WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 16 | 17 || 19 | 20 |   ...   | 59 |

«ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів Сучасні проблеми розбудови Збройних Сил України 26 квітня 2013 ...»

-- [ Страница 18 ] --

Недоліком проекту є орієнтація програмного середовища на обмежену кількість мікроконтролерів AVR. Ряд популярних і поширених мікроконтролерів, наприклад ATmega16, ATmega32, ATmega644 в корпусі DIP не описані в середовищі розробки. В роботі розглядається можливість використання інтегральної середовища розробки Arduino для створення TELNET-сервера на базі мікроконтролера ATmega32 і мережевого модуля WIZ812MJ. Причому сервер повинен виконувати функції управління виконавчими пристроями (3 пристрої), відображати на TELNET клієнті стан виконавчих пристроїв, температури (зчитаної з датчика DS18B20) і показання напруги, отриманого з одного з аналогових входів мікроконтролера. Для вирішення цих завдань в роботі виконана апаратне стикування портів мікроконтролера з шиною SPI модуля WIZ812MJ, а також частково змінені програмні модулі середовища розробки Ардуіно. Це дозволило використовувати більш широкий набір мікроконтролерів AVR і мережевих модулів на базі мікросхеми W5100 для створення своїх власних проектів для керування пристроями через комп’ютерну мережу.

Огнева А.М. (ХмНУ) Огнева А.М. Аналіз основних управлінських інформаційних систем Аналіз основних управлінських інформаційних систем Залежно від виду діяльності розрізняють такі різновиди АС: автоматизовані системи управління (АСУ), системи автоматизованого проектування (САПР), автоматизовані системи наукових досліджень (АСНД) тощо.

АСУ являє собою систему управління, яка орієнтована на широке й комплексне використання технічних засобів і економіко-математичних методів для розв’язування інформаційних задач управління.

Починаючи з 1963 року в країні було створено і функціонує приблизно 2500 АСУ різного рівня і проблемної орієнтації, у тому числі 500 АСУ підприємств і організацій, 36 міністерств і відомств, 62 територіальних організацій тощо.

Створені за тридцятилітню історію впровадження ЕОМ у сферу управлінської діяльності численні АСУ різняться призначенням, проблемною орієнтацією, місцем застосування, автоматизованими функціями тощо. З метою підвищення ефективності витрат на розвиток діючих систем та проектування нових, усунення паралелізму і дублювання у проведенні наукових досліджень і проектно-конструкторських робіт, створення типових проектних рішень і типових АСУ зроблено їх класифікацію.

Найвищою класифікаційною ознакою АСУ є предметна сфера її застосування: економіко-організаційна, технологічна і проектно-конструкторська. Згідно з цим безліч АСУ поділяється на три класи: економіко-організаційні (АСУ), управління технологічними процесами (АСУ ТП), проектно-конструкторські (САПР).

Економіко-організаційні АСУ містять міжгалузеві АСУ (автоматизована система планових розрахунків, автоматизована система фінансових розрахунків, автоматизована система державної статистики, автоматизована інформаційно-пошукова система науково-технічної інформації, автоматизована інформаційно-управляюча система Держкомітету зі стандартів тощо), виробничі АСУ (галузеві автоматизовані системи управління, АСУ акціонерних товариств і концернів, автоматизовані системи управління підприємствами та організаціями (АСУП), територіально-адміністративні АСУ (територіальні АСУ областей, АСУ міського господарства, адміністративних районів, територіально-виробничих комплексів).

До складу автоматизованих систем управління виробничими процесами належать системи, які призначені для управління безперервним виробництвом, автоматизованими поточними лініями, комплексними лініями агрегатів і верстатів, верстатами з числовим програмним управлінням (ЧПУ). Останнім часом верстати з ЧПУ об’єднуються в оброблювальні модулі і разом з транспортно-нагромаджувальними системами створюють гнучкі виробничі системи (ГВС).

