WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 23 | 24 || 26 | 27 |   ...   | 59 |

«ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів Сучасні проблеми розбудови Збройних Сил України 26 квітня 2013 ...»

-- [ Страница 25 ] --

Медико-психологічна експертиза досліджує психічні прояви наслідків хвороб, які можуть викликати тимчасові чи постійні зміни особистісних особливостей, як-то: сприйняття, запам’ятовування, відтворення інформації, неадекватність реагування тощо. Як свідчать дослідження, онкологічні захворювання, туберкульоз, вроджені та набуті дефекти кістково-м’язового апарату, наслідки іонізуючого випромінювання викликають розлади пізнавальних, емоційних процесів, поведінкових реакцій. В рамках судової комплексної медико-психологічної експертизи можуть проводитись психогенетичні дослідження для виявлення впливу генетичних патологій на психіку та діяльність.

Комплексна психолого-дефектологічна експертиза досліджує, як вплинули аномалії фізичного (важкі дефекти слуху та зору) та психічного (імбецильність, деменція) розвитку на психічні процеси і стан особи та як вони виявилися в ситуації, яка цікавить суд.

Психолого-педагогічна експертиза покликана відповісти суду на питання про те, як вплинула ситуація в школі, сім’ї, навчальному колективі, неформальній групі, до якої входив(ла) неповнолітній(я); якими психологічними рисами характеризувався підекспертний; чи могла обстановка у сім’ї, школі призвести до педагогічної і соціальної запущеності та як така запущеність виявилася у скоєному правопорушенні; якими мають бути особливості й засоби виправлення і перевиховання неповнолітнього (ї), чи можливе воно в сім’ї, чи є необхідними примусові заходи виховного впливу.

Психолого-лінгвістична експертиза призначається для визначення особливостей мови як вияву психічної діяльності. За семантичними характеристиками, за синтактичним і морфологічним викладом експерт встановлює автора писаного тексту (листа, документу, твору). За допомогою цієї експертизи можна встановити авторство усної мови, що зафіксована на матеріальному носії аудіоінформації.

Психолого-технічна експертиза досліджує психологію людини в системах "людина-машина", тобто під час виконання професійних обов’язків, пов’язаних із використанням складних машин, під час управління індивідуальними й іншими транспортними засобами.

Зазначимо, що при здійсненні судово-психологічної експертизи експертнауковець керується вимогами Закону України "Про судову експертизу" від 25 лютого 1994 року зі змінами та доповненнями та положеннями Інструкції про призначення і проведення експертиз.

Козлова К.О. (КНУ) Козлова К.О. Конституційні засади інститутів громадянського суспільства Конституційні засади інститутів громадянського суспільства Необхідно відзначити, що процеси взаємовідносин інститутів громадянського суспільства та виконавчої влади в територіальному та предметному полі протікають вкрай нерівномірно, що обумовлено, насамперед, нечіткістю вітчизняної доктрини правового регулювання, невирішеністю концептуальних проблем організаційно-правового супроводу даної галузі суспільної життєдіяльності.

Спостерігаються відставання правової науки на даному напрямку, термінологічна заплутаність, спрощення методологічних і змістовних критеріїв у характеристиці розглянутого правового явища. Обсяг взаємодії інститутів громадянського суспільства і виконавчої влади часто звужується або невиправдано розширюється.

Громадянське суспільство можна розглядати як самоорганізовану і саморегульовану сферу публічно-правових відносин у державі, утворювану вільними і рівними індивідами та створеними ними об’єднаннями громадян, які функціонують, формуючи соціальний капітал та здійснюючи контроль за органами державної влади, служать підґрунтям демократії та визначальним чинником у розбудові правової держави. Тобто, громадянське суспільство не може ототожнюватися з якимось одним суб’єктом публічно-правових відносин, оскільки ця категорія позначає передусім систему суспільних відносин, які виникають, змінюються та припиняються між множиною їх різнопорядкових учасників.

Запровадження наведених форм участі інститутів громадянського суспільства в управлінні державними справами на сьогодні визначено низкою нормативно-правових актів. Зокрема, Конституцією України, Законом України "Про громадські об’єднання" від 22 березня 2012 року, Указом Президента України від 25 cічня 2012 року № 32/2012 "Питання сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні", Указом Президента України від 2 квітня 2010 року № 469/2010 "Про Громадську гуманітарну Раду", Постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2009 року № 1302 "Про додаткові заходи щодо забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики", Концепцією сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства, затвердженою Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2007 року № 1035, Порядком сприяння проведення громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 року № 976, Порядком проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 і іншими нормативно-правовими актами.

