WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 31 | 32 || 34 | 35 |   ...   | 59 |

«ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів Сучасні проблеми розбудови Збройних Сил України 26 квітня 2013 ...»

-- [ Страница 33 ] --

2. Особливістю Інтернету як носія комунікації є те, що для інформування споживачів про дії компанії щодо стимулювання збуту немає потреби використовувати інші мас-медіа, адже оголошення про конкурси, знижки чи купони можна роміщувати одразу тут же, використовуючи сайт компанії, її партнерів або пошукових серверів. Поява Інтернетунадаламожливість зміни чи оновлення інформації в реальному часі.

3. Поширення набуває допоміжний інструмент маркетингових інтернеткомунікацій – таргетинг, який дозволяє виділити цільову аудиторію і взаємодіяти тільки з нею. Наприклад за географічними ознаками; певною тематикою сайтів; специфікою інтересів чи поведінкою споживачів у Інтернеті тощо.

4. Продавець і покупець можуть знаходитись далеко один від одного, але електронне спілкування за допомогою відеоконференцій чи електронної пошти дозволяють повністю нівелювати відстань і презентувати всі плюси товару та переконати покупця віддати за нього гроші. Це дозволяє зосередити всіх фахівців з особистих продажів в одному місці, а отже, дає можливість більш раціонально та динамічно ними управляти.

Отже, сучасні технології мають значний вплив не лише на товари та послуги, а й на засоби комунікацій. Інтернет є надзвичайно перспективним інструментом маркетингових комунікацій, і відкриває перед компаніями численні можливості. В умовах сучасного розвитку бізнесу дуже складно уявити успішне підприємство, яке не використовувало хоча б один вид маркетингових комунікацій в Інтернеті, але багато видів діяльності не можуть триматися тільки на Інтернет-засобах комунікації, тому не слід забувати і про традиційні види маркетингу.

Клімчук Р.О. (ВІКНУ) Клімчук Р.О. Актуальні питання виконання кошторисів військової частини Актуальні питання виконання кошторисів військової частини Бюджетна система складається з Державного бюджету України, республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів.

Сукупність всіх бюджетів, що входять до складу бюджетної системи України, є зведеним бюджетом України. Зведений бюджет України використовується для аналізу і визначення засад державного регулювання економічного і соціального розвитку України. Бюджет будується на принципах цілісності, повноти, достовірності, гласності, наочності і самостійності всіх бюджетів, що входять у бюджетну систему України.

Державний бюджет повинен забезпечувати необхідними коштами фінансування заходів економічного та соціального розвитку, що мають загальнодержавне значення, а також міждержавних відносин.

Крім того, через державний бюджет здійснюється перерозподіл частини фінансових ресурсів між адміністративно-територіальними утвореннями Украни з урахуванням економічного, соціального, екологічного, природного стану, необхідності вирівнювання фінансового забезпечення.

Сутність державного бюджету як економічної категорії реалізується через його функції: розподільну, контрольну і функцію по забезпеченню існування держави.

Формування державного бюджету є важливим і досить складним завданням, що деякою мірою спрощується завдяки застосуванню програмної та економічної класифікацій видатків, а у Міністерстві оборони України додатково статей витрат. На сьогоднішній день в Україні застосовується програмноцільовий метод складання бюджету, що дає змогу краще розрахувати необхідні доходи та видатки і сформувати бюджет, що відповідає наявним можливостям держави. Відповідно до існуючої методики формування бюджету, усі міністерства та відомства, в тому числі Міністерство оборони України, здійснюють фінансове планування.

Клінчева А.А. (ВІКНУ) Клінчева А.А. Вплив організаційної роботи на результати діяльності начальника ФЕС військової частини Вплив організаційної роботи на результати діяльності начальника ФЕС військової частини "Мистецтво управляти людьми найважче і саме високе зі всіх мистецтв".

Цей вислів належить Періклу (490-429 рр. до н.е.), афінському стратегу та головнокомандуючому. І не дивно, що ці слова були сказані саме військовою людиною. Адже взагалі поняття "управління" найбільш яскраво відображено саме у військових підрозділах, де люди керуються не своїми здогадками чи почуттями, а наказами та командами начальників і командирів.

Звичайно ж, це безпосередньо стосується і фінансово-економічного відділу військової організації. Адже якщо начальник фінансово-економічної служби не зможе правильно організувати свою роботу та роботу своїх підлеглих, то під загрозою буде стояти не лише злагоджена робота фінансового органу, а і боєздатність всієї військової частини.

Організаційна робота начальника фінансово-економічної служби включає в себе не лише вміння правильно організувати роботу підпорядкованого йому органу, але й правильно і вміло співпрацювати з начальниками інших служб, а також забезпечуючи ми фінансовими органами, Державною казначейською службою України та, при необхідності, іншими військовими частинами.

