WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 4 | 5 || 7 | 8 |   ...   | 59 |

«ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів Сучасні проблеми розбудови Збройних Сил України 26 квітня 2013 ...»

-- [ Страница 6 ] --

Етапи адаптації – початковий, дисбаланс, акомодація, асиміляція. Розрізняють три форми соціально-психологічної адаптації молодого поповнення до військової служби: формальна адаптація, суспільна адаптація та дидактична адаптація.

Нами було визначені чинники, які впливають на процес адаптації молодого поповнення: особистісні; чинники середовища (соціальні відносини, тип та рівень організації військової служби, розвиток та структура внутрішньоколективних та міжособистісних відносин, система цінностей та норм поведінки, підготовка командирів до адаптації); опосередковані фактори (схильність та готовність до оволодіння новими цінностями військового середовища).

Показниками адаптованості є: об’єктивні (реалізації військовослужбовцем норм та правил, які висуваються колективом, а також ефективність діяльності у професійному середовищі); суб’єктивні (задоволення умовами проживання, обраним родом діяльності, реальними умовами служби).

Показниками успішної соціально-психологічної адаптації виступає:

високий соціальний статус військовослужбовця в середовищі, його психологічне задоволення і найбільш важливими елементами, зокрема, задоволення навчанням, його організацією, умовами і змістом тощо. Показниками низької соціально-психологічної адаптації є переміщення суб’єкта в іншу соціальне середовище, відхилення у поведінці. Успішність соціально-психологічної адаптації залежить від характеристики середовища і суб’єкта.

Ми виокремили проблемні ситуації, які викликають початковий етап процесу адаптації: наявність блокади (військовослужбовець потрапляє в нову невідому йому проблему,ситуацію,коли виникає перешкода перед діяльністю і вона переживає, відчуває наявність даної перешкоди; відчуття наявності блокади супроводжується переживанням проблеми, яку необхідно подолати;

емоційне переживання, яке частіше всього є негативним, особливого етапу знаходження шляхів виходу з ситуації яка склалася; відчуття необхідності прийняття якого-небудь рішення. Для правильного розуміння мотивів і "механізмів" поведінки військовослужбовця необхідно враховувати всю складність і специфічність особливостей тих проблемних ситуацій, в яких йому доводиться діяти.

Реалізація основних положень спрямовується на подальший розвиток теоретико-методологічних основ психологічної техніки покращення соціальнопсихологічної адаптації молодого поповнення до військової служби.

Тому важливо розглянути і досліджувати проблему соціально-психологічної адаптації молодого поповнення до військової служби.

Вовк А.Г. (ВІКНУ) Вовк А.Г. Оптимізація рівня тривожності військовослужбовців строкової служби в процесі службової діяльності Оптимізація рівня тривожності військовослужбовців строкової служби в процесі службової діяльності Важливим завданням у Збройних Силах України на сьогодні є формування гармонійно розвиненої, фізично та психічно здорової особистості. Більшість різноманітних чинників детермінують появу у військовослужбовців строкової служби – тривожності, які, при відсутності належної психологічної корекції, адекватних змін умов навчання та виховання, можуть трансформуватись у стійкі властивості особистості та деформувати її подальший розвиток, стати причиною погіршення успішності навчальної діяльності, поведінки, зумовити порушення взаємин з товаришами.

Тривожність являє собою особливість людини, яка може проявляти себе при дії певних чинників: зовнішніх або внутрішніх. Певний рівень тривожності

– обов’язкова особливість активної діяльності особистості. У кожної людини існує свій оптимальний або бажаний рівень тривожності – це так звана корисна тривожність. В психологічній сфері тривожність виявляється в зміні рівня домагань особистості, в зниженні самооцінки, рішучості, впевненості в собі.

Тривожність породжується міжособистісними стосунками, а також, в потребі в уникненні або в усуненні тривожності по суті дорівнює потребі в міжособистісній надійності і безпеці. Тривожність іде поряд з людиною там, де вона вступає в контакт з іншими людьми, вона є основним джерелом психічної енергії.

