WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 55 | 56 || 58 | 59 |

«ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів Сучасні проблеми розбудови Збройних Сил України 26 квітня 2013 ...»

-- [ Страница 57 ] --

Другий – складання схем-кроків кожного прикордонного знаку, на якому визначаються азимути орієнтирних напрямків на сусідні прикордонні стовпи, стовпи суміжної сторони, а також найбільш видатні орієнтири які є на певній ділянці місцевості.

Третій – складання (оновлення) прикордонних карт ділянки державного кордону масштабу 1 : 25 000, 1 : 50 000, на яких зображені математичні елементи звичайної карти певних масштабів, лінія проходження державного кордону, а також топографічна ситуація на відстані одного кілометра в обидві боки від кордону.

Ці карти складаються в альбоми на ділянку відповідальності прикордонного загону та використовуються на кожній прикордонній заставі для організації охорони і оборони державного кордону України.

За часів СРСР даний вид робіт завжди виконувався частинами топографічної служби. На даний час ці роботи також виконуються військовими топографами і геодезистами.

Частини топографічної служби забезпечені всіма необхідними топогеодезичними засобами, в тому числі і сучасними, автомобільною технікою підвищеної прохідності і цілком спроможні виконувати весь комплекс робіт з топогеодезичного забезпечення демаркації державного кордону.

Враховуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що Україні яка прямує до Євросоюзу та НАТО, вкрай необхідно знайти кошти та зробити державне замовлення на виконання всього комплексу робіт по делімітації, обладнанню, та демаркації державних кордонів України.

–  –  –

У сучасних умовах часто виникають техногенні аварії та природні катаклізми, що призводять до погіршення екологічних параметрів оточуючого середовища, які можуть швидко змінюватись.

Тому виникає потреба динамічного моніторингу в багатьох точках, визначення охоплених подією зон, районів, конфігурацію розповсюдження.

Це дозволить, отримавши об’єктивну інформацію про значення даних параметрів, враховуючи кліматичні та інші параметри зовнішнього оточуючого середовища (температури, швидкості вітру, радіаційного фонутощо), прогнозувати розвиток ситуації в реальному часі та навіть передбачити варіанти подальшої зміни ситуації з метою послаблення негативного впливу надзвичайних ситуацій.

В зв’язку з тим, що такі вимірювання необхідно проводити в багатьох точках місцевості, постає необхідність у доповненні існуючих систем стаціонарного моніторингу аналогічними мобільними системами.

Варто зауважити, що при побудові згаданих мобільних систем виникає ряд специфічних проблем. Враховуючи те, що в даний час, в основному, поширені стаціонарні системи, необхідно розглянути особливості побудови мобільних систем моніторингу та їх взаємодії зі стаціонарними.

Результати моніторингу повинні бути розміщені на картах відомого сайту в Інтернеті та доступні довільному клієнту. При цьому також виникають питання відображення результатів динамічного моніторингу на картах реального часу.

На основі проведених досліджень пропонованої системи динамічного моніторингу, яка суттєво відрізняється від існуючих систем наявністю надзвичайно великої кількості мобільних вимірювачів, розглянуто особливості функціонування таких систем динамічного моніторингу параметрів навколишнього середовища та розроблено рекомендації щодо формування оптимальних структур.

Досліджені різні варіанти побудови вимірювачів у залежності від їх застосування (стаціонарні, мобільні) та наявних каналів доступу до мережі Інтернет. У випадку використання мобільних вимірювачів використана система мобільного зв’язку для передавання результатів вимірювань у мережу Інтернет, запропоновано алгоритм цифрової обробки масиву результатів вимірювань, отриманих у системі, з метою їх відображення на ситуаційній карті. При наявності результатів багаточисельних вимірювань в межах країни або декількох країн, особливу увагу необхідно буде приділити вирішенню проблем цифрової обробки отриманих даних для відображення на ситуаційній карті виділеного сайту.

Короленко О.С. (ВІКНУ) Короленко О.С. Використання системи ArcView при вирішенні задач надзвичайних ситуацій Використання системи ArcView при вирішенні задач надзвичайних ситуацій В якості практичної реалізації – створення карт екологічного моніторингу.

В подальшому показані електронні карти (масштабу 1:1 000 000) впливу місць зберігання отрутохімікатів в Закарпатській області на навколишнє середовище.

Цей проект виконувався в відділі екологічного моніторингу Міністерства надзвичайних ситуацій за моєю участю.

За допомогою запитів до бази даних ГІС виділяються об’єкти за їх граничним значенням. Наприклад: в якому сховищі загальна кількість речовини складає 1000 одиниць і більше. Розрахунок радіусу впливу джерел забруднення на територію області. Розрахунок зроблений в системі ArcView Spatial Analyst, яка визначає контури забруднення території.

