WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 30 | 31 || 33 | 34 |   ...   | 59 |

«ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів Сучасні проблеми розбудови Збройних Сил України 26 квітня 2013 ...»

-- [ Страница 32 ] --

У 1992 році Toshiba утворила стратегічний альянс із Apple Computer. Його мета – розробка мультимедійного комп’ютерного обладнання. Так, сила Apple полягала в технологіях програмного забезпечення, а Toshiba – в досвіді виробництва. Та альянс виявився нетривалим і вже в 1993 р Toshiba об’єдналася чи не з найголовнішим конкурентом Apple – Microsoft. Метою створеного в 1993 році альянсу була тісна робота над розробкою комп’ютерного програмного забезпечення для портативних комп’ютерів і КПК.

У середині 2000-х років Toshiba створила альянс із IBM та Siemens, а невдовзі – Sony. Альянс трьох гігантів називався STI і розробляв новий тип мікропроцесорів під назвою Cell. Співпраця із IBM дозволила Toshiba стати другим світовим постачальником кольорових рідкокристалічних моніторів для портативних комп’ютерів.

Альянси із іншими компаніями допомогли Toshiba розвивати потужності в інших напрямках високотехнологічного виробництва: ядерній енергетиці, виготовленні комп’ютерів, факсів, передових напівпровідників, обслуговуючому обладнанні.

Сьогодні Toshiba не зупиняється на досягнутому і продовжує створювати все нові об’єднання з такими компаніями, як General Electric, "Силові машини", Carrier Corporation і KONE. Toshiba є також членом Open Handset Alliance, ініційованого Google, і SmartTV Alliance, створеного компаніями LG Electronics і TP Vision.

Таким чином, зважаючи на те, що власні технології корпорації Toshiba стосуються, в основному, комп’ютерних розробок, обмін вміннями у межах стратегічних союзів дозволив компанії посісти чільне місце й в інших сегментах ринку високих технологій. Зокрема, завдяки продуманій корпоративній стратегії, на 2010 р компанія Toshiba виявилася п’ятим світовим виробником комп’ютерного обладнання (після Hewlett-Packard, Dell, Acer та Lenovo) і четвертим виробником напівпровідників (після Intel Corporation, Samsung Electronics та Texas Instruments). У 2012 р. дохід компанії склав 70 мдрд дол.

США, а чистий прибуток – 780 млн дол. Кількість співробітників – 209 784.

Каленик В.С. (ВІКНУ) Каленик В.С. Вплив заробітної плати на результати праці цивільного персоналу ЗСУ Вплив заробітної плати на результати праці цивільного персоналу ЗСУ Заробітна плата – це винагорода або заробіток, обчислений у грошовому виразі, який за трудовим договором роботодавець сплачує працівникові за роботу, яку виконано або має бути. Сутність заробітної плати появляється в її функціях. До основних функцій заробітної плати належать: відтворювальна, стимулююча, регулююча, розподільча та функція формування платоспроможного попиту населення.

На мою думку найважливішою функцією заробітної плати можнав важати стимулюючу. Адже вона полягає в тому, щоб мотивувати працівника краще виконувати свою роботу, збільшувати продуктивність праці, покращувати якість виготовлених товарів, наданих послуг тощо. Заробітна плата тоді виступає в ролі стимулу для робітника: він знає, що якщо покращить виробничі показники, то і збільшиться його заробітна плата. За такої схеми робітники прагнутимуть до кращого виконання, а це в свою чергу підвищуватиме рівень працівників і всього підприємства загалом.

Заробітна плата виступає як один із основних регулювальників ринку праці. На сьогоднішній день вона займає важливе місце в житті кожної працюючої людини, адже від її рівня залежить як і де вона житиме, що вона їстиме, і на що втримуватиме сім’ю. Однак аналізу і оцінці впливу зарплат на ринок праці й, передусім, на зайнятість в Україні не приділяється належна увага, що призводить до негативних наслідків – прискореного зростання безробіття, руйнування мотивів і стимулів до праці зубожіння більшості населення.