Органи виконавчої влади приділяють увагу правоосвітній роботі з інститутами громадянського суспільства, щоб допомогти їм використовувати створені державою механізмів їх залучення до правотворчої, правозастосовчої та правоохоронної діяльності держави.

В результаті конституційного розвитку та адміністративної реформи функція взаємодії з громадянським суспільством стає однією з провідних. Така взаємодія буде відбуватися через Громадські ради при органах державної влади.

До складу громадської ради можуть бути обрані представники громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об’єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства України (далі – інститути громадянського суспільства).

Взаємодія з інститутами громадянського суспільства закріплюється серед основоположних частин компетенції органів виконавчої влади. Впорядкованість її відносин з громадянським суспільством розглядається як результат розвитку і поступального відокремлення адміністративно-правового режиму. Взаємодія громадянського суспільства і держави у сфері виконавчої влади є різновидом диспозитивних рівносторонніх (погоджувальних або реординаційних) адміністративно-правових відносин, нерівнозначних понять "адміністративні процедури" і "державне управління".

Взаємодія органів виконавчої влади та інститутів громадянського суспільства здійснюється у двох родових формах, в залежності від порядку висунення ініціативи та суб’єктної приналежності інтересів, обумовлюють взаємодію: 1) як співпраця – взаємодія у власному розумінні; 2) як взаємодія в широкому сенсі – в процесі реалізації адміністративно-правового статусу органів виконавчої влади та суб’єктів громадянського суспільства, яке будується на основі первісної ініціативи однієї зі сторін і носить характер переважного задоволення інтересів і правових домагань відповідної зацікавленої сторони.

Функція взаємодії з громадянським суспільством стає однією з провідних для виконавчої влади, відбувається її закріплення серед основоположних частин компетенції органів виконавчої влади. Вона не може бути передана будь-якої громадської організації чи іншому недержавному агенту.

В рамках обґрунтування адміністративно-правового режиму взаємодії органів виконавчої влади та інститутів громадянського суспільства важливим кроком буде ініціатива про прийняття закону з цих питань. У зміст закону, зокрема, можуть бути включені положення про доступ громадян до інформації, про діяльність органів та установ в системі публічного управління, положення законодавства про звернення громадян.

к.ю.н., доц. Коропатнік І.М. (ВІКНУ) Коропатнік І.М. Ефективність функціонування системи управління миротворчого контингенту у міжнародній миротворчий операції Ефективність функціонування системи управління миротворчого контингенту у міжнародній миротворчий операції Конфлікти в Боснії і Герцеговині, Анголі і Центральноафриканській республіці, Гаїті, Сомалі або Іраку – найяскравіші приклади проведення операцій з підтримання миру. Необхідно відзначити загальну для всіх конфліктів рису – вирішенням питань встановлення миру в регіонах займались багатонаціональні миротворчі контингенти.

Термін "миротворчість" вперше був введений Генеральною Асамблеєю ООН 18 лютого 1965 року. Даг Хаммаршельд говорив, що він міститься у главі "шість з половиною" Статуту ООН, і відводив йому місце між такими традиційними методами мирного вирішення суперечок, як посередництво і встановлення фактів, і заходів більш примусового характеру, наприклад ембарго і військове втручання.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Як правило, миротворчі операції проводяться у вигляді превентивних дій, операції по відновленню миру, місії військових спостерігачів, операцій по підтриманню миру, операцій з примусу до миру. В той самий час, як свідчить досвід, для врегулювання більшості збройних конфліктів проводилося по декілька миротворчих операцій.

При отриманні однобічної або обоюдної згоди конфліктуючих сторін на вирішення конфлікту мирним шляхом залежно від ступеня ескалації обстановки в зону конфлікту відправляється місія військових спостерігачів або проводиться операція по підтриманню миру.

Основні задачі військ при проведенні операції по підтриманню миру є:

– контроль за дотриманням угоди про перемир’я і припинення вогню конфліктуючими сторонами;

– контроль за відведенням і роз’єднанням сил конфліктуючими сторонами;

– контроль за роззброєнням і розформовуванням незаконних збройних формувань;

– підтримання законності і правопорядку в районі проведення операції;

– організація і проведення переговорів між конфліктуючими сторонами для зниження напруженості;

– сприяння міжнародним організаціям в наданні гуманітарної допомоги;

– надання допомоги і сприяння переміщеним особам (біженцям).

