WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 42 | 43 || 45 | 46 |   ...   | 59 |

«ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів Сучасні проблеми розбудови Збройних Сил України 26 квітня 2013 ...»

-- [ Страница 44 ] --

Внутрішній контроль у військовій частині: порядок організації, проведення та можливі шляхи його покращення Підвищення ефективності використання державних фінансів, яке має вирішальне значення для економічного розвитку України та суспільного добробуту, а також виконання завдань, передбачених планом дій Україна – ЄС, можливо досягти, зокрема, шляхом системного вдосконалення діяльності органів державного і комунального сектору, підвищення рівня культури державного управління.

Внутрішній контроль є важливою функцією держави, що забезпечує умови нормального функціонування фінансової системи. Ринкові умови не відміняють необхідності систематичного контролю фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій, установ усіх форм власності, вжиття заходів із попередження й ліквідації недоліків. Внутрішній контроль об’єктивно властивий і ринковій економіці, він використовується всіма розвинутими країнами в тій мірі, в якій диктується економічними і політичними завданнями.

Основою внутрішнього контролю (за термінологією ЄС – фінансове управління і контроль) є відповідальність керівника за управління та розвиток органу в цілому. До основних функцій керівника належить планування та організація діяльності, створення адекватної структури внутрішнього контролю, нагляд за реалізацією внутрішнього контролю та управління ризиками для досягнення впевненості в межах розумного в тому, що мета і цілі органу будуть досягнуті, а рішення, включаючи фінансові, виконуватимуться з урахуванням принципів законності, економічності, ефективності, результативності та прозорості. Керівник відповідає за всі дії і процеси в органі, в тому числі за внутрішній контроль, який не обмежується лише фінансовими аспектами діяльності органу.

Крім того, обов’язком керівника є звітування про свої дії та результати діяльності очолюваного ним органу, у тому числі про функціонування внутрішнього контролю.

Внутрішній контроль – інструмент управління, що дає змогу керівництву органів державного і комунального сектору перевірити стан виконання завдань органу. Метою цього процесу є забезпечення достатньої впевненості керівництва зазначених органів у досягненні належного рівня економії, ефективності і результативності відповідно до завдань органів; достовірності фінансової, статистичної і управлінської звітності; у виконанні встановлених законодавством та керівництвом норм і правил; належному захисті активів від втрат (далі

– досягнення мети).

Отже, внутрішній контроль – це управлінський контроль, який допомагає керівництву в управлінні і виконанні завдань на постійній основі, тому внутрішній контроль не повинен розглядатися як окрема система органів державного і комунального сектору.

Внутрішній контроль також має давати змогу викладати управлінське судження та виявляти ініціативу з метою підвищення ефективності і результативності діяльності, а також зниження витрат.

За створення та функціонування адекватної структури внутрішнього контролю відповідає керівництво органів державного і комунального сектору.

На боєздатність Збройних сил України, їхній фінансово-економічний стан прямо впливає правильний, налагоджений механізм фінансового контролю, особисто це помітно в сучасних умовах реформування Української армії з переходом її на професійну основу комплектуваня.

В умовах ринкової економіки в Україні особливого значення набувають питання посилення ролі механізму фінансового контролю за ефективним використанням фінансових ресурсів. Не обійшло це і Збройні сили України, які опинилися у скрутній економічній ситуації, що вимагає особливого контролю за бухгалтерським обліком та рухом матеріальних активів.

Насамперед, ускладнено було ведення матеріального обліку, як складової бухгалтерського обліку, відповідно до нових для Збройних сил України керівних документів, що видаються Державною казначейською службою України.

На той час перед Міністерством оборони України постало два питання:

по-перше, це адаптація законодавчої бази щодо обліку товарно-матеріальних цінностей; по-друге, правильне визначення залишкової вартості військового майна з урахуванням зносу, строків експлуатації та умов зберігання.

За допомогою фінансових і контрольно-ревізійних органів стало можливим доведення до командирів усіх рівнів значення ведення обліку не тільки у кількісному, але й у вартісному виразі.

Зростання фінансових порушень сприяло безвідповідальному ставленню окремих командирів (начальників) за дотриманням фінансової дисципліни у військових частинах, низької ефективності, а інколи повної відсутності внутрішнього контролю за збереженням та використанням бюджетних коштів і військового майна.

Під час проведення контрольних заходів у військових формуваннях ЗС України виявляються непоодинокі факти порушень пов’язаних з недоліками у бухгалтерському обліку (не облікування результатів інвентаризації військового майна, заниження в обліку вартості необоротних та оборотних активів, безпідставне не оприбуткування, неврахування зростання їх вартості (індексації) тощо.

