WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 || 6 | 7 |   ...   | 8 |

«Кафедра українознавства МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ до самостійної роботи з української мови за професійним спілкуванням для студентів механічного факультету, спеціальності ...»

-- [ Страница 5 ] --

Козачук Г.О. Українська мова: Практикум. – К., 1991. – С. 154 – 166.

3.

Лепеха Т.В. Українська мова. – К.: 2000. – С. 138 – 141.

4.

Пазяк О.М., Кисіль Г.Г. Українська мова і культура мовлення.– К.: Вища школа, 1995 5.

– С. 149 – 157.

Паламар Л.М., Кацавець І.М. Мова ділових паперів: Практичний посібник. – К.:

6.

Либідь, 1996. – С. 179 – 187.

Сліпушко О. Українська мова й етапи кар'єри ділової людини. – К., 1999. – С. 82 – 91.

7.

Український правопис.- К.:Наукова думка,1994.– С.86– 89.

8.

Чукіна В.Ф. Граматика української мови в таблицях.–К., 1997.– С. 79 – 85.

9.

Чукіна В.Ф. Правопис української мови в таблицях і схемах.– К., 1997. – С. 93 – 96.

10.

Ющук І. Практикум з правопису української мови.–Київ:Освіта,2000. – С.123– 127.

11.

–  –  –

o В чому особливість лексичного значення займенників?

o Яка їх роль у побудові тексту?

o Чи є особливості у використанні займенників у діловому та професійному мовленні. Чим вони зумовлені?

–  –  –

І. Провідміняйте займенники:

Вона, вони, себе, їхній.

ІІ. Відредагуйте речення:

1. Значна кількість учених взяла активну участь у секційних засіданнях. Їх виявилося багато. 2. Судент запропонував свій варіант роз’язання рівняння. Викладач з ним не погодився. 3. Староста попросив присутніх прокоментувати свої пропозиції.

–  –  –

Література Зубков М. Сучасна українська ділова мова.– Х.: Фоліо, 2002.– С 187 – 214.

1.

Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне 2.

спілкування. – Донецьк, 2004. – С.324 – 226.

Козачук Г.О. Українська мова для абітурієнтів. – К., 2003. – С. 142 – 173.

3.

Козачук Г.О. Українська мова: Практикум. – К., 1991. – С. 156 – 187.

4.

Лепеха Т.В. Українська мова. – К.: 2000. – С. 141 – 157.

5.

6. Пазяк О.М., Кисіль Г.Г. Українська мова і культура мовлення.– К.: Вища школа, 1995

– С. 157 – 165.

7. Паламар Л.М., Кацавець І.М. Мова ділових паперів: Практичний посібник. –К.:

Либідь, 1996. – С. 138 – 159.

8. Сліпушко О. Українська мова й етапи кар'єри ділової людини.–К., 1999. – С. 91 – 109.

9. Український правопис.-К.: Наукова думка,1994.– С.89 - 98.

10. Чукіна В.Ф. Граматика української мови в таблицях.– К., 1997.– С. 84 – 97.

11. Чукіна В.Ф. Правопис української мови в таблицях і схемах.– К., 1997. – С. 96 – 98.

12. Ющук І.П. Практикум з правопису української мови.– Київ: Освіта, 2000.– С. 127 – 145.

Питання для самоконтролю Назвіть основну ознаку лексичного значення дієслова.

o Які основні форми має дієслово?

o Як утворюються Дієприкметники?

o За допомогою яких суфіксів творяться дієприслівники?

o Яким формам дієслова надається перевага у документації та фахових текстах?

o

–  –  –

І. Утворіть усі можливі часові і способові форми дієслів.

Носити, мастити, їздити, берегти, платити, водити, дихати, казати, просити, летіти, мати, пекти, жити, хотіти, бігти, стерегти.

ІІ. Утворіть і запишіть дієслова від іменників і прикметників.

Телефон, сума, адреса, експонат, гомін, учитель, хвиля, мандри, газифікація, синтез, мітинг, борона, культиватор, старий, зелений, лемент, крок, глибший, мудрий, веселий, знайомий, група, марний, диво, торг, іспит.

ІІІ. Перекладіть українською мовою й запишіть. Порівняйте, як утворюються активні дієприкметники в українській та російській мовах. Складіть речення з 3—5 словосполученнями.

Почерневшее небо, поющие песни, употребляющий лекарства, формирующий состав, повышающий уровень, исполняющий обязанности, увядшие листья, несущая свет, волнующая мелодия, потухающий костер.

