WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 25 | 26 || 28 | 29 |   ...   | 59 |

«ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів Сучасні проблеми розбудови Збройних Сил України 26 квітня 2013 ...»

-- [ Страница 27 ] --

Нормативно-правовий – це основний інструмент регулювання державних закупівель у воєнній сфері, відсутність чи недосконалість якого є причиною зловживань, уникаючи відповідальність.

Організаційно-кадровий – це вивчення, підбір та навчання кадрів, які організовують закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, проведення спеціальних перевірок таких кадрів на предмет їх доходів та витрат.

Психологічно-виховний – це проведення індивідуальних бесід, занять, постійне доведення фактів виявлених корупційних діянь із метою запобігання проявам корупції під час державних закупівель у воєнній сфері.

Державні закупівлі у воєнній сфері сьогодні чітко не врегульовані законодавством України. Недосконалість правового регулювання та прогалини, які містяться в законодавстві, надають можливість для вільного тлумачення норм, що регулюють питання закупівель за державні кошти. Відсутність ефективної підготовки кадрів для здійснення державних закупівель у воєнній сфері є передумовою для зловживань учасників торгів.

Тільки комлексний підхід з організації закупівель за державні кошти у воєнній сфері може бути ефективним засобом у дотриманні принципів, визначених антикорупційним законодавством та законодавством про здійснення державних закупівель.

Рожков В.В. (НДВ ПВМГП) Рожков В.В. Концептуальні засади змін до Закону України "Про вибори народних депутатів України" Концептуальні засади змін до Закону України "Про вибори народних депутатів України" Закон України "Про вибори народних депутатів України" у новій редакції був прийнятий Верховною Радою України 17 листопада 2011 року та вступив у дію 10 грудня 2011 року. Він включає 15 розділів і 115 статей. Деякі його положення набувають чинності з 2013 року, але вони стосуються проведення навчання ЦВК щодо осіб, які претендують на призначення на керівні посади в ОВК.

Що ж нового пропонує нам Закон?

Законом зокрема встановлюється, що вибори депутатів здійснюються за змішаною (пропорційно-мажоритарною) системою: 225 депутатів обираються за пропорційною системою у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі за виборчими списками кандидатів у депутати; 225 депутатів обираються за мажоритарною системою відносної більшості в одномандатних виборчих округах.

Кожний виборець має в одномандатному та загальнодержавному округах по одному голосу.

Окрім того, змінюється й тривалість виборчої кампанії. Вона скорочується й, замість 120, триватиме лише 90 календарних днів. Скорочення терміну перебігу виборчого процесу значною мірою пов’язане з тим, що запроваджуться постійна система територіальних виборчих округів та виборчих дільниць.

Закон також окреслює коло суб’єктів виборчого процесу, якими є: виборець; Центральна виборча комісія, а також інша виборча комісія, утворена відповідно до цього закону; партія, що висунула кандидата в депутати; кандидат у депутати, зареєстрований у порядку, встановленому цим законом; офіційний спостерігач від партії, яка висунула кандидатів у депутати в загальнодержавному окрузі, від кандидата в депутати в одномандатному окрузі, від громадської організації, який зареєстрований у порядку, встановленому цим законом.

Право висування кандидатів у депутати в загальнодержавному окрузі реалізується виборцями через партії. Право висування кандидатів у депутати в одномандатних округах реалізується виборцями через партії або шляхом самовисування.

На відміну від попереднього Закону України "Про вибори народних депутатів України" блоки політичних партій не утворюються.

Систему виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення виборів депутатів, як і раніше, становлять Центральна виборча комісія, окружні виборчі комісії та дільничні виборчі комісії.

Також слід зазначити, що всі кандидати в депутати реєструватимуться лише ЦВК. Закон надає можливість одночасного балотування кандидата в загальнодержавному окрузі та одному з одномандатних округів.

