WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 |

«Як врегульовано питання здобуття повної загальної середньої освіти іноземними громадянами в Україні? Відповідно до ст. 6 Закону України «Про загальну середню освіту» іноземці та особи ...»

-- [ Страница 1 ] --

Правове регулювання в освітній сфері

2010 р.

Як врегульовано питання здобуття повної загальної середньої освіти

іноземними громадянами в Україні?

Відповідно до ст. 6 Закону України «Про загальну середню освіту»

іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних

підставах, здобувають повну загальну середню освіту в порядку,

встановленому для громадян України. Ст. 14 Закону України «Про правовий

статус іноземців та осіб без громадянства» визначено, що іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також яким надано статус біженця в Україні, мають право на освіту нарівні з громадянами України. Усі інші іноземці та особи без громадянства оплачують своє навчання, якщо інше не передбачено законодавством України та міжнародними договорами України. Іноземці та особи без громадянства, прийняті до навчально-виховних закладів України, мають права і обов’язки учнів і студентів відповідно до законодавства України.

Право загальноосвітнього навчального закладу видавати документи про освіту закріплено ст. 38 Закону України «Про загальну середню освіту».

Вікових обмежень щодо здобуття загальної середньої освіти законодавством України не передбачено.

Міністерство освіти і науки України *** Які встановлені нормативи чисельності практичних психологів загально-освітніх шкіл І–III ступенів?

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 3.05.1999 р.

№ 127 «Про затвердження Положення про психологічну службу системи освіти України» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 грудня 1999 р. за № 922/4215) зі змінами, внесеними згідно з наказом МОН № 439 від 7.06.2001 р., визначено такі нормативи чисельності практичних психологів загальноосвітніх шкіл І–III ступенів:

місто:

чисельність учнів норматив чисельності понад 600 0,5 800 0,75 1000 1,0 1200 1,25 1400 1,5 1600 1,75 і більше 2,0 село:

чисельність учнів норматив чисельності понад 300 0,5 400 0,75 і більше 1,0 Окрім цього повідомляємо, що згідно з Методичними рекомендаціями з питань порядку формування штатів загальноосвітніх навчально-виховних закладів, чисельність штатних посад у навчальних закладах приводиться відповідно до фонду оплати праці і затверджується відповідними органами державного управління освітою з підпорядкування після прийняття закону про державний бюджет на поточний рік та відповідних постанов місцевих рад.

Міністерство освіти і науки України

–  –  –

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 10.04.2000 р. № 1/9-95, випускникам, які мають вищу педагогічну освіту, як виняток, дозволяється викладати та проводити заняття з іноземної мови в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах. При атестації зазначена категорія педагогічних працівників прирівнюється до осіб, що мають вищу освіту за спеціальністю «Мова та література».

–  –  –

Відповідно до Положення про районний (міський) методичний кабінет, затвердженого наказом міністра освіти і науки України від 18.03.1997 р.

№ 72, головною метою методичного кабінету є навчально-методичне забезпечення педагогічного процесу в дошкільних навчальних закладах, загальноосвітніх школах, спеціалізованих школах, ліцеях, гімназіях, колегіумах, загальноосвітніх школах-інтернатах, позашкільних навчальних закладах, організаціях удосконалення відповідної фахової освіти та кваліфікації педагогічних, керівних працівників цих закладів тощо.

П. 3.7. Положення визначено, що завідуючий методичним кабінетом визначає функціональні обов’язки і ступінь відповідальності працівників методичного кабінету за їх виконання, а також видає накази та розпорядження відповідно до своїх повноважень, організовує контроль за їх виконанням.

Міністерство освіти і науки України *** За яких умов випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю, надається одноразова грошова допомога?

У п. 1–6 Порядку надання одноразової грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів у 2008 р. (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України 17.09.2008 № 863 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21.10.2008 № 1004/15695) зазначено, що одноразова допомога у п’ятикратному розмірі мінімальної заробітної плати (далі – допомога) надається випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю та уклали на строк, не менше як три роки, договір про роботу у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, визначених органами управління освітою.

Допомога надається випускникам денної форми навчання, які навчались за державним замовленням у вищих навчальних закладах III–IV рівнів акредитації державної форми власності, що підпорядковані Міністерству освіти і науки України.