За допомогою ArcView можна визначати місцезнаходження складу отрутохімікатів. За допомогою ідентифікатора ми отримуємо характеристики складу змішаних отрутохімікатів. Наприклад: в таблиці можна бачити місцезнаходження складу, кількість одиниць отрутохімікатів і що цей склад знаходиться над землею. Аерофотознімок за допомогою якого можна вивчати динаміку забруднення навколишнього середовища. Результат пошуку забрудненого об’єкту за його атрибутом тобто за характеристиками і кількістю небезпечних речовин, що знаходяться на об’єкті. Вивчення атрибутів населеного пункту його характеристик у випадку надзвичайної ситуації – вони необхідні для того, щоб проаналізувати випадки надзвичайної ситуації і визначити швидкість розповсюдження отрутохімікатів.

Таким чином, задачі надзвичайних ситуацій можуть вирішуватись новим сучасним програмним засобом, таким, як геоінформаційна система ArcView з комплексом додатків.

Кузьмук І.Г. (ВІКНУ) Кузьмук І.Г. Точність позиціонування системи GPS Точність позиціонування системи GPS Відповідно до вимог уряду США і виробників GPS-приймачів координати, визначені GPS-приймачем, будуть з точністю до 15 метрів.

GPS-приймачі сповіщають вам точність визначення вашої позиції. На підставі якості супутникових сигналів, які отримує пристрій, на екрані відображаться розрахункова точність в метрах або футах.

Точність визначення залежить від:

– місцезнаходження приймача;

– перешкод, що блокують сигнал від супутників.

Більшу точність можна отримати, використовуючи GPS-приймачі, що підтримують скоректовані дані про місцезнаходження.

Скоректовані дані транслюються через радіосигнали, що надходять з:

– супутників не GPS-сегменту;

– радіомаяків наземного базування.

Двома загальнодоступними джерелами уточнених даних місцезнаходження є:

– диференційна система GPS (DGPS) – використовується для усунення атмосферних спотворень.

– глобальна американська система розповсюдження диференційних поправок WAAS – для підвищення точності позиціонування і достовірності даних навігаційних GPS систем. Аналог у Європі EGNOS. В Україні поки немає наземних станцій, але завдяки своєму розміщенню добре покриває Карпати.

Точність, на яку можна розраховувати в GPS-приймачі є такою:

–  –  –

Ці значення є нормативними, часом можна отримати трохи більшу або меншу точність.

Макух Д.Д. (ВІКНУ) Макух Д.Д. Видача маршрутного листа пересування за допомогою ARCGIS Network Analyst Видача маршрутного листа пересування за допомогою ARCGIS Network Analyst ARCGIS Network Analyst дозволяє вирішувати широкий спектр завдань на основі аналізу географічних мереж. Він істотно спрощує вирішення таких задач, як вибір найбільш прийнятного маршруту, створення шляхового листа, пошук найближчого складу або пункту обслуговування, визначення області обслуговування на основі часу в дорозі.

Видача маршрутного листа пересування - одне із стандартних завдань даного розширення. При цьому докладні інструкції можуть бути видані як для проїзду з однієї точки в іншу, так і при розробці оптимального маршруту відвідування декількох місць. Отриманий маршрутний лист може бути збережений в звичайному текстовому файлі і при необхідності виведений на друк. Маршрутний лист пересування за бажанням може включати оригінальну назву початкового і кінцевого пунктів, довжину або час переміщення по кожній з вулиць, докладний опис орієнтирів, повну або коротку назву вулиць або доріг.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Формування маршрутного листа відбувається автоматично, що дозволяє широко використовувати Network Analyst для вирішення завдань оперативного управління в Збройни Сил України.

–  –  –

сучасна комп’ютерна технологія для картографування й аналізу об’єктів реального світу та подій, що відбуваються на нашій планеті. Ця технологія поєднує традиційні операції роботи з базами даних, такими як запит і статистичний аналіз, з перевагами повноцінної візуалізації й географічного (просторового) аналізу, які дає карта.

Картам у ГІС відведене особливе місце. Процес створення карт у ГІС набагато більш простий і гнучкий, ніж в традиційних методах ручного або автоматичного картографування. Він починається зі створення бази даних. На основі таких баз даних можна створювати карти (в електронному вигляді або як тверді копії) на будь-яку територію, будь-якого масштабу, з потрібним навантаженням та відображенням необхідними символами.

ГІС загального призначення, як правило, виконує п’ять процедур (завдань) з даними: введення, маніпулювання, управління, запит і аналіз, візуалізацію.

ГІС зберігає інформацію про реальний світ у вигляді набору тематичних шарів, які об’єднані на основі географічного положення. Цей простий, але дуже гнучкий підхід довів свою цінність при розв’язанні різноманітних реальних завдань.

