WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 22 | 23 || 25 | 26 |   ...   | 59 |

«ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів Сучасні проблеми розбудови Збройних Сил України 26 квітня 2013 ...»

-- [ Страница 24 ] --

Гурняк О.Г. (ВІКНУ) Гурняк О.Г. Радянська судова система як засіб проведення масових політичніх репресій громадян па військовослужбовців у УРСР 1930-х років Радянська судова система як засіб проведення масових політичніх репресій громадян па військовослужбовців у УРСР 1930-х років Механізмом для проведення політичних репресій військовослужбовців та громадян в Україні 30-х років слугувала саме судова система радянської України, яка була важливим засобом політичних репресій на підставі отриманих даних правоохоронними органами та прокуратурою, що вказували на наявність в їх діях ознак злочинів проти держави та її устрою. До компетенції цих органів належало доведення у судовому порядку про застосування кримінального закону щодо неправомірних на їх думку дій, а відтак і проведення до логічного кінця запланованих репресій військовослужбовців, яких необхідно було знищити діючій державній системі. А тому і є необхіднім перш за все дослідження етапів розвитку діяльності судової системи, і особливо – періоду другої половин 30-х років (так званого "сталінських терору"), для подальшого формування сучасної національної судової системи для втілення демократичних принципів які декларує і розвиває на даний час Україна на шляху до Європейських стандартів правосуддя.

У період проведення репресій було чинним "Положення про надзвичайні сесії Верховного суду УСРР і окружних судів", затверджене Постановою ВУЦВК і РНК УСРР від 18 вересня 1925 р. зі змінами та доповненнями, пов’язаними з адміністративно-територіальними реформами. Згідно з цим положенням надзвичайні сесії окружного суду складалися з трьох осіб: судді цього ж суду – головуючого, та двох її членів так названих додатковими. Цими членами були працівники Державного політичного управління (ДПУ), що обиралися окружними виконавчими комітетами, обласними та республіканськими. Формування надзвичайної сесії Верховного суду УСРР здійснювалося на таких же самих засадах шляхом проведення виборів вже на високому рівні.

Існування спеціальних судів та сесій, наявність позасудових органів показує відсутність в Радянському Союзі єдиної системи правосуддя. До судової системи входили народні, обласні та Верховний суд УРСР. Політичні репресії військовослужбовців кваліфікувалися як контрреволюційні злочини проти держави та її радянського устрою і розглядалися такі порушені кримінальні справи окружними та спеціальними судами. У виняткових випадках – Верховним судом УРСР. Формування суддівського корпусу, народних засідателів для цих судів був поставлений у залежність від депутатських рад та їх виконавчих комітетів відповідних рівнів. Ну було і не існувало на той час необхідних умов для проведення незалежного правосуддя не тільки в радянській Україні, а і у всьому Радянському Союзі. Специфічною обставиною, що ставили більшовики на противагу системі царського правосуддя, було введення на території УРСР системи надзвичайних сесій при обласних судах та Верховному Суді. Включення співробітників ДПУ до складу надзвичайних сесій, перетворювала ці суди на засіб для проведення політичних репресій і втілення вже прийнятого рішення щодо особи про її винуватість з метою легалізації прийнятого заздалегідь рішення каральними органами на підставі вказівок вищого партійного керівництва на чолі зі Й. Сталіним. Тобто, система радянського правосуддя і її складова на території УРСР, слугували засобом для проведення масових політичних переслідувань не тільки громадян, а і військовослужбовців шляхом представлення їх у суспільстві агентами численних розвідок імперіалістичних країн. Такі дії були направлені для уникнення в подальшому можливих виступів проти політики радянської влади та виховання у населення страху і доносу один на одного з метою одноголосного схвалення рішень комуністичної партії більшовиків і радянських органів державної влади для втілення їх у життя.

