WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 59 |

«ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів Сучасні проблеми розбудови Збройних Сил України 26 квітня 2013 ...»

-- [ Страница 2 ] --

Шульгін В. Особливості реалізації військового законодавства Західно-Української Народної Республіки

Секція 5. ФІНАНСИ ТА ВОЄННА ЕКОНОМІКА

Агранов А.І. Оборонно-промисловий сектор економіки України: проблеми і перспективи розвитку

Бабій Д.Д. Порядок проведення внутрішнього фінансового контролю та аудиту у військовій частині та шляхи його вдосконалення

Беженар Н.О., Дємєнтьєв С.Ю. Роль фінансово-економічної служби військової частини в підвищенні ефективності використання бюджетних коштів

Богдан П.С. Особливості розбудови Збройних Сил України та чинники, що впливають на неї

Бойко В.М. Актуальні питання організації автоматизованої форми бухгалтерського обліку у військовій частині

Бондар В.В. Шляхи вдосконалення інвентаризаційного процесу у військових частинах

Бухман О.С., Чімишенко С.М. Актуальні питання грошового забезпечення військовослужбовців при звільненні їх із військової служби

Василюк О.А., Медведєв Ю.Б. Фінансове планування як важливий елемент у системі забезпечення потреб військової частини

Вдовиченко Д.О., Остапенко О.П. Організація внутрішнього фінансового контролю у військовій частині

Волошин Р.В., Ульянов К.Є. Трансформація елементів методу бухгалтерського обліку при використанні комп’ютерних інформаційних систем

Годлевська І.В. Матеріальне стимулювання працівників Збройних Сил України у системі додаткової заробітної плати

Гончар О.А., Сизов А.І. Українські банки і кіпрські ризики

Гортовлюк М.Ю. Актуальні питання вдосконалення оплати праці працівників Збройних Сил України

Давидюк О.О. Шляхи вдосконалення системи грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України із застосуванням світового досвіду.........170 Данчинов О.Ф., Котій Д.М. Можливості та перспективи впровадження систем автоматизації нарахування та виплати грошового забезпечення в ЗСУ

Демидко А.В., Шрамко О.В. Порядок списання та відображення в обліку матеріальних та грошових засобів у військовій частині в сучасних умовах

Дживак П.Б. Організація бухгалтерського обліку у військових частинах при застосуванні комп’ютерних інформаційних систем

Дудкін Д.С., Ворона В.В. Актуальні питання бухгалтерського обліку доходів та витрат у військовій частині

Євтушенко Ю.О., Остапенко О.П. Актуальні питання документообігу військової частини з органами Державної казначейської служби України

Єрмаков І.В. Економічні основи витрат матеріально-технічної бази Збройних Сил України

Іовенко В.В., Котій Д.М. Аналіз структури грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ в контексті стимулювання військової служби

Ісаєнко О.В., Дейнега Н.В. Міжнародні стратегічні альянси. Досвід корпорації TOSHIBA

Каленик В.С. Вплив заробітної плати на результати праці цивільного персоналу ЗСУ

Капковська Л.М. Грошове забезпечення як основний чинник стимулювання військової служби

Кац С.В. Впровадження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в військових частинах та закладах України

Кац М.В. Принципи державного аудиту

Клімчук Р.О. Актуальні питання виконання кошторисів військової частини................183 Клінчева А.А. Вплив організаційної роботи на результати діяльності начальника ФЕС військової частини

Коваль С.В.Грошове забезпечення військовослужбовців Збройних Сил Російської Федерації

Колішенко Р.О. Актуальні питання ефективності планування та використання коштів спеціального фонду військової частини

Коломієць Р.М. Роль фінансового контролю та аудиту в системі фінансового забезпечення фінансового забезпечення військової частини

Кондик Ю.П., Брижеватий В.М. Бухгалтерський облік касових операцій у військовій частині та шляхи його вдосконалення

Криворучко О.С., Сизов А.І. Актуальні питання встановлення мінімальної заробітної плати, як елемент регулювання трудових відносин у військовій частині

