WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |   ...   | 8 |

«Кафедра українознавства МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ до самостійної роботи з української мови за професійним спілкуванням для студентів механічного факультету, спеціальності ...»

-- [ Страница 4 ] --

3. Чукіна В.Ф. Граматика української мови в таблицях.–К.,1997. – С. 45 – 47.

Питання для самоконтролю

o Які типи словників вам відомі?

o У який спосіб подається інформація у словниках різних типів?

o Назвіть словники, які використовуєте у професійній діяльності. До якого типу лексикографічних видань вони належать?

o У чому полягає роль словників у житті людини?

o Схарактеризуйте загальні принципи бібліографічного опису інформаційних джерел.

Вправи та завдання Розмістіть подану інформацію згідно з правилами бібліографічного опису інформаційних джерел, при необхідності виправляючи помилки:

І. Назва видання: Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування.

Кількість сторінок: 476.

Автори: Загнітко А.П., Данилюк І.Г.

Рік видання: 2004.

Місце видання: Донецьк.

ІІ. Автори: Пазяк О.М., Кисіль Г.Г.

Назва видання: Українська мова і культура мовлення.

Назва видавництва: “Вища школа”.

Кількість сторінок: 239.

Місце видання: Київ.

Рік видання: 1995.

ІІІ. Назва видання: Новий російсько-український словник-довідник.

Місце видання: Київ.

Рік видання: 1996.

Назва видавництва: “Довіра”.

Укладачі: С.Я.Єрмоленко, В.І.Єрмоленко, К.В.Ленець, Л.О.Пустовіт.

ІV.Назва видання: Вимоги до оформлювання документів ДСТУ 4163-2003.

Кількість сторінок: 32.

Назва видавництва: Держспоживстандарт України Рік видання: 2003.

Місце видання: Київ.

V. Назва видання: ДСТУ 3575-97 «Патентні дослідження. Основні положення і порядок проведення»

Назва видавництва: Держспоживстандарт України Місце видання: Київ.

Рік видання: 1997.

ІІІ. Назва видання: Новий російсько-український словник-довідник.

Місце видання: Київ.

Рік видання: 1996.

Назва видавництва: “Довіра”.

Укладачі: С.Я.Єрмоленко, В.І.Єрмоленко, К.В.Ленець, Л.О.Пустовіт.

–  –  –

1. Іменник. Лексичне значення, граматичні ознаки.

2. Основні тематичні групи і морфологічні форми іменників у професійному мовленні.

3. Відмінювання іменників.

4. Вживання географічних назв у ділових паперах.

Література

1. Глущик С.В. та інші. Сучасні ділові папери.–К.:АСК,2001. – С. 348 – 348, 354 – 355.

2. Зубков М. Сучасна українська ділова мова. – Х.: Фоліо, 2002. – С 131 – 147, 155 – 165.

3. Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. – Донецьк, 2004. – С.316 – 320.

Козачук Г.О. Українська мова для абітурієнтів. – К., 2003. – С. 92 – 113.

4.

Козачук Г.О. Українська мова: Практикум. – К., 1991. – С.118 – 137.

5.

Лепеха Т.В. Українська мова. – К.: 2000. – С. 101 – 116.

6.

Пазяк О.М., Кисіль Г.Г. Українська мова і культура мовлення. – К.: Вища школа, 1995 7.

– С. 124 – 139.

Паламар Л.М., Кацавець І.М. Мова ділових паперів: Практичний посібник. – 8.

К.:Либідь,1996.–C.76–80, 86–90, 100– 102. 109 – 111, 222 – 225, 232 – 235.

Палеха Ю.І. Управлінське документування. – К.: Видавництво Європейського 9.

університету, 2003. – С. 116 – 117, 120 – 121.

Сліпушко О. Українська мова й етапи кар'єри ділової людини. – К., 1999. – С. 55 – 72.

10.

Український правопис.- К.:Наукова думка,1994.–С.60 – 80.

11.

Чукіна В.Ф. Граматика української мови в таблицях.–К.,1997.– С.50 – 66.

12.

Чукіна В.Ф. Правопис української мови в таблицях і схемах. – К., 1997. – С. 79 – 87.

13.

Ющук І.П. Практикум з правопису української мови.–Київ: Освіта, 2000. – С.89 – 108.

14.

Питання для самоконтролю

o Визначте основну лексичну ознаку іменника.

o Назвіть основні тематичні групи іменників, якими користуєтесь у професійному спілкуванні.

o Які морфологічні ознаки властиві іменнику?

o Як поділяють іменники за типами відмінювання?

o Схарактеризуйте особливості використання іменників у професійному і діловому мовленні.

o Сформулюйте правила вживання географічних назв у ділових та професійних текстах.

