WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 35 | 36 || 38 | 39 |   ...   | 59 |

«ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів Сучасні проблеми розбудови Збройних Сил України 26 квітня 2013 ...»

-- [ Страница 37 ] --

На мій погляд, незважаючи на наявність ґрунтовних наукових праць вітчизняних фахівців у сфері оборонного будівництва, національної безпеки, євроатлантичної інтеграції України та співробітництва з безпековими міжнародними інституціями, та зважаючи на постійну зміну світової геополітичної кон’юнктури, слід досліджувати шляхи посилення міжнародної позиції України в безпекових питаннях, формувати підходи та пропозиції щодо зростання іміджу і впливу нашої держави в загальноєвропейському та глобальному безпековому просторі.

Постає питання, у який спосіб краще посилити безпеку української держави? Скільки ресурсів та фінансів необхідно для досягнення рівня й можливості самостійно і повноцінно захищати нашу країну, коли вона залишиться один на один із вірогідним противником? Треба усвідомлювати, що позаблоковість – це своєрідна відторгненість та ізоляція, у тому числі й від допомоги, але не від загроз. Навіть навпаки, позаблоковість, як певне безпекове сирітство, більше провокує зазіхання на нашу економіку та державу. Українська історія підказує, що завжди може знайтися хтось охочий до землі нашого народу. Хоч усі держави-сусіди декларують свою миролюбність та волю до співробітництва, проте час від часу то лунають претензії стосовно кордонів, то хтось намагається втрутитися у наші внутрішні справи.

Будь-кому зрозуміло, що коли грошей не вистачає на самостійне забезпечення оборони, то альтернативи колективній безпеці немає. Тут заперечень у розумної людини не буде.

Наразі Україна може обирати з двох колективних систем безпеки, які фактично функціонують поруч із нею: це євроатлантична, у вигляді Організації Північноатлантичного договору (НАТО), та євразійська, основою якої є Організація Договору з колективної безпеки (ОДКБ). З першою Україна межує на заході країни, з другою – на півночі та сході.

Членство України в НАТО – необхідна, хоч і недостатня умова вступу нашої країни в ЄС, щоб там офіційно не заявляли про необов’язковість цього зв’язку європейські державні діячі та політики. Ми ж не Швеція або Фінляндія, не той маємо рівень розвитку і надійності. Тому, коли хочемо бути в Євросоюзі, треба вступати до НАТО. А чи дійсно у сфері національної безпеки найактуальнішим нині є питання вступу до НАТО? Прагматична людина все ж таки може дійти висновку, що ймовірність збройного нападу з Півночі, яким лякають деякі політики, що воліють уже завтра бачити Україну в НАТО, настільки мала, що цю загрозу варто розглядати радше як теоретичну, як таку, що навряд чи в найближчі роки виросте до скільки-небудь помітних значень. Отже, тут сьогодні не існує небезпеки для життя людей.

Україна у будь-якому випадку є та залишатиметься об’єктом впливу глобальних – а надто, європейських – тенденцій і сферою інтересів Заходу. Але, проголосивши про намір стати членами НАТО (та ЄС), вона змінює режим такого впливу й отримує найбільш реалістичну перспективу підвищення власної активної ролі. Водночас, подібний вплив, так само, як і політика євроатлантичної інтеграції, не має в Україні достатньо сприятливого середовища та перетворюється на один із чинників внутрішніх суперечностей.

На шляху євроатлантичної інтеграції наша держава повинна вирішити дві проблеми у стосунках з Росією. Перша – усунути всі штучні перешкоди для реалізації своїх інтересів на міжнародній арені, унеможливити будь-які претензії на особливі права з боку РФ. Друга – встановити з Росією тісне партнерство, яке б ґрунтувалося на принципах міжнародного права, європейських традицій і стало органічною складовою системи міжнародних відносин.

Підготовка до набуття членства в Альянсі потребує досягнення відповідних показників у всіх сферах суспільного життя, при цьому оборонний сектор є тільки складовою такого процесу.

Морозовський П.П. (ВІКНУ) Морозовський П.П. Оптимізація взаємодії військової частини з органами Державної казначейської служби України Оптимізація взаємодії військової частини з органами Державної казначейської служби України Держава виконує свої функції за допомогою формування і використання бюджетних коштів. Практичну дієвість бюджетної системи у розрізі фінансового функціонування забезпечує касове виконання державного бюджету за доходами і видатками. Його суть полягає в організації роботи щодо прийому та зарахування коштів, які надходять на рахунки відповідних бюджетів, зберіганні грошових коштів, видачі цих коштів на заходи, передбачені бюджетом на відповідний рік, здійсненні обліку та складання звітності про касове виконання бюджетів.

