WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 26 | 27 || 29 | 30 |   ...   | 59 |

«ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів Сучасні проблеми розбудови Збройних Сил України 26 квітня 2013 ...»

-- [ Страница 28 ] --

ФІНАНСИ ТА ВОЄННА ЕКОНОМІКА

5 @@@ Агранов А.І. (КНУ) Агранов А.І. Оборонно-промисловий сектор економіки України: проблеми і перспективи розвитку Оборонно-промисловий сектор економіки України: проблеми і перспективи розвитку Актуальність проблеми полягає у тому, що оборонно-промисловий комплекс (ОПК) є важливою складовою стратегії національної безпеки та оборони країни, в якій сконцентровані значні інтелектуальні, виробничо-технічні та кваліфіковані людські ресурси, зберігається високий експортний потенціал, що забезпечує надходження до державного бюджету значних коштів. Так, ОПК щорічно забезпечує експортні надходження від продажу продукції ОПК в США:

10–12 млрд дол., в Російській Федерацій: 6 млрд дол., у Франції: 2–3 млрд дол., у Великобританії: 4–5 млрд дол., у Німеччині: 0–4 млрд дол., в Україні: 0,5– 1,2 млрд дол. Очевидно, що цей сектор необхідний як для ефективного забезпечення національної безпеки, так і для економічного розвитку держави.

Україна мала другий після Росії потенціал серед пострадянських республік у цій галузі після розпаду СРСР. На сьогоднішній день, за словами Президента України Віктора Януковича, технологічне відставання України від передових країн світу стрімко збільшується. У зв’язку з цим Президент наголосив на необхідності переглянути стратегічні пріоритети розвитку ОПК, оновити стратегічні та програмні документи в даній сфері, а також забезпечити ефективне державне управління.

Національний інститут стратегічних досліджень у лютому 2013 року в аналітичній доповіді, присвяченій питанням реструктуризації підприємств і організацій оборонно-промислового сектору економіки України, запропонував прискорити розробку та прийняття Державної програми реформування та розвитку оборонно-промислового сектору на період до 2017 року, в якій мають бути відображені шляхи і засоби реалізації організаційних, економічних і правових рішень, спрямованих на створення сприятливих умов для виробництва ОВТ, мобілізацію бюджетних і позабюджетних коштів для фінансування структурних перетворень в оборонній промисловості, впровадження комплексу стимулів для підприємств і організацій, які проводять реструктуризацію своїх виробництв.

В цілому підприємства оборонно-промислового сектору економіки залишаються збитковим сектором. Так, у 2008 р. збитки оборонних підприємств майже у два рази перевищили їх прибуток. Це свідчить про необхідність реструктуризації виробничих потужностей оборонно-промислового сектору, основною метою якої є збереження власної оборонної промисловості та потрібної частки підприємств і організацій, які не увійшли до її ядра, але є складовими в реалізацій замкнутих технологічних циклів, і поступове впровадження нових виробництв з урахуванням можливостей держави, її потреб в ОВТ, перспектив розвитку експорту тощо. Всі економічно безперспективні підприємства і організації повинні бути перепрофільовані або визнані банкрутами.

Слід також наголосити, що особливої уваги потребує експортний потенціал України, адже за даними СІПРІ (Стокгольмського інституту дослідження проблем миру, щорічне видання якого є одним з найбільш поважних і достовірних експертних видань у цій сфері) Україна посіла 4 місце серед найбільших постачальників озброєнь у 2012 році. Це було забезпечено переважно за рахунок поставок до Китаю на суму $690 млн. Цього року була завершена поставка до Китаю 2000 авіаційних ракет, 42 авіаційних двигунів, а також завершено контракт на передачу авіаносця, проданого у 1998 році. Достеменно невідомо, яку саме вартість авіаносця врахував СІПРІ, оскільки "Варяг" є авіаносним крейсером, а не "стандартним" авіаносцем (вартість авіаносця коливається від $675 млн. (клас Nimitz) до $9 млрд. для новітніх авіаносців класу Ford). До того ж "Варяг" було продано як корабель, що був в експлуатації, вартість якого, за методикою СІПРІ, складає 40% первинної. Тим не менш, ця вартість становить сотні млн. доларів, а не $30 млн., за які він у дійсності був проданий.

Отже, за думкою експертів, розвиток оборонно–промислового сектору економіки України повинен опиратися на випереджальні темпи створення науково-технічних заділів в оборонно-промисловій сфері та на технологічне оновлення виробничих потужностей цієї сфери. Необхідне радикальне реформування оборонно-промислового сектору, яке має включати зміну форм власності, конверсію оборонних виробництв, організаційно-структурні перетворення, удосконалення механізмів управління, розробку відповідної нормативноправової бази та ін. Відсутність таких реформ вже найближчим часом може привести до втрати багатьох виробництв складної наукоємної продукціі, що залишилися на даний час, і, як наслідок, до деградації оборонно-промислового комплексу як високотехнологічної галузі економіки.