Виходячи з аналізу миротворчої операції в Боснії і Герцеговині на функціонування системи управління МК з СУ НАТО та коаліційних військ здійснили вплив наступні фактори:

– вперше система управління МК взаємодіяла з СУ НАТО та СУ держав, які не входять в Альянс;

– обмежені можливості системи управління МК в розгортанні системи зв’язку та АСУВ поза районом дій, не ефективність роботи АСУВ в СУ багатонаціональних сил в наслідок відсутності сумісних баз даних;

– відсутність синхронності в роботі органів управління під час виконання військових, політичних і гуманітарних аспектів місії;

– складності планування місії в наслідок особливостей виконання миротворчих завдань в умовах впливу конфліктуючих сил на комунікації;

– обмежена інфраструктура системи зв’язку в районі виконання миротворчих завдань;

– управління цивільним і військовими діями, включаючи роботу з неурядовими та добровільними організаціями – нова функція системи управління миротворчого контингенту.

Система управління МК ніколи не співпрацювала з СУ НАТО та з контингентами держав, які не входять в НАТО, в плані управління сумісною участю в операціях, не узгоджувала можливості системи зв’язку для роботи в мережі багатонаціональних сил.

Ефективність функціонування системи управління МК при проведенні миротворчої операції в Боснії була підвищена за рахунок:

– великого використання електронної пошти і меншої довіри звичайним видам повідомлень;

– щоденного використанням командними елементами відео та телеконференцій;

– широкого використання брифінгів для інформування;

– спільного планування з використанням мережі даних багатонаціональних сил.

Під час аналізу впливу системи управління органу – фундатора ММО на функціонування системи управління МК треба враховувати, що умовами, які забезпечують досягнення певного рівня сумісності в операціях багатонаціональних сил, є єдність військового керівництва, єдина мова управління, сумісність роботи технічних засобів управління, стандартизація штабних процедур для вирішення основних завдань управління і процесу обміну інформацією. В свою чергу, єдність військового керівництва, єдина мова управління, сумісність роботи технічних засобів управління, стандартизація процесу обміну інформацією характеризуються можливістю системи управління МК забезпечити обмін, обробку інформації, що задовольняє спільному з системами управління інших держав вирішенню завдань багатонаціональних сил у ММО; стандартизація штабних процедур характеризується можливістю системи управління забезпечити одночасність (синхронність) вирішення завдань управління.

Аналіз факторів, які впливають на функціонування системи управління Об’єднаних збройних сил (ОЗС) НАТО або багатонаціональних сил (БНС) показав, що ступінь взаємної сумісності їх національних компонентів значно впливає на ефективність роботи органів управління, а, відповідно, і на результат виконання завдань у ММО.

Кузьмич І.І. (ВІКНУ) Кузьмич І.І. Підстави для прийняття нормативно-правового акту у військовій частині (установі) Підстави для прийняття нормативно-правового акту у військовій частині (установі) В сучасних умовах способи деталізації норм законів з допомогою нормативних правових актів Президента України і актів уряду не можуть діяти без відомчого правового регулювання, оскільки всі особливості в казаних актах не можливо врахувати через оперативності їх прийняття.

Відомчі нормативні правові акти не тільки уточнюють механізм здійснення функцій органів виконавчої влади, але й організаційно забезпечують реалізацію актів вищих органів державної влади.

Не дивлячись на те, що сьогодні затверджується загально-правовий принцип верховенства закону, нормативним правовим актам міністерств приділяється чимале значення.

Посилення президентської влади реально опирається на дію саме відомчих нормативно-правових актів, в тому числі й на "силові" міністерства.

"Видання відомчих наказів, інструкцій та інших нормативних документів в розумних межах цілком допустимо. Головне, щоб відомчі акти приймалися на підставі та на виконання законів і Указів Президента, служили засобом деталізації організаційного забезпечення норм вищого органів державної влади та регламентували в основному внутрішньовідомчі відносини".

Підставами для прийняття нормативно-правового акту у військовій частині (установі) є:Pages:     | 1 |   ...   | 23 | 24 || 26 | 27 |   ...   | 59 |
 
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ пр. Перемоги, 10, м. Київ, 01135, тел. (044) 48132 -21, факс (044) 236-1049 E-mail: ministry@mon.gov.ua, код ЄДРПОУ 38621185 Від 08.07.13 № 1/9-479 На № від Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій Ректорам (директорам) Кримського республіканського, обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти, Київського...»

