WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 39 | 40 || 42 | 43 |   ...   | 59 |

«ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів Сучасні проблеми розбудови Збройних Сил України 26 квітня 2013 ...»

-- [ Страница 41 ] --

Другий напрям – створення системи додаткових надходжень до держбюджету за рахунок економічної та господарської діяльності у Збройних Силах України. Ми розуміємо, що в умовах кризи фінансові ресурси обмежені і залучення додаткових надходжень за рахунок бюджету негативно відіб’ється на економічному стані держави. Тому ми робимо ставку на використання потенціалу, зосередженого у Збройних силах для отримання додаткових надходжень до держбюджету. Ця схема прозора, відповідає системі демократичного цивільного контролю над збройними силами і управління цим процесом.

Система поетапного планування оборонних програм та оборонного бюджету є основою проведення економічної реформи у збройних силах.

Перший етап – оцінка реального стану Збройних Сил України, яка йде за двома напрямами: інспектуванням та інвентаризацією. На сьогоднішній день є постанова уряду, в якій чітко затверджено порядок проведення інвентаризації збройних сил. Це забезпечує цивільний контроль, ставить бар’єр на шляху різних зловживань.

Другий етап – формування цільових оборонних програм, відповідно до їх ефективності та визначених пріоритетів.

Третій етап – визначення кількості коштів, необхідних для досягнення поставлених цілей.

Четвертий – визначення реальних можливостей держави, необхідних для реалізації оборонних програм.

П’ятий етап – визначення ролі та місця держави, затвердження оборонного бюджету. Сьогодні фінансування Збройних Сил України відбувається через регіональні відділення Державного Казначейства, немає таємних статей Державного бюджету. Розроблена класифікація і структура витрат на оборону, записана в держбюджеті.

Шостий етап – вирішення проблем забезпечення оборонних програм, виходячи з недостатності коштів. Тут також два напрями: створення замкнутих циклів фінансових потоків і пошук додаткових джерел фінансування.

Мета проведення економічної реформи – забезпечення боєздатності, створення нормативно-правової бази, впровадження жорсткого контролю, щоб не було зловживань фінансовими потоками у воєнній сфері, щоб була відповідальність за їх ефективне використання.

курсант Росомака А.М. (ВІКНУ) Росомака А.М. Шляхи вдосконалення порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям у різних випадках службового становища Шляхи вдосконалення порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям у різних випадках службового становища Глибокі кризові явища, які охопили різноманітні області суспільного життя країни, в тому числі й економіку та політику вкрай негативно знаходить своє відображення на життєвому рівні військовослужбовців, престижі військової праці, загострює соціально-побутові питання життєдіяльності особового складу армії та флоту.

Для військовослужбовців ця проблема є основною, оскільки вона торкаться, по суті, усіх сфер їх діяльності. Від того, як ця проблема вирішується в армії та на флоті, багато в чому залежить виучка і бойова готовність частин, підрозділів, всього особового складу Збройних Сил.

Вирішувати питання, пов’язані з виплатою грошового забезпечення в різних умовах службового становища, в останні роки стало значно важче.

Реалізація заходів, які вживаються в області виплати грошового забезпечення в різних умовах службового становища здійснюється на фоні подальшого скорочення витрат на оборону. Тому вирішення проблем щодо формування доходів військовослужбовців вимагає суворої економії всіх видів ресурсів, мобілізації внутрішніх джерел забезпечення, потреб військ та флоту.

Одним із інструментів задоволення потреб вiйськовослужбовцiв є система грошового забезпечення. В цю систему входять різні виплати, які отримують військовослужбовці під час служби в Збройних Силах України. Однією групою виплат є виплати грошового забезпечення в різних випадках службового становища.

На нашу думку, у дiючій системi грошового забезпечення існують недолiки щодо виплати грошового забезпечення військовослужбовцям у різних випадках службового становища, якi не дозволяють у сучасних умовах забезпечити необхiдний зв’язок вiйськової працi та її оплати.

