WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 5 |

«Група/призначення: антидепресанти, селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну (СІЗЗС). Покази до призначення: депресивні епізоди біполярного розладу, рекурентна депресія, ...»

-- [ Страница 2 ] --

У 1993 році надаються результати постмаркетингового спостереження, проведеного в Англії за період від березня 1991 року до березня 1992 року. Було виявлено 137 вагітних, з них 66 припинили приймати пароксетин перед останньою менструацією. В цій групі спостерігали наступні результати: 12 пологів, 9 самовільних переривань, 5 абортів, 40 невідомих результатів. Щодо решти 71-ї вагітності: 63 жінки вживали препарат в І триместрі, термін прийому препарату у 8 випадках не встановлено. Результати цих вагітностей: 44 новонароджені (3 пари близнюків, 1 з них – мертвонароджені з невстановленої причини), 9 самовільних переривань, 12 медичних абортів, 9 невідомих результатів. Серед народжених живими не виявлено вроджених вад розвитку, щодо інших категорій – інформація відсутня.

У 1996 році європейська мережа тератологічних інформаційних служб (The European Network of the Teratology Information Services (ENTIS) повідомила наступні результати 689-ти вагітностей з впливом антидепресантів, пароксетин приймався при 3-х вагітностях, результати яких нормальні.

У 1998 повідомлено про результати вагітностей жінок, за якими проспективно спостерігали після опитування тератологічної інформаційної служби щодо вживання інгібіторів зворотного захоплення серотоніну. 97 з них пов’язані з пароксетином. Частота вроджених вад у немовлят не відрізнялась від контрольної групи. Проте дана інформація отримана виключно від самих жінок.

Тератологічні інформаційні служби повідомляють про 463 вагітності з впливом пароксетину, при яких виявлено підвищений ризик щодо вроджених вад розвитку серцевосудинної системи. Однак, після корекції на інші фактори підвищення ризику визнано статистично незначним.

Канадська тератологічна інформаційна служба надала об’єднані результати спостереження за 1013-ма новонародженими з 8-ми інформаційних служб світу. Частота вроджених вад серця становила 0,7%, що відповідало даним канадської служби. Наступні публікації канадської бази даних включають 5 новонароджених з вродженими вадами розвитку серед 148-ми вагітностей з пренатальним впливом пароксетину. Це були наступні вроджені вади: легенева гіпертензія, дефект міжшлуночкової перетинки, клинодактилія, розщілина губи та піднебіння, омфалоцеле.

Дослідження випадок-контроль, проведене центром контролю та попередження захворювань (A Centers for Disease Control and Prevention, CDC) у 2005 році повідомило, що вживання будь-якого інгібітора зворотного захоплення серотоніну підвищує ризик аненцефалії, краніосиностозу та омфалоцеле. Прийом пароксетину при вагітності (36% описаних випадків) асоціювався з аненцефалією, обструкцією вихідного тракту правого шлуночка, омфалоцеле, гастрошизом. Автори вважають це дослідження обмеженим через малу кількість дітей в кожній групі вроджених вад (5-7), велику кількість порівнянь. Не виявлено асоціації між пароксетином та вадами серцевих перетинок.

Дослідження випадок-контроль, проведене епідеміологічним центром Slone (The Slone Epidemiology Center, Boston University) за період 1993 – 2004 років порівнювало дітей з та без вроджених вад розвитку, матері яких вживали антидепресанти. Було охоплено 9849 немовлят з вродженими вадами та 5860 з контрольної групи. Знайдено статистично значиму асоціацію між вживанням пароксетину та обструкцією вихідного тракту правого шлуночка, але не знайдено зв’язку з іншими вадами серця. Пароксетин також пов’язують з клишоногістю, крипторхізмом, дефектами нервової трубки.

Неопубліковані результати дослідження випадок-контроль з використанням бази даних страхової та медичної документації свідчать про зв’язок між призначенням пароксетину в І триместрі та вродженими вадами серця у немовлят. Це дослідження проводилось виробником в рамках визначення ефектів бупропіону (антидепресант, селективний інгібітор нейронального захоплення катехоламінів) при вагітності. При оцінці впливу бупропіону інші антидепресанти були використані для порівняння і розглянуті окремо.

