WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |   ...   | 8 |

«Кафедра українознавства МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ до самостійної роботи з української мови за професійним спілкуванням для студентів механічного факультету, спеціальності ...»

-- [ Страница 3 ] --

Пазяк О.М., Кисіль Г.Г. Українська мова і культура мовлення. – К.: Вища школа, 1995 4.

– С. 85 – 98.

5. Палеха ЮІ. Управлінське документування. – К.: Видавництво Європейського університету, 2003. – С. 123 – 129.

6. Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика.– К.: Вежа, 1994. – С.170 – 180.

7. Сліпушко О. Українська мова й етапи кар'єри ділової людини. – К., 1999. – С. 39 – 45.

Питання для самоконтролю

o Сформулюйте основні правила вживання іншомовних слів у документації і професійних текстах.

o Які слова відносять до шару активної лексики? Пасивної?

o Що таке архаїзми?

o Які слова називають неологізмами?

o Назвіть основні вимоги до лексичного складу офіційно-ділового та професійного мовлення.

o Якими правилами регламентується вживання термінів?

Вправи та завдання

І. Користуючись словниками, поясніть значення термінів і визначте сферу використання їх.

Адвокат, акція, атестація, боржник, вибори, відповідач, відшкодування збитків, депозит, договір, експерт, запит депутата, заповіт, застава, захист честі і гідності, зобов'язання, кодекс, конкурс, кредит, кримінал, лікарняний (листок непрацездатності), ліцензія, мандат, мито, недоторканність особи, нотаріат, образа, скарга, органи дізнання, оскарження.

ІІ. Знайдіть неологізми, розкрийте іншими словами їх значення.

В умовах високих вимог до якості робіт, стислих строків їхнього виконання та жорсткої цінової конкуренції підвищується попит на інтегровані системи проектування, які дають можливість виконувати всі розділи проекту в одному середовищі. За допомогою сучасних інформаційних технологій, реалізованих у САПР АllРlаn 2005 від концерну Nemetshek АG (Німеччина), можливо повністю оптимізувати всі процеси діяльності в архітектурно-будівельній сфері, заощаджуючи свої ресурси і постійно зберігаючи високу конкурентоздатність.

Нова версія АllРlаn 2005 відтепер може встановлюватись на комп'ютері разом зі старими версіями 2003, 2004. З'явилась можливість відкривати шари в різних вікнах, у т.ч. з різних проектів, та перетягувати об'єкти між вікнами.

Перероблений модуль Розмірна лінія для прямого проставлення розмірів, збільшено кількість налаштувань, безпосереднє використання Тype-шрифтів Mindows. З'явився експорт креслень у формат рdf.

В архітектурній частині проекту з'явилися нові можливості: створення макросів підвіконника, балок та стін довільного поперечного перетину, відкривання асиметричних дверей, кутових вікон, призначення та перепризначення довільних атрибутів архітектурних елементів (наприклад, для коректної видачі в специфікації фундаменту, створеного інструментом Стіна), показу та приховування ліній розтину та ін. Розширений фільтр атрибутів, розроблений новий архітектурний фільтр.

У конструкторській частині проекту є можливість керування видимістю закладних деталей (створення їх на базі арматурних каркасів), конструктивні норми СНiП (довжини анкерування, крюків, армування поверхонь, діаметри ролика для гнуття, класи сталей та бетонів), прозора опалубка та ін.

Найбільш суттєвий прорив відбувся в кошторисній частині проекту. Відтепер модуль АllТор підключається до вітчизняних кошторисних систем, наприклад Тендер-Контракт.

Підраховані в АllРІаn у процесі проектування обсяги матеріалів безпосередньо передаються в кошторисну систему.

Ця технологія пропонується і будівельним організаціям для створення локальних кошторисів.

АllРІаn залишається сумісним з усіма основними пакетами автоматизованого проектування через формати DХF, DWG, DGN,IFC та інші.

Причому русифіковані не тільки меню, екранна довідка і книги (у т.ч. кілька навчальних курсів), але і «Поради користувачу», що регулярно виходять, методичні вказівки з навчання, поглиблені рекомендації з окремих розділів. Локалізуються за нашими нормами не тільки графічні позначення, каталоги (сталей, прокату, сіток, будівельних конструктивних виробів тощо), але і налаштування програми — типові матеріали, ряди геометричних розмірів, властивості архітектурних елементів, позначення генплану та ін.

