WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 41 | 42 || 44 | 45 |   ...   | 59 |

«ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів Сучасні проблеми розбудови Збройних Сил України 26 квітня 2013 ...»

-- [ Страница 43 ] --

Сумнівна необхідність існування класифікації видатків за Кошторисом Міністерства оборони України, як внутрішньовідомчої класифікації, яка тільки обтяжує роботу начальника фінансово-економічного органу.

Організація фінансово-економічного забезпечення будівництва та розвитку Збройних Сил на основі програмно-цільового планування показує ряд суттєвих переваг. У сучасних кризових умовах обмеженого фінансування збройних сил особливої актуальності набувають питання вдосконалення програмноцільового методу.

курсант Уліч В.В. (ВІКНУ) Уліч В.В. Організація і шляхи вдосконалення фінансового забезпечення військових частин Збройних Сил України Організація і шляхи вдосконалення фінансового забезпечення військових частин Збройних Сил України Відомо, що на сучасному етапі розвитку Збройних Сил України, фінансове забезпечення військ будується, виходячи з вимог Державної комплексної програми реформування і розвитку Збройнх Сил України на 2012–2017 роки та Державної цільової оборонної програми розвтку озброєння та військової техніки Збройних Сил України на 2012–2017 роки та залежить від чисельності армії та сучасних вимог по її технічній модернізації.

Успішне виконання поставлених завдань, як у мирний, так і військовий час, підтримання високої бойової готовності багато в чому залежить від правильної та всебічної організації матеріального та фінансового забезпечення військ, заходів, які організовуються і проводяться для своєчасного та повного задоволення всіх потреб військ в грошових коштах.

Під фінансуванням військ слід розуміти забезпечення розбудови та реформації Збройних Сил України. Фінансування армії здійснюється шляхом призначення і переказу асигнувань вищим розпорядником нижчому (за підлеглістю) і надання грошових коштів військовій частині.

Отже завдяки основним функціям фінансового забезпечення визначаються основні напрямки діяльності фінансів, відбувається виділення кошті на основні потреби військових частин, виплату грошового забезпечення, оплату праці працівникам Збройних Сил України, на придбання матеріальних цінностей та відбувається контроль за правильністю використання коштів згідно їх цільового призначення.

Відкритим та актуальним питанням на сьогодні залишаеться оптимізація фінансовго забезпечення військових частин, вдосконалення законодавчої та правової бази, що дасть змогу уникнут проблем, які на сьогодні існують у фінансвоій діяльності Збройних Сил України.

Херсонюк О.В. (ВІКНУ) Херсонюк О.В. Державний бюджет як інструмент реалізації оборонної політики держави Державний бюджет як інструмент реалізації оборонної політики держави До найважливіших показників, що відбивають прагнення держави забезпечити необхідні умови розвитку збройних сил та інших військових формувань, підтримання їхньої бойової готовності в належному стані, є обсяг та рівень видатків на оборону.

Загальновідомо, що достатній рівень обороноздатності може бути досягнутий, якщо держава є членом оборонного союзу, де існує принцип взаємодопомоги, або, якщо самотужки, то лише за наявності достатніх за чисельністю, оснащених сучасним озброєнням, навчених, тож, природно, дорогих збройних сил.

Обсяг оборонного бюджету визначається економічними можливостями держави, ступенем оснащеності й підготовленості військ і законодавчо затверджується у воєнній доктрині держави.

Також одним із чинників, який визначає оборонні видатки країни, є рівень воєнної загрози. Обсяг оборонного бюджету визначається рівнем безпеки, залежить від ступеня оснащеності та підготовленості військ і законодавчо затверджений у воєнній доктрині держави.

Одним з найважливіших критеріїв, що характеризує прагнення держави забезпечити необхідні умови розвитку збройних сил та інших військових формувань, підтримання стану їхньої бойової готовності в належному стані, є рівень оборонних видатків та їхній розподіл за ключовими показниками: на утримання особового складу, на навчання та бойову підготовку військ, на розвиток озброєнь, військової техніки та інфраструктури.

курсант Хоменко О.Є. (ВІКНУ) Хоменко О.Є. Актуальні питання здійснення утримань із грошового забезпечення військовослужбовців Актуальні питання здійснення утримань із грошового забезпечення військовослужбовців В Конституції України зафіксовано, що Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава. Словом "соціальна" підкреслюється та обставина що така держава покликана здійснювати політику, спрямовану на забезпечення певного рівня добробуту всіх своїх громадян, підтримку соціально слабких верств населення та встановлення в суспільстві соціальної справедливості.

