WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 |

«Група/призначення: антидепресанти, селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну (СІЗЗС). Покази до призначення: депресивні епізоди біполярного розладу, рекурентна депресія, ...»

-- [ Страница 4 ] --

У 2002 році повідомили результати вагітностей 55-х жінок, які приймали пароксетин в середньому 20 мг/день в ІІІ триместрі: 12 немовлят мали ускладнення і потребували короткотривалої інтенсивної терапії. Ускладнення, які зникли за 1-2 тижні, були наступними:

респіраторний дистрес (N=9, 3 недоношені), гіпоглікемія (N=2), жовтяниця (N=1). В порівнянні з контрольною групою зазначено вищу частоту передчасних пологів. В контрольній групі з 54-х дітей ускладнення діагностовано в 3-х. 27 жінок приймали пароксетин в середній дозі 20 мг/день в І та ІІ триместрах. Тільки при прийомі пароксетину в ІІІ триместрі підвищується ризик розвитку у немовлят респіраторного дистресу.

У 2003 році при одному з досліджень вивчали ефекти інгібіторів зворотного захоплення серотоніну на неврологічний розвиток 31 дитини з середнім віком 12,9 місяців з пренатальним впливом пароксетину. Це були наступні препарати: серталін (N=15), пароксетин (N=8), флуоксетин (N=7), флувоксам (N=1). Порівняння проводилось з 13 дітьми віком в середньому 17,7 місяців, матері яких мають депресію, але вирішили не лікуватися при вагітності. Всі матері дотримувались здорового способу життя. Препарати впливали на плід в І триместрі в 71% випадків, в ІІІ триместрі – в 74%, протягом вагітності в 45%.

Тривалість грудного вигодовування в основній групі та контрольній склала 6,4 та 8,5 місяців відповідно. 28 жінок (90%) годували дітей, з них 17 з основної групи, які приймали препарати (10 серталін, 4 пароксетин, 3 флуоксетин) та 11 (85%) контрольної групи, 3 з яких приймали сертралін. Не виявлено суттєвої різниці між двома групами за наступними показниками:

гестаційний вік при народженні, передчасні пологи, вага та зріст новонароджених та при подальшому спостереженні розподіл за статтю, прибавка ваги та зросту за перцентилями. 7 немовлят з основної групи (23%) потребували інтенсивної терапії новонароджених (NICU admissions - Neonatal Intensive-Care Unit Admission of Infants with Very Low Birth Weight) через наступні стани: респіраторний дистрес (6 дітей), аспірація меконієм (4), серцевий шум (1), тоді як в контрольній групі жодного випадку таких ускладнень не виявлено. Наступні обстеження проводили невропатолог, психолог та дизморфолог, якому не повідомляли про статус стосовно вживання препаратів. Оцінка за шкало Апгар на 1-й та 5-й хвилинах була нижчою в основній групі в порівняні з контрольною (7,0 та 8,2 і 8,4 та 9,0 відповідно). В обох групах виявлено по одній великій вродженій ваді: малий асимптоматичний дефект міжшлуночкової перетинки в основній групі та двобічна атрезія слізних протоків, яка потребувала хірургічного лікування (контрольна група). Результати тестів психічного розвитку були подібними в обох групах, але спостерігалась легка затримка психомоторного розвитку, зниження дрібної моторики.

У 2004 році повідомили про доношеного новонародженого хлопчика вагою 3750 г, мати якого приймала 20 мг/день пароксетину протягом вагітності. При народженні відхилень не виявлено, крім відсутності плачу в пологовій залі та згодом. Дитина була на штучному вигодовуванні. Немовля виписали додому на 48-му годину життя, але повторно прийняли через 2 дні через летаргію, та відсутність плачу. При обстеженні єдиним відхиленням була відсутність реакції на біль. На 6-й день життя виявлено зміни на електроенцефалограмі:

пригнічена фонова активність зі слідом змінних та незалежних зубців і хвиль; соматосенсорні потенціали не викликалися. Дитя почало кричати та плакати на стимуляцію болі на 13 день життя, а на 14 покращились показники ЕЕГ. Обстеження у віці 6 тижнів не виявило відхилень.

