WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 4 | 5 || 7 | 8 |

«Кафедра українознавства МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ до самостійної роботи з української мови за професійним спілкуванням для студентів механічного факультету, спеціальності ...»

-- [ Страница 6 ] --

5. По тім боці річки видніється гряда високих круч, порослих материнкою, звіробоєм, мати-й-мачухою, полином, праворуч розкинулись без кінця-краю поля, а за ними – Мар’янівка. (О. Бердник) ТЕМА: Складне речення

1. Класифікація складних синтаксичних конструкцій.

2. Типові стилістичні помилки у складному реченні:

- нечіткість синтаксичних зв'язків,

- нагромадження підрядних частин, сполучників і сполучних слів.

Література Козачук Г.О. Українська мова для абітурієнтів. – К., 2003. – С.248 – 266.

1.

Козачук Г.О. Українська мова: Практикум. – К., 1991. – С. 344 – 367.

2.

Лепеха Т.В. Українська мова. – К.: 2000. – С. 229 – 253.

3.

Пазяк О.М., Кисіль Г.Г. Українська мова і культура мовлення. – К.: Вища школа, 1995 4.

– С. 209 – 225.

Палеха Ю.І. Управлінське документування. – К.: Видавництво Європейського 5.

університету, 2003. – С. 121 – 123, 140 – 141.

Сліпушко О. Українська мова й етапи кар'єри ділової людини. – К., 1999. – С. 109 – 6.

154.

Чукіна В.Ф. Граматика української мови в таблицях. – К., 1997. – С. 122 – 131.

7.

Ющук І.П. Практикум з правопису української мови.–К., Освіта, 2000. – С. 224 – 235.

8.

Питання для самоконтролю

o Чим відрізняється складне речення від простого?

o Який принцип покладено в основу класифікації складних речень?

o Чи можна складнопідрядні речення перетворити на складносурядні?

o Чи можна міняти місцями частини складнопідрядних речень?

o Чи кожне складносурядне речення можна перетворити у безсполучникое?

o Чи можна складнопідрядне речення перетворити у безсполучникове?

o Які речення називають багатокомпонентними з різнотипними зв’язками?

o Схарактеризуйте помилки, які виникають при побудові складних синтаксичних структур у мові діловодства та професійного спілкування. Як їх уникнути?

–  –  –

І. Вкажіть речення, в якому замість знака питання потрібно поставити кому.Чому?

1. Бажалося б якось із злиднів вибитися (?) і не хочеться взимку в наймитське ярмо влазити. Страх як не хочеться. (М. Стельмах)

2. Метнулось гайвороння край дороги (?) і простяглась пустиня навкруги. (М.

Рильський)

3. Вискочить сонце на мить на блакитну полянку, щоб обсушитись, гляне на себе в калюжу (?) і знову лізуть на нього важкі, розтріпані хмари. (М. Коцюбинський)

4. У небі тішились хмари, У небі сонце пливло, Під небом кривавіли чвари (?) і лютувало зло. (В. Симоненко)

5. Лиш мартени дихнуть (?) і летить їхній подих вогнистий до тучі, степ освітить по обрій на мить, позолотить на Хортиці кручі. (О. Гончар) ІІ. В якому реченні знак питання треба замінити комою? Чому?

1. Сівши на призьбі, неквапом гомонять про дивовижно мудрий бджолиний уклад життя про вибагливі їхні закони та звичаї, пробують розгадати, чому іноді бджоли пускаються в танець біля вулика після польоту (?) і що означає той їхній танок? (О.

Гончар)

2. Я люблю, коли в домі є діти (?) і коли вони сміються. (М. Рильський) 3. Ідуть дівчата в поле жати Та, знай, співають ідучи (?) як проводжала сина мати, Як бивсь татрин уночі (Т.Шевч.)

4. З дороги видно було (?) як вився у низині Прут. (М. Коцюбинський)

5. Хто волю хоче вбить (?) – загине! (Д. Павличко) ІІІ. Яке з поданих речень є складним безсполучниковим реченням?

1. Не просто ступали – співали ноги, І тиша музику берегла. (В. Симоненко)

2. Натхненно і мудро творив ходу – так нові планети грядуть на орбіти З шаленою радістю на виду. (В.Симоненко)

3. Впряглися Лебідь, Рак і Щука Та й тягнуть воза хто куди. А віз – ні з місця, звісна штука, Даремні їхні всі труди. (А. Гарматюк)

4. А з гори лине жайворонкова пісня: доноситься голос, як срібний дзвіночок, – тремтить, переливається, застигає в повітрі... (П. Мирний)

5. Вона була повна поетичного прочуття – рожа, до котрої усміхається полудень зі своїми різнобарвними метеликами. (О. Кобилянська)

ТЕМА: Синтаксис професійного мовлення

1. Місце синтаксичних засобів у професійному спілкуванні.

