WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 33 | 34 || 36 | 37 |   ...   | 59 |

«ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів Сучасні проблеми розбудови Збройних Сил України 26 квітня 2013 ...»

-- [ Страница 35 ] --

Нажаль передбаченні асигнування на Міністерство оборони з Державного бюджету України трохи більше 1 % ВВП. Це майже втричі менше від прийнятого рівня видатків для потреб армії в сусідніх країнах. А для України, як позаблокової держави це негативно характеризує спроможність відреагувати на сучасні загрози.

Ми бачимо, що уряд разом з керівництвом прагнуть до модернізації та оптимізації Збройних сил без зменшення видатків на оборону. Це в свою чергу дає нам гарантії на отримання в майбутньому професійної армії, котра зможе виконати покладені на неї завдання.

Таким чином, ця тема якомога ширше розкриває доцільність видатків на оборону, та є дуже актуальною на сьогоднішній день.

Лога С.І. (ВІКНУ), Ільченко С.М. (ВІКНУ) Лога С.І., Ільченко С.М. Актуальні питання нормативно-правового регулювання військовослужбовців та членів їх сімей Актуальні питання нормативно-правового регулювання військовослужбовців та членів їх сімей У ст. 17 Конституції України визначено, що держава забезпечує соціальний захист громадян України, які перебувають на службі у Збройних Силах України та в інших військових формуваннях, а також членів їхніх сімей.

Військовослужбовці є рівноправними громадянами держави й мають повний обсяг прав та свобод, визначених міжнародними правовими нормами та відповідними конституційними засадами, серед яких важливе місце посідає право на соціальне забезпечення.

Нагальна потреба надання державою військовослужбовцям відповідних гарантій і компенсацій, які певним чином мають відшкодовувати додаткові навантаження, пов’язані з особливостями виконання обов’язків, викликана сучасними негативними тенденціями в суспільстві, такими як нівелювання престижу військової служби, зниження рівня боєздатності Збройних Сил України, економічна неспроможність держави в повному обсязі виконати взяті на себе зобов’язання щодо соціального забезпечення військовослужбовців.

На цей час тривають процеси, пов’язані з оптимізацією чисельності особового складу Збройних Сил України та заходами, спрямованими на оновлення та модернізацію їх технічної складової. Відповідно до програми реформування Збройних Сил України в найближчий час значна кількість особового складу має бути звільнена в запас. Але в умовах складної ситуації в економічній сфері держави відповідне соціальне забезпечення є вкрай складним завданням, яке не завжди забезпечується чинним законодавством.

Тому політичні діячі, військові начальники, вчені постійно намагаються знайти шляхи рішення завдання щодо вдосконалення механізму соціального забезпечення військовослужбовців, провідна роль у регулюванні якого належить державі.

Лойшин А.А. (НУОУ) Лойшин А.А. Сучасні проблеми розбудови Збройних Сил України Сучасні проблеми розбудови Збройних Сил України Після проголошення позаблоковості України, країна може у військовому відношенні розраховувати в разі військової загрози тільки на свої сили - на власну армію і підготовлений мобілізаційний ресурс.

В кожній державі існує певний граничний рівень витрат на оборону. Якщо він низький – збройні сили є малоефективними. Світова практика свідчить, що видатки розподіляються наступним чином: 45-50 % фінансування на утримання військ; 25–30 % – інвестиції на розвиток озброєння та військової техніки, інфраструктуру, відновлення непорушних запасів та реформування; 20–25 % – на підготовку військ.

У 2013 році на підготовку Збройних Сил України виділено 978,3 млн.

грн., тобто 6,4 % (у 2012 році – 6,1 %) від загального бюджету Міністерства оборони України на 2013 рік (15 315,1 млн. грн.), 0,97 % від ВВП країни, а загальноприйнятий рівень фінансування збройних сил провідних країн світу складає не менш 2 % від ВВП. Критична межа фінансування збройних сил, за якою починається їх руйнація, складає 1 %.