Огнєвий О.В. (ХмНУ) Огнєвий О.В. Підвищення продуктивності цифрових сигнальних процесорів Підвищення продуктивності цифрових сигнальних процесорів Архітектура сучасних цифрових сигнальних процесорів зазнала значних змін у порівнянні з процесорами першого покоління, побудованими за архітектурою фон Неймана. Ці зміни – в структурі ядра процесора і організації пам’яті – забезпечують відчутний приріст продуктивності при рішенні завдань цифрової обробки сигналів.

Розподіл пам’яті на пам’ять програм і пам’ять даних із можливістю зберігання даних в пам’яті програм разом із використанням кеша програм дозволяє виконувати будь-яку обчислювальну операцію, що вимагає завантаження за 1 такт двох операндів.

Підвищення продуктивності також вдається досягти за рахунок паралельного виконання декількох команд. При цьому процесори по реалізації паралелізму розділилися на два фронти: в одному підтримується виконання однієї і тієї ж команди для декількох наборів операндів, а в іншому – паралельне виконання декількох команд, операндами для яких є внутрішні регістри процесора. Оригінальний підхід до паралельних обчислень продемонструвала компанія Analog Devices.

При створенні ADSP – 2116x компанія модифікувала свій стандартний процесор із плаваючою точкою ADSP – 2106x, додавши додатковий набір виконуючих пристроїв, повністю дублюючий основний.

Кожен набір виконуючих пристроїв в ADSP – 2116x містить помножувач-накопичувач, арифметично-логічний пристрій, пристрій зрушення і кожен має власний набір регістрів. ADSP – 2116x може сформувати єдину команду і виконати її паралельно для обох наборів різних даних, що ефективно подвоює продуктивність в деяких алгоритмах.

Нарешті, апаратна реалізація операцій часто використовуваних в цифровій обробці сигналів, таких як множення з накопиченням, збільшує продуктивність при їх обчисленні як мінімум удвічі (за рахунок того, що ця операція виконується за 1 такт, а не за 2) у порівнянні з процесорами, що не підтримують таку можливість.

Головною проблемою процесорів, що реалізовують можливість паралельного виконання команд, являється важкість їх програмування. Тому для максимального використання можливостей архітектури процесора з метою отримати необхідну продуктивність в завданнях реального часу програмісти вимушені реалізовувати свої алгоритми на асемблері, що збільшує трудомісткість і час роботи над програмою.

У процесорів, що не підтримують паралельні обчислення, немає проблем, перелічених вище, але такі процесори і рідко використовуються для вирішення завдань реального часу, оскільки не здатні забезпечити достатню продуктивність.

<

–  –  –

Алгоритм забезпечення безпеки воєнно-політичної обстановки на рівні не нижче заданого з тактичними структурними альтернативами Забезпечення безпеки воєнно-політичної обстановки на рівні не нижче заданого з тактичними структурними альтернативами утворює найважливіший етап формалізації проблеми, що визначає структуру прийняття рішень, загальну постановку задачі та внутрішню мету управління. Для організації управління і досягнення поставленої задачі здійснюється оптимальне прийняття рішення на кожному етапі діяльності системи за допомогою отримання стану динамічної рівноваги.

Цей стан отримується відповідно до розробленого алгоритму, який має наступні кроки:

для сформованої інформаційної структури ризику R = R(I ) задати початкові наближення елементів локальної рівноваги;

розрахувати безумовний розподіл альтернатив Bn (s), користуючись апріорним розподілом та заданими перехідними функціями (задаються відповідно до альтернатив прийняття рішення);

сформувати інформаційну структуру корисності U n ;

для кожної альтернативи в кожній точці обрати управляючу альтернативу з використанням перехідних функцій за умови максимізації функції корисності, а також розрахувати остаточний ефект вибору альтернативи;

обрати структурну альтернативу та розв’язуючу функцію з умови, врахувавши мінімізацію критерію ризику;

