WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |

«Група/призначення: антидепресанти, селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну (СІЗЗС). Покази до призначення: депресивні епізоди біполярного розладу, рекурентна депресія, ...»

-- [ Страница 3 ] --

У 2007 році американська колегія акушерів та гінекологів (an American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) порадила жінкам при плануванні вагітності уникати вживання пароксетину, але таке рішення має бути індивідуальним, щоб мінімізувати ризик рецидиву депресії. Через 2 роки ACOG сумісно з американською асоціацією психіатрів (American Psychiatric Association) опублікували оцінку використання антидепресантів при вагітності, зазначивши відсутність узгодженості даних щодо пароксетину. Також зазначено, що інформація про пароксетин в засобах масової інформації щодо можливого ризику при вагітності може спонукати деяких жінок уникати його вживання. Тобто, ризик рецидиву повинен бути чітко обговорений з пацієнткою, в лікуванні якої пароксетин є однозначно ефективним перед відміною/заміною препарату. Також наголошено, що попередні дослідження практично не враховують інші фактори, а головне – важкість захворювання матері, наявність рецидивів.

Дослідження випадок-контроль щодо клишоногості припустило зростання ризику цієї вродженої вади від вживання інгібіторів зворотного захоплення серотоніну довше ніж 30 днів між 2-м та 3-м місцями з корекцією на паління та масу тіла матері – 1,8 (95% ДІ 1,1-2,8).

При менш тривалому прийомі та поза межами вказаного періоду підвищеного ризику не реєстрували. Щодо окремих препаратів, ризик був вищим при вживанні есциталопраму – 2,9 (95% ДІ 1,1-7,2).

Мета-аналіз неопублікованих даних 7–ми тератологічних інформаційних служб, проведений у 2007 році, визначав асоціацію між пароксетином в І триместрі та вродженими вадами серця. Також було виявлено, що жінкам, які приймають антидепресанти, частіше проводиться обстеження, ніж тим, що не приймають, тому їхнім дітям з більшою ймовірністю проводилась ехокардіографія на першому році життя, виявляючи невеликі дефекти перетинок серця, які самостійно закриваються. Ці ж дослідники представили аналіз на основі повідомлень 8 тератологічних служб щодо 1174 немовлят. Не було виявлено залежності між пароксетином та вадами серцево-судинної системи в порівнянні з контрольною групою.

Мета-аналіз 2013 року включав 11 досліджень і повідомив про ризик вроджених вад серця на рівні 1,25 (95%, ДІ 1,01-1,54). Додатковий мета-аналіз в цьому ж році на основі 19 досліджень продемонстрував невелике зростання ризику вроджених вад серця та вад перетинок серця, а також відсутність асоціації з вродженими вадами в цілому та великими вадами розвитку.

Агентство охорони здоров’я, дослідження та якості медичної допомоги (The Agency for Healthcare Research and Quality) у 2014 році надало системний огляд та мета-аналіз щодо вживання антидепресантів при вагітності та обстеження після пологів за період 1946-2013 років. Було проаналізовано інформацію з 11 джерел про вживання пароксетину при вагітності. Об’єднане скориговане відношення шансів для великих вроджених вад склало 1,17 (95%, ДІ 1,02-1,35). Аналіз включав корекцію на, принаймні, 2 з 4-х ключових факторів:

расову належність, паритет, вік, вживання потенційно токсичних препаратів (алкоголь, тютюн, інші). Після звуження аналізу до 6 досліджень, які проводили корекцію на 3 з 4 факторів, об’єднане скориговане відношення шансів складало 1,20 (95%, ДІ 1,03-1,41).

Другий аналіз проводився для з’ясування ризику вроджених вад серця при пренатальному впливі пароксетину, скориговане відношення шансів склало 1,49 (95%, ДІ 1,20-1,85).

Результати байесівського аналізу з використанням розширеної бази даних американського національного дослідження щодо профілактики вроджених вад (The National Birth Defects Prevention Study, NBDPS) з 10-ти штатів, із залученням 17 952 матерів немовлят з вродженими вадами розвитку та 9 857 без вроджених вад, які народилися за період з 1997 до 2009 років, опубліковано у 2015 році. Проаналізовано вплив циталопраму, есциталопраму, флуоксетину, пароксетину, сертраліну при вживанні за місяць до та до 3-го місяця вагітності. Дані скориговані за етнічною належністю матері, освітою, палінням та вагою до вагітності (ожирінням). За даними літератури 14 категорій вроджених вад розвитку асоціюють з інгібіторами зворотного захоплення серотоніну. Завданням даного дослідження було з’ясувати, чи ця інформація підтверджуються даними NBDPS. NBDPS містить інформацію про 30 категорій великих вроджених вад розвитку. Були розглянуті наступні з них згідно МКХдефекти нервової трубки (740-742.0), аненцефалія (740), всі дефекти перетинок (745), дефект міжшлункової перетинки (745.

