WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |

«Група/призначення: антидепресанти, селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну (СІЗЗС). Покази до призначення: депресивні епізоди біполярного розладу, рекурентна депресія, ...»

-- [ Страница 1 ] --

ПАРОКСЕТИН

Група/призначення: антидепресанти, селективні інгібітори зворотного захоплення

серотоніну (СІЗЗС). Покази до призначення: депресивні епізоди біполярного розладу,

рекурентна депресія, атипові депресії, постпсихотичні депресії та інші депресивні стани у

межах психозів, органічних захворювань ЦНС, хронічного алкоголізму і наркоманії,

обесивно-компульсивних розладів, тощо.

Селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну — сучасні антидепресанти третього покоління, що відрізняються ефективністю і мінімумом можливих побічних ефектів. Тривалість курсу лікування складає щонайменше шість місяців — саме стільки часу потрібно в середньому для повного придушення симптомів депресивного розладу. Механізм дії СІЗЗС–інгібування зворотного захоплення (reuptake) серотоніну, що призводить до збільшення кількості серотоніну в синаптичній щілині. Крім того вони мають вторинні фармакологічні якості, які проявляються меншою мірою:

інгібування зворотного захоплення норадреналіну та дофаміну, пряма стимуляція серотонінових 5-HT2С-рецепторів, інгібування мускарінових холінорецепторів. Кожний окремий препарат цієї групи має індивідуальні вторинні властивості.

Інші препарати цієї групи: циталопрам, есциталопрам, флуоксетин, сертралін, флувоксамін (див. відповідні статті).

Альтернативні назви / синоніми: паксил, сероксат.

Діюча речовина: пароксетин.

Рекомендації при вагітності: дані про використання у людини передбачають ризик.

Рекомендації при лактації: обмежені дані про застосування у людини – потенційно токсичний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок): в деяких епідеміологічних дослідженнях пароксетин асоціюють з кардіоваскулярними аномаліями, проте такі висновки не послідовні.

Дані, отримані в експериментах на тваринах не передбачають підвищеного ризику вроджених вад розвитку. Однак, вживання препаратів цієї групи в пізніх термінах вагітності асоціюється з певними порушеннями, а саме: самовільними викиднями, низькою вагою при народженні, передчасними пологами, неонатальним серотоніновим синдромом*, синдромом відміни, можливими тривалими нейроповедінковими порушеннями в неонатальному періоді, респіраторним дистресом, персистуючою легеневою гіпертензією, руховими розладами, гастроінтестинальними ознаками. Згідно з результатами байесівського аналізу з використанням розширеної бази даних американського національного дослідження щодо профілактики вроджених вад (The National Birth Defects Prevention Study, NBDPS) пароксетин асоціюється з 5-ма вродженими вадами: аненцефалією, дефектом міжпередсердної перетинки, обструкцією вихідного тракту правого шлуночка, гастрошизом та омфалоцеле.

Довготривалі спостереження за станом нервової системи показали, що пренатальний вплив інгібіторів зворотного захоплення серотоніну не є настільки негативним як материнська депресія.

*Термін серотоніновий синдром (СС, serotonin syndrome (SS) вживається з 1991 року, цей стан також називається серотоніновою токсичністю, це несприятлива реакція на препарати антагоністи 5-гідроксітриптаміну. Може виникати як реакція на терапевтичну дозу, внаслідок навмисного отруєння або при взаємодії з іншими препаратами. Це надмірна стимуляція центральної нервової системи та периферійних серотонінових рецепторів. Ознаки варіюють від ледь помітних незначних, як тремор, до загрозливих для життя гострих станів.

Інформація щодо досліджень на тваринах: експериментальні дослідження проводились на щурах та кролях. При введенні кролям дози до 6 мг/кг/день не спостерігали зростання частоти вроджених вад у потомства. У щурів доза до 50 мг/кг/день також не викликала такого ефекту, проте відзначали зниження фертильності та життєздатності плодів при дозах на рівні 13 мг/кг/день та вищих. Згідно з інструкцією до препарату пароксетин не призводить до несприятливих результатів у потомства при введенні вагітним щурам та кролям доз, які в 50 та 6 разів перевищують рекомендовану для людини відповідно. Несприятливий вплив на фертильність при спарюванні відмітили у щурів, які отримували дозу препарату, що у 15 разів перевищує рекомендовану для людини. При цьому у самців спостерігалась атрофія сім’яних канальців. При одному з досліджень у щурів виявили, що пароксетин в дозі 20 мг/кг/день наприкінці вагітності вкорочує тривалість гестації, зменшує вагу новонародженого та неонатальне виживання. Дослідження у вагітних мишей при введенні пароксетину в дозі 30 мг/кг/день викликало максимальний клінічний рівень препарату в сироватці.

