WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 44 | 45 || 47 | 48 |   ...   | 59 |

«ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів Сучасні проблеми розбудови Збройних Сил України 26 квітня 2013 ...»

-- [ Страница 46 ] --

– розглянути військову журналістику в контексті невід’ємної складової ведення бойових дій;

– проаналізувати досвід роботи зарубіжних військових журналістів в зоні воєнних конфліктів;

– визначити особливості підготовки військового журналіста до роботи в зоні бойових дій.

В суспільстві існує думка, що "військовий кореспондент" і "кореспондент, що опинився в зоні ведення бойових дій" ніяким чином не розрізняються. Але для фахівця ця різниця очевидна. Таке непорозуміння породжує багато проблем як етичного так і юридичного характеру. Військовий кореспондент – людина в погонах, яка працює або у відомчих ЗМІ, або висвітлює воєнні події в цивільних ЗМІ, але завжди має військове звання.

Головна особливість (і, навіть, вимогою) журналіста, який опинився в зоні збройного конфлікту – це неможливість за будь-яких умов брати в руки традиційну зброю, оскільки для нього зброєю є слово. Якщо військовий журналіст приймає участь у воєнному конфлікті зі зброєю в руках, він стає комбатантом, а значить перестає бути журналістом.

к.і.н., доц. Жарков Я.М. (ВІ КНУ) Жарков Я.М. Особливості побудови та функціонування розвідки з відкритих джерел в іноземних державах Особливості побудови та функціонування розвідки з відкритих джерел в іноземних державах У спеціальних службах та розвідувальних органах багатьох країн світу та Європейського Союзу є схожість у підходах щодо побудови та функціонування системи розвідки з відкритих джерел (РВД). Крім наведених загальних підходів щодо побудови та функціонування системи РВД, спеціальним службам та розвідувальним органам багатьох країн світу притаманні і свої особливості.

На теперішній час найбільш ефективна робота з джерелами відкритої інформації в розвідувальних цілях ведеться в США. Американська модель розвідки з відкритих джерел має ієрархічну багаторівневу структуру, з відповідним розподілом повноважень і функцій між всіма її складовими елементами. В США сформована розгалужена мережа центрів, що здійснюють добування та обробку інформації з відкритих джерел в інтересах понад 7 тис. споживачів розвідувальної інформації. Наприклад, Федеральне дослідницьке управління бібліотеки конгресу займається інформаційно-аналітичною діяльністю стосовно внутрішніх та зовнішніх питань забезпечення національної безпеки в інтересах федерального уряду. Спеціалісти управління здатні аналізувати іноземні джерела відкритої інформації на 25 мовах.

Аналогічні центри мають науково-дослідницькі та навчальні заклади США, в тому числі університети штатів Техас, Алабама, Мериленд та інших.

Наприклад, в католицькому коледжі в Ері (штат Пенсільванія) в 1995 році сформована подібна інформаційно-аналітична структура по роботі з джерелами відкритої інформації. Цей учбовий заклад тісно співробітничає майже зі всіма відомствами розвідувального співтовариства США і на його базі проходять підготовку майбутні співробітники розвідувальних органів.

Проблема перекладу великої кількості інформаційних матеріалів також вирішена. Для цього, ще в 2003 році, згідно доручення конгресу США був створений Національний центр перекладів (The National Virtual Translation Center). Він представляє собою загальнонаціональну команду віртуально об’єднаних висококваліфікованих лінгвістів та перекладачів, які використовують у своїй діяльності найсучасніші інформаційні технології, в тому числі інтелектуальні системи машинного перекладу.

Деякі міністерства і відомства також мають у своєму складі підрозділи, що здійснюють аналіз інформації з відкритих джерел. Так, наприклад у складі Міністерства енергетики США є управління (Офіс) з питань розвідки і контррозвідки, яке веде розвідувальну діяльність переважно за допомогою джерел відкритої інформації. Головний напрямок діяльності – збір політичної, економічної та технічної інформації стосовно енергетичних потенціалів іноземних держав та викриття фактів проведення випробувань ядерної зброї. Водночас Міністерство фінансів США має управління (Офіс) розвідки та аналізу яке здійснює збір фінансової інформації відкритого характеру. При цьому слід зазначити, що вся зібрана в міністерствах і відомствах інформація з відкритих джерел є доступною для інших відомств. Характерною особливістю побудови американської системи РВД є те, що на стратегічному (національному) рівні в США створений Національний комітет по роботі з відкритими джерелами інформації (рис. 1.), який є головним центром системи OSINT Розвідувального співтовариства США та її координуючим органом.

Рис. 1. Система OSINT США

Головним завданням Національного комітету по роботі з OSINT є: збір, обробка, узагальнення та накопичення інформації з відкритих джерел; організація та координація забезпечення інформацією споживачів інформації; впровадження нових методів, технологій збору та обробки інформації з відкритих джерел.