Проаналізувавши актуальні питання даної теми ми дійшли до висновків, що в системі грошового забезпечення є необхідним удосконалення дiючих виплат грошового забезпечення у різних випадках службового становища і повинно проводитися у відповідності до основних напрямків військового реформування та забезпечити виконання наступних завдань:

– стимулювати якісні показники бойової готовностi вiйськ;

– сприяти росту професiйної пiдготовки вiйськовослужбовцiв;

– укомплектувати Збройних Сил України на контрактнiй основi та змiшаним способом.

курсант Самсонов А.В. (ВІКНУ) Самсонов А.В. Дослідження забезпечення соціальних гарантій працівникам ЗСУ шляхом укладання колективних договорів Дослідження забезпечення соціальних гарантій працівникам ЗСУ шляхом укладання колективних договорів Важливою умовою життєдіяльності людей є праця, яка завжди становила і становить вольову діяльність, спрямовану на створення матеріальних цінностей. Досвід створення матеріальних і духовних благ передається від покоління до покоління через ускладнені соціальні програми за допомогою науково-технічного прогресу. За весь час розвитку людства результат свідомої суспільної трудової діяльності з кожним поколінням ускладнювався, але не втрачався.

Потреби матеріального порядку є головними і становлять основу життя людей. Для того, щоб мати їжу, одяг, взуття, люди незалежно від своєї волі та свідомості вступають у відносини з іншими людьми щодо виробництва і розподілу цих благ. Ці зв’язки неможливі без певної організації, що створюється на базі взаємодії людей один з одним. Виникають відносини по виробництву, управлінню та розподілу, створюється власність на знаряддя та засоби виробництва, на результати своєї та чужої праці.

У наш час у зв’язку з докорінною перебудовою системи суспільних відносин найсуттєвіші перетворення відбуваються саме в соціально-трудовій сфері, зачіпаючи інтереси мільонів людей – суб’єктів цих відносин. Це висуває нові вимоги до організації праці, якій належить впливати на надзвичайно важливі й складні проблеми підвищення ефективності та гармонізації соціальнотрудових відносин на всіх рівнях. Відповідно виникає потреба строрення нових напрямків в організації праці.

У ефективності виробництва та нормальній продуктивності праці важливе місце займає оптимальна організація праці працівників, яка дає можливість виробляти більше з меншими затратами.

Отже, колективні договори повинні стати повноцінним інструментом соціального партнерства у сфері оплати праці та захисту прав працівників будьякого прошарку нашої країни. Так буде посилюватись гнучкість правового регулювання, що відповідає реаліям і потребам нинішньої ринкової економіки. І лише при такому підході проблема захисту прав працівників, яка нажаль зараз дуже розповсюджена на підприємствах України, буде вирішена. Адже для нормальної праці кожен працівник повинен бути впевнений в завтрашньому дню і в тому, що його права не будуть порушуватись.

Скалозуб В.М. (ВІКНУ) Скалозуб В.М. Актуальні питання конверсії оборонно-промислового комплексу України Актуальні питання конверсії оборонно-промислового комплексу України Конверсія оборонно-промислового комплексу є складною соціологічною проблемою, що безпосередньо стосується економічних, соціальних, політичних, юридичних, психологічних та інших сфер системи суспільних відносин.

В економічному плані конверсія на перших етапах вимагає певних витрат на переоснащення специфічної військової техніки на виробництво товарів і послуг цивільного призначення. У соціальному аспекті конверсія стосується осіб, зайнятих військовим виробництвом, та членів їх сімей. Політичний аспект конверсії зумовлений тим, що її розв’язання є насамперед політичною проблемою, яка пов’язана з якісною зміною зовнішньої політики держави.