Тривожність пов’язана з негативним соціальним статусом, формує конфліктні відносини. Таким чином, рішення проблеми тривожності належить до гострих і актуальних завдань психології і ставить дослідників перед необхідністю якомога більш ранньої діагностики рівня тривожності. Відомо, що передумовою виникнення тривожності є підвищена чутливість. Однак не кожний військовослужбовець з підвищеною чутливістю не може ставати тривожним.

Якщо у військовослужбовця посилюється тривожність, з’являються страхи – неодмінний супутник тривожності, то можуть розвинутися невротичні риси. Невпевненість у собі, як риса характеру – це знущальна установка на себе, на свої сили і можливості. Тривожність як риса характеру – це песимістична установка на життя, коли вона представляється як сповнена погроз і небезпек. Невпевненість породжує тривожність і нерішучість, а вони, у свою чергу, формують відповідний характер. Таким чином, невпевнений у собі, схильний до сумнівів і коливань, боязкий, тривожний, нерішучий, несамостійний, нерідко інфантильний, підвищено вселяє. Невпевнена, тривожна людина завжди недовірлива, а помисливість породжує недовіру до інших. Для подолання тривожності та її впливу на військовослужбовців необхідно застосовувати комплекс психологічних та виховних заходів. Комплексне вирішення цієї проблеми гарантує ефективний результат і буде сприяти підвищенню успішності навчання та розвитку особистості курсанта в цілому.

Гарькавий Є.М. (ВІКНУ) Гарькавий Є.М. Порівняльний аналіз Воєнних доктрин України Порівняльний аналіз Воєнних доктрин України Воєнна доктрина чимось схожа з візитною карткою держави. Доктрина потрібна, щоб офіційно декларувати за яких умов, з якого приводу держава буде змушена воювати, як захищатися, з ким об’єднуватися в союзи та альянси при тій чи іншій загрозі.

Доктрини необхідно осучаснювати, оскільки інтереси та можливості держав змінюються, воєнно-технічний прогрес постійно розвивається.

Українські Воєнні доктрини пройшли у своєму становленні історичний шлях випробувань у теорії та практиці військового будівництва. Вони тісно пов’язані з загальнодержавним процесом розбудови незалежної держави.

Відмінності у редакціях Воєнних доктрин залежать від геополітичних чинників і полягають відповідно у зміні вектору зовнішньої політики України. У військово-технічній сфері це обумовлено революцією у військовій справі, що позначилось на масштабах збройного протиборства.

З моменту проголошення незалежності Україна побачила три редакції Воєнної доктрини (1993, 2004, 2012 рр.). Кожна з доктрин має свої особливості виходячи з воєнно-політичної обстановки, науково-технічного прогресу, мети та цілей державної політики на певному етапі розвитку українського суспільства.

На жаль, кожна з доктрин має безліч недоліків та неточностей, що не може не вплинути на розвиток армії.

Відмінності у редакціях Воєнних доктрин залежать від геополітичних чинників і полягають відповідно у зміні вектору зовнішньої політики України.

У військово-технічній сфері це обумовлено революцією у військовій справі, що позначилось на масштабах збройного протиборства.

З огляду на потребу реформування всієї сфери безпеки та її пріоритети варто більш глибоко проаналізувати процес реформування Збройних Сил України, створення професійної армії майбутнього, зупинитися на принципових положеннях будівництва національного війська та дати реальну об’єктивну оцінку цьому процесу у порівнянні з країнами провідних центрів сили.

Воєнна організація та сектор безпеки України не повною мірою відповідають вимогам сучасності. Вони в цілому, їх складові внаслідок невиважених, а іноді і помилкових рішень критично ослаблені і на сьогодні досягли критичної межі можливостей щодо вирішення завдань захисту національних інтересів України. На жаль, стан Збройних Сил України і оборонно-промислового комплексу характеризується глибокою депресією.

Подальший розвиток воєнно-доктринальної сфери безпосередньо залежить від політичної ситуації в Україні та політичних поглядів вищого державного керівництва. Із впевненістю сьогодні можна зазначити наступне: нашій державі передусім необхідно чітко визначитись у своїх зовнішньополітичних орієнтирах, адже позаблоковий статус в сучасних реаліях не зможе сприяти безпековому розвитку країни.

