WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 || 3 |

«Науковий вісник, 2006, вип. 16. УДК 341.24 Проф. Герд Ван Хорік – Ґентський університет, Бельгія ПРИНЦИП СПІЛЬНОЇ СПАДЩИНИ ЛЮДСТВА ЯК ОСНОВА ЕКОЛОГІЧНОЇ КОНСТИТУЦІЇ ЗЕМЛІ Висвітлено ...»

-- [ Страница 2 ] --

держави зобов'язані обмежувати використання природних ресурсів до такої межі, щоби воно не ставило під загрозу збереження природних ресурсів спільного та вільного доступу;

державам забороняється використовувати власну територію у спосіб, що може спричинити значну шкоду навколишньому середовищу на території інших країн або на територіях, що знаходяться поза їх юрисдикцією (заборона "шкідливого використання території");

односторонні екологічні заходи з екстратериторіальним ефектом (що засадничо покликані захищати природні ресурси поза межами своєї юрисдикції) становлять проблему і безапеляційно визнаються такими, що суперечать положенням GATT.

WTO Panel May 15, 1998, Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp Products; WTO Appellate Body of October 12, 1998, Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp Products, I.L.M. 1999(1), 118; see for the text of these decisions also [http://www.ciel.org/Publications]; [http://www.wto.org]; see for a comment G. VAN CALSTER, "The WTO Appellate Body in Shrimp/Turtle: Picking up the Pieces", European Environmental Law Review 1999, 111-115.

Збірник науково-технічних праць Національний лісотехнічний університет України Таким чином, міжнародне право, особливо щодо природних ресурсів, які знаходяться під винятковою юрисдикцією держав, недостатньо забезпечує їх охорону. Не існує і такого світового уряду, який провадив би екологічну політику, закликаючи країни, що здійснюють надмірну експлуатацію природних ресурсів, до порядку. Тому вирішення даної проблеми через підписання нових угод повинно лягти на плечі держав та міжнародних організацій.

Проте юридичний аспект питання значно утруднює ситуацію. Видається очевидним, що простіше досягти домовленості щодо використання спільних природних ресурсів (таких, як відкрите море), ніж щодо тих, які підпадають під принцип суверенності (тропічні ліси). І, чим більше держав збереться за столом переговорів, тим неекологічнішим буде текст угоди, через постійне тяжіння до пошуку компромісу. Оскільки важливою вимогою до угод щодо навколишнього середовища є наявність якнайбільшої кількості сторін, то в них спостерігається тенденція до досить м'яких формулювань.

Той факт, що навколишнє середовище зараз перебуває у такому жалюгідному стані, причому на глобальному рівні, з юридичної точки зору, найбільшою мірою спричинений принципом суверенності. Як зазначає DE KLEMM1, держави "можуть як зберігати свої природні ресурси, так і експлуатувати чи знищувати, або допускати їх знищення". Таким чином, настав слушний момент для переосмислення принципу суверенності2. Проте постає питання, як можна обмежити цей принцип або пристосувати до нього компонент навколишнього середовища. Ми вважаємо, що важливу роль у цьому процесі може відіграти принцип спільної спадщини. Визнання даного принципу є складовою частиною міжнародного звичаєвого права і противагою принципу суверенності, особливо у питаннях, що стосуються природних ресурсів, які належать суверенним державам.

4.2. Екологічні погляди, які знаходяться в основі принципу спільної спадщини Основою принципу спільної спадщини, на думку захисників навколишнього середовища, є те, що існують певні ресурси, які, незалежно від їх розташування, географічного поширення та правового статусу, повинні охоронятись в інтересах усього людства. На погляд деяких авторів, такі ресурси охоплюють все навколишнє середовище у його цілісності, інші ж вважають, що принаймні дика флора і фауна, природні території та цінні ландшафти повинні охоронятись як основа існування і добробуту людства. Збереження цих ресурсів має стати турботою та відповідальністю кожного. Водночас необхідне визнання того, що збереження цієї спадщини, незалежно від її розташування, стосується інтересів усього суспільства. Такими є твердження, на яких базується принцип спільної спадщини. Це значить, що певні елементи навколишнього середовища мають настільки вагоме значення для людства, що їх вважають спільною спадщиною. Їх охорона є справою загальної уваги і відповідальності.

