WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 40 | 41 || 43 | 44 |   ...   | 59 |

«ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів Сучасні проблеми розбудови Збройних Сил України 26 квітня 2013 ...»

-- [ Страница 42 ] --

Наприкінці 2012 року міністр оборони визначив стан ОПК України, державною проблемою, при постійному недофінансуванні на профільних заводах утворились непідйомні борги, критичний стан зберігається, незважаючи на списання заборгованості підприємств ОПК, які входять у ДК "Укроборонпром".

Залишки могутнього потенціалу ОПК все ж дає можливість запропонувати ЗСУ нові технічні зразки, які сьогодні користуються попитом на світовому ринку ринку.

Протягом 2004–2008 років Україна по експорту зброї займала 9 місце в світі,але у 2012 році у світовому рейтингу експортерів зброї зайняла вже 12 місце. Однак зовнішні надходження ДК "Укроборонпром" у 2012 році перевищили $1,0 млрд.

Таким чином основні проблеми ОПК, можуть бути визначені такі:

– спад обсягів оборонного замовлення,

– відсутність закінченого циклу для багатьох видів ОВТ,

– порушення зв’язків із постійними партнерами-постачальниками комплектуючих,

– недостатня конкурентоспроможність на світових ринках (пов’язано із недостатнім рівнем менеджменту),

– знос основних фондів понад 70 %,

– відсутність державного розуміння та підтримки в збереженні одного із найбільш інноваційно спрямованої галузі економіки.

Аналіз загроз при реалізації планів переозброєння ЗСУ:

– ОВТ, які були обрані, як пріоритетні можуть морально застаріти ще до початку їх серійного виробництва,

– при виборі пріоритетів не в повній мірі враховані світові тенденції в змінах засобів озброєння,

– плани вже не забезпечені достатнім фінансуванням, прогнозні видатки Бюджету на період до 2025 року приблизно у три рази менші ніж визначені на цей період МО України,

– залишається відкритим питання надходження до спеціального фонду МО України від реалізації надлишкового майна та ОВТ, які перенаправляються до Держбюджету України, збільшуючи і так значне недофінансування ЗСУ.

На світовому ринку озброєння працюють потужні конкуренти, і боротьба за замовлення залишається важкою. Тим не менш ОПК України має потужний потенціал, і при поміркованій керованій політиці Україна має можливість залишитись сильним гравцем ринку озброєння, володіючи конкурентоздатними технічними зразками, які зможуть забезпечити обороноздатність України.

Курсант Слуцький Є.В. (ВІКНУ) Слуцький Є.В. Роль начальника фінансово-економічної служби у організації здійснення внутрішнього фінансового контролю Роль начальника фінансово-економічної служби у організації здійснення внутрішнього фінансового контролю Внутрішній фінансовий контроль є невід’ємним елементом життєдіяльності військ. Саме від організації внутрішнього фінансового контролю в військовій частині залежить рівень організації фінансово-господарської діяльності в цілому, законність та ефективність використання наданих коштів.

Даний вид контролю є способом підвищення ефективності використання державних ресурсів, яке має важливе значення для економічного розвитку України та піднесення суспільного добробуту, а також виконання завдань поставлених перед Збройними Силами України в період їх розвитку.

Хоч і існує дуже велика кількість актуальних питань в здійсненні фінансово господарського контролю за ефективним використанням бюджетних коштів, взагалі він є вкрай необхідним для оперативного отримання інформації, командиром військової частини, про стан справ у частині та можливістю оперативно реагувати на виявленні порушення.

Внутрішній фінансовий контроль при його якісному проведенні є важливим засобом збереження законності і доцільності використання озброєння, зброї, військової та іншої техніки, казармено-житлового фонду, меблів, інвентарю, інших об’єктів військового (корабельного) господарства, виконання належних умов і порядку зберігання військового майна.

Тому, виходячи з проведеної роботи ми дійшли висновку, що організація та здійснення внутрішнього фінансового контролю є одним з найважливіших питань у функціонуванні фінансово-господарської діяльності військової частини. Кожна посадова особа яка приймає участь у цьому контролі відіграє дуже важливу роль. Одна з найголовніших ролей у цьому процесі покладається на начальника фінансово-економічної служби військової частини.

Узагальнюючи питання внутрішнього контролю, на нашу думку, як основними завданням перед начальниками фінансово-економічних служб військових частин потрібно поставити роз’яснювальну роботу на високий рівень, тобто:

По-перше, посадові особи повинні постійно отримувати оновлену інформацію з питань господарської діяльності, тобто рівень посадових осіб повинен постійно підвищуватися.