ІІІ. Визначте метрологічні терміни у наведеному тексті.

Майже всі одиниці мір, прийняті стародавніми народами, пов'язані з розмірами людського тіла. Таке походження мають, зокрема, дюйм (ширина пальця), фут (довжина ступні), лікоть (довжина руки від ліктя до кінця середнього пальця), сажень (відстань між кінцями середніх пальців двох витягнутих у сторони рук). Тисяча подвійних кроків у стародавньому Римі дістала назву милі.

Найбільш розробленою зі стародавніх метрологій була вавилонська, що справила значний вплив на метрологію інших стародавніх народів. Досі ми користуємось одиницями виміру часу, запозиченими з вавилонської метрології (доба має 24 години;

година має 60 хвилин; хвилина має 60 секунд).

Стародавні метрології містили в собі виміри довжини, площ (земельних ділянок), об'ємів, ваги, часу, а також монетні системи, пов'язані звичайно з вимірами ваги.

IV. Виділіть лексику поетичну і побутову.

ХРАМ Інколи вранці Гомон виходив на берег озера, дивився, як сувої туману тяглися з плеса і огортали соснові бори. І десь там, у глибині білого туману, де промені сонця тчуть золотими нитками шапки для велетенських сосен, здіймався небачений храм і плив у сонячній сріблястій імлі над лісом. І він сам плив поруч з ним у безвість.

Але видіння скоро вривалось. Земля озивалась до нього голосами жони, дітей. Ревіла корова, ґелґотали гуси...

І так день у день. Від ранньої зорі до вечірньої. Праця висотувала з тіла сили, а з душі мрію. Щораз менше літав у сонячній імлі вкупі зі своїм сріблястим храмом, а дедалі більше волочив важкого плуга.

Але ніхто не знає, що таке людина. А це така істота, що коли хоч раз у житті вона відчула політ своєї душі, неодмінно знову підніметься духом.

І ось знову виплив у вишину чорного зоряного неба сріблястий храм, зітканий з ниток сонця і туману. Він пропливав, легко похитуючись, висвітлював мереживом різьблених стовпів і дашків. І він, Гомін, теж ніби уже пливе поряд з ним. Чи йому здалося, чи йому причу-дилося, чи якось в думці само зринуло... Ніби голос батька його, Златорука, промовля: «Отсей храм поставиш над Почайною. Там уже й місце я приготував—біля своєї могили».

Він злякався. Загуло серце. Де ж це — над Почайною?.. То хтось рідний там? Певно, мати померла? Коли ж це?.. І збагнув: голос роду кличе його додому.

І він пішов.

(За Р. Іванченко.) ТЕМА: Системні зв’язки української лексики

1. Полісемія.

2. Синонімія.

3. Паронімія.

4. Антонімія.

5. Омонімія. Міжмовна омонімія.

6. Реалізація цих явищ у професійному спілкуванні. Мовні помилки, пов'язані з паронімією та омонімією.

Література

1. Козачук Г.О. Українська мова для абітурієнтів. – К., 2003. – 288 с.

2. Козачук Г.О. Українська мова: Практикум. – К., 1991. – С. 9 – 15.

3. Пазяк О.М., Кисіль Г.Г. Українська мова і культура мовлення. – К.: Вища школа, 1995

– С. 81 – 85.

4. Палеха ЮІ. Управлінське документування. – К.: Видавництво Європейського університету, 2003. – С. 129 – 135.

5. Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика. – К.: Вежа, 1994.–С.180 – 186.

6. Сліпушко О. Українська мова й етапи кар'єри ділової людини. – К., 1999. – С. 48 – 55.

–  –  –

Які слова називають багатозначними?

o Що таке синоніми? Окресліть їх функціональні можливості.

o З’ясуйте особливості вживання паронімів у професійному мовленні.

o

–  –  –

І. Доберіть синоніми до поданих слів.