Отже, на нашу думку система внутрішнього контролю в бюджетних установах є вкрай необхідною, і доцільно виділяти кошти для її запровадження, адже ефективна система внутрішнього контролю дає змогу управляти значними ризиками, слідкувати за надійністю, достовірністю фінансових даних, інформацією про діяльність.

Крім того, налагоджена система дозволить зменшити витрати на проведення зовнішнього фінансового контролю та підвищити її ефективність.

–  –  –

Вплив на фінансові ресурси паодаткових змін 2012 року В статті розглянуто питання впливу розміру ставки податку на прибуток та авансових внесків на фінансові ресурси та формування бюджету.

В даний період важливою проблемою в Україні є створення ефективної системи оподаткування. Одним із головних податків, які становлять дохідну частину Зведеного бюджету України є податок на прибуток.

Тому визначення впливу цього податку на діяльність підприємств та економіку загалом є однією з важливих проблем в умовах функціонування вітчизняного економічного середовища.

Метою написання статті є аналіз зміни ставки податку на прибуток, сплати авансових платежів на формування фінансових ресурсів,як підприємства так і бюджету.

Аналіз надходжень податку на прибуток становить основу для визначення найефективніших моделей збільшення зведеного фінансового плану держави та ефективного виконання своїх функцій, оскільки даний податок є одним з найважливіших джерел фінансування загальнодержавних потреб.

Методика розрахунку оподаткованого прибутку.

Загальна формула порядку визначення прибутку до оподаткування згідно із змінами, описаними в ст. 134 Кодексу.

Базова ставка податку на прибуток та світові тенденції до її зниження.

Український варіант поступового зменшення ставки податку на прибуток.

Звільнення від оподаткування.

Особливості порядку сплати податку на прибуток та податку з доходів фізичних осіб. Аналіз надходження податку на прибуток до бюджету України.

Тенденції світу.

Структура інвестиційних пакетів підприємств. Збільшення надходжень до бюджету за рахунок податку на прибуток та податку з доходів фізичних осіб.

Використання чинника прискореної амортизації.

Зменшення ставки податку на прибуток юридичних осіб є одним з головних напрямків Податкового кодексу.

Формальне скорочення податкового навантаження на підприємства не означає появу серйозних інвестиційних стимулів.

Для реального стимулювання інвестиційного клімату потрібно провести такі реформи, які сприяли збільшенню фінансових ресурсів підприємства,що сприятиме збільшенню надходжень до бюджету.

За умови ефективного реформування податкової системи в частині зниження реального податкового навантаження, Україна матиме шанси стати серйозним партнером на світовому бізнесовому просторі.

студент Шостак В.В. (ВІКНУ) Шостак В.В. Контрактна армія: неминуче чи неймовірне?

Контрактна армія: неминуче чи неймовірне?

В Україні про контракт говорять давно. І, незважаючи на перманентно– недостатній рівень фінансування Збройних сил, у нас вже є певний досвід формування підрозділів і частин за цим принципом.

Так, у 2000 році в Збройних силах нашої країни налічувалося 28,8 тис.

контрактників. У 2004-му – вже 40,7 тис. чоловік. За останніми даними – їх близько 40 тисяч.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Згідно з орієнтовними розрахунками, у середньому на утримання одного військовослужбовця строкової служби на рік виділяється 28 765,7 грн. Витрати ж на одного контрактника становлять 36 845,7 грн.

Звичайно, задається питанням, а чи будуть у армії гроші для реформи? У

Міноборони на це відповідають: фінансування заходів для переходу до комплектування на контрактній основі передбачається проектом Держпрограми реформування та розвитку ЗСУ на період до 2017 року:

– вдосконалення матеріально-технічної бази навчальних центрів – 800 тис. грн;

– забезпечення перепідготовки військовослужбовців військової служби за контрактом за кваліфікованими військово-обліковими спеціальностями, які не готуються у військових частинах, – 3 млн 735 тис. грн;

– забезпечення підготовки осіб, планованих на заміщення посад сержантского та (старшинського) складу, – 6 млн 210 тис. грн;

– забезпечення речовим майном військовослужбовців за контрактом – 190 млн 950 тис. грн;

– продовольче утримання і харчування військовослужбовців ЗСУ – 965 млн 510 тис. грн;

– організація охорони військових об’єктів – 133 млн грн;

– будівництво (придбання) житла для військовослужбовців ЗСУ – 1 млрд 690 млн. грн;

– переобладнання будівель (казарм) під службове житло для військовослужбовців за контрактом – 97 млн 836 тис. грн.

