WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 10 | 11 || 13 | 14 |   ...   | 59 |

«ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів Сучасні проблеми розбудови Збройних Сил України 26 квітня 2013 ...»

-- [ Страница 12 ] --

Печоріна Ю.В. (ВІКНУ) Печоріна Ю.В. Актуальність дослідження питань зовнішньої та внутрішньої політики України Актуальність дослідження питань зовнішньої та внутрішньої політики України З часів проголошення незалежності Україна будує свою зовнішню і внутрішню політику на основі беззастережного дотримання норм і принципів міжнародного права, Статуту ООН, Загальної декларації прав людини, Гельсінського Заключного Акта, Паризької хартії для нової Європи й інших документів щодо організації безпеки і співробітництва в Європі. Україна затвердила себе повноправним суб’єктом європейського і світового співтовариства, домоглася міжнародних гарантій безпеки, уклала договір про дружбу і співробітництво з усіма сусідніми країнами, стала важливим фактором стабільності на європейському континенті. Наша держава показала світу приклад ядерного роззброювання, добровільно відмовившись від третього у світі по потужності ядерного арсеналу.

Актуальність вивчення питань міжнародних відносин і внутрішньої політики зумовлюється потребою виваженого і збалансованого підходу України до налагодження політичних та економічних відносин з іншими країнами в сучасних умовах, а також утвердження громадянського суспільства як гарантії демократичного розвитку держави.

Спектр взаємин України зі світовим співтовариством постійно розширються, її голос вагомо сприймається в міжнародних організаціях. Україна продовжує наполегливо здійснювати свій стратегічний курс на інтеграцію в Європейський Союз, що є одним з основних зовнішньополітичних пріоритетів країни.

Варто зазначити, що головною метою внутрішньої політики України є забезпечення життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства і держави, зміцнення обороноздатності України, посилення відповідальності органів державної влади всіх рівнів за належну підготовку і забезпечення безпеки країни, а також створення сприятливих умов для соціально-економічного розвитку нашої держави.

Україна проводить відкриту, чесну і принципову внутрішньополітичну та зовнішньополітичну діяльність, засновану на принципах та нормах міжнародного права.

Пилипенко О.М. (ВІКНУ) Пилипенко О.М. Психопрофілактика конфліктної поведінки військовослужбовців строкової служби Психопрофілактика конфліктної поведінки військовослужбовців строкової служби Трансформаційні процеси, які переживає сучасне українське суспільство на шляху демократичних перетворень супроводжуються конфліктними ситуаціями. Викликані вони соціально-політичними протиріччями, що виникли в усіх сферах життєдіяльності суспільства в цілому, та у військовій сфері, зокрема.

У суспільстві змінюються ціннісні орієнтації, комунікативні структури, утверджується ідеологічний плюралізм та ін. Ці зміни позначаються на системі людських відносин у Збройних Силах досить складно і проблемно.

Дослідження психологічних особливостей конфліктної поведінки військовослужбовців строкової служби полягають у розкритті психологічної обумовленості процесів виникнення, загострення і профілактики конфліктної поведінки з темпераментом, здібностями і характером особистості військовослужбовця.

Природно, конфліктна поведінка призводить до ескалації конфлікту та загострення конфліктної ситуації, що ускладнює міжособистісні стосунки, негативно впливає на морально-психологічний стан військовослужбовців строкової служби в підрозділах та військових частинах Збройних Сил України.

Конфлікти неминучі та існують там, де є життя, тому потрібно знати, як запобігати їх деструктивності, негативним проявам і руйнуючим наслідкам, як поводитися у процесі різних конфліктів, як вести себе у значущих, життєво важливих конфліктах, як завершувати і конструктивно, вдало для всіх конфліктуючих сторін, вирішувати конфлікт.

Поздишев С.О. (НУОУ) Поздишев С.О. Управлінська діяльність офіцерів оперативно-тактичного рівня в особливих умовах Управлінська діяльність офіцерів оперативно-тактичного рівня в особливих умовах Відродження і зміцнення основ державності України висувають на перший план необхідність подальшого розвитку всіх складових національної освіти та виховання військовослужбовців. Аналіз психологічної літератури стосовно ступенів нервово-психічної напруженості свідчить про її зумовленість різноманітними несприятливими чинниками: фізичними, хімічними, соціальними, індивідуально-психологічними.

Відповідно до посадових обов’язків, основними завданнями управлінської діяльності офіцера оперативно-тактичного рівня в умовах повсякденної діяльності виступають: навчання та виховання підпорядкованого особового складу; контроль військової дисципліни, зовнішнього вигляду підлеглого особового складу, внутрішнього порядку; організація та контроль несення служби підлеглими в нарядах, вартах; утримання в належному стані (готовності до застосування) озброєння, техніки, спорядження та іншого майна частини (підрозділу), контроль виконання підлеглими командирами своїх посадових та службових обов’язків, їх заохочення та покарання, ведення дисциплінарної практики; доведення до підлеглих службової інформації в частині, що їх стосується; вивчення індивідуальних характеристик (службових, соціальнопсихологічних) підлеглих командирів підрозділів.