Відповідно до Бюджетного кодексу України Державна казначейська служба є одним з учасників бюджетного процесу і наділена широкими бюджетними повноваженнями. Основне призначення служби як фінансового інституту – забезпечення обслуговування та оперативне управління бюджетними коштами.

Це завдання охоплює широкий спектр функцій органів Казначейства, виконання яких адекватне їх ролі у бюджетно-податковій політиці, що проводиться в державі.

Діючим законодавством визначено, що усі військові частини Міністерства оборони України зобов’язані зберігати грошові кошти на реєстраційних та спеціальних реєстраційних рахунках, які відкриваються в установах ДКСУ.

Такий порядок зберігання грошових коштів дозволяє:

– здійснювати органами ДКСУ попередній контроль за дотриманням розпорядниками коштів кошторисів доходів та видатків;

– здійснювати витрати з ДБУ безпосередньо на фінансування розпорядників коштів третього ступеня, що значно збільшує термін знаходження коштів в ДКСУ;

– здійснювати контроль за створенням і витрачанням позабюджетних коштів установ.

Актуальність теми зумовлена необхідністю впровадження сучасної та досконалої системи взаємовідносин військових частин з органами Державної казначейської служби України та банками, для підвищення обороноздатності всіх військових формувань та їх бойової та мобілізаційної готовності.

На сьогоднішній день взаємовідносини військової частини з установами ДКСУ та банків перебувають у стані постійного реформування з метою організації їх таким чином, щоб забезпечити максимально чітке і планомірне виконання кошторису доходів і видатків військової частини, а також цільове використання виділених асигнувань.

Домінуюча роль в процесі взаємовідносин належить установам Державної казначейської служби, через які здійснюється фінансування розпорядників і контроль за використанням ними коштів ДБУ.

Основним завданням Державної казначейської служби є удосконалення системи ефективного управління коштами Державного бюджету України та процедур попереднього контролю за їх витрачанням. Але на сьогоднішній день казначейська система виконання бюджету має багато недоліків у процесі взаємовідносин з військовими частинами, організаціями та установами Міністерства оборони України.

Нешута Т.В. (ВІКНУ), Кузьмич О.І. (ВІКНУ) Нешута Т.В., Кузьмич О.І. Шляхи вдосконалення системи заробітної плати в Збройних Силах України із застосуванням світового досвіду Шляхи вдосконалення системи заробітної плати в Збройних Силах України із застосуванням світового досвіду На сучасному етапі розбудови Української держави актуальним постає питання реалізації державної політики соціального захисту працюючих, основними інструментами якої є методи задоволення матеріальних потреб і раціональна організація заробітної плати. Залежно від зміни соціальних умов змінюється і зміст заробітної плати, покладені на неї функції, принципи організації оплати праці. Ці процеси потребують ґрунтовного дослідження, оскільки недосконала система регулювання оплати праці, застарілі принципи її побудови і низький рівень заробітної плати спричиняють руйнування зацікавленості зайнятих спеціалістів в ефективній трудовій діяльності та професійному зростанні.

Проаналізувавши сучасний стан організації заробітної плати в Збройних Силах України, ми дійшли до висновку, що на даному етапі система заробітної плати в Збройних Силах України має певні недоліки, а саме:

– низький рівень оплати праці;

– надтарифна частина заробітної плати окремих категорій працівників значно перевищує її тарифну частину, а посадові оклади не виконують основну функцію оцінки результатів праці;

– рівень заробітної плати та міжпосадові співвідношення в оплаті праці не забезпечують належної мотивації;

– необґрунтованість диференціації тарифних ставок і посадових окладів працівників, які виконують однакову за рівнем складності та функціональними ознаками роботу;


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Розглянувши досвід організації заробітної плати в системі соціальнотрудових відносин зарубіжних країн, ми дійшли висновку, що основними напрямками удосконалення системи заробітної плати в Збройних Силах України є:

– розроблення критеріїв та механізмів віднесення посад працівників Збройних Сил України до розрядів Єдиної тарифної сітки;

– систематизація доплат і надбавок до основної заробітної плати, які встановлюються працівникам Збройних Сил України, з метою оптимізації структури їх заробітної плати та підвищення питомої ваги основної заробітної плати;

– усунення необґрунтованих диспропорцій у рівні оплати праці працівників, які виконують однакову за рівнем складності та функціональними ознаками роботу;

– удосконалення системи преміювання працівниківЗбройних Сил України залежно від їх внеску в результат роботи установи, закладу або організації.