Гущин О.О. (ВІКНУ) Гущин О.О. Стандартні операційні процедури у системі правового регулювання міжнародних операцій з підтримки миру та безпеки Стандартні операційні процедури у системі правового регулювання міжнародних операцій з підтримки миру та безпеки Темі правової природи стандартних операційних процедур ще донедавна в Збройних Силах України не було приділено достатньої уваги, незважаючи на те, що така форма імперативного акту набуло дуже широкого поширення під час здійснення міжнародних операцій різного типу та рівня.

Варто зазначити, що питання правового статусу, змісту і виконання норм стандартних операційних процедур під час участі українських контингентів у міжнародних миротворчих операціях на мінімально достатньому рівні висвітлено у Інструкції з організації участі миротворчих контингентів і персоналу Збройних Сил України в міжнародних миротворчих операціях, яка затверджена наказом Міністра оборони України від 10.05.2006 № 252.

Так, пункт 9 "Виконання миротворчими контингентами і персоналом завдань міжнародної миротворчої операції" цієї Інструкції передбачає, що миротворчий контингент і персонал виконують завдання міжнародної миротворчої операції на підставі:

– чинного законодавства України;

– мандату міжнародної миротворчої операції;

– визначених командуванням міжнародної миротворчої операції завдань;

– стандартних операційних процедур (СОП) / Standard operating procedures (SOP);

– правил застосування і можливостей своїх сил та засобів;

– правил застосування сили (у разі, якщо ці правила не входять до СОП).

Цікаво, що зазначена норма практично вперше у практиці здійснення Збройними Силами України миротворчої діяльності орієнтовно визначає ієрархію нормативних актів міжнародного характеру, виданих не національними інституціями, якими мають керуватись миротворчі контингенти та персонал.

Головною особливістю таких норм є їхній спеціальний правовий статус.

З одного боку, починаючи практично з рівня операційних / оперативних планів (або, як зазначено в Інструкції – визначених командуванням міжнародної миротворчої операції завдань), такі акти імперативного характеру формально не імплементовані в національне законодавство.

Проте з іншого боку, фактичний перехід українського миротворчого контингенту або персоналу у підпорядкованість багатонаціональному командуванню вимагає від наших військових абсолютно чіткого і повного уявлення про правову природу, зміст і структури таких актів.

Більше того, знаходження миротворців фактично в зоні, де ведуться бойові дії, вимагатиме від них розуміння ієрархічної структури всіх актів, якими вони мають керуватись, як національного законодавства, так і міжнародних / коаліційних, їхнє співвідношення та сфери дії.

Втім, зазначена вище Інструкція все ж таки дає миротворцям мінімальний рівень розуміння правової природи таких процедур.

Так, тим же п.

9 Інструкції визначається, що під час виконання завдань миротворчий контингент керується вимогами:

– стандартних операційних процедур,

– правил застосування сили;

– іншими нормативними документами певної міжнародної миротворчої операції.

Стандартні операційні процедури є своєрідним статутом окремої операції та визначають порядок функціонування всіх складових міжнародної миротворчої операції.

На підставі СОП міжнародної миротворчої операції штаб миротворчого контингенту розробляє власну СОП, у якій визначаються (конкретизуються) завдання підпорядкованих підрозділів та порядок їх виконання.

Інструкцією передбачено, що у разі отримання наказів або розпоряджень від командувача (штабу) миротворчих (багатонаціональних) сил, які суперечать чинному законодавству України, командир миротворчого контингенту (старший миротворчого персоналу) негайно доповідає до Центру поточних операцій Головного командного центру Збройних Сил України (Об’єднаного оперативного командування Збройних Сил України – після його створення) та Управління євроатлантичної інтеграції Генерального штабу Збройних Сил України відповідно.

