WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ ЗА ТРАВЕНЬ 2011 РОКУ Бібліотека ВНАУ 40.72-02я73 П-79 Проектування сільськогосподарських машин : навч.-метод. посіб. для викон. курсових проектів з розробки ...»

-- [ Страница 1 ] --

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ ЗА ТРАВЕНЬ 2011 РОКУ

Бібліотека ВНАУ

40.72-02я73

П-79

Проектування сільськогосподарських машин : навч.-метод. посіб. для викон. курсових проектів з розробки с.-г. техніки при підготов. фахівців напряму 6.100202 "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва" / І. М. Бендера, А. В. Рудь, Я. В. Козій [та ін.] ; [за ред. І. М. Бендери,

А. В. Рудя, Я. В. Козія] ; М-во освіти і науки України, М-во аграр. політики

України, Продільський держ. аграр.-техн. ун-т [та ін.]. – Кам"янецьПодільський : Сисин О.В. : Абетка, 2010. – 639, [1] c. : рис., табл. - ISBN 978грн. (в паліт.)

1. Сільськогосподарські машини - Проектування - Навчально-методичні посібники для вузів У навчально-методичному посібнику наведена методика розробки сільськогосподарської техніки на рівні курсового проектування при підготовці фахівців напряму 6.100202 "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва" і спеціальностей "Механізація сільського господарства", "Машини там обладнання сільськогосподарського виробництва". Наведено спеціальний довідковий матеріал та зразки документів з проектування.

Примірників – 27

34.44я73 О-75 Основи інженерних методів розрахунків на міцність і жорсткість : підруч. Ч. I, II / Г. М. Калетнік, М. Г. Чаусов, В. М. Швайко [та ін.] ; за ред. Г. М.

Калетніка, М. Г. Чаусова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. –

К. : Хай-Тек Прес, 2011. – 615, [1] c. рис., табл. – ISBN 978-966-2143-59-1 :

98.00 грн. (в паліт.)

1. Опір матеріалів - Методи розрахунків - Міцність - Жорсткість Підручники для вузів Підручник розрахований на самостійне опрацювання навчального матеріалу із дисциплін: "Опір матеріалів" та "Механіка матеріалів і конструкцій", складається з двох частин. Основна увага приділена практичним розрахункам простих елементів конструкцій на міцність і жорсткість, в достатній мірі викладена теоретична частина курсу.

Примірників – 211

40.729я73 Р32 Ревенко, І. І.

Машини та обладнання для тваринництва : підручник. / І. І. Ревенко, М. В. Брагінець, В. І. Ребенко. – К. : Кондор, 2009. – 730 c. : табл., рис. - ISBN 978-966-351-189-4 : 100.00 грн., 115.80 грн., 98.00 грн. (в паліт.)

1. Машини та обладнання для тваринництва - Підручники для вузів Висвітлені питання будови, принципу дії, класифікації та оцінки, а також основи теорії і методики розрахунку машин та обладнання тваринницьких підприємств.

Примірників – 31 42.23 Т38 Технології вирощування бобових та злакових трав на насіння : [рек.] / [за ред. В. Ф. Петриченко ; уклад. В. Д. Бугайов, С. І. Колісник, С. Ф. Антонів та ін.] ; УААН, Ін-т кормів. – Вінниця, 2005. – 52 c. : табл. - 15.00 грн. (в обклад.)

1. Бобові трави - Насінництво - Вирощування - Рекомендації

2. Злакові трави - Насінництво - Вирощування - Рекомендації Головною передумовою зміцнення кормової бази тваринництва за сучасного їх стану є поліпшення та розширення площ культурних пасовищ і сіножатей, підвищення ефективності польового травосіяння.

Примірників – 1

41.3я73 С71 Спеціальна селекція і насінництва польових культур : навч. посіб. / [Н. І. Рябчун, М. І. Єлніков, А. Ф. Звягін та ін.] ; за ред. В. В. Кириченка ;

НААН України, Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр"єва, НАУ ім.

В. В. Докучаєва. – Х., 2010. – 462, [1] c. : фото кольор. рис. - ISBN 978-966грн. (в паліт.)

1. Селекція польових культур - Навчальні посібники для вузів

2. Насінництво - Польові культури - Навчальні посібники для вузів В посібнику розглянуто основні питання спеціальної селекції і насінництва зернових, круп"яних, зернобобових олійних культур, що вирощуються в Україні. Представлено такі культури як озима пшениця, пшениця яра м"яка і тверда, тритикале озиме та яре, жито озиме, ячмінь ярий, кукурудза, просо, горох, соя та соняшник. Узагальнено інформацію з питань мінливості, генетичної обумовленості дії і взаємодії генетичних детермінантів в онтогенезі. Надано основи і варіанти добору, показано ефективність схем селекції самозапильних і перехреснозапильних культур.

