WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |

«ПРОЕКТ ЗІ ЗМІЦНЕННЯ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ ЖІНОК ТА ДІТЕЙ В УКРАЇНІ (TRES) Навчальний курс Рекомендації для радників з гендерних питань щодо співпраці з органами державної влади Антоніна ...»

-- [ Страница 1 ] --

Цей проект фінансується спільно Європейським Союзом та Радою Європи та впроваджується Радою Європи

ПРОЕКТ ЗІ ЗМІЦНЕННЯ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ ЖІНОК ТА ДІТЕЙ В УКРАЇНІ (TRES)

Навчальний курс

Рекомендації для радників з гендерних питань щодо співпраці з

органами державної влади

Антоніна Тарановська

Київ 2010

Ця публікація видана за сприяння Європейського Союзу. Зміст цієї публікації не обов’язково відображає

офіційну позицію Європейського Союзу та Ради Європи.

ВСТУП Цей посібник створено в рамках «Проекту зі зміцнення та захисту прав жінок та дітей в Україні» та покликаний сприяти підвищенню компетенції представників цільових груп щодо сутності та механізмів забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків.

З початку ХХІ століття Україна, вибудовуючи нові стратегії соціально-політичного та економічного розвитку, здійснює гендерні перетворення. Після ухвалення в 2005 році Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», прийняття Державної «Програми з утвердження ґендерної рівності в українському суспільстві на період до 2010 р.», завдання з утвердження гендерної рівності вирішуються в рамках цілеспрямованої державної політики. Попри те, що і державними, і недержавними суб’єктами за ці роки проведено чимало інформаційних, просвітницьких та інших заходів, до сих пір як на рівні суспільства, так і на рівні державного управління концепція гендерної рівності, в широкому сенсі, залишається мало зрозумілою. У випадках, коли є певні знання в цій царині, то така рівність, на жаль, розуміється як уподібнення жінок чоловікам. Отже, існує нагальна необхідність систематично підвищувати рівень компетентності ключових гравців стосовно питань гендерної рівності та механізмів її утвердження.

Загальна мета цього посібника – надати узагальнену інформацію для проведення навчальних заходів стосовно основних компонентів гендерного підходу та його запровадження, інструментів для вимірювання оцінки впливів діяльності, спрямованої на утвердження гендерної рівності.

Посібник стане в нагоді при організації навчання та підвищення кваліфікації представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, установ та підприємств, лідерів громадських організацій тощо. Оскільки Ст. 12 Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» передбачає запровадження інституту уповноважених осіб (координаторів) і радників керівників з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, саме ці координатори та радники потребуватимуть спеціальної підготовки для ефективної реалізації покладених на них повноважень.

Ми передбачаємо, що зацікавлені в організації заходів з підвищенні рівня компетентності щодо питань гендерної рівності, використають запропонований матеріал для проведення інтерактивних тренінгів із представниками цільових груп.

Посібник побудований в такий спосіб, щоби допомогти зацікавленим особам та структурам підготувати власну програму для проведення як короткого (на 3-5 годин), так і більш тривалого (на 10-12 годин) тренінгу. Повна програма підвищення компетенції розрахована на 12 годин. З них від 2 до 6 годин - для ознайомлення з теоретичним матеріалом, решта часу - інтерактивне обговорення та розв’язання запропонованих практичних ситуацій. Розподіл часу на теоретичну та практичну частину залежить від загального часу, відведеного на проведення навчання, а також від рівня ознайомлення аудиторії з проблемою гендерної рівності.

Участь у навчальних заходах, підготовлених за цим посібником, сприяє тому, що учасники-представники цільових груп оволодіють мінімальним набором знань щодо концепції гендерного підходу, а також щодо ключових підходів до оцінки ефективності заходів, спрямованих на утвердження гендерної рівності. Поєднання теоретичних занять з практичними створює умови для формування відповідних умінь і навичок.

Посібник складається з кількох блоків. Перший – присвячений питанню гендерної рівності. Другий – загальній характеристиці концепції гендерного підходу та його складових.

