WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 38 | 39 || 41 | 42 |   ...   | 59 |

«ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів Сучасні проблеми розбудови Збройних Сил України 26 квітня 2013 ...»

-- [ Страница 40 ] --

Підвищення ефективності державної політики України у секторі безпеки і оборони з метою забезпечення його існування і подальшого розвитку вбачається нами у: по-перше, у його належному фінансуванні витрат на утримання особового складу, на навчання та бойову підготовку військ, на розвиток озброєнь, військової техніки та інфраструктури; по-друге, у посиленні контролю за ефективністю цих витрат.

Для цього необхідно:

1. Забезпечити бюджетне фінансування сектору безпеки як цілісної системи в обсягах, достатніх для його реформування і розвитку

2. Забезпечити рівномірне (протягом року) надходження фінансових ресурсів на виконання державних цільових оборонних програм розвитку озброєння та військової техніки Збройних Сил України.

3. Скоротити чисельність органів сектору безпеки і оборони, у першу чергу, Збройних Сил, а також підвищити жорсткість вимог ресурсного забезпечення.

4. Включити питання фінансування військового сектору до стратегічного фінансового планування держави.

5. Прискорити процес утилізації надлишкових озброєнь, військової техніки.

Отже, подолання перепон, які заважають якісному розвитку Збройних сил України, має стати однією з першочергових задач, так як дані проблеми несуть проблему для національного суверенітету України та безпеки її громадян.

Прокоф’єв А. (КНУ) Прокоф’єв А. Вплив скорочення бюджету на фінансування армії США Вплив скорочення бюджету на фінансування армії США Складна ситуація із бюджетом США не може не позначитись на функціонуванні збройних сил цієї країни. США є першою в світі країною за військовими розходами, які перевищують розходи інших країн у рази. Тому секвестр (автоматичне скорочення витрат), що вступив в силу з 1 березня, істотно послабить військову потужність армії США. Подальше скорочення фінансування завдасть ще більшої шкоди американським військовим, причому з далекосяжними наслідками.

Зі вступом секвестру в силу Пентагону доведеться в найближчі 10 років зменшити витрати на оборонну сферу країни на $ 500 млрд. Чинний план фінансування вже вдарив по збройним силам, залишивши військовий бюджет на рівні 2011 року, зробивши неможливим подальше збільшення видатків або перерозподіл коштів серед декількох бюджетів.

Насправді руйнівний не обсяг скорочень як таких, а те, яким чином це буде зроблено. Всебічні скорочення, встановлені секвестром, укупі з обмеженнями, що накладаються поточним планом фінансування, не дозволяють планувальникам бюджету нейтралізувати наслідки скорочення витрат, таким чином завдаючи шкоди всім військовим підрозділам, програмам по підготовці військових, розміщення та придбання технічних одиниць.

Міністерство оборони сподівається, що скорочення не будуть носити довгостроковий характер, але чим довше тривають обмеження витрат, тим більше це позначається на готовності військових платформ і персоналу.

Середньо-і довгострокові наслідки можуть бути ще більш серйозними.

Будь-яка військова платформа вимагає великих витрат на підтримання їх готовності до застосування в будь-який час і в повному обсязі. Ці платформи вимагають постійного використання, щоб підтримувати певний рівень готовності. Але якщо грошей більше немає, то немає і іншого вибору, окрім як знизити рівень готовності.

У довгостроковій перспективі програми закупівель нового обладнання будуть або відкладені, або скорочені в цілому. Це створить більший тиск на діючі платформи, так як доведеться експлуатувати їх і після закінчення передбачуваного терміну придатності, а також перешкодить впровадженню нових розробок в армію.

Глобальна присутність американських військових у всьому світі є незаперечною, і наслідки секвестру відчутно позначаться на цій присутності в деяких регіонах. У зоні бойових дій в Афганістані перебувають 66000 військових, 34000 з яких повинні повернутися додому до кінця року відповідно до плану.