Типовий зміст стандартної операційної процедури миротворчого контингенту наведений у додатку 3 до Інструкції. Її зміст в основному складається з наступних основних компонентів: командування та управління; організаційні аспекти операції; основні вимоги до порядку проведення операції; інформація, її порядок збирання та аналізу; дії в повітрі, на морі; фінансове забезпечення;

персонал і логістика; відносини із цивільними інституціями, мас-медіа.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Димарецький І.В. (ВІКНУ) Димарецький І.В. Деякі аспекти питань правового регулювання військової служби в Україні Деякі аспекти питань правового регулювання військової служби в Україні Проаналізовано проблеми конституційного закріплення організаційно-правових засад побудови й функціонування Збройних Сил України. Запропоновано закріпити в Конституції України фундаментальні принципи існування головної складової сучасної воєнної організації держави – Збройних Сил України.

Сучасний стан Збройних Сил України викликає небезпідставну занепоконість у суспільстві. Незважаючи на політичні та економічні негаразди, будь-яка цивілізована країна обов’язково піклується про свій суверенітет, а саме: про головну складову військової організації держави – збройні сили, що повинні забезпечувати необхідний для існування держави рівень військової безпеки. На жаль, військова реформа, яка триває вже багато років в Україні, не має належного організаційно-правового забезпечення з боку держави, що спричиняє негативні наслідки.

Про необхідність удосконалення законодавства з військової сфери свідчить наявність багаторічних об’єктивних та суб’єктивних проблем, що мають місце як у системі державного управління військовим будівництвом, так і в самих Збройних Cилах України та інших військових формуваннях.

Мета роботи полягає в розробленні на підставі дослідження ґрунтовних загальнодержавних організаційно-правових засад побудови й функціонування збройних сил та конституційного їх закріплення, конкретних пропозицій щодо вдосконалення фундаментальних принципів існування сучасної військової організації держави.

У Конституції України вищезазначені аспекти не закріплюються, а проголошуються з відсиланням до спеціального законодавства. Наприклад, реалізувати конституційний обов’язок щодо захисту вітчизни українські громадяни можуть за видами військової служби, які встановлені не в Конституції, а в Законі України "Про військовий обов’язок та військову службу".

Відсилання створюють прогалини й умови, що руйнують більшість загальносвітових принципів у галузі військового будівництва. Наприклад, відсутність закріплення принципів комплектування Збройних Сил України дозволяє політикам спекулювати обіцянками про відміну призову на строкову військову службу юнаків-призовників та миттєвого переходу до професійної армії, тобто переходу на комплектування тільки на контрактній основі.

Така прогалина у Конституції дозволила колишньому керівництву Міністерства оборони України зруйнувати унікальне слов’янське явище – кадрову військову службу офіцерів, що утворює, так би мовити, кістяк збройних сил будь-якої держави. Уже в минулому час, коли патріотично вихований юнак присвячує 25 років свого життя служінню Вітчизні офіцером збройних сил.

У Сполучених Штатах Америки, до речі, дотепер існує правило – для зарахування на навчання майбутньому офіцеру потрібна рекомендація одного з конгресменів сенату. Цим підкреслюється особлива довіра держави до кадрових офіцерів, особлива державна впевненість у надійності тих, хто виконує особливий конституційний обов’язок щодо захисту суверенітету та інтересів держави в жорстких умовах життя і служби.

До речі, в американській професійній армії існують елементи завуальованого призову, коли резервісти (молодь, що отримала вищу цивільну освіту й елементи військової освіти за кошти держави) зобов’язана відслужити деякий час там, де потрібно державі, але угода про це укладається ще під час навчання в цивільному навчальному закладі.

На підставі вищевикладеного стає очевидним, що прогалини конституційного закріплення функціонування головних складових держави можуть призводити до руйнування одного з основних "стовпів" держави – збройних сил.

к.соц.н. Кожедуб О.В. (ВІКНУ), Кузьменко І.В. (ВІКНУ) Кожедуб О.В., Кузьменко І.В. Комплексна судово-психологічна експертиза: поняття та види Комплексна судово-психологічна експертиза: поняття та види Правильному вирішенню завдань розкриття і розслідування злочинів, а також перевиховання тих, хто вчинив злочин, сприяє використання працівниками правоохоронних органів і правосуддя психологічних знань.