4), обструкція вихідного тракту правого шлуночка (746розщілина піднебіння (749), розщілина губи з або без розщілини піднебіння (749.2- 749.4), атрезія стравоходу (750.3), атрезія анусу (751.23-751.24), гіпоспадія (752.6), редукційні вади кінцівок (755.2), краніосиностоз (756), гастрошиз (756.71), омфалоцеле (756.70). Деякі вади не були включені, як наприклад полікистоз нирок, бо реєстр NBDPS не містить таких даних. Всі 38 009 жінок, які народили в період між 1997 та 2009 роками, були опитані NBDPS. З аналізу виключили жінок з діабетом (N=719), з вживанням відомих тератогенів (N=65) та жінок з депресією, тривожними станами, біполярним та обесивно-компульсивним розладами, які не лікувалися антидепресантами (N=30). Після виключення вроджених вад, які не асоціюються з вживанням інгібіторів зворотного захоплення серотоніну, остаточний аналіз охопив 17 293 випадки впливу препаратів, з них: 659 випадків вживання циталопраму, есциталопраму, флуоксетину, пароксетину чи серталіну, 9 559 випадків з контрольної групи (препарати не вживалися) та 298 випадків контрольної групи, де приймався тільки один з препаратів цієї групи. Згідно з отриманими даними найчастіше вживався сертралін приблизно 40% жінок з групи контролю, які повідомили про прийом інгібіторів зворотного захоплення серотоніну. При порівнянні вживання препаратів не виявлено різниці в розподілі жінок за віком, за винятком сертраліну, яким частіше лікувалися старші жінки. Щодо циталопраму та есциталопрау, то їх почали вживати з 2000 та 2002 років відповідно і споживання його зростає, на відміну від флуоксетину, рівень вживання якого знижується, правда, не так швидко, як пароксетину; рівень вживання сертраліну є відносно незмінним.

Аналіз не виявив асоціації між вживанням мамою циталопраму або есциталопраму в якості монотерапії з вродженими вадами, за винятком граничної асоціації між циталопрамом та дефектами нервової трубки. Щодо флуоксетину, показана асоціація з дефектом міжшлуночкової перетинки, обструкцією вихідного тракту правого шлуночка та краніосиностозом. Пароксетин асоціюється з 5-ма вродженими вадами: аненцефалією, дефектом міжпередсердної перетинки, обструкцією вихідного тракту правого шлуночка, гастрошизом та омфалоцеле. Серталін, найчастіше вживаний препарат цієї групи, не асоціюється з вищенаведеними вадами розвитку. Обмеженням даного дослідження є неврахування даних про захворювання матері, що є важливим. Переваги даного аналізу над проведеними раніше: інформація базується на опитуванні жінок, а не на факті виписаних рецептів, оскільки 30% жінок припиняють прийом препаратів після встановлення вагітності, а це неможливо з’ясувати при аналізі вже виписаних рецептів.

Асоціація між інгібіторами зворотного захоплення серотоніну та вродженими вадами серця здається правдоподібною та обґрунтованою з біологічної точки зору, оскільки серотонін відіграє ключову роль в розвитку серця в ембріональному періоді.

Вплив на плід та новонародженого.

Багато повідомлень стосується несприятливих ефектів у новонароджених, які пренатально зазнали впливу інгібіторів зворотного захоплення серотоніну, включаючи окремі випадки, проспективні дослідження, дослідження випадок-контроль та аналіз великої бази даних ВООЗ щодо побічної дії ліків.

Ці ефекти є наступними: респіраторний дистрес, знервованість, дратівливість, блювання, судоми. Як правило, ці симптоми м’які і зникають через 2 тижні.

У 2005 році були використані дані ВООЗ для аналізу неонатального синдрому відміни інгібіторів зворотного захоплення серотоніну. Було виявлено 93 передбачувані випадки як судом, так і синдрому відміни. Проаналізовано дію наступних препаратів: пароксетину (63), флуоксетину (13), сертраліну (9), циталопраму (7). Виявлено, що найвища частота судом та синдрому відміни спостерігається при лікуванні пароксетином в порівнянні з іншими інгібіторами зворотного захоплення серотоніну.

