WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 36 | 37 || 39 | 40 |   ...   | 59 |

«ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів Сучасні проблеми розбудови Збройних Сил України 26 квітня 2013 ...»

-- [ Страница 38 ] --

Метою цих стандартів є удосконалення системи бухгалтерського обліку в державному секторі з урахуванням вимог міжнародних стандартів.

Отже, модернізація бухгалтерського обліку у військових частинах, як одного з суб’єктів державного сектору, в першу чергу спрямовано на розроблення та запровадження єдиного плану рахунків бухгалтерського обліку з виконання бюджетів та кошторисів розпорядників бюджетних коштів, що дасть змогу забезпечити прозорість облікових процесів, складення звітності та отримання інформації про фінансові операції, які здійснюються у військовій частині.

Установлення уніфікованих вимог до вибору програмного забезпечення для обміну інформацією між Мінфіном, Державною казначейською службою України і суб’єктів державного сектору з використанням баз даних та інформаційних систем.

–  –  –

Виконання планових показників бюджетних програм фінансування розвитку озброєння та військової техніки Ще при зародженні класичної політекономії Адам Сміт дійшов висновку, що витрати на утримання армії – це необхідні витрати для виконання обов’язку держави перед народом. Отож, оборонні витрати – одне з головних "суспільних благ", які безперервно конкурують із соціальними витратами за частку, відведену їм у держбюджеті.

На сьогодні, видатки на оборону країни здійснюються через бюджетні програми, які акумулюють систему кількісних та якісних показників, від досягнення яких залежить виконання завдань, покладених на Міністерство оборони України. Відображення видатків за бюджетною програмою у розрізі напрямів її реалізації сприяє прийняттю більш раціональних рішень щодо необхідності та доцільності здійснення цих видатків за рахунок коштів державного бюджету.

Одним із напрямків таких видатків є розвиток озброєння та військової техніки. Аналіз його виконання є одним з пріоритетних, оскільки від повноцінного фінансування розвитку ОВТ та підготовки військ з боку держави залежить спроможність Збройних Сил України виконувати свій конституційний обов’язок.

У 2012 році планові видатки на розвиток озброєння та військової техніки становили 2 622,6 млн. грн., або 16,0 % від загальних призначень (у 2011 році – 10,6 %), за загальним фондом – 1 812,1 млн. грн.; спеціальним фондом – 810,5 млн. грн.

Планові призначення на розвиток озброєння та військової техніки порівняно з 2011 роком, збільшилися на 1 158,3 млн. грн. (на 79,1 %), із них – за загальним фондом збільшилися на 1 144,6 млн. грн.; за спеціальним фондом збільшилися на 13,7 млн. грн.

Фактичні обсяги видатків на розвиток ОВТ порівняно з 2011р., збільшилися на 949,0 млн. грн. (на 108,7 %), із них: за загальним фондом збільшилися на 941,9 млн. грн.; за спеціальним фондом збільшилися на 7,1 млн. грн.

Однак у 2012 році фактично надійшло 1 821,9 млн. грн. (69,5 % від плану), з яких за: загальним фондом – 1 609,4 млн. грн. (88,8 % від плану);

спеціальним – 212,5 млн. грн. (26,2 % від плану). В результаті чого недовиконання плану склало 800,7 млн. грн. (30,5 %).

Враховуючи той факт, що на сьогодні більше 92 % озброєння та військової техніки перебуває в експлуатації понад 20 років і їх технічний стан характеризується підвищеними темпами втрати ресурсу, як висновок, слід зазначити, що за умови обмеженого фінансування Міністерства оборони України, виконання планових показників фінансування озброєння та військової техніки з боку держави є тим необхідним мінімумом, від якого залежить здатність Збройних Сил України виконувати поставлені завдання.

