WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 28 | 29 || 31 | 32 |   ...   | 59 |

«ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів Сучасні проблеми розбудови Збройних Сил України 26 квітня 2013 ...»

-- [ Страница 30 ] --

Це є важливим кроком, тому що сприяє скороченню витрат для отримання необхідної інформації, надає більшу ефективність передачі даних та їх більшу точність і достовірність. В Україні мережева система обліку своїми темпами розвитку поступається системі обліку у високо розвинутих країнах, тому слід використовувати високоякісні міжнародні стандарти та закордонний досвід.

Годлевська І.В. (ВІКНУ) Годлевська І.В. Матеріальне стимулювання працівників Збройних Сил України у системі додаткової заробітної плати Матеріальне стимулювання працівників Збройних Сил України у системі додаткової заробітної плати В умовах перебудови економіки України, створення нових соціальних та економічних відносин у суспільстві, розбудови нашої держави як незалежної та самостійної, важлива роль відводиться питанням організації оплати праці, тому що прогрес суспільства та його конкретних суб’єктів реалізується перш за все через зміцнення та розвиток особистих матеріальних стимулів, основною формою яких і є оплата праці.

На сьогодні у Збройних Силах України використовуються різноманітні надбавки та доплати, гарантійні і компенсаційні виплати, премії, кожні з яких відіграють важливу роль в житті працівників Збройних Сил України – це, так звана, додаткова заробітна плата.

Отже, формування високоефективної системи оплати праці, як основного елементу матеріального стимулювання працівників, повинно базуватися на ефективному організаційно-економічному механізмі оплати праці. Він повинен відображати взаємозв’язки рівня оплати праці з результатами діяльності Збройних Сил, трудового внеску в ефективність роботи конкретного працівника, державної політики в питанні формування заробітної плати та бути результатом ретельного обговорення профспілок та керівництва Збройних Сил

України. Тому, з метою вдосконалення процесу організації оплати праці необхідно здійснити наступні заходи:

– підвищити питому вагу оплати праці працівників ЗСУ в національному доході; розміри заробітної плати повинні визначатись згідно оцінки умов відтворення робочої сили, вартості життя;

– здійснити підтримку купівельної спроможності населення через індексацію їх грошових доходів.

Гончар О.А. (ВІКНУ), к.е.н. Сизов А.І. (ВІКНУ) Гончар О.А., Сизов А.І. Українські банки і кіпрські ризики Українські банки і кіпрські ризики Останні тижні Кіпр опинився в центрі економічного скандалу і як завершиться вся ця історія, поки важко спрогнозувати. Мова йде про угоду між Нікосією і Єврогрупою про введення на острові одноразового податку на депозити, яка була підписана 16 березня. Спочатку передбачалося, що вклади будуть обкладатися за таким принципом: суми до 100 тис. євро – 6,75 %, суми понад 100 тис. євро – 9,9 %. Причому планується, що ця міра торкнеться інтересів усіх верств населення. Варто відзначити, що одноразовий податок не повинен торкатися так званих операційних грошей.

Як тільки інформація про можливе введення одноразового податку на депозити просочилася в мас-медіа, населення Кіпру тут же кинулося забирати з рахунків свої активи. Однак не так сталося як гадалося: з урахуванням вихідних банки не працювали, а в банкоматах кіпріоти змогли зняти тільки невеликі суми, за різними підрахунками, від 200 до 800 євро в день. І поки що ситуація з доступом до депозитними рахунками, зазначають прості кіпріоти, виглядає напруженою. Справа в тому, що спочатку в банківські установи неможливо було потрапити через вихідні дні. А пізніше було ухвалено рішення про "заморожування" депозитів аж до четверга. Тому сьогодні всі депозитні вклади для клієнтів кіпрських банків заблоковані. Правда, розплатитися карткою в магазині або купити авіаквитки, а також зняти певну суму в банкоматах – як і раніше реально, розповідає журналістам місцеве населення.

Український вектор Тим часом, говорячи про можливість введення скандального депозитного податку на Кіпрі, хоча і одноразової, не можна не торкнутися теми української економіки. Адже ні для кого не секрет, що наш бізнес активно працює в офшорній зоні Кіпру, відповідно, якщо "стрижка" депозитів стане реальністю, не виключено, що ризики фінансових втрат для українських бізнесменів можуть виявитися не менш значні за російські. Крім того, простих українців не може не турбувати питання банківської системи, адже в нашій країні працює мінімум два банки зі 100 % кіпрськими активами – Банк Кіпру і Марфін Банк. Також не можна забувати і про потік інвестицій з Кіпру в Україну, який може вичерпатися при певних розкладах. Загалом, тема Кіпру серед українців сьогодні є актуальною. Є припущення, що наші бізнесмени зберігають на депозитних рахунках у кіпрських банках, за різними оцінками, до 10–20 млрд. євро. Відповідно, в ході депозитної "стрижки" втрати українського бізнесу можуть скласти мінімум 100-200 млн. євро, а максимум 1–2 млрд. євро.