C. DE KLEMM & C. SHINE, Biological Diversity Conservation and the Law, Gland, IUCN, 1993, 1.

See also K. BASLAR, o.c., 139.

–  –  –

4.3. Правовий статус принципу спільної спадщини у чинному міжнародному праві Оскільки ми розглядаємо лише чинне право, принцип спільної спадщини можна віднести до принципів міжнародного звичаєвого права, але тільки стосовно космічного простору, морів та, можливо також, й Антарктиди, які є спільною власністю держав.

У двох угодах стосовно цих ресурсів знаходимо посилання на даний принцип як на правовий. В Угоді про Місяць 1979 р.1 зазначено, що Місяць і його природні ресурси є спільною спадщиною людства. У Конвенції ООН з морського права2 задекларовано, що морське дно та його надра, що є поза межами національної юрисдикції, та ресурси, які містяться в них, є спільною спадщиною людства. Далі у Конвенції3 звертаються до цієї норми як "основного принципу, що належать до спільної спадщини людства".

У системі договорів про Антарктику, зокрема на основі Договору 1959 р., принцип спільної спадщини висвітлений нечітко. Хоча дехто може посперечатись із цим твердженням, посилаючись на сучасні документи, в яких використовуються основні засади принципу спільної спадщини, наприклад, Протокол про охорону навколишнього середовища 1991 р.5, де сторони проголошують Антарктику "природним заповідником, призначеним для миру і науки" та вживатимуть заходи, щоб будь-яку діяльність, пов'язану з мінеральними ресурсами, за винятком наукових досліджень, там було заборонено.

В іншій угоді також посилаються на цей принцип, але без провокування ним будь-яких юридичних наслідків. В Африканській хартії прав людини і народів 1981 р.6 визначено, що усі народи матимуть право на свій економічний, соціальний та культурний розвиток і "рівноправне користування спільною спадщиною людства".

4.4. Зміст принципу спільної спадщини людства у чинному міжнародному праві Як проілюстровано на нормах Угоди про Місяць та Конвенції ООН з морського права, у чинному міжнародному праві принцип спільної спадщини містить чотири невід'ємні елементи стосовно відповідних природних ресурсів: непривласнення; міжнародне управління; розподіл вигід; збереження за собою права використання для мирних цілей7.

4.5. Правовий статус принципу спільної спадщини у контексті загальної проблематики природних ресурсів Якщо розглядати принцип спільної спадщини у контексті загальної проблематики природних ресурсів у різноманітних угодах та документах, Agreement of New York of December 18, 1979, Governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial Bodies, 18 I.L.M. 1979, 1434; [http://www.iasl.mcgill.ca/space], art. 11.

UN Convention of Montego Bay of December 10, 1982, on the Law of the Sea, I.L.M. 1982, 1261; P. SANDS, a.o.

(ed.), o.c. (IIA), 352; [http://www.un.org], art. 136.

Art. 311 (6) Law of the Sea Convention.

Treaty of Washington of December 1, 1959 on Antarctica, 402 U.N.T.S. 71; U.K.T.S. (1961) 97; 12 U.S.T. 794;

T.I.A.S. 4780; [http://www.unep-wcmc.org].

Protocol of Madrid of October 4, 1991 on Environmental Protection, 30 I.L.M. 1991, 1461; [http://www.unep-wcmc.org].

African (Banjul) Charter of June 27, 1981, on Human and Peoples' Rights, 21 I.L.M. 1982, 59, art. 22/1.

See K. BASLAR, o.c., 82-83.

–  –  –

дотримання яких не є обов'язковим (т. зв. "м'яке право"), то картина виглядає досить таки розмитою.