2. Характеристика синтаксису професійного мовлення.

- Типи вживаних речень.

- Порядок слів у реченні.

- Використання дієприкметникових і дієприслівникових зворотів.

- Особливості функціонування активних та пасивних конструкцій у ділових паперах.

Література

1. Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування.–Донецьк,2004.–С.267–286.

2. Коваль А.П. Культура ділового мовлення. – К.: Вища школа., 1982. – С. 161 – 175.

3. Паламар Л.М., Кацавець І.М. Мова ділових паперів: Практичний посібник. –К.:

Либідь, 1996.–С.212– 213, 225 – 226.

4. Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика. – К.: Вежа, 1994. – С.206 – 220.

Питання для самоконтролю

o Визначте роль синтаксичних засобів у професійному мовленні.

o Які види речень вживаються у професійному мовленні частіше за інші? Чим це можна пояснити?

o Який порядок слів у реченні притаманний діловим та професійним текстам?

o Що є умовою правильної побудови речення з дієприкметниковими і дієприслівниковими зворотами?

o Яким, активним чи пасивним, конструкціям надається перевага у діловому і професійному мовленні? Чим це можна пояснити?

Вправи та завдання І. Записуючи, утворити від одного із дієслів, поданих у дужках, дієприслівник, від інших — родову чи особову форми дієслів — відповідно до змісту речення. Визначити вид дієприслівників, з'ясувати творення їх. Поставити потрібні розділові знаки.

1. Знову Орися голосно (кликати) гриби, (розмахувати) палицею, (шурхотіти) нею по кущах, по траві. 2. Батько (ступати) мовчки, довгою тичкою (розгрібати) листя, уважно (заглядати) під кожний кущик (Ом.). 3. (Розкинутися) сад, (зметнутися) гіллям угору (Цюпа). 4. Сашко нічого не (відповісти), (повернутися) і почав збирати розсипані квіти. 5.

Вони (розкланятися), (розійтися). Олександр знав, що назавжди (Др.). 6. Щось (шелестіти) проз мене, я (розсувати) темінь з-перед очей, (придивлятися) (Бл.). 7. Я своєї пісні зроду не (цуратися), (відкривати) серце для чужої (Синг.). 8. Надія (накидатися) на історичні романи й повісті і (ковтати) їх за день-два (Цюпа). 9. (Спливати) літо з теплого осоння, (лишити) під кущем дві шапки печериць.

ІІ. Запропоновані речення потребують досконалішої редакції. Відредагуйте речення.

1. Виходячи з вагона, у моєї валізки відірвалася ручка. 2. На протязі зовсім короткого часу Василь Іванчук став самим відомішим шахматистом України. 3. Поскільки гість не знав української мови, ми почали розмовляти на російській. 4. Сидячи в автобусі, мені стало млосно й дуже заболіла голова. 5. Постовий міліціонер зупинив перебігаючого на червоне світло пішохода. 6. Серед міроприємств по відзначенню цього свята були слідуючі: виступи музичних колективів, конкурси, вікторини.

–  –  –

Література Глущик С.В. та інші. Сучасні ділові папери. – К.: АСК, 2001. – С.356 – 369.

1.

Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне 2.

спілкування. – Донецьк, 2004. – С.331 – 344.

Козачук Г.О. Українська мова для абітурієнтів. – К., 2003. – С.379 – 382.

3.

Козачук Г.О. Українська мова: Практикум. – К., 1991. – С.379 – 382.

4.

Лепеха Т.В. Українська мова. – К.: 2000. – С. 257 – 275.

5.

Пазяк О.М., Кисіль Г.Г. Українська мова і культура мовлення. – К.: Вища школа, 1995 6.

– С. 225 – 233.

Паламар Л.М., Кацавець І.М. Мова ділових паперів: Практичний посібник. –К.:

7.

Либідь, 1996.– С.218 –222,228 – 232.

Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика. – К.: Вежа, 1994. – С. 100 – 220.

8.

Український правопис.-К.:Наукова думка,1994.–С.126–157 9.

Чукіна В.Ф. Правопис української мови в таблицях і схемах. – К., 1997. – С. 98 – 176.

10.

Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. – К.: Освіта, 2000. – С. 235 – 242.

11.

–  –  –

o Яка система розділових знаків вживаеться в реченні, ускладненому однорідними членами?


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


o В яких випадках у простих і складних реченнях вживається тире, а коли – двокрапка?

o Розкажіть про використання лапок, дужок.

