WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 18 | 19 || 21 | 22 |   ...   | 59 |

«ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів Сучасні проблеми розбудови Збройних Сил України 26 квітня 2013 ...»

-- [ Страница 20 ] --

Дослідження та рекомендації Департаменту трансформації мають фундаментально змінити можливості збройних сил і в результаті створити потенціал, що дозволить адекватно реагувати на сучасні та майбутні загрози і проблеми безпеки. Департамент був заснований як міжвидовий орган. До його складу входять пропорційно цивільні та воєнні експерти зі служб збройних сил Польщі. Департамент трансформації відповідає за зміни у збройних силах Польщі, включаючи визначення політики трансформації збройних сил, планування, координацію, підтримку та гармонізацію трансформаційних процесів у Міністерстві Оборони та оборонному секторі. Сфера відповідальності включає також проведення періодичних ООС та моніторинг виконання відповідних розпоряджень, виданих Міністром оборони на підставі Оглядів.

До сфери відповідальності зокрема відносяться:

– визначення політики трансформації, планування робіт та впровадження ініціатив;

– моніторинг, координація та гармонізація основних заходів з питань трансформації сектору оборони Польщі;

– проведення періодичних ООС згідно запланованого графіка.

Для успішного реформування ЗС України є важливим вивчення досвіду трансформації збройних сил країн-членів НАТО та застосування його в умовах політики позаблоковості, співробітництва з НАТО та участі Збройних Сил України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки.

–  –  –

Методика прогнозування залишкового терміну служби (ресурсу) РЕЗ комплексів ЗРО при експлуатації за технічним станом Удосконалена методика призначена для оцінки показників залишкового терміну служби (ресурсу) відповідних радіоелектронних засобів (РЕЗ) комплексу зенітного ракетного озброєння (ЗРО) в умовах експлуатації за технічним станом (ЕТС) з метою подальшого ухвалення рішень щодо можливості подальшої експлуатації з корегуванням призначеного терміну служби або про припинення експлуатації і доцільності проведення ремонту встановленого виду і є складовою частиною методики оцінки довговічності комплексів ЗРО при ЕТС для вирішення завдань обґрунтування доцільності продовження призначеного терміну служби зразків ЗРО та планування заходів технічного обслуговування та ремонту (ТО і Р).

В методиці результати експлуатаційних спостережень, накопичені на сукупності інтервалів експлуатації фіксованої тривалості, у вигляді сукупності оцінок показників безвідмовності (ПБ) розглядаються як вихідні дані для побудови залежностей зміни величин ПБ від параметрів, що характеризують режими експлуатації:тривалість експлуатації, сумарний наробіток, тощо. В якості показників надійності в методиці обрані: середній наробіток на відмову (ймовірність безвідмовного увімкнення) РЕЗ комплексів ЗРО.

Напрями дослідження процесу прогнозування залишкового терміну служби (ресурсу) РЕЗ комплексів ЗРО при ЕТС з урахуванням об’єктивних і інших факторів визначають наявність підпорядкованих єдиній меті наступних основних етапів методики: аналізу початкових даних про результати експлуатації РЕЗ комплексів ЗРО, його режими і умови експлуатації, номенклатуру і вимоги до величини нормованих показників безвідмовності і довговічності;

розробку математичних моделей процесу зміни технічного стану РЕЗ комплексів ЗРО, що базуються на принципах ітераційного підходу до вибору їх раціональних структур, з використанням методу групового урахування аргументів (МГУА) для побудови оптимальних математичних моделей, прогнозуванням значень показників безвідмовності РЕЗ комплексів ЗРО на майбутній інтервал їх експлуатації; оцінку якості прогнозу технічного стану РЕЗ комплексів ЗРО;

оцінку техніко-економічної ефективності та уточнення показників призначеного терміну служби РЕЗ комплексів ЗРО за техніко-економічним критерієм.

Запропонована методика є складовою науково–методичного забезпечення вирішення завдань продовження призначених термінів служби (ресурсів) РЕЗ комплексів ЗРО, індивідуального призначення моментів і об’ємів проведення ремонтів, проведення технічних обслуговувань, контролів граничного стану та корегування номенклатури і об’ємів експлуатаційного ЗІП.