Таким чином, цілеспрямована політика держави, націлена на реформування оборонно-промислового сектору, з урахуванням вище наведених аргументів, забезпечить не тільки необхідний розвиток цієї сфери, але й сформує фундамент для подальшого ефективного використання і збільшення потенціалу оборонно-промислового сектору економіки, забезпечить розвиток його згідно з сучасними викликами, а також економічне зростання і зміцнення держави в цілому. Проте, вже зараз необхідно спрямувати зусилля на реформування та розвиток оборонно-промислового сектору економіки України без зволікань для досягнення найкращих результатів.

Бабій Д.Д. (ВІКНУ) Бабій Д.Д. Порядок проведення внутрішнього фінансового контролю та аудиту у військовій частині та шляхи його вдосконалення Порядок проведення внутрішнього фінансового контролю та аудиту у військовій частині та шляхи його вдосконалення Фінансовий контроль є важливою функцією держави, що забезпечує умови нормального функціонування фінансової системи. Ринкові умови не відміняють необхідності систематичного контролю фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій, установ усіх форм власності, вжиття заходів із попередження й ліквідації недоліків. Фінансовий контроль об’єктивно властивий і ринковій економіці, він використовується всіма розвинутими країнами в тій мірі, в якій диктується економічними і політичними завданнями.

В умовах ринкової економіки в Україні особливого значення набувають питання посилення ролі механізму фінансового контролю за ефективним використанням фінансових ресурсів. Не обійшло це і Збройні сили України, які опинилися у скрутній економічній ситуації, що вимагає особливого контролю за бухгалтерським обліком. Насамперед, ускладнено було ведення матеріального обліку, як складової бухгалтерського обліку, відповідно до нових для Збройних сил України керівних документів, що видаються Державною казначейською службою України. На той час перед Міністерством оборони України постало два питання: по-перше, це адаптація законодавчої бази щодо обліку товарноматеріальних цінностей; по-друге, правильне визначення залишкової вартості військового майна, з урахуванням зносу, строків експлуатації та умов зберігання. За допомогою фінансових і контрольно-ревізійних органів стало можливим доведення до командирів усіх рівнів значення ведення обліку не тільки у кількісному, але й у вартісному виразі. Тобто, механізм фінансового контролю необхідно спрямувати на прискорення економічного та соціального розвитку, що сприятиме припиненню безгосподарності, розкраданню і зловживанням з боку посадових осіб, підвищити ефективність контрольно-ревізійної роботи, у тому числі своєчасності виконання зобов’язань перед бюджетом.

Але зміни, що відбуваються в економіці України обумовили потребу адаптації національної системи фінансово-економічного контролю до ринкового середовища. Реформування відносин власності спричинило появу нових груп споживачів економічної інформації, внаслідок чого в нашій країні відбулося становлення і подальший розвиток нової підсистеми фінансово-економічного контролю – аудиту. Інтереси осіб, задіяних у господарському процесі (власник, адміністратор, службовець, кредитор, дебітор тощо), суперечливі, і ці суперечності знаходять своє відображення в облікових регістрах.

–  –  –

Роль фінансово-економічної служби військової частини в підвищенні ефективності використання бюджетних коштів На сьогоднішній день фінансування збройних Сил України здійснюється на недостатньому рівні. У Державному бюджеті України на 2012 р. Міністерству оборони були передбачені асигнування в сумі 16 374,3 млн. грн., (1,09 % від ВВП), Фактично надійшло 14 761,9 млн. грн. (0,98 % від ВВП) або 90,2 % річних призначень.

Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Водночас у 2012 р., як і у попередні роки, обсяги фінансування Збройних Сил не відповідали їхній нормативній потребі, що становила21,8 млрд. грн. на рік (1,45 % ВВП), а частки витрат на розвиток озброєння, військової техніки та підготовку військ у загальній структурі фінансування не перевищували 18 % Ця проблема має системний характер, та тенденція недофінансування спостерігається на протязі доволі довгого періоду. Тому виконання Збройними Силами України поставлених перед ними завдань за наявного рівня фінансування є досить складним завданням.

Вирішення цього завдання покладається на фінансові органи Збройних Сил України та всі структурні підрозділи Міністерства оборони України та Генерального Штабу, а особливо на фінансово-економічну службу військової частини, адже саме нею витрачається більша частина коштів.

Фінансово-економічна служба є самостійним структурним підрозділом, безпосередньо підпорядкованим командиру військової частини. Очолює помічник командира військової частини – начальник фінансово-економічної служби.

Головним завданням фінансово-економічної служби при витрачанні державних коштів є отримання найбільших результатів при мінімальних витратах.