–  –  –

І. Вкажіть речення, в якому тире стоїть на місці пропущеного члена речення.

1. Це був південь Київщини, де вже густолистих лісів не було, але й ще не степ, а так

– середина на половину.

(Ю. Яновський)

2. А зараз тут, як і в Ізмаїлі, – зелень зелень садів і сонний спокій містечка, що ніби знемагає під червоногарячим полуденним сонцем. (В. Василевська)

3. Перші сонячні промені, зненацька вихопившись із-за небокраю, висвітлили небо – зорі раптово зблідли, хоч поодинокі з них ще де-не-де мигтіли, поволі згасаючи. (В. Барка)

4. За якийсь день-другий спалене нічними й ранковими приморозками листя геть облетіло – горобина роздяглась наголо, тьмаво поблискуючи гіллям. (Є. Гуцало)

5. Заперечення на право існування якоїсь мови — аморальність, злочин проти всього людства, і людство повинне боротися проти таких аномалій. (Г. Нудьга) ІІ. В якому реченні тире між підметом і присудком вжито для стилістичного виділення присудка ?

1. Будь, сину, тим для людей, чим є джерело цієї могутньої ріки, і пам’ятай: справа кожного володаря – оберігати і боронити рідну землю. (О. Назарук)

2. Вік прожити – не ниву пройти гомінливу, Ну, а ти вже із нами пройди тую ниву!

(А. Малишко)

3. Мій урожай – труда найвища мить. (А. Малишко) 4. І гроза під вітрами, і дуб чорнокорий на ниві, Все забуте з дитинства – цвітком виграє; Хвиль метелики сині і крапля найперша у зливі – все лягає на серце моє. (А.

Малишко)

5. Один – тільки частка себе, засушене зерня. (В. Стус) ІІІ. Чи допущено помилку в при вживанні розділових знаків при однорідних членах в якомусь з наведених речень? В якому саме?

1. Він залива Вкраїни береги, Як велетень, підводиться помалу У клекоті могутнього хоралу зерна і злота, соку і снаги. (А. Малишко)

2. А вже наступного ранку насуне туман, як степова кочівницька орда, полонивши дерева, і поле, і пташині ключі угорі. (Є. Гуцало)

3. Мені все сниться: сонце, співи, і Ви, і день весняний.

(П. Тичина)

4. Дядько Гнат подивився, подивився… Там стояв і Буркун, і Степан Ціпенко, і Онищенко і інші. (П. Загребельний)

5. Хоч варила не варила, аби добре говорила. (Народна творчість) IV. Вкажіть речення, в якому допущено пунктуаційну помилку.

1. Домашні тварини, наприклад коти, звикають до людської оселі. (З підручника)

2. Ці місця в творі (а вони – цьому анітрохи не можна сумніватися – належать саме Несторовому перу). (М. Слабошпицький)

3. Він нарешті одержав повідомлення про свій сценарій. (В. Підмогильний)

4. Отже ім’я автора “Слова о полку Ігоревім” перестало бути великим анонімом? (М.

Слабошпицький)

5. Сталевий трос двічі обривався, доки, нарешті, вдалося зірвати з місця примерзлий до землі газик і витягти його на грейдер. (О. Гончар)

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ

1. Українська літературна мова: визначення, ознаки, походження, усна і писемна форма.

2. Функціональні стилі української літературної мови. Характеристика офіційноділового стилю.Pages:     | 1 |   ...   | 4 | 5 || 7 | 8 |
Похожие работы:

«УДК 616.342-002:616.132.2-005.4 ВПЛИВ АНТИСЕКРЕТОРНОЇ ТЕРАПІЇ НА РІВЕНЬ ГОМОЦИСТЕЇНУ ТА ЛІПІДНИЙ СПЕКТР КРОВІ ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ НА ФОНІ КИСЛОТОЗАЛЕЖНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ (огляд літератури) В. Ф. Орловський, д-р мед. наук, професор; А. В. Жаркова, аспірант, Медичний інститут Сумського державного університету, м. Суми Ішемічна хвороба серця (ІХС) та кислотозалежні захворювання (КЗЗ) верхніх відділів шлунково-кишкового тракту (ШКТ) належать до групи найбільш...»

«ISSN 1813-6796 ВІСНИК КНУТД 2013 №1 Полімерні, композиційні матеріали та хімічні волокна УДК 675.041; 675.024.7 В.П. ПЛАВАН Київський національний університет технологій та дизайну НОВІ АСПЕКТИ ТЕОРІЇ КОМБІНОВАНОГО ДУБЛЕННЯ ШКІР На підставі теоретичного узагальнення основних фізико-хімічних закономірностей процесу дублення з урахуванням квантово-хімічних особливостей будови органічних дубильних сполук різних класів систематизовані хімічні взаємодії, які виникають при комбінованому...»