Вишнівський О.В. (КНУ) Вишнівський О.В. Алгоритм побудови статичної моделі транзистора Алгоритм побудови статичної моделі транзистора Перспективним методом технічного діагностування являється енергодинамічний метод. Однією із складових, що визначають метод діагностування являється діагностична модель об’єкта діагностування.

На сучасному етапі розвитку науки і техніки є можливість отримання, обробки та управління діагностичною інформацією на основі використання інформаційних технологій для розробки методів і засобів діагностування об’єктів радіоелектронної техніки, що дозволяють визначати технічний стан з точністю до радіоелектронних компонентів, зокрема, транзисторів.

Складовою частиною енергодинамічного методу діагностування є діагностична модель транзистора з урахуванням процесів, що в ньому протікають.

Діагностична модель транзистора розроблена для трьох режимів роботи:

активного, насичення і відсічки. Вона представляє собою залежності струмів емітера, колектора і бази І еM = І еn + І еp + І ерек - І к - І тг + І ебіч, е

–  –  –

де, знаки ~ та – визначають складові струму: залежну та незалежну від часу напрацювання відповідно.

Статична модель транзистора дає однозначну залежність струмів транзистора від напруг на переходах і від часу його напрацювання.

Для визначення діагностичних параметрів різних типів транзисторів розроблено алгоритм визначення залежностей струмів емітера, колектора і бази.

Даний алгоритм враховує те, що кожна із складових діагностичної моделі є не тільки функцією електрофізичних властивостей напівпровідника, часу перехідних процесів, але й часу напрацювання (старіння). Особливістю розробленого алгоритму являється можливість визначати параметри енергодинамічних імпульсів, що виникають при переході транзистора з одного стану в інший.

Ганєва Т.І. (ОДАТРЯ) Ганєва Т.І. Вплив параметрів транспортного засобу на його коливання Вплив параметрів транспортного засобу на його коливання Основними пристроями, що захищають автомобіль від динамічних впливів, викликаних нерівностями дороги, є підвіска й шини. Підвіска забезпечує передачу сил і моментів, що діють між колесом і рамою (кузовом). Залежно від призначення транспортного засобу, його вантажопідйомності й умов експлуатації конструкція підвіски може бути виконана по-різному.

Підресореною частиною транспортного засобу є його елементи, маса яких передається пружному пристрою підвіски – кузов і рама (остів) з закріпленими на ній механізмами. Ті елементи, сила тяжіння яких не передається через пружний пристрій підвіски, називають не підресореними (колеса у зборі і осі).

Таким чином, на коливання транспортного засобу можуть впливати наступні параметри: жорсткість підвіски, маса кузова і рами (підресореної частини), маса коліс і осей (не підресореної частини) і опір пристрою гасіння (амортизаторів).

Найбільш ефективним є зменшення жорсткості підвіски при відповідному опорі амортизаторів. Це суттєво ще тому, що при розробці підвіски є практична можливість зміни пружної характеристики підвіски і характеристики амортизаторів. Саме тому, пружна характеристика і частини мають бути присутні при комплексному вирішенні.

Однак, слід зазначити, що зменшення жорсткості підвіски потребує вирішення цілої низки досить складних інженерних задач. Основною задачею є поєднання малої жорсткості поблизу статичного положення (великій статичний прогин fр) з відсутністю ударів у упори при обмежених динамічних ходах fдв, fдс (від статичного положення до упору), що можливе лише при реалізації пружною частиною підвіски відповідної нелінійної пружної характеристики.

Оптимальна підвіска повинна задовольняти п’яти основним вимогам:

1. Максимальний робочий прогин fр = 150…300 мм;

2. Динамічний хід при віддачі і стиску fдв (fдс) = 100…150 мм;

3. У діапазоні в діапазоні ±0,6 fд – зміна жорсткості до 20 %;

4. За межами діапазону ±0,6 fд – плавне підвищення жорсткості, що відповідає кубічній залежності;

5. Найбільше навантаження, яке передає підвіска при підході до верхнього упору 1,6–2 статичної.