В повідомленні 2004 року описується немовля з наступними симптомами: тремор, ригідність, діарея протягом перших 4-х днів життя. Мати приймала хлорпромазин (нейролептик) в дозі 20 мг/день до 32-го тижня вагітності, тоді розпочала прийом пароксетину в дозі 30 мг/день. Дівчинка вагою 4080 г народилась шляхом кесарського розтину на 42 тижні гестації, з оцінкою за шкалою Апгар 7,8,9 на 1-й, 5-й та 10-й хвилинах відповідно. Симптоми виникли через 1,5 години після народження. Рівні пароксетину на 17 годині життя в матері та немовляти становили 30 та 94 нмол/л відповідно. Генетичне обстеження дитини виявило наявність в неї двох мутантних алелів CYP2D6, які відповідають за метаболізм пароксетину, що свідчить про недостатній метаболізм препарату. Незважаючи на це, дитина отримувала грудне молоко при лікуванні матері пароксетином в дозі 30 мг/день. У віці 4-х місяців життя розвиток дитини був нормальним.

У 2006 році повідомили про серотонінову токсичність (серотоніновий синдром) у новонародженого, пов’язану з пароксетином, який 29-річна мама приймала в дозі 15 мг/день з 28 до 40 тижня гестації (до пологів). Хлопчик вагою 3000 г, за шкалою Апгар оцінений на 9 та 9 балів на 1-й та 5-й хвилинах відповідно. При народженні немовля було блідим та млявим, з аритмією (передчасне скорочення пересердь) та ознаками респіраторного дистресу. Подальше дослідження виявило пневмомедіастинум та пневмоторакс. Гіпотонія змінилась гіпертонією на 5-й годині життя. Більшість симптомів зникла на 24-ту годину, а з 52-ї години було розпочато грудне вигодовування. Через 24-ри години після прийому останньої дози пароксетину його рівень в пуповинній крові складав 368 нмол/л (терапевтичний рівень для дорослих - 12–155 нмол/л). Щодо рівня у новонародженого: 400 нмол/л при народженні, 125 нмол/л через 24 години. Гіпертонус зменшувався паралельно зі зменшенням рівня препарату в крові.

В Британській Колумбії Канади проводилось дослідження для з’ясування ризику неонатальних ускладнень від депресії окремо від такого ж ризику внаслідок пренатального впливу інгібіторів зворотного захоплення серотоніну з використанням даних щодо всіх народжених живими за період від 1998 до 2001 років (N=119547). Порівнювались новонароджені матерів з депресією, які приймали інгібітори зворотного захоплення серотоніну (N=1451), з дітьми матерів з депресією, які не приймали ці препарати (N=14234) та контрольна група дітей здорових жінок (N=92192). В цьому дослідженні аналізували наступні інгібітори зворотного захоплення серотоніну: пароксетин (44,7%), флуоксетин (27,2%), сертралін (25,6%), флувоксамін (4,6%), циталопрам (3,3%). Оцінка схильності (propensity score) була використана в якості проксі-серверу (proxy) важкості материнського захворювання. Проводилось коригування даних за віком матері, вживанням інших призначених медикаментів, кесарським розтином. Не проводилось коригування стосовно вживання заборонених препаратів, алкоголю, тютюну, не призначених медикаментів, харчових добавок. У рамках цього дослідження інгібітори зворотного захоплення серотоніну асоціювались з підвищеним ризиком респіраторного дистресу від 7 до 14% та передчасних пологів - від 6 до 9%. Вага новонародженого 10-го перецентиля частіше спостерігалась у матерів з депресією і незначно змінювалась при терапії інгібіторами зворотного захоплення серотоніну. З цими препаратами пов’язують збільшення періоду перебування в лікарні на півдня та збільшення частоти таких ускладнень як проблеми годування, жовтяниця, судоми.

При порівнянні з використанням оцінки схильності жінок, що приймали і не приймали інгібітори зворотного захоплення серотоніну, виявлено, що лікування цими препаратами асоціювалось тільки з 3%-м зростанням частоти дітей з низькою вагою та 5%-м зростанням частоти респіраторного дистресу. Наступне дослідження з використанням цих же даних з додаванням народжених живими до березня 2002 року та коригування на важкість захворювання матерів виявило, що припинення вживання інгібіторів зворотного захоплення серотоніну за 2 тижні до пологів не знижує ризику неонатальних ускладнень. Автори припустили, що такі ускладнення можуть не бути відображенням токсичності або синдрому відміни. В іншому дослідженні щодо впливу антенатальної депресії на стрес виховання та ризик постнатальної депресії виявлено, що недостатнє лікування інгібіторами зворотного захоплення серотоніну (в тому числі пароксетином) має негативний ефект. Автори підкреслюють необхідність лікування в період ремісії та рекомендують при необхідності збільшувати дози антидепресантів і продовжувати лікування до кінця вагітності.