Ефективне використання коштів, досягається цілеспрямованими практичними діями командирів і начальників всіх ступенів, військових колективів по здійсненню режиму економії, творчим впровадженням передових, найбільш економічних методів забезпечення потреб, активнішим впливом через фінансовий механізм на всі проведені заходи, пов’язані з використанням державних коштів.

Успішне рішення даного завдання забезпечується використанням асигнувань у відповідності з цільовим призначенням, визначеним бюджетною класифікацією видатків та за кошторисом Міністерства оборони і фінансово-плановими документами військових частин, недопущення фактів безгосподарності та марнотратства, попередженням незаконних витрат, недостач, розтрат та розкрадання матеріальних засобів та коштів.

Богдан П.С. (КНУ) Богдан П.С. Особливості розбудови Збройних Сил України та чинники, що впливають на неї Особливості розбудови Збройних Сил України та чинники, що впливають на неї Важливим аспектом становлення України як незалежної держави є створення її Збройних Сил (ЗСУ), спроможних гарантувати суверенітет, територіальну цілісність країни, забезпечувати надійний захист національних інтересів від воєнних загроз.

Пристосовуючись до змін в європейській та міжнародній системах воєнної безпеки відповідні структури, а також оцінюючи реальний стан справ у країні, воєнно-політичне керівництво України виробило, в цілому, єдине бачення перспектив розбудови ЗСУ за принципом оборонної достатності:

створення невеликих за чисельністю, економічно не обтяжливих, але сучасно озброєних, боєздатних, мобільних, придатних до швидкого розгортання поліфункціональних сил, спроможних зробити гідний вклад у забезпечення регіональної та глобальної безпеки.

У 2013 році було узгоджено Стратегію реформування та розвитку Збройних Сил України, що передбачає виконання поставлених завдань проведенням взаємоузгоджених заходів у 2 етапи, і у квітні подано на розгляд до Кабінету Міністрів України.

Перший етап (до кінця 2017) – планове реформування Збройних Сил, збереження можливостей для відновлення їх боєздатності, створення передумов для подальшого їх реформування та розвитку.

Другий етап (до кінця 2023) – подальший розвиток Збройних Сил, поступове нарощування їх спроможностей щодо виконання завдань запобігання, стримування та локалізації на ранній стадії виникнення воєнного конфлікту середньої інтенсивності.

Основні напрям фінансової політики щодо розбудови Збройних сил:

– збільшення видатків на ремонт, модернізацію та закупівлю ОВТ, підготовку військ (сил), інфраструктуру;

– системне вирішення пріоритетних завдань та отримання запланованого результату, недопущення нецільового використання коштів та неефективних витрат;

– гарантування належного рівня соціального захисту військовослужбовців і членів їх сімей;

– максимальне впровадження спільних (сил безпеки та оборони) проектів стосовно їх оснащення уніфікованими ОВТ, МТЗ, охорони здоров’я, освіти тощо;

– удосконалення та уніфікація систем і механізмів планування і використання фінансових ресурсів, забезпечення прозорості цих процесів, підвищення оперативності прийняття рішень, чітке визначення прав і відповідальності посадових осіб та органів управління.

Бойко В.М. (ВІКНУ) Бойко В.М. Актуальні питання організації автоматизованої форми бухгалтерського обліку у військовій частині Актуальні питання організації автоматизованої форми бухгалтерського обліку у військовій частині В умовах ринкових відносин збільшуються потреби системи управління та користувачів в оперативній, якісній і повній економічній обліковій інформації. Важливим чинником, який сприяє своєчасному забезпеченню обліковою інформацією власників, менеджерів, інвесторів, інших користувачів є впровадження автоматизованих інформаційних систем обліку (АІСО) на базі комп’ютеризації, тобто процес автоматизації системи управління в більшості випадків починається з комп’ютеризації бухгалтерського обліку.

Як свідчить практика, існують три найбільші проблеми, про які треба пам’ятати при впровадженні автоматизованої системи обліку:

– розгалуженість та специфіка господарської діяльності;

– обмеженість грошових коштів;

– рівень кваліфікації відповідних спеціалістів.

Тому важливими питаннями організації автоматизації бухгалтерського обліку, які потрібно проаналізувати, є дослідження сучасного стану автоматизації бухгалтерського обліку у військових частинах, а також класифікація видів організації АІС; аналіз основних методологічних та інших проблем, що стримують процес автоматизації обліку, чинників, які їх обумовлюють. Також важливим є визначення загальних і особливих факторів діяльності військової частини, які обумовлюють різні методики автоматизації обліку та опис їх характеристик, переваг і недоліків; аналіз уроків та результатів впровадження і визначення напрямів вдосконалення автоматизації.

