WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 57 | 58 ||

«ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів Сучасні проблеми розбудови Збройних Сил України 26 квітня 2013 ...»

-- [ Страница 59 ] --

V(vi) – елемент вимірювання, що здійснює порівняння вихідних даних результатів оцінювання з заданими;

D – нова властивість системи, яка відображає її інтегративність і цілісність.

Сформульовані підходи і математична модель дозволяють більш повно і адекватно (системно) підійти до процесу управління якістю надання освітніх послуг в вищих навчальних закладах підготовки фахівців геоінформаційних систем та технологій, так як вони дозволяють: проводити непереривний моніторинг; оцінювати набуті знання та навички в зазначені терміни, крім цього співставляти їх з вимогами замовника в практичній діяльності випускника за фахом; враховувати дестабілізуючі процеси (впливи), що можуть виникати в процесі організації і проведення НВП; оцінювати повноту та якість матеріально-технічного забезпечення; формування управлінських рішень для забезпечення рівня якості освіти не нижче заданого. Таким чином розроблені концептуальні підходи та узагальнена модель організації і проведення навчальновиховного процесу в вищих навчальних закладах з метою забезпечення якості освіти на рівні не нижче заданого.

Сівков С.В. (ВІКНУ) Сівков С.В. Актуальні проблеми навігаційного забезпечення військ Актуальні проблеми навігаційного забезпечення військ На Центральне управління воєнно-топографічне та навігації Головного управління оперативного забезпечення Командування сил підтримки Збройних сил України покладено організацію нового виду забезпечення військ – навігаційного. Військові фахівці топографи, коли почали працювати, виявили існуючі проблеми забезпечення навігаційною інформацією і визначили підходи до їх вирішення. Для сучасного навігаційного забезпечення армії як повноцінного інституту високого рівня, по підрахункам спеціалістів, буде потрібно не менше семи-десяти років. За цей час можна, зокрема, провести модернізацію моделі геоцентричної системи координат та забезпечення навігаційним обладнанням, які необхідні для виконання завдань сухопутними військами, морськими силами та авіацією.

У результаті підвищення точності навігаційних систем, їх затребуваність широким колом споживачів буде підвищенною. Також не викликає сумніву інтеграція новітніх навігаційних систем в сучасні системи озброєння.

При детальному розгляді використання високоточної зброї нас чекає розчарування:

ракета приземляється успішно тільки на один і той же полігон, на який зроблена, як кажуть військові топографи, матриця району цілі. Тому ракета легко сканує місцевість і влучає в ціль. При цьому, для прикладу, в Росії при веденні бойових дій за деякими відомостями з Північно-Кавказького військового округу, під час конфлікту у Південній Осетії намагалися застосовувати високоточну зброю, але не вийшло – не було технологій швидкого створення районів цілі.

Одна з можливих причин – неготовність системи інформаційно-геодезичного забезпечення. Крім того, координати цілі залежать від точності карт, які створюються за різними технологіями.

Також актуальною проблемою навігаційного забезпечення є впровадження нової автоматизованої системи управління військами і зброєю, яку необхідно встановлювати у військах – аж до взводу, відділення, а потім і конкретного солдата. Також ця система дозволить проводити оперативне доведення навігаційних параметрів мобільних засобів до пунктів управління і штабів забезпечуваних військ.

Створення системи забезпечення військ цифровою інформацією про місцевість, перш за все цифровими і електронними картами, повинно дозволити створити у військах повноцінні автоматизовані системи управління. Для топографічної служби цей напрямок потрібно розвивати в розробках і створенні рухомого геодезично-навігаційного комплекса, який потрібно вносити в плани переозброєння та поставляти у війська.

Інтеграція навігаційних параметрів з цифровою інформацією про місцевість з метою отримання просторової динамічної моделі навігаційної обстановки, розв’язання задач наземної навігації та взаємодії окремих мобільних засобів і підрозділів дозволить підвищити ефективність застосування підрозділів при веденні бойових дій.

Сміловський О.М. (ВІКНУ) Сміловський О.М. Моделі баз даних Моделі баз даних Організований певним чином масив даних, збережений в обчислювальній системі, називається базою даних.