Всі інші, згідно з графіком, повернуться додому до кінця 2014. У зоні залишаться лише 8000 військових. Якщо коридор Ліван-Сірія-Ірак раптом втратить стабільність, Америка не зможе реагувати з тією ж потужністю, яка у неї була в минулому.

Проте, не можна сказати, що американські війська негайно деградують.

Однак якщо армія не розвивається, то її відносна потужність знижується. Це означає, що після введення секвестру або продовження терміну діючого плану фінансування армія США все ще буде найбільш потужною в найближчі роки, але це не зможе тривати вічно.

–  –  –

За останніми оцінками аналітиків і економісті все більшу роль відіграє не ринок довгострокових капіталів, а грошовий ринок (moneymarket). Тому формування вартості фінансового ресурсу на грошовому ринку є актуальним.

Метою роботи є дослідження формування ціни на фінансовий ресурс Центральними банками та на міжбанківському ринку, на прикладі ЄЦБ та Європейського ринку міжбанківських кредитів за останні роки.

До початку сучасної світової фінансової кризи, головним завданням ЄЦБ було не дати збільшитися грошовій масі значною мірою. Як видно з діаграми (рис. 1), відсоткова ставка за період 2005–2008 рр. мала сталу тенденцію до зростання і досягла в червні 2008 свого максимуму на позначці 4,25 %. Проте крах світових фінансових ринків, що спалахнув у середині 2008 р., і, як наслідок, світова економічна криза спонукали ЄЦБ взяти курс на політику дешевих грошей. Менш ніж за один рік ставка рефінансування зменшилась до рівня 1%, що є най нижчим показником в історії ЄЦБ.

Політика стимулювання ділової активності протрималася два роки і лише в другій чверті 2011 р. було вирішено підвищити ставку до 1,25 %. ЄЦБ примушений був прийняти це рішення тому, що політика "дешевих грошей" призвела до збільшення інфляції до рівня 2,6 %, що на 0,6 % більше встановленої для ЄЦБ межі у 2 %, а контроль за інфляцією є першочерговим завданням монетарної політики ЄЦБ. Активну роль в провокуванні рішення ЄЦБ по підвищенню відсоткової ставки відігравав ринок міжбанківських європейських кредитів, де спостерігалось зростання ставки міжбанківського кредитування EURIBOR більш ніж на 25 базових пунктів. Але подальший розвиток кризи єврозони змусив знову зменшити значення відсоткової ставки.

Репетій О.О. (ВІКНУ) Репетій О.О. Актуальні питання формування та використання коштів спеціального фонду військових частин Актуальні питання формування та використання коштів спеціального фонду військових частин Забезпечення функціонування Збройних Сил України та задоволення усіх наявних потреб здійснюється за рахунок Державного бюджету України, який є основним джерелом фінансування. Видатки на утримання Збройних Сил України проводяться по кошторису Міністерства Оборони, який являє собою складову частину видатків Державного бюджету України. Хоча загальний фонд державного бюджету і є основним джерелом фінансування, але крім нього у військовій частині обертаються й кошти, які отримуються з дозволених законом джерел та за своєю структурою складають кошти спеціального фонду. На даному етапі розвитку економіки нашої країни, у Збройних Силах України все більше уваги приділяється знаходженню альтернативних джерел фінансування, які могли б приносити додаткові кошти у військову частину, тобто пошук саме шляхів наповнення спеціального фонду.

Джерелом фінансування військової частини є Державний бюджет Украни. Обсяги коштів державного бюджету, виділені для фінансування військової частини, передбачаються в кошторисі доходів і видатків, який є складовою частиною кошторису Міністерства оборони України.

Для поліпшення та подальшого зміцнення становища Збройних Сил України важливим є створення та належне наповнення спеціального фонду.

Знаходження додаткових джерел фінансування допоможе вирішити значну кількість питань, на які не вистачає коштів загального фонду і тим самим забезпечити розвиток та процвітання Збройних Сил України.