По-друге, важливою є інформація з прикладами помилок та зловживань, що допускаються посадовими особами, тобто завжди повинен проводитись їх аналіз та висвітлення адміністративних чи кримінальних покарань за вчинені злочинні дії, яка повинна доводитись перед особовим складом частини.

Соловей В.В. (ВІКНУ) Соловей В.В. Особливості організації бухгалтерського обліку операцій на реєстраційних та спеціальних реєстраційних рахунках військової частини Особливості організації бухгалтерського обліку операцій на реєстраційних та спеціальних реєстраційних рахунках військової частини Роль казначейського контролю сьогодні в Україні відіграє значно більшу роль ніж у розвинених країнах, що пояснюється відсутністю громадського контролю, який повинен забезпечувати високий рівень фінансової дисципліни на локальному рівні, при безпосередньому виконанні розпорядниками коштів своїх прямих обов’язків.

Бюджетні рахунки для операцій з бюджетними коштами поділяються на реєстраційні рахунки та спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів, рахунки одержувачів бюджетних коштів, рахунки для обліку операцій по загальному та спеціальному фондах.

Для обліку руху коштів на поточних рахунках в установах банків призначено рахунок 31 "Рахунки в банках" з розбивкою на субрахунки. За дебетом цих субрахунків записуються суми асигнувань та інших доходів, що надійшли у військову частину та кредитом відповідних субрахунків рахунків 70, 71, або 72. Суми, внесені на відшкодування касових видатків, відображаються за дебетом субрахунків рахунку 31 та за кредитом відповідного субрахунку рахунку каси або розрахунків.

Для обліку руху коштів військової частини на особових, реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунках в органах Державного казначейства України призначено рахунок 32 "Рахунки в казначействі". Бюджетні рахунки у військових частинах відкриваються щорічно на початок нового бюджетного періоду відповідно до закону про Державний бюджет України. У разі неприйняття або несвоєчасного прийняття закону про Державний бюджет України відкриваються рахунки попереднього бюджетного періоду. Спеціальні реєстраційні рахунки, на яких зберігаються залишки коштів для покриття відповідних витрат у наступному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення, відкриваються у наступному.

Трещов С.В. (ВІКНУ) Трещов С.В. Актуальні питання бухгалтерського обліку, вибуття та переміщення матеріальних цінностей у військовій частині Актуальні питання бухгалтерського обліку, вибуття та переміщення матеріальних цінностей у військовій частині Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності покладаються на Збройні Сили України.

Для виконання поставлених завдань Збройні Сили забезпечуються матеріальними цінностями:

різними видами озброєння, бойовою та іншою технікою, боєприпасами та іншими засобами. Все матеріальні цінності, що використовується в ЗСУ, підлягають обов’язковому обліку, законному та ефективному використанню.

Облік матеріальних цінностей ведеться з метою отримання даних про їх наявність та рух, що необхідно для прийняття управлінських рішень, доцільного та ефективного їх використання, а також організації належного матеріально-технічного забезпечення військових частин.

Недоцільне використання і розкрадання військового майна (особливо на фоні реорганізацій, зміни підпорядкування), призводять до провалів у забезпеченні військ, невиконання державних програм, повторних витрат на ті ж цілі у майбутньому. Таке становище вимагає досконалого вивчення, розробки доцільних висновків, спираючись на чинне законодавство.

Система обліку матеріальних цінностей є досить складною. Адже постійно виникають нові вимоги до облікової інформації, проводиться безперервне вдосконалення обліку для досягнення основних вимог щодо інформації (доцільність, достовірність, оперативність, зрозумілість, точність, об’єктивність, повнота висвітлення).


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Низький рівень ведення бухгалтерського обліку, неправильне оформлення бухгалтерських операцій з руху матеріальних цінностей призводить до такого негативного фактору, як втрата та нестача матеріальних цінностей.

Отже правильне відображення операцій з матеріальними цінностями в бухгалтерському обліку дає можливість чітко побачити ситуацію з наявністю, рухом, втратою, вартістю, нестачею майна та коштів, а також підготувати необхідні дані для складання звітності.

Належна організація обліку та контролю є надійним засобом недопущення та попереджень порушень при зберіганні та використанні матеріальних цінностей. На підставі отриманих достовірних та реальних даних обліку командири(начальники) мають змогу в межах своїх повноважень приймати правильні рішення щодо подальшого використання матеріальних засобів, що забезпечує їх законне та економне використання.

–  –  –

запроваджений для ефективного і цільового використання коштів на обороноздатність держави, впровадження перспективних форм, методів та прийомів проведення контрольних заходів. Тому проблема дослідження сучасного стану організації фінансового контролю у Збройних Силах України та шляхи його вдосконалення є актуальними та важливими.