Результати проведених досліджень широкого кола транспортних засобів та їх статистична обробка дозволили встановити загальне співвідношення мас підресореної частини транспортних засобів різного призначення з вантажем і без. Дані цих досліджень вказують на те, що за допомогою підвіски потрібно реалізувати сімейство пружних характеристик, кожна з яких відповідає різному ступеню навантаження. Це можливо тільки при ручному або автоматичному регулюванні жорсткості підвісок і стосується зокрема пневматичних підвісок.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


–  –  –

Виявлення джерел радіовипромінень за допомогою спектральнокореляційної обробки та селекції сигналів у частотній області Особливість кореляційної обробки сигналів після їх перетворення послідовним спектраналізатором полягає в частотному "забарвленні" вихідних сигналів із суворою відповідністю між відносним запізнюванням (тобто просторовим положенням джерела випромінювання, що впливає) і частотою заповнення вихідного сигналу. Ця особливість дозволяє здійснити роздільну частотну селекцію корисного й перешкоджаючого сигналів. При цьому виділення перешкоджаючих сигналів, прийнятих бічними пелюстками основної антени, забезпечує формування порогу компенсації, що наближається до гіпотетично бажаного і відображає за формою реальний рівень бічних пелюсток.

Теоретичний аналіз алгоритму обробки проводиться стосовно до аналогового варіанта пеленгаційного пристрою. Прийняті коливання сигналів зовнішнього джерела випромінювання (ДВ) перетворюються в сигнали, форма яких відображає їх миттєві спектри. Це завдання виконується послідовним спектраналізатором (ЛЧМ-гетеродин, змішувач, ДЛЗ, що виконує роль вузькосмугового фільтра). Для виключення впливу різниці фаз, повинен використовуватися один гетеродин для обох каналів спектраналізатора. Характеристика групового запізнення дисперсійної лінії затримки (ДЛЗ) дзеркально погоджена з законом зміни частоти ЛЧМ гетеродина f г (t ).

Перешкоди, що прийняті бічними пелюстками основної антени, мають відносне запізнення t 01, що обумовлене величиною бази й кутовим відхиленням ДВ від напрямку антени. При цьому спектри таких сигналів відрізняються на фазовий множник exp{ j 2 ft 01}. У результаті зжатий імпульс, що відповідає гармоніці f1 в другому каналі буде відрізнятися по фазі від імпульсу першого каналу на j1 = 2pf1t 01. Аналогічно для гармоніки f 2 фазове запізнення буде j 2 = 2 pf 2 t01 й так далі.

Спектрально-кореляційна обробка сигналів дозволяє трансформувати відносне запізнення в пропорційний йому зсув частоти вихідних сигналів корелятора. Завдяки цьому з’являється нова ступінь свободи при вирішенні завдань боротьби з перешкоджаючими сигналами в пеленгаційному пристрої.

Таке завдання зводиться до селекції сигналів у частотній області й відкриває нові можливості боротьби з помилковими пеленгами.

Принципове розходження між стандартним каналом кореляційної обробки й каналом спектрального корелятора полягає в різноманітній структурі їх вихідних сигналів, які є взаємнокореляційною функцією прийнятих різними антенами коливань, але відрізняються частотним заповненням. Якщо стандартний корелятор забезпечує придушення вихідного сигналу в залежності від відносного запізнення t 01, то спектральний корелятор "розставляє" вихідні сигнали пропорційно t 01 на частотній осі. Завдяки цьому з’являється можливість роздільної обробки корисного й перешкоджаючих сигналів.

Для технічної реалізації фільтрів селекції доцільно використовувати цифрову систему обробки. При цьому роль послідовних спектраналізаторів виконують процесори ДПФ або БПФ.