Ніцевич Д.В. (ВІКНУ) Ніцевич Д.В. Планування як складова управління господарською діяльністю військової частини Планування як складова управління господарською діяльністю військової частини Ще з 20-х років XX століття у колишньому Радянському союзі було започатковано директивне планування. Особливістю якого було те, що єдиний народногосподарський план розроблявся в масштабах країни. Через дерективне планування держава координувала ведення господарства. За своїм змістом він був розкладкою обов’язкових завдань для учасників суспільного виробництва і розглядався як юридичний закон. Проте такий спосіб планування був не об’єктивним, оскільки не здійснювався детальний аналіз потреби на ринку в товарах чи послугах, що надавались.

З переходом до ринкової економіки, планування господарської діяльності в межах держави припинило своє функціонування, натомість більше уваги стало приділятись плануванню господарської діяльності кожного окремого підприємства, зокрема і військових частин.

Слово "план" походить від латинського слова planum – площина, рівне місце. Спочатку цей термін використовувався на позначення креслення (малюнка), що характеризує певну ділянку в масштабі площини. Потім його стали застосовувати для визначення (опису) проектів, реалізація яких передбачає систему взаємозв’язаних завдань, показників та розрахунків.

Планування – це цілеспрямована інтелектуальна діяльність людей, що має на меті визначення цілей і завдань функціонування певних систем (підпримство, район, держава тощо) та шляхів і методів досягнення цих цілей і завдань. Тобто планування передбачає прийняття заздалегідь рішення про те, що робити, коли робити, хто і як буде робити, проектування бажаного майбутнього та ефективних шляхів його досягнення.

Сьогодні ж існують фактори, які обмежують використання фінансового планування у військовій частині:

1. Високий ступінь невизначеності на українському ринку, пов’язаний із глобальними змінами в усіх сферах суспільного життя (їх непередбачуваність ускладнює планування);

2. Незначна частка підприємств, які мають фінансові можливості для здійснення серйозних фінансових розробок;

3. Відсутність ефективної нормативно-правової бази вітчизняного бізнесу.

Від так шляхами вдосконалення фінансового планування у військовій частині має стати:

– використання при фінансовому плануванні достатньої інформаційної бази, яка б відповідала вимогам за своєю кількістю і за якістю.

– наукова обґрунтованість фінансового планування;

– політика цін;

– витрати на планування повинні раціонально співвідноситися з отриманими результатами;

– розроблена система планів повинна допускати можливість коригування при зміні зовнішніх умов стану військової частини.

Планування повинно охоплювати всі галузі діяльності військової частини, а також всі етапи, дії та операції як господарських процесів, так і процесів управління. Якщо при плануванні щось випаде з сфери уваги керівника, то неминуче виникнення у цій ланці неузгодженості, і як наслідок цього зривів або порушення фінансово-господарської діяльності військової частини.

Опришко Р.Г. (ВІКНУ) Опришко Р.Г. Модернізація організації ведення бухгалтерського обліку у військових частинах Модернізація організації ведення бухгалтерського обліку у військових частинах З метою удосконалення системи бухгалтерського обліку у військовій частині з урахуванням вимог міжнародних стандартів, державою було розроблено Стратегію модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007–2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів

України від 16.01.07 № 34, яка має на меті забезпечити:

– модернізацію фінансових органів у військових частинах;

– забезпечити казначейське обслуговування військових частин;

– адаптацію бюджетної системи, створеної на засадах програмно-цільового методу, до нових методологічних принципів системи бухгалтерського обліку;

– посилення контролю з боку органів Державного казначейства за дотриманням єдиних правил ведення бухгалтерського обліку і складення звітності;

– удосконалення системи підготовки та перепідготовки кадрів фінансових органів військових частин.

Головним завданням Стратегії є удосконалення методології та перехід на єдині методологічні засади, а також створення уніфікованого організаційного та інформаційного забезпечення бухгалтерського обліку і звітності у військових частинах.

Відповідно до цього наказом Міністерства фінансів України "Про затвердження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному сектор" від 24.12.2010 № 1629 та відповідно до останніх змін від 17.12.2012, було затверджено національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі, які мають використовуватись військовими частинами:

102 "Консолідована фінансова звітність";

103 "Фінансова звітність за сегментами";

124 "Доходи";

125 "Зміни облікових оцінок та виправлення помилок";

126 "Оренда";

127 "Зменшення корисності активів";

128 "Забезпечення, непередбачені зобов’язання та непередбачені активи";

129 "Інвестиційна нерухомість".Pages:     | 1 |   ...   | 35 | 36 || 38 | 39 |   ...   | 59 |
 
Похожие работы:

«Управління освіти і науки Полтавської облдержадміністрації Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В. Остроградського Обласний центр практичної психології і соціальної роботи Соціальний педагог загальноосвітнього навчального закладу: перші кроки (довідниково-методичний посібник) Полтава-2006 Соціальний педагог загальноосвітнього навчального закладу: перші кроки (довідниково-методичний посібник) // Автор-укладач Сухенко Я.В. Полтава: ПОІППО, 2006. – 80 с....»