Реальна статистика щодо наявності українських грошей на Кіпрі невідома. Тут можна оперувати тільки такими даними. Так, станом на 1 лютого 2013 року в банківській системі Кіпру налічувалося 68,4 млрд. євро депозитів.

Резиденти Кіпру володіли вкладами на суму 42,8 млрд. євро, резиденти країн Єврозони – 4,8 млрд. євро, резиденти інших країн – 20,8 млрд. євро.

Гортовлюк М.Ю. (ВІКНУ) Гортовлюк М.Ю. Актуальні питання вдосконалення оплати праці працівників Збройних Сил України Актуальні питання вдосконалення оплати праці працівників Збройних Сил України Питання організації заробітної плати і формування її рівня складають основу соціально-трудових відносин у суспільстві, бо включають нагальні інтереси всіх учасників трудового процесу. Людина є основою, вирішальною складовою трудового потенціалу. ЇЇ здібності, кваліфікація, досвід та рівень освіти визначають трудовий процес. Будь-які зміни, що стосуються оплати праці, прямо чи опосередковано впливають на доходи всіх членів суспільства, а також на найважливіші макроекономічні показники. Тому в жодній країні світу питання регулювання оплати праці не залишені лише на розсуд ринкових сил, хоча методи, сфера, масштаби державного втручання в ці процеси в кожній країні різні.

В економічній системі, що ґрунтується на ринкових відносинах, втручання держави в організацію заробітної плати повинне мати переважно непрямий характер і соціально орієнтовану спрямованість. Регулюючий вплив держави має бути спрямований на забезпечення соціальних гарантій і умов для заробітку потрібних коштів з метою підвищення ефективності використання праці, узгодження і рівноправної реалізації інтересів всіх учасників трудових відносин.

На сучасному етапі підприємства самостійно вирішують питання, які стосуються організації оплати праці, отже вони повністю відповідають як за своє фінансово-економічне становище, так і за соціальних захист найманих працівників.

Держава ж, в свою чергу, здійснює регулювання оплати праці працівників підприємств усіх форм власності шляхом встановлення розміру мінімальної заробітної плати та інших державних норм і гарантій, встановлення умов і розмірів оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, працівників підприємств, установ та організацій, що фінансуються чи дотуються з бюджету, а також шляхом оподаткування доходів працівників.

Крім державного регулювання мінімальної заробітної плати важливу роль відіграє також колективно-договірне регулювання, яке являє собою систему правових та організаційних принципів та норм, структур та заходів, що спрямовані на забезпечення взаємодії між державними органами влади, роботодавцями та найманими працівниками в регулюванні соціально-трудових відносин на національному, галузевому, регіональному та виробничому рівнях.

Механізм договірного регулювання оплати праці дозволяє створити такі умови, коли задовольняються проблеми роботодавців у якісній роботі, одержання прибутків та найманого робітника, гідні умови життєдіяльності, що відповідають стандарту, який склався у даний час в даній країні (розширене відтворення робочої сили).

Давидюк О.О. (ВІКНУ) Давидюк О.О. Шляхи вдосконалення системи грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України із застосуванням світового досвіду Шляхи вдосконалення системи грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України із застосуванням світового досвіду Удосконалення системи грошового забезпечення військовослужбовців пояснюється, насамперед, безпосередньою залежністю стану Збройних Сил України від рівня соціальної захищеності та матеріального благополуччя військовослужбовців. Своєчасне та достатнє забезпечення грошовим забезпеченням військовослужбовців на сучасному етапі реформування Збройних Сил є однією з найбільш значущих проблем. Від того, як буде соціально захищений військовослужбовець, залежить престиж військової служби і в кінцевому підсумку якісний і кількісний рівень комплектування Збройних Сил в сучасних умовах.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Реалізація прав і свобод військовослужбовців, забезпечення їх соціальної захищеності, гідного соціального статусу і рівня життя, реалізація державної політики щодо зміцнення престижу військової служби визначаються Військовою доктриною України в якості основних принципів і напрямів розвитку військової організації держави, ядром якої є Збройні Сили України.

Значення грошового забезпечення полягає в тому, що з одного боку воно є основним джерелом задоволення матеріальних і духовних потреб військовослужбовців та членів їх сімей, а з іншого боку виступає засобом стимулювання праці військовослужбовців, пов’язаного з труднощами військової служби, такими як необхідність постійно перебувати в бойовій готовності, можливість бути залученими в будь-який час для вирішення службових завдань, в тому числі і бойових завдань, пов’язаних з ризиком для життя і здоров’я, відносно часті порівняно з цивільними особами зміни місця проживання, проживання спільно з членами родини у віддалених місцях та місцях з тяжкими або несприятливими кліматичними умовами, відірваність військовослужбовців від сімей і постійного місця проживання та інше.

