WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 13 | 14 || 16 | 17 |   ...   | 59 |

«ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів Сучасні проблеми розбудови Збройних Сил України 26 квітня 2013 ...»

-- [ Страница 15 ] --

Чорна Т.В. (ВІКНУ) Чорна Т.В. Індивідуально-психологічні властивості військовослужбовців строкової служби та їх врахування у практиці відбору на посади сержантського складу Індивідуально-психологічні властивості військовослужбовців строкової служби та їх врахування у практиці відбору на посади сержантського складу Проблема вивчення індивідуально-психологічних якостей військовослужбовців і їх психологічний відбір на посади сержантського складу була і є актуальною в Збройних Силах України. Адже від вибору військовослужбовця який буде керувати підрозділом і залежить злагодженість і дисциплінованість в підрозділі. Психологічне обстеження кандидатів на посади сержантського складу проводиться для оцінки індивідуально-психологічних якостей, що є професійно важливими для проходження військової служби на посаді сержанта, а саме здібності військовослужбовця, його мотиваційна спрямованість, темперамент та акцентуації характеру.

Підвищення вимог до стану психічного здоров’я військовослужбовців зумовлює необхідність розробки нових підходів до діагностичних критеріїв, впровадження в практику психодіагностичних методик, які могли б забезпечити об’єктивну оцінку індивідуально-психологічних особливостей, відбір військовослужбовців строкової служби на посади сержантського складу, прогнозування успішності військово-професійної діяльності, що грунтуються на уявленнях про стійкі індивідуально-психологічні властивості, риси особистості.

Нами було здійснено аналіз наукової літератури та керівних документів, де ми визначили які саме індивідуально-психологічні властивості військовослужбовців строкової служби необхідно враховувати при відборі на посади сержантського складу.

Для вирішення поставлених завдань ми використали наступні методики:

Характерологічні акцентуації особистості (ХАЛ), комунікативні і організаторські здібності (КОС), опитувальник формально-динамічних властивостей темпераменту В.М. Русалова та тест мотивації досягнення успіху та уникнення невдач Т. Елерса. Дані методики ми застосували в військовій частині А1302 93 омбр, дослідження проводилось в першому механізованому батальйоні даної частини, вибірка складала 60 військовослужбовців строкової служби. Після аналізу емпіричних даних ми виявили, що 30 % військовослужбовців по всім методикам мають високі та вище середнього рівня показники індивідуальнопсихологічних властивостей, що свідчить про те що саме цих військовослужбовців ми можемо рекомендувати на посади сержантського складу.

Шеян О.О. (ВІКНУ) Шеян О.О. Зв’язок між самооцінкою і рівнем агресивності підлітків Зв’язок між самооцінкою і рівнем агресивності підлітків Складне економічно-політичне становище та соціальні кризові процеси привели наше суспільство до серйозних труднощів, конфліктів, злочинності.

Особливо важко в цей період виявилося підліткам. В підлітковому віці одним із видів поведінки, що відхиляється є агресивна поведінка. Дана девіантна поведінка насамперед пов’язана з рівнем самооцінки підлітка. Самооцінка кожної особистості формується під впливом багатьох факторів, але найважливішу роль відіграє оточення. Це друзі, викладачі, батьки чи просто прохожі.

Тож ми маємо враховувати всі відомості для того, щоб зробити правильний висновок.

В дослідженні розглядається самооцінка, як одна із головних причин формування агресивної поведінки у підлітків. Дану проблему в різні роки досліджувало багато вчених: А. Адельсон, А. Басс, Л.С. Виготський, А. Дарк, Є. Доусон, Л.М. Семенюк М. Мід, Ш. Мюллер, Е. Фром, Е. Шпрангер, Е. Штерн, та ін.

Мета дослідження: розглянути теоретичний аспект самооцінки і агресивності підлітків і встановити зв’язок між ними.