У багатьох угодах та "м'якому праві" в галузі права екологічного з періоду 1970-80 рр. також звертаються до принципу спільної спадщини, але не у його повному значенні. Тут можна згадати Стокгольмську декларацію 1972 р.1 (згадується про спадщину у вигляді дикої фауни і її місцепроживання), преамбулу до Рамсарської конвенції 1971 р.2 (де водні птахи розглядаються як міжнародний природний ресурс), Боннську конвенцію 1979 р.3 (визначає ресурси Землі як спадщину), а також Бернську конвенцію 1979 р.4 (дика флора та фауна визнаються природною спадщиною). Лише Конвенція про захист світової культурної та природної спадщини 1972 р.5 є дуже чіткою у визначеннях, зокрема у своїй преамбулі визначає, що особливо цінна культурна та природна спадщина повинна охоронятись як частина світової спадщини людства. Згадані вище угоди також передбачають систему заходів щодо збереження і сталого використання природних ресурсів, виписаних у відповідних законодавчих актах.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Розгляд новіших угод та "м'якого права" показує, що держави із все меншою готовністю сприймають принцип спільної спадщини, навіть у вигляді преамбул. У зв'язку з цим згадаємо Декларацію Ріо 1992 р.6, Декларацію щодо лісів 1992 р.7 та Рамкову конвенцію про охорону біорізноманіття 1992 р.8 Преамбула останньої уникає вживання терміна спадщина (тут збереження біологічного різноманіття вважається спільною турботою).

Також на принцип спільної спадщини досить чітко посилаються у двох важливих директивах ЄС щодо збереження природи, а саме – у преамбулі Директиви ЄС про птахів 1979 р. (яка визначає мігруючих птахів як "спільну спадщину", а захист птахів "спільною турботою") та у Директиві ЄС про місця проживання 1992 р. (в якій місця проживання, що знаходяться під загрозою, визнаються такими, що належать до "природної спадщини Європейського співтовариства"). Крім цього, міністр юстиції у справі про Данських бджіл, яку розглядав Європейський суд9, відзначив, що збереження біологічного різноманіття є "спільною турботою людства".

UN Declaration of Stockholm of June 16, 1972 on the Human Environment, 11 I.L.M. 1972, 1416; in: P. SANDS, a.o. (ed.), o.c. (IIA), 7, principle 4.

Convention of Ramsar of February 2, 1971 on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat, as amended by the Protocol of December 3, 1982 and the Amendments of May 28, 1987, in: P. SANDS, a.o.

(ed.), o.c. (IIA), 737; [http://www.ramsar.org].

Convention of Bonn of June 23, 1979 on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals, in: P. SANDS, a.o. (ed.), o.c. (IIA), 822; [http://www.wcmc.org.uk/cms].

Convention of Bern of September 19, 1979, on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, in: P.

SANDS, a.o. (ed.), o.c. (IIA), 945; [http://www.ecnc.eng/doc/europe/legislat].

Convention of Paris of November 16, 1972 concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, 11 I.L.M. 1972, 1358 UN Declaration of Rio de Janeiro of June 16, 1992, on Environment and Development, I.L.M. 1992, 874; in: P.

SANDS, a.o. (ed.), o.c. (IIA), 49; [http://www.unep.org].

Non-legally Binding Authoritative Statement of Principles for a Global Consensus on the Management, Conservation and Sustainable Development of All Types of Forests, of Rio de Janeiro of June 13, 1992, I.L.M. 1992, 881;

in: P. SANDS, a.o. (ed.), o.c. (IIA), 874; [http://www.un.org/oo/conf/unced].

8 Convention of Rio de Janeiro of June 5, 1992 on Biological Diversity, 31 I.L.M. 1992, 818; in: P. SANDS, a.o.

(ed.), o.c. (IIA), 845; [http://www.biodiv.org].

9 ECJ December 3, 1998, no. C-67/97, Bluhme, [1998] ECR I-8033.

30 Проблеми створення Екологічної Конституції ЗемліНауковий вісник, 2006, вип. 16.8

В юридичній теорії статус принципу спільної спадщини стосовно природних ресурсів загалом є досить невизначеним і дискусійним.