Таким чином, запропонований метод побудови ПП, забезпечуючи придушення бічного прийому й формування сигналу компенсації, еквівалентного "слідкуючому" порогу, дозволяє підвищити інформаційну здатність (ІЗ) системи пеленгації. Ступінь підвищення ІЗ залежить від величини бази між основною й допоміжною антенами й реалізуємих частотних характеристиках фільтрів селекції.

к.т.н. Глухов С.І. (ВІКНУ), Шевченко В.В. (ВІКНУ) Глухов С.І., Шевченко В.В. Визначення технічного стану цифрових ТЕЗів за допомогою електромагнітного методу діагностування Визначення технічного стану цифрових ТЕЗів за допомогою електромагнітного методу діагностування Існуюча система технічного обслуговування і ремонту (СТОіР) радіоелектронних засобів озброєння (РЕЗО) являє собою ієрархічну структуру і має ряд недоліків.

Так третій і другий рівні частково дублюють один одного. Крім того, при застосуванні існуючих (омічних) методів діагностування для перевірки технічного стану типових елементів заміни (ТЕЗ) втрачається багато часу.

Збільшує час відновлення і відстань (сотні кілометрів) між першим і другим рівнем СТОіР. Тому ЗІП об’єкта тривалий час може залишатися недоукомплектованим. Усе це призводить до зростання середнього часу відновлення об’єкта і зменшення коефіцієнта готовності об’єкта.

Тому пропонується розробка нового (електромагнітного) методу діагностування цифрових типових елементів заміни на першому рівні СТОіР (рівні експлуатації).

Ідея електромагнітного методу діагностування полягає в тому, що в якості діагностичного параметра (ДП) використовується амплітуда відеоімпульсів, наведених в антенному пристрої. Перехід цифрового ТЕЗ із одного стану у протилежний супроводжується зміною електромагнітного поля. Дану властивість доцільно використовувати для визначення його технічного стану. Для цього антена, таких же розмірів і форми, як і ТЕЗ, розміщується над її корпусом. При спрацьовуванні будь-якого з логічних елементів (ЛЕ) інтегральної мікросхеми (ІМС) у пластині наводиться імпульсна електрорушійна сила, яка генерує імпульс певної амплітуди. Наявність імпульсу на виході пластини служить інформацією про факт перемикання ЛЕ ІМС. Діагностична інформація (ДІ), що отримана за допомогою антенного пристрою, являє собою послідовність відеоімпульсів, надходить до блоку її обробки. На основі порівняння параметрів імпульсів, еталонних і наведених у антенному пристрої, приймається рішення про технічний стан даного цифрового ТЕЗа.

Таким чином, виникає необхідність в удосконаленні системи технічного обслуговування та ремонту, зменшення вартості та середнього часу відновлення об’єктів РЕЗО за рахунок визначення технічного стану цифрових ТЕЗ за допомогою електромагнітного методу діагностування на першому рівні СТОіР (рівні експлуатації РЕЗО).

–  –  –

Впровадження стратегій технічної експлуатації за станом

ОВТ ЗРВ ПС ЗСУPages:     | 1 |   ...   | 18 | 19 || 21 | 22 |   ...   | 59 |
 
Похожие работы:

«УДК 378.017: 316.346.2(477) : 37.013.76 Приходькіна Н.О., к.пед.н., ст. викл. ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» АПН України ФЕНОМЕН ПОНЯТТЯ «ҐЕНДЕР» І ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ҐЕНДЕРНОГО ПІДХОДУ У ПЕДАГОГІЧНІЙ НАУЦІ Анотація. У статті розкрито сутність поняття «ґендер» та визначено передумови виникнення ґендерного підходу у педагогічній науці. Ключові слова: ґендер, ґендерний підхід, феміністична педагогіка, критична педагогіка. Аннотация. В статье дано определение термина «гендер» и...»

«ПРИЙОМНА СІМ’Я: методика створення та соціального супроводу Державний центр соціальних служб для молоді Державного комітету України у справах сім’ї та молоді Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України Представництво благодійної організації “Кожній дитині” в Україні ПРИЙОМНА СІМ’Я: МЕТОДИКА СТВОРЕННЯ І СОЦІАЛЬНОГО СУПРОВОДУ Видання підготовлено за часткової фінансової під тримки Міністерства Великобританії з питань між народного розвитку (DfID) програми HSCP в рам ках...»

