WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 || 3 |

«Як врегульовано питання здобуття повної загальної середньої освіти іноземними громадянами в Україні? Відповідно до ст. 6 Закону України «Про загальну середню освіту» іноземці та особи ...»

-- [ Страница 2 ] --

Згідно з Типовими навчальними планами було розроблено такий розрахунок кількості годин на індивідуальне навчання одного учня:

1–3 класи – тижневе навантаження учнів початкової школи становить 20 год. 20 поділити на 4 – відтак маємо 5 год. на тиждень;

5–9 класи – тижневе навантаження учнів базової школи становить 32 год. 32 поділити на 4 – відтак маємо 8 год. на тиждень.

Ці нормативи і передбачено в Положенні про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах (наказ від 20.12.2002 р.

№ 732, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 08.03.2003 р. За № 9/7330) і вони становлять:

1–4 класи – 5 год. на тиждень на кожного учня;

5–9 класи – 8 год. на тиждень на кожного учня.

У чинному Положенні зазначено, що у разі здійснення індивідуального навчання за однотипними індивідуальними навчальними програмами учнів 1–4 класів на окремих заняттях можна об’єднувати в групи чисельністю не більше п’яти осіб, що може збільшити гранично допустиме навантаження на одного учня при організації індивідуального навчання в загальноосвітніх навчальних закладах до 20 год. на тиждень. Це відповідає гранично допустимому навантаженню на одного учня.

Міністерство освіти і науки України

*** Як урегульовано порядок атестації педагогічних працівників, які навчаються у вищих навчальних закладах?

Роз’яснюємо, що, відповідно до п. 2.4. Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, педагогічні працівники, які навчаються у вищих навчальних закладах, атестуються за бажанням.

За таких обставин, якщо особа навчається у вищому навчальному закладі і вирішила не атестуватися з підстав, визначених п. 2.4. Типового положення, їй необхідно звернутися до шкільної атестаційної комісії з відповідною заявою.

Міністерство освіти і науки України *** В яких випадках допускається викладання навчальних предметів без відповідної фахової освіти?

Повідомляємо, що відповідно до ст. 24 Закону України «Про загальну середню освіту» педагогічні працівники повинні мати відповідну педагогічну освіту.

Водночас п. 5.9. Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, як виняток, допускається викладання навчальних предметів учителями без відповідної фахової освіти, які прийняті в навчальні заклади до 23 березня 1996 р. (набрання чинності Закону України «Про освіту»).

За таких обставин, якщо особа викладає предмет зарубіжна література з 1994 р., то, згідно з п. 5.9. Типового положення, вона має право працювати на цій посаді.

Міністерство освіти і науки України *** Як визначається шкільний вік?

Згідно з ч. 1 ст. 20 Закону України «Про загальну середню освіту»

зарахування учнів до загальноосвітніх навчальних закладів здійснюється як правило з шести років.

У пп. 1, 2 Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 р. № 646, зазначається: з метою забезпечення здобуття громадянами України повної загальної середньої освіти щороку проводиться облік дітей і підлітків шкільного віку. Обліку підлягають діти і підлітки віком від 6 до 18 років.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про охорону дитинства» дитина – особа віком до 18 років (повноліття), якщо згідно з законом, застосованим до неї, вона не набуває прав повнолітньої раніше.

Міністерство освіти і науки України *** Чи дозволено дітям, які не отримали профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, відвідування дитячих закладів?

Відповідно до роз’яснення Міністерства юстиції України прийом дітей до виховних, навчальних, оздоровчих та інших дитячих закладів проводиться на підставі ст. 15 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» за наявності відповідної довідки закладу охорони здоров’я, в якому дитина перебуває під медичним наглядом. Дітям, які не отримали профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, відвідування дитячих закладів не дозволяється.

У разі, якщо учень (вихованець) не отримав профілактичне щеплення згідно з календарним щепленням, йому надається можливість на здобуття загальної середньої освіти за іншими, передбаченими законодавством про освіту, формами навчання.

Зазначаємо, що згідно зі ст. 13 Закону України «Про загальну середню освіту», бажаючим надається право і створюються умови для навчання екстерном. Наказом Міністерства освіти і науки України від 19.05.08р. № 431 затверджено Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах.

Наразі робочою групою, створеною Комітетом Верховної Ради України у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів, до складу якої входять фахівці Міністерства освіти і науки України, розробляється законопроект «Про імунопрофілактику інфекційних хвороб», яким передбачено врегулювання зазначеного питання.