Основні ідеї сучасної інформаційної технології базуються на концепції, відповідно до якої дані повинні бути організовані в бази даних з метою адекватного відображення реального світу, що змінюється, і задоволення інформаційних потреб користувачів. Ці бази даних створюються й функціонують під управлінням спеціальних програмних комплексів, що мають назву системи управління базами даних (СУБД).

Ядром будь-якої бази даних є модель даних. Модель даних являє собою множину структур даних, обмежень цілісності та операцій маніпулювання даними. За допомогою моделі даних можуть бути представлені об’єкти предметної області та взаємозв’язки між ними.

Модель даних – сукупність структур даних та операцій їх обробки.

Модель даних визначає правила, у відповідності з якими структуруються дані.

За допомогою моделі представляється велика кількість даних і описуються взаємозв’язки між ними. Найбільш поширені такі моделі даних: ієрархічна, мережева та реляційна (таблична).

Чим же принципово відрізняються реляційні моделі від мережевих та іієрархічних? Коротко на це можна відповісти наступним чином: ієрархічні і мережні моделі даних – мають зв’язок за структурою, а реляційні – мають зв’язок за значенням.

Кузьмук І.Г. (ВІКНУ) Кузьмук І.Г. Схема функціонування підсистеми управління користувачами навігаційних засобів ГІС ЗС України Схема функціонування підсистеми управління користувачами навігаційних засобів ГІС ЗС України Процес функціонування підсистеми розпочинається з отримання каналами зв’язку від користувачів навігаційної інформації повідомлень про їхнє місцеположення. Ця інформація постійно приймається модулями зв’язку підсистеми в реальному вимірі часу і далі поступає в модуль управління. В цей же модуль, за запитом, поступає інформація з відповідних баз даних ГІС ЗС України. На наступному етапі дані про місцезнаходження військ (сил) та керованого рухомого об’єкту (КРО) накладаються на картографічну, спеціальну (тематичну) та оперативну (тактичну) інформацію. В результаті цих операцій на екрані спеціального пристрою (АРМ) на електронній карті автоматично з’являються позначки місцеположення об’єктів (користувачів навігаційних засобів). Далі, в залежності від обстановки, можуть прийматися відповідні рішення і каналами зв’язку доводитися до виконавців (користувачів навігаційних засобів). Одночасно інформація про місцеположення об’єктів та прийняті рішення передаються в бази даних ГІС.

Користувачі навігаційними засобами повинні мати спеціалізовані радіомодеми для передачі навігаційної інформації у режимі реального часу.

Найбільш важливі мобільні частини та підрозділи, а також їх органи управління додатково можуть бути оснащені комп’ютерами типу "Notebook" та комплектами електронних карт на CD.

Тому, застосування мобільних тактичних інформаційних систем підтвердило свою ефективність і є пріоритетним напрямком у розвитку топогеодезичного та навігаційного забезпечення в арміях провідних країн світу.

Чернявський О.О. (ВІКНУ) Чернявський О.О. Проведення екологічного моніторингу Проведення екологічного моніторингу Моніторинг – це діагностика, прогноз і управління станом ґрунтів або контроль заради управління розширеним відтворенням їх родючості.

Завданням моніторингу є періодичний контроль динаміки основних ґрунтотворних процесів – фізичних, хімічних, біологічних, та інших – у природних умовах при антропогенних навантаженнях.

Екологічний моніторинг навколишнього середовища – це організація системи спостережень за станом об’єктів навколишнього природного середовища для оцінки їх фактичного рівня забруднення і попередження про виникнення критичних ситуацій, шкідливих для здоров’я людини і інших живих організмів.

При проведенні комплексного екологічного моніторингу:

а) проводяться постійні спостереження за факторами, що впливають на навколишнє природне середовище, і за станом цього середовища;

б) проводиться оцінка екологічних умов середовища існування людини і біологічних об’єктів (рослини, тварини, мікроорганізми тощо);

в) створюються умови для визначення регулюючих заходів у тих випадках, коли цільові показники екологічних умов не досягнуті.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Система комплексного екологічного моніторингу передбачає такі функції:

– виділення об’єкту спостереження;

– дослідження виділеного об’єкту ;

– створення для об’єкту спостереження інформаційної моделі;

– планування змін об’єкту спостереження;

– оцінку стану об’єкту спостереження і ідентифікацію його інформаційної моделі;

– прогнозування змін стану об’єкту спостереження;

– представлення інформації в зручній для роботи формі і доведення її до користувача.