–  –  –

Таким чином, відкритий інформаційний вплив на нашу державу несе в собі велику небезпеку. Так як через інформацію формується громадська думка, а домінуючи в інформаційному просторі, можна маніпулювати суспільною свідомістю.

Турченко Ю.В. (КНУ) Турченко Ю.В. ЗМІ як суб’єкт інформаційної політики у ЗСУ ЗМІ як суб’єкт інформаційної політики у ЗСУ Засоби масової інформації є дієвим суб’єктом інформаційного забезпечення реформ, які впроваджуються не тільки у військовій сфері, але і вбудь-якій іншій. Так як громадська думка формується за допомогою ЗМІ, їх діяльність повинна бути врегульована інформаційною політикою на законодавчому рівні.

Сучасні ЗМІ перетворилися в один із найголовніших інструментів маніпулювання громадською думкою. Використання ЗМІ для політичного маніпулювання сьогодні становить найбільшу небезпеку для громадян і демократичного державного ладу.

В регулюванні інформаційних відносин військової сфери існує велика кількість джерел, які забезпечують інформування громадськості про хід військового будівництва (наприклад, щорічник "Біла книга. Збройні Сили України").

Але не виключено, що формування громадської думки, щодо необхідності проведених реформ, може формуватися відповідно до аналітичних оцінок зовнішніх експертів.

Враховуючи вище зазначене, засобом реалізації інформаційної політики у військовій сфері є створення українських військових аналітичних центрів, які б за допомогою ЗМІ, надавали професійну узагальнену інформацію щодо проведених дій в сфері оборони. Такі центри в Україні існують, але їх робота не завжди відома громадськості. Тільки найбільш зацікавлені прошарки суспільства володіють нею.

Отже, регулювання інформаційних потоків, щодо проведення військового будівництва, повинно контролюватися державою. Тобто, інформаційна політика повинна бути спрямована на інформування більшого кола громадян про хід військового будівництва і в такий спосіб формувати громадську думку.

Чумачов О.М. (ВІКНУ) Чумачов О.М. До питання про адміністративну відповідальність військовослужбовців До питання про адміністративну відповідальність військовослужбовців Військовослужбовця як суб’єкта адміністративної відповідальності можна віднести до особливого суб’єкта. Така необхідність виникає, коли в нормативних правових актах зазначений ряд ознак, що мають певне юридичне значення, але відмінних від складу адміністративного правопорушення (місце служби, вік й ін.). Питання відповідальності військовослужбовців, осіб, на яких поширюється дія дисциплінарних статутів, регулюється особливими правилами. Доцільно узагальнити названі ознаки та на цій основі виділити особливий вид суб’єкта адміністративної відповідальності. Такі ознаки, по-перше, не є конструктивними, не входять до складу правопорушення; по-друге, не визначають кваліфікацію вчиненого, до них не застосовуються деякі міри стягнення. Потретє, як й ознаки загального суб’єкта, вони передбачені нормами Загальної частини Кодексу про адміністративний правопорушення; по-четверте, виділення цих ознак слугує забезпеченню гнучкого і диференційованого підходу до відповідальності, її індивідуалізації.

Адміністративна деликтоздатність особливих суб’єктів, як правило, звужена: до них не застосовуються деякі міри адміністративної відповідальності (ст. 15 КоАП), встановлена особлива процедура розгляду справи, використаються спеціальні міри стягнення. В окремих випадках деликтоздатність таких суб’єктів альтернативна: органи адміністративної юрисдикції можуть замість накладення стягнення направити матеріали про правопорушення для залучення винних до дисциплінарної відповідальності. Таким чином, особливий суб’єкт адміністративної відповідальності – це особа, що володіє передбаченими нормою права юридично значимими ознаками, не включеними до складу правопорушення, але впливають на розмір, вид стягнення, порядок притягнення до відповідальності.