Для виконання заходів, визначених Президентом України щодо формування боєздатних, мобільних, оптимальних за кількістю озброєння та чисельністю Збройних Сил України, необхідно внести зміни до Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік", передбачивши видатки Міністерству оборони України в сумі 18 798,0 млн.

грн., із них:

– 3 503,2 млн. грн. (18,6 %) – озброєння та військова техніка;

– 1 417,2 млн. грн. (7,6 %) – підготовка Збройних Сил;

– 13 847 млн. грн. (73,8 %) – утримання Збройних Сил.

Одним із найважливіших гострих питань під час розбудови Збройних Сил України є фінансування заходів бойової підготовки, яке здійснюється неритмічно та не задовольняє потреби військ, залишається однією з головних проблем.

Лише завдяки перерозподілу наявних фінансових ресурсів та спрямування їх насамперед на підготовку Об’єднаних сил швидкого реагування вдається дещо підвищити показники підготовки військових частин, але не можна вести мову і про якісне навчання Основних сил оборони, якщо рівень їхнього фінансування дозволяє проводити тільки одиночну та командирську підготовку. Тому через брак коштів доводилося коригувати розроблені плани і спрощувати форми проведення високозатратних заходів, а від деяких заходів узагалі відмовлятися.

Лубенець А.С. (ВІКНУ) Лубенець А.С. Актуальні питання пенсійного забезпечення осіб, звільнених із військової служби Актуальні питання пенсійного забезпечення осіб, звільнених із військової служби Реформування державних структур, у тому числі й Збройних Сил Украни, обумовило необхідність посилення соціально-економічної захищеності військовослужбовців. Військовослужбовці України мають всі права і свободи громадян, що визначені Конституцією України та іншими законами і нормативно-правовими актами України. Соціальний захист інтересів військовослужбовців, членів їхніх сімей – один із основних напрямів соціальної політики України. "Держава забезпечує соціальний захист громадян України, які перебувають на службі у Збройних Силах України та в інших збройних формуваннях, а також членів їхніх сімей".

Зокрема, із цієї конституційної норми випливає, що військовослужбовці – категорія громадян, що підлягає соціальному захисту. А також разом з військовослужбовцями соціальному захисту підлягають члени їх сімей.

Маючи специфічну сферу діяльності, військовослужбовці виконують соціально-відповідальні функції, покладені на них державою і суспільством, тому, як і всі люди, мають потребу в предметах споживання, послугах, житлі, необхідних їм для якісного виконання військового обов’язку. Неможливість задоволення тих або інших потреб позначається на якості виконування обов’язків.

Складні політичні події, що переростають часом у збройні конфлікти, незважені політичні рішення, здатні поставити перед військовослужбовцями протягом короткого часу проблему: як бути? Факти говорять про те, що військовослужбовці та їхні родини позбавляються іноді найнеобхіднішого для існування. І як тоді у такому випадку можна вимагати від військовослужбовця якісного виконання своїх військових обов’язків, коли його родина позбавлена мінімальних умов існування (житлових умов, якісного харчування, необхідного медичного обслуговування). Практика підтверджує, що військовослужбовці мають визначені права, а практична їх реалізація представляє сьогодні суперечну проблему, що загострюється разом з різким скороченням чисельності у Збройних Силах.

Діяльність держави щодо соціально-правового захисту спрямована на вирішення проблем соціальної захищеності, яка у свою чергу є досить складним та багатогранним процесом.

Лук’янчук В.К. (ВІКНУ), Ульянов К.Є. (ВІКНУ) Лук’янчук В.К., Ульянов К.Є. Організація та шляхи вдосконалення бухгалтерського обліку у військовій частині Організація та шляхи вдосконалення бухгалтерського обліку у військовій частині В умовах реформування економіки України, а особливо бухгалтерського обліку в сфері державного сектору актуальними постають питання пов’язані з інтеграцією обліку України у міжнародні стандарти обліку.