Серед головних задач екологічного моніторингу можна виділити такі:

– спостереження за джерелами антропогенного впливу;

– спостереження за факторами антропогенного впливу;

– спостереження за станом довкілля і процесами, що відбуваються в ньому під дією факторів антропогенного впливу;

– оцінка фізичного стану природного середовища;

– прогноз змін стану довкілля і оцінка цього спрогнозованого стану.

Шмаль С.Г. (ВІКНУ) Шмаль С.Г. Метод вивчення природних комплексів за матеріалами аерокосмічних зйомок Метод вивчення природних комплексів за матеріалами аерокосмічних зйомок Виявлення і розпізнавання на знімках об’єктів місцевості, морфометричних і морфологічних характеристик, встановлення взаємозв’язку їх з іншими об’єктами складають суть географічного дешифрування.

Процес дешифрування знімків може бути представлений трьома послідовними ступенями:

1. Виявлення об’єктів, що зобразилися на аерознімку, що визначається сукупністю багатьох чинників (чутливістю ока, роздільною здатністю знімка і ін.);

2. Індикація цих об’єктів, тобто встановлення в найзагальнішому виді їх кількісних і якісних характеристик, а також зв’язків, що існують між об’єктами;

3. Інтерпретація об’єктів, тобто формування понять і відповідних висновків про суть об’єктів, що дешифруються.

Залежно від призначення і вирішуваних задач розрізняють два види дешифрування знімків: загальногеографічне і галузеве або спеціальне.

Загальногеографічне дешифрування знімків виконується з метою узагальненого відображення елементів ландшафту місцевості – рослинності, рельєфу, гідрографії, населених пунктів, дорожньої мережі. Воно включає два види дешифрування знімків: ландшафтне і топографічне.

Ландшафтне дешифрування полягає в регіональному або типологічному районуванні місцевості для виконання різних досліджень по вивченню ландшафтів земної поверхні.

Топографічне дешифрування знімків полягає у виявленні й розпізнаванні на знімках об’єктів місцевості, топографічних карт, що є елементами змісту, тому топографічне дешифрування є однією з головних частин аерофототопографічного методу створення карт.

У процесі топографічного дешифрування на аерознімки наносяться також об’єкти, які з будь-яких причин не відобразилися на знімках, а також проводиться відбір і узагальнення топографічних об’єктів і предметів місцевості.

Матеріали аерокосмічних зйомок широко використовуються при вирішенні численних задач, пов’язаних з вивченням природних ресурсів тієї або іншої території.

Галузеве, або спеціальне дешифрування має на увазі вивчення по знімках окремого компоненту ландшафту або явища. Тому галузеве дешифрування знімків може бути геологічним, гідрографічним, ґрунтовим, лісовим, метеорологічним, геоморфологічним і ін.

Процес дешифрування знімків може приймати різні форми. У методичному відношенні основою географічного дешифрування знімків є поєднання камеральних і польових робіт.

Польове дешифрування знімків проводиться безпосередньо на місцевості, шляхом зіставлення об’єктів місцевості з їх зображеннями на знімках. У процесі польового дешифрування визначаються положення всіх об’єктів, що зобразилися на знімку, їх характеристики і взаємозв’язок, а також наносяться об’єкти, що не одержали своє відображення на аерознімках.

Камеральне дешифрування знімків виконується в камеральних умовах шляхом розпізнавання об’єктів по їх фотографічному зображенню з використанням різних картографічних і довідкових матеріалів, еталонів дешифрування.

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК

Агаєва А.Н.

Агранов А.І.

Андріянова Н.М

Андрущенко А.О.

Андрущенко Л.О.

Арадовська Д.

Афанасьєв А.А

Афіцька М.І

Бабій Д.Д.

Бажан А.А.

Балашова С.П

Беженар Н.О

Безбах В.Г.

Березовська Ю.В.

Берило Е.

Берназ Н.М

Бєлошевич Я.С

Богдан П.С

Бойко В.М.

Бондар В.В.

Боревич О.О.

Борзак О.М

Бородій Я.В.

Боряк К.В.

Брижеватий В.М.

Бугера І.О.

Бутримович Ю.С.

Бухало Л.В

Бухман О.С

Валієв Д.О.

