WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 12 |

«Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2015 році (зі змінами відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 11 червня 2015 року № 615 Про ...»

-- [ Страница 1 ] --

Правила прийому

до Київського національного університету імені Тараса Шевченка

у 2015 році

(зі змінами відповідно до наказу Міністерства освіти і науки

від 11 червня 2015 року № 615

"Про внесення змін до Умов прийому на навчання

до вищих навчальних закладів України в 2015 році",

зареєстрованого в Міністерстві юстиції 19 червня 2015 року №731/27176)

Провадження освітньої діяльності у Київському національному університеті імені

Тараса Шевченка здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України серія АЕ № 636455 від 09.06.2015 р.

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Київського національного університету імені Тараса Шевченка (надалі – Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2015 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2014 року № 1172 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 4 листопада 2014 року за № 1390/26167, із змінами та доповненнями, внесеними Вченою радою Київського національного університету імені Тараса Шевченка 25 грудня 2014 року, 10 березня 2015 року та 18 червня 2015 року.

І. Загальні положення

1. Київський національний університет імені Тараса Шевченка оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітніми та освітньо-кваліфікаційними рівнями, напрямами (спеціальностями), формами навчання відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу (додаток 1 до цих Правил прийому), у тому числі до Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Інституту Управління державної охорони, Інституту післядипломної освіти, Оптико-механічного коледжу та Коледжу геологорозвідувальних технологій, що є у структурі університету.

2. Організацію прийому вступників до Київського національного університету імені Тараса Шевченка здійснює Приймальна комісія, склад якої затверджує ректор Кивського національного університету імені Тараса Шевченка, який є її головою.

3. Ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка забезпечує дотримання законодавства України, в тому числі Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2015 році та цих Правил прийому.

4. Усі питання, пов'язані зі вступом до Київського національного університету імені Тараса Шевченка, вирішуються Приймальною комісією на її засіданнях. Рішення Приймальної комісії оприлюднюються на інформаційних стендах Приймальної комісії та офіційному веб-сайті www.univ.kiev.ua.

5. Рішення Приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу ректором Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

6. Іногородні студенти денної форми навчання за поданнями факультетів та інститутів забезпечуються проживанням в гуртожитку за наявності вільних місць.

ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста приймаються особи з базовою загальною середньою освітою.

Перелік спеціальностей, за якими здійснюється прийом, строки подачі документів, порядок проведення конкурсного відбору осіб для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста регулюється Правилами прийому до Оптико-механічного коледжу (додаток 12 до цих Правил прийому) та Правилами прийому до Коледжу геологорозвідувальних технологій (додаток 13 до цих Правил прийому).

2. На навчання для здобуття ступеня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань і вмінь вступників та рівня їх творчих та/або фізичних здібностей з урахуванням середнього бала документа про повну загальну середню освіту та бала за особливі успіхи (призерам IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів; призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України) та/або за успішне закінчення Підготовчого відділення Київського національного університету імені Тараса Шевченка для вступу на природничо-математичні та інженерно-технічні спеціальності.

3. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи, які здобули ступінь бакалавра.

4. На навчання для здобуття ступеня магістра приймаються особи, які здобули ступінь бакалавра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста. Прийом на підготовку фахівців за ступенем магістра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за кошти фізичних та юридичних осіб.

5. Київський національний університет імені Тараса Шевченка здійснює прийом студентів на другий курс ННЦ "Інститут біології", ННІ "Інститут геології", Інституту журналістики, Інституту філології, географічного, фізичного, юридичного факультетів, факультету кібернетики, факультету радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем та на третій курс економічного факультету (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки (додаток 2 до цих Правил прийому).

6. Київський національний університет імені Тараса Шевченка здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.

7. Перелік спеціальностей, строки та порядок прийому заяв і документів, вступних екзаменів (випробувань), конкурсного відбору та зарахування на навчання й інші питання організації прийому до Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка визначаються Додатком до Правил прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2015 році (для Військового інституту), які затверджуються ректором Київського національного університету імені Тараса Шевченка, погоджуються директором Департаменту військової освіти та науки Міністерства оборони України.

8. Строки та порядок прийому заяв і документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання й інші питання організації прийому до Інституту Управління державної охорони Київського національного університету імені Тараса Шевченка визначаються Додатком до Правил прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2015 році (для Інституту Управління державної охорони), які затверджуються ректором Київського національного університету імені Тараса Шевченка, погоджуються начальником Управління державної охорони України.