Підлітковий вік – це вік допитливого розуму, жадібного прагнення до пізнання, вік кипучої енергії, бурхливої активності, ініціативності, спрага діяльності. Важливим чинником розвитку дитини на даному етапі є самооцінка.

Самооцінка – оцінка особистістю самої себе своїх можливостей, якостей, здібностей місце у системі відношення з іншими людьми. Вона є важливим фактором саморегуляція особистості, впливає на взаємовідносини з іншими людьми, критичність, вимоги до себе, відношення до успіхів та невдачам.

Самооцінка щільно зв’язана з рівнем домагань людини. Виділяють адекватну, зависоку та низьку самооцінку. Самооцінка і рівень домагань у порядку зворотного впливу починають регулювати поведінку людини у східних умовах, виступаючи як мотиви поведінки.

В формуванні нової самооцінки велика роль належить осмисленню підлітками своїх досягнень та свого відношення до діла, а також спостереженням за успіхами товаришів.

Роль сформованої самооцінки у формуванні особистості як суб’єкта діяльності дуже велика. З самооцінкою пов’язана впевненість особистості у своїх силах та можливостях, у позитивному результаті прийнятих справ. У свою чергу впевненість в успіху підтримує певний рівень домагань та сприяє його формуванню. Таким чином, впливаючи на самооцінку, змінюючи її, можливо підняти рівень домагань особистості в тій або іншій діяльності (учбовій, трудовій).

Дуже часто ми бачимо як саме самооцінка впливає на поведінку дітей, особливу на агресію. Науково обґрунтованими і досить цікавими для батьків, педагогів, психологів є характеристики форм агресивних реакцій, які виділили А. Басс та А. Дарка. Це: фізична, пряма, непряма, вербальна та інші види агресії. За класифікацією Е.

Фрома виділяється два види агресії :

– доброякісна – виявляється в момент небезпеки і носити оборонний характер, небезпека зникає і загасає дана агресія;

– злоякісна – являє собою деструктивність, буває спонтанною, пов’язана зі структурою особистості.

Р. Берон та Д. Річардсон у своїй роботі "Агресія" виділяли чотири основні детермінанти агресії: соціальні, зовнішні, індивідуальні, біологічні. На думку цих авторів, ключова роль у розвитку агресії належить індивідуальним, особистісним детермінантам.Під ними розуміють початок для виникнення та розвитку агресії, зосереджені в основному в стійких рисах характеру та схильностях потенційних агресорів. Часто в агресії велику роль відіграють атрибуції відносно намірів інших.

Для того, щоб встановити зв’язок між самооцінкою і рівнем агресивності підлітків було взято результати експерименту, в якому використано: метод тестування; метод анкетування "Анкета підлітка"; методи математичної статистики; Опитувальник Басса-Дарки; проективна методика "Будинок-деревоЛюдина" – експрес діагностика рівня самооцінки; вербальна методика самооцінка особистості. Ми передбачимо, що в результаті експерименту встановимо зв’язок між самооцінкою і рівнем агресивності.

Таким чином, результати підтвердили висунуту нами гіпотезу про те, що рівень агресивності залежить від самооцінки дитини. Було виявлено, що чим нижча самооцінка підлітка тим вищий рівень його агресивності.

Щербинський Є.Г. (ВІКНУ) Щербинський Є.Г. Вплив комунікативних здібностей військовослужбовців строкової служби на рівень їх конфліктної поведінки Вплив комунікативних здібностей військовослужбовців строкової служби на рівень їх конфліктної поведінки Вступ. Здібність – це складна властивість людини, її внутрішня можливість відповідати вимогам, які ставить перед нею діяльність. Вона опирається на низку інших властивостей, до яких належать життєвий досвід людини, здобуті нею знання, вміння та навички. Конфлікт – суспільний феномен, який супроводжує людство на всіх етапах його існування. Розвиток прогресивних тенденцій в житті суспільства, вдосконалення діяльності й особистісних якостей його членів неможливі без вміння ефективно розв’язувати конфлікти, що виникають, виявляти та попереджувати появу інших. Вміння виявляти причини виникнення протиріч, механізм розвитку й способи попередження конфлікту, конфліктні обставини, що сприяють здійсненню протиправних вчинків, прогнозувати конфліктні ситуації, керувати поведінкою людей, що беруть участь в конфлікті, є важливою професійною якістю офіцера-психолога ЗСУ.