Василюк О.А

Вдовиченко Д.О

Вишнівський О.В.

Вінярський Я.Я

Власов І.М

Вовк А.Г.

Вовчаста Н.Я

Волошин Р.В.

Ворона В.В.

Вчерашній М.В.

Гальчус А.О

Ганєва Т.І.

Гапюк В.М

Гарькавий Є.М.

Гичка С.С

Глухов С.І.

Гогонянц С.Ю.

Годлевська І.В.

Гойко Д.О.

Гончар О.А.

Гортовлюк М.Ю

Грещишин С.В.

Гудима Д.Я.

Гулей Т.В.

Гурняк О.Г

Гущин О.О

Давидюк О.О

Данилюк Ю.В.

Данчинов О.Ф.

Дейнега Н.В.

Дем’яненко В.С.

Демидко А.В.

Дємєнтьєв С.Ю.

Джава Ю.О.

Дживак П.Б

Джулій А.В

Джулій В.М.

Дзядзя А.М

Димарецький І.В

Дмітрієв В.Є

Добровольська О.Б.

Дорохов М.С.

Дранник П.А.

Дудкін Д.С

Євтушенко В.А.

Євтушенко Ю.О.

Єрмаков І.В.

Єфімова А.О

Жарков Я.М О

Жеребчук С.В

Жиденко А.І.

Жиров Г.Б.

Забалуй Л.В

Залеська К.М

Зарицька А.І.

Златніков В.Г

Зубовський Д.С

Зубченко О.В

Ільченко С.М.

Іовенко В.В

Ісаєнко О.В

Казанцев Ю.О.

Каленик В.С.

Капковська Л.М.

Капмоль А.П.

Каптюрова В.В

Каптюрова О.В.

Карп’юк І.О

Карпенко О.В.

Карпук Т.С

Кац М.В.

Кац С.В.

Кириченко М.С.

Кишкан В

Клімчук Р.О.

Клінчева А.А

Кобзєв В.В

Кобилянський А.О

Коваль О.О.

Коваль С.В

Кожедуб О.В.

Козлова К.О

Колішенко Р.О.

Коломієць Р.М

Колосова Т.В.

Кольцов Р.Ю

Комарова Л.О.

Коміренко Ю.А.

Конах В.К.

Кондик Ю.П.

Короленко О.С.

Коропатнік І.М

Корчак О.В.

Космацька Ю.С

Костішко Р.В.

Котій Д.М.

Красильников С.Р

Криворучко В.Д.

Криворучко О.С

Крижний А.В.

Кужель О.А.

Кузьменко А.Д.

Кузьменко І.В

Кузьменко М.Д

Кузьмич І.І

Кузьмич О.І.

Кузьмук І.Г.

Кукарцева О.

Куліш Є.О.

Куманченко М.О.

Кутана Д.В

Кучеренко О.О.

Кушнір В.Ю.

Левченко М.А

Легка А.А.

Лехновський І.П.

Лещенко Ю.П

Лєнков Є.С.

Лєнков О.С.

Лєпєхін А.О

Ликуш Д.Л

Лисак Я.А.

Литвиненко М.В.

Лісовський В.І

Лісовський В.М.

Лога С.І

Лойшин А.А.

Лубенець А.С.

Лук’янчук В.В

Лук’янчук В.К

Любченко В.В.

Ляпін М.В

Макарова Ю.А.

Макух Д.Д.

Мансуров В.С.

Маринченко О.О

Маркевич М.М

Мартинюк К.Є.

Марченкова С.В.

Мась К.В

Мась Н.М

Матвєєва Ю.М.

Мацюк В.С.

Медведєв Ю.Б.

Мельник М.М.

Мельник Я.І

Менько Т.О.

Миненко В.С.

Минюк Д.С

Михальчук М.В

Міркамілов М.С

Місяць О.О

Міхалєв С.О.

Молокопій О.Л

Момот О.В

Морозовська Н.В.

Морозовський П.П.

Москалюк І.І.

Музиченко-Козловський В.С.

Муляр І.В

Мясіщев О.А.

Невмержицький І.В

Немченко В.В

Нешута Т.В

Ніцевич Д.В

Огнева А.М.

Огнєвий О.В

Ольховая Ю.І.

Опанасенко О.О

Опенько П.В

Опришко Р.Г

Орлов І.О.