У теорії екологічного права деякі автори розглядають принцип спільної спадщини як чинник міжнародного звичаєвого права1, тоді як інші рішуче відкидають це твердження2. Останні також розрізняють концепцію спільної турботи, яку вони відносять до природних ресурсів під юрисдикцією кожної окремої країни, та концепцію спільної спадщини, що застосовується ними стосовно природних ресурсів вільного доступу.

На нашу думку, такий поділ є радше штучним і обидві концепції є, по суті, відображенням того ж принципу спільної спадщини. Проте різниця полягає у правовому статусі принципу спільної спадщини у чинному міжнародному праві. Цей принцип стає правовим, коли справа стосується космічного простору, морів та, мабуть, Антарктики. Через відсутність чіткого визначення, практичного застосування та широкого визнання, суперечливим залишається питання, чи має цей принцип правовий характер стосовно природних ресурсів загалом. Але ми вважаємо це лише справою часу.

Можна припустити, що в найближчому майбутньому принцип спільної спадщини стане правовим стосовно дикої флори і фауни, природних територій та цінних ландшафтів тощо. На користь цього твердження свідчить чимало документів, зокрема Конвенція про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини 1972 р., положення, що містяться у преамбулах уже згаданих угод та директив ЄС щодо охорони природи, особливо Конвенція про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини 1972 р., Директиви ЄС про птахів 1979 р. та Директиви ЄС про місця існування 1992 р., а також приклади включення положень про екологічні права у Конституції багатьох країн та розроблення національних екологічних законодавств згідно з принципом спільної спадщини3.

4.6. На шляху до поглиблення змісту спільної спадщини Визначення терміна спільна спадщина людства4 у словнику передбачає потенційний зв'язок із екологічними питаннями.

Поняття "спільна" окреслює функціональність, а не територіальність (наприклад, перелітні птахи не належать певній території) і розуміється як не обов'язково пов'язана із власністю на територію, на якій знаходяться природні ресурси. Цей термін виражає інтерес, турботу і відповідальність людства за охорону спадщини. Мається на увазі, що принцип спільної спадщини може заміщати принцип суверенітету, і застосовуватись до природних ресурсів, навіть тоді, коли вони знаходяться у винятковій власності держави. Слово See A. KISS, "The Common Concern of Mankind", Environmental Policy and Law 1997, 244-247; P. VAN HEIJNSBERGEN, International Legal Protection of Wild Fauna and Flora, Amsterdam, IOS Press, 1996, 68-74.

See P. BIRNIE & A. BOYLE, International Law & the Environment, New York, Oxford University Press, 1992, 120-122, 424 and 487-489; (less explicitly) C. DE KLEMM & C. SHINE, o.c., 53-54.

3 E.g. France where one has in 1995 inserted an article in the Countryside Act that explicitly refers to the principle of common heritage. Art. L. 200-1 Code rural: " Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualit d'air, les espces animales et vgtales, la diversit et les quilibres biologiques auxquels ils participent font partie de patrimoine commun de la Nation. " See C. CANS, "Grande et petite histoire des principes gnraux du droit de l'environnement dans la loi du 2 fvrier 1995", Revue Juridique de l'Environnement 1995, 195-217.

See K. BASLAR, o.c., 38-78.Pages:     | 1 || 3 |
 
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ВИХОВАННЯ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТА УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ Випуск 14 Засновано в 1999 р. Книга І Кіровоград — 2010 УДК 37.013-053.5 (082) ББК 74.200я43 Т43 Рецензенти: В. В. Радул, доктор педагогічних наук, професор Г. М. Лактіонова, доктор педагогічних наук. Редакційна колегія: І. Д. Бех, доктор психологічних наук, дійсний член АПН України; В. М....»

«Київський національний університет імені Тараса Шевченка АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ВИПУСК 1 КИЇВ ЛОГОС201 УДК316. + 519.9 + 37](082) ББК 88.я43 А43 Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць. – К.:Логос, 2011. -251 с. ISBN 978-966-171-498-3 Наведено результати теоретичних, прикладних та науковоекспериментальних досліджень з актуальних питань соціології, психологі та педагогіки. Для науковців, викладачів,...»

«Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Науково-методична лабораторія менеджменту освіти О.В.Грицан Основні напрями реалізації змісту методичної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах (методичні рекомендації) м. Миколаїв – 2011 Укладач: Грицан О.В., методист науковометодичної лабораторії менеджменту освіти Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Рецензенти: Шуляр В.І., кпн, доцент, заступник директора з наукової роботи...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Cерія педагогічна. 2004. Вип.18. С. 89–97 Ser. Pedagog. 2004. N 18. P.89–97 УДК 378.147 371.382 ДИДАКТИЧНІ ІГРИ ЯК МЕТОД АКТИВІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПЕДАГОГІКИ Орися Ковальчук Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Дорошенка, 41, 79000, Львів, Україна Одним із дієвих методів активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів є дидактичні ігри. Об’єднання їх у дидактичний комплекс...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ Методичні рекоМендації щодо забезпечення саМостійної роботи студентів здисципліни “психологія праці” (длябакалаврів) Київ 2007 Підготовлено професором кафедри соціальної психології О. Р. Охременком Затверджено на засіданні кафедри соціальної психології (протокол № 2 від 28.02.07) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом охременкоо.р. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ Методичні рекоМендації щодо забезпечення саМостійної роботи студентів здисципліни “актуальні проблеМи МенеджМенту” (длямагістрів) Київ 2007 Підготовлено доцентом кафедри менеджменту Л. О. Згалат-Лозинською Затверджено на засіданні кафедри менеджменту (протокол № 9 від 18.04.07) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом згалат-лозинськал.о.Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни...»

«УДК. 37.048.4 Меркулова Світлана Іванівна, аспірант ЦІППО АПН України, в. о. зав. кафедри рекламної лінгвістики, доцент ВНЗ Інститут Реклами м. Київ Педагогічна спрямованість старшокласників на подальший вибір професії Стаття присвячена проблемам відповідності професіограми вчителя і психолого-педагогічного портрету старшокласника, а також, педагогічній спрямованостіі старшокласників на подальший вибір професії вчителя. Проблема складається у ранньому виявленні педагогічної спрямованості...»

«Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів П роф ільний рівень Рекомендовано Міністерством освіти 11щуки України С.Б. Гавриш В.Л. Сутковий Т.М. Філіпенко Київ «Генеза» ББК 67я72 Г Рекомендовано Міністерством освіти і науки України ( наказ МОН України № 235 від 16.03.2011 р.) Психолого-педагогічну експертизу проводив Інститут педагогіки НАПН України. Гавриш С.Б. Г12 Правознавство : підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл.: проф. рівень /С.Б. Гавриш, В.Л. Сутковий, Т.М....»

«УДК 371.1 К. І. ПРИХОДЧЕНКО (докт. пед. наук, проф.) Донецький національний технічний університет ВСЕБІЧНЕ ОСОБИСТІСНЕ УДОСКОНАЛЕННЯ ЯК РОЗВИТОК ЗРІЛИХ ФОРМ СОЦІАЛЬНОСТІ ІНДИВІДА Стаття ставить проблему особистісного самоудосконалення через розвиток таких взаємоповязаних категорій, як самопізнання, самоконтроль, самооцінку. Принцип всезростаючої самостійності особистості, на якому робиться акцент в статті, актуалізований ученими сьогодення як ведучий діяльницький напрям. Ключові слова:...»

«ОБГОВОРЮЄМО ПРОБЛЕМУ 3. Галицких Е. О. Интегративный подход к профессиональному становлению учителя на этапе вузовской подготовки / Е. О. Галицких // Вестник ВГПУ. – 1999. – № 2. – С. 34–38.4. Краус Г. Введение в дифференциальную психологию учения : пер. с нем. / Г. Клаус. – М.: Педагогика, 1987. – 173 с.5. Лазарєв М. І. Полісистемне моделювання змісту технологій навчання загальноінженерних дисциплін : монографія / М. І. Лазарєв. – Х. : Вид-во НФаУ, 2003. – 356 с. 6. Матрос Д. Ш. Управление...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»