WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 14 | 15 || 17 | 18 |   ...   | 59 |

«ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів Сучасні проблеми розбудови Збройних Сил України 26 квітня 2013 ...»

-- [ Страница 16 ] --
2 @@@ 84 Бажан А.А. (НАУ) Бажан А.А. Аналіз методів підвищення точності вимірювань лінійно-кутових параметрів деталей Аналіз методів підвищення точності вимірювань лінійно-кутових параметрів деталей Останнім часом під впливом інтенсивного розвитку інтегральних схем, мікропроцесорних пристроїв відбулось корінне оновлення та значне урізноманітнення техніки, що застосовується при вимірюваннях лінійно-кутових параметрів деталей. Завдяки прогресу в конструюванні приладів, можуть бути реалізовані такі методи вимірювань, які ще декілька років тому здавалися неймовірними. Нові апаратні рішення ведуть до появи нових різновидностей методів вимірювань.

Донедавна для вимірювань геометричних розмірів застосовували здебільшого прилади, що працюють за аналоговим принципом. У зв’язку зі значним прогресом в галузі первинних вимірювальних перетворювачів та винятковими можливостями цифрової вимірювальної техніки на перший план виходять цифрові засоби вимірювань цих величин. Їх основні переваги: можливість автоматизації вимірювального процесу та автоматичної обробки результатів вимірювань, неперервний запис результатів вимірювань тощо.

Метою роботи є розгляд та порівняльний аналіз електричних засобів вимірювань геометричних розмірів, зокрема з цифровим виходом, основною ланкою яких є первинний вимірювальний перетворювач.

Основні електричні методи та відповідні засоби вимірювань лінійно – кутових параметрів деталей залежно від наявності чи відсутності механічного контакту між досліджуваним об’єктом та засобом вимірювань поділяють на контактні та безконтактні, а залежно від принципу вимірювального перетворення методи поділяють на електромеханічні, електрофізичні та спектрометричні (хвильові).

Електромеханічні методи залежно від виду первинного перетворювача поділяють на резистивні, індуктивні, ємнісні, оптоелектронні, обкочування тощо.

Електрофізичні методи вимірювань ґрунтуються на використанні відмінності в фізичних властивостях речовин, що знаходяться на різних сторонах границь вимірюваного розміру. Для вимірювань лінійних та кутових розмірів використовують методи та прилади, основані на відмінностях електричних, магнітних, теплових та інших властивостей. Відповідно електрофізичні методи поділяються на електромагнітні, ємнісні, кондуктометричні тощо. Найпоширенішими з електромагнітних є вихрострумові та резонансні методи.

Таким чином, вдосконалення електрофізичних та електромеханічних методів вимірювань вимагає вдосконалення засобів вимірювань і розширення їх можливостей у двох напрямках:

1) забезпечення можливостей неруйнівного контролю виробів з шорсткою (грубо обробленою) поверхнею, наприклад, литва;

2) забезпечення високої чутливості до коротких тріщин довжиною близько 0,8–1 мм.

к.т.н. Вінярський Я.Я. (АДПСУ), Лєнков О.С. (ВІКНУ), Берназ Н.М. (НАУ) Вінярський Я.Я., Лєнков О.С., Берназ Н.М. Методи протидії динамічним способам зняття захисту програм від копіювання Методи протидії динамічним способам зняття захисту програм від копіювання Серед методів протидії динамічним способам зняття захисту програм від копіювання викликають увагу перш за все наступні:

1. Періодичний підрахунок контрольної суми, області оперативної пам’яті, яку займає образ задачі, в процесі виконання. Це дозволяє: помітити зміни, внесені в завантажувальний модуль. У разі, якщо програму намагаються "роздягнути", виявити контрольні точки, встановлені відладчиком.

2. Перевірка кількості вільної пам’яті і порівняння і з тим обсягом, до якого задача "звикла" або "привчена". Ця дія дозволить застрахуватися від занадто грубого стеження за програмою за допомогою резидентних модулів.