Підвищення ролі особистості офіцера-психолога як фахівця вимагає розробки нових професійних та психологічних підходів до його професійної підготовки.

Мета. теоретично обґрунтувати та емпірично дослідити залежність конфліктної поведінки військовослужбовців строкової служби від рівня розвитку їх комунікативних здібностей.

Висновки. Можна сказати, що у зарубіжній психології комунікативні здібності не були самостійним предметом вивчення.У психоаналізі комунікативні здібності значимі для встановлення балансу між бажаннями людини та обмеженнями зовнішнього середовища у виконанні цих бажань.

Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


У біхевіоризмі простежується зв’язок комунікативних і розумових здібностей, які підлягають об’єктивному вивченню, цілеспрямованому розвитку і контролю. У гуманістичній психології комунікативні здібності можна розглядати як один із засобів самоактуалізації особистості, тому що саме вони виступають сполучною ланкою між бажанням людини виявити активність і оточуючих людей, у спілкуванні з якими ця активність проявляється. У гештальтпсихології значення комунікативних здібностей проявляється при задоволенні виникаючих у людини потреб.

У вітчизняній психології здібності розглядаються переважно як індивідуально-психологічні особливості людини, що забезпечують успіх виконання діяльності, для якої ці здібності призначені. Вітчизняні психологи розглядають здібності головним чином у контексті діяльнісного підходу, сутність якого полягає у тому, що кожна людина, роблячи свій життєвий шлях, виконує різні види діяльності, у процесі яких всі психічні властивості особистості, у тому числі і здібності, не тільки проявляються, але формуються та розвиваються.

З’ясовано, що об’єктивними причинами конфліктів серед військовослужбовців є: відкрита демонстрація осуду або ворожості до зовнішнього вияву фізичних або психологічних характеристик військовослужбовця; ситуація об’єктивної службової, чи навчальної неуспішності військовослужбовця, ситуація, коли рівень фізичної підготовки, професійні знання чи досвід одного військовослужбовця перевищують подібні характеристики іншого військовослужбовця за кількісним або якісним показником; порушення статутних норм поведінки в підрозділі; вихід військовослужбовців за межі соціальних ролей, що обумовлені військовим статутом; відсутність регламентуючих документацій щодо організації службової діяльності; здійснення військовослужбовцем маніпулятивних дій у досягненні бажаних для нього цілей.

Щодо суб’єктивних причин конфліктів, то до таких слід відносити:

індивідуальний спосіб мислення опонентів; особистісні риси і властивості сторін конфлікту; комунікативні проблеми обох або однієї із сторін; мотиваційноціннісні характеристики сторін; емоційну компенсацію, перенесення конфлікту з інших сфер життя особистості; наявність різних неадекватних cтереотипних уявлень і переконань; безпосередню психологічну несумісність військовослужбовців.

Янішевський О.О. (ВІКНУ) Янішевський О.О. Психологічні особливості девіантної поведінки у підлітковому віці Психологічні особливості девіантної поведінки у підлітковому віці Девіантна поведінка, як порушення соціальних норм набула в останні роки масовий характер, що і поставило цю проблему в центр уваги соціологів, соціальних психологів, медиків, юристів.

Проблема девіантної поведінки у підлітковому віці є дуже актуальною в нашій країні. Спостерігається стрімке зростання правопорушень серед підлітків, збільшується кількість втеч дітей з дому та ін.

Дослідження девіантної поведінки у світовій психологічній літературі представлені достатньо широко, а в сучасній вітчизняній психології і педагогіці є визначальним, тому що саме девіантна поведінка перешкоджає соціалізації особистості, її становленню й формуванню, розвитку її громадянської самосвідомості.

