WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 56 | 57 || 59 |

«ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів Сучасні проблеми розбудови Збройних Сил України 26 квітня 2013 ...»

-- [ Страница 58 ] --

Також можна згадати інші САПР типу "Топокад", "Топоград", "Геокад" "Геонікс" розробленх російськими спеціалістами на платформі CAD.

Області спільного застосування ГІС і САПР в Україні:

– землеустрій та інвентаризація земель;

– виконання топографічної зйомки та інші види геодезичних робіт;

– виготовлення документації для видачі державних актів на право власності на землю;

– підготовка документації по оформленню земельних ділянок в оренду.

Москалюк І.І. (ВІ КНУ) Москалюк І.І. Модель як представлення дійсності Модель як представлення дійсності Модель виділяє тільки ті фактори, які важливі для вашого технологічного процесу, і створює спрощений вид реального світу. У ArcGIS модель відображається як блок-схема моделі. Ви автоматизуєте свій технологічний процес шляхом вибудовування процесів в пов’язаний ланцюжок в блок-схемі моделі.

При запуску моделі процеси будуть виконуватися в певній послідовності.

Наприклад, інструмент Буфер використовується для побудови вихідних буферних зон на певній відстані від вхідних водотоків.

Інтерфейс ModelBuilder надає середовище графічного моделювання для проектування та реалізації моделей геообробки які можуть включати інструменти, скрипти і дані.

Моделі та діаграми потоків даних, які пов’язують послідовності інструментів і даних з метою створення розвинених процедур і технологічних ланцюжків виконуваних дій. ModelBuilder є продуктивним механізмом, який дозволяє спільно з іншими користувачами використовувати методи і процедури.

Модель придатності зазвичай відповідає на питання "Де найкраще місце розташування" – чи буде це пошук кращого місця розташування для нової дороги або трубопроводу, побудова нового будинку або військового об’єкту.

Наприклад, створюючи новий об’єкт можна врахувати відстань до основних доріг і інших об’єктів, потім поєднати отримані результати з даними землекористування, щільністю населення та даними про переваги, що стосуються даної будівлі. ArcGIS Spatial Analyst витягує нову інформацію з декількох шарів, що дозволяє використовувати її для визначення кращого місця розташування.

Музиченко-Козловський В.С. (ВІ КНУ) Музиченко-Козловський В.С.

Концептуальна модель рухомого картографічного комплексу для застосування у ТС ГІС Концептуальна модель рухомого картографічного комплексу для застосування у ТС ЗСУ Аналіз тактико-технічних характеристик і можливостей рухомих картографічних комплексів, що стоять на озброєнні ТС ЗСУ, показав, що існують наступні недоліки:

– на даний рухомі картографічні комплекси є морально та технічно застарілими;

– незважаючи на високу якість виконання рухомих картографічних комплексів, вони не здатні виконувати завдання ТГНЗВ, що висуваються на даний час, в повному обсязі.

У зв’язку з цим, необхідно вирішувати важливе завдання, що полягає у розробці концептуальної моделі рухомих картографічних комплексів для застосування в ТС ЗСУ, які будуть в змозі вирішувати сучасні завдання ТГНЗВ.

Для визначення переваг та недоліків сучасних рухомих картографічних комплексів з метою їх подальшого врахування у дослідженнях, проаналізовано їх зразки (ПЦТС, СНГО-1, МОТГИД, TACISYS та SOUMOP), що стоять на озброєнні армій країн світу.

Встановлено, що до переваг цих зразків відносяться:

– створення карт за допомогою аналізу даних ДЗЗ і геопросторової розвідки;

– отримання навігаційної інформації за допомогою сучасних навігаційних комплексів;

– висока мобільність;

– оперативність виконання робіт і зниження трудозатрат за рахунок використання інформаційних технологій.

Сучасні задачі ТГНЗВ ЗСУ та вимоги, що висуваються до нього, рівень розвитку комп’ютерних систем і технологій обумовили склад і призначення концептуальної моделі рухомого картографічного комплексу. Розроблена модель складається з 4 складових (навігаційна, геоінформаційна, видавничо-поліграфічна, забезпечення процесів) і 7 модулів.

Переваги, що надасть використання розробленої концептуальної моделі рухомого картографічного комплексу, сприяють підвищенню оперативності та ефективності виконання завдань ТГНЗВ і, як наслідок, зменшенню затрат часу, трудових ресурсів.

–  –  –

Для України, яка впродовж своєї історії перебувала в центрі геополітичних інтересів кількох наддержав, зовнішньополітичний вибір має не тільки внутрішню, а й міжнародну вагу.