Не правильна організація, не достатній контроль за фінансовими справами та халатне відношення начальника служби до роботи в цілому не раз були причиною занепаду фінансово-економічної служби, а нерідко навіть ставали підставою для порушення кримінальних справ та ганебних звільнень з військової служби.

Саме тому у нашій професії важливо сумлінно навчатись, вдосконалювати свої вміння та переносити їх на практику ще зі студентських років і на протязі всього життя.

курсант Коваль С.В. (ВІКНУ) Коваль С.В.Грошове забезпечення військовослужбовців Збройних Сил Російської Федерації Грошове забезпечення військовослужбовців Збройних Сил Російської Федерації Грошове забезпечення являє собою систему гарантованих державою фінансових стимулів, які отримують військовослужбовці для задоволення своїх потреб у розмірах, що визначаються залежно від посади, військового звання, інтенсивності та умов військової служби, кваліфікації, наукового ступеня та вченого звання військовослужбовців. Питання грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил Російської Федерації регулюються Федеральним законом Російської Федерації 7.11.2011 року "Про грошове забезпечення військовослужбовців та надання їм окремих виплат", а також постановою уряду Російської Федерації від 5.12.2011 № 992 "Про встановлення окладів грошового утримання військовослужбовців, що проходять військову службу за контрактом". Грошове забезпечення військовослужбовців Збройних Сил Російської Федерації складається з посадового окладу, окладу за військовим званням, місячних та інших додаткових видів виплат. Порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовців визначається Міністерством оборони Російської Федерації. Грошове забезпечення виплачується військовослужбовцям за місцем військової служби; в інших випадках грошове забезпечення вплачується на підставі грошового атестату. Військовослужбовцям, які тимчасово проходять військову службу за межами Російської Федерації, усе грошове забезпечення або його частина виплачується в іноземній валюті у випадках, за нормами і в порядку, що визначається Урядом Російської Федерації.

Розмір грошового забезпечення що належить військовослужбовцю за неповний місяць, визначається пропорційно кількості календарних днів, які прослужив військовослужбовець за даний місяць. Грошове забезпечення, виплачене в порядку і розмірах, що діяли на час виплати поверненню не підлягає, якщо право на нього повністю або частково згодом було втрачено військовослужбовцем, окрім випадків повернення зайвих сум, що були виплачені внаслідок помилок у розрахунках грошового забезпечення.

Грошове забезпечення, що належить військовослужбовцю і своєчасно не виплачене йому або виплачене в меншому, ніж належало, розмірі, виплачується за весь період, протягом якого в військовослужбовець мав право на нього, але не більше ніж за 3 роки, що передували зверненню за одержанням грошового забезпечення. Виплата одноразових додаткових видів грошового забезпечення здійснюється, якщо звернення про їх отримання надійшли до закінчення 3 років із дня виникнення права на їх отримання.

Колішенко Р.О. (ВІКНУ) Колішенко Р.О. Актуальні питання ефективності планування та використання коштів спеціального фонду військової частини Актуальні питання ефективності планування та використання коштів спеціального фонду військової частини На сучасному етапі розвитку економіки в нашій країні, у Збройних Силах України все більша увага приділяється діяльності військової частини, яка могла б приносити додаткові кошти, тобто збільшувати обсяги власних надходжень, тим самим мобілізувати ресурси для оптимального задоволення оборонних видатків України. Тому дослідження процесу формування, обліку та використання коштів спеціального фонду досить актуальне.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Таким чином можна сказати, що спеціальний фонд військової частини є невід’ємною та необхідною умовою виконання нею поставлених завдань. Проте завищення показників надходжень спеціального фонду негативно впливає на фінансування Збройних сил України. Останні роки практично весь оборонний бюджет витрачався на утримання особового складу. Як наслідок – рівень бойової підготовки Збройних Сил і наявні озброєння й військова техніка не повністю відповідають сучасним вимогам.Однією з причин такої ситуації є розподіл видатків Державного бюджету для Міністерства оборони на загальний та спеціальний фонди. Якщо видатки за загальним фондом виконуються майже завжди стовідсотково, то статті зі спеціального фонду фінансуються вкрай погано через його напівпорожній стан. Адже джерелом наповнення спеціального фонду є кошти, отримані від комерційних операцій.

