WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 46 | 47 || 49 | 50 |   ...   | 59 |

«ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів Сучасні проблеми розбудови Збройних Сил України 26 квітня 2013 ...»

-- [ Страница 48 ] --

Петергова О.О. (ІМВ КНУ) Петергова О.О. Шляхи подолання інформаційних загроз для зміцнення національної безпеки України Шляхи подолання інформаційних загроз для зміцнення національної безпеки України Актуальність проблеми полягає у тому, що для будь-якої держави, яка не хоче відстати від глобального інформаційного прогресу, неприпустимо ігнорувати інформаційні загрози, що обумовлює важливість інформаційної безпеки для України, яка, маючи унікальне геополітичне положення, знаходиться у сфері інтересів Росії, ЄС, США. Погіршує ситуацію відсутність конкретного вектору зовнішньої політики України, що формує ставлення міжнародної спільноти до України як до непередбачуваної і нестабільної держави, а також провокує виникнення нових інформаційних загроз. Причиною їх появи є, насамперед, те, що Україна не контролює інформаційні потоки і часто не може корегувати інформацію, яка з’являється у міжнародних ЗМІ. Тому у світі бракує достовірної інформації про Україну, а інші держави мають змогу здійснювати розпалювання протиріч між різними соціальними, конфесійними, етнічними групами населення; пропагувати погляди, що не відповідають інтересам Украни; формувати у населення негативне ставлення до політиків у власній державі.

Закон України "Про основи національної безпеки України" визначає такі загрози інформаційній безпеці України:

– намагання маніпулювати суспільною свідомістю, зокрема, шляхом поширення недостовірної, неповної або упередженої інформації;

– прояви обмеження свободи слова та доступу громадян до інформації;

– поширення засобами масової інформації культу насильства, жорстокості, порнографії;

– комп’ютерна злочинність та комп’ютерний тероризм;

– розголошення інформації, яка становить державну таємницю, а також конфіденційної інформації, що є власністю держави або спрямована на забезпечення потреб та національних інтересів суспільства і держави.

Доктрина інформаційної безпеки України, підписана Президентом у липні 2009 р., виокремлює наступні загрози інформаційній безпеці країни:

– поширення у світовому інформаційному просторі викривленої, недостовірної та упередженої інформації, що завдає шкоди національним інтересам України;

– зовнішні деструктивні інформаційні впливи на суспільну свідомість через засоби масової інформації, а також мережу Інтернет;

– деструктивні інформаційні впливи, які спрямовані на підрив конституційного ладу, суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності України;

– прояви сепаратизму в засобах масової інформації, а також у мережі Інтернет, за етнічною, мовною, релігійною та іншими ознаками.

Отже, слід сформулювати наступні можливі шляхи протистояння інформаційним загрозам.

1. Українська влада має створювати власний позитивний імідж для забезпечення підтримки більшістю населення, оскільки лише легітимна влада спроможна створити надійну систему національної інформаційної безпеки. Для цього має функціонувати державний телеканал для освітлення подій з боку інтересів держави, а не приватні ЗМІ, що використовують удавану свободу слова для подачі інформації на замовлення. Політичні лідери мають приймати рішення в інтересах держави і аргументувати владні рішення для заручення підтримкою населення.

2. Запровадити досвід провідних країн, де консолідація сектору безпеки пов’язана насамперед з питаннями створення централізованих інформаційних потоків, що дозволяють підвищити якість прийняття рішень. Здебільшого формування узгоджених оцінок інформації з різних джерел здійснюється на рівні ради національної безпеки або аналогічного органу. Однією з форм інформаційної інтеграції є створення центрів оцінки загроз. Їх основною функцією є моніторинг ситуації на основі інформації з усіх джерел, які має держава, оцінка на її основі рівня загрози, відповідно до якого мають діяти інститути державної влади, та встановлення ступеня їх готовності.

3. Необхідно підвищити на засадах співпраці приватного сектору економіки та органів місцевого самоврядування забезпечення рівномірного доступу до ІКТ (інформаційно-комунікаційних технологій) на всій території країни і комп’ютерну грамотність усіх верств населення.

4. Необхідно забезпечити пріоритетність підготовки фахівців у сфері інформаційної безпеки та ІКТ, заохочувати опанування і залучення у виробничий процес нових інформаційних технологій.

5. Необхідно залучити до формування національної політики та розв’язання проблем розвитку інформаційного суспільства і інформаційної безпеки широке коло фахівців із відповідних сфер (науковців, виробників, програмістів, економістів, соціологів, викладачів) і громадськість.

6. Реалізація ідей стикається з проблемою недостатнього фінансування.

Для її усунення держава має залучити підприємницький сектор, зацікавити підприємців у розбудові інформаційного суспільства за допомогою субсидій, пільг та інших державних програм.