В умовах бойової діяльності: з’ясування та розуміння поставленого перед частиною (підрозділом) завдання, а також завдання сусідніх частинин, часу готовності до виконання завдання, порядку і термінів його виконання; оцінка обстановки та місцевості; прийняття рішення та організація бою (визначення завдань особовому складу); віддання бойового наказу; організація підготовки підрозділу до виконання завдання; контроль знання завдань особовим складом, його забезпеченість усім необхідним для бою; стеження за ходом бою; управління вогнем підрозділу; управління діями підлеглих під час бою; інформування старшого командира, оповіщення сусідів і підлеглих про обстановку та її зміни.

Управлінська діяльність офіцера оперативно-тактичного рівня може додатково ускладнюватися такими факторами як: несприятливі погодні і кліматичні умови (дощ, сніг, туман, надзвичайно низька або висока температура повітря тощо), застосування противником зброї масового ураження, географічні умовами місцевості та ін.

Таким чином, до несприятливих умов управлінської діяльності ми відносимо такі, що не несуть безпосередньої вітальної загрози, але викликають надмірну, дуже високу ступінь нервово-психічної напруженості завдяки впливу комплексу соціально-психологічних, специфічних і природних чинників, що вимагає спеціальних соціально-психологічних заходів щодо забезпечення управлінської діяльності офіцерів, як фахівців у системі "людина – людина".

Розсоха І.В. (ВІКНУ) Розсоха І.В. Проблема саморегуляції військовослужбовців строкової служби під час адаптації до умов службової діяльності Проблема саморегуляції військовослужбовців строкової служби під час адаптації до умов службової діяльності Проблема психічної саморегуляції військовослужбовців строкової служби під час адаптації до умов службової діяльності є актуальною проблемою сьогодення. Велика кількість вчених і науковців різних сфер діяльності, як ми бачимо з аналізу теоретичних джерел, цікавиться проблемами адаптації, психічної саморегуляції та саморегуляції військовослужбовців під час адаптації до умов служби (Ж. Піаже, Г. Сельє, М. Корольчук, Д. Андрєєва, О. Конопкін, В. Русалов, А. Бандура, Дж. Роттер, В. Бодров, Д. Узнадзе, О. Маклаков та ін.) Військова служба являє собою систему взаємопов’язаних дій, що здійснюються для досягнення суспільно-значущих цілей (забезпечення суспільного порядку і суспільної безпеки, оборони важливих державних об’єктів, територіальної цілісності країни тощо), заснованих на реальному або потенційно можливому використанні зброї, бойової техніки, психологічного впливу та інших засобів.

Кожна людина, яка вступає на військову службу, проходить складний і серйозний шлях підготовки, навчається певним військовим азам, усвідомлює всю відповідальність за власні дії і, звичайно, проходить важливий та неминучий етап адаптації до умов службової діяльності.

Адаптація до службової діяльності поділяється на декілька етапів: починаючи з початкового (підготовчого) етапу – момент приписки юнака до військового комісаріату, закінчуючи – безпосередньо військовою службою у військовій частині. Процес адаптації на різних рівнях служби полягає в тому, що молодий військовослужбовець повинен пристосуватися до нових умов життя та діяльності, пристосуватися до нових вимог. Відповідно до цього, адаптаційний процес полягає у формуванні світогляду солдата (суспільно-політична адаптація); він повинен отримати базу воєнно-технічних знань та вмінь, оволодіти спеціальністю, пристосуватися до умов технічного обслуговування (військовотехнічна адаптація); вивчити власну зброю, сформувати навички стрільби та збройної боротьби з противником (навчально-бойова адаптація); включитися в конкретний військовий колектив та встановити відносин з командирами, старшими та рівними за посадою (соціальна адаптація).

Проходження військової служби є потужним психоемоційний фактором, що безпосередньо впливає на психіку солдата. Переважна кількість військовослужбовців одразу починає відчувати суб’єктивний дискомфорт, емоційне пригнічення чи напруження, проявляє ознаки підвищеної тривожності тощо.

Всі ці стани можуть призвести до зриву регуляційних механізмів, дезадаптації поведінки та діяльності військослужбовців, також вони можуть отримати негативні наслідки на власне здоров’я та психіку.

Для того, щоб всього цього не сталося і потрібна саморегуляція. Отже, одним із напрямків підвищення ефективності адаптації військовослужбовців є розвиток їх психічної саморегуляції.

