WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 12 | 13 || 15 | 16 |   ...   | 59 |

«ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів Сучасні проблеми розбудови Збройних Сил України 26 квітня 2013 ...»

-- [ Страница 14 ] --

– індивідуально-психологічних особливостей військовослужбовців та особливостей психології військових формувань, з домінуючими у них інтересами, потребами, мотивами, системою ціннісно-смислових утворень, наявним у особового складу професійного і життєвого досвіду тощо;

– характеру конкретних обставин (економічні, політичні, правові, військово-професійні, внутрішньоколективні і індивідуально-особистісні події), в яких знаходиться особовий склад підрозділу;

– характеру конкретних навчально-бойових і бойових завдань, виконання яких стоїть перед особовим складом підрозділу;

– особливостей управління, компетентності і авторитету військового керівництва.

Узагальнюючи вищевикладене, можна зробити висновок, що моральнопсихологічний стан особового складу підрозділу – це багатофакторне, складне соціально-психологічне явище, яка проявляється в конкретний проміжок часу, в конкретній обстановці у зв’язку із готовністю і здатністю особового складу до виконання конкретних бойових і навчально-бойових завдань службової діяльності.

Стринадко В.Д. (ВІКНУ) Стринадко В.Д. Діяльність військових музеїв ЗСУ у військово-патріотичному вихованні військовослужбовців ЗС і громадян України Діяльність військових музеїв ЗСУ у військово-патріотичному вихованні військовослужбовців ЗС і громадян України Складовою системи національного виховання є військово-патріотичне, що передбачає вироблення високого ідеалу служіння народові, готовності до трудового та героїчного подвигу в ім’я процвітання Української держави. Воно покликане формувати громадянина-патріота, виробляти у нього глибоке розуміння громадянського обов’язку, готовність у будь-який час стати на захист Батьківщини, оволодівати військовими і військово-технічними знаннями, спонукати до фізичного самовдосконалення, а також вивчати бойові традиції та героїчні сторінки історії українського народу, його Збройних Сил.

Саме історична спадщина українського народу має стати основою для подальшого розвитку військово-патріотичного виховання молоді та військовослужбовців.

Важливу роль у цьому процесі відіграють військові музеї та музеї слави, оскільки саме в них зосереджена мудрість минулих поколінь, пам’ять про багаточисленні подвиги наших предків, матеріальні свідчення історичних подій.

Без активної участі музейних організацій у громадському житті та вихованні молодого покоління українців буде надзвичайно важко сформувати свідомість майбутніх захисників Вітчизни, виховати якості необхідні для виконання свого громадянського та військового обов’язку.

Важливість військових музеїв у сучасному інформаційно-культурному просторі держави та їх вклад у патріотичне виховання важко переоцінити.

Освітньо-виховний потенціал музею розкривається у таких основних напрямах:

1) виховання на основі здобутків національної і загальнолюдської культури;

2) засвоєння та поглиблення знань, формування вмінь і навичок у різних галузях людської життєдіяльності;

3) розвиток творчих здібностей і створення умов для самотворення і самовдосконалення особистості.

Саме тому актуальність теми дослідження залишається на достатньо високому рівні.

Ступакова Н.С. (ВІКНУ) Ступакова Н.С. Психологічна профілактика агресивних проявів військовослужбовців строкової служби Психологічна профілактика агресивних проявів військовослужбовців строкової служби Зі всього кола проблем людської агресії найважливішою можна вважати проблему агресії молоді. Ця соціально-вікова група є не лише найбільш активним та динамічним елементом соціальної структури суспільства, але й являє собою майбутнє будь-якого суспільства. На думку багатьох фахівців, саме агресивність, виступає найбільш частим проявом особистості серед сучасної молоді. Актуальність цієї проблеми підтверджується і сучасною криміногенною ситуацією, коли швидкими темпами зростає насильницька злочинність серед молоді.

Особливе занепокоєння викликають прояви агресивності в Збройних Силах України. Тут кожен десятий злочин є насильницьким, багато порушень військової дисципліни породжуються погано контрольованою агресивністю окремих військовослужбовців. Агресивність знаходить свій вияв у нестатутних формах взаємин. Небезпека агресії полягає і в тому, що вона створює передумови до суїцидів, перешкоджає оздоровленню психологічного клімату, зменшує ступінь довіри у взаємовідносинах між начальниками і підлеглими.

Інтереси розвитку Збройних Сил вимагають ефективної системи усунення девіантних форм агресивної поведінки військовослужбовців, напрямки їх енергії в соціально корисне русло. Вирішення цих завдань, важливість яких підкреслюється в керівних документах, потребує відповідного науково-психологічному забезпеченні.