Кількість випускників, яким надаватиметься допомога, встановлюється Міністерством освіти і науки України на підставі поданих вищими навчальними закладами списків, узгоджених з Міністерством освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської районних рад.

Нарахування та виплата допомоги здійснюється у вищому навчальному закладі на підставі наказу, що видається після затвердження кількості випускників, яким надається допомога, та на підставі поданої випускником заяви про надання допомоги, копії трудової книжки та копії договору.

–  –  –

*** Як урегульовано питання підготовки педагогічних працівників дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладах за поєднаними напрямами, спеціальностями і спеціалізаціями? Зокрема, напрям підготовки «Початкова освіта» може поєднуватися з додатковою спеціалізацією «Шкільне бібліотекознавство»?

Робота бібліотекарів загальноосвітніх навчальних закладів

регламентується низкою законодавчих і нормативно-правових актів щодо двох галузей – освіти та культури. Це зумовлено тим, що за характером своєї діяльності бібліотекарі загальноосвітніх навчальних закладів є працівниками культури, а за відомчою належністю – працівниками освіти.

Згідно зі ст. 6 Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» від 27.01.1995 р. № 32/95-ВР бібліотеки навчальних закладів віднесено за призначенням до спеціальних бібліотек, а самі бібліотекарі, відповідно до положення ст. 20 Основ законодавства України про культуру від 14.02.1992 р. № 2117-XII, належать до працівників культури.

Ст. 19 Закону України «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 р.

№ 651-XIV, п. 40 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 р.

№ 964, п. 3.1 Примірного статуту загальноосвітнього навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2002 р.

№ 284, визначено, що бібліотекарі загальноосвітніх навчальних закладів є учасниками навчально-виховного процесу.

Відповідно до п. 1.1 Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 14.05.1999 р. № 139, бібліотека навчального закладу є його обов’язковим структурним підрозділом, який здійснює бібліотечно-інформаційне, культурно-просвітницьке забезпечення навчально-виховного процесу як в урочний, так і в позаурочний час.

Необхідно зазначити, що на даний час підготовка педагогічних працівників здійснюється в педагогічних та класичних університетах, педагогічних коледжах (училищах), інших вищих навчальних закладах за умови наявності відповідних ліцензій та виконання ними вимог галузевих стандартів вищої педагогічної освіти.

Враховуючи необхідність якісної підготовки педагогічних працівників до роботи в дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та професійнотехнічних навчальних закладах, забезпечення їх готовності до викладання не менше ніж двох шкільних предметів та проведення позашкільної роботи, Міністерством освіти і науки України підготовлено та надіслано до керівників вищих навчальних закладів I–IV рівнів акредитації, які здійснюють підготовку педагогічних працівників, Перелік напрямів (спеціальностей) та їх поєднання з додатковими спеціальностями і спеціалізаціями для підготовки педагогічних працівників за освітньокваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра (лист МОН від 06.12.2007 р. № 1/9-736).


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Професіоналам освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, підготовка яких здійснюється за поєднаними спеціальностями або спеціальністю і додатковою спеціальністю, спеціалізацією, присвоюється кваліфікація за першою і другою спеціальностями, додатковою спеціальністю, спеціалізацією. Кваліфікація за спеціалізацією записується у додатку до диплома. Зазначений Перелік запроваджується у вищих навчальних закладах III–IV рівнів акредитації, які здійснюють підготовку педагогічних працівників, з 2008/2009 навчального року. Відповідно до Переліку, навчання майбутніх педагогів здійснюється за поєднаними напрямами, спеціальностями і спеціалізаціями, зокрема напрям підготовки «Початкова освіта» може поєднуватися з додатковою спеціалізацією «Шкільне бібліотекознавство».

–  –  –

Згідно з Положенням про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 13.12.2000 р. № 584 (у редакції наказу МОН від 17.03.2008 р.) та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 02.04.2008 р.

за № 279/14970:

2.1. Золотою медаллю нагороджуються випускники навчальних закладів, які за період навчання в 10, 11 (12)-х класах досягли високих успіхів у навчанні та за результатами семестрового, річного оцінювання й державної підсумкової атестації мають досягнення у навчанні 10–12 балів з предметів навчального плану.