Як свідчить юридична практика, у юристів – суб’єктів військово-юридичної діяльності, є необхідність звертатися до експертів-психологів для проведення судово-психологічної експертизи, у ході якої професійний психолог отримує нові факти, корисні для встановлення істини в кримінальній справі.

Спеціаліст-психолог, який виступає в ролі експерта, може надати інформацію про особливості перебігу пізнавальних, емоційно-вольових та інших процесів у потерпілого або свідка, про характерний вплив на перебіг певних психічних процесів особистості та її поведінки в стані алкогольного сп’яніння чи стресу та ін. В кримінальному процесі судово-психологічна експертиза виступає як одна із основних форм практичного застосування спеціальних психологічних знань в юриспруденції.

Судово-психологічна експертиза є одним із засобів встановлення істини в судочинстві, джерелом доказів. Судово-психологічна експертиза вивчає суттєві для кримінальної справи особливості психічної діяльності (які не виходять за межі норми, тобто не є патологічними) обвинувачених, потерпілих і свідків.

Першим значним дослідженням у галузі судово-психологічної експертизи була праця А.Е. Брусиловського "Судово-психологічна експертиза". Теоретичні положення та практичні рекомендації, що містяться в ній, не втратили свого значення і в наш час.

Серед сучасних дослідників проблем судово-психологічної експертизи необхідно назвати праці Ю.М. Грошевого, М.В. Костицького, М.М. Коченова, З.І. Митрохіної, В.Т. Нара та ін.

На думку М.В. Костицького в суді можуть призначатись комплексні психолого-психіатричні, медико-психологічні, психолого-технічні, психологопедагогічні, медико-психолого-психіатричні експертизи. Різновидами медикопсихологічної експертизи є психолого-сурдологічні, психолого-тифлологічні, психолого-дефектологічні комплексні експертизи. Розглянемо деякі з них.

Так, комплексна психолого-психіатрична експертиза характеризується синтетичним характером дослідження об’єкта (психіки людини), який виступає предметом різних галузей знання та може відповісти на питання пограничного між психологією і психіатрією характеру.Pages:     | 1 |   ...   | 22 | 23 || 25 | 26 |   ...   | 59 |
 
Похожие работы:

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ М. Ф. Головатий СОЦІОЛОГІЯ ПОЛІТИКИ Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Київ 2003 ББК 60.56я73 Г61 Рецензенти: А. І. Кудряченко, д р іст. наук, проф. В. М. Бебик, д р політ. наук, проф. М. М. Логунова, канд. філос. наук Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом (протокол № 6 від 27.06.01) Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист №...»

«Національна академія педагогічних наук України Інститут психології імені Г. С. Костюка Волеваха Сергій Вікторович УДК 159.922.27 СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СПІЛЬНОТ, ПОСТРАЖДАЛИХ ВІД КАТАСТРОФ 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Київ – 2010 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Інституті психології імені Г.С. Костюка НАПН України, лабораторія екологічної...»

«Інститут психології імені Г.С. Костюка АПН України АКТУ АЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ Том 12 ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ ТВОРЧОСТІ Випуск 4 За редакцією В.О. Моляко Вид-во ЖДУ імені Івана Франка Житомир ББК 88.45 А43 У ДК 159.928 +159.954 + 159.955 Друкується за ухвалою вченої ради Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України Зареєстровано постановою президії ВАК України (№ 0105/9 від 8 /09/ 1999р.) Редакційна колегія: Моляко В.О., академік АПН У країни, доктор психол. наук, професор; Коваленко А.Б.,...»