«Національна академія педагогічних наук України Інститут психології імені Г. С. Костюка Волеваха Ірина Борисівна УДК 371.132: 159.9 ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТНОЗДАТНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Київ – 2010 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Інституті психології імені Г.С. Костюка НАПН України, лабораторія екологічної...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ Затверджено Вченою Радою економічного факультету Протокол № 7 від 23 квітня 2010 р. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Теорія та практика менеджменту» для спеціальності 6050200 « Менеджмент організацій» (всіх форм навчання) Донецьк 2010 Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Теорія та практика менеджменту» для спеціальності 6050200 « Менеджмент організацій» (всіх...»

«УДК: 658.8:659.113.25 С. Я. Касян, Ю. В. Лукасевич Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара СПОЖИВЧА МОТИВАЦІЯ ПОКУПКИ ТОВАРІВ СЕЛЕКТИВНОГО ПОПИТУ © Касян С. Я., Лукасевич Ю. В., 2012 Наведено результати практичного дослідження мотивів поведінки споживачів на основі методу опитування, а саме анкетування. Проведене дослідження дало змогу зробити висновки щодо виконання завдань зі стимулювання придбання товару споживачами. Дослідження закладає основу для подальших пошуків...»

«Інститут психології імені Г.С. Костюка АПН України АКТУ АЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ Том 12 ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ ТВОРЧОСТІ Випуск 4 За редакцією В.О. Моляко Вид-во ЖДУ імені Івана Франка Житомир ББК 88.45 А43 У ДК 159.928 +159.954 + 159.955 Друкується за ухвалою вченої ради Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України Зареєстровано постановою президії ВАК України (№ 0105/9 від 8 /09/ 1999р.) Редакційна колегія: Моляко В.О., академік АПН У країни, доктор психол. наук, професор; Коваленко А.Б.,...»

«Техніки та інструменти управління для працівників суду УПРАВЛІННЯ В СУДАХ: ефективна комунікація ЕФЕКТИВНА КОМУНІКАЦІЯ Посібник для працівників апарату суду КИЇВ 2010 Оксана Величко та Тетяна Янковська. ЕФЕКТИВНА КОМУНІКАЦІЯ. Посібник для працівників апарату суду. – Київ, 2010. – 120 с. Художник Анастасія Шкуренко Текст видання підготовлено в рамках діяльності Проекту ЄС “Прозорість та ефективність судової системи України: компонент державної служби”. Цю книжку будь-хто з працівників суду...»

«Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів П роф ільний рівень Рекомендовано Міністерством освіти 11щуки України С.Б. Гавриш В.Л. Сутковий Т.М. Філіпенко Київ «Генеза» ББК 67я72 Г Рекомендовано Міністерством освіти і науки України ( наказ МОН України № 235 від 16.03.2011 р.) Психолого-педагогічну експертизу проводив Інститут педагогіки НАПН України. Гавриш С.Б. Г12 Правознавство : підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл.: проф. рівень /С.Б. Гавриш, В.Л. Сутковий, Т.М....»

«катування та жорстоке поводження з дітьми в україні ХаркІВ «праВа людини» ББК 67.9(4УКР) К 29 Художник-оформлювач Захаров Б. Є. На обкладинці — твір Джотто ді Бондоне «Побиття немовлят». Фреска капели дель Арена в Падуї. 1305 р.Автори: Михайло Романов, правник, к.ю.н. — розділ І Геннадій Токарeв, правозахисник, адвокат — розділи ІІ, ІІІ, V, VІ, VІІ, VІІІ Віктор Пушкар, соціальний психолог, к.п.н. — розділ ІV Наталія Картопольцева, психолог — розділи ІІ, ІІІ Здійснено в рамках проекту за...»

«Випуск 8 Студентський науковий вісник ПСИХОЛОГО–ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ Ольга БАЄВА ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ КОСТЯНТИНА ДМИТРОВИЧА УШИНСЬКОГО (магістрантка психолого-педагогічного факультету) Науковий керівник: канд. пед. наук, професор О.С. Радул К.Д. Ушинський – корифей вітчизняної і світової педагогіки. Його праці, насамперед фундаментальна монографія «Людина як предмет виховання», шкільні підручники, літературні твори для дітей, педагогічногромадська діяльність...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ Методичні рекоМендації щодо забезпечення саМостійної роботи студентів здисципліни “актуальні проблеМи МенеджМенту” (длямагістрів) Київ 2007 Підготовлено доцентом кафедри менеджменту Л. О. Згалат-Лозинською Затверджено на засіданні кафедри менеджменту (протокол № 9 від 18.04.07) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом згалат-лозинськал.о.Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»