Військові фінанси формуються переважно за рахунок доходної частини державного бюджету. Крім цього певну частину військових фінансів становлять кошти, зароблені в процесі виробничої діяльності військових виробничих підприємств. Військові фінанси збільшуються в обсязі ще й за рахунок власних надходжень. Сюди належать кошти від реалізації надлишкового майна Збройних сил України, а також кошти за виконані роботи, надані послуги та надання в оренду основних фондів і майна Збройних сил України.

Можна сказати, що у сучасних умовах, у зв’язку з кризовим станом економіки доцільно розширювати бюджетні фонди, створюючи спеціальний фонд кошторису доходів та видатків військової частини, використовуючи відповідні заходи, поліпшуючи роботу виробничого сектору та розширюючи господарську діяльність у структурі підрозділів Міністерства оборони України.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Римар Т.В. (ВІКНУ), к.е.н., доц. Медведєв Ю.Б. (ВІКНУ) Римар Т.В., Медведєв Ю.Б. Бюджетна класифікація у фінансовому плануванні військової частини Бюджетна класифікація у фінансовому плануванні військової частини Україна є суверенна і незалежна демократична, соціальна, правова держава, територіяїї в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканою.

Безумовно, для виконання державних функцій, визначених Конституцією України, потрібні матеріальні засоби, які в умовах товарно-грошових відносин ринкової економіки мають грошовий характер. Ресурси для покриття видатків, пов’язаних з виконанням своїх функцій, кожна держава отримує шляхом формування і використання централізованого фонду коштів – свого бюджету.

Державний бюджет є джерелом фінансових ресурсів держави, спрямованих на забезпечення виконання нею своїх функцій. В межах державного бюджету можна виділити поняття оборонного бюджету, що є основним джерелом фінансування видатків на оборону та забезпечення національної безпеки.

Складовою формування оборонного бюджету є фінансове планування, що входить в бюджетний процес України. Одночасно, фінансове планування є одним з елементів фінансового забезпечення військових частин і сприяє не тільки визначенню фінансових джерел, а й напрямків ефективного використання, розподілу та перерозподілу оборонних коштів.

У процесі фінансового забезпечення Збройних Сил України та взаємодії з органами державного управління застосовується єдина загальнодержавна класифікація доходів і видатків.

Бюджетна класифікація – єдине систематизоване згрупування доходів, видатків, кредитування, фінансування бюджету, боргу відповідно до законодавства України та міжнародних стандартів.

Планомірне фінансове забезпечення потреб військової частини досягається складанням реальних фінансових планів, контролем за їх дотриманням і, при необхідності, уточненням складених раніше планів. Сьогодні на практиці в цілому склалася і діє виправдовуюча себе система фінансового планування.

Процес фінансового планування у Збройних Силах України, а отже і у військовій частині є безперервним. Від нього залежить, якими грошовими ресурсами буде забезпечена військова частина. Ці сплановані витрати в свою чергу визначають рівень підтримання обороноздатності держави.Звідси витікає, що яким чином ми підготуємо та сплануємо кошти таким буде і забезпечення фінансовими ресурсами військової частини у наступному бюджетному періоді.

Військові витрати залежать від багатьох чинників, які в тій чи іншій мірі можуть вплинути на обсяг витрат військової частини. Велику роль також грає й розмір Державного бюджету, з якого і йдуть асигнування і який є складовою фінансової системи України.

Отже, бюджетна класифікація дає можливість систематизувати і належним чином розподілити бюджетні кошти. Вона забезпечує чіткість бюджетного планування і прогнозування, а також надає можливість об’єднувати як окремі індивідуальні кошториси, так і складати зведені кошториси видатків по відповідних ланках бюджетної системи.