Створена за допомогою ГІС карта дозволяє більш детально вивчити та проаналізувати властивості місцевості, наприклад ділянку річки, більш наочно та реалістично уявити даний район місцевості. Інформація такого типу дуже зручна та проста для сприйняття, а великий набір функцій ГІС дозволяють оперувати із загальними обсягами інформаційних ресурсів і вирішувати складні систематизаційні та аналітичні задачі. Впровадження геоінформаційних систем на різних рівнях дозволяють підвищити оперативність та ефективність розв’язання задач і приймати більш швидкі та продумані рішення.

Минюк Д.С. (ВІКНУ) Минюк Д.С. ГІС у військовій справі ГІС у військовій справі Для прийняття рішень командир будь-якого рівня так чи інакше використовує відомості про просторове розташування об’єктів. Історично його дії як на стратегічному, так і на тактичному рівні підтримувалися паперовими картами, що створювалися в основному військово-топографічними службами.

Що ж таке дозволяють ГІС, чого не можна зробити з паперовою картою? Поперше, крім власне карти можна побудувати тривимірну модель місцевості, більш наочну, за допомогою якої можна не тільки оцінювати видимість з різних точок, але й імітувати проліт над територією, щоб виявляти, наприклад, найбільш вірогідні місця засідок противника.

По-друге, паперова карта на відміну від ГІС не здатна швидко відобразити зміни ситуації. У ГІС інформація моментально оновлюється шляхом передачі по каналах зв’язку оверлейних шарів з поточною обстановкою. Причому це може бути як список координат, що описують місце розташування об’єктів, так і елементи зі складною просторовою структурою (осі руху у вигляді просторового графа, кордони з топологією, маршрути, мінні поля та ін.) Особливе значення мають морські та навігаційні карти, що представляють собою необхідний інструмент підтримки прийняття рішень для командирів військовоморського флоту. ГІС дозволяють об’єднати і візуалізувати просторову інформацію всіх видів, включаючи навігаційні і батиметричні карти, траси руху корабля, погодні умови, бойову обстановку. Аналогічно застосуванню на суші вони використовуються в автоматизованому виробництві твердих копій морських карт і забезпечують швидке їх оновлення шляхом передачі змін у вигляді оверлейних шарів.

ГІС ВП надають користувачам засоби для:

– збору, накопичення та візуалізації цифрової інформації про місцевість;

– створення та видання топографічних і спеціальних карт;

– розробки та виконання ГІС-додатків.

ГІС-додатки вирішують широке коло завдань від аналізу та оцінки місцевості до моделювання дій військ на різних рівнях: від підрозділу до Збройних Сил у цілому, використання їх в автоматизованих системах управління військами і зброєю.

В першу чергу ГІС ВП дозволяють різко скоротити час, необхідний на оцінку обстановки і на розробку планів дій військ за рахунок комплексної обробки та наочного відображення на єдиній основі всіх видів використовуваної інформації:

– власне картографічної;

– оперативно-тактичної;

– розвідувальної;

– фоно-цільової;

– метеогеофізичної та ін.

Михальчук М.В. (ВІ КНУ) Михальчук М.В. Перспективи комбінаторного використання технологій ГІС (GIS) і САПР (CAD) Перспективи комбінаторного використання технологій ГІС (GIS) і САПР (CAD) Традиційно ГІС призначені для збору зберігання та візуалізації просторових даних. Також існує багато трактувань і визначень відносно структури і функціональності ГІС особливо в картографії, землеустрої, обороні та економіці.

До основних функціональних систем ГІС можна віднести наступні:

– системи управління базами даних (СУБД) в яких зберігаються і обслуговуються різна інформація і не тільки про просторові дані а також опис та технологічні дані.

– система збору і інформації включаючи ДЗЗ і GPS.

– системи відображення інформації, включаючи засоби телекомунікації інтернет-мережі).

Лідером на світовому і українському ринку ГІС є компанія ESRI яка забезпечує користувачів різноманітними інструментальними засобами, необхідними для управління графічною інформацією. В Україні ESRI представляє компанія ПРаТ ECCOM.

Системи автоматизації проектних робіт (САПР або CAD) призначені для складання креслень, технологічних схем, 3D моделей. На сьогоднішній день САПР комплектуються системами інженерних розрахунків.

До основних функціональних систем САПР відносяться :

– засоби створення і редагування 2D і 3D об’єктів;

– засоби для інженерних розрахунків і аналізу;

– засоби візуалізації і публікації;

– системи підтримки користувачів для освоєння САПР;

– системи організації збереження креслень які включають можливість колективного використання даних в кресленнях і додатках.