Два спостереження повідомляють про зростання частоти персистуючої легеневої гіпертензії внаслідок антенатального впливу інгібіторів зворотного захоплення серотоніну, хоча інші дослідження такого ефекту не відзначають.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


У липні 2006 року FDA випустив рекомендації (засторогу) для громадської системи охорони здоров’я щодо зв’язку між пренатальним вживанням інгібіторів зворотного захоплення серотоніну та персистуючою легеневою гіпертензією у новонароджених. А в черговому випуску 2011 року щодо безпеки вживання лікарських препаратів (an FDA Drug Safety Communication) відмовились від цього попередження відносно інгібіторів зворотного захоплення серотоніну. FDA проголосило, що початкова засторога у 2006 році щодо потенційного ризику базувалась на результатах одного опублікованого дослідження, з того часу суперечливі результати нових досліджень не прояснили наявність ризику виникнення легеневої гіпертензії при вживанні інгібіторів зворотного захоплення серотоніну.

Проаналізувавши результати нових досліджень FDA дійшов висновку, що враховуючи суперечливість даних різних досліджень зарано робити будь-який висновок про можливий зв’язок між вживанням цих препаратів при вагітності та легеневою гіпертензією у новонародженого. Після появи цієї заяви FDA міжнародне дослідження на основі аналізу призначень (рецептів) інгібіторів зворотного захоплення серотоніну повідомило про невелике, але статистично суттєве підвищення частоти персистуючої легеневої гіпертензії у новонароджених від жінок, на яких зареєстровані рецепти на ці препарати (2,1, 95% ДІ 1,5При оцінці окремих препаратів цієї групи не виявлено асоціації легеневої гіпертензії з есциталопрамом.

У 2001 році повідомили про 4 новонароджених з пренатальним впливом пароксетину, в яких діагностовано синдром відміни. Пологи відбулися у терміні 37-38 тижнів, одне з немовлят було на грудному вигодовуванні. Доза препарату, отримана матерями, складала 10-120 мг/день. У всіх 4-х дітей спостерігали наступні симптоми: знервованість, дратівливість, летаргію, міоклонус, блювоту, гіпотермію. В одного з немовлят в сироватці визначили наступні рівні пароксетину та дезипраміну (трициклічний антидепресант, інгібує зворотне захоплення норадреналіну, дофаміну, серотоніну) на 5 та 15 дні життя: 48 і 70 мг/мл відповідно та 10 мг/мл обох препаратів. В другої дитини концентрація пароксетину на 2 день життя складала 66 нг/мл, а тразодон (антидепресант) не визначався. У двох немовлят була гіпоглікемія, в одного незабаром після народження, в іншого – через 40 годин, проте у їхніх матерів діагностували гестаційний діабет. В одного немовляти симптоми зникли через кілька днів, в інших трьох були ще присутні на 5, 22 та 24 дні життя.

Повідомляється про хлопчика від передчасних пологів на 35 тиждень гестації вагою 2690 г з оцінкою за шкалою Апгар 9,10,10 на 1, 5 та 10 хвилинах відповідно. Мати приймала пароксетин протягом вагітності в дозі 40 мг/день. Дитина була на штучному вигодовуванні.

При народженні ускладнень не було, а через кілька днів у дитини замітили знервованість, летаргію, гіпертонус, апатичність, дратівливість. Симптоми зникли без лікування до 18 доби.

Після пологів концентрація пароксетину в крові матері складала 126 мкг/л (терапевтичний рівень – 10-150 мкг/л).Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |
Похожие работы:

«УДК 005.53: 519.876.5 І.Є. Драч, Н.С. Рулікова, канд.техн. наук, доцент (Національна металургійна академія України) РОЗРАХУНОК ІНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗНИКА ПОРТФЕЛЯ НАУКОВИХ ПРОЕКТІВ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ Розроблено математичний апарат для розрахунку інтегрального показника портфеля наукових проектів в рамках системно-ціннісного підходу до механізму його формування. Представлено розподіл вхідних показників за функціональними гілками дерева показників портфеля наукових проектів ВНЗ. Розглянуто...»

«УДК 004.021 А.В. Катренко, І.В. Савка Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра інформаційних систем та мереж МЕХАНІЗМИ КООРДИНАЦІЇ У СКЛАДНИХ ІЄРАРХІЧНИХ СИСТЕМАХ © Катренко А.В., Савка І.В., 2008 Розглянуто проблеми координації у багаторівневих ієрархічних системах. Проаналізовано механізми координації та особливості їх застосування. Проведено загальний огляд механізмів та процедур координації. Сформульовано задачу координації, проаналізовано та математично формалізовано...»