Спостерігали зменшення ваги мишенят чоловічої статі, що зникло у віці 5-ти днів. Не виявлено лицевих аномалій та відхилень у розвитку, окрім затримки в прорізуванні різців. Репродуктивна здатність потомства не була порушена внаслідок впливу пароксетину. Потомство не відрізнялось від контрольної групи мишенят при когнітивному та поведінковому тестуванні, крім підсиленого крику (вокалізації) при відокремленні від матері.

Інформація щодо впливу на плід: наводимо дані різних досліджень.

Результати клінічних випробувань.

У ході клінічних випробувань в 13-ти жінок, які приймали пароксетин наступили вагітності з наступними результатами: 5 переривань, 1 самовільний викидень, 7 здорових дітей.

Проникнення через плаценту.

Пароксетин проникає через плаценту з досягненням концентрації в пуповинній крові половинної від материнської.

Загальна характеристика інгібіторів зворотного захоплення серотоніну.

Інгібітори зворотного захоплення серотоніну мають деякі спільні фармакологічні функції, а також і відмінності. Вважається, що краще кожний препарат розглядати окремо, порівнюючи з іншими з групи.

Ретроспективне популяційне дослідження з охопленням 1782 жінок, які отримали рецепти на інгібітори зворотного захоплення серотоніну безпосередньо перед або під час вагітності провело порівняння з контрольною групою жінок, які не отримували рецептів на жоден медикамент. 229 жінок отримували рецепти протягом всієї вагітності. Аналіз включав наступні інгібітори зворотного захоплення серотоніну: циталопрам, флуоксетин, пароксетин, сертралін, флувоксамін. При вживанні в І триместрі не виявлено підвищеного ризику вроджених вад розвитку. Прийом в ІІІ триместрі асоціювався з підвищенням частоти лікування новонароджених у відділеннях інтенсивної терапії, однак цей ризик корелює з курінням, рівень якого серед жінок, що приймають інгібітори зворотного захоплення серотоніну, вдвічі вищий в порівнянні з контрольною групою жінок. Обмеженнями цього дослідження є неврахування наступних моментів: прийому інших препаратів, в тому числі наркотиків, материнського захворювання, експозиції вживання нікотину та алкоголю.

Проспективне дослідження 2003 року оцінювало результати 138-ми вагітностей, при яких жінки вживали інгібітори зворотного захоплення серотоніну при вагітності. Це були наступні препарати: флуоксетин (N=73), сертралін (N=36), пароксетин (N=19), циталопрам (N=7), флувоксамін (N=3). Більшість жінок (62%) лікувались протягом вагітності і 95%- в пологах. Ускладнення спостерігали у 28 немовлят, а саме: передчасні пологи (9), аспірація меконієм, потиличний шнур (nuchal cord, обвиття пуповини навколо шиї на 360 градусів), гіпотонія, мала вага. Малу вагу мали 4 немовлят (2,9%), всі з групи флуоксетину, який матері приймали в дозах 40-80 мг/день протягом вагітності. Були виявлені також наступні вроджені вади: хвороба Гіршпрунга в 1-ї дитини, порожнина прозорої перетинки (cavum septi pellucidi).

Достовірність інформації про наявність порожнини прозорої перетинки в одного немовляти є сумнівною, оскільки ця вада майже завжди виявляється у новонароджених і зникає в перші кілька місяців життя.

Популяційне когортне дослідження на основі данського національного реєстру народжень (The Danish National Birth Registry) виявило 1051 жінку, яка отримала хоча б один рецепт на препарат групи інгібіторів зворотного захоплення серотоніну за період від 1991 до 2003 року в терміні від одного місяця до зачаття – до кінця І триместру вагітності. Об’єднані дані для всіх препаратів показали скоригований відносний ризик всіх вроджених вад на рівні 1,34 (95% ДІ 1,00-1,79). Вибірка була занадто малою, щоб розрахувати ризик окремо для кожного препарату.