Кузьменко А.Д., Котій Д.М. Актуальні питання формування доходів та шляхи їх вирішення

Кучеренко О.О., Чистик О.М. Участь США у військових конфліктах як спосіб досягнення політичних та економічних інтересів

Легка А.А., Кузьмич О.І. Соціально-економічний аспект пиплати додаткової заробітної плати та її вплив на якість праці працівників ЗСУ

Лехновський І.П. Актуальні питання здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти військовими частинами

Ликуш Д.Л., Чистик О.М. Види зобов’язань та їх реєстрація й облік в органах Державної казначейської служби України

Литвиненко М.В. Фактори, що впливають на обсяг видатків Державного бюджету на потреби оборони

Лога С.І., Ільченко С.М. Актуальні питання нормативно-правового регулювання військовослужбовців та членів їх сімей

Лойшин А.А. Сучасні проблеми розбудови Збройних Сил України

Лубенець А.С. Актуальні питання пенсійного забезпечення осіб, звільнених із військової служби

Лук’янчук В.К., Ульянов К.Є. Організація та шляхи вдосконалення бухгалтерського обліку у військовій частині

Ляпін М.В., Чімишенко С.М. Роль грошового забезпечення в системі матеріального забезпечення військовослужбовців

Мансуров В.С., Дємєнтьєв С.Ю. Актуальні питання матеріальної відповідальності військовослужбовців за шкоду, заподіяну державі

Матвєєва Ю.М. Контроль рівня державного боргу та фінансова стійкість країни.......199 Медведєв Ю.Б., Чистик О.М. Застосування бюджетної класифікації видатків Державного бюджету України при фінансовому плануванні та використанні коштів військовою частиною

Мельник М.М. Актуальні питання системи соціального захисту військовослужбовців

Менько Т.О., Макарова Ю.А., Котій Д.М. Актуальність визначення напрямку розвитку Збройних Сил України

Місяць О.О. Особистий погляд на оборонну політику як інтеграційну систему національної безпеки країни

Морозовський П.П. Оптимізація взаємодії військової частини з органами Державної казначейської служби України

Нешута Т.В., Кузьмич О.І. Шляхи вдосконалення системи заробітної плати в Збройних Силах України із застосуванням світового досвіду

Ніцевич Д.В. Планування як складова управління господарською діяльністю військової частини

Опришко Р.Г. Модернізація організації ведення бухгалтерського обліку у військових частинах

Харитончук О.В., Остапенко О.П. Виконання планових показників бюджетних програм фінансування розвитку озброєння та військової техніки

Охріменко Ю.О. Актуальні питання грошового забезпечення військовослужбовців, які звільняються з військової служби

Павлишин І.О., Остапенко О.П. Особливості державного страхування військовослужбовців

Павлов Д.Д. Актуальні питання здійснення нарахувань на фонд оплати праці та утримань із заробітної плати працівників Збройних Сил України

Паламарчук О.А. Організація бухгалтерського обліку у військовій частині при застосуванні комп’ютерних інформаційних систем

Пахачук Я.Й., Шрамко О.В. Актуальні питання формування, використання та обліку коштів спеціального фонду військової частини

Пахольчук В.В., Медведєв Ю.Б. Фінансування оборонного бюджету України в сучасних умовах

Петроченков О.В. Алгоритм здійснення внутрішнього фінансового контролю у військовій частині та шляхи його вдосконалення

Поймало А.О Актуальні питання складання фінансової звітності військової частини.216 Поліщук О.Ю. Забезпечення соціальних гарантій працівників ЗСУ шляхом укладання колективних договорів

Поштаренко Є.В., Шрамко О.В. Організація роботи начальника фінансово-економічної служби в умовах казначейського виконання Державного бюджету

Прокопів О.І., Котій Д.М. Фінансово-економічні проблеми розвитку Збройних Сил України

Прокоф’єв А. Вплив скорочення бюджету на фінансування армії США

Радін В., Сизов А.І. Формування вартості фінансового ресурсу в зоні євро в умовах кризи

Репетій О.О. Актуальні питання формування та використання коштів спеціального фонду військових частин