2.2. Срібною медаллю нагороджуються випускники навчальних закладів, які за період навчання в 10, 11 (12)-х класах досягли високих успіхів у навчанні та за результатами семестрового, річного оцінювання й державної підсумкової атестації мають досягнення у навчанні 10–12 балів та достатній рівень (не нижче 8 балів) не більше ніж з двох предметів навчального плану.

Згідно з розділом III «Особливі умови нагородження» зазначеного Положення: за рішенням Міністерства освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій за дотримання вимог пунктів 2.1, 2.2 цього Положення можуть нагороджуватися Золотою або Срібною медаллю випускники, які:

– звільнені за станом здоров’я від занять з фізичної культури, трудового навчання, допризовної підготовки («Захист Вітчизни») або зараховані до спеціальної групи занять з фізичної культури.

Звільнення за станом здоров’я від занять з фізичної культури, трудового навчання, допризовної підготовки («Захист Вітчизни») або зарахування до спеціальної групи занять з фізичної культури відбувається на підставі довідки лікарсько-контрольної комісії, завіреної печаткою лікувальної установи.

Міністерство освіти і науки України

*** Який порядок надання права пільгового вступу до вищих навчальних закладів України громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи?

Відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», право пільгового вступу до вищих навчальних закладів України мають такі категорії громадян:

– діти, які мають підстави для встановлення категорії 2 або З до досягнення повноліття, мають право позаконкурсного вступу (ст. 30, ч. 4);

– діти до досягнення повноліття, які до вступу в державні вищі навчальні заклади, розташовані за межами зони забруднення, мали підстави для отримання категорії 4, мають право позаконкурсного вступу (ст. 30, ч. 6).

Пільги, передбачені п. 26 ст. 20 вищезгаданого Закону (право позаконкурсного вступу), поширюються на неповнолітніх дітей громадян, віднесених до категорії 1.

Особи з-поміж постраждалих внаслідок Чорнобильської a катастрофи, що закінчили середні загальноосвітні школи та професійно-технічні заклади освіти з відзнакою (відмінними оцінками), приймаються без екзаменів до державних вищих навчальних закладів за результатами співбесіди.

Вступники до вищих навчальних закладів, які претендують на пільги, встановлені законодавством України, до заяви про вступ додають документи, що засвідчують право на пільги (довідки, посвідчення тощо). Такі особи можуть бути рекомендовані до зарахування на навчання при поданні сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти (державних вступних оцінок) не нижче встановленого вищим навчальним закладом рівня.

–  –  –

*** Як врегульовано питання вступу до вищих навчальних закладів дітей громадян, віднесених до першої категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи?

Згідно з Умовами прийому до вищих навчальних закладів України (при подання сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти, з кількістю балів не нижчою рівня, встановленого правилами прийому до вищого навчального закладу) зараховуються поза конкурсом особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», надане таке право.

Для дітей громадян, віднесених до першої категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, пільга дійсна до повноліття абітурієнта (18 років). Якщо повноліття припадає на час вступу, потрібно звернутися до приймальної комісії обраного для навчання вищого навчального закладу.

–  –  –

Відповідно до Інструкції з ведення ділової документації в загальноосвітніх навчальних закладах І–III ступенів, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 23.06.2000 р. № 240 (далі – Інструкція), особові справи учнів зберігаються п’ять років після закінчення ними загальноосвітнього навчального закладу, потім підлягають знищенню.

З метою отримання довідки про підтвердження навчання, необхідно звернутися до керівника загальноосвітнього навчального закладу.

Міністерство освіти і науки України

*** Який порядок організації індивідуальної форми навчання в загальноосвітніх навчальних закладах?

Ст. 14 Закону України «Про загальну середню освіту» передбачено, що навчання за індивідуальною формою здійснюється у випадку, якщо кількість учнів у класі менше п’яти (тобто максимально – чотири).Pages:   || 2 | 3 |
 
Похожие работы:

«КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО» НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ЛАБОРАТОРІЯ ІНФОРМАТИКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ Безпека дітей в Інтернеті: попередження, освіта, взаємодія Матеріали обласної науково-методичної Інтернет-конференції 11 лютого 2014 року Друкується за рішенням вченої ради комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»...»