Гичка С.С. (ВІКНУ) Гичка С.С. Вплив ціннісно-смислових орієнтацій військовослужбовців на рівень згуртованості військового підрозділу Вплив ціннісно-смислових орієнтацій військовослужбовців на рівень згуртованості військового підрозділу Одна з найважливіших і одночасно складних областей діяльності командира, офіцера-психолога – згуртування військового колективу.

Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Від цього багато в чому залежить рівень бойової готовності, військової дисципліни, і моральнопсихологічного стану особового складу. Одним словом, чим вища згуртованість військовослужбовців, тим кращі показники в бойовому навчанні та службі.

Вагомий вплив на рівень згуртованості військового колективу мають ціннісно-смислові орієнтації військовослужбовців, і ця проблема є однією із пріоритетних у сучасній науці, особливо в умовах кардинальних змін, які відбуваються в нашій країні. Зростаюча необхідність формування моральності та громадянської спрямованості особистості у процесі професійної підготовки молоді зумовлює підвищення наукового інтересу до вивчення закономірностей становлення ціннісних орієнтацій.

Перед системою освіти ставляться досить складні завдання: у процесі навчання, виховання й розвитку молодих людей, які вступають до вищого навчального закладу, не тільки забезпечити певний освітньо-кваліфікаційний рівень навчання, але й сформувати систему ціннісно-смислових орієнтацій – громадянських, корпоративних і особистих.

Тенденція до поширення пацифістських настроїв у суспільстві, недооцінка ролі та значення Збройних Сил викликає занепокоєння станом справ з формуванням у військових спеціалістів у процесі їх підготовки громадянських ціннісних орієнтацій, потрібних для виконання бойових задач.

Особливості військової діяльності ставлять жорсткі вимоги до особистих рис військовослужбовців, передбачають певну ієрархію цінностей, у якій національні, громадянські цінності мають незаперечний пріоритет перед особистими. Тому важливим, на наш погляд, є дослідження впливу ціннісносмислових орієнтацій військовослужбовців на рівень згуртованості військових колективів підрозділу.

Представниками різних наукових течій активно ведеться пошук визначення ролі й структури ціннісних орієнтацій.

У науковій літературі проблема ціннісних орієнтацій особистості розглядається психологами (М. Вебер, Е. Дюркгейм, А. Маслоу, Р. Мертон, Т. Парсонс, М. Рокіч, Е. Фромм та ін.), так і на пострадянському просторі (К.О. Абульханова-Славська, О.Г. Асмолов, Ф.В. Басін, М.І. Лапін, Д.О. Леонтьєв, О.М. Леонтьєв, А.Г. Здравомислов та ін.).

Активно розробляється ця проблематика і в Україні (М.Й. Боришевський, П.Р. Ігнатенко, Т.С. Кириленко, В.В. Клименко, С.Д. Максименко, І.П. Маноха, В.А. Роменець, Т.М. Титаренко, В.Т. Циба, Т.С. Яценко та ін.).

Добровольська О.Б. (ВІКНУ) Добровольська О.Б. До проблеми психопрофілактики негативних емоційних станів військовослужбовців строкової служби До проблеми психопрофілактики негативних емоційних станів військовослужбовців строкової служби Розвиток Збройних Сил України вимагає підвищення якості підготовки військовослужбовців строкової служби. Тому актуальним стає питання не лише якості організації службового процесу, а й дослідження особистісних якостей військовослужбовців, зокрема особливостей їхньої емоційної сфери та її вплив на успішність їх професійного становлення.

Емоції відрізняються від пізнавальних психічних процесів і мають певні характерні ознаки. По-перше, вони характеризуються полярністю, тобто мають позитивний або негативний знак. Другою відмінною характеристикою емоцій є їх енергетична насиченість. Саме у зв’язку з емоціями Фрейд ввів у психологію поняття енергії. Енергетика емоцій виявляється в протилежності напруження і розрядки. Розрізняють емоції стенічні, що характеризуються підвищенням активності і астенічні, що супроводжуються зниженням активності. Ще однією найважливішою характеристикою емоцій є їх інтегральність, цілісність: в емоційному переживанні беруть участь всі психофізіологічні процеси людини і його особистість, вони вмить охоплюють весь організм і надають переживанням людини певного забарвлення.