На загальнодержавному рівні напрямки використання власних надходжень бюджетних установ визначені статтею 13 Бюджетного кодексу України, а саме:

– покриття витрат, пов’язаних з організацією та наданням послуг, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (за рахунок надходжень підгрупи 1 першої групи);

– організацію додаткової (господарської) діяльності бюджетних установ (за рахунок надходжень підгрупи 2 першої групи);

– утримання, облаштування, ремонт та придбання майна бюджетних установ (за рахунок надходжень підгрупи 3 першої групи);

– ремонт, модернізацію чи придбання нових необоротних активів та матеріальних цінностей, покриття витрат, пов’язаних з організацією збирання і транспортування відходів і брухту на приймальні пункти (за рахунок надходжень підгрупи 4 першої групи);

– господарські потреби бюджетних установ, включаючи оплату комунальних послуг і енергоносіїв (за рахунок надходжень підгруп 2 і 4 першої групи);

– організацію основної діяльності бюджетних установ (за рахунок надходжень підгруп 1 і 3 другої групи);

– виконання відповідних цільових заходів (за рахунок надходжень підгрупи 2 другої групи).

Аналіз структури оборонного бюджету констатує факт того, що внаслідок обмеженості фінансових ресурсів спеціальний фонд є невід’ємною складовою оборонного і загальнодержавного бюджету України загалом. Вітчизняне законодавство визначає чіткий алгоритм використання власних надходжень бюджетних установ (в тому числі військових частин). Передбачено конкретні напрями використання коштів спеціального фонду, в більшій кількості випадків такі кошти ідуть на фінансування потреб, котрі пов’язані з наповненням спецфонду.

Проте, постійне недоотримання запланованих коштів до спеціального фонду, залишає певні потреби Збройних Сил без потрібного фінансування на протязі кількох років підряд.

Відповідно до того, що кошти спеціального фонду – це фінансові ресурси, котрі мають певну імовірність їх неотримання (вищу ніж для загального фонду), для можливості зробити висновок про фінансову стійкість Збройних Сил Украни необхідною є інформація про динаміку зміни частки спеціального фонду за кілька років.

Спеціальний фонд займає важливу роль в процесі фінансування Збройних Сил, вже на протязі декількох років є невід’ємною складовою оборонного бюджету як на теренах нашої держави, так і закордоном. З кожним роком все більше рис притаманних господарюючим суб’єктам стають характерними і для військових частин. На перший погляд, заняття невластивою для армії діяльністю є суцільним негативом. Проте, коли в умовах скрутного економічного становища іншого виходу немає, ситуацію, що склалася, варто максимально прилаштувати до особливостей вітчизняної економіки та армії і використовувати її можливості на благо Збройних Сил і держави в цілому.

Коломієць Р.

М. (ВІКНУ) Коломієць Р.М. Роль фінансового контролю та аудиту в системі фінансового забезпечення фінансового забезпечення військової частини Роль фінансового контролю та аудиту в системі фінансового забезпечення фінансового забезпечення військової частини Призначення Збройних Сил, їх організаційна структура, своєрідні задачі, умови і їх специфіка визначили загальну військово-цільову спрямованість фінансового контролю та аудиту за створення, розподіл і використання оборонного бюджету.

Специфіка діяльності Збройних Сил обумовлює необхідність фінансовоекономічних відносин і веде до розширення й ускладнення задач до їх фінансового контролю. Слід зауважити, що ці питання у галузях господарства України розглядаються та досліджуються, як правило, спеціальними державними органами.

Актуальністю даної теми являється те, що фінансовий контроль та аудит у Збройних Cилах України є не тільки складовою державного фінансового контролю, але і одним із елементів фінансового забезпечення військ.

Безумовно, для чіткого розуміння потреб фінансового контролю, не тільки з позиції науки, а і взагалі, потрібно дослідити його проблеми і негаразди, висновками якого будуть наведені відповідні пропозиції по його вдосконаленню. Особливо це важливо при вивченні і з’ясуванні сутності та змісту фінансового контролю, у тому числі і у Збройних Силах. Дослідження вимагає застосування різних підходів, оскільки сам процес розвитку контролю має певну історію.

Зауважимо, що з моменту виникнення контролю, він зазнав суттєвих перетворень з урахуванням поступово здобутого досвіду, умов його розвитку і традицій, що прямо вплинуло на його сьогоднішній стан в умовах ринкової економіки.

В умовах реформування Збройних Сил України фінансовий контроль має бути спрямований на прискорення економічного та соціального розвитку, має покласти кінець безгосподарності, розкраданням і зловживанням з боку посадових осіб, підвищити ефективність проведення перевірок своєчасності виконання зобов’язань перед бюджетом.