«І – СТ 4 Міністерство оборони України СТАНДАРТ ПІДГОТОВКИ І – СТ 4 Індивідуальна підготовка військовослужбовця з психологічної підготовки І – СТ 4 Облік змін та поправок, які внесено після видання цього стандарту Порядковий Дата і номер наказу про В якому місці документа номер зміни, затвердження поправки розміщено зміну, поправку поправки І – СТ 4 Передмова Цей військовий стандарт розроблено Головним управлінням по I. роботі з особовим складом Збройних Сил України. Розробники І.М.Чубенко...»

«дїИТВО ОЛЕНА М1ЩЕНКО ББК 83.34УКР.Я721 М71 Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (наказ МОН України № 179 від 17.03.2008 р.) Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено Рецензенти: Забарний О.В., доцент кафедри методики викладання української мови і літератури Ніжинського державного педагогічного університету імені М. Гоголя, кандидат педагогічних наук; Біляга В.І., учительметодист Р а д о м и ш л ь с ь к о ї гімназії; Омельчук С.А., доцент Херсонського державного...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ ШЕМЧУК ВАДИМ АНДРІЙОВИЧ УДК [378.046-021.68+378.22]:[159.955:355.233] ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ УПРАВЛІНСЬКОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ – 2012 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Національному університеті оборони...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ щОДО зАбЕзпЕЧЕННя сАМОсТІйНОї РОбОТИ сТуДЕНТІв з дисципліни “ТЕОРІя ТА ОРГАНІзАЦІя ДЕРЖАвНОї сЛуЖбИ зАйНяТОсТІ” (для спеціалістів) Київ ДП «Видавничий дім «Персонал» Підготовлено доцентом кафедри соціальної психології та соціальних технологій Л. А. Овсянкіною Затверджено на засіданні кафедри соціальної психології та соціальних технологій (протокол № 5 від 18.09.08) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління...»

«Міністерство охорони здоров’я України Формування прихильності до антиретровірусної терапії ВІЛ-інфекції у дітей: навчальний посібник для слухачів (40 учбових годин) Навчальний посібник для слухачів розроблений і виданий за підтримки Дитячого Фонду Організації Об’єднаних Націй (ЮНІСЕФ) в Україні Видавництво ПП «Март» Київ 2006 УДК 616-053.2-0.71-085:[616.98:578.82 ВІЛ] (07) ББК 55.148я7 А 89 Автори Аряєв Микола Леонідович – член-кор. АМН України, д-р мед.н., професор, зав. кафедрою госпітальної...»

«ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «Запорізький національний університет» Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України Заснований у 1997 р. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Cерія КВ № 15436-4008 ПР, 22.06.2009 р.Адреса редакції: Вісник Україна, 69600, м. Запоріжжя, МСП-41, вул. Жуковського, 6 Запорізького національного Телефони університету для довідок: (061) 289-12Факс: (061) 764-45Педагогічні науки № 1(14), 2011 Запоріжжя 2011 Вісник Запорізького...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА КОРЕЦЬ Микола Савич УДК 372.833:37.035.3 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук Київ – 2007 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова, Міністерство освіти і науки України доктор педагогічних наук, професор, Науковий...»

«Інститут психології імені Г.С. Костюка АПН України АКТУ АЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ Том 12 ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ ТВОРЧОСТІ Випуск 4 За редакцією В.О. Моляко Вид-во ЖДУ імені Івана Франка Житомир ББК 88.45 А43 У ДК 159.928 +159.954 + 159.955 Друкується за ухвалою вченої ради Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України Зареєстровано постановою президії ВАК України (№ 0105/9 від 8 /09/ 1999р.) Редакційна колегія: Моляко В.О., академік АПН У країни, доктор психол. наук, професор; Коваленко А.Б.,...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В.Н. КАРАЗІНА ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ КАФЕДРА МЕТОДИКИ ТА ПРАКТИКИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ МЕТОДИЧНІ ТА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ Матеріали V Міжнародної науково-методичної конференції 22 листопада 2012 Харків 2012 УДК 81‘243:37.013.77 (082) ББК 81.2 я 43 М 54 Затверджено до друку рішенням Вченої ради Харківського національного університету імені...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»