Фінансовий контроль у Збройних Силах виконує такі основні функції, як інформаційна, профілактична і мобілізуюча, які спрямовані на задоволення суспільних потреб держави.

Фінансовий контроль в Збройних Силах України поділяється на державний і суспільний. Державний фінансовий контроль у Міністерстві оборони України здійснюється органами державної влади і державного управління, командуванням і контрольно-ревізійною службою Збройних Сил України та забезпечуючими фінансовими органами. Державний в свою чергу поділяється на відомчий і позавідомчий. Суспільний контроль у Збройних Силах України здійснюють представники військовослужбовців, робітників та службовців.

У сучасних умовах для забезпечення належного управління державними фінансами вже недостатньо лише дотримуватися законів, необхідно досягати цілей у найбільш економний, ефективний та результативний спосіб.

Фінансові порушення, які виявлені у військах класифікують за такими ознаками:

– наявність та цільове використання фінансових ресурсів;

– рівень ведення бухгалтерського обліку;

– якість планування;

– наслідки фінансових порушень.

Результати контрольних заходів, що проводяться органами державної контрольно-ревізійної служби, свідчать про щорічне зростання кількості порушень фінансової дисципліни. Проведення інспектування через значний проміжок часу після прийняття управлінського рішення та здійснення операцій з державними фінансами ускладнює, а в багатьох випадках унеможливлює усунення фінансових порушень та їх наслідків.

Дотепер не налагоджена чітка та системна робота щодо встановлення причин допущення фінансових порушень та вжиття заходів для запобігання непрозорим процедурам використання державних ресурсів. Держава і суспільство втрачають значні ресурси в результаті неефективних управлінських рішень. Повернути ж державі втрачені кошти і майно, навіть у разі доведення злочину в діях певних посадових осіб, вдається не завжди.

Діюче нині законодавство дає можливість уникати відповідальності за вчинені фінансові порушення, тобто принцип невідворотності покарання не забезпечується.

Основними шляхами оптимізації фінансового контролю в Збройних

Силах України є:

1. Розроблення законодавчої бази, нормативно-правових актів, інструктивних і методичних документів, що підвищують ефективність державного фінансового контролю, зокрема й прийняття Закону України "Про державний фінансовий контроль в Україні".

2. Створення й відпрацювання механізму координації роботи контрольних і правоохоронних органів.

3. Вирішення питання поліпшення матеріально-технічного забезпечення контрольних органів.

4. Вивчення і впровадження в практику іноземного досвіду проведення державного фінансового контролю.

5. Розвиток і актуалізація попереднього контролю за фінансово-господарською діяльністю ЗСУ та інші організаційні заходи.

Фінансовий контроль у Збройних Силах України є однією з найважливіших складових державного фінансового контролю, від організації якого залежить обороноздатність країни. Фінансовий контроль у Збройних Силах України потрібно розглядати як безперервний процес спостереження, перевірки, аналізу та оцінки фінансово-господарської діяльності військ, виконання поставлених завдань з метою ефективного і цільового використання коштів та управління Збройними Силами для забезпечення обороноздатності держави.

курсант Улибін Я.І. (ВІКНУ) Улибін Я.І. Застосування бюджетної класифікації видатків державному бюджеті України при фінансовому плануванні та використанні коштів військової частини Застосування бюджетної класифікації видатків державному бюджеті України при фінансовому плануванні та використанні коштів військової частини Бюджету в системі державних фінансів України належить центральне місце. Це пов’язано з тим, що бюджет повинен забезпечити виконання державою її основних функцій – управління, оборони, регулювання економіки, соціальної. Для фінансування заходів, що забезпечують оборону держави, у державному бюджеті виділяють таку його складову як оборонний бюджет.

Для забезпечення належного управління бюджетними коштами, як на рівні держави так і на рівні Збройних сил України, контролю за їх цільовим використанням, необхідна певна систематизація та розподіл наявних ресурсів.

Для досягнення даної мети було введено бюджетну класифікацію. У Збройних Силах України застосовуються програмна, економічна та класифікація видатків за Кошторисом Міністерства оборони України, як основа у фінансовому плануванні та використанні коштів у військовій частині.