3. Перевірка вмісту незадіяних для вирішення програми, що захищається областей пам’яті, які не потрапляють під загальний розподіл оперативної пам’яті, доступної для програміста, що дозволяє домогтися "монопольного" режиму роботи програми.

4. Перевірка вмісту векторів переривань на наявність тих значень, до яких задача "привчена". Іноді буває корисним порівняння перших команд операційної системи, що відпрацьовують ці переривання, з тими командами, які там повинні бути. Разом з попереднім очищенням оперативної пам’яті перевірка векторів переривань і їх примусове відновлення дозволяє позбутися від більшості присутніх у пам’яті резидентних програм.

5. Перевстановлення векторів переривань. Вміст деяких векторів переривань копіюється в область вільних векторів. Відповідно змінюються і звернення до переривань.

6. Постійне чередування команд дозволу і заборони переривання, що ускладнює установку відладчиком контрольних точок.

7. Контроль часу виконання окремих частин програми, що дозволяє виявити "зупинки" в тілі виконуваного модуля.

Багато з перерахованих захисних засобів можуть бути реалізовані виключно мовою Асемблер. Одна з основних відмінних рис цієї мови полягає в тому, що для нього не існує обмежень в області роботи зі стеком, регістрами, пам’яттю, портами вводу/виводу тощо.

Автокорреляція становить значний інтерес, оскільки дає деяку числову характеристику програми. Ймовірно авто кореляційні функції різного типу можна використовувати в тестуванні програм на технологічну безпеку, коли розроблену програму ще немає з чим порівнювати з метою виявлення програмних дефектів. Таким чином, програми мають цілу ієрархію структур, які можуть бути виявлені, виміряні і використані як характеристики послідовності даних.

к.т.н. Джулій А.В. (ХмНУ) Джулій А.В. Аналіз проблем безпеки інформаційних систем обробки даних Аналіз проблем безпеки інформаційних систем обробки даних Місією інформаційної системи є виробництво потрібної для організації інформації, необхідної для ефективного управління всіма її ресурсами, створення інформаційного та технічного середовища для управління її діяльністю.

Інформаційні системи управління вирішують задачі трьох типів: задачі оцінки ситуації (деколи їх називають задачами розпізнавання образів); задачі перетворення опису ситуації (розрахункові задачі, задачі моделювання); задачі прийняття рішень (в тому числі і оптимізаційні).

Вимоги безпеки є результатом перетворення загальних цілей безпеки системи в сукупність вимог безпеки для функціональних об’єктів та вимог безпеки для зовнішнього середовища, які, в разі їх задоволення, повинні забезпечити для системи здатність досягнення її базових цілей функціональної безпеки.

Середовище забезпечення функціональної безпеки ІС включає політики та програми організації безпеки підприємств і систем, досвід, спеціальні навички і знання, що визначають контекст передбачуваного застосування системи. Середовище включає також можливі загрози безпеки, присутність яких у цьому середовищі встановлено або передбачаються.

При формалізації середовища функціональної безпеки слід брати до уваги:

– призначення інформаційної системи, включаючи функції програмного забезпечення і передбачувану сферу його застосування;

– активи – програми і дані функціональних завдань системи, які вимагають забезпечення безпеки, до яких застосовуються вимоги та / або політики безпеки, а також компоненти, які підпорядковані вимогам безпеки інформаційної системи;

– фізичне середовище в тій її частині, яка визначає всі аспекти експлуатаційного середовища системи, що стосуються безпеки, включаючи заходи, пов’язані з засобами фізичного захисту і персоналу.