«УДК 664.165. В.В. Дорохович, канд. техн. наук (КНТЕУ, Київ) ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ТРАДИЦІЙНИХ ТА НЕТРАДИЦІЙНИХ ЦУКРОЗАМІННИКІВ НА ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ ТІСТОВИХ МАС І ГОТОВИХ КЕКСІВ ДЛЯ ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ Розглянуто формування структури тіста та кексів при використанні в якості цукрозамінників лактитолу та ізомальту. Доведено, що лактитол покращує структурно-механічні властивості кексів, ізомальт дещо погіршує їх. Наведені рекомендації щодо надання виробам відповідних структурних...»

«УДК 537.311.322 В.А. Ромака1, Р. Крайовський2, Л.П. Ромака1 Львівський національний університет ім. І. Франка Національний університет “Львівська політехніка” ПРОГНОЗУВАННЯ ТЕРМОМЕТРИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК Zr1-xYxNiSn НА ОСНОВІ РЕЗУЛЬТАТІВ РОЗРАХУНКУ РОЗПОДІЛУ ЕЛЕКТРОННОЇ ГУСТИНИ © Ромака В.А., Крайовський Р., Ромака Л.П., 2009 Досліджено вплив акцепторної домішки Y на зміну кристалічної структури та розподілу електронної густини інтерметалічного напівпровідника n-ZrNiSn у концентраційному...»

«Актуальність теми підтверджується також тим, що окремі результати роботи виконані в рамках держбюджетної теми № 1526 “Розробка та дослідження нових підвищеної працездатності і надійності конструкцій трибосистем суднових машин”, яка входить до плану науково-дослідних робіт Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. Роботу виконано відповідно з Планом проведення науково-дослідницьких робіт Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова згідно з...»

«126 ISSN 0132-1471. Опір матеріалів і теорія споруд. 2013. № 91 УДК 539.3 В.А. Баженов, д-р техн. наук І.І. Солодей, д-р техн. наук М.О. Вабіщевич, канд. техн. наук А.О. Ярош ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІЧНОГО ДЕФОРМУВАННЯ ДЕМПФЕРНОГО ПРИСТРОЮ З ПОЗДОВЖНЬОЮ ТРІЩИНОЮ НА ОСНОВІ НМСЕ Досліджено особливості динамічного деформування демпферного пристрою з поздовжньою тріщиною при її апроксимації спеціальними скінченими елементами та застосуванням методик обчислення динамічних параметрів механіки руйнування на...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ І МЕХАНІКИ ТОВСТОЛІС Олександр Володимирович УДК 517.5 МУЛЬТИПЛІКАТОРИ ФУР’Є В ПРОСТОРАХ ХАРДІ В ТРУБЧАСТИХ ОБЛАСТЯХ НАД ВІДКРИТИМИ КОНУСАМИ ТА ДЕЯКІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ АПРОКСИМАЦІЇ 01.01.01 – МАТЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Донецьк – 1998 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Донецькому державному університеті, Міністерство освіти України. Науковий...»

«ESET SMART SECURITY Посібник користувача (для продуктів версії 8.0 і вище) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Натисніть тут, щоб завантажити найновішу версію цього документа ESET SMART SECURITY ESET, spol. s r. o., ESET Smart Security розроблено компанією ESET, spol. s r. o. Докладніше див. на веб-сайті www.eset.ua. Усі права захищено. Забороняється відтворювати, зберігати в інформаційно-пошуковій системі або передавати в будь-якій формі та...»

«ТЕПЛОТА ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ УДК 685.513.685 IDENTIFICATION OF THE PARAMETERS OF ELECTRO-MECHANICAL SYSTEM MODEL BASED ON GENETIC ALGORITHMS S. Baluta, L. Kopulova, J. Klymenko National University of Food Technologies Key words: ABSTRACT Two-mass mechanical model The article presents a method of identification based on genetic Electro mechanical systems algorithms, the mechanical parameters and their optimization Genetic algorithms for a two-mass electromechanical system. An algorithm for the...»

«ЕСЦИТАЛОПРАМ Група/призначення: антидепресанти, селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну (СІЗЗС). Покази до призначення: великі депресивні епізоди, панічні розлади з або без агорафобії (страх відкритого простору та натовпу). Селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну — сучасні антидепресанти третього покоління, що відрізняються ефективністю і мінімумом можливих побічних ефектів. Тривалість курсу лікування складає щонайменше шість місяців — саме стільки часу потрібно в...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»