умова переходу на наступний крок алгоритму: якщо отримані внаслідок ітераційного алгоритму розв’язуюча функція, альтернатива та корисність відхиляються від заданих на кроці 1 наближень на значення не більше ніж на задане в умові допустиме відхилення, то можна переходити до наступного кроку. В іншому разі розв’язок на даній ітерації приймається за наближення для наступної і алгоритм починається з кроку 2;

створити початкову динамічну рівновагу з локальної, прийнявши в якості обраної альтернативи результат роботи ітераційного алгоритму з пункту 1;

створити початковий безумовний розподіл, користуючись апріорним (заданим початковим) розподілом та заданими перехідними функціями (задаються відповідно до альтернатив прийняття рішення);


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


розрахувати локальну рівновагу аналогічним до першого етапу чином.

Використані інформаційні структури i-ої ітерації через даний етап будуються на основі побудованих на ітерації і-1;

створити динамічну рівновагу з локальної, прийнявши в якості обраної альтернативи результат роботи ітераційного алгоритму з пункту 1;

умова переходу на наступний крок алгоритму: якщо отримана стратегія вибору альтернатив призводить до динамічної рівноваги, перейти до кроку 13, інакше перейти до наступної ітерації (пункт 9 для ітерації і+1).

–  –  –

Алгоритм забезпечення безпеки воєнно-політичної обстановки на рівні не нижче заданого зі стратегічними структурними альтернативами Сучасний етап розвитку суспільства, науки і технологій характеризується високим динамізмом, багатогранністю та інтенсивністю. Це в свою чергу породжує чимало проблем пов’язаних з неможливістю комплексного управління та застосування їх в житті з метою забезпечення рівня безпеки військовополітичної обстановки не нижче заданого на локальному, державному та міжнародному театрах дій. Контекст забезпечення рівня безпеки військовополітичної обстановки не нижче заданого виходить з деяких умов, а саме від обсягу витрачених ресурсів: людських, фінансових, матеріальних, наукових, технологічних тощо і заданого часу з метою забезпечення заданого гарантованого рівня безпеки. Тому постає задача розробки і розвитку системи забезпечення рівня безпеки воєнно-політичної обстановки не нижче заданого на зазначених вище театрах дій.

Проблема забезпечення безпеки воєнно-політичної обстановки на рівні не нижче заданого повинна розглядатися в контексті інтересів, пов’язаних з використанням системи зі стратегічними структурними альтернативами.

Для досягнення стану статичної рівноваги, що дозволяє оптимально приймати рішення на початковому етапі діяльності системи було розроблено даний алгоритм:

– сформувати інформаційну структуру ризику R = R(I ) ;

– задати початкове наближення та інформаційну структуру корисності;

– в умовах інформаційної структури корисності знайти дві нерухомі точки із розв’язків відповідних систем;

– в отриманих нерухомих точках u та v розрахувати локальну рівновагу.

Для цього необхідно спочатку сформувати основну управляючу альтернативу для визначених на попередніх кроках інформаційної структури корисності та нерухомих точок;

– для кожної структурної альтернативи сформувати розв’язуючу функцію управління;

– обрати структурну альтернативу та відповідну розв’язуючу функцію за умови максимізації корисності;

– із використанням отриманої пари альтернативи та функції в кожному стані системи обрати ситуацію, при якій мінімізується функція втрати корисності;

– отримати розв’язуючу функцію діагностики, яка разом із відповідною структурною альтернативою та розв’язуючою функцію утворять локальну рівновагу;

– якщо рівності з операторами системи виконуються для одержаної локальної рівноваги, завершити алгоритм, інакше замінити початкове наближення отриманим вектором локальної рівноваги і перейти до етапу 2.

Сташинський О.П. (НАУ) Сташинський О.П. Градієнтний метод нелінійного програмування при оптимізації режиму роботи ГТС Градієнтний метод нелінійного програмування при оптимізації режиму роботи ГТС Проблема автоматизації виконання функцій та завдань виробничодиспетчерської служби в частині оптимізації роботи газотранспортної системи (ГТС) на основі використання новітніх інформаційних технологій залишається досить актуальною на сьогоднішній день. Дослідженню і вирішенню завдань оптимізації режимів транспортування газу по магістральних газопроводах (МГ) присвячено багато наукових робіт. Процедури розрахунку оптимальних режимів включені до складу цілого ряду комп’ютерних комплексів.