Тому, вивчення даної проблематики є провідним для комплектування, удосконалення та підвищення ефективності функціонування військових підрозділів Збройних Сил України.

Таким чином, є нагальна потреба в дослідженні агресивних проявів юнаків призовного віку з метою їхньої ранньої психодіагностики, прогнозу ймовірних варіантів порушень поведінки і розробки методичних рекомендацій щодо конкретизації заходів і засобів, спрямованих на їх профілактику і корекцію.

Подальшими напрямками нашого дослідження роботи, буде розробка тренінгових програм психологічної профілактики агресивних проявів військовослужбовців строкової служби.

Татаренко К.В. (ВІКНУ) Татаренко К.В. Фунціональні особливості використання молодіжного сленгу Фунціональні особливості використання молодіжного сленгу Сленг Сленг – це слова, які часто розглядаються як порушення норм стандартної мови. Це дуже виразні, іронічні слова, що служать для позначення предметів, про які говорять в повсякденному житті.

Сам термін "сленг" в перекладі з англійської мови означає:

1. Мова соціально або професійно відособленої групи в протилежність літературній мові;

2. Варіант розмовної мови (також і експресивно забарвлені елементи цієї мови), який не збігається з нормою літературної мови.

Молодіжний сленг Лексичний склад нашої, як і будь-якої іншої, мови містить велику кількість сленгових утворень, що відповідають певним соціальним та професійним групам людей. Упродовж часу, коли наша мова перебувала під впливом тоталітарної системи, визнавався єдиний стандарт літературної мови. Проте існування різноманітних діалектизмів, сленгізмів тощо доводить, що мова залишаться динамічною системою, яка постійно живе і розвивається.

Важливим чинником у творенні сленгових лексем є спорідненість інтересів осіб, які формують різновид цього утворення.

За цією ознакою лексичні одиниці молодіжного сленгу можна поділити на такі, що вживаються:

1. у середовищі людей, що мають справу з комп’ютерами:

У даному колі найчастіше використовуються жаргонні слова англомовного походження. Це викликано насамперед тим, що англійська є мовою комп’ютерних технологій. У процесі роботи з комп’ютерною технікою деякі слова перейшли до української розмовної лексики. Так, у даній сфері можна почути слова: апгрейд (поліпшення, модернізація комп’ютера), батони (клавіші), масдай (крайній ступінь незадоволення), сидюк (дисковод та диски CD-ROM), юзер (користувач).

2. Свої сленгові новотвори мають люди, які цікавляться автомобілями:

Найпоширенішими лексемами цієї групи є назви різноманітних автомобільних деталей та іншого обладнання: бублик, баранка (кермо), тачка (автомобіль), резина, скати (шини) тощо.

3. у середовищі підлітків, які захоплюються музикою, часто вживають такі слова: вертушка (CD-програвач), саундтрек (мелодія, що супроводжує відеофільм), синґл (CD з меншою, ніж на альбомі, кількістю пісень), солянка (збірний концерт).

Власний сленг мають книголюби, газетярі, спортсмени та ин. До того ж у кожній з названих груп можна виділити підгрупи. Наприклад, спортивний сленг поділяється на сленг футболістів, хокеїстів, плавців та ин.

Отож можна зробити висновок, що практично кожна група людей, яких об’єднують спільні інтереси, має свій особливий тип мовлення, який реалізуться у сленгових новоутвореннях і є притаманним лише цій групі. Це свідчить про те, що молодіжний сленг не є цілісною системою і включає в себе загальномолодіжний жаргон, що характеризує мову певного покоління, і спеціальні молодіжні жаргони. Молодіжний сленг є неоднаковим відповідно до спілкування. Кожне з таких середовищ має свої відмінності, і сленг озвучує реалії життя саме у цьому оточенні.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Тупікова Л.О. (ВІКНУ) Тупікова Л.О. Динаміка агресії особистості в процесі адаптації до умов навчання у ВВНЗ Динаміка агресії особистості в процесі адаптації до умов навчання у ВВНЗ З перших кроків на першому курсі навчання молоді люди включені в нове динамічне та інтелектуально вимогливе середовище. Успішність та ефективність навчання у вищому навчальному закладі залежить від достатньо широкого кола інтра- і інтерособистісних процесів та явищ, найбільш актуальною на сьогоднішній день виступає проблема адаптації. У військових ВНЗ ця проблема ускладнюється інтенсивністю і напруженістю вимог військової служби.

Неможливо не визнати, що насильство і конфлікт належать до найбільш серйозних проблем, перед якими зараз опинилося людство. Саме тому проблема людської агресії є і залишається дуже актуальною. Зростання насилля, жорстокості викликає підвищений інтерес спеціалістів до з’ясування психологічної сутності, причин виникнення агресивної поведінки.