Програмна класифікація та її застосування при фінансовому плануванні у Збройних Силах України. Економічна та класифікація видатків за Кошторисом Міністерства оборони України ті їх застосування при фінансовому плануванні та витрачанні коштів у військовій частині.Pages:     | 1 |   ...   | 40 | 41 || 43 | 44 |   ...   | 59 |
 
Похожие работы:

«УДК 378.017: 316.346.2(477) : 37.013.76 Приходькіна Н.О., к.пед.н., ст. викл. ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» АПН України ФЕНОМЕН ПОНЯТТЯ «ҐЕНДЕР» І ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ҐЕНДЕРНОГО ПІДХОДУ У ПЕДАГОГІЧНІЙ НАУЦІ Анотація. У статті розкрито сутність поняття «ґендер» та визначено передумови виникнення ґендерного підходу у педагогічній науці. Ключові слова: ґендер, ґендерний підхід, феміністична педагогіка, критична педагогіка. Аннотация. В статье дано определение термина «гендер» и...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М.П. ДРАГОМАНОВА ПРУС Алла Володимирівна УДК 373.5.016: 514.113 ПРИКЛАДНА СПРЯМОВАНІСТЬ ШКІЛЬНОГО КУРСУ СТЕРЕОМЕТРІЇ 13.00.02 теорія та методика навчання математики Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук КИЇВ – 2007 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова, Міністерство освіти і науки України. Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, професор...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ здисципліни “СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА” (длябакалаврів) Київ ДП «Видавничий дім «Персонал» Підготовлено доцентом кафедри соціальної психології та соціальної педагогіки Н.В.Харченко Затверджено на засіданні кафедри соціальної психології та соціальної педагогіки (протокол № 14 від 08.02.08) СхваленоВченоюрадоюМіжрегіональноїАкадеміїуправлінняперсоналом ХарченкоН.В.Методичні рекомендації...»

«УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ МЕТОДИЧНИЙ ВІСНИК № 47 Друкується за рішенням вченої ради Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського КІРОВОГРАД ББК – 74.21 М 54 Науково-методичне забезпечення модернізації системи освіти. Методичний вісник №...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ Методичні Матеріали щодо забезпечення саМостійної роботи студентів з дисципліни “конфліктологія” (для бакалаврів, спеціалістів, магістрів) Київ ДП «Видавничий дім «Персонал» Підготовлено завідувачем кафедри соціальної психології та соціальної педагогіки О.Р.Охременко Затверджено на засіданні кафедри соціальної психології та соціальної педагогіки (протокол № 13 від 04.12.07) СхваленоВченоюрадоюМіжрегіональноїАкадеміїуправлінняперсоналом охременко о....»

«УДК 378.126:796.071.42 ДЕЯКІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ ДО МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ Безкоровайна Л.В., к.пед.н., доцент, Сватьєв А.В., к.пед.н., доцент Запорізький національний університет На підставі аналізу психолого-педагогічної літератури та власного досвіду в статті визначені деякі аспекти організації процесу підготовки фахівців фізичного виховання та спорту до майбутньої професійної діяльності у вищих...»

«Іванова Олена аспірант кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди РОЗВИТОК МОЛОДШИХ ПІДЛІТКІВ У ПОЗАНАВЧАЛЬНІЙ ПІЗНАВАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ У даній статті проаналізовано можливості, що містить позанавчальна пізнавальна діяльність для розвитку молодших підлітків. Позакласна пізнавальна діяльність є продовженням цілеспрямованої роботи зі збагачення школярів знаннями, розвитку їх творчих можливостей і здібностей. Її...»

«Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка кафедра загальної та соціальної педагогіки НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО КУРСУ “ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ” (для студентів IІ курсу фізичного факультету та факультету електроніки) на 2011/12 н.р. Львів, 2011 ВИТЯГ З НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ Усього годин Кількість годин, відведених на: Форма звітності Семестр лекції практичносамостійну семінарські роботу заняття 18 18 36 залік Лекційні заняття: вівторок...»

«Управління освіти і науки Полтавської облдержадміністрації Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В. Остроградського Обласний центр практичної психології і соціальної роботи Соціальний педагог загальноосвітнього навчального закладу: перші кроки (довідниково-методичний посібник) Полтава-2006 Соціальний педагог загальноосвітнього навчального закладу: перші кроки (довідниково-методичний посібник) // Автор-укладач Сухенко Я.В. Полтава: ПОІППО, 2006. – 80 с....»

«Міністерство освіти і науки України Сумський державний університет Шосткинський інститут кафедра економіки підприємств Методичні вказівки до написання курсової роботи з дисципліни «Управління персоналом» для студентів спеціальності 6.050201 «Менеджмент організацій» центру заочного та дистанційного навчання Укладач _ Акуленко В.Л. Розглянуто на засіданні кафедри економіки підприємств Протокол №_ від 20р. Зав. каф. Акуленко В.Л. Шостка 2013 Мета і завдання дисципліни Мета викладання дисципліни...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»