Третій – питанню оцінки успішності/неуспішності діяльності щодо утвердження гендерної рівності та визначенню показників або індикаторів для оцінки успішності. В четвертому представлена основна термінологія щодо гендерної рівності.

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ

Блок 1. Гендерна рівність в Україні

Мета: Сформувати та поглибити знання представників цільових груп щодо:

- поняття “ґендер”, на конкретних прикладах показати зміни в суспільстві, зумовлені ґендерними перетвореннями;

- основних етапів становлення гендерної політики в Україні, а також ознайомити з основними нормативно-правовими актами в цій сфері.

Завдання:

Пояснити учасникам термін “ґендер” як соціальної категорії, його різні 1.1.

чинники (біологічні, психологічні, соціокультурні).

Ознайомити учасників з основними етапами лобіювання в Україні Закону 1.2.

України „Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків”, розроблення Державної „Програми з утвердження гендерної рівності в Українському суспільстві на період до 2010 року”, акцентувати увагу на ролі громадських організацій в процесі підготовки та лобіювання цих основних документів.

Пояснити учасникам терміни “дискримінація”, „пряма та непряма/прихована 1.3.

дискримінація”, акцентувати увагу на визначені „дискримінації” в міжнародному та національному законодавстві.

Запропонувати учасникам навести приклади проявів ґендерної нерівності у 1.4.

сферах, які вони представляють, або з їх власного життєвого досвіду.

У форматі короткої дискусії обговорити наведені приклади проявів ґендерної 1.5.

нерівності.

Рекомендації для виконання Завдання 1.1.

Запитайте в учасників чи розуміють вони різницю між поняттями «ґендер» та «стать».

Швидко і просто поясніть різницю (інформаційні матеріали наведені далі в розділі).

Запропонуйте учасникам записати їх власне визначення понять «ґендер», «стать».

Ключові моменти, на які слід звернути увагу:

• Ґендер відрізняється від статі – він не є біологічно детермінованим.

• Ґендерна роль - один з видів соціальних ролей, набір очікуваних зразків поведінки (або норм) для чоловіків і жінок. Ґендерну роль розуміють як виконання певних соціальних розпоряджень - тобто поводження у мові, манерах, одязі, жестах відповідної статі.

• Ґендерні ролі змінюються залежно від культури, економічного, соціального та політичного контексту.

• Ґендерні стереотипи - cформовані культурою узагальнені уявлення (настанови) про те, як мають поводитися чоловіки і жінки. Виникнення та розповсюдженість ґендерних стереотипів обумовлена тим, що модель ґендерних відносин історично вибудовувалася у такий спосіб, що статеві (біологічні) відмінності переважали над індивідуальними, якісними відмінностями в особистості чоловіка і жінки.

Ґендер Ґендер стосується соціальних відмінностей між жінками та чоловіками. Ґендерні відмінності проявляються у різних ролях, якостях та поведінці жінок і чоловіків у суспільстві. Ґендерні відмінності залежать від раси, класу, релігії, етнічного походження, касти, віку. Ґендерні ролі змінюються у часі не мають універсального характеру. Ґендерні відмінності змінюються залежно від ситуації. Тобто, одна й та сама особа може по-різному поводити себе у різних контекстах (наприклад, в сім’ї та на роботі). Ґендер – це соціальнорольовий статус, який визначає соціальні можливості в освіті, професійній діяльності, доступі до влади, розподілі сімейних ролей та репродуктивній поведінці. Ґендерні відмінності проявляються поляризацією жіночих і чоловічих ролей, стереотипними уявленнями про протилежні якості людей різної статі, культурно конструйованою поведінкою жінок і чоловіків у суспільстві. Ґендерні ролі можна змінити шляхом врахування потреб жінок та чоловіків.