Грошове забезпечення безпосередньо впливає на ті процеси, які відбуваються у Збройних Силах. Грошове забезпечення військовослужбовців, його безпосередній зв’язок з життям і діяльністю Збройних Сил, з їх бойовою готовністю обумовлюють внесення змін до законодавства і його постійне вдосконалення та розвиток.

Для надійного забезпечення безпеки країни, успішного відбиття будь-якої агресії потрібні добре навчені і оснащені, боєздатні Збройні Сили, здатні надійно захищати національні інтереси держави, гарантувати її суверенітет і територіальну цілісність.

У свою чергу створення сильних Збройних Сил неможливе без реальної турботи про військовий людину, яка, незважаючи ні на які труднощі, продовжує сумлінно і самовіддано виконувати свій військовий обов’язок. Тому вирішення комплексу соціальних проблем є найважливішою умовою успішного будівництва Збройних Сил України. Створити армію нового типу та служити в ній мають люди, праця яких держава повинна винагороджувати гідно.

Через обмежене фінансування Збройних Сил, загострення соціальних проблем в армії і на флоті, зниження життєвого рівня військовослужбовців і членів їх сімей зросла кількість військовослужбовців, які звільняються після закінчення терміну контракту або достроково, що веде до відтоку кваліфікованих фахівців із Збройних Сил. Не затребуваність державою ратної служби та соціальна незахищеність військовослужбовців привели до зростання числа самогубств військовослужбовців, сімей, що розпалися, збільшенню кількості скоєних військовослужбовцями злочинів та інших порушень законності, погіршення криміногенної обстановки в гарнізонах. Виявилися порушеними військові традиції, які формувалися століттями, де традиційно годувальником був чоловік. Ситуація змінилася кардинально – уже дружини утримують своїх чоловіків, свої родини. В таких умовах Збройні Сили не в змозі на належному рівні виконувати покладені на них завдання.

–  –  –

Можливості та перспективи впровадження систем автоматизації нарахування та виплати грошового забезпечення в ЗСУ На сучасному етапі розвитку суспільства комп’ютерні та інформаційні системи стали невід’ємною частиною нашого життя. Питання автоматизації нарахування та виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України є дуже актуальним.

Автоматизація нарахування грошового забезпечення на сьогоднішній день майже не розвинена у військових частинах. Найчастіше вона представлена таблицями Microsoft Excel з відповідними формулами, які складаються безпосередньо у ФЕС частин.

Деякі військові частини використовують програмне забезпечення "Парус", Але воно мало поширене через відсутність асигнувань на закупівлю, впровадження цієї системи та її обслуговування. Також іншим стримуючим фактором є нестача кваліфікованого персоналу для роботи з такою системою.

Перспективним є комплекс від компанії 1С "1С: Підприємство 8. Зарплата і кадри для бюджетних установ України".

Цей комплекс надає змогу автоматично проводити:

– розрахунок грошового забезпечення військовослужбовців і прирівнених до них осіб;

– розрахунок компенсації ПДФО;

– складання роздавальних відомостей;

– складання звітів.

Автоматизація нарахування та виплати грошового забезпечення дає змогу начальнику фінансово-економічного органу військової частини більше часу приділяти роботі з іншими службовими питаннями та нараховувати грошове забезпечення дуже швидко та якісно.

Але при всіх цих перевагах автоматизованих систем є ряд недоліків. До них можна віднести високу ціну на програмні продукти, необхідність їх своєчасної технічної підтримки та обслуговування, що тягне за собою прийняття штатного спеціаліста з цих питань.

–  –  –

Порядок списання та відображення в обліку матеріальних та грошових засобів у військовій частині в сучасних умовах Сучасний етап розвитку України характеризується реформуванням всієї системи бухгалтерського обліку, зокрема і в бюджетних установах. Зважаючи на це, актуальним питанням сьогодення стає вдосконалення списання та відображення в бухгалтерському обліку в бюджетних установах. Одним з найбільш важливих аспектів даної проблеми є облік та аналіз основних засобів бюджетних установ як найбільш важливої складової активів.

Метою дослідження є розробка теоретико-методологічних пропозицій щодо вдосконалення списання та відображення в обліку основних засобів бюджетних установ.