Нами було проведене емпіричне дослідження по вивченню проявів негативних емоцій особистості військовослужбовця строкової служби. Ми вивчали за допомогою діагностики агресивних станів А. Баса та А. Дарки, методики "Шкала реактивної (ситуативної) і особистісної тривожності Ч.Д. Спілбергера – Ю.Л. Ханіна" та методикою "Самопочуття, активність, настрій".

В результаті проведення емпіричного дослідження нами була розроблена програма психопрофілактики негативних емоційних станів та проведена з військовослужбовцями строкової служби.

Дорохов М.С. (ВІКНУ) Дорохов М.С. Посилення ідеологічної складової виховання молоді – вимога часу Посилення ідеологічної складової виховання молоді – вимога часу Актуальність проблеми обумовлена тим, що, існуюча система роботи з молоддю потребує посилення ідеологічної складової виховання особового складу, спрямованої на формування світогляду громадянина і патріота, усвідомлення ним особистої відповідальності за захист Батьківщини. Виходячи із положень "Загальної Декларації прав людини", прийнятій у 1948 році ООН, про те, що кожна людина має право на свободу переконань і на їх вільне виявлення Конституція України в статті 15 визначає: "Суспільне життя в Україні ґрунтується на засадах політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності. Жодна ідеологія не може визнаватися державою як обов’язкова…".

Словник іншомовних слів дає таке тлумачення: "Ідеологія – система політичних, правових, морально-етичних, релігійних, естетичних і філософських поглядів, ідей, теоретичних засад, які кристалізуються на теоретичному рівні суспільної свідомості". Термін "ідеологія" (від грецьк. "idea" – поняття і "logos" – наука, значення) запровадив французький дослідник А. Дестют де Трасі (1754–1836), який розумів під нею вчення про ідеї або систему ідеологічних уявлень про світ. Сьогодні в Україні відбувається зіткнення різних ідеологій, а не пошук їхньої спільної основи. Але ідеологічна багатоманітність ні означає про "…відсутність будь-якої ролі держави в ідеологізації суспільства.

Сьогодні це поняття набирає певної значущості, маючи як теоретичне, так і прикладне значення. Суспільні перетворення без відповідного ідеологічного забезпечення в умовах України не матимуть необхідного позитивного результату….".Pages:     | 1 |   ...   | 4 | 5 || 7 | 8 |   ...   | 59 |
 
Похожие работы:

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ з дисципліни “ДИФЕРЕНЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ” (для бакалаврів) Київ ДП «Видавничий дім «Персонал» Підготовлено професором кафедри соціальної психології та соціальних технологій О. О. Сусською Затверджено на засіданні кафедри загальної та практичної психології (протокол № 2 від 24.10.08) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Сусська О. О. Методичні матеріали...»

«Кочарян Александр Суренович, Харьковский национальный университет им.Каразина,Зав.кафедрой психотерапии Kocharyan Alexander Suren, Kharkiv National University Karazina, Head of Department of psychotherapy Макаренко Амалия Алексеевна, Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е.Жуковского ХАИ, Доцент кафедры психологии Makarenko Amalia Alekseevna, National Aerospace University. HAI Zhukovsky, Associate Professor of Psychology Сейдаметова Севиль Ильмиевна, Республиканское высшее учебное...»

«УДК: 331.108.37 Д. М. Котенок, докторант, ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» МОНІТОРИНГ РОЗВИТКУ УПРАВЛІНСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ МУНІЦИПАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ Анотація. У статті визначено місце управлінського потенціалу у системі економічно потенціалу міста. Розглянуто питання змістового наповнення системи моніторингу розвитку управлінського потенціалу. За результатами проведено аналізу виявлено специфіку розвитку управлінського потенціалу муніципальних органів влади м. Київ. Ключові слова: акмеологія,...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ Затверджено Вченою Радою економічного факультету Протокол № 7 від 23 квітня 2010 р. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Теорія та практика менеджменту» для спеціальності 6050200 « Менеджмент організацій» (всіх форм навчання) Донецьк 2010 Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Теорія та практика менеджменту» для спеціальності 6050200 « Менеджмент організацій» (всіх...»