Охріменко Ю.О. (ВІКНУ) Охріменко Ю.О. Актуальні питання грошового забезпечення військовослужбовців, які звільняються з військової служби Актуальні питання грошового забезпечення військовослужбовців, які звільняються з військової служби Вжиття заходів щодо відповідного соціального самопочуття військових людей, надання їм належних допомог, пільг, компенсацій за особливі умови життя і служби завжди було і є одним із найважливіших аспектів діяльності держави для забезпечення нормального функціонування військового організму.

Взагалі, грошове забезпечення військовослужбовців – це всі види грошового забезпечення, в тому числі матеріальні допомоги, виплати на оздоровлення, виплати, пов’язані зі звільненням з військової служби, заборгованість (компенсація) з окремих видів речового та продовольчого забезпечення, виплата яких здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України. До однієї із таких виплат належать грошові виплати при звільненні військовослужбовців з військової служби, які є складовою частиною соціального захисту та державних гарантій військовослужбовців та членів їх сімей.

Актуальність питання грошового забезпечення військовослужбовців, які звільняються з військової служби, обумовлене тим, що під час реформування Збройних Сил України, скорочення штатів, ліквідації деяких організацій та підприємств, розформування військових частин, виникає необхідність у звільнені військовослужбовців з дійсної військової служби. Саме тому державний соціальний захист військовослужбовців, що звільняються, повинен забезпечити належні умови для швидкого та якісного пристосування звільненого військовослужбовця до нових умов, які склалися після закінчення військової служби.

На вирішення цих питань необхідні не тільки час, а і відповідні кошти.

Тому держава для соціального захисту військовослужбовців, які звільняються з дійсної військової служби, виплачує грошову допомогу при звільненні, що в тій чи іншій мірі допомагає звільненим військовослужбовцям відносно швидко пристосуватись до нових умов.

Таким чином, важливим питанням для Збройних Сил України в непростих умовах сьогодення є соціальний захист військовослужбовців після звільнення, який на даний час не відповідає ступеню соціальної значимості військової служби, не дозволяє самостійно забезпечити гідні умови життя.

–  –  –

Особливості державного страхування військовослужбовців Соціальний захист військовослужбовців є важливим завданням будь-якої держави. Виконання службових обов’язків з охорони громадського порядку, з підтримання обороноздатності країни завжди пов’язані з небезпекою. І навіть за відсутності збройних конфліктів та військових дій серед цих категорій громадян є загиблі, поранені, контужені.

Страхування військовослужбовців – це вид обов’язкового особистого страхування на випадок смерті або пошкодження здоров’я, зумовленого виконанням військовим персоналом своїх службових обов’язків. Страхові виплати здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.

Підґрунтям відносин з обов’язкового державного страхування є обов’язок держави забезпечити майнові інтереси зазначеної категорії державних службовців при заподіянні шкоди життю, здоров’ю останніх.

Те, що для родичів загиблих є горем і болем мовою цивільно-правових документів називається страховим випадком. Законодавець передбачив здійснення даного виду страхування у двох формах.

З однієї сторони, певний орган внутрішніх справ або військова частина безпосередньо із засобів, наданих для цієї мети з відповідного джерела фінансування, відшкодовують майновий збиток, завданий військовослужбовцю або працівнику органів внутрішніх справ при виконанні службових обов’язків, і виплачують допомогу та компенсації через загибель, поранення, каліцтво або інше ушкодження здоров’я, отримане ним за тих же обставин.

З іншої сторони, для ефективнішого захисту майнових інтересів цієї категорії державних службовців законодавець передбачив обов’язкове державне страхування. Ідея обов’язкового державного страхування полягає у виплаті страхового забезпечення (страхових сум) з незалежного джерела фінансування.