Невід’ємною частиною соціальної держави є система соціального захисту населення, необхідна для реалізації матеріального благополуччя громадян, сприяння соціальній злагоді і солідарності в суспільстві.

Для виконання своєї функції соціального захисту кожна держава потребує ресурсів, які накопичуються шляхом формування фондів працездатними членами суспільства, що здійснюють відповідні відрахування із своїх доходів.

Так в Україні запроваджено систему соціального страхування, що є фундаментальною основою державної системи соціального захисту населення.

Військовослужбовці, як і всі громадяни, мають потребу в соціальному забезпеченні, і тому з їх доходу здійснюються відрахування до державних цільових фондів у вигляді єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Для виконання державою покладених на неї завдань з військовослужбовців крім податків здійснюються й інші утримання, такі як: аліменти, відрахування за шкоду заподіяну державі, відрахування за товари взяті в кредит та інші.

Суть грошового забезпечення відрізняється від заробітної плати. Тому при здійснені утримань даних відрахувань слід враховувати ряд особливостей нарахування і виплати грошового забезпечення.

Тому, розгляд особливостей здійснення утримань з грошового забезпечення є актуальним питанням в умовах створення стабільної політичної та економічної системи України.

студент Царьов О.В. (ВМУРЛ "Україна") Царьов О.В. Актуальні проблеми воєнної політики та стратегічні аспекти Актуальні проблеми воєнної політики та стратегічні аспекти Фундаментом воєнної могутності, матеріальною базою воєнного будівництва і розвитку Збройних сил України була і залишається економічна могутність держави. Економіка України повинна бути здатною у мінімальні строки забезпечити армію та воєнно-морський флот усім необхідним як у мирний час, так і при відбитті можливої агресії.

Сьогодні ситуація в Україні складається таким чином, що, забезпечуючи оборонне будівництво, держава наблизилася впритул до верхньої межі своїх ресурсних можливостей в довгостроковому плануванні. В цих умовах різко зростає необхідність підвищення ефективності використання фінансових та матеріальних ресурсів, що виділяються на оборонне будівництво. Тут позитивних результатів можна досягти тільки за рахунок оптимізації чисельності особового складу та структури Збройних сил.

В інтересах вирішення цих завдань у Міністерстві оборони України проводяться дослідження концептуального характеру, на основі яких розпочата розробка комплексу довгострокових, економічно обґрунтованих воєнних програм, що охоплюють такі основні напрямки:

– реформування та будівництво видів Збройних сил і родів військ;

– забезпечення Збройних сил озброєнням і військовою технікою;

– тилове забезпечення;

– підготовка та комплектування кадрами;

– створення мобілізаційних запасів (резервів), а також ряд цільових воєнно-економічних програм, спрямованих на створення окремих пріоритетних видів озброєнь та військової техніки і забезпечення ними військ.

Стратегія повинна знати економічні можливості не тільки своєї країни, а й противника, щоб порівняти їх з обчисленими потребами збройних сил, визначити в їх інтересах бажані напрямки розвитку галузей промисловості та строки досягнення необхідних потужностей.

Зрештою, стратегія визначає заходи щодо прикриття важливих економічних районів та об’єктів від повітряно-космічного та наземного противника, шляхи збереження економіки, внутрішніх та зовнішніх транспортних зв’язків тощо. Задля повного та всебічного забезпечення збройної боротьби необхідний постійний контакт між воєнними та економічними органами управління, а при вирішенні принципових питань, які зачіпають інтереси і стратегії, і економіки, на рівні урядових структур та органів.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


–  –  –

Збройні Сили України знаходяться в нелегкому фінансовому становищі, а під впливом світової фінансової кризи та зважаючи на значні показники інфляції, безробіття, стагнації, розробити чіткий план та оптимізувати витрати на оборону досить важко.

Актуальність проблеми обумовлена тим, що основними напрямками стратегічних реформ є створення надійної бази для розвитку національної економіки України, підтримка низького рівня інфляції, стабілізація державних фінансів, скорочення бюджетного дефіциту.

Кабінет Міністрів України, розробляючи макроекономічні показники розвитку національної економіки, у тому числі оборонно-промислового комплексу, визначає матеріальні, фінансові і людські ресурси для гарантованого забезпечення потреб оборони, прогнозні показники видатків Державного бюджету України на оборону з урахуванням орієнтовних показників обсягів державного оборонного замовлення. Також узагальнює пропозиції щодо порядку стратегічного та оборонного планування, мобілізаційної підготовки, підготовки території держави до оборони на випадок воєнної загрози, організує розробку і попередньо схвалює проекти Концепції і Державної програми розвитку Воєнної організації держави, проекти концепцій і державних програм розвитку Збройних Сил України, інших складових Воєнної організації держави та вносить їх на розгляд Ради національної безпеки і оборони України.