Ще одне данське дослідження з використанням реєстру виявило, що діти жінок, які отримали рецепт на інгібітори зворотного захоплення серотоніну в І триместрі мали підвищений ризик формування вроджених вад серця і деяких певних вад серця. Дані аналогічні отриманим при аналізі групи жінок, що отримали рецепти на препарати за 3 і більше місяців до вагітності, але не при вагітності. Автори вважають, що стан матері (захворювання) може бути маркером підвищеного ризику, а не вплив препаратів.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


В Ізраїлі проводилось обстеження кардіологом з ехокардіографією всіх немовлят з сердечним шумом. Відносний ризик розвитку вроджених вад серця при пренатальному впливі інгібіторів зворотного захоплення серотоніну визначений як 2,17 (95% довірчий інтервал 1,07- 4,39) на основі обстеження 8-ми дітей з порушеними ехокардіограмами, при цьому в 6 з 8 вад були помірні дефекти міжшлуночкової перетинки.

Дослідження в Іспанії аналізувало зв’язок між інгібіторами зворотного захоплення серотоніну та несприятливими результатами вагітностей. 84 жінки, які приймали препарати для лікування тривоги та депресії і за чиїми вагітностями проводилось проспективне спостереження, порівнювались з контрольною групою, яка включала 168 жінок, відібраних через 2-3 дні після пологів. Жінки контрольної групи в анамнезі не мали депресії при вагітності, будь-яких психічних розладів, не вживали жодних психотропних препаратів, крім бензодіазепінів (клас психоактивних речовин зі снодійним, седативним, анксіолітичним (зменшення тривожності), міорелаксуючим і протисудомним ефектами). Жінки з депресією приймали наступні препарати: пароксетин (N=37), сертралін (N=24), флуоксетин (N=14), есциталопрам (N=7), циталопрам (N=2). 44 жінки (52,4%) також приймали бензодіазепін в ІІІ триместрі та 22 (42,1%), палили згідно з опитуванням. Три жінки приймали більше, ніж один препарат групи інгібіторів зворотного захоплення серотоніну. Щодо контрольної групи, то згідно з власними повідомленнями 41 жінка (24,4%) палила і така ж кількість жінок вживали бензодіазепіни в ІІІ триместрі. Гестаційний вік при порівнянні основної та контрольної груп був менший в основній: 38,8 проти 39,4 тижнів відповідно.

Ризик пологів у терміні 32 та 37 тижнів був підвищеним в основній групі з корекцією на паління, аборти, самовільні переривання та передчасні пологи в анамнезі. У 44,4% жінок основної групи спостерігали передчасний розрив плодових оболонок проти 16,1% в контрольній групі. 19 жінок з цього дослідження за висновком авторів отримали високу дозу інгібіторів зворотного захоплення серотоніну, тобто: пароксетину 40 мг/день, серталіну 150 мг/день, флуоксетину 40 мг/день, есциталопраму 20 мг/день, циталопраму 40 мг/день. При порівнянні високих доз препаратів та низьких в групі жінок, що отримали високі дози інгібіторів зворотного захоплення серотоніну, виявлено менший гестаційний вік (37,7 проти 39,1 тижнів), вищий ризик пологів у терміні 32 та 37 тижнів. Проводилась корекція на передчасні пологи в анамнезі, стать новонародженого, початок та тривалість фармакотерапії, важкість захворювання, діагноз, вживання тютюну.

Вплив пароксетину при вагітності.

До 1995 року FDA отримала 10 повідомлень про вроджені вади розвитку, обумовлені пароксетином, включаючи 4 клишоногості та 2 шкірні гемангіоми.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |
Похожие работы:

«ISSN 2224-087X. Електроніка та інформаційні технології. 2012. Випуск 2. С. 27-32 Electronics and information technologies. 2012. Issue 2. P. 27–32 МАТЕРІАЛИ ЕЛЕКТРОННОЇ ТЕХНІКИ УДК 621.315.592 ГЕНЕРУВАННЯ ДИСЛОКАЦІЙ В НАПІВПРОВІДНИКОВИХ КРИСТАЛАХ МЕТОДОМ ПЛАСТИЧНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ Б. Павлик 1, Р. Дідик 1, Й. Шикоряк 1, Р. Лис 1, Д. Слободзян 1, А. Грипа 1, М. Кушлик 1, І. Чегіль 2 Львівський національний університет імені Івана Франка вул. ген. Тарнавського, 107, 79017 Львів, Україна...»

«РЕФЕРАТ Магістерська дисертація складається зі вступу, п’яти розділів, висновків, переліку 50 найменувань, 5 додатків. Загальний об’єм дисертації становить 143 сторінки, з них 112 основного тексту, 44 рисунки та 18 таблиць, переліку посилань на 3 сторінках та 5 додатків на 14 сторінках. Актуальність теми. Дослідження в напрямку галузі безплатформових систем орієнтації (БСО) спрямовані на вирішення однієї з основних задач – підвищення точності системи за рахунок модернізації чи використанні...»