В майбутньому було б доцільним розглянути такі пропозиції:

– надання можливості військовослужбовцям та працівникам ОВС самостійно вибирати страхову компанію;

– здійснення виплати страхових сум сім’ям загиблих військовослужбовців та самим військовослужбовцям України має здійснюватись у межах суми однакового розміру. Тому пропонуємо відмовитися від штучно утворених величин (мінімальний рівень, мінімальна заробітна плата, неоподаткований мінімум доходів громадян), а посилатися на заробітну плату чи грошове утримання військовослужбовця за певний період, як це передбачено в Росії;

– необхідність перегляду розміру страхової суми. Він має бути уніфікований для працівників ОВС, військовослужбовців, працівників пожежної охорони.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Павлов Д.Д. (ВІКНУ) Павлов Д.Д. Актуальні питання здійснення нарахувань на фонд оплати праці та утримань із заробітної плати працівників Збройних Сил України Актуальні питання здійснення нарахувань на фонд оплати праці та утримань із заробітної плати працівників Збройних Сил України В умовах переходу України до ринкової економіки й одночасно в умовах економічної кризи, яка призвела до зниження продуктивності праці, звільнення значного числа робітників і службовців, відбуваються певні зміни в організації праці і її оплати.

Заробітна плата, отримана в результаті праці, є одним із компонентів забезпеченості населення. Ефективність праці можна визначити її оплатою.

Заробітна плата являється найбільш мобільною та гнучкою формою в загальній системі розподілу. Являючись частиною національного доходу, вираженого, як правило, в грошовій формі, заробітна плата формується, діє та відображає процеси, які проходять в державі.

У зв’язку з неврегульованим у достатній мірі податковим законодавством збільшуються нарахування на фонд заробітної плати і саму заробітну плату, що призводить до значного погіршення матеріального становища робітників та службовців. Практика показує, що наслідком збільшення ставок і маси стягнутих державою податків і зборів завжди є посилення інфляційних тенденцій. Збільшення маси податків або прямо приводить до росту цін, або через скорочення попиту внаслідок росту цін веде до погіршення матеріального становища громадян. Тим самим держава не допомагає своєму народу, а порушує його конституційні права. Навіть за просту некваліфіковану роботу робітники і службовці не одержують ту мінімальну заробітну плату, що гарантована їм діючим законодавством.

За даних умов необхідно як найшвидше врегулювати податкове законодавство, удосконалити систему утримань із заробітної плати для того, щоб підвищити життєвий рівень населення, соціальну і фінансову стабільність держави.

Паламарчук О.А. (ВІКНУ) Паламарчук О.А. Організація бухгалтерського обліку у військовій частині при застосуванні комп’ютерних інформаційних систем Організація бухгалтерського обліку у військовій частині при застосуванні комп’ютерних інформаційних систем Процес обліку є досить трудомістким і разом з тим ризиконебезпечним, тому що навіть одна помилка може стати причиною цілого ряду порушень і неточностей, це відіб’ється на господарському процесі та інформації про фінансово-майновий стан підприємства. Тому питання спрощення та мінімізації ризику даного процесу є досить актуальним. Один з основних шляхів вирішення даної проблеми є автоматизація бухгалтерського обліку за допомогою сучасних інформаційних технологій.

Автоматизована інформаційна облікова система – це система, в якій інформаційний процес обліку автоматизований за рахунок застосування спеціальних методів оброблення даних, які використовують комплекс розрахункових, комунікаційних та інших технічних засобів, з метою отримання та передачі інформації, потрібної спеціалістам-бухгалтерам для виконання функцій управлінського і фінансового обліку.

Актуальною є потреба не тільки в автоматизації обліку (що визначається на технічному етапі), автоматизованій підготовці звітності: сучасна система менеджменту покладається на результати систематичної контольно-аналітичної роботи, оперативність та достовірність якої досягається в автоматизованому режимі.

Як свідчить практика, існують три найбільші проблеми, про які треба пам’ятати при впровадженні автоматизованої системи обліку:

– розгалуженість та специфіка господарської діяльності;

– обмеженість грошових коштів;

– рівень кваліфікації відповідних спеціалістів.