Стратегічна мета її полягає в інтеграції до європейських та євроатлантичних структур. За багатовекторності зовнішньої політики України принциповий європейський вибір зумовлений не тимчасовою кон’юнктурою, а національними інтересами. Об’єднана Європа відповідно перебрала на себе частину відповідальності за становлення України як стабільної демократичної держави, яка своїм пріоритетом визначила повноправне членство в Європейському Союзі, який визначатиме обличчя Європи XXI ст.

Конструктивними в діяльності держав молодої демократії постають адаптація зовнішньополітичних засад, коригування стратегічних пріоритетів з урахуванням нових реалій, формування чітких критеріїв геополітичного й геоекономічного становища, врахування складних умов перехідного періоду Європейського континенту.

Україна продовжує процес розширення своєї дипломатичної присутності у світі, поступово стаючи впливовою європейською та світовою державою, дедалі більше перетворюючись на реального та активного суб’єкта міжнародних відносин, який має свої національні інтереси і вирішує їх в колі європейських народів.

Миротворча діяльність на початку XXI століття є складним багатогранним процесом, невід’ємно пов’язаним з національними інтересами багатьох держав світу та цілою низкою політичних, економічних, соціальних та інших проблем.

Проблема запобігання воєнним конфліктам та припинення їх міжнародними зусиллями завжди була актуальною. Зростання, взаємозалежність держав у сучасному світі та глобалізація стосунків між ними надають цій проблемі все більшої гостроти.

Сьогодні міжнародна миротворча діяльність стала одним із дієвих способів забезпечення національної та воєнної безпеки держав, недопущення розповсюдження наслідків воєнних конфліктів на інші регіони. Україна є активним учасником та членом міжнародної співдружності саме завдяки такій роботі.

Роль України як посередника та миротворця є сьогодні предметом активних досліджень вітчизняних науковців. Тому не випадково, що ця участь України позитивно сприймається як з боку міжнародних організацій, так і з боку сторін конфлікту. Цьому сприяє позитивний імідж миролюбної держави, відсутність будь-яких конфліктів на території самої України, наявність добрих політичних відносин з усіма країнами Близького Сходу та Африки, наявність в українських миротворців досвіду завдяки участі в операціях з підтримки миру. Відповідну роль займає і відсутність в України колоніального минулого та експансіоністського сучасного.

Сучасна миротворча діяльність України є активною та має тенденції до розширення географічних рамок, зміцнюючи військово-політичний авторитет держави. Миротворчі операції – це один із найбільш вагомих елементів підтримки високого рейтингу українських військових, що дає можливість на практиці пройти справжню військову підготовку та, у свою чергу, продемонструвати потенціал військової майстерності.

Географічне розташування, розміри території, чисельність населення, потенційні економічні можливості України дають їй змогу мати статус великої європейської держави з власною геостратегічною орієнтацією.

Участь України, на протязі 20 років у миротворчій діяльності, підвищує авторитет держави на міжнародній арені, дає змогу взяти участь у створенні колективної безпеки у світі, зробити свій внесок у підтримання міжнародного миру і стабільності. Миротворча діяльність є пріоритетною для української зовнішньої політики, яка веде до зміцнення зовнішніх гарантій національної безпеки, а поглиблення співробітництва з НАТО та ООН має істотний позитивний вплив на безпеку України і відповідає її національним інтересам.

Зовнішня політика незалежної України, залишаючись незмінною у її принципових аспектах, водночас є динамічною, змінюється залежно від змін міжнародної обстановки. Успіхи цієї політики, роль України в системі міжнародних відносин значною мірою залежатимуть від ефективності внутрішніх економічних, соціальних і політичних перетворень, бо не може внутрішньо слабка держава бути впливовою на міжнародній арені.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Писаренко Р.В. (ВІКНУ) Писаренко Р.В. Створення аналітичних карт для потреб ЗСУ Створення аналітичних карт для потреб ЗСУ На сучасному етапі технічного прогресу все ширше застосовуються методи геопросторового аналізу.

Можливості сучасних геоінформаційних систем (ГІС) для проведення геопросторового аналізу стану місцевості дозволяють відображати практично необмежені характеристики об’єктів місцевості, подій чи явищ на ній, такі як:

– поля щільності;

– поля інтенсивності явищ;

– поля взаємодії;

– поля небезпек, тощо.

Тобто, ГІС дозволяють створити такий вид документу як аналітичні карти, які надають геопросторово визначену із застосуванням необхідних кількісних характеристик оцінку об’єктів місцевості, явищ чи подій на ній із наданням їх порівняльних характеристик відносно необхідного показника;

характеризують можливу динаміку процесу чи явища на визначеній території;

являють собою звід відомостей про явище чи події, що вивчаються та надають геопросторово визначену із застосуванням необхідних кількісних характеристик оцінку об’єктів місцевості та можливих кількісних чи якісних змін характеристик об’єктів місцевості.