Примірників – 2 66.3(4УКР) С37 Симоненко, П. Н.

Преодоление. Научиться побеждать в классовой борьбе / П. Н. Симоненко. – К. : Друкарня Бізнесполіграф, 2010. – 127, [1] c. - (Общественная б-ка, Реалистическая теория и созидательная практика). - ISBN 978-966-1645-45-4 : 10.00 грн. (в обклад.)

1. Комуністична партія України - 20 cт.

В книзі аналізуються процеси, що відбуваються в державі та суспільстві, визначаються шляхи переборення згубних наслідків антисоціалістичного перевороту кінця 80-х – початку 90-х років ХХ століття, буржуазних реформ та нав"язування країні націоналістичної ідеології, висвітлюються питання боротьби за соціалізм, утвердження в суспільстві принципів соціальної справедливості і народовладдя.

Примірників – 1 66.69(4УКР) С37 Крючков, Г. К.

Не догма, а руководство для действия. Марксизм-ленинизм и актуальные проблемы современности / Г. К. Крючков. – К. : Друкарня Бізнесполіграф, 2010. – 294, [2] c. - (Общественная б-ка, Реалистическая теория и созидательная практика). - ISBN 978-966-1645-35-5 : 15.00 грн. (в обклад.)

1. Комуністична партія України - Внутрішня політика - Наукова література Книга, що виходить другим виданням, містить статті, виступи, інші матеріали, які публікувалися у різний час і присвячені злободенним проблемам теорії і практики боротьби за утвердження в сучасному українському суспільстві принципів соціальної справедливості і народовладдя.

Примірників – 1 66.69(4УКР) С-37 Симоненко, П. Н.

Трудный путь левого движения. Вместе с обездоленным народом к победе над капитализмом и социалистическому созиданию / П. Н. Симоненко. – К. :

Друкарня Бізнесполіграф, 2010. – 119, [1] c. - (Общественная б-ка, Реалистическая теория и созидательная практика). - ISBN 978-966-1645-40-9 : 10.00 грн. (в обклад.)

1. Політичні партії - Комуністична партія України Автор веде відверту бесіду з читачем про реставрований у нашій державі капіталізм та сформовані новоявленою буржуазією механізми пограбування співвітчизників, про особливості й проблеми лівого руху – справжнього захисника інтересів трудящих, необхідність союзу з усім трудовим народом для усунення від влади засліпленої жадібністю буржуазії і виходу країни на шлях соціалістичного розвитку.

Примірників – 1 66.3(4УКР) М29 Мартинюк, А. І.

Возз"єднання. Кроки до заповітної української мети / А. І. Мартинюк. – К. :

Друкарня Бізнесполіграф, 2010. – 167, [1] c. - (Громадська б-ка, Реалістична теорія і будівнича практика). - ISBN 978-966-1645-38-6 : 10.00 грн. (в обклад.)

1. Внутрішня політика - Комуністична партія Радянського Союзу (КПРС) Буковина - 20 cт. - Наукова література Книга присвячена всебічному надзвичайно важливих віх на шляху збирання воєдино всіх українських етнічних земель-возз"єднання восени 1939 року з Радянською Україною Східної Галичини та Західної Волині, а влітку 1940-го – Північної Буковини та українських повітів Бессарабії, глибоких прогресивних перетворень, здійснених на цих землях в інтересах трудящих за роки соціалістичного будівництва у складі Радянської України в братній сім"ї народів Союзу РСР.

Примірників – 1 87.3 М57 Мигович, І. І.

Марксизм для всіх. Пізнаймо живу душу могутнього вчення / І. І. Мигович. – К. : Друкарня Бізнесполіграф, 2011. – 383, [1] c. - (Громадська б-ка, Реалістична теорія і будівнича практика). - ISBN 978-966-1645-41-6 : 15.00 грн. (в обклад.)

1. Філософія - Марксизм - Глобалізація - 21 ст. - Науково-популярна література У пропонованій книзі робиться спроба стисло і дохідливо висвітлити ідейні витоки і соціальні передумови марксизму, його зміст, історичні здобутки, творчий розвиток послідовниками, зростаючий вплив у глобалізованому світі XXI ст., причини актуалізації в сучасній Україні.

Примірників – 1 4я5 З-41 Збірник наукових праць Вінницького державного аграрного університету. Вип. 3 / [редкол.: О. В. Нахайчук (гол. ред.) та ін.] ; М-во аграр. політики України, ВДАУ. – Вінниця, 2009. – 75, [1] c. : рис., табл. - (Технічні науки). грн. (в обклад.)