Проблеми девіантної поведінки, різні її аспекти прояву у підлітковому віці, досліджувались вітчизняними вченими. Так, Л.М. Зюбін виділив варіанти девіантної поведінки, С.А. Белічева досліджувала прояви девіантної поведінки, А.Г. Амбрумова, та В.А. Тихоненко вивчали суїцидальну поведінку, В. Маценко виділив характерні риси особистості неповнолітніх правопорушників.

Е.В. Заіка, Н.П. Крейдун, А.С. Ячина комплексно досліджували деформації особистості підлітка та виникнення протиправної поведінки.

Серед науковців існують різні точки зору щодо особливостей формування девіантної поведінки. Різні дослідження виявляли різні фактори. На це у своєму дослідженні звернули увагу В. Маценко, Л.Г. Леонова, Н.Л. Бочкарьова, І. Рудницька, А.Д. Гонєєв.

Серйозний дефіцит позитивного впливу на молоде покоління призводить до того, що у підлітків домінуючими почуттями стали тривога, агресія, соціальна пасивність, страх.

Фізична нестабільність, риси характеру, що ускладнюють спілкування, емоційна незрілість, несприятливі мікро- й макросоціальні відносини – усе це фактори ризику, наявність яких, безумовно, робить цей важкий підлітковий вік ще важчим.

У підлітків з’являються специфічні поведінкові реакції, що складають специфічний підлітковий комплекс: 1) реакція емансипації (крайній ступінь – бродяжництво); 2) реакція групування з однолітками (формування власної субкультури); 3) реакція захоплення (хобі).

Девіації в підлітковому віці виникають також і як відповідь на неспроможність особистості реалізувати свої особистісні тенденції до самоактуалізації. Тому профілактика та подолання девіацій можливі шляхом навчання людини способів самореалізації, які б стали джерелом особистісного зростання та позитивності Я-концепції, що в цілому сприятиме психологічному благополуччю підлітка.

Таким чином, ми вважаємо, що допомога дитині з боку батьків, психологів, педагогів, соціальних працівників у розкритті особистісних можливостей, усвідомленні всіх проявів особистісного "Я", зняття настанов, що обмежують розвиток, дозволить дитині знайти своє місце в житті, зробити спілкування гуманнішим, навчити її жити в мирі й злагоді з собою та іншими, сформувати в дитини інтерес і прагнення вивчати всі грані власної особистості.

У своїх подальших спостереженнях та дослідженнях, планую більш широко дослідити фактори, які впливають на виникнення девіантної поведінку у підлітковому віці та їх психологічні особливості.

–  –  –

Секція 2.

ВИСОКІ ТЕХНОЛОГІЇ

ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯPages:     | 1 |   ...   | 13 | 14 || 16 | 17 |   ...   | 59 |
 
Похожие работы:

«ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО Твори: В 2 т. К.: Дніпро, 1990. Т.2: Історико-літературні та літературознавчі праці / Упоряд. Г.П.Кочура, Д.В.Павличка. К., 1990. 601 с.; 7. Зеров М. Пам’яті Коцюбинського / Микола Зеров // Зеров М. Українське письменство / Упоряд. М.Сулима; Післям. М.Москаленка. К. : Вид-во Соломії Павличко “Основи”, 2002. 1301 с.; 8. Зубрицька М. Філософські основи європейського модернізму / Марія Зубрицька // Антологія світової літературно-критичної думки XX ст. / За ред. М. Зубрицької. –...»

«ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ВИХОВАННЯ НАПН УКРАЇНИ БАБКО Тетяна Миколаївна УДК 373.543 (043) ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ д о ВИБОРУ ГУМАНІТАРНОГО ПРОФІЛЮ НАВЧАННЯ 13.00.07 теорія і методика виховання Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ-2011 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Комунальному закладі (КЗ) „Запорізька обласна академій післядипломної педагогічної освіти Запорізької обласної ради (ЗОР). Науковий керівник кандидат педагогічних...»