IV. Виправте помилки у реченнях, праиільно записуючи форми дієприкметників.

Під лежащий камінь вода не тече. Студенти, відвідавші експозиції музею, були у захват від побаченого. Посивівше волосся пасмами падало на чоло, закривало очі.

Змарнівше обличчя було вкрите густою сіткою зморшок. Співавший ще довго м;не не помічав. Чоловік, наближавшийся до нас, зупинився. Кружляв в останньому вальсі падающий лист. Мене вразили її збліднівші вуста, змарнівше обличчя, посивівше волосся.

На вечорі виступили з читанням своїх творів початкуючі письменники.

V.Запишіть надані словосполучення українською мовою, передаючи короткі пасивні дієприкметники безособовими дієслівними формши на -по, -то.

Статья напечатана. Связь налажена. Завод награжден Задача решена. Фабрика построена. Дверь открыта. Вещи собраны. Перевод сделан. Урожай собран. Книга прочитана Комиссия избрана.

ТЕМА: Прислівник

1. Прислівник як частина мови.

2. Правопис прислівників.

Література

1. Козачук Г.О. Українська мова для абітурієнтів. – К., 2003. – С. 173 – 180.

2. Козачук Г.О. Українська мова: Практикум. – К., 1991. – С.181 – 187.

3. Паламар Л.М., Кацавець І.М. Мова ділових паперів: Практичний посібник. –К.:

Либідь, 1996. – С. 159 – 162.

4. Український правопис.- К.:Наукова думка, 1994.–С.37 - 40.

5. Чукіна В.Ф. Граматика української мови в таблицях.– К.,1997.– С. 97– 100.

6. Чукіна В.Ф. Правопис української мови в таблицях і схемах. – К., 1997. – С. 65 – 72.

7. Ющук І.П. Практикум з правопису української мови.– Київ: Освіта, 2000.– С. 145 – 155.

Питання для самоконтролю o Яке лексичне значення мають прислівники?

o Назвіть основну морфологічну ознаку прислівника.

o На які розряди за значенням поділяються прислівники?

o Які синтаксичні функції виконує прислівник у реченні?

o Яким чином утворюються нові прислівники?

o Зіставте правопис та значення прислівників, утворених від різних частин мови прийменниками-префіксами, й однозвучних слів, що належать до інших частин мови.

Вправи та завдання

І. Запишіть наведені прислівники та прислівникові словосполуки окремо, через дефіс та разом. Поясніть їх правопис.

На/багато, без/вісти, на/гора, коли/на/коли, до/пізна, на/рівні, всього/на/всього, в/голос, де/не/де, до/дому, пліч/о/пліч, сам/самотою, кінець/кінцем, ось/ось, один/одним, на/пам'ять, час/від/часу, на/ четверо, рука/в/руку, як/не/як, рік/у/рік, зі/споду, день/у/день, о/полудні, сам/на/сам, десь/інколи, до/ купи, на/довго, по/п'яте, по/іншому, рано/пораненьку, на/силу, на/зустріч, по/юнацьки, в/середині, за/ одно, у/чотирьох, по/середині.

ТЕМА: Службові частини мови

1. Класифікація службових частин мови.

2. Вживання службових частин мови у професійно-орієнтованих текстах.

3. Відповідність прийменникових конструкцій в українській і російській мовах.

Література

1. Зубков М. Сучасна українська ділова мова.– Х.: Фоліо, 2002. – С.118 –235.

2. Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. – Донецьк, 2004. – С.327 – 329.

3. Козачук Г.О. Українська мова для абітурієнтів. – К., 2003. – С. 180 – 210.

4. Козачук Г.О. Українська мова: Практикум.– К., 1991.–С. 89 – 97.

5. Лепеха Т.В. Українська мова. – К.: 2000. – С.167 – 186.

6. Пазяк О.М., Кисіль Г.Г. Українська мова і культура мовлення. – К.: Вища школа, 1995

– С. 168 – 181.

7. Паламар Л.М., Кацавець І.М. Мова ділових паперів: Практичний посібник. –К.:Либідь, 1996.–С.190 – 194, 208 – 210.

8. Український правопис.- К.:Наукова думка,1994.– С.89– 97.

9. Чукіна В.Ф. Граматика української мови в таблицях.– К.,1997.– С.100–106.

10. Чукіна В.Ф. Правопис української мови в таблицях і схемах. – К., 1997. – С. 72 – 78.

11. Ющук І.П. Практикум з правопису української мови.– Київ: Освіта, 2000.– С. 155 – 174.

Питання для самоконтролю o Які частини мови належать до службових?

o Які основні ознаки службових частин мови?

o Наведіть приклади відповідності прийменникових конструкцій в українській та російській мові.