На відміну від адміністративного в дисциплінарному порядку вибір санкції, який застосовується до правопорушника, прямо не обмежений важкістю правопорушення, як це зроблено в особливій частині КоАП, і буде визначатися суб’єктивною думкою командира (начальника), що накладає стягнення, у залежності від обсягу його дисциплінарної влади і військового звання правопорушника. Крім того, Статут не містить понять і форм вини. На практиці при призначенні стягнення за адміністративне правопорушення командир (начальник) військовослужбовця-правопорушника, під час встановлення наявності і форми вини, як правило, буде керуватися побутовим уявлення про вину, а не юридичним, що може привести до необґрунтованого накладення стягнення.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Також на суб’єктивну думку командира (начальника) при накладенні стягнення можуть вплинути особистісні взаємини з підлеглим-правопорушником, що практично неможливо в адміністративному порядку.

Шульгін В. (КНУ) Шульгін В. Особливості реалізації військового законодавства Західно-Української Народної Республіки Особливості реалізації військового законодавства Західно-Української Народної Республіки Військове законодавство ЗУНР (1 листопада 1918 – липень 1919 рр.), Української Держави, утвореної на українських землях бувшої австро-угорської монархії, складалося із актів вищих органів влади (Української Національної Ради, диктатора ЗОУНР); підзаконних урядових, відомчих актів Державного Секретаріату Військових Справ (далі – ДСВС) та інших актів органів військового управління.

Серед них слід виокремити: відозву Української Національної Ради від 01.11.1918 (всі військовослужбовці української національності підпорядковуються виключно УНР, як найвищому органу влади та наказам сформованих нею військових органів управління Української Держави; до прийняття законів Української Держави діють австро-угорські закони в частині, що не суперечать основам Української Держави); закони ЗУНР: від 13.11.1918 "Тимчасовий основний закон про державну самостійність українських земель бувшої австроугорської монархії"; від 05.12.1918 "Про встановлення військовослужбовцям системи матеріального забезпечення" (грошове, продовольче, речове); від 15.02.1919 "Про військові причинки" (щодо грошових виплат воякам ГА та їх сім’ям); від 19.02.1919 "Про виплату одноразового надзвичайного додатку вдовам і сиротам загиблих українських вояків"; від 15.03.1919 "Про чинитьби на воєнні цілі" (зобов’язував всіх працездатних брати участь у будівництві Українських Збройних Сил шляхом сплати військового податку та виконання трудових завдань уряду країни); від 14.04.1919 "Про земельну реформу" (наділення землею військовослужбовців-інвалідів, вдів, сиріт, але після закінчення війни і повернення військовополонених); від 15.08.1919 "Про вислуженину військових осіб Галицької армії" (встановив пенсійне забезпечення військовослужбовців за: вислугою 30 років на військовій службі або досягнення 55 річного віку;

у разі непридатності до військової служби; внаслідок неналежної кваліфікації);

підзаконні урядові акти: від 13.11.1918 "Про впровадження Військової присяги" (вояки-галичани присягали Богу, ЗУНР, її верховній владі, Уряду, Армії, всім її керманичам); від 05.12.1918 "Про затвердження норм продовольчого забезпечення вояків Галицької армії"; від 05.12.1918 "Про затвердження норм речового забезпечення вояків Галицької армії"; підзаконні відомчі акти ДСВС: від 31.01.1919 "Про встановлення державної платні і одноразової допомоги старшинам Галицької армії, які повертаються з польського полону"; від 01.02.1919 "Про заробітну плату і пільги медичним сестрам"; від 10.03.1919 "Про допомогу сім’ям старшин і підстаршин довгострокової служби"; від 04.04.1919 "Про затвердження Інструкції про порядок звільнення від військової служби осіб при мобілізації" (механізм реалізації відстрочки громадянам ЗОУНР (виключно українцям) від призову на термін від 3-х до 6-ти місяців, так як особи інших національностей на військову службу не призивалися); від 13.11.1918 "Про закріплення національного військово-адміністративного поділу території держави"; від 16.11.1918 "Про уклад військового судівництва"; від 16.11.1918 "Про запровадження інституту військової прокуратури з Генеральним військовим прокурором на чолі"; від 28.01.1919 (на виконання Закону "Про військово-польові суди ЗУНР") щодо утворення польових судів УГА (ДСВС:

призначав голів та членів військово-польових судів, надавав дозвіл адвокатам на здійснення правового захисту; вироки судів оскарженню не підлягали); від 01.01.1919 "Про регулярне публікування "Спису іменовань у війську" (механізм недопущення самозванства при присвоєнні військових звань); від 02.02.1919 "Про оголошення призову до УГА всіх українців 1883–1900 р.н., у тому числі учнів середніх шкіл до 1901 р.н." (не українці залучалися до війська на альтернативну службу без зброї); від 04.02.1919 "Про організацію духівництва Укранського Війська" (капелани, окрім виконання релігійних обрядів, вели облік загиблих та померлих, складали та оформляли заповіти військовослужбовців);

від 26.02.1919 № 54 та № 55 "Про порядок присвоєння військових звань в УГА";

від 22.04.1919 "Про введення єдиної військової форми для УГА" (зеленавоземлиста, відзнаки за родами військ, старшинські відзнаки); від 30.04.1919 "Про систему військових нагород" (не був реалізований); акти територіальних органів військового управління: наказ Окружної Військової Команди (округ Станіславів) від 11.11.1918 № 2 "Про встановлення нових військових звань замість німецьких" (стрілець, старший стрілець, вістун, десятник, старший десятник, булавний старший десятник, бунчужний, підхорунжий, хорунжий, четар, поручник, сотник, отаман, підполковник, полковник, генерал-четар, генерал-поручник, генерал-сотник).

Висновки:

1. Особливість військово-законодавчих актів на західноукраїнських землях була обумовлена їх майже 150-річним перебуванням в Австро-Угорській державно-правовій системі. В УГА було збережено рангово-посадову систему австрійської армії.

2. На перших етапах застосовувалося австрійське військове законодавство, зокрема військові статути. Командири УГА мали права відступати від їх приписів у бік демократизації, але без перевищення повноважень і дисциплінарної влади із забороною побиття військовослужбовців (мужви).

3. Одночасно застосовувалися статути "Правильник піхотинця", "Правильник сотника" і "Правильник четаря", що були видані Бойовою Управою Українських Січових Стрільців у Відні 1915 року.

4. У подальшому впроваджено окремі національні юридичні механізми реалізації військового законодавства ЗУНР, але які ще не були достатньо системними та ефективними (порядок продовольчого та речового забезпечення;

соціального захисту; система нагород, національні військові знаки розрізнення, військові звання та порядок їх присвоєння тощо). Після об’єднання УГА із ЗС УНР почали застосовуватися Статути УНР.

–  –  –Pages:     | 1 |   ...   | 25 | 26 || 28 | 29 |   ...   | 59 |
 
Похожие работы:

«Біловодська Олена Анатоліївна к.е.н., доцент, доцент кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю Сумського державного університету ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ УПАКОВКИ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ В сучасних умовах насиченого ринку покупців споживчих товарів упаковка є важливим аспектом товарної політики виробника, невід’ємним ринковим атрибутом самого товару, одним з основних елементів системи товароруху, а також дієвим інструментом маркетингу інновацій, оскільки значно полегшує...»

«Національний лісотехнічний університет України У декларації Йоганнесбургської зустрічі відзначено, що Генеральна Асамблея ООН має перетворити стійкий розвиток на один з ключових елементів всеосяжних рамок діяльності ООН, особливо з метою досягнення узгоджених на міжнародному рівні цілей розвитку, включаючи цілі, що містяться у Декларації Тисячоліття, і взяти на себе загальне політичне керівництво здійсненням і перегляду Порядку денного на ХХІ століття. Необхідно відзначити, що більшість...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ВИХОВАННЯ ТЕОРЕТИКО МЕТОДИЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТА УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ Збірник наукових праць Випуск Книга І МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ВИХОВАННЯ ТЕОРЕТИКО МЕТОДИЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТА УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ Збірник наукових праць Випуск 12 Засновано в 1999 р. Книга І Київ УДК 37.013 053.5(082) ББК 74.200я43 Т43 Рекомендовано вченою радою...»