Особлива увага у вивченні агресивних проявів приділяється природі їх виникнення, тобто дослідженню чинників, що обумовлюють агресивну поведінку людини (Р. Берон, Д. Річардсон, 1998). Знання психологічних детермінант агресивних проявів особистості сприяє їх прогнозуванню в конфліктних обставинах, створенню ефективних засобів психокорекції для попередження агресивності, виробленню рекомендацій з метою допомоги особам, що перебувають у стані психологічної кризи.

Л.Н. Корнєєва (1989) називає механізм психологічного захисту одним з механізмів адаптації, а Р.М. Грановська (1984) визначає функцію психологічного захисту як незамінну для процесу професійної адаптації. Ф.Б. Березін (1988) також виділяє механізми інтрапсихічної адаптації (синонім психологічного захисту, що підкреслює внутрішній характер дій людини в адаптаційній ситуації).

Дія захисних механізмів може виявлятися або в тому, що несприятливі фактори не сприймаються чи не усвідомлюються (витіснення, заперечення), або в тому, що дискомфорт, який виник у процесі адаптації, пов’язується з певною особою чи об’єктом (агресія), або в зниженні мотивації, пригнічені нереалізованих схильностей і бажань чи в переосмисленні ситуації, що дозволяє знизити її негативний емоційний вплив.

В такому вигляді агресія може розглядатися як окремий випадок первинної або превентивної поведінкової адаптації до змін середовища.

Поведінкова адаптація включає багато форм, її елементи наявні на всіх етапах адаптаційного процесу аж до стадії стабільної адаптації. Робіт, які стосуються цього виду адаптації, пов’язаної не тільки із зовнішніми формами поведінкових реакцій, але й із внутрішньою психічною структурою діяльності, надзвичайно мало. Вивчення поведінкових реакцій у початковий період адаптації і, особливо, в період руйнування програм гомеостатичного регулювання показало, що вони виконують основну захисну функцію, яка забезпечує подальший розвиток взаємин із адаптаційними умовами.

Тюріна В.В. (ВІКНУ) Тюріна В.В. До проблеми вивчення гендерних особливостей психічної саморегуляції жінок-військовослужбовців До проблеми вивчення гендерних особливостей психічної саморегуляції жінок-військовослужбовців Повсякденна діяльність жінок-військовослужбоців пов’язана із високим рівнем фізичної та психоемоційної напруги. В умовах напруженої діяльності, при високих вимогах щодо її ефективності, гостро постає проблема психологічного розвантаження та підвищення рівня психічної саморегуляції жіноквійськовослужбовців. Відомо, що за допомогою методів психічної саморегуляції військовослужбовець може поступово оволодіти прийомами регулювання рівнем психічної напруженості й за рахунок цього підвищувати рівень особистої працездатності.

Якщо взяти за мету активізацію емоційно-вольової сфери, використання можливостей своєї психіки з метою підвищення ефективності військово-професійної діяльності, необхідно досліджувати проблему психічної саморегуляції як багаторівневий системний феномен, що тісно пов’язаний з особистісним зростанням військовослужбовців під час військової служби. Цікавим й перспективним напрямком цих досліджень є вивчення гендерних особливостей психічної саморегуляції, враховуючи питому вагу жінок-військовослужбовців у ЗСУ.

Нами було проведено емпіричне дослідження гендерних особливостей психічної саморегуляції у жінок-військовослужбовців. Для цього ми використали матеріали таких методик, як опитувальник контролю за дією "НАКЕМР" Ю. Куля, опитувальник "Локус-контроль" Джуліана Роттера, психодіагностичний тест В. Мельникова і Л. Ямпольського та методика "Спрямованість особистості" Смекала-Кучери. Емпіричне дослідження було проведено під час проходження військового стажування. Вибірка складала 60 осіб військовослужбовців-жінок, що проходять військову службу за контрактом.

Результати емпіричного дослідження дозволили визначити фактори, що впливають на психічну саморегуляцію жінок-військовослужбовців і на основі результатів нашого дослідження були розроблені практичні рекомендації щодо врахування гендерних особливостей психічної саморегуляції. Практичні рекомендації включали організаційні, виховні та психологічні заходи, що спрямовані на оптимізацію психічної саморегуляції військовослужбовців-жінок в процесі службової діяльності.

–  –  –

В своїх працях П.Т. Тронько дуже часто детально описує подвиги молодих воїнів. Так наприклад у книзі " Бессмертие подвига" він пише: "За судьбу своего города горячо беспокоились пионеры и школьники. 10 июля 1941 года Советское информбюро сообщило, что школьник Владимир Косинский вместе с товарищами – дружинниками выследил вражеские посты, которые подавали сигналы фашиским самолетам. Органы НКВД обезвредили шпионские гнезда."