9. Інститут післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка проводить набір на контрактній основі на перепідготовку для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста без відриву від виробництва осіб, що здобули освітній ступінь бакалавра або магістра, або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста. Організація прийому до Інституту післядипломної освіти визначаться цими Правилами прийому.

ІІІ. Фінансування підготовки фахівців

1. Фінансування підготовки фахівців у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка здійснюється:

– за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів – за державним замовленням;

– за рахунок державних цільових пільгових довгострокових кредитів (якщо такі будуть виділені Київському національному університету імені Тараса Шевченка в 2015 році);

– за ваучерами;

– за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.

2. Громадяни України мають право безоплатно здобути вищу освіту в державних і комунальних вищих начальних закладах на конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти, якщо певний ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного або місцевого бюджету.

3. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту за другим напрямом (спеціальністю) у державних та комунальних вищих навчальних закладах, якщо за станом здоров'я вони втратили можливість виконувати службові чи посадові обов'язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії, та в інших випадках, передбачених законом.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


4. Громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї, мають право на здобуття або продовження здобуття певного освітнього рівня на території інших регіонів України за рахунок коштів державного бюджету з наданням місць у гуртожитках на час навчання.

5. Прийом до Київського національного університету імені Тараса Шевченка на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

IV. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

–  –  –

3. Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, що проводить Київський національний університет імені Тараса Шевченка, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників за освітнім ступенем магістра та освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста проводиться в такі строки:

–  –  –

При вступі на спеціальність "Бізнес-адміністрування. Бізнес-школа" за результатами вступних випробувань приймаються особи, які мають диплом за освітнім ступенем бакалавра, магістра або освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста будь-якої спеціальності та досвід управлінської роботи не менше 2 років.

4. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір і зарахування на навчання вступників до Інституту післядипломної освіти за всіма спеціальностями проводиться в такі строки:

–  –  –

5. На заочну форму навчання ННЦ "Інститут біології" на контрактній основі за результатами вступного іспиту на другий курс приймаються особи, які мають диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста за спорідненими спеціальностями.

На денну форму навчання Інституту журналістики на контрактній основі за результатами вступного іспиту на другий курс навчання за напрямом "видавнича справа та редагування" приймаються особи, що мають диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста за спеціальністю "видавнича справа та редагування".

На денну та заочну форми навчання Інституту філології за результатами вступного іспиту на другий курс навчання за напрямом "українська мова і література та іноземна мова" за державним замовленням та/або на контрактній основі приймаються випускники педагогічних коледжів, які отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста за спеціальностями "початкова освіта", "дошкільна освіта"; на денну та заочну форму навчання за напрямом "фольклористика та іноземна мова" за державним замовленням та/або на контрактній основі приймаються випускники педагогічних коледжів та інших вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, які отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста за спеціальностями "дошкільна освіта", "початкова освіта", "музична педагогіка та виховання", "музичне мистецтво", "хореографія", "народна художня творчість", "образотворче та декоративно-прикладне мистецтво".Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 12 |
Похожие работы:

«Original edition: 10 THINGS I WANT MY DAUGHTER TO KNOW Copyright © 2002 by Annie Chapman Published by Harvest House Publishers Eugene, OR 97402 А. Чепмен 10 порад моїй доньці на порозі дорослого життя /Пер. з рос. В. Квітка. – Олександрія: Ездра, 2008. – 160 с. ISBN 966-8182-72-3 Керуючись своїм досвідом, порадами інших матерів, а також черпаючи перлини мудрості із скарбниці Божого Слова, автор звертає увагу читачок на 10 важливих істин, які допоможуть їм виховати своїх доньок мудрими,...»

«Технологии органических и неорганических веществ и экология УДК 504.064.4 Описана методика дослідження геомеханічеських процесів в соляній камері при закладці твердих відходів содового виробДОСЛІДЖЕННЯ ництва шляхом математичного моделювання. Завдяки отриманій моделі, можна ГЕОМЕХАНІЧНИХ прогнозувати зсуви без закладки і з проведенням закладних робіт в підземні порожПРОЦЕСІВ, ЩО нини Ключові слова: геомеханічеськие процеВІДБУВАЮТЬСЯ си, соляна камера, відходи содового виробництва НАВКОЛО...»