«ЕСЦИТАЛОПРАМ Група/призначення: антидепресанти, селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну (СІЗЗС). Покази до призначення: великі депресивні епізоди, панічні розлади з або без агорафобії (страх відкритого простору та натовпу). Селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну — сучасні антидепресанти третього покоління, що відрізняються ефективністю і мінімумом можливих побічних ефектів. Тривалість курсу лікування складає щонайменше шість місяців — саме стільки часу потрібно в...»

«УДК 614.833 Б.Г. Демчина, д-р. техн. наук, професор (Національний університет «Львівська політехніка»), А.П. Половко, канд. техн. наук, О.П. Борис (Львівський державний університет безпеки життєдіяльності) ЗАСТОСУВАННЯ ПІНОБЕТОНУ ЯК ВОГНЕЗАХИСНОГО МАТЕРІАЛУ У статті проведено аналіз методів вогнезахисту та сучасних вогнезахисних покриттів (облицювань) для вогнезахисту металевих незахищених конструкцій, які застосовуються в Україні. Представлено основні характеристики пінобетонів у порівнянні із...»

«УДК: 004.056.3 Є.Я. Ваврук, В.В. Грос Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра електронних обчислювальних машин МЕТОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДМОВОСТІЙКОСТІ ВУЗЛІВ ВИМІРЮВАННЯ ШВИДКОСТІ ОБ’ЄКТА © Ваврук Є.Я., Грос В.В., 2010 Проведено порівняльний аналіз методів забезпечення відмовостійкості вузлів вимірювання швидкості об’єкта на основі ШПФ. Наведені кількісні показники додаткових затрат на їх реалізацію. Methods to ensure the fault-tolerance of nodes measure the speed of the object...»

«УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МІТРОХІН Олександр Юрійович УДК 547.341+547.37 b-ФОСФОРИЛЬОВАНІ АЛКІЛВІНІЛОВІ ЕТЕРИ. СИНТЕЗ ТА ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ 02.00.03 органічна хімія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук Дніпропетровськ 1999 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Українському державному хімікотехнологічному університеті, м. Дніпропетровськ, Міністерство освіти України. Науковий керівник: кандидат хімічних наук, доцент...»

«ТЕПЛОТА ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ УДК 685.513.685 IDENTIFICATION OF THE PARAMETERS OF ELECTRO-MECHANICAL SYSTEM MODEL BASED ON GENETIC ALGORITHMS S. Baluta, L. Kopulova, J. Klymenko National University of Food Technologies Key words: ABSTRACT Two-mass mechanical model The article presents a method of identification based on genetic Electro mechanical systems algorithms, the mechanical parameters and their optimization Genetic algorithms for a two-mass electromechanical system. An algorithm for the...»

«ФІЗИКА І ХІМІЯ ТВЕРДОГО ТІЛА PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLID STATE Т. 13, № 1 (2012) С. 73-76 V. 13, № 1 (2012) P. 73-76 УДК 621.315.592. ISSN1729-4428 Д.М. Фреїк, І.І. Чав’як, Б.С. Дзундза, О.Б. Костюк Розсіювання носіїв струму у плівках телуриду олова на поліаміді Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, вул. Шевченка, 57, Івано-Франківськ, 76000, Україна, E-mail: fcss@pu.if.ua Досліджено особливості механізмів розсіювання носіїв струму у плівках телуриду олова,...»

«УДК 658.3 Крапівіна Г.О., к.держ.упр.,доц., Донецький інститут ринку та соціальної політики, зав. кафедри організації туризму РОЗПОДІЛЕНІ І ПАРАЛЕЛЬНІ БАЗИ ДАНИХ ВОЛОНТЕРСТВА У статті представлено розподілені і паралельні бази даних інформаційноаналітичного забезпечення соціально-трудових відносин ринка праці волонтерства, вилучено їх відмінні риси і визначено подібні ознаки. Ключові слова: соціально-трудові відносини, бази даних, ринок праці, волонтерство, фрагментація, реплікація. Постановка...»

«ОСВІТА В ІНТЕРЕСАХ СПОЖИВАЧІВ: ЧИ МОЖЛИВО ЦЕ В УКРАЇНІ? 26 січня 2012 року ВГО Українська Асоціація Маркетингу та Фулбрайтівське товариство в Україні започаткували проведення засідань круглих столів «Освіта в інтересах споживачів», метою яких є представлення та обговорення ключових питань реформування системи освіти в інтересах суспільства (споживачів освітніх послуг у цілому). На першому засіданні Освіта в інтересах споживачів: опитування основних категорій цільової аудиторії як індикатор...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»