Для створення аналітичної карти організації оборони підрозділу необхідно розглянути дві складові:

– тактична складова аналітичної карти – в цій частині розробки карти мають бути враховані вимоги бойового статуту Сухопутних військ в частині, що стосується організації оборони підрозділів. А саме – бойовий порядок підрозділу в обороні, організацію системи вогню та взаємодії, інженерне обладнання району, особливості ведення оборони в різних типах місцевості;

– картографічна складова аналітичної карти. А саме обсяг інформації, яка необхідна для відображення на документі; визначення інформативного навантаження картографічного документу для прийняття оптимального рішення;

встановити вагові коефіцієнти між елементами зображення для реалізації можливості проведення геопросторового аналізу; визначити форму (зовнішній вигляд та колір) умовних знаків у відповідності до способу подання інформації.

Рябченко В.В. (ВІКНУ) Рябченко В.В. Використання цифрових зображень в картографії Використання цифрових зображень в картографії На сучасному етапі розвитку технологій з виробництва картографічної продукції надзвичайно важливу роль відіграють цифрові аеро- та космознімки, за допомогою яких процеси складання, оновлення та редагування картографічних творів та баз даних геоінформаційних систем здійснюються достатньо оперативно, просто та інформативно для наступного їх застосування в розв’язання прикладних задач, деякі з яких вирішуються лише за рахунок фотознімання в невидимих людському оку діапазонах світлового спектра.

Цифровий знімок – це сукупність елементів, які утворюють матрицю розміром m*n. Елемент носить назву – піксел (pixel) від англійського скорочення "picture JC element". Положення кожного піксела в матриці визначається номером рядка і та номером стовпчика j. Сукупність пікселів утворює зображення (на екрані комп’ютера, на листі паперу тощо), яке називають растровим зображенням. Кожний піксел несе в собі лише інформацію про ступінь почорніння (для чорно-білого зображення) або інформацію про колір (для кольорового зображення).

Отримати цифровий знімок можна двома шляхами. Перший з них – це перетворення фотознімка в цифровий знімок шляхом сканування. Другий базується на використанні спеціальних знімальних камер – так званих цифрових камер. Вони подібні до фотокамер, проте зображення об’єкта не є фотографічним, а цифровим.

У цифровій камері об’єктив проектує зображення на так званий "пристрій із зарядовим зв’язком" (ПЗЗ) – сукупність світлочутливих елементів, кожен з яких виробляє фотострум залежно від світлової енергії, яка падає на нього. В подальшому фотострум посилюється, перетворюється та фіксується на магнітному або оптичному носії інформації – магнітній плівці, диску, дискеті тощо.

Це означає, що цифрове зображення є легкодоступним для сучасного комп’ютера: його можна зчитати з дискети, переписати з оперативної чи буферної пам’яті камери в пам’ять комп’ютера, виконувати різноманітні операції з цифровим зображенням (копіювання, фільтрація, посилення, геометрична корекція тощо).

Зазначимо, що саме прогрес в області мікроелектроніки став причиною практичного застосування цифрової фотограмметрії. Без надійних, високоякісних ПЗЗ з високою роздільною здатністю не можна говорити про цифровий фотограмметричний знімок.

Растрові зображення зазвичай зберігаються в стислому вигляді. В залежності від типу стиснення може бути або можливо, або неможливо відновити зображення в точності таким, яким воно було до стиснення (стиснення без втрат або стиснення з втратами відповідно). Так само в графічному файлі може зберігатися додаткова інформація: про автора файлу, фотокамеру та її настройки, кількість точок на дюйм при друці тощо. Кожен цифровий знімок має свій алгоритм стиснення (формат знімку). Алгоритми засновані на зменшенні надлишкової інформації (стиснення без втрат) або на відкиданні частини інформації (стиснення зі втратами).

–  –  –

Концептуальна модель організації і проведення навчально-виховного процесу в ВНЗ підготовки фахівців ГІС та технологій Представлена узагальнена модель організації і проведення навчальновиховного процесу в вищих навчальних закладах підготовки фахівців геоінформаційних систем та технологій щодо оцінювання якості організації і проведення навчально-виховного процесу, а саме:

S = F[X{xi}, Y{yi}, Z{zi}, L(l), V(vi), D)], X{xi} – множина параметрів (даних) зовнішнього діяння (нормативноправове забезпечення, кадрове забезпечення, матеріально-технічне забезпечення, фінансове забезпечення, рівень обсяг державного замовлення, рівень підготовленості вступників);

Y{yi} – множина параметрів (даних) вихідних (рівень оцінки студента замовником після року роботи за фахом, виконання державного замовлення, проміжне (модуль, залік, екзамен, рік навчання тощо) оцінювання рівня засвоєння знань студентом;

Z{zi}– множина сукупності зв’язків і відношень між елементами системи;

L(li) – дестабілізуючі процеси (впливи);Pages:     | 1 |   ...   | 56 | 57 || 59 |
 
Похожие работы:

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М. П. ДРАГОМАНОВА Лисичарова Галина Олександрівна УДК 908 (477.63)+371.134 ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ГЕОГРАФІЇ ДО КРАЄЗНАВЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ВЕЛИКОГО МІСТА 13.00.02 – теорія та методика навчання (географія) АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук КИЇВ – 2008 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Дніпропетровському національному університеті Міністерство освіти і науки України доктор педагогічних...»