–  –  –

Ст.

16 Закону України «Про загальну середню освіту» урегульовано тривалість навчального року в загальноосвітніх навчальних закладах:

– I ступеня – не менше 175 робочих днів;

– II–III ступенів – 190 робочих днів.

Структура навчального року включає орієнтовно 35 тижнів академічних занять та час на проведення навчальних екскурсій і навчальної практики, державної підсумкової атестації. Навчальні екскурсії проводяться для учнів 1–4 класів протягом чотирьох днів тривалістю не більше трьох академічних годин на день: навчальна практика та екскурсії для учнів 5–8-х і 10-х класів проводяться протягом 10 днів: у 5–6-х класах – по три академічні години на день, у 7–8-х класах – по чотири академічні години, у 10-х класах – по п’ять академічних годин на день.

Згідно з Методичними рекомендаціями щодо організації навчальновиховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів (лист МОН від 06.02.08 №1/9-61) навчальні екскурсії та навчальна практика є обов’язковими та необхідними складовими навчально-виховного процесу.

–  –  –

Для організації індивідуальної форми навчання Міністерством освіти і науки України розроблено Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах (наказ МОН від 20.12.2002 р. № 732, зареєстрований у Мін’юсті 08.03.2003 р. №9 /7330). Відповідно до п. 1.2 зазначеного Положення індивідуальне навчання в системі загальної середньої освіти є однією з форм організації навчально-виховного процесу і впроваджується для забезпечення права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти з урахуванням індивідуальних здібностей та обдарувань, стану здоров’я, демографічної ситуації. Згідно з п. 1.5 учні, які навчаються індивідуально, є учасниками навчально-виховного процесу одного з навчальних закладів, їх права та обов’язки визначаються Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та іншими нормативно-правовими актами.

Додатково повідомляємо, що батьки або особи, які їх замінюють, мають право обирати заклад освіти для неповнолітніх дітей. Зарахування учнів до іншого навчального закладу проводиться наказом директора, що видається на підставі особистої заяви батьків або осіб, які їх замінюють.

Міністерство освіти і науки України

*** Чи є обов’язковою процедура нострифікації документа про здобутий в іноземних державах освітньо-кваліфікаційний рівень у разі прийняття на навчання за освітньо-професійними програмами спеціаліста, магістра в Україні?

Відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України прийом на всі освітньо-професійні програми підготовки фахівців здійснюється за конкурсом незалежної від форми власності вищого навчального закладу та джерел фінансування.

При прийнятті на навчання за освітньо-професійними програмами спеціаліста, магістра осіб, які подають документ про здобутий в іноземних державах освітньо-кваліфікаційний рівень, обов’язковою є процедура нострифікації документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, що проводиться Міністерством освіти і науки України в установленому порядку.

–  –  –

Відповідно до наказу Міністерства освіти від 8 грудня 1995 р. № 340 «Положення про організацію екстернату у вищих навчальних закладах»

поширюється на державні вищі навчальні заклади України незалежно від їх підпорядкування. Для навчання за обраною формою необхідно вступати до вищих навчальних закладів державної форми власності, які мають відповідний дозвіл на здійснення такої підготовки фахівців.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


–  –  –

*** Чи передбачена на заочній формі навчання підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра, спеціаліста, магістра за поєднаними напрямами, спеціальностями (спеціалізаціями)?

Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра, спеціаліста, магістра за поєднаними напрямами, спеціальностями (спеціалізаціями) згідно з відповідними освітньо-професійними програмами на заочній формі навчання не передбачена.

–  –  –

*** Який порядок зарахування дітей шахтарів до державних і комунальних вищих та професійно-технічних навчальних закладів України для навчання за рахунок коштів державного і місцевого бюджетів?

Відповідно до ст. 5 Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці», діти, батьки яких мають стаж підземної роботи не менше 15 років, діти шахтарів, які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві, шахтарів-інвалідів І–ІІ групи зараховуються поза конкурсом за особистим вибором спеціальності до державних і комунальних вищих та професійно-технічних навчальних закладів України для навчання за рахунок коштів державного й місцевого бюджетів з наданням місць у гуртожитках на час навчання та гарантованою виплатою за рахунок коштів державного бюджету стипендії в розмірі прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб.

Законодавством України, зокрема Законами України «Про громадянство», «Про охорону дитинства», визначено, що дитина – це особа віком до 18 років.