1. Сільське господарство - Стан - Перспективи розвитку - Збірники наукових праць У збірнику висвітлено стан і перспективи розвитку технологій і обладнання переробних і харчових виробництв, особливості технологічного та конструктивного оснащення процесів переробки продукції рослинництва та тваринництва; представлені нові технологічні процеси з використанням прогресивних методів пластичного деформування та вібраційної обробки, реалізація яких дозволяє отримання якісних виробів складного профілю з високими фізико-механічними характеристиками.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Примірників – 1 65я5 З-41 Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Вип. 4 / [редкол.: Г. М. Калетнік (гол. ред.) та ін.] ; М-во аграр. Політики України, ВНАУ. – Вінниця, 2010. – 176, [1] c. : табл., рис. - (Економічні науки). - 20.00 грн. (в обклад.)

1. Економічні науки - Збірники наукових праць У збірнику висвітлено актуальні питання аналізу економічного розвитку держави, подальшого удосконалення економічних відносин, перспектив розвитку окремих галузей в умовах трансформації народного господарства.

Примірників – 4 4я5 З-41 Збірник наукових праць Вінницького державного аграрного університету. Вип. 2 / [редкол.: О. В. Нахайчук (гол. ред.) та ін.] ; М-во аграрної політики України, ВДАУ. – Вінниця, 2009. – 93, [1] c. : рис. - (Технічні науки). грн. (в обклад.)

1. Сільське господарство - Перспективи розвитку - Збірники наукових праць У збірнику висвітлено стан і перспективи розвитку технологій і обладнання переробних і харчових виробництв, особливості технологічного та конструктивного оснащення процесів переробки продукції рослинництва та тваринництва; представлені нові технологічні процеси з використанням прогресивних методів пластичного деформування та вібраційної обробки, реалізація яких дозволяє отримання якісних виробів складного профілю з високими фізико-механічними характеристиками.

Примірників – 1 4я5 З-41 Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Вип. 7 / [редкол.: О. В. Нахайчук (гол. ред.) та ін.] ; М-во аграр. політики України, ВНАУ. – Вінниця, 2011. – 139, [1] c. : рис., табл. - (Технічні науки). - 20.00 грн. (в обклад.)

1. Сільське господарство - Збірники наукових праць У збірнику висвітлено стан і перспективи розвитку технологій і обладнання переробних і харчових виробництв, особливості технологічного та конструктивного оснащення процесів переробки продукції та тваринництва.

Примірників – 2 4я5 З-41 Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Вип.8 / [редкол.: О. В. Нахайчук (гол. ред.) та ін.] ; М-во аграр. політики України, ВНАУ. – Вінниця, 2011. – 140, [1] c. : рис., табл. - (Технічні науки). - 20.00 грн. (в обклад.) Примірників – 2 4я5 З41 Збірник наукових праць Вінницького державного аграрного університету. Вип. 35 / [редкол.: Л. П. Середа (гол. ред.) та ін.] ; М-во аграр. політики України, ВДАУ. – Вінниця : ВДАУ, 2008. – 240 c. : табл., рис. - 20.00 грн. (в обклад.)

1. Сільське господарство - Збірники наукових праць

2. Економіка - Збірники наукових праць У збірнику висвітлено питання технології та ефективності вирощування с.-г. наук, екології, актуальні проблеми економіки аграрного сектору, технології вирощування та переробки продукції тваринництва.

Примірників – 6 4я5 З-41 Збірник наукових праць Вінницького державного аграрного університету. Т. 1, Вип. 37 / [редкол.: Л. П. Середа (гол. ред.) та ін.] ; М-во аграр. політики України. – Вінниця : ВДАУ, 2009. – 322, [1] c. : табл. - 25.00 грн.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«№ 2, червень 2013 Оригінальні дослідження УДК 616.181.151– 018.74:616.45– 001.1– 036.12:616.839.1 І.С. Луцький 1, Л.В. Лютикова2, Є.І. Луцький2 Ангіотензин II і симпатоадреналова система як чинники формування ендотеліальної дисфункції під впливом хронічного стресу Донецький національний медичний університет імені Максима Горького ДЗ «Дорожня клінічна лікарня станції Донецьк ДП «Донецька залізниця», м. Донецьк Ендотеліальна дисфункція (ЕД) — найважливіший фактор ушкодження судинної стінки й...»

«Криміналістичний вісник • № 1 (21), 2014 УДК 343.982.34 І.Ю. Кожакарь, начальник сектору Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при УМВС України в Чернівецькій області КЛАСИФІКАЦІЯ ДЕФОРМАЦІЙ ДАКТИЛОСКОПІЧНИХ ОЗНАК ТА ЇХ ПРОЯВ У ДАКТИЛОСКОПІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ Розглянуто причини та закономірності виникнення деформацій дактилоскопічних ознак, що можуть вплинути на результат дактилоскопічних досліджень або значно ускладнити порівняльні дослідження. Проведено їх загальну класифікацію....»