Спеціалісти Національного комітету з питань збору інформації з відкритих джерел щоденно готують більше 2000 документів, включаючи переклади, аналітичні огляди, відеоматеріали, карти тощо. В Національному комітеті створений єдиний банк даних (БД), інформацією з якого користуються розвідувальні органи, а також окремі міністерства і відомства.

До споживачів інформації належать визначені державні міністерства і відомства, в тому числі розвідувальні органи які мають відомчі Центри збору інформації з відкритих джерел (Open Source Center).

Жеребчук С.В. (Диплом. академія України), Берило Е. (Диплом. академія України) Жеребчук С.В., Берило Е. Особливості мовної картини світу: військовий аспект Особливості мовної картини світу: військовий аспект За останні 20 років військове і військово-технічне співробітництво між представниками збройних сил країн світу значно розширилося і в даний час розвивається в рамках миротворчої діяльності, в плані реалізації міжнародних договорів з питань роззброєння, обміну новітніми технологіями, проведення спільних маневрів і навчань.

Мовна картина світу воєнної сфери в будь-якій культурі має власний зміст і набір концептів, що складають її. Великий вплив на склад концептів надає наявність реалій, що виникають в результаті специфічного економічного, політичного, історичного розвитку країни.

Вивчення концептуальної наповненості кожної з картин світу здійснються шляхом аналізу фреймів, які об’єднують всі відповідні концепти в рамках однієї мовної картини світу.

Аналіз різних міжнародних документів в галузі військового, військовотехнічного та військово-політичного співробітництва, що розробляються в міжнародних організаціях та в рамках двосторонніх міждержавних відносин, показує, що до даної категорії відносяться міжнародні договори, конвенції, угоди, а також додатки до них у вигляді різних глосаріїв, створюваних в ході підготовки двосторонніх договорів і угод, в рамках спільної діяльності на певних напрямах двосторонньої співпраці.

У результаті дослідження було визначено, що кожен з вказаних вище типів офіційних документів відноситься до мовної картині військового світу, оскільки на основі термінологічної системи, що формується в рамках даних текстів, відбувається опис іконцептуалізація окремих фрагментів загальної мовної картини світу, пов’язаних з діяльністю військовослужбовців та НД держави в цілому.

Жиденко А.І. (ВІ КНУ) Жиденко А.І. Розвідка з відкритих джерел Розвідка з відкритих джерел Інформація з відкритих джерел, зокрема, іноземних засобів масової інформації (газет, журналів, радіо та телебачення), протягом тривалого часу збирається, аналізується та використовувалася розвідувальними структурами в якості доповнення до розвідувальної інформації, що добувається по інших каналах.

"Хто володіє інформацією – той володіє світом" (Н. Ротшильд) – вираз, який став беззаперечною істиною в наш час, і напевно є однією з перших рушійних сил у пошуку необхідної інформації.

Необхідність володіти інформацією, сьогодні обумовлюється рядом критичних вимог, основними серед яких є:

– настання ери інформаційних технологій, в основі якої лежать знання;

– прискорена глобалізація економічних відносин;

– формування інформаційного суспільства, у якому більшість працюючих заняті переробкою та реалізацією інформації;

– значне збільшення значущості інтелектуальної власності у розвитку людства;

– виникнення та активне використання нових організаційних форм, аналітичних методів добування інформації з відкритих джерел тощо.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Розвідка на основі відкритих джерел – одна з розвідувальних дисциплін, що включає в себе пошук, вибір і збір інформації, отриманої із загальнодоступних джерел та її аналіз. У розвідувальному співтоваристві термін "відкритий" вказує на загальнодоступність джерела.

До відкритих джерел відносять: ЗМІ, Інтернет, зокрема контенти, що були створені користувачами – соціальні сайти, відео-хостінги, блоги, форуми; публічні звіти уряду, офіційні дані про бюджети, демографію, матеріали прес-конференцій, різні публічні заяви; спостереження – радіомоніторинг, використання загальнодоступних даних дистанційного зондування землі та аерофотозйомок (наприклад, Google Earth); професійні та академічні звіти, конференції, доповіді, статті.

Діяльність OSINT поєднує засоби спільної роботи з даними візуалізації та маніпуляції, а також інструментів аналітичної роботи: моделювання, імітації та структурного аналізу аргументів.

Процес проведення розвідки включає такі етапи: збирання інформації, обробка інформації, аналіз та подача інформації цільовій аудиторії.

Популярність OSINT в останній час та з перспективою на майбутнє зумовлюється тим, що вона пропонує істотні перевагу тому, що вона стала основним джерелом розвідки та методом досягнення консенсусу і загального розуміння в спільних районах операцій.