На підставі розроблених політик безпеки, оцінок загроз і ризиків слід сформувати вхідні дані, пов’язані з функціональною безпекою середовища системи і основного комплексу програм:

– припущення, яким повинне задовольняти середовище для того, щоб інформаційна система вважалася безпечною;

– загрози безпеці для активів, в яких були б ідентифіковані всі загрози середовища, прогнозовані на основі аналізу безпеки, які відносяться до об’єкта функціональної безпеки;

– загрози, які розкриваються через поняття джерела загроз, передбачуваного методу їх реалізації, передумови для відмов та ідентифікація компонентів, які є об’єктами відмов;

– політика безпеки, в якій були б достатньо точно ідентифіковані та описані цілі, методи і правила реалізації функціональної безпеки системи.

к.т.н., доц. Джулій В.М. (ХмНУ), Красильников С.Р. (ХмНУ) Джулій В.М., Красильников С.Р. Інформатизація логістичного забезпечення підприємств автотранспортної галузі Інформатизація логістичного забезпечення підприємств автотранспортної галузі Логістичні інформаційні системи являють собою відповідні інформаційні мережі, що починаються з денних вимог замовників, яка розповсюджується через розподіл і виробництво до постачальників і зазвичай розділяються на наступні групи.

Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Інформаційні системи для прийняття довгострокових рішень про структури і стратегії. Вони слугують головним чином для створення й оптимізації ланок логістичного ланцюга. Інформаційні системи для прийняття рішень на середньо-термінову і короткострокову перспективу. Вони спрямовані на забезпечення налагодженої роботи логістичних систем. Мова йде про використання (диспозицію) внутрішньозаводського транспорту, запасів готової продукції, забезпечення матеріалами і підрядними постачаннями, запуск замовлень у виробництво.

Однією з найбільш актуальних завдань, що постають сьогодні перед менеджментом АТП, – є пошук джерел інформації, які можуть забезпечити найкраще співвідношення ціна/якість. Однак рішення подібних проблем поки не є пріоритетним. Доказом цього можуть слугувати численні факти, коли фірми залучають консультантів, замовляють дорогі дослідження, результати яких не знаходять належного практичного застосування. Це, у свою чергу, може бути свідченням того, що керівництво на різних рівнях не завжди точно знає, яка інформація є в організації, і для яких цілей вона потрібна. Наступна проблема, що постає перед АТП, полягає в необхідності розробки й адаптації підходів, необхідних для оцінювання якості вхідної і вихідної інформації, а також знизити ефекти, що виникають внаслідок її недосконалості й асиметричності.

Така вимога не є дивною, якщо врахувати, що АТП часто прибігають до тих або інших підходів, що дозволяють зменшити ефекти, пов’язані з асиметричною інформацією, наприклад, коли роблять пошук і відбір персоналу, партнерів. В даному випадку справа не в тому, що підходи, які вони застосовують, можуть бути недосконалі самі по собі й/або однобічні, але в тому, щоб розширити область їхнього застосування як усередині, так і зовні фірми.

Зростаючі обсяги нової інформації, що з’являється щорічно, викликають збільшення кількості "інформаційних працівників" у сучасній організації.

Таким чином, проблеми ємності й архітектури інформаційної системи, яка багато в чому є відбиттям структури логістичного управління фірми, дійсно, стає об’єктом першорядної уваги, особливо в умовах нестабільності, якою характеризується сучасний стан соціально-економічного розвитку нашої країни.

На підставі проведених досліджень можна стверджувати, що інформатизація логістичних систем АТП знаходиться на початковому етапі розвитку. Перш за все, подальшому розвитку інформатизації АТП заважає скептицизм персоналу та адміністрації, відсутність організації не тільки інформаційних, а й логістичних процесів також.

–  –  –

Інформаційні технології в системі навчання в навчальних закладах Процеси комп’ютеризації та інформатизації суспільства, які бурхливо відбуваються останнім часом, не могли не порушити таку галузь інтелектуальної діяльності, як навчання. В умовах науково-технічного прогресу підвищуються вимоги до якості знань, навиків та умінь спеціалістів, безперервно збільшується обсяг наукової інформації, яку необхідно засвоювати студенту при незмінних термінах навчання.