Сучасні інформаційні загрози вимагають від України рішучості у сфері інформаційної безпеки. Розвивати інформаційні технології для протидії інформаційним загрозам – пріоритетна задача нашої держави, адже рівень інформаційного розвитку країни сьогодні є вирішальним фактором для визначення її місця у сфері міжнародних відносин. Таким чином, здійснення вище зазначених кроків дозволить стабілізувати стан держави у світовому інформаційному просторі і забезпечити стійку позицію України на міжнародній арені.

Покотило Л.О. (ВІКНУ) Покотило Л.О. Сучасний стан та перспективи двостороннього співробітництва України з Російською Федерацією у воєнній сфері Сучасний стан та перспективи двостороннього співробітництва України з Російською Федерацією у воєнній сфері Відносини з РФ є стратегічно важливим напрямом зовнішньої політки України. Очевидно, що попри всі складнощі і проблеми між Києвом і Москвою, двостороннє співробітництво посідає важливе місце в системі міжнародного військового співробітництва ЗС України. Добросусідські та ефективні відносини з РФ є також однією з важливих умов реалізації Україною її євро інтеграційного курсу.

Військове-політичне співробітництво між збройними силами двох країн здійснюється з 1999 року на підставі щорічних Планів двостороннього співробітництва між Міністерствами оборони України та Російської Федерації.

Основна увага у воєнно-політичних відносинах зосереджена на питаннях пов’язаних із перебуванням ЧФ РФ на території України.

Серед перспективних напрямків військового співробітництва між ЗС України та ЗС Російської Федерації розглядаються спільні заходи бойової підготовки та проведення двостороннього військово-морського навчання "Фарватер миру", спільна участь у регіональних воєнно-морських ініціативах на Чорному морі, в першу чергу, в рамках Чорноморської Групи Військово-Морського Співробітництва БЛЕКСІФОР, участь в українсько-російсько-білоруському тактичному навчанні "Слов’янська Співдружність".

Військово-технічне співробітництво між Україною і Росією здійснюється у космічній сфері, а також галузях літако- і вертольотобудування та судноремонту.

Перспективними напрямками розвитку двостороннього співробітництва у військово-технічній сфері є:

1. Використання російською стороною полігону злітно-посадкових систем "НИТКА".

2. Базування українського підводного човна "Запоріжжя"на причалах Чорноморського Флоту Російської Федерації.

3. Співробітництво в рамках двосторонньої ракетної програми "Дніпро", міжнародного проекту "Морський старт".

4. Спільна розробка і виробництво військово-транспортного літака Ан-70.

В цілому, масштаби двостороннього військового та військово-технічного співробітництва України і Російської Федерації не повністю відповідають промислово-технологічному потенціалу країн та можливостям кооперації.

Існує певна кількість вагомих проблем, які перешкоджають повноцінному двосторонньому співробітництву:

1. При розгляді будь-яких питань, пов’язаних з військовим співробітництвом, з боку РФ завжди на перший план висуваються певні політичні умови, а економічні важелі відсуваються на другий план;

2. Росія вживає всі можливі заходи для створення замкнених циклів виробництва озброєння та військової техніки;

3. Україна розглядається Росією як конкурент на світовому ринку озброння.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Приліпко І.В. (ВІКНУ) Приліпко І.В. Засоби масової комунікації як інструмент інформаційно-психологічного впливу Засоби масової комунікації як інструмент інформаційно-психологічного впливу Інститут засобів масової комунікації вивчає процеси, такі як розповсюдження інформації, а також вплив засобів масової комунікації, наприклад, маніпулювання масовою думкою. Серед глобальних проблем дослідники все частіше називають можливості використання інформації з метою впливу її на масову свідомість. Розвиток масових комунікаційних процесів сприяє за великим рахунком на розвиток всієї цивілізації. В сучасних умовах реформування Збройних Сил України, їх переходу на професійну основу актуальною постає проблема формування позитивного іміджу військовослужбовця України.

Об’єкт дослідження – засоби масової комунікації як інструмент впливу на цільову аудиторію.

Предмет дослідження – маніпулятивні технології впливу на цільову аудиторію.

Метою даного дослідження – є з’ясувати який вплив здійснюють ЗМІ на формування іміджу військовослужбовця розробити пропозиції щодо покращення ставлення населення України до служби в Збройних Силах на контрактній основі.

Для досягнення мети необхідно розв’язати низку часткових завдань дослідження, а саме:

– проаналізувати інструментарій засобів масової комунікації щодо впливу на цільову аудиторію;

– визначити цільові аудиторії впливу щодо формування у суспільстві позитивного ставлення до Збройних Сил України;

– визначити тенденції і закономірності впливу засобів масової інформації на ставлення суспільства до потреб Збройних Сил;

– проаналізувати правове забезпечення підтримки позитивного іміджу ЗС України;

– розробити пропозиції щодо позитивного ставлення суспільства до ЗС України.