Вправи та завдання І. Запишіть наведені слова українською мовою і визнайте їх належність до відміни і групи.

Сибирь, кенгуру, накипь, величие, ступень, степень, печь, дверь, рояль, боль, пианино, человек, кофе, львенок, собака, тушь, рожь, любовь.

ІІ. Перекладіть і запишіть словосполучення українською мовою. Визначте відмінки іменників. Порівняйте написання закінчень іменників у російській та українській мовах.

Черной тучей, высокую ель, в маленькой комнате, новую машину, сладкую грушу, серенькая мышь, научной разработкой, далекая звезда, высокой горой, горькой редьки, морской глубиной, богатырской силой, всей душой, на родной земле, центральной площадью, электрической сетью, гречневая каша, темной ночью, близкой подруге, внезапная радость.

ІІІ. Поставте іменники, наведені у дужках, у потрібному відмінку. Прокоментуйте орфограми.

Підсунути (стілець), заплатити (долар), написати (лист), зрізати (ясен), вбити (комар), побачити (інженер), пів (гектар), насипати (суп), привезти (камінь), боятися (дощ), вступити до (інститут), доручення (колектив), підійти до (трактор),.показати (метелик), зустріти (учитель), виїхати з (Донбас), не чути (сміх).

IV. З поданими прізвищами утворіть речення таким чином, щоб вони набували форм жіночого або чоловічого роду в родовому й орудному відмінках.

Біленко, Савченко, Іваненко, Малько, Левочко, Бровко, Яременко, Дацун, Марчук, Сайко, Бойко, Левун, Кривун, Лаголно.

V. Від поданих імен та по батькові утворіть форми кличного відмінка.

Євген Ярославович, Едуард Петрович, Ольга Геннадіївна, Анастас Миколайович, Лариса Віталіївна, Михайло Олексійович, Вадим Леонідович, Валентин Павлович, Іван Миколайович, Наталія Борисівна, Олена Григорівна, Марія Володимирівна.

ТЕМА: Прикметник Прикметник. Лексичне значення, граматичні ознаки.

1.

Особливості творення, вживання форм ступенів порівняння прикметників.

2.

Відмінювання прикметників.

3.

Прикметник у ділових і фахових текстах.

4.

Література

1. Глущик С.В. та інші. Сучасні ділові папери. – К.: АСК, 2001. – С.348 – 349.

2. Зубков М. Сучасна українська ділова мова.–Х.: Фоліо, 2002. – С.147 – 152.

3. Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. – Донецьк, 2004. – С.320 – 322.

4. Козачук Г.О. Українська мова для абітурієнтів. – К., 2003. – С.113 –125.

5. Козачук Г.О. Українська мова: Практикум. – К., 1991. – С. 137 – 145.

6. Лепеха Т.В. Українська мова. – К.: 2000. – С. 117 – 136.

7. Пазяк О.М., Кисіль Г.Г. Українська мова і культура мовлення. – К.: Вища школа, 1995

– С. 139 – 144.

8. Паламар Л.М., Кацавець І.М. Мова ділових паперів: Практичний посібник. –К.:

Либідь, 1996.–С.117– 123, 128– 132.

9. Палеха Ю.І. Управлінське документування. – К.: Видавництво Європейського університету, 2003. – С. 117 – 118.

10. Сліпушко О. Українська мова й етапи кар'єри ділової людини. – К., 1999. – С. 72 – 82.

11. Український правопис.- К.:Наукова думка,1994.–С.80 – 84.

12. Чукіна В.Ф. Граматика української мови в таблицях.–К., 1997. – С. 88 – 90.

13. Чукіна В.Ф. Правопис української мови в таблицях і схемах.– К., 1997. – С. 88 – 91.

14. Ющук І.П. Практикум з правопису української мови.–Київ: Освіта, 2000. – С.108 – 118.

Питання для самоконтролю

o Що лежить в основі лексичного значення прикметника?

o Назіть граматичні ознаки прикметника.

o Прикметники якого розряду утворюють ступені порівняння?

o Визначте особливості відмінювання прикметників.

o Сформулюйте основні вимоги до вживання прикметників різних розрядів у професійному мовленні.

o Як у фахових текстах вживають, що походять від власних назв?

o Як узгоджуються прикметники з іменниками на означення професій?