Римар Т.В., Медведєв Ю.Б. Бюджетна класифікація у фінансовому плануванні військової частини

Рихтюк В.Л. Вплив економічного фактору на Збройні Сили України

Росомака А.М. Шляхи вдосконалення порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям у різних випадках службового становища

Самсонов А.В. Дослідження забезпечення соціальних гарантій працівникам ЗСУ шляхом укладання колективних договорів

Скалозуб В.М. Актуальні питання конверсії оборонно-промислового комплексу України


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Сліпченко В.В. Актуальні питання автоматизації роботи фінансового органу..............228 Слободяник С.П. Роль вітчизняного оборонно-промислового комплексу у забезпеченні Збройних Сил України озброєнням та військовою технікою

Слуцький Є.В. Роль начальника фінансово-економічної служби у організації здійснення внутрішнього фінансового контролю

Соловей В.В. Особливості організації бухгалтерського обліку операцій на реєстраційних та спеціальних реєстраційних рахунках військової частини

Трещов С.В. Актуальні питання бухгалтерського обліку, вибуття та переміщення матеріальних цінностей у військовій частині

Трошин А.В. Організація та шляхи вдосконалення фінансового контролю в Збройних Силах України

Улибін Я.І. Застосування бюджетної класифікації видатків державному бюджеті України при фінансовому плануванні та використанні коштів військової частини........234 Уліч В.В. Організація і шляхи вдосконалення фінансового забезпечення військових частин Збройних Сил України

Херсонюк О.В. Державний бюджет як інструмент реалізації оборонної політики держави

Хоменко О.Є. Актуальні питання здійснення утримань із грошового забезпечення військовослужбовців

Царьов О.В. Актуальні проблеми воєнної політики та стратегічні аспекти

Чеберяко О.В., Лісовський В.І. Фінансування потреб оборони держави

Череповська А.Я. Проблемні питання організації взаємодії органів Державної казначейської служби та фінансово-економічного органу військової частини...............239 Шатиров А.В. Внутрішній контроль у військовій частині: порядок організації, проведення та можливі шляхи його покращення

Шевчук Л.П., Шевчук А.А. Вплив на фінансові ресурси паодаткових змін 2012 року

Шостак В.В. Контрактна армія: неминуче чи неймовірне?

Шрамко О.В. Актуальні питання проведення внутрішнього аудиту у Міністерстві оборони України

Шулдик С.С. Господарська діяльність військової частини як юридичної особи в сучасних умовах

Яблочков Д.А. Актуальні питання фінансового планування у військових частинах ЗСУ

Секція 6. ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНЕ ПРОТИБОРСТВО В СУЧАСНОМУ СВІТІ

Арадовська Д., Кукарцева О. Статус збройних сил у сучасних міжнародних відносинах

Бєлошевич Я.С. Інформаційна безпека держави в сучасних умовах

Боревич О.О. Комп’ютерна злочинність та кібертероризм як загроза інформаційній безпеці

Гойко Д.О. Інформаційне забезпечення підрозділів ЗСУ в рамках програми "Партнерство заради миру"

Дем’яненко В.С. Аналіз особливостей роботи військового журналіста при виконанні завдань у складі миротворчого військового контингенту

Жарков Я.М. Особливості побудови та функціонування розвідки з відкритих джерел в іноземних державах

Жеребчук С.В., Берило Е. Особливості мовної картини світу: військовий аспект.........255 Жиденко А.І. Розвідка з відкритих джерел

Капмоль А.П. Соціальні мережі як важливий інструмент реалізації інформаційної політики Міністерства оборони

Конах В.К. Негативні інформаційно-психологічні впливи в Україні та можливі шляхи їх нівелювання

Куманченко М.О. Маніпулятивний вплив ЗМІ на інформаційний простір України.....259 Маринченко О.О. Інформаційна розвідка як невід’ємна складова забезпечення національної безпеки України

Маркевич М.М. Місце Регіональних медіацентрів в системі зв’язків військової організації держави з громадськістю