Витрати на оборону постають як частина економіки, що обслуговує захист життєво важливих інтересів суспільства і мають за мету забезпечення державної безпеки для ефективного розвитку економічної, соціальної та інших сфер життєдіяльності держави.

Але на сьогодні при плануванні оборонних витрат Міністерством фінансів України не виконується жоден з нормативних актів, прийнятих по оборонній сфері. І в таких умовах Міністерству оборони України самотужки доводиться дбати про боєготовні та боєздатні власні Збройні Сили.

Внутрішні резерви Збройних Сил України також підійшли до свого вичерпання. Військове майно і техніка, що залишились в армії, в основному застаріли як морально, так і фізично. Крім того, світовий ринок військового озброєння скоротився більше ніж на 50 %, а тому сподіватись на валютні надходження не варто.

Макроекономічні показники мають великий вплив на фінансування потреб оборони держави та відіграють неабияку роль у формуванні обороноздатності держави. Також можливо виділити комплекс необхідних заходів та завдань, для покращення стану фінансування Збройних сил України.

Унаслідок недофінансування Збройних сил України уповільнилось надходження до Збройних Сил нових та модернізованих зразків озброєння та військової техніки, не вирішено належним чином одну з головних умов успішного переходу Збройних Сил на професійну основу – забезпечення військовослужбовців житлом, не досягнуто встановлених показників укомплектованості Збройних сил військовослужбовцями за контрактом та не вдалося позбавити Збройні сили від тягаря збереження надлишкового майна, непридатних ракет і боєприпасів.

Підсумовуючи все згадане вище, можемо сказати, що оборонні витрати відіграють значну роль в економіці держави та мають за мету забезпечення державної безпеки для ефективного розвитку економічної, соціальної та інших сфер життєдіяльності держави. Причому недопустиме як недофінансування оборони, що практично зведе нанівець боєздатність збройних сил, так і відчутне збільшення воєнних витрат, що, в свою чергу, призведе до скорочення фондів виробництва товарів народного споживання, що також неприпустимо.

курсант Череповська А.Я. (ВІКНУ) Череповська А.Я. Проблемні питання організації взаємодії органів Державної казначейської служби та фінансово-економічного органу військової частини Проблемні питання організації взаємодії органів Державної казначейської служби та фінансово-економічного органу військової частини На сьогоднішній день в Україні продовжуються складні структурні перетворення. Зміни, що відбуваються в реформуванні економіки України потребують підвищення ефективності розподілу та контролю за витрачанням бюджетних коштів за призначенням.

Виходячи з цих умов, була створена казначейська система, для ефективнішого розподілу коштів та посилення контролю за виконанням Державного бюджету. Вона складається з органів та установ Державної казначейської служби України, які взаємодіють з розпорядниками коштів, в тому числі, і з військовими частинами, установами та організаціями Міністерства оборони України.

Актуальність теми зумовлена необхідністю впровадження сучасної та досконалої системи взаємовідносин військових частин з органами Державної казначейської служби України та банками, для підвищення обороноздатності всіх військових формувань та їх бойової та мобілізаційної готовності, відповідності дій начальника фінансово-економічного органу вимогам керівних документів, спрощення та консолідації організації взаємодії установ Державної казначейської служби України та військової частини.

В результаті дослідження данної теми було виявленно багато недоліків у взаємовідносинах військової частини з органами Державної казначейської служби України.

На мою думку, основними з них є: проблема фінансування військової частини, оперативного отримання коштів, порушення документообігу між військовою частиною та установами Державної казначейської служби України, недотримання усіх вимог керівних документів, неврахування деяких нюансів чинного законодавства та надмірного ускладнення організації взаємодії установ Державної казначейської служби України та військової частини.

Отже існує доцільність в підвищені рівня нормативно-правової бази взаємовідносин військової частини з казначейськими структурами, в підвищені рівня професійної підготовки як посадових осіб фінансових органів, так і посадових осіб органів Державного казначейства України, впровадження автоматизованої електронно-інформаційної системи планування, обліку та звітності у Збройних Силах України.