Вправи та завдання І. Які з наведених словосполучень правильно перекладено українською мовою.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Ввести в состав — а) ввести до складу, б) ввести в склад; отпуск по болезни — а) відпустка через хворобу, б) відпустка з хвороби; по инициативе — а) з ініціативи, б) по ініціативі; текучесть кадров — текучість кадрів, перебіг кадрів, плинність кадрів.

–  –  –

Література

1. Зубков М. Сучасна українська ділова мова.– Х.: Фоліо, 2002. – С.219 – 227.

2. Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. – Донецьк, 2004. – С.329 – 331.

3. Козачук Г.О. Українська мова для абітурієнтів. – К., 2003. – С.201 – 216.

4. Козачук Г.О. Українська мова: Практикум. – К., 1991. – С. 223 – 246.

5. Палеха Ю.І. Управлінське документування. – К.: Видавництво Європейського університету, 2003. – С. 118 – 120.

6. Пазяк О.М., Кисіль Г.Г. Українська мова і культура мовлення. – К.: Вища школа, 1995

– С. 181 – 186.

7. Чукіна В.Ф. Граматика української мови в таблицях. – К., 1997. – С. 106 – 110.

8. Ющук І..Практикум з правопису української мови.– К.: Освіта, 2000.–С. 174 – 89.

Питання для самоконтролю

o Чи є різниця між виразами словосполучення і сполучення слів?

o Які є способи зв’язку слів у словосполученні?

o Чим речення відрізняється від словосполучення?

o Назвіть типи речень за метою висловлювання.

o Які типи речень виділяють за структурою?

o Яку позицію в реченні посідають головні та другорядні члени?

o У якому разі можливе відхилення від основних закономірностей порядку слів у реченні?

ТЕМА: Просте речення

1. Класифікація простих речень.

–  –  –

Література Козачук Г.О. Українська мова для абітурієнтів. – К., 2003. – С. 216 – 248.

1.

Козачук Г.О. Українська мова: Практикум. – К., 1991. – С. 246 – 344.

2.

Лепеха Т.В. Українська мова. – К.: 2000. – С. 192 – 228.

3.

Пазяк О.М., Кисіль Г.Г. Українська мова і культура мовлення. – К.: Вища школа, 1995 4.

– С. 186 – 209.

5. Чукіна В.Ф. Граматика української мови в таблицях. – К., 1997. – С. 110 – 122.

6. Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. – Київ: Освіта, 2000. – С. 189 – 224.

–  –  –

Вкажіть речення, в якому вживання тире зумовлено наявністю узагальнюючого слова при однорідних членах речення.

1. Осінній ліс, на відміну від весняного чи літнього, озивається до нас глухуватомінорними звуками: то впаде галузка, то розігнеться гілка, то здивовано подасть свій голос самотня пташина – все долинає до слуху притишено, начебто з-під суцільного листвяного килима. (Є.Гуцало)

2. На зігрітих сонцем лісових галявинах з’являються перші квіти – білі, ніжні, з ледь помітною зеленою облямівкою підсніжники, пробиваються і синіють проліски. (Є.

Гуцало)

3. Весна – пора життя і розквіту, яка нестримно манила дівчину. Запрошуючи у привабливо-чарівний світ мавок-пересмішниць і довгобородих лісовиків, красунь русалок і водяників – усього, що могла осягнути дитяча мрія.(І.Франко)

4. Ставки широкі, розкішні, порослі де-не-де густо-зеленим очеретом і прибережним верб’ям; різноманітна риба: карасі, лини, корпи, окуні – сонно нишпорить у прозорій воді.

(О. Бердник)Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 || 6 | 7 |   ...   | 8 |
Похожие работы:

«ESET SMART SECURITY Посібник користувача (для продуктів версії 6.0 і вище) Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server Натисніть тут, щоб завантажити найновішу версію цього документа ESET SMART SECURITY ESET, spol. s r. o., 2013 ESET Smart Security розроблено компанією ESET, spol.s r.o. Докладніше див.на веб-сайті www.eset.com. Усі права захищено.Забороняється відтворювати, зберігати в інформаційнопошуковій системі або передавати в будь-якій формі та будь-якими засобами (електронними,...»

«ЕСЦИТАЛОПРАМ Група/призначення: антидепресанти, селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну (СІЗЗС). Покази до призначення: великі депресивні епізоди, панічні розлади з або без агорафобії (страх відкритого простору та натовпу). Селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну — сучасні антидепресанти третього покоління, що відрізняються ефективністю і мінімумом можливих побічних ефектів. Тривалість курсу лікування складає щонайменше шість місяців — саме стільки часу потрібно в...»