«УДК 378.147 Драч І.І., канд. пед. наук, доцент ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» АПН України АКМЕОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ Анотація. У статті розглядається проблема формування професійної компетентності випускника вищого навчального закладу з позицій акмеологічного підходу. Висвітлюються поняття «акмеологія», «компетентність», «ключові компетентності». Пропонується структура професійної компетентності випускника вищого...»

«Дорогі колеги! Вітаємо Вас із Днем Захисника Вітчизни! Святом 23 лютого Україна вшановує мужність та відданість тих, хто відстояв її землю у воєнні роки, захистив від рабства і ганьби та в мирні роки охороняє її волю, честь і незалежність. Любов до Батьківщини, готовність до самопожертви, вірність військовій присязі, доблесть мужніх захисників Вітчизни – запорука миру, спокою і щасливого майбуття на рідній землі! Бажаємо Вам здоров’я і довголіття, бадьорості духу та родинної злагоди, радості та...»

«Часопис Національного університету Острозька академія. Серія Право. – 2011. – №2(4) УДК 159.955-057.8 : 34.08 М. Б. Цип’ящук викладач кафедри державно-правових дисциплін (Національний університет Острозька академія) ПРОФЕСІЙНЕ МИСЛЕННЯ ЮРИСТІВ: ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ Попри безспірну значимість юридичної професії в житті майже кожної людини досить багато її важливих аспектів, в тому числі і психологічних, лишаються поза увагою дослідників. Так, відомо, що ефективність дій юриста та якісна...»

«Літературознавчі обрії Праці молодих учених Випуск 18 Київ 2010 ББК Ш5(4Укр)6 + Ш09+83.3 Ук Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. Випуск 18. – К.: Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, 2010. – 238 с. ISBN 966-02-3308-6 (серія) ISBN 978-966-02-5398-8 До вісімнадцятого випуску збірника «Літературознавчі обрії» увійшли статті молодих учених, присвячені вивченню української літератури ХХ ст., а також питанням джерелознавства і текстології. Видання розраховане на фахівців із...»

«Харківський приватний ліцей міського господарства Харківської області Методичні рекомендації вчителю щодо вибору шляхів до професійного зростання Упорядник: Гусь І.М., директор Харківського приватного ліцею міського господарства Харківської області Харків -2013 Зміст Стор. Як складати аналітичний звіт про свою професійну 1. 3 діяльність Наступний мій крок – усвідомити значення поняття 2. 7 «педагогічний досвід» Вашій увазі пропонуємо найважливіший документ про 3. 8 атестацію Організація...»

«Управління освіти і науки Полтавської облдержадміністрації Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В. Остроградського Обласний центр практичної психології і соціальної роботи Соціальний педагог загальноосвітнього навчального закладу: перші кроки (довідниково-методичний посібник) Полтава-2006 Соціальний педагог загальноосвітнього навчального закладу: перші кроки (довідниково-методичний посібник) // Автор-укладач Сухенко Я.В. Полтава: ПОІППО, 2006. – 80 с....»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ М. Ф. Головатий СОЦІОЛОГІЯ ПОЛІТИКИ Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Київ 2003 ББК 60.56я73 Г61 Рецензенти: А. І. Кудряченко, д р іст. наук, проф. В. М. Бебик, д р політ. наук, проф. М. М. Логунова, канд. філос. наук Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом (протокол № 6 від 27.06.01) Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист №...»

«МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ В. І. АЛЕЩЕНКО ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МИРОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ МОНОГРАФІЯ Харків ББК 68.4 (4 Укр) 3 УДК 159.923.33:355.48 “XX” 0.3 А 49 Алещенко В.І. Психологічне забезпечення миротворчої діяльності військовослужбовців Збройних Сил України. Монографія. – Харків, ХУПС. – 2008. – 238 с. В монографії розкриваються основні етапи становлення теорії і практики психологічного забезпечення, показано його роль та місце в ході...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»