Проблема запровадження міжнародних стандартів виникла з необхідності гармонізації законодавства України з питань обліку бухгалтерського обліку та фінансової звітності до вимог міжнародного законодавства та відсутності можливості співставлення даних про фінансовий стан держави з аналогічними звітними даними іноземних країн.

Основними напрямами реалізації даної проблематики є удосконалення бухгалтерського обліку та звітності, створення уніфікованої організаційної системи фінансової служби військових частин та уніфікованої інформаційної облікової системи.

Підготовчими заходами щодо впровадження національних стандартів обліку є розробка плану рахунків бухгалтерського обліку, створення методологічної бази щодо застосування стандартів, навчання персоналу, створення програмного забезпечення.

Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Перевагами використання єдиного плану рахунків є відображення операцій по касовому методу та методу нарахувань, і складання фінансової звітності відповідно до вимог міжнародних стандартів, відображення усіх операцій через кореспонденцію рахунків окремо по виконанню кошторису та бюджету, можливість використовувати усіма суб’єктами державного сектору. Удосконалення методологічної бази щодо застосування міжнародних стандартів передбачає розроблення інструкції по застосуванню плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, порядку заповнення форм фінансової звітності в державному секторі, а також методичних рекомендацій щодо застосування національних положень бухгалтерського обліку в державному секторі.

Уніфікована організація облікової системи підвищить ефективність використання бюджетних коштів та покращення фінансової дисципліни в державному секторі України, зменшить бюджетні правопорушення, унормує питання організації роботи фінансової служби та начальника цієї служби, а також врегулює питання організації та координації діяльності начальників фінансовоекономічного органу і контроль за виконанням ними своїх повноважень.

Удосконалення системи бухгалтерського обліку можливо реалізувати завдяки розробці та запровадженню національних стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі, з урахуванням вимог міжнародних стандартів або повного прийняття міжнародних стандартів в якості національних стандартів, або розробки власних національних стандартів на основі міжнародних, що є більш доцільним, оскільки дозволяє адаптувати особливості національної системи обліку. Дані заходи були вже розпочаті ще в 2009 році, тоді вперше було запроваджено 1 НП(с)БОДС, у 2010 – 11, 2011 – 3, у 2012 – 4.

Ляпін М.В. (ВІКНУ), к.е.н. Чімишенко С.М. (ВІКНУ) Ляпін М.В., Чімишенко С.М. Роль грошового забезпечення в системі матеріального забезпечення військовослужбовців Роль грошового забезпечення в системі матеріального забезпечення військовослужбовців Для успішного рішення завдання підвищення бойової готовності військ обов’язковою умовою є повне використання усіх факторів, які здійснюють вплив на бойову готовність. Серед них важливу роль відіграє винагородження за працю i стимулювання фінансовими методами якості i результативності військової праці.

В систему матеріального забезпечення військовослужбовців входять такі види забезпечення: продовольче, речове, житлове, медичне та грошове. Але основну роль відіграє звичайно грошове забезпечення, оскільки воно є чи не єдиним джерелом доходу військовослужбовців Збройних Сил України та спрямоване на забезпечення основних соціокультурних потреб.

Грошове забезпечення принципово відрізняється від заробітної плати робочих і службовців. Воно побудоване з урахуванням вимог економічного закону розподілу за працею.

Грошове забезпечення – це доля національного доходу, яку в грошовій формі отримують військовослужбовці для задоволення своїх матеріальних та культурних потреб з урахуванням особливості військової служби і порядку її проходження різними категоріями військовослужбовців.

Питання організації грошового забезпечення військовослужбовців, приведення норм грошового забезпечення згідно до реального стану життя і діяльності військовослужбовців укріплюють не лише бойову готовність військ, частин і закладів, підвищують професійну майстерність військовослужбовців, але є визначальними в системі комплектування Збройних Сил України висококваліфікованими спеціалістами.

Ігнорування в оплаті військовослужбовцям специфічних особливостей військової служби тягне за собою прагнення позбутися військової служби її складнощів, що не сповільнить відбитися на стані військової дисципліни і боєздатності військ і сил флоту. Таким чином матеріальні стимули, поряд.