«Онищук С.В., кандидат наук з державного управління, доцент Прикарпатського юридичного інституту Львівського державного університету внутрішніх справ Морально-психологічний та соціально-економічний аспекти адаптації працівників після звільнення У науковій статті досліджуються морально-психологічний та соціально-економічний аспекти адаптації працівників після звільнення. Наводяться власні визначення понять “психологічна адаптація”, “соціальна адаптація”. Наводяться основні рекомендації, які б...»

«Літнарович Руслан Миколайович Міністерство освіти і науки України доцент, кандидат технічних наук Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука ОСНОВИ МАТЕМАТИКИ. ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПСИХОЛОГОПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ ПАЛІНОМІАЛЬНОЮ ФУНКЦІЄЮ Р.М.Літнарович ОСНОВИ МАТЕМАТИКИ. ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО Навчальний посібникдля студентів педагогічного ЕКСПЕРИМЕНТУ ПОЛІНОМІАЛЬНОЮ факультету ФУНКЦІЄЮ Ч астина 7 Навчальний посібник ДЛЯ...»

«Інститут психології імені Г.С. Костюка АПН України АКТУ АЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ Том 12 ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ ТВОРЧОСТІ Випуск 7 За загальною редакцією В.О. Моляко Вид-во ЖДУ імені Івана Франка Житомир ББК 88.45 А43 У ДК 159.928 +159.954 + 159.955 Друкується за ухвалою вченої ради Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України Зареєстровано постановою президії ВАК України (№ 0105/9 від 8 /09/ 1999р.) Редакційна колегія: Моляко В.О., академік АПН У країни, доктор психол. наук, професор;...»

«Скворцова С.О. МЕТОДИКА НАВЧАННЯ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ СЮЖЕТНИХ ЗАДАЧ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ Навчально-методичний посібник для студентів за спеціальністю 6.010100 «Початкове навчання» Частина ІІ Методика формування в молодших школярів умінь розв’язувати задачі певних видів Одеса «Фенікс» ББК 74.2 С 427 УДК 373.3:51 Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності „Початкове навчання” (лист №1.4/18 – Г 1821 від 23 жовтня 2007...»

«ОБГОВОРЮЄМО ПРОБЛЕМУ 3. Галицких Е. О. Интегративный подход к профессиональному становлению учителя на этапе вузовской подготовки / Е. О. Галицких // Вестник ВГПУ. – 1999. – № 2. – С. 34–38.4. Краус Г. Введение в дифференциальную психологию учения : пер. с нем. / Г. Клаус. – М.: Педагогика, 1987. – 173 с.5. Лазарєв М. І. Полісистемне моделювання змісту технологій навчання загальноінженерних дисциплін : монографія / М. І. Лазарєв. – Х. : Вид-во НФаУ, 2003. – 356 с. 6. Матрос Д. Ш. Управление...»

«Книга скачана с сайта http://e-kniga.in.ua Издательская группа «Основа» — «Электронные книги» Харків Видавнича група «Основа» УДК 373.2 ББК 74. Серія «ДНЗ + школа» Т33 Заснована 2007 року Теорія і практика формування дитячого колективу / уклад. О. В. Кулаченко, І. В. Молодушкіна. — Х. : Вид. Т33 група «Основа», 2012. — 144 с. — (Серія «ДНЗ + школа»). ISBN 978-617-00-1301-9. Книга стане в пригоді тим, хто організовує дозвілля дітей 3–10 років у сім’ї, дитячому садку і початковій школі. Шановні...»

«Часопис Національного університету Острозька академія. Серія Право. – 2011. – №2(4) УДК 159.955-057.8 : 34.08 М. Б. Цип’ящук викладач кафедри державно-правових дисциплін (Національний університет Острозька академія) ПРОФЕСІЙНЕ МИСЛЕННЯ ЮРИСТІВ: ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ Попри безспірну значимість юридичної професії в житті майже кожної людини досить багато її важливих аспектів, в тому числі і психологічних, лишаються поза увагою дослідників. Так, відомо, що ефективність дій юриста та якісна...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»