Капмоль А.П. (ВІКНУ) Капмоль А.П. Соціальні мережі як важливий інструмент реалізації інформаційної політики Міністерства оборони Соціальні мережі як важливий інструмент реалізації інформаційної політики Міністерства оборони Жодна сучасна людина не може уявити своє інтернет-життя без соціальних мереж. За останні роки вони стали не тільки популярним засобом спілкування, а й цікавим майданчиком для розміщення не тільки реклами, а й інформації. Збройні сили в цьому контексті також не стоять осторонь. Так, наприклад, в США соціальні мережі та збройні сили – це створення угрупувань в соціальних мережах Армії США. Соціальні медіа це великий рекламний інструмент в житті армії та заохочування солдатів поділитися своїм досвідом з усіма за думкою генерал-лейтенанта Збройних Сил США Вільям Б. Колдуелл.

Структури Збройних Сил України також активно використовують соціальні мережі. За їх допомогою можна значно ефективніше реалізовувати інформаційну політику Міністерства оборони та Збройних Сил. Офіційний веб-сайт Міністерства Оборони України має кнопки для переходу на сайти партренів.

таких соціальних мереж як Facebook, Youtube, Twitter, Vkontakte.

Активно триває розробка нового проекту запитання – відповідь. Офіційні представники Збройних Сил офіційно зможуть надавати точні відповіді на запитання користувачів.

Об’єкт дослідження – соціальні мережі як невід’ємна складова засобів масової комунікації.

Предмет дослідження – механізми сприйняття цільовою аудиторією інформаційної політики Міністерства оборони та Збройних Сил.

Мета дослідження – покращити взаємодію між цільовою аудиторією і Департаментом преси та зв’язків із ЗМІ за адекватного реагування на на зміни інформаційного простору в соціальних мережах.

Для досягнення мети роботи потрібно вирішити низку часткових завдань дослідження, а саме:

– проаналізувати досвід використання соціальних мереж;

– визначити особливості цільової аудиторії;

– проаналізувати форми і способи впливу на цільову аудиторію через соціальні мережі з боку Департаменту преси та зв’язків із ЗМІ.

Соціальна мережа – це структура, що базується на людських зв’язках або ж взаємних інтересах. В якості інтернет-сервісу соціальна мережа може розглядатися як платформа, за допомогою якої люди можуть здійснювати зв’язок між собою та групування за специфічними інтересами.

В дослідженні розглядаються такі основні моменти роботи із соціальними мережами:

– максимальний час на спілкування;

– доступна презентація товарів, послуг, організацій;

– оперативне реагування на запитання користувачів;

– витончене уявлення власних помилок.

к.політ.н. Конах В.К. (НІСД) Конах В.К. Негативні інформаційно-психологічні впливи в Україні та можливі шляхи їх нівелювання Негативні інформаційно-психологічні впливи в Україні та можливі шляхи їх нівелювання На сьогодні ескалація, як зовнішніх, так і внутрішніх негативних інформаційно-психологічні впливів (акцій, операцій, кампаній) постає однією з найвагоміших загроз національній безпеці України в інформаційній сфері, з огляду на зростання їх рівня як у кількісному, так і в якісному вимірах. Аналіз наявних тенденцій їх застосування засвідчує, що на сьогодні вони здійснюються з використанням усього спектра наявних медійних ресурсів (насамперед телебачення, друкованих ЗМІ, та дедалі частіше – Інтернет) та потужного інструментарію (акцій та публічної діяльності неурядових організацій; тематичних публічних висловлювань представників політичної, бізнесової та культурної еліти, тенденційних інтерпретацій заяв лідерів третіх країн, публікацій на замовлення у ЗМІ цих держав тощо).

При чому інтенсивність іноземного інформаційного тиску, не залежить значною мірою від політичних сил, що знаходяться при владі в Україні, а обумовлено насамперед прагненням керівництва іноземних держав впливати на зовнішню та внутрішню політику нашої держави, а також має під собою політичне та економічне підґрунтя продиктоване прагматичними підходами до забезпечення власних національних інтересів.

На сучасному етапі зовнішні інформаційно-психологічні впливи проявляються у різних сферах національної безпеки та становлть загрозу національним інтересам України. Зокрема, у воєнній сфері вони спрямовуються на дискредитацію міжнародного співробітництва України у сфері ВТС (шляхом поширення неправдивої інформації щодо участі нашої держави у незаконному розповсюдженні зброї та оборонних технологій чи невиконанні договірних умов), а також формування негативної суспільної думки про Збройні Сили України та пропагування доцільності військової присутності іноземних держав на нашій території.Pages:     | 1 |   ...   | 44 | 45 || 47 | 48 |   ...   | 59 |
 
Похожие работы:

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ з дисципліни “ПСИХОЛОГІЯ МАСОВОЇ ПОВЕДІНКИ” (для спеціалістів) Київ ДП «Видавничий дім «Персонал» Підготовлено завідувачем кафедри соціальної психології та соціальних технологій, професором О. О. Сусською Затверджено на засіданні кафедри соціальної психології та соціальних технологій (протокол № 5 від 18.09.08) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом...»

«КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО» НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ЛАБОРАТОРІЯ ІНФОРМАТИКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ Безпека дітей в Інтернеті: попередження, освіта, взаємодія Матеріали обласної науково-методичної Інтернет-конференції 11 лютого 2014 року Друкується за рішенням вченої ради комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди МАТЕРІАЛИ ІХ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ УЧЕНИХ «Методологія сучасних наукових досліджень» (25–26 жовтня 2012 р., м. Харків) Харків За загальною редакцією голови ради молодих учених ХНПУ імені Г.С. Сковороди, кандидата педагогічних наук, доцента К.А. Юр’євої Затверджено редакційно-видавничою радою Харківського національного педагогічного університету імені Г.С....»

«Київський національний університет імені Тараса Шевченка АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ВИПУСК 1 КИЇВ ЛОГОС201 УДК316. + 519.9 + 37](082) ББК 88.я43 А43 Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць. – К.:Логос, 2011. -251 с. ISBN 978-966-171-498-3 Наведено результати теоретичних, прикладних та науковоекспериментальних досліджень з актуальних питань соціології, психологі та педагогіки. Для науковців, викладачів,...»

«МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ КАФЕДРА ЮРИДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «ПСИХОЛОГІЧНА ПРОФІЛАКТИКА ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ» підготовки спеціаліста спеціальність 6.03040201 «Правознавство» Навчально-науковий інститут підготовки кадрів кримінальної міліціїї Автори: Казміренко Л.І., професор, кандидат психологічних наук, професор Кудерміна О.І., професор, кандидат психологічних наук доцент Затверджено на...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КАДРІВ Кафедра нагляду за додержанням законів щодо прав і свобод людини В.І. Ніндипова, В.І. Дяченко, О.В. Кобець, О.Р. Севрук ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНІВ ЩОДО ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ Навчально-методичний комплекс для студентів денної форми навчання Київ УДК 343.13 Рекомендовано до друку навчально-методичною радою Національної академії прокуратури України (протокол № 34 від 26 січня 2011 року) Прокурорський...»

«УДК 371.1 К. І. ПРИХОДЧЕНКО (докт. пед. наук, проф.) Донецький національний технічний університет ВСЕБІЧНЕ ОСОБИСТІСНЕ УДОСКОНАЛЕННЯ ЯК РОЗВИТОК ЗРІЛИХ ФОРМ СОЦІАЛЬНОСТІ ІНДИВІДА Стаття ставить проблему особистісного самоудосконалення через розвиток таких взаємоповязаних категорій, як самопізнання, самоконтроль, самооцінку. Принцип всезростаючої самостійності особистості, на якому робиться акцент в статті, актуалізований ученими сьогодення як ведучий діяльницький напрям. Ключові слова:...»

«УДК 159.9.072.42 : 164 ПСИХОЛОГІСТИКА: КОНТУРИ РОЗДІЛУ. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ОБРАЗУ МИСЛЕННЯ ПСИХОЛОГА-ДОСЛІДНИКА Коваленко В.О., к.пед.н., доцент, Коваленко О.В., студент Запорізький державний університет Професійна підготовка майбутніх психологів здійснюється, з одного боку, на основі оволодіння теоретичними знаннями основ загальної психології та її галузей, знайомства з різноманітними напрямками вітчизняної та зарубіжної психології. Саме тут формуються уявлення студентів...»

«УДК 37. 013. 42:347. 633-054. 6 Слабковська А. І. Київський національний університет імені Тараса Шевченка факультету психології, аспірантка ПЕРІОДИЗАЦІЯ ВХОДЖЕННЯ ДИТИНИ В ПРИЙОМНУ РОДИНУ (НА ПРИКЛАДІ УСИНОВЛЕННЯ ДІТЕЙ ІНОЗЕМЦЯМИ) У статті детально розглядаються періоди входження української дитини-сироти у прийомну іноземну родину; звертається увага на проблеми, що виникають у результаті даного процесу, та пропонуються шляхи їх вирішення. Ключові слова: прийомна родина, діти-сироти,...»

«Іванова Олена аспірант кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди РОЗВИТОК МОЛОДШИХ ПІДЛІТКІВ У ПОЗАНАВЧАЛЬНІЙ ПІЗНАВАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ У даній статті проаналізовано можливості, що містить позанавчальна пізнавальна діяльність для розвитку молодших підлітків. Позакласна пізнавальна діяльність є продовженням цілеспрямованої роботи зі збагачення школярів знаннями, розвитку їх творчих можливостей і здібностей. Її...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»