«Психологічні перспективи. Випуск 23, 2014 Psychological Prospects. Issue 23, 2014 УДК 316.362.3:316.62 М. І. Мушкевич Received September 16, 2013; Revised October 11, 2013; Accepted November 18, 2013. ПРИНЦИПИ ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ СІМ’Ї, ЯКА МАЄ ПРОБЛЕМНУ ДИТИНУ У статті представлено теоретичний та емпіричний аналіз психологічного супроводу сім’ї, яка має проблемну дитину. Виділено діагностичні та корекційні принципи супроводу. Представлено та проаналізовано наукові підходи до сім’ї...»

«УДК 378.147 Петренчук Володимир Васильович, доцент кафедри економічної теорії та інформаційних технологій, начальник відділу навчально-методичної роботи Рівненського інституту ВНЗ ВМУРоЛ «Україна» ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ІДЕЙ ПЕДАГОГІЧНОГО ДОРОБКУ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ РІВНЕНСЬКОГО ІНСТИТУТУ ВНЗ ВМУРоЛ «Україна» У статті розглянуто шляхи популяризації ідей педагогічного доробку В. О. Сухомлинського та їх значення в професійній підготовці фахівців соціально-психологічного...»

«ISSN 2078-340Х. Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. 2012. Вип. 20. Ч. 1. С. 61–68 Visnyk of the Lviv University. Series Foreign Languages. 2012. Is. 20. Pt. 1. P. 61–68 УДК 821.161.2.09.+821.112.2 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДРАМИ В НАУКОВО-КРИТИЧНОМУ ДИСКУРСІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ (“МИХАЭЛЬ КРАМЕР”. ПОСЛЕДНЯЯ ДРАМА ГЕРГАРТА ГАУПТМАНА) Ірина Бурбан Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, вул. І. Франка, 24, м. Дрогобич, Львівська обл., 82100, e-mail: z_w_z@ukr.net...»

«Міністерство освіти і науки України Сумський державний університет Шосткинський інститут кафедра економіки підприємств Методичні вказівки до написання курсової роботи з дисципліни «Управління персоналом» для студентів спеціальності 6.050201 «Менеджмент організацій» центру заочного та дистанційного навчання Укладач _ Акуленко В.Л. Розглянуто на засіданні кафедри економіки підприємств Протокол №_ від 20р. Зав. каф. Акуленко В.Л. Шостка 2013 Мета і завдання дисципліни Мета викладання дисципліни...»

«Психологія особистості. 2013. № 1(4) Кучма В.Р. Синдром дефицита внимания с гиперактивностью у детей: 3. (вопросы эпидемиологии, этиологии, диагностики, лечения, профилактики и прогноза) / В.Р. Кучма, И.П. Брязгунов. – М.: Олег и Павел, 1994. – 98 с.Лютова Е.К. Шпаргалка для родителей / Е.К. Лютова, Г.Б. Монина. – СПб. : 4. Речь, 2007. – 136 с. Обухівська А. Психологу про дітей з особливими потребами у 5. загальноосвітній школі / А. Обухівська, Т. Ілляшенко, Т. Жук. – К. : Редакції загально...»

«УДК [37.015.3:159.922]:376–056.263 Чагарна Світлана Євгеніївна ПСИХОКОРЕКЦІЙНА ПРОГРАМА РОЗВИТКУ МОТИВАЦІЙНОЇ СФЕРИ УЧІННЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ З ПОРУШЕННЯМИ СЛУХУ: ПРИНЦИПИ, МЕТОДИ, ЗАВДАННЯ старший викладач кафедри медичної психології та психодіагностики Волинського національного університету імені Лесі Українки У статті розглядаються основні методологічні принципи, методи, завдання, етапи корекційної програми. Підібрано комплекс інтелектуальних завдань, тематичних та психогімнастичних вправ,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»