Когортне дослідження 2006-го року виявило, що частота неонатального абстинентного синдрому внаслідок впливу інгібіторів зворотного захоплення серотоніну складає 30%. Обстежено 60 дітей, з них 62% (вплив пароксетину), 20% (флуоксетину), 13% (циталопраму). Оцінка проводилась за шкалою Фіннегана (Finnegan score, Modified Finnegan Neonatal Abstinence Score). В 10-ти дітей спостерігались помірні прояви, у 8-ми – важкі. Доза препарату, яка впливає на розвиток абстинентного синдрому у новонароджених розрахована тільки для пароксетину: немовлята, які зазнали впливу материнської дози 19 мг/день не мали проявів, 23 мг/день – помірні прояви, 27 мг/день – виражені прояви синдрому абстиненції.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


У 2007 році описали немовля з судомами, мама якого приймала 30 мг/день пароксетину протягом вагітності. При народжені дитина була гіпотонічна з респіраторним дистресом. Через 5 хвилин після вагінальних пологів з’явилися тонічні судоми, які продовжувались, незважаючи на лікування, 48 годин. Спостерігались також інші симптоми:

гіпертонія, гіпоглікемія. У віці 15 місяців фізичний та психічний розвиток були задовільними.

Описані симптоми, які виникають у новонароджених від впливу інгібіторів зворотного захоплення серотоніну видаються не настільки частими та серйозними, щоб жінка припиняла лікування цими препаратами, якщо вони потрібні при її захворюванні.

Дослідження випадок-контроль з використанням медичних карток повідомило про асоціацію між призначенням інгібіторів зворотного захоплення серотоніну (флуоксетин, пароксетин, сертралін, циталопрам, флувоксамін) та розладами спектру аутизму у дітей. Ці знахідки не були статистично суттєвими при поправці на демографічні дані, включаючи психічне захворювання матері за винятком впливу препаратів в І триместрі (скоригований показник 3,5, 95% ДІ 1,5-7,9). Також не враховувались: вік батька дитини, психічні розлади, вживання тютюну, алкоголю, незаконних наркотиків, наявність в родині інших хворих дітей та відомі причини аутизму.

Застосування препарату під час вигодовування: на основі багатьох спостережень за жінками при лактації можна зробити наступний висновок: пароксетин потрапляє в грудне молоко у невеликій кількості; підраховано, що немовля отримує в середньому 1,13% материнської дози, співвідношення молоко: плазма складає 0,2. В крові немовлят препарат або не визначався взагалі, або виявлявся в такій невеликій концентрації, яку неможливо підрахувати. Не описано несприятливого впливу пароксетину при лактації в ході проведення моніторингу ваги немовлят.

У 2002 році повідомлено про 55-х жінок, які приймали пароксетин в ІІІ триместрі, 36 з них вигодовували дітей, а 8 – повідомили про наступні симптоми у немовлят: жвавість (N=6), закрепи (N=3), сонливість (N=1), дратівливість (N=1). В контрольній групі з 44-х дітей не спостерігали порушень.

Американська академія відносить інгібітори зворотного захоплення серотоніну до препаратів, вплив яких при лактації невідомий, але викликає стурбованість. В багатьох випадках, користь для матері в лікуванні важкої депресії перевищує можливий токсичний вплив на немовля при лактації.Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 |
Похожие работы:

«126 ISSN 0132-1471. Опір матеріалів і теорія споруд. 2013. № 91 УДК 539.3 В.А. Баженов, д-р техн. наук І.І. Солодей, д-р техн. наук М.О. Вабіщевич, канд. техн. наук А.О. Ярош ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІЧНОГО ДЕФОРМУВАННЯ ДЕМПФЕРНОГО ПРИСТРОЮ З ПОЗДОВЖНЬОЮ ТРІЩИНОЮ НА ОСНОВІ НМСЕ Досліджено особливості динамічного деформування демпферного пристрою з поздовжньою тріщиною при її апроксимації спеціальними скінченими елементами та застосуванням методик обчислення динамічних параметрів механіки руйнування на...»

«УДК 004.04 В.Є. МУХІН, канд. техн. наук, доц., НТУУ КПІ, Київ, Я.І. КОРНАГА, ст. викл., НТУУ КПІ, Київ МЕХАНІЗМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕДУРИ МОНІТОРИНГУ БЕЗПЕКИ В РОЗПОДІЛЕНИХ БАЗАХ ДАНИХ Розглянуто засоби підтримки безпечної обробки даних в розподілених базах даних. Визначено основні компоненти системи управлінням моніторингу серверу безпеки даних. Запропоновано засоби моніторингу безпеки з прискореною обробкою даних. Для аналізу ефективності цих засобів проведені експериментальні...»