Від призову в Україні можна відмовитися, не чекаючи 2017 року. Це можна зробити і в поточному році: "Ми вже в тому стані, коли будь-яка дія корисна. Шкідливою є бездіяльність, приховування реального стану справ під грифом "секретно".

Важко сперечатися, що українська армія потребує реформу, і можливо, справді – краще менше але якісніше: тільки контрактники, сучасне озброєння, якісна підготовка, мобільність і соцпакет. Щиро хочеться сподіватися, що дії, спрямовані на оптимізацію ЗСУ, не зведуться лише до чергового скорочення. І що носити форму знову стане престижно.

Шрамко О.В. (ВІКНУ) Шрамко О.В. Актуальні питання проведення внутрішнього аудиту у Міністерстві оборони України Актуальні питання проведення внутрішнього аудиту у Міністерстві оборони України В умовах ринкової економіки в Україні особливого значення набувають питання посилення ролі механізму внутрішнього аудиту за ефективним використанням фінансових ресурсів. Не обійшло це і Збройні Сили України, які опинилися у скрутній економічній ситуації, що вимагає особливого контролю за бухгалтерським обліком. Механізм внутрішнього аудиту необхідно спрямувати на прискорення економічного та соціального розвитку, що сприятиме припиненню безгосподарності, розкраданню і зловживанням з боку посадових осіб, підвищити ефективність контрольно-ревізійної роботи, у тому числі своєчасності виконання зобов’язань перед бюджетом. Механізм внутрішнього аудиту потрібно розглядати як складне, багатоаспектне поняття.

Чітке визначення поняття та основних складових механізму внутрішнього аудиту на законодавчому рівні, розкриття його сутності сприятиме належному здійсненню контрольних дій, дозволить зробити цілісною систему внутрішнього аудиту, зведе до мінімуму зловживання в Українській армії.

Доцільно зауважити, що механізм внутрішнього аудиту є складовою загальної фінансової системи не тільки Збройних Сил, але і держави.

Законом України "Про аудиторську діяльність" визначено правові засади здійснення аудиторської діяльності в Україні і спрямовано на створення системи незалежного фінансового контролю з метою захисту інтересів користувачів фінансової та іншої економічної інформації.

Внутрішній аудит є важливою функцією управління, яка охоплює облік, фінансовий аналіз і контроль, порівняння і оцінку фактично досягнутого результату з поставленою метою і задачами підприємства. Внутрішній аудит систематично контролює діяльність всіх об’єктів управління, виявляє причини відступу від стандартів, відхилення від цілей поставлених перед конкретним об’єктом, що сприяє оперативному усуненню виявлених порушень. Організація внутрішнього аудиту як функції управління підприємством має на увазі строгу регламентацію своєї діяльності, визначення прав, обов’язків і відповідальності фахівців кваліфікаційним вимогам, взаємостосунків з підрозділами і персоналом підприємства.

курсант Шулдик С.С. (ВІКНУ) Шулдик С.С. Господарська діяльність військової частини як юридичної особи в сучасних умовах Господарська діяльність військової частини як юридичної особи в сучасних умовах В умовах нестабільної економіки актуальними постають питання, пов’язані з визначенням правових засад провадження військовими частинами економічної та господарської діяльності. Військові частини, заклади, установи, організації та інші структури Збройних сил і раніше були учасниками цивільноправових відносин. Проте їх правосуб’єктність значно обмежувалася.

Воєнно-технічні проблеми, пов’язані з забезпеченням боєготовності Збройних сил, в сучасних умовах, коли оборонне замовлення за браком коштів не відповідає потребам військової організації держави, можуть вирішуватися трьома основними шляхами: впровадженням прогресивних, мало затратних методів, технічного обслуговування та зберігання озброєння і військової техніки, проведенням своєчасного ремонту існуючого озброєння і військової техніки та її комплексної глибинної модернізації, виготовлення нового перспективного озброєння і військової техніки згідно з визначеними пріоритетами.

Основними завданнями військового господарства є всебічне і безперервне забезпечення бойової підготовки та мобілізаційної готовності військових частин і з’єднань, створення умов для швидкого переходу їх із мирного на воєнний стан. Саме тому, актуальність цієї теми зумовлена необхідністю розвитку господарської діяльності військових частин як одного з головних елементів системи додаткового фінансування Збройних Сил України на сучасному етапі в умовах недопущення негативного впливу господарської діяльності на постійну бойову готовність військ. Військова частина є головною ланкою в структурі господарської діяльності Збройних Сил України, яка відповідає за виконання певного плану господарювання військ у мирний та воєнний час, забезпечення не тільки власних потреб, а й потреб Збройних сил загалом.Pages:     | 1 |   ...   | 42 | 43 || 45 | 46 |   ...   | 59 |
 
Похожие работы:

«ЦІППО АПН України Сухович Г.А. Кваліметричні моделі професійної діяльності практичного психолога та соціального педагога У статті розкрито структуру і зміст кваліметричних моделей професійної діяльності практичного психолога та соціального педагога. Ключові слова: структура і зміст кваліметричних моделей, практичний психолог, соціаьий педагог. The structure and content of the qualimetric models of the practical psychologist and social pedagogue professional activities are disclosed in the...»