Разом з тим, відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих навчальних закладів, переведення студентів у межах вищого навчального закладу здійснює ректор.

Пріоритетним правом переведення з платної форми навчання на навчання, що фінансується з державного бюджету, користуються студенти, які мають найвищий рейтинг академічної успішності.

–  –  –

*** Як урегульовано питання виплати соціальної допомоги особам у період між закінченням навчання за попереднім освітньо-кваліфікаційним рівнем і зарахуванням на навчання на наступний освітньокваліфікаційний рівень?

Відповідно до ст. 30 Закону України «Про освіту», підготовка фахівців з вищою освітою здійснюється за освітньо-кваліфікаційними рівнями (ступеневою освітою) згідно з відповідними освітньо-професійними програмами.

Після здобуття відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня студент відраховується з вищого навчального закладу як такий, що успішно завершив навчання, з видачею йому документа про освіту державного зразка.

Для здобуття наступного освітньо-кваліфікаційного рівня громадянин вступає до вищого навчального закладу на конкурсній основі й може бути зарахований до нього на підставі результатів конкурсного відбору.

У період між закінченням навчання за попереднім освітньо-кваліфікаційним рівнем і зарахуванням на навчання на наступний освітньо-кваліфікаційний рівень особа не є студентом.

Для вирішення питань щодо виплати соціальної допомоги необхідно звертатися до органів соціального захисту за місцем проживання.

–  –  –

Відповідно до п. 24 Умов прийому до вищих навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 02.09.08 р.

№ 802, особи, допущені приймальною комісією до участі у конкурсі щодо зарахування на навчання, беруть участь у конкурсі з урахуванням кількості балів, зазначених у сертифікатах Українського центру оцінювання якості освіти.

Переважне право на зарахування до вищих навчальних закладів відповідно до Указу Президента України від 12.09.07 р. № 849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року “Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році”» мають особи із багатодітних сімей, які мають п’ятьох і більше дітей.

–  –  –

Відповідно до Положення про порядок призначення академічних стипендій Президента України студентам вищих навчальних закладів та аспірантам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1994 р.

№ 744, вищевказані стипендії призначаються студентам-відмінникам вищих навчальних закладів України та аспірантам, які найбільше відзначилися в навчальній та науковій роботі.

Стипендії призначаються за результатами екзаменаційної сесії.

Кандидатури на призначення іменних стипендій висуваються вченими (педагогічними) радами вищих навчальних закладів.

Призначення академічних стипендій Президента України здійснюється наказами керівників міністерств і відомств, у функціональному управлінні яких перебувають вищі навчальні заклади.

–  –  –

З метою заохочення молодих спеціалістів після закінчення вищих навчальних закладів до роботи в загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, у тому числі і в сільській місцевості, починаючи з 2007 р. запроваджене надання їм одноразової адресної грошової допомоги.

Здійснення зазначених виплат визначене Постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2006 р. № 1361 «Про надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів».

На виконання цієї Постанови для проведення зазначених виплат у поточному році Міністерством освіти і науки України був виданий Наказ від 07.09.2009 р. № 827 «Про затвердження Порядку надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів у 2009 році».Pages:     | 1 || 3 |
 
Похожие работы:

«Упорядники: Дубровська Є.В., Ясеновська М.Е. Редакційна група: Алєксєєнко М.К., Дендебера М.П, Соловйова О. Д. Навчально-методичний посібник «Організація роботи з розв’язання проблеми насильства в школі» Київ 2011 УДК 373.5.064:343.43](072) ББК 74.200я7 О-64 Навчально-методичний посібник «Організація роботи з розв'язання проблеми насильства в школі». К:. Huss, 2011. – 96 ст. Упорядники: Дубровська Є.В., Ясеновська М.Е. Редакційна група: Алєксєєнко М.К., Дендебера М.П, Соловйова О. Д....»

«Літнарович Руслан Миколайович Міністерство освіти і науки України доцент, кандидат технічних наук Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука ОСНОВИ МАТЕМАТИКИ. ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПСИХОЛОГОПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ ПАЛІНОМІАЛЬНОЮ ФУНКЦІЄЮ Р.М.Літнарович ОСНОВИ МАТЕМАТИКИ. ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО Навчальний посібникдля студентів педагогічного ЕКСПЕРИМЕНТУ ПОЛІНОМІАЛЬНОЮ факультету ФУНКЦІЄЮ Ч астина 7 Навчальний посібник ДЛЯ...»