«URL: http://www.enemo.org.ua/ENEMO%20FINAL%20 STATEMENT%202006%20ukr.pdf. 8. Тищенко Ю.Використання „адміністративного ресурсу” під час виборчої кампанії 2002 року, 2002. URL: http://www.ucipr.kiev.ua/ ukrainian/adminresurs/001.html. 9. Тищенко Ю. Уроки та підсумки виборчої кампанії 1999 року в контексті виборів-2004 // RU. – 2003. – № 32 (327). URL: http: // www. polit. com.ua/?cgid=5&PHPSESSID=d1b71d947caaa03f2a29bcfa65015568&mpid=9®id=637&spoid=2& offs=70&poid=2&id=1866/. 10. Український...»

«УДК 664.165. В.В. Дорохович, канд. техн. наук (КНТЕУ, Київ) ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ТРАДИЦІЙНИХ ТА НЕТРАДИЦІЙНИХ ЦУКРОЗАМІННИКІВ НА ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ ТІСТОВИХ МАС І ГОТОВИХ КЕКСІВ ДЛЯ ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ Розглянуто формування структури тіста та кексів при використанні в якості цукрозамінників лактитолу та ізомальту. Доведено, що лактитол покращує структурно-механічні властивості кексів, ізомальт дещо погіршує їх. Наведені рекомендації щодо надання виробам відповідних структурних...»

«ESET SMART SECURITY Посібник користувача (для продуктів версії 8.0 і вище) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Натисніть тут, щоб завантажити найновішу версію цього документа ESET SMART SECURITY ESET, spol. s r. o., ESET Smart Security розроблено компанією ESET, spol. s r. o. Докладніше див. на веб-сайті www.eset.ua. Усі права захищено. Забороняється відтворювати, зберігати в інформаційно-пошуковій системі або передавати в будь-якій формі та...»

«.вільнапідприємств для широкого представлення своєї продукції на ринку видають різні буклети та книги-каталоги. Але Багато робота з електронними каталогами запчастин. Електронний каталог. повнокольорові друковані видання крім своїх достоїнств володіють і масою недоліків:Розробка та друк такого каталогу коштує дорого. електронний каталог запчастин наcase255 Електронний каталог Наукової бібліотеки. Електронний каталог. Херсонська обласна універсальна. Каталог запчастин до CHERY EASTAR АвтоКитай...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ І МЕХАНІКИ ТОВСТОЛІС Олександр Володимирович УДК 517.5 МУЛЬТИПЛІКАТОРИ ФУР’Є В ПРОСТОРАХ ХАРДІ В ТРУБЧАСТИХ ОБЛАСТЯХ НАД ВІДКРИТИМИ КОНУСАМИ ТА ДЕЯКІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ АПРОКСИМАЦІЇ 01.01.01 – МАТЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Донецьк – 1998 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Донецькому державному університеті, Міністерство освіти України. Науковий...»

«УДК 614.833 Б.Г. Демчина, д-р. техн. наук, професор (Національний університет «Львівська політехніка»), А.П. Половко, канд. техн. наук, О.П. Борис (Львівський державний університет безпеки життєдіяльності) ЗАСТОСУВАННЯ ПІНОБЕТОНУ ЯК ВОГНЕЗАХИСНОГО МАТЕРІАЛУ У статті проведено аналіз методів вогнезахисту та сучасних вогнезахисних покриттів (облицювань) для вогнезахисту металевих незахищених конструкцій, які застосовуються в Україні. Представлено основні характеристики пінобетонів у порівнянні із...»

«УДК 541.128.13 Ю.В. Білокопитов, д-р хім. наук, старш. наук, співроб., С.В. Іванов, д-р хім. наук, проф., В.М. Ледовських, д-р хім. наук, проф., Ю.О. Сергучов, д-р хім. наук. проф.МЕХАНІЗМ РЕАКЦІЇ ГІДРОГЕНОЛІЗУ ХЛОРОРГАНІЧНИХ СПОЛУК НА ГЕТЕРОГЕННИХ КАТАЛІЗАТОРАХ Досліджено механізм реакції гідрогенолізу хлорпохідних бензолу. Показано, що реакція відбувається в хемосорбованому стані, лімітуючою стадією є дисоціативна хемосорбція хлорбензолів. Доведено, що процес обміну декількох атомів хлору в...»

«Original edition: 10 THINGS I WANT MY DAUGHTER TO KNOW Copyright © 2002 by Annie Chapman Published by Harvest House Publishers Eugene, OR 97402 А. Чепмен 10 порад моїй доньці на порозі дорослого життя /Пер. з рос. В. Квітка. – Олександрія: Ездра, 2008. – 160 с. ISBN 966-8182-72-3 Керуючись своїм досвідом, порадами інших матерів, а також черпаючи перлини мудрості із скарбниці Божого Слова, автор звертає увагу читачок на 10 важливих істин, які допоможуть їм виховати своїх доньок мудрими,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»