Заробітна плата, як макроекономічна категорія є доходом, який формує платоспроможний попит населення, що стимулює структуру і розвиток виробництва. А відтак зниження реальних доходів працюючих, відхилення ціни на працю від її вартості призводять до звуження внутрішнього ринку, що є в свою чергу причиною скорочення виробництва.

На сьогоднішній день перехід до ринкових відносин, конкуренція змушують підприємства позбутися зайвих працюючих, або скоротити витрати на оплату праці. В умовах економічної трансформації заробітна плата повинна використовуватися як найважливіший засіб для стимулювання до зростання продуктивності праці, прискорення науково-технічного прогресу, поліпшення якості продукції, підвищення ефективності виробництва. Але в Україні відсутня ефективна державна політика зайнятості, зарплаті трудових доходів. Проводиться політика "заморожування" заробітної плати, що дає змогу економити витрати на робочу силу і зберігати зайву чисельність зайнятих у економіці.

Капковська Л.М. (ВІКНУ) Капковська Л.М. Грошове забезпечення як основний чинник стимулювання військової служби Грошове забезпечення як основний чинник стимулювання військової служби Аналіз особливостей військової праці дозволяє розкрити її сутність. В соціальному сенсі вона, тобто військова праця, означає таку форму суспільного поділу праці, за якої частина суспільства, зайнята в збройних силах, використовує військову техніку та озброєння за їх призначенням і тим самим здійснює специфічну послугу суспільству.

Грошове забезпечення – це доля національного доходу, яку в грошовій формі отримують військовослужбовці за свою працю для задоволення своїх матеріальних та культурних потреб згідно з кількістю і якістю праці, з урахуванням особливості військової служби і порядку її проходження різними категоріями військовослужбовців.

Одним з найбільш суттєвих суб’єктивних прав військовослужбовців є право на матеріальне забезпечення, яке зберігається навіть під час хвороби, відпустки, навчання, перебування поза штатом, в резерві чи в розпорядженні.

Принцип матеріального забезпечення військовослужбовців, як зазначено вище, викликаний специфікою військової служби та необхідністю зосередження всіх сил на головному – на якості виконання кожним військовослужбовцем свого обов’язку як у процесі повсякденної служби, так і в бою. Саме з цим пов’язана така особливість матеріального забезпечення військовослужбовців, як задоволення їх потреб у харчуванні, одязі, житлі тощо.

Поряд з іншими видами матеріального забезпечення грошове забезпечення необхідно розвивати шляхом удосконалення існуючих і введенням нових виплат безпосередньо залежних від результатів праці військовослужбовців пов’язуючи все це з реаліями сьогоднішнього дня. На фоні зменшення інших видів матеріального забезпечення (призупинення видачі пайків, відсутність коштів на житлове будівництво, подорожчання санітарно-курортного лікування та інші) зростає роль грошового забезпечення у системі матеріального забезпечення, що обумовлює необхідність більш відповідального відношення до проблеми підвищення розмірів грошового забезпечення.

Кац С.В. (КНУ) Кац С.В. Впровадження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в військових частинах та закладах України Впровадження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в військових частинах та закладах України Міністерством фінансів України с початку 2007 року і до сьогодення вже було розроблено 19 національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку для державного сектору, які наберуть чинність з 01 січня 2015 року.

У стандарті 101 "Подання фінансової звітності" буде визначатися склад, форми, принципи підготовки та подання фінансової звітності в державному секторі (військових частинах та закладах), загальні вимоги до визнання і розкриття її елементів.

У стандарті 121 "Основні засоби" передбачається використовувати новий підхід до нарахування амортизації основних засобів, згідно з яким норми нарахування амортизації розроблятимуться військовими частинами та закладами самостійно з урахуванням галузевих особливостей.

Стандарт 122 "Нематеріальні активи" для військових частин та закладів стане нововведенням, оскільки на сьогодні в бухгалтерському обліку військових частин та закладів нематеріальні активи не виокремленні в окрему категорію, а обліковуються відповідно до Інструкції з обліку основних засобів та інших необоротних активів бюджетних установ. При цьому даний актив класифікуватиметься як такий, що має визначений або невизначений строк корисного використання. Нематеріальний актив з визначеним строком корисного використання підлягатиме амортизації. Метод амортизації нематеріальних активів військові частини та заклади також вибиратимуть самостійно.