Остапенко О.П.

Охрамович Л.В.

Охрамович М.М.

Охримчук Д.О

Охріменко Ю.О

Павлишин І.О

Павлов Д.Д.

Падалка С.С.

Палагіцький Н.В

Паламарчук О.А.

Палашкевич В.О.

Пампуха І.В

Панін В.Г

Панько О.Ю

Параніч О.П.

Пасіка С.П.

Паталаха В.Г.

Пахачук Я.Й.

Пахольчук В.В

Петергова О.О

Петроченков О.В.

Печоріна Ю.В.

Пилипенко О.М.

Писаренко Р.В.

Поздишев С.О.

Поймало А.О

Покотило Л.О

Поліщук О.Ю.

Понипаляк О.Д.

Поштаренко Є.В.

Приліпко І.В

Прокопів О.І

Прокоф’єв А

Проноза В.О

Радін В.

Рак Н.В.

Ращенко В.В

Репетій О.О.

Римар Є.Ф.

Римар Т.В

Рихтюк В.Л

Рогов П.Д

Рожков В.В.

Розсоха І.В

Розумний О.М

Росомака А.М

Ряба Л.О

Рябченко В.В.

Савков П.А.

Савкова В.П

Самсонов А.В

Санталов М.І

Сафін О.Д.

Сидоренко Т.А.

Сизов А.І.

Сівков С.В.

Сірий С.В.

Скалозуб В.М

Сліпченко В.В

Слободян Н.В

Слободяник С.П

Слуцький Є.В

Сміловський О.М.

Соловей В.В.

Солодєєв А.В.

Солодєєва Л.В

Сташинський О.П

Степанов В.П.

Степанюк О.В.

Сторожук Н.А.

Стринадко В.Д.

Ступакова Н.С

Сухецький Н.С

Татаренко К.В.

Тимофієва М.А.

Тимошенко О.П.

Тирон І.В.

Ткачов В.В

Трещов С.В

Трошин А.В

Тупікова Л.О.

Турченко О.В.

Турченко Ю.В.

Тюріна В.В.

Узбек Д.А

Улибін Я.І.

Уліч В.В.

Ульянов К.Є.

Устьянцева Н.К.

Феняк М.

Фесюн В.В

Хаейн Т.М

Хакімова Ю.О.

Харитончук О.В

Херсонюк О.В

Хоменко О.Є

Храбан М.І.

Чеберяко О.В

Черевко Д.Г.

Череповська А.Я

Черніченко О.П

Чернявський О.О.

Чешун В.М.

Чешун Т.І.

Чистик О.М.

Чімишенко С.М.

Чорна Т.В

Чорненький В.І.

Чумачов О.М

Шайдюк С.В

Шатиров А.В

Шваб В.К

Шевченко В.В.

Шевчук А.А

Шевчук Л.П

Шевчук Я.В.

Шеян О.О.

Шкуліпа П.А.

Шмаль С.Г

Шостак В.В.

Шрамко О.В.

Шулдик С.С

Шульгін В

Шуневич Б.І.

Щербинський Є.Г

Щипанський В.В.

Юсипович В.В.

Яблочков Д.А.

Янішевський О.О

–  –  –

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

–  –  –

Тексти тез подані в оригінальному авторському варіанті.

Технічний редактор – Сидоров Ю.Т.

Комп’ютерна верстка, оригінал-макет та обкладинка – Залєський Є.М.

Підписано до друку ……….. Формат А5; Вид. №……….

Гарнітура Times. Папір офсетний. Друк офсетний. Тираж......

Умов. друк. аркушів ………. Заказ №………...

–  –  –Pages:     | 1 |   ...   | 57 | 58 ||
 
Похожие работы:

«УКРАЇНСЬКЕ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО UKRAJINSKE LITERATUROZNAVSTVO Зб. наук. пр. 2006. Вип. 68. С. 439-447 Sel. sсi. papers. 2006. 68. Р.439-447 УДК 821.161.2.“18/19”–1/–3.09І.Франко РЕЦЕНЗІЇ МОЛОДЕ ФРАНКОЗНАВСТВО: ДВІ НОВІ МОНОГРАФІЇ (Біла А. Образ автора в ліриці Івана Франка. – Донецьк, 2002; Швець А. Злочин і катарсис. Кримінальний сюжет і проблеми художнього психологізму в прозі Івана Франка. – Львів, 2003) Лариса БОНДАР Львівський національний університет імені Івана Франка, вул....»

