нижче реальних можливостей особистості. Зазвичай, це призводить до невпевненості в собі, боязливості, несміливості, неможливості реалізувати свої здібності. Такі студенти, як правило, не ставлять перед собою цілей, що їх важко досягнути, обмежуються вирішенням повсякденних завдань, надто критичні до себе.

Занадто висока чи занадто низька самооцінка порушує процес самоуправління, викривляє самоконтроль. Особливо це помітно у спілкуванні, де особи з завищеною і заниженою самооцінкою можуть стати причиною конфліктів. При завищеній самооцінці конфлікти виникають через зневажливе ставлення до інших людей і неповажне звертання до них, занадто різкі і необґрунтовані висловлювання на їхню адресу, нетерпимість до чужої думки, прояв зарозумілості і зазнайства.

Таким чином, формуванню адекватної самооцінки студентів сприяє розроблення тренінгів. Коли людина сама усвідомлює свої досягнення, віддає належне результату докладених нею зусиль, задоволена проведеною "над собою" роботою, вона позитивно оцінює рівень розкриття свого внутрішнього потенціалу. Розуміння і адекватна (бажано позитивна) оцінка своїх власних досягнень має сприяти самоствердженню майбутнього фахівця і як спеціаліста, і як громадянина, і як особистості.

Зубовський Д.С. (ВІКНУ) Зубовський Д.С. Психофізіологічна та нейропсихологічна діагностика дезінформації Психофізіологічна та нейропсихологічна діагностика дезінформації На сьогодні, особливо гостро постає необхідність дослідження дезінформації та відповідного прикладного застосування цих досліджень у виділенні емпіричних індикаторів, за допомогою котрих можна зафіксувати її прояви у поведінці людей. Отриманий. таким чином, ефективний інструментарій став би умовою можливості її діагностики та профілактики у конкретних суб’єктів у різних соціальних ситуаціях та сферах професійної діяльності.

Вся варіативність наукових розробок за цією тематикою розподіляється в три головні методологічні підходи: психологічний, психофізіологічний та нейропсихологічний. Два останні відносяться до інструментальних методів діагностики дезінформації в силу використовують специфічний дослідницьких приладів.

Психофізіологічний підхід, як правило базується на теоретичному положенні згідно з яким використання дезінформації супроводжується гамою змін фізіологічних показників. Задля вимірювання цих змін використовується поліграф ("детектор брехні"), що являє собою багатоцільовий медико-біологічний прилад, що дозволяє реєструвати та вимірювати фізіологічні параметри людини. У своїх модифікаціях він розрахований на реєстрацію таких фізіологічних показників як: зміна частоти і глибини дихання, частоти пульсу, величини шкірно-гальванічної реакцій, відносної величини артеріального тиску, тремору. Кількість реєстрованих фізіологічних параметрів становить зазвичай 5–10.

Хоча даний підхід викликає в наукових колах критичні зауваження щодо власної ефективності, але незважаючи на це, активно розвивається, та разом із вдосконаленням методичних правил опитування дозволяє з достатньою долею ймовірності – 90–95 % робити висновок про щирість досліджуваного.

Методологія нейропсихологічного підходу базується на розумінні дезінформації як процесу з складною когнітивною складовою. Виходячи з цього за умов встановлення та вивчення продукованих біоелектричних хвиль та найбільш активованих центрів головного мозку підчас акту дезінформації можна здійснювати ефективну її діагностику.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Відповідно головним інструментарієм підходу виступає енцефалограма, магнітно-резонансний томограф та метод функціонального ядерного магнітного резонансу, які дають можливість включити в поле дослідницької розробки найменші структурні зміни головного мозку. Не зважаючи на те, що нейропсихологічний підхід за часом виникнення є наймолодшим, він активно розвивається та демонструє перспективні здобутки.

Врахування та опрацювання здобутків та помилок двох вищезазначених підходів та синтез їх методологічного бачення в вітчизняних роботах з цієї тематики дозволить створити ефективний пласт діагностичних індикаторів дезінформації з високим рівнем надійності.

Зубченко О.В. (ВІКНУ) Зубченко О.В. Емоційна експресивність у невербальній поведінці викладача Емоційна експресивність у невербальній поведінці викладача В останнє десятиліття спостерігається значне зростання інтересу вчених і громадськості до проблем невербальної комунікації, до тих способів, за допомогою яких люди передають свої почуття.

Зазвичай люди не завжди можуть виразити свої почуття відкрито (у мові), тому найчастіше вони виражають їх у менш явних і розпізнаних формах.

На відміну від цілком певних систем кодів, що існують, коди невербальної комунікації залишаються прихованими. Проте, в експериментальних даних виявляється певна згода щодо кодування, і розшифровування невербальних сигналів. У своєму вузькому й більш точному змісті поняття "невербальне поводження" відноситься до дій, які відрізняються від мови. Таким чином, сюди входять міміка, жести рук, пози, положення тіла й різноманітні рухи тіла, або ніг.