–  –  –Pages:     | 1 |   ...   | 41 | 42 || 44 | 45 |   ...   | 59 |
 
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ Затверджено Вченою Радою економічного факультету Протокол № 7 від 23 квітня 2010 р. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Теорія та практика менеджменту» для спеціальності 6050200 « Менеджмент організацій» (всіх форм навчання) Донецьк 2010 Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Теорія та практика менеджменту» для спеціальності 6050200 « Менеджмент організацій» (всіх...»

«Психологія особистості. 2013. № 1(4) Кучма В.Р. Синдром дефицита внимания с гиперактивностью у детей: 3. (вопросы эпидемиологии, этиологии, диагностики, лечения, профилактики и прогноза) / В.Р. Кучма, И.П. Брязгунов. – М.: Олег и Павел, 1994. – 98 с.Лютова Е.К. Шпаргалка для родителей / Е.К. Лютова, Г.Б. Монина. – СПб. : 4. Речь, 2007. – 136 с. Обухівська А. Психологу про дітей з особливими потребами у 5. загальноосвітній школі / А. Обухівська, Т. Ілляшенко, Т. Жук. – К. : Редакції загально...»

«ВІДДІЛ ОСВІТИ КРАСНОАРМІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ Матеріали до інструктивно – методичної наради «Стратегія розвитку психологічної служби відділу освіти Красноармійської міської ради на 2014-2015 н.р.» Підготувала методист ММК Соловйова В.В. м. Красноармійськ, 201 Рекомендації працівникам психологічної служби до нового 2013 – 2014 навчального року Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від «25» липня 2014 р. № 1/9-374 «Стан та особливості діяльності психологічної...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М.П. ДРАГОМАНОВА ЯЦЮК МАРІЯ ВАЛЕРІЇВНА УДК 159.922.8:923.2 СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ АВТОНОМНОСТІ ОСОБИСТОСТІ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Київ – 2009 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано на кафедрі психології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Міністерство освіти і науки України Науковий...»

«Харківський приватний ліцей міського господарства Харківської області Методичні рекомендації вчителю щодо вибору шляхів до професійного зростання Упорядник: Гусь І.М., директор Харківського приватного ліцею міського господарства Харківської області Харків -2013 Зміст Стор. Як складати аналітичний звіт про свою професійну 1. 3 діяльність Наступний мій крок – усвідомити значення поняття 2. 7 «педагогічний досвід» Вашій увазі пропонуємо найважливіший документ про 3. 8 атестацію Організація...»

«Державний вищий навчальний заклад „Запорізький національний університет” Міністерства освіти і науки України М. Г. Ткалич ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ Навчально-методичний посібник для студентів ІІ та ІІІ курсів денного та ІІІ курсу заочного відділень факультету соціальної педагогіки та психології спеціальності „Психологія” Затверджено вченою радою ЗНУ Протокол № 2 від 25.09.07 Запоріжжя УДК: 159. 9. 07 (0758) Ткалич М.Г. Експериментальна психологія: Навчальнометодичний посібник для студентів ІІ...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА ШМОНІНА Тетяна Анатоліївна УДК 378.147–054.6:5 ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ НА ПІДГОТОВЧИХ ФАКУЛЬТЕТАХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Тернопіль – 2012 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в...»

«Національна академія педагогічних наук України Інститут психології імені Г. С. Костюка Волеваха Сергій Вікторович УДК 159.922.27 СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СПІЛЬНОТ, ПОСТРАЖДАЛИХ ВІД КАТАСТРОФ 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Київ – 2010 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Інституті психології імені Г.С. Костюка НАПН України, лабораторія екологічної...»

«Педагогіка і психологія професійної освіти № 6 2012. УДК 378.6:373.31 Галина Подановська ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ОСНОВ ЧИТАЦЬКОЇ САМОСТІЙНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ Вирішення першочергового завдання сучасної школи – створення умов розвитку і самореалізації кожної особистості – потребує використання нових резервів її початкової ланки. Особливо актуальною стала проблема розвитку читацької самостійності молодших школярів, оскільки саме сформованість навичок самостійної...»

«УКРАЇНА Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна Кафедра державно-правових дисциплін Дисципліна: трудове право ЛЕКЦІЯ № 12 Тема 9: Робочий час і час відпочинку. Правове регулювання робочого часу.Розробила: канд.юрид. наук Л.В.Кулачок. м. Харків – 2007 Правове регулювання робочого часу. Час: 4 години.Навчальні питання: 1. Поняття і види робочого часу.2. Скорочений робочий час. 3. Неповний робочий час. 4. Надурочні роботи. 5. Режим робочого часу. 6. Спеціальні режими робочого часу....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»