Світовий лідер на ринку САПР – компанія Autodesk Ins. На території України компанію представляє ЗАО "Аркада".Pages:     | 1 |   ...   | 55 | 56 || 58 | 59 |
 
Похожие работы:

«Особливості огляду місця події під час розслідування. Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Юридические науки». Том 27 (66). 2014. № 2. С. 136-142. УДК 343.98 ОСОБЛИВОСТІ ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ УМИСНОГО ВВЕДЕННЯ В ОБІГ НА РИНКУ УКРАЇНИ НЕБЕЗПЕЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ Качковський М. С. Навчально-науковий інститут права і психології Національного університету «Львівська політехніка», м. Львів, Україна Розглянуті особливості огляду місця події...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Cерія педагогічна. 2003. Вип.17. С. 3-10 Ser. Pedagog. 2003. N 17. P.3-10 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА УДК 371.132:377.8 ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ ДО РОБОТИ В НАВЧАЛЬНО-ОСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ КОМПЕНСУЮЧОГО ТИПУ Лариса Малинович Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка, вул.Туган-Барановського, 7, 79000 Львів, Україна Реформування структури і змісту загальної і корекційної освіти призвело до загострення...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П.ДРАГОМАНОВА САДОВЕНКО СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА УДК 372.3:398(477) МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ МУЗИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОГО ФОЛЬКЛОРУ) 13.00.02 – теорія та методика навчання музики і музичного виховання АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ – 2007 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано в Сумському державному педагогічному університеті імені А.С.Макаренка, Міністерство...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ студентів спеціальності “ПсИхОЛОГія” спеціалізації “МЕДИЧНА ПсИхОЛОГія” (освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр) Київ 200 Підготовлено старшим викладачем кафедри медичної психології та психокорекції С. О. Лобановим і старшим викладачем кафедри медичної психології та психокорекції І. В. Кузнєцовим Затверджено на засіданні кафедри кафедри медичної психології та психокорекції (протокол № 7 від 15.03.06) Схвалено Вченою...»

«ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ Наиболее значимыми качественными факторами также являются хорошая репутация и имидж туристской фирмы. На репутацию и имидж предприятий, особенно сферы туризма, доминирующее влияние оказывает, прежде всего, качество трудовых ресурсов. Если предприятие эффективно и рационально планирует поддержание и использование данного ресурса в рамках целенаправленного стратегического менеджмента, то будут созданы все условия для завоевания устойчивого конкурентного преимущества....»

«Часопис Національного університету Острозька академія. Серія Право. – 2011. – №2(4) УДК 159.955-057.8 : 34.08 М. Б. Цип’ящук викладач кафедри державно-правових дисциплін (Національний університет Острозька академія) ПРОФЕСІЙНЕ МИСЛЕННЯ ЮРИСТІВ: ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ Попри безспірну значимість юридичної професії в житті майже кожної людини досить багато її важливих аспектів, в тому числі і психологічних, лишаються поза увагою дослідників. Так, відомо, що ефективність дій юриста та якісна...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА МІСІНКЕВИЧ АННА ЛЕОНІДІВНА УДК 349.4 ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕКУЛЬТИВАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ В УКРАЇНІ Спеціальність 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Київ – 2014 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі земельного та аграрного права Київського національного університету імені Тараса...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Cерія педагогічна. 2004. Вип.18. С. 89–97 Ser. Pedagog. 2004. N 18. P.89–97 УДК 378.147 371.382 ДИДАКТИЧНІ ІГРИ ЯК МЕТОД АКТИВІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПЕДАГОГІКИ Орися Ковальчук Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Дорошенка, 41, 79000, Львів, Україна Одним із дієвих методів активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів є дидактичні ігри. Об’єднання їх у дидактичний комплекс...»

«М. І. Бурда, Т. В. Колесник, Ю. І. Мальований, Н. А. Тарасенкова МАТЕМАТИКА Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів Рівень стандарту Рекомендовано Міністерством освіти і науки України S C B M A Підручник — переможець Всеукраїнського конкурсу підручників Міністерства освіти і науки України в 2010 р. Київ «Зодіак-ЕКО» ББК 22.151я721 Б91 Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (наказ Міністерства освіти і науки України від 3 березня 2010 р. № 177) Видано за рахунок...»

«ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО Твори: В 2 т. К.: Дніпро, 1990. Т.2: Історико-літературні та літературознавчі праці / Упоряд. Г.П.Кочура, Д.В.Павличка. К., 1990. 601 с.; 7. Зеров М. Пам’яті Коцюбинського / Микола Зеров // Зеров М. Українське письменство / Упоряд. М.Сулима; Післям. М.Москаленка. К. : Вид-во Соломії Павличко “Основи”, 2002. 1301 с.; 8. Зубрицька М. Філософські основи європейського модернізму / Марія Зубрицька // Антологія світової літературно-критичної думки XX ст. / За ред. М. Зубрицької. –...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»