Саморегуляція визначається як один з універсальних принципів існування організму, що здійснюється на різних рівнях його функціонування. Суть психічної саморегуляції – здатність керування власними діями й станами, яка теж виявляється на різних рівнях. На думку Г.С. Никифорова, психічне саморегулювання визначається як свідомий вплив людини на притаманні їй психічні явища (процеси, стани, властивості), діяльність, поведінку з метою підтримання або зміни характеру функціонування.

Саморегуляція – це здатність військослужбовця управляти собою на основі сприймання й усвідомлення власних психічних станів і поведінки.

Залежно від індивідуальних особливостей військовослужбовця, його звичок і особистісних якостей програма саморегуляції і процес її реалізації у різних людей відбувається неоднаково.

Таким чином, необхідний рівень розвитку психічної саморегуляції допоможе будь-якому воїну пройти складний етап адаптації.

–  –  –

необхідним використання психодіагностичного інструментарію. Він повинен забезпечити всебічне психологічне вивчення особистості, що в свою чергу допоможе виконати усі завдання поставлені вищим командуванням перед групою профвідбору.

Великий досвід використання різних психологічних методик, як закордонних так і вітчизняних, дає змогу проаналізувати їхні кількісно-якісні показники та відносну спроможність діагностування того чи іншого психологічного феномену. Тут постає питання про надійність та валідність психодіагностичного інструментарію. Наприклад, використання методики Кеттела 16PF є недоцільним (згідно дослідження Бурлачука Л.Ф.) тому, що показник внутрішньої узгодженості -Кронбаха за шкалами в середньому не більше відмітки у 0,35. Застарілість та не адаптованість методичного інструментарію призводить до збільшення похибки, а також вірогідності недостовірності результатів психологічного дослідження. Багато методик, які використовуються для професійнопсихологічного відбору окрім тих, що вимірюють інтелект є на не достатньому рівні валідними та надійними. Першопричиною цього являється переклад методик з російської на українську мову без урахування психодіагностичних особливостей адаптації. Наприклад, цю проблему можна вирішити не тільки трудомісткою адаптацією або розробкою нового інструментарію, а і використанням батарей тестів на які не впливають культурні особливості. Так батарея тестів, яка вимірює загальний рівень інтелектуального розвитку (ЗІР), що включає в себе такі шкали як: "Підбір слів" (ПС), "Числові ряди" (ЧР), "Візерунки" (В), "Фігури" (Ф), "Аналогії" (А), "Арифметичний рахунок" (АР), "Слухомовна пам’ять" (СП) є прикладом такого інструментарію. Окрім того, що ця методика вимірює інтелектуальний розвиток, за допомогою неї ми можемо розкрити рівень здібностей й актуальних досягнень, що і є першопричиною формуванню представлень про профвідбір, як про етап на якому відбувається професійна орієнтація кандидатів на певні посади та професійно-психологічний відбір, як констатація професійної придатності.

Розвиток цього напрямку в науці, а зокрема у військовій психології дає змогу розвивати та покращувати не тільки психодіагностичний інструментарій але й професійні навички офіцерів психологів, щодо особливостей формування військових підрозділів та адекватності підбору кандидатів для оптимального забезпечення ЗС України професіональними кадрами.

д.психол.н., проф. Сафін О.Д. (ВІКНУ), Юсипович В.В. (ВІКНУ) Сафін О.Д., Юсипович В.В. Психологічні детермінанти розвитку стресостійкості молодших командирів Психологічні детермінанти розвитку стресостійкості молодших командирів Аналіз психологічної літератури з проблеми специфіки військової діяльності, професійно значимих якостей особистості молодших командирів, а також професійної придатності дозволив нам сформулювати наступні положення:

Не дивлячись на різноманіття визначень поняття стійкості до стресу, представлених у науковій літературі, більша частина авторів досліджень сходиться на думці про те, що це комплексна властивість, риса особистості, обумовлена як зовнішніми, так і внутрішніми факторами, які у свою чергу детермінують рівень стійкості індивіда, а так само ефективність і результативність його діяльності в екстремальних умовах.

Стійкість до стресу як комплексне, інтегральне утворення, обумовлена наявністю властивостей та якостей особистості, що детермінують рівень стійкості до екстремальних факторів. Найбільш значимими з них є особистісні і суб’єктно-діяльнісні характеристики, що обумовлюють ступінь стійкості до стресу, серед яких: темпераментальні властивості, окремі риси характеру, мотиваційно-потребнісна сфера, рівень тривожності, локус контролю, самооцінка, інтелектуальний рівень особистості, комунікативний потенціал суб’єкта.Pages:     | 1 |   ...   | 10 | 11 || 13 | 14 |   ...   | 59 |
 
Похожие работы:

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КАДРІВ Кафедра нагляду за додержанням законів щодо прав і свобод людини В.І. Ніндипова, В.І. Дяченко, О.В. Кобець, О.Р. Севрук ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНІВ ЩОДО ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ Навчально-методичний комплекс для студентів денної форми навчання Київ УДК 343.13 Рекомендовано до друку навчально-методичною радою Національної академії прокуратури України (протокол № 34 від 26 січня 2011 року) Прокурорський...»