Необхідність розвитку вищих закладів освіти на Україні ні в кого не викликає сумніву. Вплив Болонського процесу на освіту в Україні потребує вирішення важливих завдань забезпечення стабільної роботи вищих закладів освіти і розвитку нових освітніх програм в рамках існуючої системи управління вищими навчальними закладами освіти. Для забезпечення ефективного функціонування вищих закладів освіти на Україні в цих умовах необхідно реорганізувати систему управління освітою. В першу чергу така реорганізація пов’язана із необхідністю переходу на ринкові механізми при реалізації практично всіх освітніх проектів та інтенсифікації діяльності вищих закладів освіти.

Існує єдиний правильний шлях такої інтенсифікації – інформатизація системи управління вищими закладами освіти на основі створення автоматизованих інформаційних систем та технологій, які забезпечують вирішення задач збору, обробки, зберігання та ефективного використання інформації. Вирішення цих задач є необхідною умовою для забезпечення ефективної роботи вищих закладів освіти. Створення систем управління вищим закладом освіти з використанням комп’ютерної техніки дасть змогу підвищити якість та оперативність рішення завдань, які виникають в системі управління вищими закладами освіти.

Задача побудови ефективних систем управління вищими закладами освіти обумовила актуальність наукових досліджень і розробок.

Від ефективності роботи таких систем залежить рівень підготовки студентів, а першим та основним моментом при розробці таких систем є побудова інформаційної технології. На основі проведеного аналізу існуючих вітчизняних та закордонних вищих навчальних закладів виділені типові функції систем управління вищими закладами освіти. Показано, що для підвищення ефективності навчального процесу необхідно автоматизовані системи навчання і контролю знань розглядати як невід’ємну складову системи управління навчальним процесом. Проблеми побудови інформаційної технології автоматизованих системи навчання і свідчить, що, враховуючи ситуацію, яка склалася навколо вищих закладів освіти в нашій країні, використання нових підходів для побудови таких систем є необхідністю для підвищення рівня знань майбутніх спеціалістів.

Колосова Т.В. (НАУ), Карпенко О.В. (ДНДІХП)) Колосова Т.В., Карпенко О.В. Оптико-електронний метод визначення геометричних параметрів нанорозмірних об’єктів Оптико-електронний метод визначення геометричних параметрів нанорозмірних об’єктів Оперування з нанорозмірними об’єктами ставить як першочергове завдання вимірювання їх геометричних параметрів, а значить, забезпечення єдності лінійних вимірювань у нанометровому діапазоні – а саме в тій області (менше 1 мкм), яка на сьогодні не охоплена вітчизняною системою метрологічного забезпечення вимірювань довжини.

Контроль малих тріщин, зміни форми поверхні в результаті деформації, параметрів переміщення в нанодіапазоні здійснюється за допомогою різноманітних безконтактних засобів, дія яких ґрунтується на різних фізичних ефектах.Pages:     | 1 |   ...   | 14 | 15 || 17 | 18 |   ...   | 59 |
 
Похожие работы:

«Біловодська Олена Анатоліївна к.е.н., доцент, доцент кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю Сумського державного університету ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ УПАКОВКИ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ В сучасних умовах насиченого ринку покупців споживчих товарів упаковка є важливим аспектом товарної політики виробника, невід’ємним ринковим атрибутом самого товару, одним з основних елементів системи товароруху, а також дієвим інструментом маркетингу інновацій, оскільки значно полегшує...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА дисципліни “ОРГАНізАція діяЛЬНОсті ПсихОЛОГіЧНих сЛужб” (для бакалаврів) Київ 2005 Підготовлено старшим викладачем кафедри психології Р. М. Ткачем Затверджено на засіданні кафедри психології (протокол № 3 від 14.10.05) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом ткач Р. М. Навчальна програма дисципліни “Організація діяльності психологічних служб” (для бакалаврів). — К.: МАУП, 2005. — 32 с. Навчальна...»