Раціональне використання основних засобів та функціональних потужностей бюджетної установи сприяє покращанню всіх техніко-економічних показників, зокрема збільшенню обсягу діяльності, зниженню трудомісткості одиниці виконаних робіт або наданих послуг Зважаючи на це, особливо важливим стає їх списання з обліку.Pages:     | 1 |   ...   | 28 | 29 || 31 | 32 |   ...   | 59 |
 
Похожие работы:

«ISSN 2078-340Х. Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. 2012. Вип. 20. Ч. 1. С. 61–68 Visnyk of the Lviv University. Series Foreign Languages. 2012. Is. 20. Pt. 1. P. 61–68 УДК 821.161.2.09.+821.112.2 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДРАМИ В НАУКОВО-КРИТИЧНОМУ ДИСКУРСІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ (“МИХАЭЛЬ КРАМЕР”. ПОСЛЕДНЯЯ ДРАМА ГЕРГАРТА ГАУПТМАНА) Ірина Бурбан Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, вул. І. Франка, 24, м. Дрогобич, Львівська обл., 82100, e-mail: z_w_z@ukr.net...»

«I ТИ МАЄШ ЗНАТИ БІЛЬШЕ посібник для чсч ЗМІСТ Шляхи передачі ВІЛ. Ризики та питання використання презервативів Тест на ВІЛ. Необхідність та умови тестування, питання конфіденційності, різновиди тест систем. Значення результатів тестів Життя з ВІЛ. Психологічні та соціальні аспекти життя з ВІЛ. Питання дискримінації та розкриття свого ВІЛ статусу перед іншими Життя з ВІЛ, АРВ препарати, здоровий спосіб життя 39 Душа і тіло 43 Дискордантні гей пари Перелік послуг для ВІЛ позитивних ЧСЧ в Україні...»

«Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра загальної та соціальної педагогіки НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ до вивчення курсу “Основи педагогіки і психології” для студентів ІІІ курсу географічного факультету, спеціальність “Організація туристичного обслуговування” Укладач: доц. Заячук Ю. Д. Львів – 2011 ВИТЯГ З РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ” Кількість годин № Форма з них семестру звітності Всього...»

«Національна академія педагогічних наук України Інститут психології імені Г. С. Костюка Волеваха Ірина Борисівна УДК 371.132: 159.9 ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТНОЗДАТНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Київ – 2010 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Інституті психології імені Г.С. Костюка НАПН України, лабораторія екологічної...»

«Правове регулювання в освітній сфері 2010 р. Як врегульовано питання здобуття повної загальної середньої освіти іноземними громадянами в Україні? Відповідно до ст. 6 Закону України «Про загальну середню освіту» іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, здобувають повну загальну середню освіту в порядку, встановленому для громадян України. Ст. 14 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» визначено, що іноземці та особи без...»

«Педагогіка і психологія професійної освіти № 6 2012. УДК 378.6:373.31 Галина Подановська ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ОСНОВ ЧИТАЦЬКОЇ САМОСТІЙНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ Вирішення першочергового завдання сучасної школи – створення умов розвитку і самореалізації кожної особистості – потребує використання нових резервів її початкової ланки. Особливо актуальною стала проблема розвитку читацької самостійності молодших школярів, оскільки саме сформованість навичок самостійної...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» АВТОМАТИЧНЕ КЕРУВАННЯ ЗВАРЮВАННЯМ методичні вказівки і контрольні завдання для студентів за напрямом 6.050504 Зварювання, спеціальностей: 092301 – Технологія та устаткування зварювання; 092303 – Технологія і устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій заочної форми навчання Затверджено Методичною радою НТУУ «КПІ» Київ Автоматичне керування зварюванням:...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М.П. ДРАГОМАНОВА ПРУС Алла Володимирівна УДК 373.5.016: 514.113 ПРИКЛАДНА СПРЯМОВАНІСТЬ ШКІЛЬНОГО КУРСУ СТЕРЕОМЕТРІЇ 13.00.02 теорія та методика навчання математики Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук КИЇВ – 2007 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова, Міністерство освіти і науки України. Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, професор...»

«XІ ЩОДО ЕМПІРІЇ ПРОЦЕСУ ІНДИВІДУАЦІЇ* Форма великого життя цілком наслідує Дао. Дао творить речі невидимо, несхопно. Несхопні, невидимі брази у ньому! Несхопні, невидимі речі у ньому! Незбагненне, темне сім’я у ньому! Це сім’я — істина. А в ній — віра. Від початків і донині обійтись без імені його не можна, Якщо прагнеш збагнути речей усіх виникнення. І звідки мені ще знати, що речей усіх виникнення Саме так відбувається? * У двадцяті роки в Америці я познайомився із високоосвіченою дамою —...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ з дисципліни “ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ” (для магістрів) Київ ДП «Видавничий дім «Персонал» Підготовлено старшим викладачем кафедри загальної та практичної психології К. В. Кургановим Затверджено на засіданні кафедри загальної та практичної психології (протокол № 3 від 24.10.08) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Курганов К. В....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»