Повідомляється про 14 дітей з вадами серцево-судинної системи серед 704 вагітностей, при яких пароксетин був призначений в І триместрі (частота 2%), в 9-ти дітей це був дефект міжшлуночкової перетинки. Призначення пароксетину (виписаний рецепт) насправді не означає, що жінки його приймали.

Дослідження, проведене організацією медичного обслуговування НМО (Health maintenance organization) з використанням страхових записів виявило 182-х новонароджених, чиї мами отримали рецепт на пароксетин в І триместрі. 4-ро з цих дітей мали вроджені вади серця (з них 1 дефект перегородки). Не було різниці з контрольною групою.

Дослідження з використанням даних шведського національного реєстру народжень (The Swedish National Birth Registry) виявило значиму асоціацію між пароксетином та вродженими вадами серця. При оновленні даних у 2010 році не виявлено асоціації пароксетину з великими вадами (за визначенням авторів), так як і при подальшому оновленні в 2013 році.

Канадська група вчених повідомила результати досліджень на основі популяційного реєстру. Серед 24-х немовлят з вродженими вадами серця не було значимого зв’язку з виписаними рецептами матерям на пароксетин.

Повідомлення німецької тератологічної інформаційної служби надало інформацію про 119 вагітностей з впливом пароксетину, 18 з яких були перервані, а 13 закінчились самовільним перериванням. Серед решти 88-ми вагітностей виявлено 3-х дітей з наступними вродженими вадами: клишоногістю, полум’яним невусом, спастичною кривошиєю. Автори не знайшли відмінності в частоті самовільного переривання та вродженими вадами в порівнянні з контрольною групою.

Французька тератологічна інформаційна служба повідомила про асоціацію між вживанням пароксетину та спонтанними абортами. Відносний ризик вроджених вад склав 1,4 (95% ДІ 0,6-3,3). В цьому дослідженні аналізували 683 вагітності з впливом пароксетину.

По троє дітей в групі вживання пароксетину та в контрольній мали вроджені вади серця.

Дослідження випадок-контроль проведене в Квебеку вивчало частоту спонтанних абортів у жінок, які отримали хоча б один рецепт на антидепресанти при вагітності. Було зроблено висновок про підвищений ризик самовільного переривання вагітності при лікуванні пароксетином. Обмеженнями даного дослідження була відсутність корекції на вживання тютюну, алкоголю, заборонених препаратів та важкість психічного захворювання матері. Ці ж дослідники, спираючись на реєстр всіх вагітностей в Квебеку за період 1997-2003 років, вивчали залежність вроджених вад розвитку від вживання пароксетину при вагітності.

Виявлено 101-го новонародженого з вродженими вадами, з яких 24 – вроджені вади серця серед 1403-х жінок, які вживали 1 антидепресант в І триместрі. Пароксетин та інші інгібітори зворотного захоплення серотоніну не підвищували ризик вроджених аномалій в порівнянні.

з іншими антидепресантами. Однак, пароксетин в дозі понад 25 мг/день в І триместрі значно підвищував ризик вроджених вад розвитку та вроджених вад серця.

Аналіз інформації з данського медичного реєстру народжень (The Denmark Medical Birth Registry) за період 1997-2010 років не виявив істотної відмінності в частоті самовільного переривання вагітності при вживанні пароксетину в перші 35 днів вагітності проти припинення прийому цього за 3-12 місяців до вагітності.

Ретроспективний аналіз акушерської бази даних клініки Mayo (Mayo Clinic) виявив 119 жінок, які, як вважається, приймали пароксетин при вагітності, а 111 з них – в І триместрі. Не було виявлено дефекту міжшлуночкової перегородки в дітей, а серед 24406 вагітностей без впливу пароксетину частота цієї вродженої вади склала 0,1 %.

Данське дослідження на основі реєстру не зазначає суттєвої асоціації між вживанням пароксетину при вагітності та вродженими вадами в цілому, вродженими вадами серця, вадами перегородок серця. Було охоплено 299 вагітностей з впливом пароксетину, в 3-х дітей виявлено вроджені вади серця. Подальше дослідження з використанням цього ж реєстру та, можливо, частини тих самих пацієнтів, не виявило статистично суттєвої асоціації між пароксетином та будь-якими вадами розвитку, вадами серця, вадами перетинок серця.

Інші повідомлення на основі датського медичного реєстру народжень продемонструвало відсутність зростання частоти вроджених вад серця та перетинок, міжшлуночкової перетинки, але повідомило про зростання частоти міжпередсердної перетинки від пароксетину.