На даний час конверсія оборонно-промислового комплексу України – це скорочення випуску озброєнь оборонною промисловістю, зменшення військових витрат, демілітаризація економіки країни, тобто переорієнтація індустрії на виробництво цивільної продукції

Основними цілями проведення конверсії оборонно-промислового комплексу України є:

– залучення інвестицій у виробництво колишніх військових підприємств;

– розвитку економічного і науково-технічного потенціалу колишніх військових об’єктів, формування соціально-побутової та соціально-культурної інфраструктури колишніх військових містечок,


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


– соціально-економічний захист та перекваліфікація колишніх військовослужбовців, що звільняються із лав Збройних Сил в ході їх реформування;

– об’єднання організаційно-технічних, наукових і фінансових ресурсів, залучення міжнародної технічної допомоги для проведення екологічних досліджень та очищення забруднених територій колишніх військових об’єктів.

Основними принципами проведення конверсії оборонно-промислового комплексу України є:

– збереження виробничого потенціалу окремих підприємств оборонного призначення;

– відповідальність держави за соціально-економічні наслідки щодо рішень проведення конверсії;

– державна підтримка конверсії у вигляді надання бюджетних асигнувань, державних гарантій щодо конверсійних заходів;

– збереження застосування під час проведення конверсії технологічних процесів, використовуваних організаціями окремих підприємств;

– розвиток технології виробництва, наукоємності, технологічно складної продукції цивільного призначення, а також забезпечення її конкурентоспроможності на внутрішньому та зовнішньому ринках;

– раціональне використання природних ресурсів і охорона навколишнього середовища;

– створення умов та широке використання комплексних методів організації та управління конверсії.

Оскільки конверсія розглядається науковцями, як процес зменшення військового виробництва, а також навпаки, то керівництво країни для забезпечення стабільності підприємств оборонно-промислового комплексу зобов’язано здійснювати ефективне проведення конверсії та диверсифікації оборонних галузей промисловості.

Курсант Сліпченко В.В. (ВІКНУ) Сліпченко В.В. Актуальні питання автоматизації роботи фінансового органу Актуальні питання автоматизації роботи фінансового органу Постійний розвиток економічних відносин потребує швидкого, мобільного, чіткого, безпомилкового отримання, обробки, усвідомлення та передачі інформації.

Бухгалтерський облік є одним із найголовніших засобів отримання інформації і основою раціонального управління.

Вирішальним фактором функціонування будь-якої військової частини чи установи в сучасних умовах є надання певної інформації певній особі в певний момент часу. Для того щоб якнайшвидше прийняти оптимальне рішення, необхідно автоматизуватизувати ці процеси.

Актуальність теми полягає у тому, що робота НФЕО і бухгалтерів дуже трудомістка, а сучасні комп’ютерні інформаційні системи не тільки полегшують їх роботу, а й прискорюють складання звітності і отримання інформації необхідної для НФЕО, командира в/ч і інших посадових осіб.

Метою роботи є дослідження і опис можливостей комп’ютерних інформаційних систем по автоматизації роботи ФЕО у військових частинах.

Завданням роботи є охарактеризувати організацію автоматизації ФЕО у в/ч, описати сучасні програми автоматизації в бухгалтерському обліку і можливості створення інформаційної системи обліку.

Структура роботи побудована таким чином:

У першому розділі розглянуто теоретичні основи, зміст, функції, принципи та особливості автоматизації, як основи ефективного управління ФЕО.

У другому розділі висвітлюється основні напрямки і вимоги до застосування інформаційних технологій у бухгалтерському обліку, можливість створення системи обміну інформацією за допомогою локальної мережі. Описуються деякі найбільш популярні програми з автоматизації бухгалтерського обліку.

У третьому розділі вказуються актуальні питання розвитку процесів автоматизації фінансового органу в Збройних Силах України. Описуються оптимальні шляхи автоматизації бухгалтерського обліку. Розглядається питання фінансування процесів автоматизації робочого місця начальника фінансової служби.