Стать Стать стосується біологічних відмінностей між жінками та чоловіками. Стать означає ті анатомо-біологічні особливості людей (первинні статеві ознаки), на основі яких вони визначаються як чоловіки або жінки. Статеві відмінності не залежать від класу, релігії, етнічного походження чи касти. Статеві відмінності не змінюються у часі. Основні статеві відмінності: жінки у період статевої зрілості (народжують, годують груддю, мають менструальний цикл, продукують яйцеклітини); чоловіки у період статевої зрілості (продукують сперматозоїди). Статеві ролі мають універсальний характер.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Важливо дозволити учасникам розповісти про дискомфорт, який викликає у них слово «ґендер». Є природним, якщо багатьом здається, що це англійське слово, яке не можна перекласти. Варто зазначити, що термін «ґендер» почали вживати відносно недавно, і це нова концепція для всіх. Необов’язково використовувати слово «ґендер» для того, щоб усвідомлювати ролі та відносини між жінками та чоловіками і працювати над ними.

Доцільно використовувати словосполучення «рівні прав та можливості для жінок і чоловіків».

Інформація Поняття “ґендер” як соціальна категорія має кілька трактувань і означає структуру соціальних відносин, сконцентровану навколо репродуктивних функцій людей, а також набір певних практик, залежних від цієї структури, які визначають основні відмінності між жінками та чоловіками в соціальних процесах (Р.В. Коннелл).

Поняття “ґендер” відрізняється від поняття “стать”, яке виражає лише біологічно зумовлені відмінності між жінкою та чоловіком.

У науковому середовищі це поняття, зазвичай, вживається у таких значення:

- як соціально-рольова й культурна інтерпретація рис особистості та моделей поведінки чоловіка й жінки;

- як процес соціалізації дівчаток і хлопчиків;

- як формування та реалізація політики рівних можливостей жінок і чоловіків на особистісному та суспільно-політичному рівнях.

Підсумовуючи необхідно підкреслити, що під поняттям ґендер розуміють організовану модель соціальних відносин між жінками та чоловіками, яка не тільки характеризує їхнє спілкування і взаємодію в сім’ї, а й визначає соціальні стосунки в основних суспільних інституціях, наприклад: в сфері праці, в політиці, в економіці, в культурі і т.п. Звернути увагу на те, що людина може мати чітко визначену статеву ідентичність і водночас мати труднощі з ґендерною ідентичністю, переживати невідповідність ґендерним ролям і очікуванням від неї інших людей, певну невідповідність жіночому чи чоловічому ідеалам (П.П. Горностай).

Інформація для виконання Завдання 1.2.

Державна політика щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків спрямована на:

утвердження ґендерної рівності;

недопущення дискримінації за ознакою статі;

подолання ґендерного насильства;

застосування позитивних дій;

встановлення юридичного захисту прав жінок і чоловіків на засадах рівності і забезпечення ефективного захисту в судах від будь-якої дискримінації;

забезпечення рівної участі жінок і чоловіків у прийнятті суспільно важливих рішень;

забезпечення рівних можливостей жінкам і чоловікам щодо поєднання професійних та сімейних обов'язків;

підтримку сім'ї, формування відповідального материнства і батьківства;

виховання і пропаганду серед населення України культури ґендерної рівності, поширення просвітницької діяльності у цій сфері;

захист суспільства від інформації, спрямованої на дискримінацію за ознакою статі.

Ґендерна політика – один з інструментів для розв’язання наявних соціальних проблем і підвищення якості життя населення. Вона дає можливість своєчасно реагувати на запити, інтереси та потреби окремих груп населення та через врахування цих інтересів/потреб в діяльності державних структур, органів місцевого самоврядування, бізнесу попереджувати або ліквідовувати соціальну напругу в суспільстві.

Процес становлення в Україні ґендерної політики, як самостійного напряму можна поділити на кілька важливих етапів. Протягом 1991-1996 років тривав процес відмови від пріоритетних в СРСР форм і методів вирішення «жіночого питання». Проте, вся діяльність протягом цього періоду була акцентована на поліпшенні становища жінок, жінок-матерів, навчання жінок-лідерів і таке інше. У цей же період Україна активно долучається до міжнародного співтовариства в сфері утвердження ґендерної рівності. Зокрема, урядова делегація та представники громадських організацій брали участь у Четвертій Конференції ООН зі становища жінок (Пекін, 1995). України приєднується до Пекінської платформи дій.