«Психологія особистості. 2013. № 1(4) 15. ГудУ. Дезорганизация семи / У.Гуд // Семья как объект философского и социологического исследования. – М. 1972. – С.63.16. Гаврилова Н.В. Нарушение функций семьи как объект социологического исследования / Н.В. Гаврилова // Семья как объект философского и социологического исследования. – М., 1977. – С.34.17. Антонов А.И. Семья и время / А.И. Антонов // Вестник Московского гос. унта. Сер. 18. – 1997. – № 2. – С. 3-4. 18. Архангельский В.Н. К вопросу о...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” Кафедра педагогіки і психології управління соціальними системами О.Г. Романовський, О.С. Пономарьов, Б.М. Лебедєв, І.А. Юрьєва МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ВИКОНАННЮ ПРОГРАМИ СТАЖУВАННЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 8.000007 “АДМІНІСТРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ” Харків 2005 Рецензент: В.Я. Заруба, д-р. екон.наук, проф., зав. каф. економічної кибернетики та маркетингового менеджменту Содержание Вступ 1....»

«Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів П роф ільний рівень Рекомендовано Міністерством освіти 11щуки України С.Б. Гавриш В.Л. Сутковий Т.М. Філіпенко Київ «Генеза» ББК 67я72 Г Рекомендовано Міністерством освіти і науки України ( наказ МОН України № 235 від 16.03.2011 р.) Психолого-педагогічну експертизу проводив Інститут педагогіки НАПН України. Гавриш С.Б. Г12 Правознавство : підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл.: проф. рівень /С.Б. Гавриш, В.Л. Сутковий, Т.М....»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М.П.Драгоманова Параскевич Світлана Павлівна УДК 51.016:378 МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ ГРАФІЧНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ АЛГЕБРИ ТА ПОЧАТКІВ АНАЛІЗУ СТУДЕНТІВ ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ТЕХНІКУМІВ І КОЛЕДЖІВ 13.00.02 – теорія і методика навчання математики Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ – 2006 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано в Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова,...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА На правах рукопису ТЕРЛЕЦЬКА ЮЛІАНА МИРОНІВНА УДК: 159.922:159.93-057.875+378.015.3 ВПЛИВ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ДЕПРИВАЦІЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ НА ЇХ ПРОФЕСІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Науковий керівник: Москалець Віктор Петрович, доктор психологічних наук, професор Івано-Франківськ...»

«Національна академія педагогічних наук України Інститут психології імені Г. С. Костюка Волеваха Сергій Вікторович УДК 159.922.27 СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СПІЛЬНОТ, ПОСТРАЖДАЛИХ ВІД КАТАСТРОФ 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Київ – 2010 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Інституті психології імені Г.С. Костюка НАПН України, лабораторія екологічної...»

«Часопис Національного університету Острозька академія. Серія Право. – 2011. – №2(4) УДК 159.955-057.8 : 34.08 М. Б. Цип’ящук викладач кафедри державно-правових дисциплін (Національний університет Острозька академія) ПРОФЕСІЙНЕ МИСЛЕННЯ ЮРИСТІВ: ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ Попри безспірну значимість юридичної професії в житті майже кожної людини досить багато її важливих аспектів, в тому числі і психологічних, лишаються поза увагою дослідників. Так, відомо, що ефективність дій юриста та якісна...»

«УДК 621.391 + 159.98:37 Мещеряков Дмитро Сергійович, старший науковий співробітник лабораторії нових інформаційних технологій навчання Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України e-mail: meoldom@gmail.com ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СУЧАСНИХ СИСТЕМ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ, ПРИДАТНИХ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ КУРСІВ ТА ІНТЕРНЕТ-ТРЕНІНГІВ Анотація В статті розглянуто сучасні системи дистанційного навчання, здійснено аналіз їхньої придатності для проведення інтернет-тренінгів і дистанційних...»

«Упорядники: Дубровська Є.В., Ясеновська М.Е. Редакційна група: Алєксєєнко М.К., Дендебера М.П, Соловйова О. Д. Навчально-методичний посібник «Організація роботи з розв’язання проблеми насильства в школі» Київ 2011 УДК 373.5.064:343.43](072) ББК 74.200я7 О-64 Навчально-методичний посібник «Організація роботи з розв'язання проблеми насильства в школі». К:. Huss, 2011. – 96 ст. Упорядники: Дубровська Є.В., Ясеновська М.Е. Редакційна група: Алєксєєнко М.К., Дендебера М.П, Соловйова О. Д....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»