к.е.н., доц. Рихтюк В.Л. (НУОУ) Рихтюк В.Л. Вплив економічного фактору на Збройні Сили України Вплив економічного фактору на Збройні Сили України Економіка держави являє собою складну структуровану систему, в якій окремі елементи перебувають у відповідних взаємозв’язках, що і визначає якість системи в цілому. У сучасних умовах оборона покликана давати найбільш ефективні рішення сучасних воєнно-економічних завдань захисту держави від будь-яких посягань ззовні, а також швидкої локалізації внутрішніх конфліктів та забезпечення стабільного становища у державі. До того ж, слід постійно дбати про гідне місце України в системі міжнародної безпеки. І саме оборона має гарантувати безпеку України, як складову цієї системи.

Проте сучасну Україну можна охарактеризувати як державу, яка, опинившись у стані тривалої соціально-економічної кризи, аби вижити, продовжує жертвувати дедалі більшою частиною свою оборонної могутності, навіть за рахунок послаблення воєнного фактора власної безпеки. Починаючи з 1992 року, скорочення чисельності збройних сил України йде більш швидкими темпами, ніж падіння ВВП і зменшення частки витрат на оборону у державному бюджеті. Таким чином, утворився великий розрив між наявним бойовим потенціалом і часткою витрат на оборону. Ми успадкували гіпертрофовану воєнну економіку, як для держави цілому, так і для її оборонної сфери. Тому Міністерство оборони змушене було вжити заходів для ліквідації цієї гіпертрофованої тенденції.

Виходячи із своїх фінансових можливостей Україна може виділити лише 52 % від коштів, необхідних на потреби оборони. Безпосередньо за рахунок загального фонду бюджету держава забезпечує 32 % необхідних витрат. Інших 20 % – за рахунок спеціального фонду. Тобто, Міністерством оборони України розроблена законодавча і нормативна база, яка в межах законодавчого поля держави дає можливість самим збройним силам за рахунок економічної і господарської діяльності забезпечити 20 % загальних потреб в оборонних витратах, або 61 % від суми, яку може виділити уряд на оборонні потреби.

В Україні економічна реформа у збройних силах має, мабуть, найбільші практичні результати з-поміж постсоціалістичних країн. Вона проводилася за двома паралельними напрямами.

Перший - це створення схеми ефективного використання наявних фінансових ресурсів, що було досягнуто шляхом:

– перегляду завдань і функцій Збройних сил України;

– оптимізації структури і чисельності;

– переходу на змішану форму функціонально-ресурсного та програмноцільового методів прогнозування та складання оборонного бюджету.

Ця модель знайшла сьогодні своє відображення на рівні законодавчих і нормативних актів держави. Це дало можливість адаптувати воєнну економіку України до ринкових відносин.Pages:     | 1 |   ...   | 38 | 39 || 41 | 42 |   ...   | 59 |
 
Похожие работы:

«УДК 371.1 К. І. ПРИХОДЧЕНКО (докт. пед. наук, проф.) Донецький національний технічний університет ВСЕБІЧНЕ ОСОБИСТІСНЕ УДОСКОНАЛЕННЯ ЯК РОЗВИТОК ЗРІЛИХ ФОРМ СОЦІАЛЬНОСТІ ІНДИВІДА Стаття ставить проблему особистісного самоудосконалення через розвиток таких взаємоповязаних категорій, як самопізнання, самоконтроль, самооцінку. Принцип всезростаючої самостійності особистості, на якому робиться акцент в статті, актуалізований ученими сьогодення як ведучий діяльницький напрям. Ключові слова:...»