В 1995 році відбуваються перші парламентські слухання про становище жінок в Україні.

Громадські організації в цей період відіграють провідну роль у просуванні та обстоюванні питання поліпшення становища жінок.

У період 1996-2004 років був ухвалений Національний план дій з поліпшення становища жінок, а також створено основний орган державної влади, який мав опікуватися цими питаннями – Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту. Після проведення Спеціальної сесії Генеральної Асамблеї ООН «Пекін+5» в Україні розпочинається перехід від концепції «поліпшення становища жінок» до концепції «ґендерної рівності». Знову ж, ключову роль відіграють громадські організації, переважно жіночі.

Протягом 2005 –2010 років, після тривалих та запеклих дискусій, ухвалили Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» та Державну «Програму утвердження гендерної рівності в українському суспільстві на період до 2010 року». На жаль, до цих пір не відбулося остаточного переходу від політики «поліпшення становища жінок» до політики «рівних прав та можливостей жінок і чоловіків». Переважна більшість цілей, завдань і заходів у рамках державної політики як на національному, так і на місцевому рівнях спрямована на одну частину населення – жінок. В ідеалі політика утвердження ґендерної рівності спрямована і на жінок, і на чоловіків.

Процес становлення державної політики відбивався через розроблення та ухвалення нормативно-правових актів. Повний перелік нормативно-правових актів наведений у

Додатку 1. Основні законодавчі акти:

- Указ Президента України “Про Комітет у справах жінок, материнства і дитинства” від 08.04.1995 р. № 287/95 (втратив чинність);

- рекомендації парламентських слухань “Про виконання в Україні Конвенції ООН “Про ліквідацію всіх форм дискримінації стосовно жінок” від 12.07.1995 р.;

- Постанова ВР України “Декларація про загальні засади державної політики України стосовно сім’ї та жінок” від 05.03.1999 р. № 475-ХІ;Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |
 
Похожие работы:

«ISSN 2225-7551 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ВІСНИК ЧЕРНІГІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ СЕРІЯ «ТЕХНІЧНІ НАУКИ» НАУКОВИЙ ЗБІРНИК № 4 (61) Чернігів 201 № 4 (61), 2012 ВІСНИК ЧЕРНІГІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ JOURNAL OF CHERNIHIV STATE TECHNOLOGICAL UNIVERSITY УДК 62/69+00 ББК 30/35 В53 Друкується за рішенням вченої ради університету (протокол № 9 від 26.11.2012 р.). Вісник Чернігівського державного технологічного університету включено...»

«ЗАТВЕРДЖУЮ Президент НААН В.Ф. Петриченко від 11 лютого 2014 року Календарний план основних заходів Національної академії аграрних наук на березень 2014 року: № Назва заходів Дата та місце Контингент та Відповідальні з/п проведення кількість учасників Відділення землеробства, меліорації та механізації Круглий стіл «Значення заповідників для збереження рідкісних видів 03 березня 2014 р., Біосферний Науковці, працівники заповідника, Академік-секретар Відділення тварин і рослин» заповідник...»

«НАУКОВІ ЗАПИСКИ ДЕРЖАВНОГО ПРИРОДОЗНАВЧОГО МУЗЕЮ Випуск 25 Львів, 2009 С. 3МУЗЕЙНА СПРАВА УДК 575.82:069.4/.5 Ю.М. Чернобай ДАРВІН ТА ЕВОЛЮЦІЯ У МУЗЕЙНІЙ ЕКСПОЗИЦІЇ Еволюція живого на Землі – це пригода, від якої захоплює дух. Фритьоф Капра З нагоди 200-річчя від дня народження Ч. Дарвіна та 150-річчя виходу у світ його книги „Походження видів шляхом природного добору” розглянуто вирішальне значення вченого у впровадженні еволюційної думки до рівня суспільної свідомості. Новітні методології...»