з моральними, усвідомлення військовослужбовцями своєї відповідальності за захист батьківщини, дозволяють підвищувати якість і ефективність бойової підготовки особового складу.

Основою ж матеріального забезпечення військовослужбовців є грошове забезпечення, яке дозволяє посилити матеріальну зацікавленість в досягненні високих показників бойової підготовки, а недооцінка достатнього рівня грошового забезпечення військовослужбовців веде до негативних явищ у житті Збройних Сил України в цілому.

–  –  –

Актуальні питання матеріальної відповідальності військовослужбовців за шкоду, заподіяну державі Актуальність теми зумовлена необхідністю всебічного захисту державного майна, що знаходиться в оперативному управлінні Міністерства Оборони України.

Законодавство зобов’язує винних осіб відшкодувати збитки, спричинені з їх вини, і встановлює певні обмеження їх матеріальної відповідальності, а також порядок її відшкодування. Відповідальність, як правило, обмежується певною частиною грошового забезпечення винної особи, що передбачає гарантії збереження грошового забезпечення. Також законодавство, з іншого боку, зобов’язує керівництво створити умови, необхідні для нормальної праці й забезпечення порядку зберігання виданого майна.

Матеріальна відповідальність військовослужбовців за шкоду, заподіяну державі, є самостійним видом юридичної відповідальності за військовим правом та особливою мірою матеріального впливу. Тому для більш глибокого проникнення у сутність матеріальної відповідальності за шкоду, заподіяну державі (військовому майну), необхідно з’ясувати її мету та призначення у суспільстві.

Слід зазначити, що у відповідності з діючим військовим законодавством, зокрема Положенням про матеріальну відповідальність, вид майна, псування, знищення, втрата якого спричинила шкоду державі має суттєве значення для визначення виду матеріальної відповідальності за шкоду, заподіяну державі, а відповідно й для порядку стягнення заподіяної шкоди.

Дуже гостро стоїть проблема розкрадання військового майна. Вона пов’язана, перш за все, з незадовільним веденням обліку, звітності, неправильним оформлення операцій з майном. Розкрадання різняться між собою за формами, видами і місцем здійснення, хоча визначеної класифікації немає.Pages:     | 1 |   ...   | 33 | 34 || 36 | 37 |   ...   | 59 |
 
Похожие работы:

«МАРИЧ Євген Васильович, МАРЧУК Ростислав Петрович Боротьба з корупцією Посібник для державних службовців Київ – 2011 ЗМІСТ ВСТУП 1. КОРУПЦІЯ ЯК СОЦІАЛЬНЕ ЯВИЩЕ § 1. Історія походження корупції § 2. Поняття та сутність корупції § 3. Боротьба з корупцією в органах державної влади 2. СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ТА МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ КОРУПЦІЇ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ. 21 § 1. Соціальні передумови як системні детермінанти корупції. 21 § 2. Політичні та ідеологічні передумови корупції § 3....»

«О. С. Кочарян, Є. В. Фролова, В. М. Павленко СТРУКТУРА МОТИВАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» О. С. Кочарян, Є. В. Фролова, В. М. Павленко СТРУКТУРА МОТИВАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ Навчальний посібник Харків «ХАІ» 2011 УДК 378.015.3:005.32 (075.8) ББК 88.4я73 К 75 Рецензенти: д-р психол. наук, проф. О. Ф. Іванова, д-р психол. наук, проф. О. К....»

«КОНСОРЦІУМ МБФ «ФОНД РОЗВИТКУ КАРПАТСЬКОГО ЄВРОРЕГІОНУ» ТА МІЖНАРОДНИЙ ФОНД «ВІДРОДЖЕННЯ» Проект «Підтримка вразливих груп населення у Західній Україні в період кризи» ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ ТА ОЦІНКИ РЕАЛІЗАЦІЇ МІКРО-ГРАНТОВИХ ПРОЕКТІВ Звіт підготував: Петро Лазарчук Львів – 2012р. Проект «Підтримка вразливих груп населення у Західній Україні в період кризи»ЗМІСТ: # Назва розділу Ст. I. Вступ. Загальна інформація про Проект «Підтримка вразливих груп населення у Західній Україні в...»