–  –  –

бюджетними установами відповідно до "Положення про ведення касових операцій в національній валюті в Україні", затвердженого постановою Правління НБУ від 15.12.04 № 637 та "Інструкції з обліку коштів, розрахунків та інших активів бюджетних установ", що затверджена Наказом Держказначейства України від 26.12.03 № 242.Pages:     | 1 |   ...   | 31 | 32 || 34 | 35 |   ...   | 59 |
 
Похожие работы:

«Упорядники: Дубровська Є.В., Ясеновська М.Е. Редакційна група: Алєксєєнко М.К., Дендебера М.П, Соловйова О. Д. Навчально-методичний посібник «Організація роботи з розв’язання проблеми насильства в школі» Київ 2011 УДК 373.5.064:343.43](072) ББК 74.200я7 О-64 Навчально-методичний посібник «Організація роботи з розв'язання проблеми насильства в школі». К:. Huss, 2011. – 96 ст. Упорядники: Дубровська Є.В., Ясеновська М.Е. Редакційна група: Алєксєєнко М.К., Дендебера М.П, Соловйова О. Д....»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М. П. ДРАГОМАНОВА НОСАЧЕНКО ТЕТЯНА БОРИСІВНА УДК 372. 874 ФОРМУВАННЯ В МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ КОНСТРУКТИВНИХ УМІНЬ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА І ХУДОЖНЬОЇ ПРАЦІ 13.00.02 – теорія та методика трудового навчання АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ – 2006 Дисертацією є рукопис Роботу виконано в Переяслав-Хмельницькому державному педагогічному університеті імені Григорія Сковороди, Міністерство...»

«МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ КАФЕДРА ЮРИДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «ПСИХОЛОГІЧНА ПРОФІЛАКТИКА ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ» підготовки спеціаліста спеціальність 6.03040201 «Правознавство» Навчально-науковий інститут підготовки кадрів кримінальної міліціїї Автори: Казміренко Л.І., професор, кандидат психологічних наук, професор Кудерміна О.І., професор, кандидат психологічних наук доцент Затверджено на...»

«Міністерство освіти і науки України Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Відділення змісту професійно-технічної освіти Організація науково-методичної роботи у професійно-технічному навчальному закладі (методичні рекомендації) Київ 2009 УДК Організація науково-методичної роботи у професійно-технічному навчальному закладі (методичні рекомендації). Упорядник Л.М.Павлова. К: ПТіЗО МОН України, 2009. 50 с. Призначений для керівників, методистів, педагогічних працівників, практичних...»

«ISSN 2226-4078. Психологія і особистість. 2013. № 1 (3) УДК: 159.923.2 – 053.6. ЛАВРІНЕНКО Віталій Анатолійович асистент кафедри психології Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ СМИСЛОВОЇ СФЕРИ ПІДЛІТКІВ У статті аналізуються особливості становлення смислової сфери підлітків. Розглядаються основні теоретичні моделі розуміння смислів та їх формування в онтогенезі; психологічні особливості впливу самооцінювання, рефлексії і...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ пр. Перемоги, 10, м. Київ, 01135, тел. (044) 48132 -21, факс (044) 236-1049 E-mail: ministry@mon.gov.ua, код ЄДРПОУ 38621185 Від 08.07.13 № 1/9-479 На № від Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій Ректорам (директорам) Кримського республіканського, обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти, Київського...»

«ВІДДІЛ ОСВІТИ КРАСНОАРМІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ Матеріали до інструктивно – методичної наради «Стратегія розвитку психологічної служби відділу освіти Красноармійської міської ради на 2014-2015 н.р.» Підготувала методист ММК Соловйова В.В. м. Красноармійськ, 201 Рекомендації працівникам психологічної служби до нового 2013 – 2014 навчального року Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від «25» липня 2014 р. № 1/9-374 «Стан та особливості діяльності психологічної...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ здисципліни “АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОТЕРАПІЇ” (длябакалаврів,спеціалістів) Київ ДП«Видавничийдім«Персонал» Підготовленодоцентомкафедримедичноїпсихологіїтапсихокорекції Т.М.Вакуліч Затвердженоназасіданнікафедримедичноїпсихологіїтапсихокорекції (протокол№7від01.04.08) СхваленоВченоюрадоюМіжрегіональноїАкадеміїуправлінняперсоналом Вакуліч Т.М. Методичні рекомендації щодо забезпечення...»

«УКРАЇНА Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна Кафедра державно-правових дисциплін Дисципліна: трудове право ЛЕКЦІЯ № 12 Тема 9: Робочий час і час відпочинку. Правове регулювання робочого часу.Розробила: канд.юрид. наук Л.В.Кулачок. м. Харків – 2007 Правове регулювання робочого часу. Час: 4 години.Навчальні питання: 1. Поняття і види робочого часу.2. Скорочений робочий час. 3. Неповний робочий час. 4. Надурочні роботи. 5. Режим робочого часу. 6. Спеціальні режими робочого часу....»

«Духовність особистості: методологія, теорія і практика 5 (58)-2013 PERSON-ORIENTED TECHNOLOGY OF EDUCATION OF SCHOOLCHILDREN’LEADERSHIP QUALITIES D. Alfimov In the article the features of the person-oriented technology of education of schoolchildren’ leadership qualities and meaningfulness of its introduction in the educational process of a general educational establishment are examined. Keywords: technology, person-oriented education, technology of education. Алфімов Д.В. – доктор педагогічних...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»