Автоматизація сприяє вдосконаленню форм обліку. Форма бухгалтерського обліку є сукупністю облікових регістрів, які використовуються для ведення облікових записів у певній послідовності та взаємозв’язку із застосуванням принципів подвійного запису.

Пахачук Я.Й. (ВІКНУ), Шрамко О.В. (ВІКНУ) Пахачук Я.Й., Шрамко О.В. Актуальні питання формування, використання та обліку коштів спеціального фонду військової частини Актуальні питання формування, використання та обліку коштів спеціального фонду військової частини Дана робота представляє собою теоретичний і практичний аналіз формування, використання та обліку коштів спеціального фонду військової частини Збройних Сил України.

Актуальність теми даної роботи визначається тим, що Забезпечення функціонування Збройних Сил України та задоволення усіх наявних потреб здійснюється за рахунок Державного бюджету України, який є основним джерелом фінансування. Видатки на утримання Збройних Сил України проводяться по кошторису Міністерства Оборони, який являє собою складову частину видатків Державного бюджету України. Хоча загальний фонд державного бюджету і є основним джерелом фінансування, але крім нього у військовій частині обертаються й кошти, які отримуються з дозволених законом джерел та за своєю структурою складають кошти спеціального фонду. На даному етапі розвитку економіки нашої країни, у Збройних Силах України все більше уваги приділяється знаходженню альтернативних джерел фінансування, які могли б приносити додаткові кошти у військову частину, тобто пошук саме шляхів наповнення спеціального фонду.

Так як військові фінанси є основою функціонування Збройних Сил України, тому важливим є визначення сутності їх формуванні та використанні, знаходження нових резервів господарювання у сфері військової інфраструктури щоб в кінцевому результаті підвищити обороноздатність країни. Основна особливість фінансів Збройних Сил України полягає в тому, що вони являють собою економічні стосунки з приводу формування, розподілу та використання коштів для забезпечення оборони країни, захисту її суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості. Основою формування коштів, які спрямовуються в оборонну сферу є державний бюджет. Але, крім цього певний відсоток становлять кошти, які здатні заробити в процесі виробничої діяльності військові виробничі підприємства та кошти, що акумулюються за рахунок власних надходжень. Сюди належать кошти від реалізації надлишкового майна Збройних Сил України, кошти за виконані роботи, надані послуги та надання в оренду основних фондів і майна Збройних Сил України.Pages:     | 1 |   ...   | 36 | 37 || 39 | 40 |   ...   | 59 |
 
Похожие работы:

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М.П.ДРАГОМАНОВА МОРЕВ ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ УДК 372.833 ФОРМУВАННЯ КОНСТРУКТИВНИХ УМІНЬ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ПРОЦЕСІ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ 13.00.02 Теорія і методика трудового навчання АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ-2006 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано в Південноукраїнському регіональному інституті післядипломної освіти педагогічних кадрів, Міністерство освіти і науки України. Науковий керівник:...»

«Психологія особистості. 2013. № 1(4) УДК 159.9:796.071 Василь Осьодло СУБ’ЄКТНИЙ ПІДХІД У ПСИХОЛОГІЧНОМУ СУПРОВОДІ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ ОФІЦЕРА У статті аналізуються психологічні умови розвитку суб’єктності й необхідні чинники розвитку суб’єктності офіцерів. Показано, що психологічний супровід цього процесу передбачає комплексну реалізацію в діяльності її суб’єктів дослідницькодіагностичної, проектувальної та управлінської функцій. Ключові слова: суб’єктний підхід, психологічний супровід,...»

«Міністерство освіти і науки України Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя Н Ау к 0 В І ЗАПИСКИ Психолого-педагогічні науки №З Ніжин 2009 УДК 159.9(05)540.3+37(05)540.3 ББК 88я5+74я5 Н34 НАУКОВІ ЗАПИСКИ Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя Редакційна колегія: Коваленко Є. І. кандидат педагогічних наук, професор (відповідальний редактор); Ростовський О. Я. доктор педагогічних наук, професор (заступник відповідального редактора); Абашкіна Н. Г. доктор педагогічних...»