«УДК 378.147 Драч І.І., канд. пед. наук, доцент ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» АПН України АКМЕОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ Анотація. У статті розглядається проблема формування професійної компетентності випускника вищого навчального закладу з позицій акмеологічного підходу. Висвітлюються поняття «акмеологія», «компетентність», «ключові компетентності». Пропонується структура професійної компетентності випускника вищого...»

«Інститут психології імені Г.С. Костюка АПН України АКТУ АЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ Том 12 ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ ТВОРЧОСТІ Випуск 6 За редакцією В.О. Моляко Вид-во ЖДУ імені Івана Франка Житомир ББК 88.45 А43 У ДК 159.928 +159.954 + 159.955 Друкується за ухвалою вченої ради Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України Зареєстровано постановою президії ВАК України (№ 0105/9 від 8 /09/ 1999р.) Редакційна колегія: Моляко В.О., академік АПН У країни, доктор психол. наук, професор; Коваленко А.Б.,...»

«Міністерство охорони здоров’я України Формування прихильності до антиретровірусної терапії ВІЛ-інфекції у дітей: навчальний посібник для слухачів (40 учбових годин) Навчальний посібник для слухачів розроблений і виданий за підтримки Дитячого Фонду Організації Об’єднаних Націй (ЮНІСЕФ) в Україні Видавництво ПП «Март» Київ 2006 УДК 616-053.2-0.71-085:[616.98:578.82 ВІЛ] (07) ББК 55.148я7 А 89 Автори Аряєв Микола Леонідович – член-кор. АМН України, д-р мед.н., професор, зав. кафедрою госпітальної...»

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» Комітет Верховної Ради України у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів Міністерство освіти і науки України Міністерство праці та соціальної політики України Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту Інститут спеціальної педагогіки АПН України Фонд соціального захисту інвалідів Всеукраїнське громадське соціально політичне об’єднання «Національна Асамблея інвалідів України» Всеукраїнська громадська організація...»

«Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Науково-методична лабораторія менеджменту освіти О.В.Грицан Основні напрями реалізації змісту методичної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах (методичні рекомендації) м. Миколаїв – 2011 Укладач: Грицан О.В., методист науковометодичної лабораторії менеджменту освіти Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Рецензенти: Шуляр В.І., кпн, доцент, заступник директора з наукової роботи...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ з дисципліни “ПСИХОЛОГІЯ МАСОВОЇ ПОВЕДІНКИ” (для спеціалістів) Київ ДП «Видавничий дім «Персонал» Підготовлено завідувачем кафедри соціальної психології та соціальних технологій, професором О. О. Сусською Затверджено на засіданні кафедри соціальної психології та соціальних технологій (протокол № 5 від 18.09.08) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом...»

«Випуск 23 2013 УДК 378.016:811.111 ЗАСОБИ ПОДОЛАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО БАР’ЄРУ У СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ Кобзар О.І., Лєшньова Н.О. (Харків) У статті розглядаються форми та методи навчання англійської мови, які сприяють усуненню психологічного бар’єру у студентів: рольова гра, проблемне навчання, гумористичні ситуації. Даються практичні рекомендації з їх використання у навчальному процесі. Ключові слова: гумористична ситуація, проблемне навчання, психологічний бар’єр, рольова гра....»

«Техніки та інструменти управління для працівників суду УПРАВЛІННЯ В СУДАХ: ефективна комунікація ЕФЕКТИВНА КОМУНІКАЦІЯ Посібник для працівників апарату суду КИЇВ 2010 Оксана Величко та Тетяна Янковська. ЕФЕКТИВНА КОМУНІКАЦІЯ. Посібник для працівників апарату суду. – Київ, 2010. – 120 с. Художник Анастасія Шкуренко Текст видання підготовлено в рамках діяльності Проекту ЄС “Прозорість та ефективність судової системи України: компонент державної служби”. Цю книжку будь-хто з працівників суду...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»