Рішення задачі оптимізації, як правило, лежить на одному або декількох обмеженнях. Через це виникає питання про надійність і реалізованість на практиці розрахункового режиму. Саме ж рішення може виявитися субоптимальним (локальний оптимум) або квазіоптимальним (близьким до оптимального), причому проблема математичної оцінки "якості" отриманого рішення поки не знайшла свого вирішення.

Функція мети може бути різною, але, як правило, вона включає в себе інтегральні витрати на транспорт газу: вартісні, паливного газу, споживаної потужності та ін.

У загальному вигляді функцію мети можна представити як:

–  –  –

КЦ у складі системи;

Основна проблема – це вибір методу розв’язання задачі. Один з них – градієнтний метод нелінійного програмування.

Даний метод полягає в тому, що оптимальним приймається режим з розрахунковим значенням тиску газу на виході КЦ, яке визначається згідно з яким-небудь критерієм мінімуму інтегральних витрат на транспорт газу:

–  –  –

потоку на вході КЦ; pвих, КЦ – розрахунковий тиск на виході КЦ.

Особливість задачі полягає в тому, що оптимальне рішення знаходиться на границях значень яких-небудь параметрів управління режимом. Це означає, що отриманий розрахунковий режим, хоча б з огляду незначної похибки вихідних даних і відповідно отриманого рішення, може давати деякі відхилення в плані практичної реалізації.

Хаейн Т.М. (НАУ) Хаейн Т.М. Прогнозування стану метрологічних характеристик координатно-вимірювальних машин Прогнозування стану метрологічних характеристик координатновимірювальних машин При розробці методики метрологічної атестації (МА) координатновимірювальних машин (КВМ) однією з основних вимог є створення комплексу програмних засобів, які ґрунтуються на відповідних математичних моделях похибки вимірювання. До такого програмного забезпечення відноситься розробка підсистеми прогнозування стану метрологічних характеристик (МХ) КВМ. Однією з функцій якого є безперервне накопичення інформації про вимірювальні похибки КВМ, що дає змогу застосовувати різні алгоритми опрацювання отриманих результатів для прогнозування.

Дані про МА збираються періодично, тому при визначенні статистичних оцінок періодичних процесів і їх прогнозуванні такі задачі пов’язані з моделюванням розподілених на колі випадкових кутів (ВК).Pages:     | 1 |   ...   | 16 | 17 || 19 | 20 |   ...   | 59 |
 
Похожие работы:

«Алещенко В.І., к.в.н, Сафін О.Д., д.психол.н., професор, Потапчук Є.М., д.психол.н., професор, ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ Київ ББК 68,9 У навчальному посібнику розглянуто проблему збереження психічного здоров’я військовослужбовців. Першочергова увага приділяється аналізу сутності та змісту психічного здоров’я військовослужбовців, уточненню його показників, а також розгляду психологічних аспектів діяльності військового керівника щодо збереження...»

«М і н і с т е р с т в о освіти і науки України Академія педагогічних наук України Програма розвитку О О Н в Україні / ЮНЕЙДС Програма факультативного курсу для учнів 7-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів ш Міністерство освіти і науки України Академія педагогічних наук України Програма розвитку ООН в Україні/ЮНЕЙДС Проект «Створення безпечного середовища для молоді України» Україна ПРОГРАМА факультативного курсу (тренінг-курсу) Сприяння просвітницькій роботі «рівний рівному» серед...»

«Національний лісотехнічний університет України 6. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ УДК 373.6:372.461 Асист. Л.М. Гнатик – НУ Львівська політехніка КОМУНІКАЦІЯ: ПОХОДЖЕННЯ, ТИПОЛОГІЯ, ФУНКЦІЇ Розглянуто походження комунікативної діяльності, проаналізовано комунікативні акти, представлено типологію форм і засобів комунікації. Подано характеристику комунікативного середовища та функцій, особливості невербальної комунікації. Ключові слова: типологія, функції, комунікація, походження, комунікативний...»