Дослідження інструментарію засобів масової комунікації показало, що використовані методи переважно орієнтовані на емпіричний аналіз і кількісні дослідження: від статистичного контент-аналізу змісту ЗМІ до дослідження суспільної думки і експериментальних досліджень. У процесі, дослідження об’єкта та предмета ЗМК, не можливо не сказати про нову метанауку – "психологію масової комунікації", яка досліджує за допомогою психологічного інструментарію масові комунікаційні процеси, в яких суб’єктами виступають комунікатори (ведучі,автори програм і т.д.) і реципієнти (масовий отримувач інформації мовного або текстового повідомлення).

Вплив здійснюється через маніпуляційні технології, наприклад, технологія формування й поширення образів. Суть її полягає в тому, що залежно від цілей і конкретних завдань маніпулятором формуються й поширюються заздалегідь "сконструйовані" образи конкретних осіб, організацій, ідей, програм тощо, які, як правило, неадекватно відбивають їх реальні найбільш важливі характеристики й, таким чином, дезорієнтують людей, на яких спрямований вплив. Сформований образ дозволяє істотно спростити у суб’єкта шкалу його оцінок суспільних явищ. Нав’язується образ, який складається із пропонованих кліше-шаблонів, що лежать в основі соціальних орієнтирів суб’єктів. Зазвичай це провокує деякі зміни у моделі поведінки людини та ціннісної бази. Ці фактори формують певний стереотип по відношенню до певного об’єкта. Не виключенням є імідж військовослужбовця та ЗСУ.

Аудиторія на яку здійснюється вплив складається з двох цільових груп.

Це безпосередньо військовослужбовці, що проходять службу в ЗС (умовно 1). А інша група включає в себе цивільне населення (умовно 2).

1. Фактори, що впливають на формування негативного образу військовослужбовця у самого військовослужбовця. – це і недостатній соціальний захист, фінансове забезпечення і т.д. Та вирішальний удар проходить через ту інформацію, яку пропускають ЗМІ. Пропагандистської роботи саме військових ЗМІ, недостатньо щоб підняти авторитет ЗСУ. Військові ЗМІ працюють у "цензурних" рамках, що в свою чергу вже викликає недовіру до них серед читачів. "І на хорошому дереві бувають сухі сучки" А робота цивільних ЗМІ, що постійно дає негативно забарвлені факти (наприклад, про вияви нестатутних взаємовідносин між військовослужбовцями) робить свій внесок у формуванні песимістичного настрою та викликає недовіру серед громадян України.

2. Аудиторія, що формує свої погляди завдяки іноземному кінематографу та зарубіжній літературі. Що формує неправильну ціннісну базу стереотипів щодо українського військовослужбовця. Коли розуміють, що "там краще" громадяни України перестають вбачати перспективу у службі в ЗС.

Це і являє собою дисонанс сприйняття одного і того самого образу між цивільним та військовим населенням.

Аналіз нормативно-правової бази щодо впливу на свідомість цільових аудиторій показав доцільність її подальшого доопрацювання. Так, доцільно було б створити службу по контролю за інноваціями у сфері маніпулятивних технологій із залученням спеціалістів для адекватного реагування на деструктивні інформаційно-психологічні впливи та реалізації плану щодо підняття престижу та іміджу військовослужбовця та ЗС в цілому.

З метою об’єктивного неупередженого ставлення до ЗС України з боку суспільства доцільно надати можливість військовим ЗМІ висвітлювати як позитивну, так і негативну інформацію про діяльність керівних органів та ЗС, конструктивна критика має зблизити суспільство з армією, повернути до її проблем, оскільки ЗС України є частиною суспільства і їй притаманні ті ж самі проблеми.

к.т.н. Рогов П.Д. (НУОУ), Бухало Л.В. (НУОУ) Рогов П.Д., Бухало Л.В. До завдань Державної системи забезпечення інформаційно-психологічної безпеки у ЗСУ До завдань Державної системи забезпечення інформаційно-психологічної безпеки у ЗСУ В ході локальних воєн і збройних конфліктів здійснюється масований інформаційно-психологічний вплив на особовий склад військ (сил), органи військового управління та населення протиборчих сторін, світову спільноту в цілому; різко збільшуються психогенні втрати серед особового складу, які можуть призвести до значного зниження боєздатності військ; ускладнюється рішення проблем підтримки сприятливої соціально-психологічної обстановки в районах виконання військами завдань; зростають труднощі при підтримці правопорядку, рішенні соціально-правових і гуманітарних проблем.Pages:     | 1 |   ...   | 46 | 47 || 49 | 50 |   ...   | 59 |
 
Похожие работы:

«НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ ЗА НАПРЯМКАМИ СПРИЙНЯТТЯ НИМИ ЦІННОСТЕЙ ОЛІМПІЙСЬКОГО РУХУ ЯК ОСОБИСТІСНО ЗНА ЧУЩИХ Кириченко О.В. Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Анотація. У статті розглянуті актуальні науково-методичні аспекти модернізації процесу фізичного виховання учнів національних загальноосвітніх шкіл за напрямками олімпійського гуманістичного ідеалу. Визначені психолого -педагогічні умови сприйняття молоддю олімпійських цінностей як...»

«ТЕОРІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ 79 УДК 323 О.М. Максимова, доцент, канд. політ. наук Севастопольський національний технічний університет вул. Університетська, 33, м. Севастополь, Україна, 99053 E-mail: astarta_05@mail.ru ДИСФУНКЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ УЧАСТІ ЯК ЧИННИК НЕСТАБІЛЬНОСТІ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ Визначається вплив дисфункцій політичної участі на стабільність політичної системи. Виділяються основні прояви партиципаторних дисфункцій у політичній системі. Підкреслюється залежність допустимих...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ здисципліни “АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОТЕРАПІЇ” (длябакалаврів,спеціалістів) Київ ДП«Видавничийдім«Персонал» Підготовленодоцентомкафедримедичноїпсихологіїтапсихокорекції Т.М.Вакуліч Затвердженоназасіданнікафедримедичноїпсихологіїтапсихокорекції (протокол№7від01.04.08) СхваленоВченоюрадоюМіжрегіональноїАкадеміїуправлінняперсоналом Вакуліч Т.М. Методичні рекомендації щодо забезпечення...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА КОРЕЦЬ Микола Савич УДК 372.833:37.035.3 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук Київ – 2007 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова, Міністерство освіти і науки України доктор педагогічних наук, професор, Науковий...»

«ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Михайла Коцюбинського Дудікова Лариса Володимирівна УДК 378.147:378.046.4(477) ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ У МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Вінниця – 2011 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського, Міністерство освіти і науки,...»

«Біловодська Олена Анатоліївна к.е.н., доцент, доцент кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю Сумського державного університету ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ УПАКОВКИ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ В сучасних умовах насиченого ринку покупців споживчих товарів упаковка є важливим аспектом товарної політики виробника, невід’ємним ринковим атрибутом самого товару, одним з основних елементів системи товароруху, а також дієвим інструментом маркетингу інновацій, оскільки значно полегшує...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ КАФЕДРА ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН Р.О. Стефанчук, О.В. Головкін, О.В. Кобець, А.А. Матвієць, Я.О. Леляк ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО, ЗЕМЕЛЬНОГО ТА ПРИРОДНОРЕСУРСОВОГО ПРАВА Навчально-методичний комплекс для магістрантів денної форми навчання КИЇВ УДК 349.4+349.6 Рекомендовано до друку навчально-методичною радою Національної академії прокуратури України (протокол № 60 від 6 лютого 2014 року). Проблеми екологічного, земельного та природноресурсового права:...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М. П. ДРАГОМАНОВА НОСАЧЕНКО ТЕТЯНА БОРИСІВНА УДК 372. 874 ФОРМУВАННЯ В МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ КОНСТРУКТИВНИХ УМІНЬ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА І ХУДОЖНЬОЇ ПРАЦІ 13.00.02 – теорія та методика трудового навчання АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ – 2006 Дисертацією є рукопис Роботу виконано в Переяслав-Хмельницькому державному педагогічному університеті імені Григорія Сковороди, Міністерство...»

«УДК 159. 922 Сидоренко Жанна Вячеславівна, кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри психології Вінницького державного педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського e-mail: sid_janna@inbox.ru ВПЛИВ ПРИЙОМНОЇ СІМ’Ї НА ПРОЦЕС ВІДНОВЛЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ’Я ДИТИНИ З ТРАВМАТИЧНИМ ЖИТТЄВИМ ДОСВІДОМ Анотація У статті розглядається актуальна для українського суспільства проблема функціювання прийомної сім’ї, особливості відновлення в ній психологічного здоров’я дитини з...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міжнародний жіночий правозахисний центр «Ла Страда-Україна» СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОТИДІЇ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ДІТЕЙ навчально-методичний посібник За загальною редакцією К.Б. Левченко, Л.Г. Ковальчук, О.А. Удалової Київ 2011 ББК 74.6я7 С69 Авторський колектив: Н.П. Бочкор, М.В. Євсюкова, Л.Г. Ковальчук, канд. пед. наук, К.Б. Левченко, д-р юрид. наук, Т.В. Татуревич, О.А....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»