Дослідження на основі реєстрів, проведених в Західній Австралії, не виявило статистично значного зростання вроджених вад серця у дітей, чиї матері приймали пароксетин при вагітності, однак виявлено зростання частоти вад легеневої артерії.

Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Також не виявлено підвищеного ризику вроджених вад розвитку в цілому. Це дослідження не коригувало дані на вживання алкоголю та заборонених препаратів. Вага новонароджених та гестаційний вік були зниженими при вживанні пароксетину та інших інгібіторів зворотного захоплення серотоніну, що припускає можливий вплив основного захворювання матері.

Фінське дослідження також використало базу даних про виписані рецепти, щоб виявити жінок з передбачуваним препаратів групи інгібіторів зворотного захоплення серотоніну на ранніх термінах вагітності та реєстри вроджених вад розвитку для з’ясування результатів вагітностей. Пароксетин асоціювався з обструкцією вихідного тракту правого шлуночка (3 випадки). Не виявлено значимої асоціації між пароксетином та дефектами перетинок серця, іншими вадами серця, іншими категоріями вроджених вад. Це дослідження також виявило, що фетальний алкогольний синдром серед дітей, які зазнали при вагітності впливу препаратів групи інгібіторів зворотного захоплення серотоніну, зустрічається в 10 раз частіше, ніж в контрольній групі. Відсутність адекватної корекції на прийом інших ліків, алкоголю, тютюну обмежує інтерпретацію результатів.

В Норвегії проводилось дослідження випадок-контроль з використанням популяційного реєстру вроджених вад за період 1997-2006 років. 678 плодів та новонароджених з ізольованими вродженими вадами серця порівнювали з 615-ма контрольними випадками (плоди та діти з вродженими вадами, але не серцево-судинної системи). Спираючись на 3 випадки автори дійшли висновку про підвищений ризик ймовірності дефекту міжпередсердної перетинки, якщо жінка отримала рецепт на пароксетин за місяць до вагітності та до кінця І триместру. Не знайдено асоціації між вродженими вадами серця в загальному та пароксетином на основі 10-ти випадків, як і з вродженими вадами в цілому. Інформацію отримано при опитуванні жінок в пренатальному періоді.

Когортне дослідження 2014 року на основі проспективно отриманої інформації з британського реєстру загальної практики (British general practitioner data base) виявило асоціацію між пароксетином в І триместрі та вродженими вадами серця при порівнянні з контрольною групою жінок без депресії. Коли для контролю вибрали жінок з нелікованою депресією, ризик зменшився і не був статистично суттєвим. Не виявлено зв’язку між іншими вродженими вадами при порівнянні з контрольними групами з та без депресії.

Дослідження з використанням даних американської служби Medicaid (федеральна служба медичної допомоги малозабезпеченим) не виявило зростання частоти вроджених вад серця в загальному, обструкції вихідного тракту правого шлуночка, дефекту міжшлуночкової перетинки у випадку призначення пароксетину в І триместрі вагітності з корекцією на хворобу матері.Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 5 |
Похожие работы:

«УДК 35:341.233.1+351.82 А. В. ХМЕЛЬКОВ ВЕКТОРИ МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ Запропоновано дослідження векторів модернізації системи державного фінансового контролю. Обґрунтована необхідність удосконалення діючого нормативно-правового механізму державного фінансового контролю в Україні. A study of vectors modernization of public financial control. The necessity of improving the existing legal mechanisms of state financial control in Ukraine. Велику суспільну значущість...»

«РОЗДІЛ VII. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ УДК 343.13 (477) АСПЕКТИ ТЛУМАЧЕННЯ ДЖЕРЕЛ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ Коріняк О.М., аспірант Національна академія прокуратури України У статті розглядаються питання, які пов’язані з чітким та однозначним визначенням терміна «джерело кримінально-процесуального права», виявленням його відмінних особливостей. Ключові слова: джерело кримінально-процесуального права, ознаки джерел...»

«У сучасному українському суспільстві точаться дискусії про генезу імені по батькові в укранській антропосистемі. За однією точкою зору, ім’я по батькові – це питоме іменування українців, яке пережило свою безперервну еволюцію з праслов’янського періоду, за іншою – це результат російського впливу. Прихильники кожної з цих позицій мають власні аргументи. Мета нашої статті – звернути увагу на староукраїнську історичну антропонімію, аби розібратися в особливостях і тенденціях антропосистеми, яка...»