У наш час на сторінках психолого-педагогічної літератури велика увага приділяється проблемі спілкування в професійно-педагогічній діяльності.

Одним з аспектів даної проблеми є вивчення невербального компонента спілкування педагога, зокрема його емоційно-експресивних складових.

Невербальний компонент спілкування відіграє істотну роль у процесі взаємодії викладача з курсантами (студентами), оскільки відомо, що різні засоби невербального спілкування (жест, міміка, поза, погляд, дистанція) виявляються в деяких випадках більш виразними й діючими, ніж слова. Дуже важливим є відображення у невербальні й поведінці викладача емоційноекспресивного компонента.

Дослідження емоційної експресивності у невербальній комунікації викладача майже не проводилися, що і зумовило вибір теми нашого дослідження "Емоційна експресивність у невербальній поведінці викладача" Проблема інтерпретації невербальних аспектів міжособистісного спілкування має багатовікову історію. Однак детально означена проблема стала розроблятися лише в останні десятиліття (починаючи з 60-х рр. у роботах Дж. Фаста, А. Піза, М. Крічлі, Ч. Морріса, І.Н. Горєлова, В.А. Лабунської, О.О. Леонтьєва й ін.). У зв’язку із цим вона залишається недостатньо вивченою.

Вивчаючи емоційну експресивність викладача, для нас було важливим визначити, якими негативними або позитивними жестами супроводжується спілкування викладача з курсантами (студентами).

Для цього ми спостерігали за п’ятнадцятьма викладачами. У ході спостереження було виявлено, що відсоток негативно забарвлених жестів (обурення;

образа; вимоги) складають 46 %, а позитивно або нейтрально забарвлених (пригадування; схвалення; початок, завершення контакту; вказівки) – 53 %.

Отже, можна сказати, що відсоток негативно забарвлених жестів неприпустимо високий.

курсант Карпук Т.С. (ВІКНУ) Карпук Т.С. Типові причин виникнення конфліктів в колективі курсантів Типові причин виникнення конфліктів в колективі курсантів Виявлення причин виникнення конфліктів визначає вибір методів та шляхів запобігання їм, та конструктивного їх розв’язання. Без знання рушійних сил розвитку конфліктів не можливо ефективно впливати та регулювати ними.

Причини конфлікту – це явища, події, факти, ситуації, що передують конфліктові та викликають його за певних умов діяльності суб’єктів соціальної взаємодії.

В контексті досліджень окремо розкриємо психологічні чинники виникнення міжособистісних конфліктів серед курсантів. Конфлікти між особистістю та групою в основному зумовлено розбіжністю індивідуальних і групових норм поведінки.

Міжгрупові конфлікти породжуються здебільшого розбіжністю в поглядах чи інтересах, хоч подібні розбіжності досить часто зводяться до боротьби за ресурси.

Етап розв’язання міжособистісного конфлікту є найскладнішим завданням для його учасників, яке потребує прояву творчості. Саме міжособистісний рівень передусім вимагає вникнути в психологічну сутність суперечностей між сторонами, що конфліктують, не віддаючи переваги тому чи іншому опонентові.

Виходячи з цього пропонується чимало практичних рекомендацій і щодо попередження конфлікту, і стосовно його профілактики чи послаблення. При цьому вибір способів і методів подолання конфліктів залежить як від об’єктивної ситуації, психічного стану опонентів, так і від спрямованості конфлікту, тобто чи сприятиме він глибшому розумінню проблеми, а отже й розвитку елементів кооперативної взаємодії всередині конфлікту, чи, навпаки, призведе до розхитування й неузгодженості взаємодії.

Узагальнення теоретичних положень, представлених у окремих роботах, дозволило припустити, що міжособистісні конфлікти у юнацькому віці можуть зумовлюватися рядом соціально-психологічних чинників, і, насамперед, індивідуальним стилем спілкування особистості, конфліктністю особистості, яка пов’язана з цілим рядом індивідуально-психологічних особливостей, та соціальним статусом особистості у групі.

Карп’юк І.О. (ВІКНУ) Карп’юк І.О. Підримка воєнної безпеки в системі інформаційно-пропагандистського забезпечення військ (сил) Підримка воєнної безпеки в системі інформаційно-пропагандистського забезпечення військ (сил) Cистема забезпечення воєнної безпеки країни займає особливе місце в системі забезпечення національної безпеки держави, яка створюється з метою реалізації національних інтересів, інтересів особистості і суспільства із врахуванням і на основі взаємозалежності соціальних, економічних, політичних, військових, техногенних та інших факторів.Pages:     | 1 |   ...   | 6 | 7 || 9 | 10 |   ...   | 59 |
 
Похожие работы:

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ з дисципліни “ПСИХОЛОГІЯ МАСОВОЇ ПОВЕДІНКИ” (для спеціалістів) Київ ДП «Видавничий дім «Персонал» Підготовлено завідувачем кафедри соціальної психології та соціальних технологій, професором О. О. Сусською Затверджено на засіданні кафедри соціальної психології та соціальних технологій (протокол № 5 від 18.09.08) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом...»