«УДК 159.92:174.4:658.3 ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЗАГАЛЬНОПРОФЕСІЙНИХ, ПРОФЕСІЙНО-ЕТИЧНИХ І ПСИХОЛОГІЧНИХ СКЛАДОВИХ У СТРУКТУРІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМЦЯ М. О. Кононець старший викладач кафедри психології і педагогіки Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Київ, Україна mariakononets@yandex.ru У статті проаналізовано взаємозв’язок загальнопрофесійних, професійно-етичних і психологічних складових у структурі професійної діяльності підприємця. Особливості...»

«НАУКОВІ ЗАПИСКИ Серія “Психологія і педагогіка” Випуск 13 Острог – 2009 УДК 001.8 + 159.9 + 37 ББК 74 + 8 Н 3 Друкується за ухвалою вченої ради Національного університету “Острозька академія” Протокол № 2 від 24 вересня 2009 року. Друкується згідно з Постановою ВАК України від 8. 09. 99 р. № 01 – 05/9 Редколегія випуску: Пасічник І. Д., доктор психологічних наук (відповідальний редактор). Засєкіна Л. В., доктор психологічних наук. Максименко С. Д., доктор психологічних наук. Москалець В. П.,...»

«Міністерство освіти і науки України Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя Н Ау к 0 В І ЗАПИСКИ Психолого-педагогічні науки №З Ніжин 2009 УДК 159.9(05)540.3+37(05)540.3 ББК 88я5+74я5 Н34 НАУКОВІ ЗАПИСКИ Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя Редакційна колегія: Коваленко Є. І. кандидат педагогічних наук, професор (відповідальний редактор); Ростовський О. Я. доктор педагогічних наук, професор (заступник відповідального редактора); Абашкіна Н. Г. доктор педагогічних...»

«Правове регулювання в освітній сфері 2010 р. Як врегульовано питання здобуття повної загальної середньої освіти іноземними громадянами в Україні? Відповідно до ст. 6 Закону України «Про загальну середню освіту» іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, здобувають повну загальну середню освіту в порядку, встановленому для громадян України. Ст. 14 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» визначено, що іноземці та особи без...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Cерія педагогічна. 2004. Вип.18. С. 89–97 Ser. Pedagog. 2004. N 18. P.89–97 УДК 378.147 371.382 ДИДАКТИЧНІ ІГРИ ЯК МЕТОД АКТИВІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПЕДАГОГІКИ Орися Ковальчук Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Дорошенка, 41, 79000, Львів, Україна Одним із дієвих методів активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів є дидактичні ігри. Об’єднання їх у дидактичний комплекс...»

«Духовність особистості: методологія, теорія і практика 5 (58)-2013 PERSON-ORIENTED TECHNOLOGY OF EDUCATION OF SCHOOLCHILDREN’LEADERSHIP QUALITIES D. Alfimov In the article the features of the person-oriented technology of education of schoolchildren’ leadership qualities and meaningfulness of its introduction in the educational process of a general educational establishment are examined. Keywords: technology, person-oriented education, technology of education. Алфімов Д.В. – доктор педагогічних...»

«Психологічні перспективи. Випуск 23, 2014 Psychological Prospects. Issue 23, 2014 УДК 316.362.3:316.62 М. І. Мушкевич Received September 16, 2013; Revised October 11, 2013; Accepted November 18, 2013. ПРИНЦИПИ ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ СІМ’Ї, ЯКА МАЄ ПРОБЛЕМНУ ДИТИНУ У статті представлено теоретичний та емпіричний аналіз психологічного супроводу сім’ї, яка має проблемну дитину. Виділено діагностичні та корекційні принципи супроводу. Представлено та проаналізовано наукові підходи до сім’ї...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»