«Київський національний університет імені Тараса Шевченка АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ВИПУСК 1 КИЇВ ЛОГОС201 УДК316. + 519.9 + 37](082) ББК 88.я43 А43 Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць. – К.:Логос, 2011. -251 с. ISBN 978-966-171-498-3 Наведено результати теоретичних, прикладних та науковоекспериментальних досліджень з актуальних питань соціології, психологі та педагогіки. Для науковців, викладачів,...»

«Духовність особистості: методологія, теорія і практика 4 (45) 2011 В статье представлен обзор положений психологии детства в работах Василия Зеньковского, касающихся духовно-нравственного воспитания ребенка. Автор характеризует значение опыта выдающегося педагога, богослова и философа в решении проблем формирования нравственных качеств ребенка, религиозного образования в детском возрасте. Ключевые слова: воспитание, духовность, нравственность, ребенок. An overview of the provisions of the...»

«Національний лісотехнічний університет України 6. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ УДК 373.6:372.461 Асист. Л.М. Гнатик – НУ Львівська політехніка КОМУНІКАЦІЯ: ПОХОДЖЕННЯ, ТИПОЛОГІЯ, ФУНКЦІЇ Розглянуто походження комунікативної діяльності, проаналізовано комунікативні акти, представлено типологію форм і засобів комунікації. Подано характеристику комунікативного середовища та функцій, особливості невербальної комунікації. Ключові слова: типологія, функції, комунікація, походження, комунікативний...»

«_Педагогічні науки_3. Фалинська З.З. Організаційно-педагогічні умови проведення неперервної практичної підготовки майбутніх соціальних педагогів / З.З. Фалинська // Наук. вісник Чернів. ун-ту. Серія: Педагогіка та психологія.– Чернівці: Рута, 2006. – Вип. 296. – С. 36-44.4. Яремчук С.В. Психолого-педагогічні аспекти професійної підготовки вчителя / С.В. Яремчук // Вісник ХДУ. Серія: Психологія. – Харків, 1998. – Вип. 419. – С. 186-191. Резюме В статье рассмотрена проблема формирования...»

«Харківський приватний ліцей міського господарства Харківської області Методичні рекомендації вчителю щодо вибору шляхів до професійного зростання Упорядник: Гусь І.М., директор Харківського приватного ліцею міського господарства Харківської області Харків -2013 Зміст Стор. Як складати аналітичний звіт про свою професійну 1. 3 діяльність Наступний мій крок – усвідомити значення поняття 2. 7 «педагогічний досвід» Вашій увазі пропонуємо найважливіший документ про 3. 8 атестацію Організація...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ Затверджено Вченою Радою економічного факультету Протокол № 7 від 23 квітня 2010 р. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Теорія та практика менеджменту» для спеціальності 6050200 « Менеджмент організацій» (всіх форм навчання) Донецьк 2010 Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Теорія та практика менеджменту» для спеціальності 6050200 « Менеджмент організацій» (всіх...»

«Наталія Кордунова Психологія криз особистості Робоча програма нормативної навчальної дисципліни Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки Факультет психології Кафедра педагогічної та вікової психології ПСИХОЛОГІЯ КРИЗ ОСОБИСТОСТІ Робоча програма нормативної навчальної дисципліни підготовки спеціаліста спеціальності 7.03010201 Психологія Луцьк-2014 УДК 159.923 (073) ББК 88.37р 30–2 К–66 Рекомендовано до друку науково-методичною радою Східноєвропейського національного...»

«Національний лісотехнічний університет України У декларації Йоганнесбургської зустрічі відзначено, що Генеральна Асамблея ООН має перетворити стійкий розвиток на один з ключових елементів всеосяжних рамок діяльності ООН, особливо з метою досягнення узгоджених на міжнародному рівні цілей розвитку, включаючи цілі, що містяться у Декларації Тисячоліття, і взяти на себе загальне політичне керівництво здійсненням і перегляду Порядку денного на ХХІ століття. Необхідно відзначити, що більшість...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ здисципліни “МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ” (длямагістрів) Київ 200 Підготовлено доцентом кафедри менеджменту Н. І. Новальською Затверджено на засіданні кафедри менеджменту (протокол № 6 від 24.01.07) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Новальська Н. І. Методичне забезпечення контролю знань з дисципліни “Методика викладання менеджменту” (для магістрів). — К.: МАУП, 2007. — 26...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»