У стандарті 123 "Запаси" буде докладніше розкритий порядок оцінки запасів, визначена їх виробнича собівартість, а також оцінка вибуття запасів та її методи.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Стандарт 124 "Доходи" визначатиме методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про доходи отриманих військовими частинами та закладами, а саме фінансування з загального і спеціального фондів.

Стандарт 125 "Зміни облікових оцінок та виправлення помилок" передбачає порядок розкриття у фінансовій звітності інформації щодо змін в обліковій політиці та виправлення суттєвих помилок.

Стандарт 126 "Оренда" визначає методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про орендні операції та її розкриття у фінансовій звітності орендарів та орендодавців.

У стандарті 130 "Вплив змін валютних курсів" буде визначатися методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про операції в іноземних валютах та відображення показників статей фінансової звітності закордонних суб’єктів військових частин та закладів в грошовій одиниці України.

Кац М.В. (КНУ) Кац М.В. Принципи державного аудиту Принципи державного аудиту Висвітлені у Лімській декларації принципи державного аудиту носять рекомендаційний характер. І оскільки чинне законодавство України не враховує положень Лімської декларації: немає єдиної теоретико-методологічної бази державного аудиту, чіткого визначення статусу, повноважень і функцій органів, що здійснюють державний аудит; адекватної інформаційної інфраструктури, – то рекомендовані декларацією принципи необхідно трансформувати у відповідності з особливостями сучасної побудови системи державного фінансового контролю в Україні.

Тому доцільно виокремити наступні принципи здійснення державного аудиту: незалежність, законність, об’єктивність, гласність, системність, комплексність, професійна компетентність, доцільність, ефективність.

Принцип незалежності – передбачає автономність роботи органів, що проводять державний аудит, стосовно самостійного вибору об’єкту, предмету, методу, форм контролю, структури і змісту звітності за його результатами.

Принцип законності – діяльність органів контролю повинна відповідати нормам законодавства, які визначають їх задачі, функції, структуру, права, обов’язки, відповідальність.

Принцип об’єктивності – передбачає необхідність забезпечення неупередженого ставлення до об’єктів контролю.

Принцип гласності – полягає в тому, що результати державного аудиту повинні бути загальнодоступними.

Принцип системності – передбачає використання системного підходу до побудови державного аудиту.

Принцип комплексності – це взаємообумовлений, пропорційний взаємоузгоджений розвиток системи державного аудиту як єдиного цілого, що забезпечує зв’язок усіх підсистем і елементів.

Принцип професійної компетентності – передбачає необхідний і достатній професійний рівень, наявність досвіду і кваліфікації фахівців, що проводять державний аудит.

Принцип доцільності – інформація, яка отримана в результаті проведення державного аудиту, повинна бути доцільною та своєчасною для забезпечення прийняття раціональних управлінських рішень на рівні держави.

Принцип ефективності – витрати на запровадження державного аудиту повинні бути найменшими при оптимальній глибині контролю та його комплексності, шляхом доцільної організації, використання провідних форм і методів контролю, впровадження сучасних інформаційних систем і технологій.

Перелік запропонованих принципів не є вичерпним, а тільки окреслює основи, на які необхідно зважати при розробці законодавчо-нормативної бази державного аудиту. Крім того, покладені в основу принципи дозволять створити ефективну систему державного аудиту, яка базуватиметься на єдиних засадах та забезпечуватиме надання всім зацікавленим особам об’єктивної, незалежної інформації про те, яким чином здійснюється виконавча влада в державі.

Кишкан В. (ВІКНУ) Кишкан В. Маркетингові комунікації в системі ІНТЕРНЕТ Маркетингові комунікації в системі ІНТЕРНЕТ Інтернет вже давно використовується світовим бізнесом як платформа для маркетингових комунікацій та можливість покращення відносин з клієнтами Саме ефективні маркетингові комунікації зі споживачами стають ключовим фактором успішної діяльності організації чи компанії.