«Національна академія педагогічних наук України Інститут психології імені Г. С. Костюка Волеваха Ірина Борисівна УДК 371.132: 159.9 ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТНОЗДАТНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Київ – 2010 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Інституті психології імені Г.С. Костюка НАПН України, лабораторія екологічної...»

«УДК 621.391 + 159.98:37 Мещеряков Дмитро Сергійович, старший науковий співробітник лабораторії нових інформаційних технологій навчання Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України e-mail: meoldom@gmail.com ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СУЧАСНИХ СИСТЕМ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ, ПРИДАТНИХ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ КУРСІВ ТА ІНТЕРНЕТ-ТРЕНІНГІВ Анотація В статті розглянуто сучасні системи дистанційного навчання, здійснено аналіз їхньої придатності для проведення інтернет-тренінгів і дистанційних...»

«Управління освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В. Остроградського Полтавський обласний центр практичної психології і соціальної роботи Експертиза психологічного та соціологічного інструментарію в системі освіти Полтавської області Методичний посібник Полтава-2007 ББК 88.0 + 60.5 + 74.0 С 53 Експертиза психологічного та соціологічного інструментарію в системі освіти Полтавської області. Методичний...»

«ТЕОРІЯ I ПРАКТИКА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ № 1-2/2010 ТОМ 2 Федоров В.А., Коллегова Е.Д. Педагогические технологии управления качеством 10. профессионального образования. М.: Издательский центр «Академия», 2008. 208 с. ПРОФЕСІЙНА АДАПТАЦІЯ МОЛОДИХ ФАХІВЦІВ В ГАЛУЗІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ Еретик А.А, Поляничко О.М. Київський університет имені Бориса Грінченко Аннотация В статье рассматриваются глубинно-психологические аспекты понимания феномена адаптации. На примерах эмпирических исследований...»

«М. І. Бурда, Н. А. Тарасенкова ГЕОмЕтрія Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів Ака д е м і ч н и й р і ве н ь Рекомендовано Міністерством освіти і науки України Київ «Зодіак-ЕКО» ББК 22.151я721 Б91 Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (наказ Міністерства освіти і науки України від 3 березня 2010 р., № 177) Видано за рахунок державних коштів. продаж заборонено наукову експертизу проводив Інститут математики Національної академії наук України;...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет І. В. Хом’юк ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ БАЗОВОГО РІВНЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ Монографія Вінниця ВНТУ УДК 378:37.022 ББК 74.58 Х 76 Рекомендовано до друку Вченою радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (протокол №1 від 30.08.2012 р.) Рецензенти: І. М. Козловська, доктор педагогічних наук,...»

«УКРАЇНА Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна Кафедра державно-правових дисциплін Дисципліна: трудове право ЛЕКЦІЯ № 12 Тема 9: Робочий час і час відпочинку. Правове регулювання робочого часу.Розробила: канд.юрид. наук Л.В.Кулачок. м. Харків – 2007 Правове регулювання робочого часу. Час: 4 години.Навчальні питання: 1. Поняття і види робочого часу.2. Скорочений робочий час. 3. Неповний робочий час. 4. Надурочні роботи. 5. Режим робочого часу. 6. Спеціальні режими робочого часу....»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди МАТЕРІАЛИ ІХ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ УЧЕНИХ «Методологія сучасних наукових досліджень» (25–26 жовтня 2012 р., м. Харків) Харків За загальною редакцією голови ради молодих учених ХНПУ імені Г.С. Сковороди, кандидата педагогічних наук, доцента К.А. Юр’євої Затверджено редакційно-видавничою радою Харківського національного педагогічного університету імені Г.С....»

«УДК 159.9.072.42 : 164 ПСИХОЛОГІСТИКА: КОНТУРИ РОЗДІЛУ. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ОБРАЗУ МИСЛЕННЯ ПСИХОЛОГА-ДОСЛІДНИКА Коваленко В.О., к.пед.н., доцент, Коваленко О.В., студент Запорізький державний університет Професійна підготовка майбутніх психологів здійснюється, з одного боку, на основі оволодіння теоретичними знаннями основ загальної психології та її галузей, знайомства з різноманітними напрямками вітчизняної та зарубіжної психології. Саме тут формуються уявлення студентів...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»