Вправи та завдання І. Перекладіть наведені слова українською мовою і запишіть. Порівняйте написання і вимову в обох мовах Свежий, дорогой, бодрый, громкий, меньше, тоньше, толще, тверже, строже, крепче, круче, богаче, шире, ярче, гуще, чаще, ласковый, глубокий, синее, опаснее.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


ІІ. Утворіть складені форми вищого і найвищого ступенів порівняння.

Солоний, злий, суворий, ніжний, рідкий, кислий, рідкісний, густий, м'який, новий, короткий, охайний, працьовитий, розумний, дотепний, сміливий, ясний, пахучий, порядний, жвавий, молодий, повний, чорний, стрункий, добрий, жирний, широкуватий, милий, тугий.

ТЕМА: Числівнник Числівник. Лексичне значення, граматичні ознаки.

1.

Розряди числівників за значенням.

2.

Особливості відмінювання, сполучення з іменником.

3.

Запис числової інформації, вимоги до її використання у професійному мовленні.

4.

Література

1. Глущик С.В. та інші. Сучасні ділові папери.–К.: АСК, 2001. – С.349 – 350.

2. Зубков М. Сучасна українська ділова мова.–Х.: Фоліо, 2002. – С.169 – 179.

3. Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. – Донецьк, 2004. – С.322 – 324.

4. Козачук Г.О. Українська мова для абітурієнтів. – К., 2003. – С. 125 – 131.

5. Козачук Г.О. Українська мова: Практикум. – К., 1991. – С. 145 – 154.

6. Лепеха Т.В. Українська мова. – К.: 2000. – С. 131 –137.

7. Пазяк О.М., Кисіль Г.Г. Українська мова і культура мовлення.–К.: Вища школа, 1995 – С. 144 – 149.

8. Паламар Л.М., Кацавець І.М. Мова ділових паперів: Практичний посібник. –К.:

Либідь, 1996. – С. 82 – 91.

9. Сліпушко О. Українська мова й етапи кар'єри ділової людини.–К., 1999. – С. 82 – 91.

10. Український правопис. – К.: Наукова думка, 1994. – С. 84 – 86.

11. Чукіна В.Ф. Граматика української мови в таблицях. – К., 1997.–С. 75 – 79.

12. Чукіна В.Ф. Правопис української мови в таблицях і схемах.– К., 1997. – С. 91 – 92.

13. Ющук І.П. Практикум з правопису української мови.–Київ: Освіта, 2000. – С.118 – 123.

Питання для самоконтролю

o Схарактеризуйте лексичне значення числівника.

o За якими критеріями класифікують числівники?

o Чи відрізняються правила відмінювання числівників в українській і російській мовах?

o Чи подібні схеми відмінювання складених кількісних і складених порядкових числівників?

o Назвіть паралельні відмінкові форми числівників.

o Сформулюйте принципи подання числової інформації у ділових та фахових текстах.

–  –  –

І. Запишіть цифри словами— українською і російською мовами. Зіставте правопис числівників в обох мовах і зробіть відповідні висновки.

5, 7, 8, 9, 16, ЗО, 50, 60, 70, 80, 90, 500, 700, 800, 900.

ІІ. Провідміняйте за відмінками числівники. Утворіть від підкреслених слів порядкові числівники,провідміняйте їх.

Мільярд, мільйон, тисяча, триста сорок чотири, чотириста вісімдесят сім, шістсот шістдесят шість.

ТЕМА: Займенник

1. Займенник. Лексичне значення, граматичні ознаки.

2. Відмінювання займенників.

3. Функціонування займенників у ділових і фахових текстах.

Література Зубков М. Сучасна українська ділова мова.–Х.: Фоліо, 2002. – С.179 – 187.

1.

Козачук Г.О. Українська мова для абітурієнтів. – К., 2003. – С.131 – 142.

2.Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |   ...   | 8 |
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МЕДИЧНИЙ ІНСТИТУТ _ На правах рукопису Дубовик Євген Іванович УДК: 616.13-004.6:547.96(043.3) РОЛЬ АЛЕЛЬНОГО ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНА ВІТАМІН КЕПОКСИД РЕДУКТАЗИ У РОЗВИТКУ ІШЕМІЧНОГО АТЕРОТРОМБОТИЧНОГО ІНСУЛЬТУ 14.01.15 – нервові хвороби Робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра Науковий керівник – Потапов Олександр Олександрович, професор, доктор медичних наук, завідувач кафедри...»

«БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ, ВИРОБИ ТА САНІТАРНА ТЕХНІКА УДК 691.175:666.96+541.1 Пушкарьова К.К., доктор техн. наук, професор, Суханевич М.В., канд. техн. наук, доц., Бондар К.В., аспірант Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ, Україна ВПЛИВ ПОЛІМЕРНИХ ДОБАВОК НА ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНИХ ПОКРИТТІВ У статті досліджено ефективність використання золомістких в’яжучих речовин, модифікованих комплексними добавками для отримання гідроізоляційних покриттів...»

«Науковий вісник ТДАТУ Випуск 2, Том 5 УДК 631.171.075.3 ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ МЕХАНІЧНОГО СТИМУЛЮВАННЯ (МАСАЖУ) ВИМЕНІ ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ КОРІВ Болтянська Н.І., к.т.н. 1 Таврійський державний агротехнологічний університет Тел.: +38 (0619) 42-05-70; e-mail: natali.28@inbox.ru Анотація – у статті проаналізовано наслідки неправильної слабкої підготовки до доїння та вплив збільшення тривалості переддоїльної стимуляції на рефлекс молоковіддачі, продуктивність та здоров’я вимені і...»

«ФЛУОКСЕТИН Група/призначення: антидепресанти, селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну (СІЗЗС). Покази до призначення: великі депресивні епізоди, панічні розлади з або без агорафобії (страх відкритого простору та натовпу), обсесивно-компульсивний розлад (невроз нав’язливих станів), передменструальний синдром, синдром Туретта.1 Синдром Туретта, хвороба Туретта, синдром Жиля де ла Туретта – це генетично обумовлений розлад центральної нервової системи, що проявляється в дитячому віці...»

«ФЛУВОКСАМІН Група/призначення: антидепресанти. Селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну (СІЗЗС). Покази до призначення: депресія, обесивно-компульсивні розлади. Селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну — сучасні антидепресанти третього покоління, що відрізняються ефективністю і мінімумом можливих побічних ефектів. Тривалість курсу лікування складає щонайменше шість місяців. Саме стільки часу потрібно в середньому для повного придушення симптомів депресивного розладу....»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ І МЕХАНІКИ ТОВСТОЛІС Олександр Володимирович УДК 517.5 МУЛЬТИПЛІКАТОРИ ФУР’Є В ПРОСТОРАХ ХАРДІ В ТРУБЧАСТИХ ОБЛАСТЯХ НАД ВІДКРИТИМИ КОНУСАМИ ТА ДЕЯКІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ АПРОКСИМАЦІЇ 01.01.01 – МАТЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Донецьк – 1998 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Донецькому державному університеті, Міністерство освіти України. Науковий...»

«ESET SMART SECURITY Посібник користувача (для продуктів версії 6.0 і вище) Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server Натисніть тут, щоб завантажити найновішу версію цього документа ESET SMART SECURITY ESET, spol. s r. o., 2013 ESET Smart Security розроблено компанією ESET, spol.s r.o. Докладніше див.на веб-сайті www.eset.com. Усі права захищено.Забороняється відтворювати, зберігати в інформаційнопошуковій системі або передавати в будь-якій формі та будь-якими засобами (електронними,...»

«Міністерство освіти і науки України Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ТА ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (24 квітня 2015 р.) Харків 2015 УДК 631.115:331.101.1 РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ В.К. Пузік, чл.-кор. НААНУ, д-р с.-г. наук, професор; В.М. Петров, канд. екон. наук, доцент; О.І. Гуторов, д-р екон. наук, професор; Т.І. Олійник, д-р екон. наук, професор; О.В....»

«Реферат Дисертаційна робота складається з вступу, чотирьох розділів, висновків, списку літератури з 16 найменувань і трьох додатків. Основна частина роботи викладена на 75 сторінках, містить 48 ілюстрацій, 5 таблиць. Актуальність теми На теперішній час широко поширено використання мікромеханічних гіроскопів в системах стабілізації автомобілів, літаків або відеокамер. Увага фахівців в області гіроскопії зараз зосередилася на пошуку нових нестандартних застосувань таких приладів. Відкрилися...»

«ORIGINAL ARTICLES Чайковський Юрій Богданович д.мед. наук, професор, завідувач кафедри гістології, цитології та ембріології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця; +38 044 235-71-12 Король Анатолій Петрович д.мед. наук, доцент кафедри гістології, цитології та ембріології Вінницького національного медичного університету; +38 097 249-56-49 Макарова Ольга Ігорівна аспірант кафедри гістології цітології та ембріології Вінницького національного медичного університету імені М.І....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»