«НАУКОВІ ЗАПИСКИ Серія “Психологія і педагогіка” Випуск 20 Тематичний випуск: “Актуальні проблеми когнітивної психології” Острог – 2012 УДК 001. 8 + 159. 9 + 37 ББК 74 + 88 Н 34 Друкується за ухвалою вченої ради Національного університету “Острозька академія” Протокол № 10 від 29 травня 2012 року Друкується згідно з Постановою ВАК України від 10.02.2010 р. № 1 – 05/1 Редколегія випуску: Пасічник І. Д., доктор психологічних наук (відповідальний редактор). Каламаж Р. В., доктор психологічних наук....»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ Методичні рекоМендації щодо забезпечення саМостійної роботи студентів здисципліни “психологія праці” (длябакалаврів) Київ 2007 Підготовлено професором кафедри соціальної психології О. Р. Охременком Затверджено на засіданні кафедри соціальної психології (протокол № 2 від 28.02.07) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом охременкоо.р. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Сер. пед. 2009. Вип. 25. Ч. 1. С. 279–287 Ser. Pedagog. 2009. Vol.25. P. 1 P. 279–287 УДК 378.633.011.31 ПРОВІДНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА ВИЩОГО ЕКОНОМІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ВИКЛИКІВ Людмила Медвідь Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана просп. Перемоги, 54/1, 03057 Київ, Україна Розглянуто провідні аспекти діяльності викладача вищого економічного навчального закладу в контексті сучасних...»

«МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ МІНІСТРЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ І СПОРТУ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ КИЇВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКИЙ СОЮЗУ ЮРИСТІВ УКРАЇНИ МОЛОДІЖНИЙ ПРАВНИЧИЙ СОЮЗ АДВОКАТСЬКА КОНТОРА ЮРИДИЧНА ГРУПА «ВАСИЛИК&ЄВСТІГНЄЄВ» «LCF LAW GROUP» ПРОБЛЕМИ ТА СТАН ДОТРИМАННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ Збірник матеріалів ІII Всеукраїнської науково-теоретичної...»

«Ооесмсий національний політехнічний університет ЗМІСТ НАШІІНТЕРВ'Ю Валерій Малахов. Вища освіта має бути доступнішою.............. 3 Балонський ПРОЦЕС Ростислав Гузик, Леонід Діхтярь. Реалізація принципів і завдань Балонеького процесу 12 ЯКІСТЬ ОСВІТИ Руслан Костюкевич. Методика рейтингового оцінювання ефективності діяльності викладачів, кафедр, факультетів та університету.......... 29 Наталя Ковчин. Диференційоване навчання та комплексне дослідження ефективності...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА дисципліни “ОРГАНізАція діяЛЬНОсті ПсихОЛОГіЧНих сЛужб” (для бакалаврів) Київ 2005 Підготовлено старшим викладачем кафедри психології Р. М. Ткачем Затверджено на засіданні кафедри психології (протокол № 3 від 14.10.05) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом ткач Р. М. Навчальна програма дисципліни “Організація діяльності психологічних служб” (для бакалаврів). — К.: МАУП, 2005. — 32 с. Навчальна...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ пр. Перемоги, 10, м. Київ, 01135, тел. (044) 48132 -21, факс (044) 236-1049 E-mail: ministry@mon.gov.ua, код ЄДРПОУ 38621185 Від 08.07.13 № 1/9-479 На № від Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій Ректорам (директорам) Кримського республіканського, обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти, Київського...»

«ISSN 2226-4078. Психологія і особистість. 2013. № 1 (3) УДК: 159.923.2 – 053.6. ЛАВРІНЕНКО Віталій Анатолійович асистент кафедри психології Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ СМИСЛОВОЇ СФЕРИ ПІДЛІТКІВ У статті аналізуються особливості становлення смислової сфери підлітків. Розглядаються основні теоретичні моделі розуміння смислів та їх формування в онтогенезі; психологічні особливості впливу самооцінювання, рефлексії і...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П.ДРАГОМАНОВА САДОВЕНКО СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА УДК 372.3:398(477) МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ МУЗИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОГО ФОЛЬКЛОРУ) 13.00.02 – теорія та методика навчання музики і музичного виховання АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ – 2007 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано в Сумському державному педагогічному університеті імені А.С.Макаренка, Міністерство...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»