Міхалєв С.О. Сучасні тенденції інформаційно-психологічного впливу на Україну за останні роки

Параніч О.П. Україна та Російська федерація в нерозповсюдженні засобів масового ураження

Петергова О.О. Шляхи подолання інформаційних загроз для зміцнення національної безпеки України

Покотило Л.О. Сучасний стан та перспективи двостороннього співробітництва України з Російською Федерацією у воєнній сфері

Приліпко І.В. Засоби масової комунікації як інструмент інформаційно-психологічного впливу

Рогов П.Д., Бухало Л.В. До завдань Державної системи забезпечення інформаційнопсихологічної безпеки у ЗСУ

Рогов П.Д., Турченко Ю.В. До питань теоретичних основ понятійного апарату інформаційно-психологічного протиборства

Слободян Н.В. Близький Схід – керована нестабільність

Степанюк О.В. Актуальні проблеми інформаційно- виховної роботи в ЗСУ................271 Узбек Д.А. Аналіз стану енергетичної безпеки України та прогнозування її розвитку до 2020 року

Устьянцева Н.К. Роль засобів масової інформації у демократичному суспільстві.......273 Фесюн В.В. Миротворча діяльність України за період її незалежності

Храбан М.І. Біла книга з питань політики безпеки ФРН та перспективи розвитку збройних сил

Черніченко О.П. Військово-технічне співробітництво України: стан і перспективи....276 Шайдюк С.В. Військове співробітництво між Україною та країнами ЦентральноСхідної Європи

Шевчук Я.В. Міжнародне співробітництво України у військовій сфері з країнами Прибалтики

Секція 7. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛІНГВІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Бутримович Ю.С. Лексико-граматичні особливості перекладу офіційної документації НАТО

Вовчаста Н.Я. Лінгвістичне забезпечення фахівців ДСНС України

Поняття терміну та важливість вивчення проблем термінології

Гулей Т.В. Реалізація концепту military urbanism в сучасній англійській мові...............284 Данилюк Ю.В. Компаративний аналіз військової юридичної терміносистеми в українській та англійській мовах

Джава Ю.О. Лексико-семантичні особливості офіційного листування (військовий аспект)

Дзядзя А.М. Лексико-семантичні труднощі перекладу американських військових жаргонізмів

Златніков В.Г. Організація позааудиторної роботи курсантів під час вивчення дисцтпліни "Іноземних мова"

Каптюрова О.В. Мовленнєві тактики інтерв’юера в ток-шоу

Каптюрова В.В. Сленг соціальних мереж та мікроблогів

Коміренко Ю.А. Дипломатичні терміни та особливості їх перекладу

Космацька Ю.С. Труднощі перекладу кластерів у військово-політичних документах НАТО

Костішко Р.В. Лінгвопедагогічна діяльність військового перекладача в системі лінгвістичного забезпечення військ

Криворучко В.Д. Прагматичний компонент заголовків статей військової тематики з англійської мови на українськуPages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 59 |
 
Похожие работы:

«Інститут психології імені Г.С. Костюка АПН України АКТУ АЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ Том 12 ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ ТВОРЧОСТІ Випуск 7 За загальною редакцією В.О. Моляко Вид-во ЖДУ імені Івана Франка Житомир ББК 88.45 А43 У ДК 159.928 +159.954 + 159.955 Друкується за ухвалою вченої ради Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України Зареєстровано постановою президії ВАК України (№ 0105/9 від 8 /09/ 1999р.) Редакційна колегія: Моляко В.О., академік АПН У країни, доктор психол. наук, професор;...»

«ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ УДК 159.922:373.5 ПРОБЛЕМА КОНФЛІКТНИХ СТОСУНКІВ СУЧАСНИХ ПІДЛІТКІВ ТА ЮНАКІВ З БАТЬКАМИ А. Ш. Апішева старший викладач кафедри психології і педагогіки Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» apisheva@bigmir.net Дорослішання підлітків та юнаків пов’язано з потребою самоствердженні, що виражається в прагненні бути самостійним, незалежним, вільним; бажанні прийняти на себе права та обов’язки дорослої людини. Реалізація цієї потреби може...»

«ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «Запорізький національний університет» Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України Заснований у 1997 р. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Cерія КВ № 15436-4008 ПР, 22.06.2009 р.Адреса редакції: Вісник Україна, 69600, м. Запоріжжя, МСП-41, вул. Жуковського, 6 Запорізького національного Телефон університету для довідок: (061) 289-12Педагогічні науки № 2(15), 2011 Запоріжжя 2011 Вісник Запорізького національного...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ щОДО зАбЕзпЕЧЕННя сАМОсТІйНОї РОбОТИ сТуДЕНТІв з дисципліни “ТЕОРІя ТА ОРГАНІзАЦІя ДЕРЖАвНОї сЛуЖбИ зАйНяТОсТІ” (для спеціалістів) Київ ДП «Видавничий дім «Персонал» Підготовлено доцентом кафедри соціальної психології та соціальних технологій Л. А. Овсянкіною Затверджено на засіданні кафедри соціальної психології та соціальних технологій (протокол № 5 від 18.09.08) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ Методичні Матеріали щодо забезпечення саМостійної роботи студентів з дисципліни “конфліктологія” (для бакалаврів, спеціалістів, магістрів) Київ ДП «Видавничий дім «Персонал» Підготовлено завідувачем кафедри соціальної психології та соціальної педагогіки О.Р.Охременко Затверджено на засіданні кафедри соціальної психології та соціальної педагогіки (протокол № 13 від 04.12.07) СхваленоВченоюрадоюМіжрегіональноїАкадеміїуправлінняперсоналом охременко о....»

«Національний лісотехнічний університет України У декларації Йоганнесбургської зустрічі відзначено, що Генеральна Асамблея ООН має перетворити стійкий розвиток на один з ключових елементів всеосяжних рамок діяльності ООН, особливо з метою досягнення узгоджених на міжнародному рівні цілей розвитку, включаючи цілі, що містяться у Декларації Тисячоліття, і взяти на себе загальне політичне керівництво здійсненням і перегляду Порядку денного на ХХІ століття. Необхідно відзначити, що більшість...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КАДРІВ Кафедра нагляду за додержанням законів щодо прав і свобод людини В.І. Ніндипова, В.І. Дяченко, О.В. Кобець, О.Р. Севрук ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНІВ ЩОДО ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ Навчально-методичний комплекс для студентів денної форми навчання Київ УДК 343.13 Рекомендовано до друку навчально-методичною радою Національної академії прокуратури України (протокол № 34 від 26 січня 2011 року) Прокурорський...»

«Інститут психології імені Г.С. Костюка АПН України АКТУ АЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ Том 12 ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ ТВОРЧОСТІ Випуск 6 За редакцією В.О. Моляко Вид-во ЖДУ імені Івана Франка Житомир ББК 88.45 А43 У ДК 159.928 +159.954 + 159.955 Друкується за ухвалою вченої ради Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України Зареєстровано постановою президії ВАК України (№ 0105/9 від 8 /09/ 1999р.) Редакційна колегія: Моляко В.О., академік АПН У країни, доктор психол. наук, професор; Коваленко А.Б.,...»

«Міністерство освіти і науки України Державний заклад «ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені К. Д. УШИНСЬКОГО» ВАРНАВА УЛЯНА ВОЛОДИМИРІВНА УДК 159.922.7+616.-092 ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЗАХИСНИХ МЕХАНІЗМІВ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія Автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Одеса – 2013 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова...»

«Інститут психології імені Г.С. Костюка АПН України АКТУ АЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ Том 12 ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ ТВОРЧОСТІ Випуск 4 За редакцією В.О. Моляко Вид-во ЖДУ імені Івана Франка Житомир ББК 88.45 А43 У ДК 159.928 +159.954 + 159.955 Друкується за ухвалою вченої ради Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України Зареєстровано постановою президії ВАК України (№ 0105/9 від 8 /09/ 1999р.) Редакційна колегія: Моляко В.О., академік АПН У країни, доктор психол. наук, професор; Коваленко А.Б.,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»