«УДК 005.2: 658 НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБЛЕННЯ ВАРІАНТІВ ЕФЕКТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА1 Сабадаш В.В., к.е.н., доцент, Люльов О.В., асистент Сумський державний університет У статті описано теоретичний механізм вибору варіантів ефективної стратегії розвитку підприємства, а також проаналізовано вплив факторів на формування рентабельності активів. Ключові слова: стратегія розвитку, рентабельність активів, індекс стійкості, індекс росту, ефективність, фактор. Сабадаш В. В.,...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МЕДИЧНИЙ ІНСТИТУТ _ На правах рукопису Дубовик Євген Іванович УДК: 616.13-004.6:547.96(043.3) РОЛЬ АЛЕЛЬНОГО ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНА ВІТАМІН КЕПОКСИД РЕДУКТАЗИ У РОЗВИТКУ ІШЕМІЧНОГО АТЕРОТРОМБОТИЧНОГО ІНСУЛЬТУ 14.01.15 – нервові хвороби Робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра Науковий керівник – Потапов Олександр Олександрович, професор, доктор медичних наук, завідувач кафедри...»

«ESET SMART SECURITY Посібник користувача (для продуктів версії 8.0 і вище) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Натисніть тут, щоб завантажити найновішу версію цього документа ESET SMART SECURITY ESET, spol. s r. o., ESET Smart Security розроблено компанією ESET, spol. s r. o. Докладніше див. на веб-сайті www.eset.ua. Усі права захищено. Забороняється відтворювати, зберігати в інформаційно-пошуковій системі або передавати в будь-якій формі та...»

«ЕСЦИТАЛОПРАМ Група/призначення: антидепресанти, селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну (СІЗЗС). Покази до призначення: великі депресивні епізоди, панічні розлади з або без агорафобії (страх відкритого простору та натовпу). Селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну — сучасні антидепресанти третього покоління, що відрізняються ефективністю і мінімумом можливих побічних ефектів. Тривалість курсу лікування складає щонайменше шість місяців — саме стільки часу потрібно в...»

«дисципліни це вимагає оперативного реагування на адаптацію відповідного методичного забезпечення;викладачу необхідно витрачати більше часу на підготовку до лекції – розробку мультимедійного методичного забезпечення та його розміщення у Віртуальному навчальному середовищі Львівської політехніки. Література 1. Триус Ю.В. Інноваційні інформаційні технології у навчанні математичних дисциплін /Ю.В. Триус / Інноваційні комп'ютерні технології у вищій школі : матеріали 3-ої Науково-практичної...»

«УДК [616.314.17:616.33.-002.44] – 092.9 С.В. Давиденко, К.С.Непорада ПАТОЛОГІЧНІ ЗМІНИ В КІСТКОВІЙ ТКАНИНІ ПАРОДОНТА ЩУРІВ ІЗ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЮ ВИРАЗКОЮ ШЛУНКА ТА ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ ВДНЗУ ''Українська медична стоматологічна академія'' Загальновідомо, що хронічний генералізований пародонтит є донині не розв'язаною медико-соціальною проблемою. Відомо багато теорій щодо причин та механізмів виникнення захворювання, але це тільки підтверджує відсутність остаточної констатації взаємозв’язку всіх...»

«УДК 664.165. В.В. Дорохович, канд. техн. наук (КНТЕУ, Київ) ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ТРАДИЦІЙНИХ ТА НЕТРАДИЦІЙНИХ ЦУКРОЗАМІННИКІВ НА ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ ТІСТОВИХ МАС І ГОТОВИХ КЕКСІВ ДЛЯ ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ Розглянуто формування структури тіста та кексів при використанні в якості цукрозамінників лактитолу та ізомальту. Доведено, що лактитол покращує структурно-механічні властивості кексів, ізомальт дещо погіршує їх. Наведені рекомендації щодо надання виробам відповідних структурних...»

«У сучасному українському суспільстві точаться дискусії про генезу імені по батькові в укранській антропосистемі. За однією точкою зору, ім’я по батькові – це питоме іменування українців, яке пережило свою безперервну еволюцію з праслов’янського періоду, за іншою – це результат російського впливу. Прихильники кожної з цих позицій мають власні аргументи. Мета нашої статті – звернути увагу на староукраїнську історичну антропонімію, аби розібратися в особливостях і тенденціях антропосистеми, яка...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»