Саме так науковець описує Велику Вітчизняну війну, і з ним важко не погодитись в такій болючій і делікатній темі.Pages:     | 1 |   ...   | 12 | 13 || 15 | 16 |   ...   | 59 |
 
Похожие работы:

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Cерія педагогічна. 2003. Вип.17. С. 3-10 Ser. Pedagog. 2003. N 17. P.3-10 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА УДК 371.132:377.8 ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ ДО РОБОТИ В НАВЧАЛЬНО-ОСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ КОМПЕНСУЮЧОГО ТИПУ Лариса Малинович Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка, вул.Туган-Барановського, 7, 79000 Львів, Україна Реформування структури і змісту загальної і корекційної освіти призвело до загострення...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА СІТКАР СТЕПАН ВІКТОРОВИЧ УДК: 378.1+377:656.071.1 ПІДГОТОВКА ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ У ГАЛУЗІ ТРАНСПОРТУ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО ДІАГНОСТУВАННЯ 13.00.04 — теорія і методика професійної освіти Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Тернопіль – 2012 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Тернопільському національному...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет І. В. Хом’юк ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ БАЗОВОГО РІВНЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ Монографія Вінниця ВНТУ УДК 378:37.022 ББК 74.58 Х 76 Рекомендовано до друку Вченою радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (протокол №1 від 30.08.2012 р.) Рецензенти: І. М. Козловська, доктор педагогічних наук,...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М.П. ДРАГОМАНОВА ПАЩЕНКО Дмитро Іванович УДК 378.14 + 37.034 ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ГУМАНІСТИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук Київ – 2006 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова, Міністерство освіти і науки України. Науковий...»

«ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Михайла Коцюбинського Дудікова Лариса Володимирівна УДК 378.147:378.046.4(477) ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ У МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Вінниця – 2011 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського, Міністерство освіти і науки,...»

«Психологія особистості. 2013. № 1(4) УДК 159.9:796.071 Василь Осьодло СУБ’ЄКТНИЙ ПІДХІД У ПСИХОЛОГІЧНОМУ СУПРОВОДІ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ ОФІЦЕРА У статті аналізуються психологічні умови розвитку суб’єктності й необхідні чинники розвитку суб’єктності офіцерів. Показано, що психологічний супровід цього процесу передбачає комплексну реалізацію в діяльності її суб’єктів дослідницькодіагностичної, проектувальної та управлінської функцій. Ключові слова: суб’єктний підхід, психологічний супровід,...»

«Особливості діагностичної роботи з дітьми з гіперактивним розладом та дефіцитом уваги. 1 Мушкевич М. І. УДК 159.922.7 Мушкевич М. І., кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри медичної психології та психодіагностики ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИЧНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ З ГІПЕРАКТИВНИМ РОЗЛАДОМ ТА ДЕФІЦИТОМ УВАГИ В статті описано особливості діагностичної роботи з дітьми з гіперактивністю та дефіцитом уваги, виділено основні симптоми синдрому, представлено методи та способи діагностичної...»

««ПОГОДЖЕНО» «ЗАТВЕРДЖЕНО» Заступник начальника ІМЦ Директор ОКНЗ ДБ «Перлина» департаменту освіти та науки ОМР Одеської області Одеської міської ради з Петрова С.М. практичної та соціальної роботи _ Желєзкова Н.О. _ Аналітичний звіт про виконання основних видів робіт у 2013-2014 навчальному році практичних психологів ОКНЗ «Дитячий будинок «Перлинка» Аргірової Світлани Іллівни Бабаєнко Тетяни Петрівни Одеса 2014 Аналітичний звіт про виконання основних видів робіт у 2013-2014 навчальному році...»

«Національна академія педагогічних наук України Інститут психології імені Г. С. Костюка Волеваха Сергій Вікторович УДК 159.922.27 СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СПІЛЬНОТ, ПОСТРАЖДАЛИХ ВІД КАТАСТРОФ 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Київ – 2010 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Інституті психології імені Г.С. Костюка НАПН України, лабораторія екологічної...»

«інтелектуал та людина «від землі». Такий список можна продовжувати і, як не дивно, він показує не тільки все нові розбіжності, але й ту єдність, що призводить як до близьких стосунків, твк одночасно і до протиріч. Тому можна засвідчити факт, що листовні діалоги «формуються» прагненням поділитися своїми думками та почуттями, географією існування (в одному часі і просторі) та єдністю протилежностей. ЛІТЕРАТУРА 1. Абеляр П. Історія моїх страждань. Листування Абеляра й Елоїзи / Пер. з лат. Р....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»