«Збірник №7 (47) Екологія наукових праць ВНАУ 2011 УДК: 631.95 (477.43/.44) О. В. Дєдов – кандидат сільськогосподарських наук ВДПУ імені Михайла Коцюбинського Ю.М. Шкатула – кандидат сільськогосподарських наук Вінницький національний аграрний університет ПОЛІПШЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ АГРОЛАНДШАФТІВ ПОДІЛЛЯ: ПЛАНИ І РЕАЛЬНІСТЬ Наведено результати досліджень сучасної структури земельних угідь, агроекологічного стану ґрунтів Поділля. Розглянуто раціональні шляхи відновлення родючості земель і...»

«УДК 657.446:631.11 ББК Коваль Наталія Іванівна к.е.н, доцент кафедри обліку та аналізу Вінницький національний аграрний університет Нечепуренко Алла Пилипівна Вінницький національний аграрний університет ОБЛІК ФІКСОВАНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПОДАТКУ У ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ Анотація: В статті проаналізовано загальні концепції оподаткування фермерських господарств в Україні. Розглянуто механізм стягнення фіксованого сільськогосподарського податку з фермерських господарств та процедуру його...»

«Посилання на статтю Шаров О.І. До формування структури бачення «траєкторії вищої освіти» україни в контексті проектно-орієнтованого суспільства / О.І. Шаров // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2009. № (30). С. 70-78. УДК 005.8:37.014.5 О.І. Шаров ДО ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ БАЧЕННЯ «ТРАЄКТОРІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ» УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ПРОЕКТНООРІЄНТОВАНОГО СУСПІЛЬСТВА Запропоновано базис бачення майбутнього вищої освіти України з шести складових та...»

«РОЗДІЛ VII. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ УДК 343.13 (477) АСПЕКТИ ТЛУМАЧЕННЯ ДЖЕРЕЛ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ Коріняк О.М., аспірант Національна академія прокуратури України У статті розглядаються питання, які пов’язані з чітким та однозначним визначенням терміна «джерело кримінально-процесуального права», виявленням його відмінних особливостей. Ключові слова: джерело кримінально-процесуального права, ознаки джерел...»

«Технологии органических и неорганических веществ и экология УДК 504.064.4 Описана методика дослідження геомеханічеських процесів в соляній камері при закладці твердих відходів содового виробДОСЛІДЖЕННЯ ництва шляхом математичного моделювання. Завдяки отриманій моделі, можна ГЕОМЕХАНІЧНИХ прогнозувати зсуви без закладки і з проведенням закладних робіт в підземні порожПРОЦЕСІВ, ЩО нини Ключові слова: геомеханічеськие процеВІДБУВАЮТЬСЯ си, соляна камера, відходи содового виробництва НАВКОЛО...»

«НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ ЗА ТРАВЕНЬ 2011 РОКУ Бібліотека ВНАУ 40.72-02я73 П-79 Проектування сільськогосподарських машин : навч.-метод. посіб. для викон. курсових проектів з розробки с.-г. техніки при підготов. фахівців напряму 6.100202 Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва / І. М. Бендера, А. В. Рудь, Я. В. Козій [та ін.] ; [за ред. І. М. Бендери, А. В. Рудя, Я. В. Козія] ; М-во освіти і науки України, М-во аграр. політики України, Продільський держ. аграр.-техн. ун-т...»

«УДК: 616.314-07+616.316.085+616.314-007 І. А. Дмитренко, З. Р. Ожоган МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ ШИНИ-КАПИ У ХВОРИХ ІЗ СЕРЕДНІМИ І ВЕЛИКИМИ ДЕФЕКТАМИ ЗУБНИХ РЯДІВ Івано-Франківський національний медичний університет Нині поширеність середніх і великих дефектів зубних рядів характерна для населення середнього і старшого віку. Особливості клініки часткової втрати зубів у пацієнтів залежать від причин видалення зубів, наявності каріозних і некаріозних уражень твердих тканин зубів, стану тканин...»

«ЦИТАЛОПРАМ Група/призначення: антидепресанти, селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну (СІЗЗС). Покази до призначення: великі депресивні епізоди, панічні розлади з або без агорафобії (страх відкритого простору та натовпу). Селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну — сучасні антидепресанти третього покоління, що відрізняються ефективністю і мінімумом можливих побічних ефектів. Тривалість курсу лікування становить щонайменше шість місяців — саме стільки часу потрібно в...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»