«В.О.Гусєв, кандидат економічних наук, доцент, учений секретар НАДУ Підтримка інноваційного розвитку національної економіки сферою вищої освіти Досліджено проблему забезпечення сферою вищої освіти професійно-підготовленими кадрами інноваційного розвитку національної економіки і проаналізовано дію механізму державного замовлення на підготовку таких кадрів. Для державного регулювання забезпечення професійно-підготовленими кадрами інноваційного розвитку економіки запропоновано заходи, що мають...»

«ВІСНИК АКАДЕМІЇ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ Збірник наукових праць Виходить щоквартально Заснований у 1993 році № 4 (63) Харків УДК 34 ISSN 1993-0909 Зареєстрований Міністерством України у справах преси та інформації (Свідоцтво про Державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації. Серія КВ № 1254 від 17.02.95 р.) Засновник — Президія Національної академії правових наук України, Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого Видавець — Національна академія правових наук України...»

«УДК: 658.82, 338.47, 338.46 Ткаченко К.О. ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ В УКРАЇНІ У статті розглядаються характеристики підприємств системи підготовки фахівців водного (річкового та морського) транспорту, організаційні та економічні аспекти сучасного стану основних підприємств підготовки, проведена класифікація підприємств згідно виявлених основних ознак. Розглянуті характеристики освітянської послуги як такої, що надається підприємствами системи підготовки...»

«Харківський державний політехнічний університет Лисенко Людмила Іванівна УДК 621.313.13.518 ДОСЛІДЖЕННЯ М ЕЖ В ИКОРИСТАННЯ ЛІНІЙНОГО СИНХРОННОГО ДВИГУНА ДЛЯ РОЗВАНТАЖЕННЯ СИСТЕМИ ПІДВІСУ МАГНІТОЛЕВІТНОГО ТРАНСПОРТУ Спеціальність 05.09.01 Електричні машини і апарати Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Харків – 1999 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Харківському державному політехнічному університеті Міністерства освіти України. Науковий керівник...»

«УДК 330.4:336 ІНфОРМАцІйНА ТЕхНОлОгІя ДОСлІДЖЕННя ДЕРЖАвНОї ЗОвНІшНьОї ЗАбОРгОвАНОСТІ в кРАїНАх, щО РОЗвИвАюТьСя 2014 Матвєєва Ю. М. УДК 330.4:336 Матвєєва Ю. М. Інформаційна технологія дослідження державної зовнішньої заборгованості в країнах, що розвиваються У зв’язку з розширенням міжнародних зв’язків, збільшенням зацікавленості держав у залученні іноземного капіталу, виникненням надмірних боргів і пов’язаних з ними проблем актуальність питання зовнішнього державного боргу суттєво...»

«ISSN Online: 2076-8184. Інформаційні технології і засоби навчання, 2013, Том 37, №5. УДК 378-057.85 Сороко Наталія Володимирівна кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ, Україна nvsoroko@rumbler.ru ПРОБЛЕМА СТВОРЕННЯ МОДЕЛІ КОМП’ЮТЕРНО ОРІЄНТОВАНОГО СЕРЕДОВИЩА РОЗВИТКУ ІК-КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ (МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД) Анотація. У статті висвітлені основні підходи вітчизняних і зарубіжних дослідників щодо...»

«Мiнiстерство освiти України Тернопiльський державний технічний університет імені Iвана Пулюя КОВАЛЬЧУК Ярослав Олексійович УДК 620.191.33: 620.178.3: 620.187 ВПЛИВ ПОПЕРЕДНЬОЇ ПЛАСТИЧНОЇ ДЕФОРМАЦIЇ НА ЦИКЛIЧНУ ТРIЩИНОСТIЙКIСТЬ АЛЮМІНІЄВОГО СПЛАВУ Спеціальність 01.02.04 механiка деформiвного твердого тiла АВТОРЕФЕРАТ дисертацiї на здобуття наукового ступеня кандидата технiчних наук Тернопiль 1999 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Тернопільському державному технічному університеті імені...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»