«ЕСЦИТАЛОПРАМ Група/призначення: антидепресанти, селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну (СІЗЗС). Покази до призначення: великі депресивні епізоди, панічні розлади з або без агорафобії (страх відкритого простору та натовпу). Селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну — сучасні антидепресанти третього покоління, що відрізняються ефективністю і мінімумом можливих побічних ефектів. Тривалість курсу лікування складає щонайменше шість місяців — саме стільки часу потрібно в...»

«ISSN 1813-6796 ВІСНИК КНУТД 2012 №6 Матеріалознавство, легка та текстильна промисловість УДК 677.025 О. П. КИЗИМЧУК, М. С. ЯРЕМЕНКО Київський національний університет технологій та дизайну МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ОСНОВОВ’ЯЗАНОГО ТРИКОТАЖУ З ВИСОКОРОЗТЯЖНИМ ПОВЗДОВЖНІМ УТОКОМ В статті представлено результати дослідження деформації основов'язаного трикотажу утоково-філейного переплетення, який утворено чергуванням рядів трико та ланцюжка в рапорті і в якому утокова нитка розташовується в структурі...»

«ISSN 1813-6796 ВІСНИК КНУТД 2012 №6 Полімерні, композиційні матеріали та хімічні волокна УДК 675: 532.744 Н. М. РЕЗАНОВА, М. В. ЦЕБРЕНКО, І. А.МЕЛЬНИК, А. В. КОРШУН Київський національний університет технологій та дизайну РЕОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ РОЗПЛАВУ ПЛАСТИФІКОВАНОГО ПОЛІВІНІЛОВОГО СПИРТУ Показано, що пластифікований гліцерином полівініловий спирт є термопластичним полімером. Досліджено вплив добавок гліцерину на закономірності течії його розплаву. Встановлено, що зі збільшенням концентрації...»

«Технологія виробництва, Збірник наукових № 8 (48) продукції тваринництва праць ВНАУ 2011 УДК 69.059.7:631.22:637.5.62 Романенко Т.Д., старший викладач* Бевз А.М., студент Вінницький національний аграрний університет СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ РІШЕННЯ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТВАРИННИЦЬКИХ БУДІВЕЛЬ З ВИКОРИСТАННЯМ НОРМ ПРОЕКТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ З ВИРОБНИЦТВА ЯЛОВИЧИНИ Анотація. Встановлена перевага утримання молодняку великої рогатої худоби у будівлі 21х62 м безприв’язно в боксах над прив’язним способом утримання...»

«Годівля тварин та Збірник наукових Випуск 2 (72) технологія кормів праць ВНАУ 2013 УДК 636.085.532/631.363 Жуков В.П., кандидат с.-г. наук, доцент Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН України Панько В.В., кандидат с.-г. наук, доцент Труханська О.О., аспірант Вінницький національний аграрний університет ОЦІНКА ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРИЙОМІВ СУХОГО ФРАКЦІЮВАННЯ СІНА ПРИРОДНОГО СУШІННЯ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ГРАНУЛ Інтенсифікація тваринництва і перехід його на промислову основу пов’язаний з...»

«УДК 005.53: 519.876.5 І.Є. Драч, Н.С. Рулікова, канд.техн. наук, доцент (Національна металургійна академія України) РОЗРАХУНОК ІНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗНИКА ПОРТФЕЛЯ НАУКОВИХ ПРОЕКТІВ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ Розроблено математичний апарат для розрахунку інтегрального показника портфеля наукових проектів в рамках системно-ціннісного підходу до механізму його формування. Представлено розподіл вхідних показників за функціональними гілками дерева показників портфеля наукових проектів ВНЗ. Розглянуто...»

«ESET SMART SECURITY Посібник користувача (для продуктів версії 6.0 і вище) Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server Натисніть тут, щоб завантажити найновішу версію цього документа ESET SMART SECURITY ESET, spol. s r. o., 2013 ESET Smart Security розроблено компанією ESET, spol.s r.o. Докладніше див.на веб-сайті www.eset.com. Усі права захищено.Забороняється відтворювати, зберігати в інформаційнопошуковій системі або передавати в будь-якій формі та будь-якими засобами (електронними,...»

«ORIGINAL ARTICLES Чайковський Юрій Богданович д.мед. наук, професор, завідувач кафедри гістології, цитології та ембріології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця; +38 044 235-71-12 Король Анатолій Петрович д.мед. наук, доцент кафедри гістології, цитології та ембріології Вінницького національного медичного університету; +38 097 249-56-49 Макарова Ольга Ігорівна аспірант кафедри гістології цітології та ембріології Вінницького національного медичного університету імені М.І....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»