«Техніки та інструменти управління для працівників суду УПРАВЛІННЯ В СУДАХ: ефективна комунікація ЕФЕКТИВНА КОМУНІКАЦІЯ Посібник для працівників апарату суду КИЇВ 2010 Оксана Величко та Тетяна Янковська. ЕФЕКТИВНА КОМУНІКАЦІЯ. Посібник для працівників апарату суду. – Київ, 2010. – 120 с. Художник Анастасія Шкуренко Текст видання підготовлено в рамках діяльності Проекту ЄС “Прозорість та ефективність судової системи України: компонент державної служби”. Цю книжку будь-хто з працівників суду...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М.П. ДРАГОМАНОВА ПРУС Алла Володимирівна УДК 373.5.016: 514.113 ПРИКЛАДНА СПРЯМОВАНІСТЬ ШКІЛЬНОГО КУРСУ СТЕРЕОМЕТРІЇ 13.00.02 теорія та методика навчання математики Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук КИЇВ – 2007 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова, Міністерство освіти і науки України. Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, професор...»

«МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ Український науково-дослідний інститут соціальної і судової психіатрії та наркології Прокопович Євгеній Михайлович УДК 616.89-008.12:616.833.1-001 КЛІНІКО-ПСИХОПАТОЛОГІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ КОРЕЛЯТИ АГРЕСИВНОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ ПРАВОПОРУШНИКІВ 14.01.16 Психіатрія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ 2000 Диссертацією є рукопис. Роботу виконано в Харківському державному медичному університеті. Науковий...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М. П. ДРАГОМАНОВА ФУРДУЙ Світлана Борисівна УДК 378.013.42 (043.3) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОБДАРОВАНИХ СТУДЕНТІВ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 13.00.05 – cоціальна педагогіка Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ 2009 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано на кафедрі педагогіки та психології Запорізького національного університету, Міністерство освіти і науки України. Науковий керівник – доктор...»

«НАУКОВІ ЗАПИСКИ Серія “Психологія і педагогіка” Випуск 20 Тематичний випуск: “Актуальні проблеми когнітивної психології” Острог – 2012 УДК 001. 8 + 159. 9 + 37 ББК 74 + 88 Н 34 Друкується за ухвалою вченої ради Національного університету “Острозька академія” Протокол № 10 від 29 травня 2012 року Друкується згідно з Постановою ВАК України від 10.02.2010 р. № 1 – 05/1 Редколегія випуску: Пасічник І. Д., доктор психологічних наук (відповідальний редактор). Каламаж Р. В., доктор психологічних наук....»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПІДГТОВКИ ФАХІВЦІВ ДЛЯ ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ПІДРОЗДІЛІВ Кафедра вогневої та спеціальної фізичної підготовки ЗАТВЕРДЖУЮ Начальник кафедри вогневої та спеціальної фізичної підготовки ННІПФЕКП НАВС підполковник міліції В.А. Дідковський “_”_ 2013 року ФОНДОВА ЛЕКЦІЯ з навчальної дисципліни «Вогнева підготовка» ТЕМА № 1: «Вогнева підготовка як складова частина професійної підготовки працівників ОВС». Навчальний час – 2 години...»

«Випуск 8 Студентський науковий вісник ПСИХОЛОГО–ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ Ольга БАЄВА ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ КОСТЯНТИНА ДМИТРОВИЧА УШИНСЬКОГО (магістрантка психолого-педагогічного факультету) Науковий керівник: канд. пед. наук, професор О.С. Радул К.Д. Ушинський – корифей вітчизняної і світової педагогіки. Його праці, насамперед фундаментальна монографія «Людина як предмет виховання», шкільні підручники, літературні твори для дітей, педагогічногромадська діяльність...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»