«Харківський приватний ліцей міського господарства Харківської області Методичні рекомендації вчителю щодо вибору шляхів до професійного зростання Упорядник: Гусь І.М., директор Харківського приватного ліцею міського господарства Харківської області Харків -2013 Зміст Стор. Як складати аналітичний звіт про свою професійну 1. 3 діяльність Наступний мій крок – усвідомити значення поняття 2. 7 «педагогічний досвід» Вашій увазі пропонуємо найважливіший документ про 3. 8 атестацію Організація...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ Затверджено Вченою Радою економічного факультету Протокол № 7 від 23 квітня 2010 р. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Теорія та практика менеджменту» для спеціальності 6050200 « Менеджмент організацій» (всіх форм навчання) Донецьк 2010 Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Теорія та практика менеджменту» для спеціальності 6050200 « Менеджмент організацій» (всіх...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ Методичні МАтеРіАЛи щодо зАбезпечення сАМостійної Роботи студентів з дисципліни “оРгАнізАція діяЛьності психоЛогічної сЛужби” (для бакалаврів) Київ ДП«Видавничийдім«Персонал» ПідготовленодоцентомкафедризагальноїтапрактичноїпсихологіїМАУП О.Б.Мельничук Затвердженоназасіданнікафедризагальноїтапрактичноїпсихології (протокол№2від19.10.07) СхваленоВченоюрадоюМіжрегіональноїАкадеміїуправлінняперсоналом Мельничук о. б. Методичні матеріали щодо забезпечення...»

«УДК 621.391 + 159.98:37 Мещеряков Дмитро Сергійович, старший науковий співробітник лабораторії нових інформаційних технологій навчання Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України e-mail: meoldom@gmail.com ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СУЧАСНИХ СИСТЕМ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ, ПРИДАТНИХ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ КУРСІВ ТА ІНТЕРНЕТ-ТРЕНІНГІВ Анотація В статті розглянуто сучасні системи дистанційного навчання, здійснено аналіз їхньої придатності для проведення інтернет-тренінгів і дистанційних...»

«інтелектуал та людина «від землі». Такий список можна продовжувати і, як не дивно, він показує не тільки все нові розбіжності, але й ту єдність, що призводить як до близьких стосунків, твк одночасно і до протиріч. Тому можна засвідчити факт, що листовні діалоги «формуються» прагненням поділитися своїми думками та почуттями, географією існування (в одному часі і просторі) та єдністю протилежностей. ЛІТЕРАТУРА 1. Абеляр П. Історія моїх страждань. Листування Абеляра й Елоїзи / Пер. з лат. Р....»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 91.9: Рівненський державний гуманітарний університет Н 73 Наукова бібліотека РДГУ 016:15 Нові надходження літератури : поточ. анотов. бібліогр. РДГУ покажч. / уклад.: Б. С. Печончик. – Рівне: [РДГУ], 2012. – 31 с. – Бібліотека (Психологія ; вип. 9) Відповідальний за випуск: доц. Грипич С.Н. – директор наукової бібліотеки РДГУ НОВІ НАДХОДЖЕННЯ Укладач: Печончик Б.С. – зав. сектором ЛІТЕРАТУРИ Комп’ютерний набір та верстка: Себестьянович О. О....»

«Державний вищий навчальний заклад „Запорізький національний університет” Міністерства освіти і науки України М. Г. Ткалич ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ Навчально-методичний посібник для студентів ІІ та ІІІ курсів денного та ІІІ курсу заочного відділень факультету соціальної педагогіки та психології спеціальності „Психологія” Затверджено вченою радою ЗНУ Протокол № 2 від 25.09.07 Запоріжжя УДК: 159. 9. 07 (0758) Ткалич М.Г. Експериментальна психологія: Навчальнометодичний посібник для студентів ІІ...»

«Міністерство освіти і науки України Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя Н Ау к 0 В І ЗАПИСКИ Психолого-педагогічні науки №З Ніжин 2009 УДК 159.9(05)540.3+37(05)540.3 ББК 88я5+74я5 Н34 НАУКОВІ ЗАПИСКИ Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя Редакційна колегія: Коваленко Є. І. кандидат педагогічних наук, професор (відповідальний редактор); Ростовський О. Я. доктор педагогічних наук, професор (заступник відповідального редактора); Абашкіна Н. Г. доктор педагогічних...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»