Досягнення даних завдань передбачало вирішення таких завдань:Pages:     | 1 |   ...   | 26 | 27 || 29 | 30 |   ...   | 59 |
 
Похожие работы:

«Адаптація дітей до навчання у школі в діяльності психологічної служби Методичні рекомендації Електронне видання комбінованого використання на CD-ROM Київ Національна академія педагогічних наук України Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи УДК 159.9.316 ББК 88.88.4 Рекомендовано до друку Радою Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи (протокол № 8 від 19.11.2013 р.) Науковий редактор: В.Г. Панок, доктор...»

«ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ УДК 373.5.016:91 Н. В. МУНІЧ ВИВЧЕННЯ ЛАНДШАФТОЗНАВЧИХ ПОНЯТЬ У КУРСІ ШКІЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ Проаналізовано етимологію поняття «ландшафт», шляхи визначення понять, наукові пошуки місця ландшафтознавчих понять в географічній науці. З’ясовано зміст поняття як психологопедагогічної категорії, що сприяє пізнанню об’єктів і явищ об’єктивної дійсності. Розглядаються теоретико-методологічні аспекти формування ландшафтознавчих понять у процесі...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ з дисципліни “ПСИХОЛОГІЯ МАСОВОЇ ПОВЕДІНКИ” (для спеціалістів) Київ ДП «Видавничий дім «Персонал» Підготовлено завідувачем кафедри соціальної психології та соціальних технологій, професором О. О. Сусською Затверджено на засіданні кафедри соціальної психології та соціальних технологій (протокол № 5 від 18.09.08) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КАДРІВ Кафедра нагляду за додержанням законів щодо прав і свобод людини В.І. Ніндипова, В.І. Дяченко, О.В. Кобець, О.Р. Севрук ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНІВ ЩОДО ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ Навчально-методичний комплекс для студентів денної форми навчання Київ УДК 343.13 Рекомендовано до друку навчально-методичною радою Національної академії прокуратури України (протокол № 34 від 26 січня 2011 року) Прокурорський...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П.ДРАГОМАНОВА САДОВЕНКО СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА УДК 372.3:398(477) МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ МУЗИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОГО ФОЛЬКЛОРУ) 13.00.02 – теорія та методика навчання музики і музичного виховання АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ – 2007 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано в Сумському державному педагогічному університеті імені А.С.Макаренка, Міністерство...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ здисципліни “МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ” (длямагістрів) Київ 200 Підготовлено доцентом кафедри менеджменту Н. І. Новальською Затверджено на засіданні кафедри менеджменту (протокол № 6 від 24.01.07) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Новальська Н. І. Методичне забезпечення контролю знань з дисципліни “Методика викладання менеджменту” (для магістрів). — К.: МАУП, 2007. — 26...»

«УДК 159.9.072.42 : 164 ПСИХОЛОГІСТИКА: КОНТУРИ РОЗДІЛУ. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ОБРАЗУ МИСЛЕННЯ ПСИХОЛОГА-ДОСЛІДНИКА Коваленко В.О., к.пед.н., доцент, Коваленко О.В., студент Запорізький державний університет Професійна підготовка майбутніх психологів здійснюється, з одного боку, на основі оволодіння теоретичними знаннями основ загальної психології та її галузей, знайомства з різноманітними напрямками вітчизняної та зарубіжної психології. Саме тут формуються уявлення студентів...»

«УДК: 371.315.6+373.3-051 Бєкірова Л.Е., аспірантка ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» АПН України МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ Анотація. У статті розглядається проблема формування готовності майбутніх учителів початкових класів до застосування інтерактивних технологій навчання, визначена модель формування даного виду готовності. Ключові слова: готовність к застосуванню інтерактивних технологій навчання,...»

«МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ КАФЕДРА ЮРИДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «ПСИХОЛОГІЯ МАСОВОЇ ПОВЕДІНКИ» підготовки бакалавра Напрям підготовки – Психологія 0401, спеціальність Психологія 6.04010 спеціалізація психологічне забезпечення оперативно-службової діяльності органів та підрозділів внутрішніх справ України Навчально-наукового інституту підготовки кадрів громадської безпеки та психологічної служби Автор:...»

««ПОГОДЖЕНО» «ЗАТВЕРДЖЕНО» Заступник начальника ІМЦ Директор ОКНЗ ДБ «Перлина» департаменту освіти та науки ОМР Одеської області Одеської міської ради з Петрова С.М. практичної та соціальної роботи _ Желєзкова Н.О. _ Аналітичний звіт про виконання основних видів робіт у 2013-2014 навчальному році практичних психологів ОКНЗ «Дитячий будинок «Перлинка» Аргірової Світлани Іллівни Бабаєнко Тетяни Петрівни Одеса 2014 Аналітичний звіт про виконання основних видів робіт у 2013-2014 навчальному році...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»