«Алещенко В.І., к.в.н, Сафін О.Д., д.психол.н., професор, Потапчук Є.М., д.психол.н., професор, ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ Київ ББК 68,9 У навчальному посібнику розглянуто проблему збереження психічного здоров’я військовослужбовців. Першочергова увага приділяється аналізу сутності та змісту психічного здоров’я військовослужбовців, уточненню його показників, а також розгляду психологічних аспектів діяльності військового керівника щодо збереження...»

«Психологія особистості. 2013. № 1(4) Кучма В.Р. Синдром дефицита внимания с гиперактивностью у детей: 3. (вопросы эпидемиологии, этиологии, диагностики, лечения, профилактики и прогноза) / В.Р. Кучма, И.П. Брязгунов. – М.: Олег и Павел, 1994. – 98 с.Лютова Е.К. Шпаргалка для родителей / Е.К. Лютова, Г.Б. Монина. – СПб. : 4. Речь, 2007. – 136 с. Обухівська А. Психологу про дітей з особливими потребами у 5. загальноосвітній школі / А. Обухівська, Т. Ілляшенко, Т. Жук. – К. : Редакції загально...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М.П. ДРАГОМАНОВА КАЛЬБА ЯРОСЛАВА ЄВГЕНІВНА УДК 159.922.7:159.943.2 ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВЧИНКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Київ – 2006 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка, Міністерство освіти і науки України. Науковий...»

«інтелектуал та людина «від землі». Такий список можна продовжувати і, як не дивно, він показує не тільки все нові розбіжності, але й ту єдність, що призводить як до близьких стосунків, твк одночасно і до протиріч. Тому можна засвідчити факт, що листовні діалоги «формуються» прагненням поділитися своїми думками та почуттями, географією існування (в одному часі і просторі) та єдністю протилежностей. ЛІТЕРАТУРА 1. Абеляр П. Історія моїх страждань. Листування Абеляра й Елоїзи / Пер. з лат. Р....»

«Фадєєв Владислав кандидат психологічних наук, доцент РВНЗ «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта) ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМИ РЕСУРСАМИ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ У статті досліджено особливості внутрішньої, зовнішньої та загальної структури управління освітніми ресурсами вищого навчального закладу. Виявлено такі особливості управління освітніми ресурсами вищих навчальних закладів: виявлення місії закладу, на яку впливають випадкові, внутрішні та зовнішні умови, які впливають на...»

«УДК 378.12 – 057.87: 174.8 ПРОБЛЕМА ВЗАЄМОВІДНОСИН МІЖ СТУДЕНТОМ ТА НАУКОВИМ КЕРІВНИКОМ Пащенко С.Ю., к.пед.н., доцент, Дорошенко Т.Г., магістр, Заноздра О.І., магістр Запорізький національний університет Актуальність матеріалу, викладеного в статті, обумовлена нагальними потребами молоді, яка навчається у ВНЗ. Мета статті – комплексне дослідження психологічних особливостей взаємин між науковим керівником і студентом та розробка рекомендацій щодо успішної роботи над проектом. За допомогою...»

«Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова БАГІНСЬКА ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА УДК 372.36. ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ РУХОВИМ ДІЯМ ДІТЕЙ 5 – 6 РОКІВ В УМОВАХ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 13. 00. 02. – Теорія та методика навчання (фізичне виховання, основи здоров’я) Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ -2008 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Чернігівському державному педагогічному університеті імені Т.Г. Шевченка...»

«УДК 378.126 Г.В.Єльникова, проректор з науково-педагогічної роботи-директор Інституту менеджменту та психології УМО НАПН України ПРО ВПРОВАДЖЕННЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ Анотація.У статті розглядається сутність компетентнісного підходу до підготовки фахівців у вищій школі, розкриваються зміст та структура моделі майбутнього магістра, послідовність дій викладачів щодо організації навчання на компетентнісній основі. Ключові слова: компетентнісний...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»