к.е.н. Слободяник С.П. (НУОУ) Слободяник С.П. Роль вітчизняного оборонно-промислового комплексу у забезпеченні Збройних Сил України озброєнням та військовою технікою Роль вітчизняного оборонно-промислового комплексу у забезпеченні Збройних Сил України озброєнням та військовою технікою В процесі реформування Збройних Сил України (далі – ЗСУ) держава вимушена витрачати значні кошти на утримання військ (сил), прискорене скорочення їх бойового та чисельного складу, конверсію військової інфраструктури, утилізацію ракет, боєприпасів, озброєння та військової техніки (далі

– ОВТ).

У подальшому, по мірі просування реформ, загальне співвідношення буде поступово змінюватися на користь розвитку ОВТ, підготовки персоналу, удосконалення систем управління військами, оперативного та матеріальнотехнічного забезпечення військ (сил).

В розвинених країнах світу на підготовку і розвиток збройних сил (переважно на закупівлю нових зразків ОВТ) витрачається 25–30 % від загального обсягу фінансування, в Україні дана цифра на 2013 рік складає 1589,8 тис. грн. (відповідно 10,4 %), але рівень фінансування складає 0,97 % від ВВП, що є небезпечно низьким показником.

Слід зауважити, що оборонно-промисловий комплекс України (далі – ОПК) слід розглядати як одну із пріоритетних галузей економіки, яка у разі цільової програмної підтримки держави, як головного і гарантованого замовника (в особі ЗСУ) здатна налагодити, як для внутрішнього так і зовнішнього замовника сучасного та перспективного ОВТ.

Вітчизняний ОПК є однією з найбільш наукоємних галузей економіки, тому розвиток ОПК має на меті не тільки забезпечення національної безпеки України, але і підйом високотехнологічних галузей національної економіки. В розвинених країнах більшість знань і технологій має подвійне призначення – як військове так і цивільне та сприяє переходу економіки від сировинного до інноваційного розвитку у напрямі 5-го технологічного укладу. В іншому випадку Україну може чекати доля сировинного придатку із екологічно шкідливими і відсталими технологіями порівняно із розвиненими країнами.

На утримання мобілізаційних потужностей в останні роки виділяється біля 10 % від запланованого, підприємства ОПК зберігаючи і підтримуючи в готовності мобілізаційні потужності і резерви несучи великі збитки.Pages:     | 1 |   ...   | 39 | 40 || 42 | 43 |   ...   | 59 |
 
Похожие работы:

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М.П.Драгоманова Параскевич Світлана Павлівна УДК 51.016:378 МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ ГРАФІЧНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ АЛГЕБРИ ТА ПОЧАТКІВ АНАЛІЗУ СТУДЕНТІВ ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ТЕХНІКУМІВ І КОЛЕДЖІВ 13.00.02 – теорія і методика навчання математики Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ – 2006 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано в Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова,...»

«МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ В. І. АЛЕЩЕНКО ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МИРОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ МОНОГРАФІЯ Харків ББК 68.4 (4 Укр) 3 УДК 159.923.33:355.48 “XX” 0.3 А 49 Алещенко В.І. Психологічне забезпечення миротворчої діяльності військовослужбовців Збройних Сил України. Монографія. – Харків, ХУПС. – 2008. – 238 с. В монографії розкриваються основні етапи становлення теорії і практики психологічного забезпечення, показано його роль та місце в ході...»

«ТЕОРІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ 79 УДК 323 О.М. Максимова, доцент, канд. політ. наук Севастопольський національний технічний університет вул. Університетська, 33, м. Севастополь, Україна, 99053 E-mail: astarta_05@mail.ru ДИСФУНКЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ УЧАСТІ ЯК ЧИННИК НЕСТАБІЛЬНОСТІ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ Визначається вплив дисфункцій політичної участі на стабільність політичної системи. Виділяються основні прояви партиципаторних дисфункцій у політичній системі. Підкреслюється залежність допустимих...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ з дисципліни “ДИФЕРЕНЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ” (для бакалаврів) Київ ДП «Видавничий дім «Персонал» Підготовлено професором кафедри соціальної психології та соціальних технологій О. О. Сусською Затверджено на засіданні кафедри загальної та практичної психології (протокол № 2 від 24.10.08) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Сусська О. О. Методичні матеріали...»