«ЦИТАЛОПРАМ Група/призначення: антидепресанти, селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну (СІЗЗС). Покази до призначення: великі депресивні епізоди, панічні розлади з або без агорафобії (страх відкритого простору та натовпу). Селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну — сучасні антидепресанти третього покоління, що відрізняються ефективністю і мінімумом можливих побічних ефектів. Тривалість курсу лікування становить щонайменше шість місяців — саме стільки часу потрібно в...»

«УДК 620.187:620.1 Вплив вмісту NiO на механічні та каталітичні властивості аноду керамічної паливної комірки Є. М. Бродніковський, М. М. Бричевський, Б. Д. Василів*, В. І. Чедрик**, Є. Г. Прищепа, О. Д. Васильєв, А. В. Самелюк * Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенко НАН України, м. Львів ** Інститут фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського НАН України, м. Київ Встановлено, що при збільшенні вмісту NiO міцність невідновлених (NiOScCeSZ) та відновлених (NiScCeSZ) анодів зменшується....»

«ESET SMART SECURITY Посібник користувача (для продуктів версії 8.0 і вище) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Натисніть тут, щоб завантажити найновішу версію цього документа ESET SMART SECURITY ESET, spol. s r. o., ESET Smart Security розроблено компанією ESET, spol. s r. o. Докладніше див. на веб-сайті www.eset.ua. Усі права захищено. Забороняється відтворювати, зберігати в інформаційно-пошуковій системі або передавати в будь-якій формі та...»

«Годівля тварин та Збірник наукових Випуск 2 (72) технологія кормів праць ВНАУ 2013 УДК 636.085.532/631.363 Жуков В.П., кандидат с.-г. наук, доцент Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН України Панько В.В., кандидат с.-г. наук, доцент Труханська О.О., аспірант Вінницький національний аграрний університет ОЦІНКА ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРИЙОМІВ СУХОГО ФРАКЦІЮВАННЯ СІНА ПРИРОДНОГО СУШІННЯ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ГРАНУЛ Інтенсифікація тваринництва і перехід його на промислову основу пов’язаний з...»

«УДК [81’373.46:81’373.612.2]:656.2 Світлана Лагдан Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені акад. В. Лазаряна СОМАТИЧНА МЕТАФОРА В ЗАЛІЗНИЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ © Лагдан С. П., 2014 Статтю присвячено проблемі метафоричного термінотворення в залізничній галузі на базі соматичної лексики, описано лексико-семантичні особливості метафоричних термінів. Термін виступає як номінативна одиниця когнітивної діяльності, процес його творення – як механізм порівняння знака...»

«ISSN 2224-087X. Електроніка та інформаційні технології. 2012. Випуск 2. С. 27-32 Electronics and information technologies. 2012. Issue 2. P. 27–32 МАТЕРІАЛИ ЕЛЕКТРОННОЇ ТЕХНІКИ УДК 621.315.592 ГЕНЕРУВАННЯ ДИСЛОКАЦІЙ В НАПІВПРОВІДНИКОВИХ КРИСТАЛАХ МЕТОДОМ ПЛАСТИЧНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ Б. Павлик 1, Р. Дідик 1, Й. Шикоряк 1, Р. Лис 1, Д. Слободзян 1, А. Грипа 1, М. Кушлик 1, І. Чегіль 2 Львівський національний університет імені Івана Франка вул. ген. Тарнавського, 107, 79017 Львів, Україна...»

«Світлана ЛИЧАНА магістрант Національної академії прокуратури України Svetlal@i.ua УДК 343.163 ПІДТРИМАННЯ ПРОКУРОРОМ ДЕРЖАВНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ ЩОДО НЕПОВНОЛІТНІХ: КОМПАРАТИВІСТСЬКИЙ АСПЕКТ Проаналізовано світовий досвід підтримання державного обвинувачення щодо неповнолітніх. Зроблено висновок про необхідність врахування Україною позитивного досвіду зарубіжних країн, а також виокремлено заходи щодо посилення ефективності підтримання прокурором державного обвинувачення стосовно неповнолітніх в...»

«Пархоменко-Куцевіл О.І., кандидат наук з державного управління, заступник віце-президента НАДУ Теоретико-концептуальні засади удосконалення механізму адаптації кадрів державної служби У статті розглянуто тенденції розвитку та впровадження механізму адаптації кадрів державної служби, проаналізовано закордонний досвід упровадження цього механізму роботи з кадрами. Автором запропоновані рекомендації щодо запровадження адаптаційного механізму кадрів державної служби в Україні. Ключові слова:...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»