«Original edition: 10 THINGS I WANT MY DAUGHTER TO KNOW Copyright © 2002 by Annie Chapman Published by Harvest House Publishers Eugene, OR 97402 А. Чепмен 10 порад моїй доньці на порозі дорослого життя /Пер. з рос. В. Квітка. – Олександрія: Ездра, 2008. – 160 с. ISBN 966-8182-72-3 Керуючись своїм досвідом, порадами інших матерів, а також черпаючи перлини мудрості із скарбниці Божого Слова, автор звертає увагу читачок на 10 важливих істин, які допоможуть їм виховати своїх доньок мудрими,...»

«ТЕОРЕТИЧНА ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ELECTRICAL ENGINEERING 2010. Вип. 61. С.171-179 2010. Is. 61. P.171-179 УДК 621.315.592 ОСОБЛИВОСТІ ЕЛЕКТРОПРОВІДНОСТІ ОПРОМІНЕНИХ ТА ПРУЖНОДЕФОРМОВАНИХ КРИСТАЛІВ р-Si Б. Павлик1, Р. Дідик1, Й. Шикоряк1, М. Кушлик1, І. Чегіль2 Львівський національний університет імені Івана Франка вул. Ген. Тарнавського, 107, 79017, Львів, Україна pavlyk@electronics.wups.lviv.ua НВП «Карат», вул. Стрийська, 202, 79031, Львів, Україна Досліджено механостимульовані електрофізичні процеси...»

«Реферат Дисертаційна робота складається з вступу, чотирьох розділів, висновків, списку літератури з 16 найменувань і трьох додатків. Основна частина роботи викладена на 75 сторінках, містить 48 ілюстрацій, 5 таблиць. Актуальність теми На теперішній час широко поширено використання мікромеханічних гіроскопів в системах стабілізації автомобілів, літаків або відеокамер. Увага фахівців в області гіроскопії зараз зосередилася на пошуку нових нестандартних застосувань таких приладів. Відкрилися...»

«Технологии органических и неорганических веществ и экология УДК 504.064.4 Описана методика дослідження геомеханічеських процесів в соляній камері при закладці твердих відходів содового виробДОСЛІДЖЕННЯ ництва шляхом математичного моделювання. Завдяки отриманій моделі, можна ГЕОМЕХАНІЧНИХ прогнозувати зсуви без закладки і з проведенням закладних робіт в підземні порожПРОЦЕСІВ, ЩО нини Ключові слова: геомеханічеськие процеВІДБУВАЮТЬСЯ си, соляна камера, відходи содового виробництва НАВКОЛО...»

«УДК 620.187:620.1 Вплив вмісту NiO на механічні та каталітичні властивості аноду керамічної паливної комірки Є. М. Бродніковський, М. М. Бричевський, Б. Д. Василів*, В. І. Чедрик**, Є. Г. Прищепа, О. Д. Васильєв, А. В. Самелюк * Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенко НАН України, м. Львів ** Інститут фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського НАН України, м. Київ Встановлено, що при збільшенні вмісту NiO міцність невідновлених (NiOScCeSZ) та відновлених (NiScCeSZ) анодів зменшується....»

«УДК 614.833 Б.Г. Демчина, д-р. техн. наук, професор (Національний університет «Львівська політехніка»), А.П. Половко, канд. техн. наук, О.П. Борис (Львівський державний університет безпеки життєдіяльності) ЗАСТОСУВАННЯ ПІНОБЕТОНУ ЯК ВОГНЕЗАХИСНОГО МАТЕРІАЛУ У статті проведено аналіз методів вогнезахисту та сучасних вогнезахисних покриттів (облицювань) для вогнезахисту металевих незахищених конструкцій, які застосовуються в Україні. Представлено основні характеристики пінобетонів у порівнянні із...»

«УДК 657.446:631.11 ББК Коваль Наталія Іванівна к.е.н, доцент кафедри обліку та аналізу Вінницький національний аграрний університет Нечепуренко Алла Пилипівна Вінницький національний аграрний університет ОБЛІК ФІКСОВАНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПОДАТКУ У ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ Анотація: В статті проаналізовано загальні концепції оподаткування фермерських господарств в Україні. Розглянуто механізм стягнення фіксованого сільськогосподарського податку з фермерських господарств та процедуру його...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»