«УДК 371.1 К. І. ПРИХОДЧЕНКО (докт. пед. наук, проф.) Донецький національний технічний університет ВСЕБІЧНЕ ОСОБИСТІСНЕ УДОСКОНАЛЕННЯ ЯК РОЗВИТОК ЗРІЛИХ ФОРМ СОЦІАЛЬНОСТІ ІНДИВІДА Стаття ставить проблему особистісного самоудосконалення через розвиток таких взаємоповязаних категорій, як самопізнання, самоконтроль, самооцінку. Принцип всезростаючої самостійності особистості, на якому робиться акцент в статті, актуалізований ученими сьогодення як ведучий діяльницький напрям. Ключові слова:...»

«УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ МЕТОДИЧНИЙ ВІСНИК № 47 Друкується за рішенням вченої ради Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського КІРОВОГРАД ББК – 74.21 М 54 Науково-методичне забезпечення модернізації системи освіти. Методичний вісник №...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА Образцова Олена Миколаївна УДК 373.3:331.101 ФОРМУВАННЯ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ РУЧНОЇ ПРАЦІ 13.00.02 – теорія і методика трудового навчання Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Тернопіль – 2013 2    Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Комунальному вищому навчальному закладі «Херсонська академія...»

«катування та жорстоке поводження з дітьми в україні ХаркІВ «праВа людини» ББК 67.9(4УКР) К 29 Художник-оформлювач Захаров Б. Є. На обкладинці — твір Джотто ді Бондоне «Побиття немовлят». Фреска капели дель Арена в Падуї. 1305 р.Автори: Михайло Романов, правник, к.ю.н. — розділ І Геннадій Токарeв, правозахисник, адвокат — розділи ІІ, ІІІ, V, VІ, VІІ, VІІІ Віктор Пушкар, соціальний психолог, к.п.н. — розділ ІV Наталія Картопольцева, психолог — розділи ІІ, ІІІ Здійснено в рамках проекту за...»

«Нетішинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Практичний психолог Панкіна Катерина Вікторівна Тренінгові заняття для учнів та батьків з профілактики відхилень у поведінці підлітків Нетішин 2009 р. Посібник розрахований для шкільних психологів та соціальних педагогів. Посібник містить розробку занять, які спрямовані на корекцію поведінки підлітків. Рецензент: Кухар Н. Я., методист інформаційнометодичного кабінету з питань психології. Рекомендовано методичною радою міста Нетішина -2Зміст...»

«СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА представляти інтереси громади в органах влади, вести переговори, встановлювати ділові стосунки тощо. Завдяки виконанню волонтерської роботи майбутній фахівець стає активним учасником міжособистісних взаємовідносин і професіоналом своєї справи, готовим надати допомогу тим, хто цього потребує. Ця робота спонукає майбутнього фахівця до активної взаємодії із соціальним середовищем, встановлення тривалих взаємин із представниками різних соціальних груп суспільства, що сприяє...»

«Міністерство освіти і науки України Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Відділення змісту професійно-технічної освіти Організація науково-методичної роботи у професійно-технічному навчальному закладі (методичні рекомендації) Київ 2009 УДК Організація науково-методичної роботи у професійно-технічному навчальному закладі (методичні рекомендації). Упорядник Л.М.Павлова. К: ПТіЗО МОН України, 2009. 50 с. Призначений для керівників, методистів, педагогічних працівників, практичних...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки Кафедра загальної та соціальної психології ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ РОБОЧА ПРОГРАМА нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра на базі повної загальної середньої освіти напряму 6.010106 – «Соціальна педагогіка» (заочної форми навчання) Луцьк – 2014 УДК 159.9(073) ББК 88.3р30 Рекомендовано до друку науково-методичною радою Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки...»

«УДК: 371.315.6+373.3-051 Бєкірова Л.Е., аспірантка ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» АПН України МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ Анотація. У статті розглядається проблема формування готовності майбутніх учителів початкових класів до застосування інтерактивних технологій навчання, визначена модель формування даного виду готовності. Ключові слова: готовність к застосуванню інтерактивних технологій навчання,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»