«УДК 3 78.0 9 4 :3 7.0 13 Л. О. О рел, кандидат педагогічних наук, старший викладач (Житомирський державний університет імені Івана Франка) ФОРМУВАННЯ П О ЗИ ТИ В Н О Ї М О ТИ ВА Ц ІЇ С А М О С ТІЙ Н О Ї РОБОТИ З М А ТЕМ АТИКИ М А Й БУ ТН ІХ У Ч И ТЕЛ ІВ ПОЧА ТКО ВИ Х КЛАСІВ Устатті розглянуто мотиваційно-цільовий компонент у структурі організації самостійної роботи з математики майбутніх учит елів початкових класів, з ’ совано ієрархію мотивів; виділено мотиваційний я критерій, визначено його...»

«МАРИЧ Євген Васильович, МАРЧУК Ростислав Петрович Боротьба з корупцією Посібник для державних службовців Київ – 2011 ЗМІСТ ВСТУП 1. КОРУПЦІЯ ЯК СОЦІАЛЬНЕ ЯВИЩЕ § 1. Історія походження корупції § 2. Поняття та сутність корупції § 3. Боротьба з корупцією в органах державної влади 2. СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ТА МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ КОРУПЦІЇ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ. 21 § 1. Соціальні передумови як системні детермінанти корупції. 21 § 2. Політичні та ідеологічні передумови корупції § 3....»

«Житомирський державний педагогічний університет імені Івана Франка Кафедра соціальної та практичної психології З АВ Д АН Н Я З П СИ ХО ЛО Г ІЇ Д О ПЕ Д АГ О Г ІЧ Н ОЇ ПР АК Т ИК И для студентів ІІІ курсу Методичні рекомендації УКЛАДАЧІ: Т.М. МАЙСТРЕНКО, І.В. КИРИЛЬЧУК, О.О. МУЗИКА Житомир – 2001 Кафедра соціальної та практичної психології Житомирського державного педагогічного університету імені Івана Франка МЕТА ПРАКТИКИ. Основною метою психологічної практики на III курсі є дослідження...»

«ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОГНІТИВНОЇ ТА ПОВЕДІНКОВОЇ СКЛАДОВОЇ ОБРАЗУ СІМЇ ДОШКІЛЬНИКІВ Терещенко М.В. УДК: 159.92.27 Постановка проблеми. Сьогодні у нашому суспільстві все більше поширюються альтернативні форми шлюбно-сімейних стосунків, що ставить під загрозу не лише становлення позитивного образу сім’ї дошкільника, але й існування сім’ї як інституту. У своєму дослідженні поділяємо точку зору про те, що повноцінний розвиток особистості можливий у традиційних сім’ях [2;3;4]. До основних...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ з дисципліни “УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ” (для бакалаврів) Київ ДП «Видавничий дім «Персонал» Підготовлено кандидатом політичних наук, професором кафедри соціальної психології та педагогіки О. В. Рублюк Затверджено на засіданні кафедри соціальної психології та педагогіки (протокол № 6 від 21.03.08) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом О. В. Рублюк....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В.Н. КАРАЗІНА ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ КАФЕДРА МЕТОДИКИ ТА ПРАКТИКИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ МЕТОДИЧНІ ТА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ Матеріали V Міжнародної науково-методичної конференції 22 листопада 2012 Харків 2012 УДК 81‘243:37.013.77 (082) ББК 81.2 я 43 М 54 Затверджено до друку рішенням Вченої ради Харківського національного університету імені...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»