«УДК: 371.315.6+373.3-051 Бєкірова Л.Е., аспірантка ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» АПН України МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ Анотація. У статті розглядається проблема формування готовності майбутніх учителів початкових класів до застосування інтерактивних технологій навчання, визначена модель формування даного виду готовності. Ключові слова: готовність к застосуванню інтерактивних технологій навчання,...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА ЖУРАВЛЬОВА ЛАРИСА СТАНІСЛАВІВНА УДК 376.36.016:81-028.31:373.2.026:78(043.3) РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ІЗ ЗАЇКАННЯМ ЗАСОБАМИ МУЗИЧНО-ДИДАКТИЧНИХ ІГОР 13.00.03 – корекційна педагогіка Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ – 2009 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова, Міністерство освіти і науки України....»

«Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова БАГІНСЬКА ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА УДК 372.36. ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ РУХОВИМ ДІЯМ ДІТЕЙ 5 – 6 РОКІВ В УМОВАХ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 13. 00. 02. – Теорія та методика навчання (фізичне виховання, основи здоров’я) Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ -2008 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Чернігівському державному педагогічному університеті імені Т.Г. Шевченка...»

«НАУКОВІ ЗАПИСКИ Серія “Психологія і педагогіка” Випуск 13 Острог – 2009 УДК 001.8 + 159.9 + 37 ББК 74 + 8 Н 3 Друкується за ухвалою вченої ради Національного університету “Острозька академія” Протокол № 2 від 24 вересня 2009 року. Друкується згідно з Постановою ВАК України від 8. 09. 99 р. № 01 – 05/9 Редколегія випуску: Пасічник І. Д., доктор психологічних наук (відповідальний редактор). Засєкіна Л. В., доктор психологічних наук. Максименко С. Д., доктор психологічних наук. Москалець В. П.,...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА дисципліни “СудОВА ПСихОЛОГія” (длябакалаврів) Київ 2007 Підготовлено доцентом кафедри медичної психології та психокорекції Л. О. Федосовою Затверджено на засіданні кафедри медичної психології та психокорекції (протокол № 22 від 16.04.07) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Федосова Л. О. Навчальна програма дисципліни “Судова психологія” (для бакалаврів). — К.: МАУП, 2007. — 24 с. Навчальна...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ Методичні Матеріали щодо забезпечення саМостійної роботи студентів з дисципліни “соціальна політика” (для бакалаврів, магістрів) Київ ДП «Видавничий дім «Персонал» Підготовлено доцентом кафедри соціальної психології та соціальних технологій В. В. Зонем Затверджено на засіданні кафедри соціальної психології та соціальних технологій (протокол № 5 від 18.09.08) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом зонь в. в. Методичні...»

«Кочарян Александр Суренович, Харьковский национальный университет им.Каразина,Зав.кафедрой психотерапии Kocharyan Alexander Suren, Kharkiv National University Karazina, Head of Department of psychotherapy Макаренко Амалия Алексеевна, Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е.Жуковского ХАИ, Доцент кафедры психологии Makarenko Amalia Alekseevna, National Aerospace University. HAI Zhukovsky, Associate Professor of Psychology Сейдаметова Севиль Ильмиевна, Республиканское высшее учебное...»

«Інститут психології імені Г.С. Костюка АПН України АКТУ АЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ Том 12 ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ ТВОРЧОСТІ Випуск 6 За редакцією В.О. Моляко Вид-во ЖДУ імені Івана Франка Житомир ББК 88.45 А43 У ДК 159.928 +159.954 + 159.955 Друкується за ухвалою вченої ради Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України Зареєстровано постановою президії ВАК України (№ 0105/9 від 8 /09/ 1999р.) Редакційна колегія: Моляко В.О., академік АПН У країни, доктор психол. наук, професор; Коваленко А.Б.,...»

«УДК 371.113.1 Г.В. Єльникова, проректор з науковопедагогічної роботи – директор інституту менеджменту та психології УМО НАПН України, м. Київ КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО МОДЕЛЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ Анотація. У статті подано теоретичне обґрунтування розробки описової та кваліметричної моделей фахової компетентності керівника вищого навчального закладу. Ключові слова: кваліметрична модель, фахова компетентність, керівник вищого навчального закладу....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»