Для провідних компаній світу, і України зокрема, можливості глобальної мережі у поєднанні з ресурсами власного сайту – цеодин з найефективніших інструментів для залучення нових споживачів та найкоротший шлях ведення бізнесу.

Суть маркетингових комунікацій полягає у передачі інформації та впливу на обрану аудиторію для досягнення рекламних цілей підприємства. Для цього компанія використовує комплексну систему маркетингових комунікацій, а саме рекламу, стимулювання збуту, особистий продаж та зв’язки з громадськістю, які представляють собою специфічне поєднання засобів і методів маркетингу, що забезпечують донесення інформації про товар, послугу, фірму до покупця та направлені в кінцевому рахунку на здійснення покупки.

Основними перевагами Інтернету в порівнянні з традиційними засобами масової інформації є:

Використання глобальної мережі може бути досить ефективним, оскільки на сьогоднішній деньстворення іміджу компанії не вимагає мільйонних витрат на рекламу як це було ще якихось двадцять років тому і дозволяє компаніям значно знизити витрати на PR.

1. Реклама в Інтернеті дозволяє рекламодавцеві не тільки зробити свої витрати мінімальними, але й дуже чітко визначити цільову аудиторію своєї рекламної кампанії, що дозволяє зробити контекстна реклама (Інтернет-реклама, що відповідає змісту рекламного матеріалу контексту (змісту) Інтернет-сторінки, на якій розміщується рекламний блок) в пошукових системах, а також у соціальних мережах.Існуючі тенденції свідчать, що інтернет-реклама з часом займе провідні позиції в рекламній політиці підприємств та організацій.

Зокрема, в країні свого зародження (США) вона займає друге місце після реклами на телебаченні, її частка становить 17 %, а дохід від неї у 2012 році склав більше 30 млрд дол.. Український ринок інтернет-реклами ще тільки формується, хоча досить інтенсивно. У 2012 році за оцінками експертів доходи організацій, що займалися інтернет-рекламою, становили 680 млн грн., а у 2013 році передбачається цифра у 917 млн грн.Pages:     | 1 |   ...   | 30 | 31 || 33 | 34 |   ...   | 59 |
 
Похожие работы:

«Випуск 23 2013 УДК 378.016:811.111 ЗАСОБИ ПОДОЛАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО БАР’ЄРУ У СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ Кобзар О.І., Лєшньова Н.О. (Харків) У статті розглядаються форми та методи навчання англійської мови, які сприяють усуненню психологічного бар’єру у студентів: рольова гра, проблемне навчання, гумористичні ситуації. Даються практичні рекомендації з їх використання у навчальному процесі. Ключові слова: гумористична ситуація, проблемне навчання, психологічний бар’єр, рольова гра....»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 91.9: Рівненський державний гуманітарний університет Н 73 Наукова бібліотека РДГУ 016:15 Нові надходження літератури : поточ. анотов. бібліогр. РДГУ покажч. / уклад.: Б. С. Печончик. – Рівне: [РДГУ], 2012. – 31 с. – Бібліотека (Психологія ; вип. 9) Відповідальний за випуск: доц. Грипич С.Н. – директор наукової бібліотеки РДГУ НОВІ НАДХОДЖЕННЯ Укладач: Печончик Б.С. – зав. сектором ЛІТЕРАТУРИ Комп’ютерний набір та верстка: Себестьянович О. О....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ КІРОВОГРАДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ Л. В. Клочек В. Г. Зубченко АСИСТЕНТСЬКА ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА СТУДЕНТІВ-МАГІСТРАНТІВ. ПСИХОЛОГІЧНИЙ МОДУЛЬ Навчально-методичний посібник Кіровоград – 2011 Асистентська педагогічна практика студентів-магістрантів ББК 88.40 К 50 Клочек Л. В., Зубченко В. Г. Асистентська педагогічна практика студентів-магістрантів. Психологічний модуль. –...»