«УДК. 37.048.4 Меркулова Світлана Іванівна, аспірант ЦІППО АПН України, в. о. зав. кафедри рекламної лінгвістики, доцент ВНЗ Інститут Реклами м. Київ Педагогічна спрямованість старшокласників на подальший вибір професії Стаття присвячена проблемам відповідності професіограми вчителя і психолого-педагогічного портрету старшокласника, а також, педагогічній спрямованостіі старшокласників на подальший вибір професії вчителя. Проблема складається у ранньому виявленні педагогічної спрямованості...»

«Особливості діагностичної роботи з дітьми з гіперактивним розладом та дефіцитом уваги. 1 Мушкевич М. І. УДК 159.922.7 Мушкевич М. І., кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри медичної психології та психодіагностики ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИЧНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ З ГІПЕРАКТИВНИМ РОЗЛАДОМ ТА ДЕФІЦИТОМ УВАГИ В статті описано особливості діагностичної роботи з дітьми з гіперактивністю та дефіцитом уваги, виділено основні симптоми синдрому, представлено методи та способи діагностичної...»

«Терещук Андрій кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методики трудового і професійного навчання Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ЯК ПРОВІДНИЙ ШЛЯХ ПРОФІЛІЗАЦІЇ СТАРШОЇ ШКОЛИ У статті розглядаються питання особистісно-орієнтованого підходу у навчанні як провідного напрямку профілізації старшої загальноосвітньої школи. Достатньо широко розглянуто поняття особистості з точки зору психолого-педагогічних досліджень...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” Кафедра педагогіки і психології управління соціальними системами О.Г. Романовський, О.С. Пономарьов, Б.М. Лебедєв, І.А. Юрьєва МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ВИКОНАННЮ ПРОГРАМИ СТАЖУВАННЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 8.000007 “АДМІНІСТРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ” Харків 2005 Рецензент: В.Я. Заруба, д-р. екон.наук, проф., зав. каф. економічної кибернетики та маркетингового менеджменту Содержание Вступ 1....»

«Інститут психології імені Г.С. Костюка АПН України АКТУ АЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ Том 12 ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ ТВОРЧОСТІ Випуск 4 За редакцією В.О. Моляко Вид-во ЖДУ імені Івана Франка Житомир ББК 88.45 А43 У ДК 159.928 +159.954 + 159.955 Друкується за ухвалою вченої ради Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України Зареєстровано постановою президії ВАК України (№ 0105/9 від 8 /09/ 1999р.) Редакційна колегія: Моляко В.О., академік АПН У країни, доктор психол. наук, професор; Коваленко А.Б.,...»

«Кочарян Александр Суренович, Харьковский национальный университет им.Каразина,Зав.кафедрой психотерапии Kocharyan Alexander Suren, Kharkiv National University Karazina, Head of Department of psychotherapy Макаренко Амалия Алексеевна, Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е.Жуковского ХАИ, Доцент кафедры психологии Makarenko Amalia Alekseevna, National Aerospace University. HAI Zhukovsky, Associate Professor of Psychology Сейдаметова Севиль Ильмиевна, Республиканское высшее учебное...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Сер. пед. 2009. Вип. 25. Ч. 1. С. 279–287 Ser. Pedagog. 2009. Vol.25. P. 1 P. 279–287 УДК 378.633.011.31 ПРОВІДНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА ВИЩОГО ЕКОНОМІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ВИКЛИКІВ Людмила Медвідь Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана просп. Перемоги, 54/1, 03057 Київ, Україна Розглянуто провідні аспекти діяльності викладача вищого економічного навчального закладу в контексті сучасних...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»