«Фадєєв Владислав кандидат психологічних наук, доцент РВНЗ «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта) ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМИ РЕСУРСАМИ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ У статті досліджено особливості внутрішньої, зовнішньої та загальної структури управління освітніми ресурсами вищого навчального закладу. Виявлено такі особливості управління освітніми ресурсами вищих навчальних закладів: виявлення місії закладу, на яку впливають випадкові, внутрішні та зовнішні умови, які впливають на...»

«Міністерство охорони здоров’я України Формування прихильності до антиретровірусної терапії ВІЛ-інфекції у дітей: навчальний посібник для слухачів (40 учбових годин) Навчальний посібник для слухачів розроблений і виданий за підтримки Дитячого Фонду Організації Об’єднаних Націй (ЮНІСЕФ) в Україні Видавництво ПП «Март» Київ 2006 УДК 616-053.2-0.71-085:[616.98:578.82 ВІЛ] (07) ББК 55.148я7 А 89 Автори Аряєв Микола Леонідович – член-кор. АМН України, д-р мед.н., професор, зав. кафедрою госпітальної...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПІДГТОВКИ ФАХІВЦІВ ДЛЯ ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ПІДРОЗДІЛІВ Кафедра вогневої та спеціальної фізичної підготовки ЗАТВЕРДЖУЮ Начальник кафедри вогневої та спеціальної фізичної підготовки ННІПФЕКП НАВС підполковник міліції В.А. Дідковський “_”_ 2013 року ФОНДОВА ЛЕКЦІЯ з навчальної дисципліни «Вогнева підготовка» ТЕМА № 1: «Вогнева підготовка як складова частина професійної підготовки працівників ОВС». Навчальний час – 2 години...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки Кафедра загальної та соціальної психології СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ РОБОЧА ПРОГРАМА нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра на базі повної загальної середньої освіти напряму 6.010106 – «Соціальна педагогіка» (заочної форми навчання) Луцьк – 2014 УДК [159.922.(075.8)] ББК 88.5я73-9 Рекомендовано до друку науково-методичною радою Східноєвропейського національного університету імені Лесі...»

«Техніки та інструменти управління для працівників суду УПРАВЛІННЯ В СУДАХ: ефективна комунікація ЕФЕКТИВНА КОМУНІКАЦІЯ Посібник для працівників апарату суду КИЇВ 2010 Оксана Величко та Тетяна Янковська. ЕФЕКТИВНА КОМУНІКАЦІЯ. Посібник для працівників апарату суду. – Київ, 2010. – 120 с. Художник Анастасія Шкуренко Текст видання підготовлено в рамках діяльності Проекту ЄС “Прозорість та ефективність судової системи України: компонент державної служби”. Цю книжку будь-хто з працівників суду...»

«Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра загальної та соціальної педагогіки НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ до вивчення курсу “Основи педагогіки і психології” для студентів ІІІ курсу географічного факультету, спеціальність “Організація туристичного обслуговування” Укладач: доц. Заячук Ю. Д. Львів – 2011 ВИТЯГ З РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ” Кількість годин № Форма з них семестру звітності Всього...»

«ОБГОВОРЮЄМО ПРОБЛЕМУ 3. Галицких Е. О. Интегративный подход к профессиональному становлению учителя на этапе вузовской подготовки / Е. О. Галицких // Вестник ВГПУ. – 1999. – № 2. – С. 34–38.4. Краус Г. Введение в дифференциальную психологию учения : пер. с нем. / Г. Клаус. – М.: Педагогика, 1987. – 173 с.5. Лазарєв М. І. Полісистемне моделювання змісту технологій навчання загальноінженерних дисциплін : монографія / М. І. Лазарєв. – Х. : Вид-во НФаУ, 2003. – 356 с. 6. Матрос Д. Ш. Управление...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»