«ПОЛТАВСЬКИЙ ТЕХНІКУМ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДОВІДНИК ПЕРШОКУРСНИКА Полтава 2013 Укладачі: Гавриленко Н.І., викладач вищої категорії Полтавського технікуму харчових технологій НУХТ, Єчкалова Т.Є., викладач вищої категорії Полтавського технікуму харчових технологій НУХТ Довідник першокурсника – це збірник інформації про навчальний заклад, його структуру, про форми навчальної діяльності, основні вимоги до студентів та їх права, рекомендації, які...»

«Міжнародний науковий форум:  соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент Sadowski A. Pogranicze polsko-biaoruskie: tosamo mieszkacw. – Biaystok : 1995. Sajewicz M. O biaorusko-ukraiskiej granicy jzykowej na Biaostocczynie / Ze studiw nad gwarami wschodniosowiaskimi w Polsce // Rozprawy Slawistyczne, 1997. t. 12. Sajewicz M. Zrnicowanie etniczno-jzykowe wiejskiej spoecznoci prawosawnej Biaostocczyzny // Jzyk ukraiski: wspczesno – historia. Pod red. F.Czyewski, P.Hrycenko. – Lublin : 2003....»

«О. С. Кочарян, Є. В. Фролова, В. М. Павленко СТРУКТУРА МОТИВАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» О. С. Кочарян, Є. В. Фролова, В. М. Павленко СТРУКТУРА МОТИВАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ Навчальний посібник Харків «ХАІ» 2011 УДК 378.015.3:005.32 (075.8) ББК 88.4я73 К 75 Рецензенти: д-р психол. наук, проф. О. Ф. Іванова, д-р психол. наук, проф. О. К....»

«МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ КАФЕДРА ЮРИДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «ПСИХОЛОГІЧНА ПРОФІЛАКТИКА ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ» підготовки спеціаліста спеціальність 6.03040201 «Правознавство» Навчально-науковий інститут підготовки кадрів кримінальної міліціїї Автори: Казміренко Л.І., професор, кандидат психологічних наук, професор Кудерміна О.І., професор, кандидат психологічних наук доцент Затверджено на...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М.П. Драгоманова МАЛИНА ОЛЕНА ГРИГОРІВНА УДК 159.922.7 – 159.923.2 ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ СТИЛЮ ЖИТТЯ ОСОБИСТОСТІ В ПІДЛІТКОВОМУ І ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ 19.00.07педагогічна та вікова психологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Київ-2009 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі практичної психології Запорізького національного університету, Міністерство освіти і науки України. Науковий...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ЕНЦИКЛОПЕДИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ІЗ СЛОВНИКОВОЇ СПАДЩИНИ Вип. 2 П. ГОРЕЦЬКИЙ СЛ ОВНИК ТЕРМІНІВ ПЕДАГОГІКИ, П С И ХО Л О Г І Ї ТА Ш К І Л Ь Н О Г О А Д М І Н І С Т Р У ВА Н Н Я Відтворення видання 1928 року КИЇВ-2008 УДК [37+159.9+371.1] (38) Затверджено до друку вченою радою Інституту ББК 74 я21+33я21+74.204я21 енциклопедичних досліджень НАН України. С 48 Протокол № 9 від 25 вересня 2008 р. Інститут енциклопедичних досліджень НАН України започаткував...»

«УДК 371.1 К. І. ПРИХОДЧЕНКО (докт. пед. наук, проф.) Донецький національний технічний університет ВСЕБІЧНЕ ОСОБИСТІСНЕ УДОСКОНАЛЕННЯ ЯК РОЗВИТОК ЗРІЛИХ ФОРМ СОЦІАЛЬНОСТІ ІНДИВІДА Стаття ставить проблему особистісного самоудосконалення через розвиток таких взаємоповязаних категорій, як самопізнання, самоконтроль, самооцінку. Принцип всезростаючої самостійності особистості, на якому робиться акцент в статті, актуалізований ученими сьогодення як ведучий діяльницький напрям. Ключові слова:...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»