«_Педагогічні науки_ діяльності, а надалі приводять до усвідомленого творчого використання їх у педагогічній практиці. Завдяки цьому вирішується задача досягнення єдності “теоретичного” і “практичного”. Опора на ці принципи дає можливість регулювати навчально-виховний процес, створює сприятливі умови для вирішення проблем професійного становлення майбутнього вчителя вже на етапі його переддипломної практики, адаптації молодого фахівця за місцем роботи, є умовою успішного оволодіння педагогічною...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ВИХОВАННЯ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТА УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ Випуск 14 Засновано в 1999 р. Книга І Кіровоград — 2010 УДК 37.013-053.5 (082) ББК 74.200я43 Т43 Рецензенти: В. В. Радул, доктор педагогічних наук, професор Г. М. Лактіонова, доктор педагогічних наук. Редакційна колегія: І. Д. Бех, доктор психологічних наук, дійсний член АПН України; В. М....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА Півненко Юлія Володимирівна УДК 373.31:796.011.3(043.5) ФОРМУВАННЯ ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ’Я УЧНІВ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 13.00.07 – теорія і методика виховання АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Тернопіль – 2013   Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Запорізькому інституті післядипломної педагогічної освіти,...»

«Науковий вісник, 2006, вип. 16. УДК 341.24 Проф. Герд Ван Хорік – Ґентський університет, Бельгія ПРИНЦИП СПІЛЬНОЇ СПАДЩИНИ ЛЮДСТВА ЯК ОСНОВА ЕКОЛОГІЧНОЇ КОНСТИТУЦІЇ ЗЕМЛІ Висвітлено джерела міжнародного законодавства, права і обов'язки держави стосовно природних ресурсів. Розкрито сутність принципу спільної спадщини людства як наріжного каменя Екологічної Конституції Землі. Prof. Dr. Geert Van Hoorick – Professor in Administrative and Environmental Law, Faculty of Law, Ghent University The...»

«НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ ЗА НАПРЯМКАМИ СПРИЙНЯТТЯ НИМИ ЦІННОСТЕЙ ОЛІМПІЙСЬКОГО РУХУ ЯК ОСОБИСТІСНО ЗНА ЧУЩИХ Кириченко О.В. Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Анотація. У статті розглянуті актуальні науково-методичні аспекти модернізації процесу фізичного виховання учнів національних загальноосвітніх шкіл за напрямками олімпійського гуманістичного ідеалу. Визначені психолого -педагогічні умови сприйняття молоддю олімпійських цінностей як...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Cер. пед. 2005. Вип. 19. Ч. 2. С. 111–117 Ser. Pedagog. 2005. N 19. Р. 2. P. 111–117 УДК 37.064.2:377 ФОРМИ ІНТЕГРАТИВНОГО НАВЧАННЯ ЯК ВЗАЄМОДІЯ ВИКЛАДАЧА ТА УЧНІВ У ВИЩИХ ПРОФЕСІЙНИХ УЧИЛИЩАХ Ярослав Собко Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, Львівський науково-практичний центр, вул. Кривоноса, 10, 79008, Львів, Україна Проаналізовано організаційні форми інтегративного навчання у вищих професійних училищах у контексті співпраці...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» АВТОМАТИЧНЕ КЕРУВАННЯ ЗВАРЮВАННЯМ методичні вказівки і контрольні завдання для студентів за напрямом 6.050504 Зварювання, спеціальностей: 092301 – Технологія та устаткування зварювання; 092303 – Технологія і устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій заочної форми навчання Затверджено Методичною радою НТУУ «КПІ» Київ Автоматичне керування зварюванням:...»

«Міжнародний науковий форум:  соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент S. Kucherenko. Types of students’ value orientations systems. In this article is covered comparative analysis of types of personality value orientations systems by M. Yanitsky’s theoretical model and by results of author’s empirical research. Three types and seven varieties of university students’ personality value orientations are reviewed. Keywords: personality value orientations system, types of personality value...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М.П.ДРАГОМАНОВА МОСОЛ Наталія Олександрівна УДК: 159.98:371.134 -057.874 ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТІСНОЇ ГОТОВНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ ДО ВИБОРУ ПРОФЕСІЇ ПСИХОЛОГА 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Київ – 2009 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано у Запорізькому національному університеті, Міністерство освіти і науки України. кандидат психологічних наук, доцент Науковий...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»