Діяльний, відсутність, розмова, прагнути, вимога, обопільний, самоповага, договір, рівноцінний, контакти, недоречний, нагальний. Обачно, листування, неодмінний, пересічний, шанобливо, повсякденний, властивість, занепад, свавільний, оприлюднення, сьогоднішній, переконувати, уболівання, самостійний, поліпшувати, успіх, тотожний, цінний, тимчасовий, притаманний, щирий, шана, вигаданий, явний.

ІІ. Знайдіть антоніми.. До якої частини мови вони належать у таких реченнях:

Зима без снігу — літо без хліба. Лихий доброго псує. Добро пушить, а лихо сушить.

Радість красить, а печаль палить. На чорній землі білий хліб родить. М'яко стеле, та твердо спати. Догана мудрого більше важить, ніж похвала дурного. Чужого хорошого не гудь, а свого поганого не хвали. (Нар. творчість).


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


ІІІ.. Користуючись "Словником паронімів української мови", з'ясувати значення поданих слів, з кількома групами скласти речення.

Абонент, абонемент; мимохідь, мимохіть; шкода, шкода; цере-монійний, церемонний;

цінний, ціновий; церемонія, церемоніал; процес, процесія; особовий, особистий;

колективний, колективістський; діловитий, діловий, діляцький; заслухати, прослухати, вислухати; заповіт, заповідь; тактовний, тактичний; рідкий, рідкісний.

–  –  –

ТЕМА: Фразеологічна система української мови

1. Джерела української фразеології, її багатство.

2. Народнорозмовна фразеологія.

3. Фразеологія професійного і ділового мовлення.

- Стійкі словосполучення ділової мови.

- Використання стійких словосполучень у професійному спілкуванні.

Література

1. Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. – Донецьк, 2004. – С.309 – 310.

2. Козачук Г.О. Українська мова для абітурієнтів. – К., 2003. – С.23 – 26.

3. Пазяк О.М., Кисіль Г.Г. Українська мова і культура мовлення. – К.: Вища школа, 1995

– С. 89 – 108.

4. Паламар Л.М., Кацавець І.М. Мова ділових паперів: Практичний посібник. –К.:

Либідь, 1996. – С. 195 – 198.

5. Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика.–К.: Вежа, 1994. – С.186 – 192.

–  –  –

І. Складіть речення з фразеологічними зворотами, поставивши дієслова у формі дієприслівників.

Бити (вдарити) по руках. Блимати очима. Брати в шори. Бульки пускати. Вирости з пелюшок. Вести до кінця. Вибивати тропака. Гризти граніт науки. Закрутити гайки.

Ловити кожну хвилину (мить). Намилити голову. Вранці не зробиш. В успіх не повіриш.

Розбити глека. Намилити шию. Покласти на обидві лопатки. Не чути під собою ніг.

Замилювати очі. Заводити мову.

ІІ. Запишіть стійкі мовні звороти українською:

Комиссия по составлению.., вводить в заблуждение, восстановить в должности, в довершение ко всему, в целях предотвращения, без видимой причины, в соответствии с инструкцией, меры по предупреждению, назвать по фамилии, на следующий день, обучаться на родном языке, отраслевая программа, осуществлять намерения, обнаружить ошибку, оказать помощь, объявить благодарность, уволить по собственному желанию, как и следовало ожидать, следовать чьему-либо примеру, из сказанного следует, соблюдать закон, сосредоточить усилия коллектива.

ЛЕКСИКОГРАФІЯ

ТЕМА: Українська лексикографія

1. Типи словників, їх місце у професійній діяльності.

- Енциклопедичні лінгвістичні словники.

- Термінологічні словники.

- Роль словників у збагаченні індивідуального запасу загальновживаної і професійної лексики, підвищенні культури спілкування.

2. Правила оформлення бібліографії.

Література

1. Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. – Донецьк, 2004. – 254 – 259.

2. Сучасна українська літературна мова: Підручник / О.Д. Пономарів. – К.: Либідь, 1997.

– С. 90 – 101.Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |   ...   | 8 |
Похожие работы:

«УДК 616.342-002:616.132.2-005.4 ВПЛИВ АНТИСЕКРЕТОРНОЇ ТЕРАПІЇ НА РІВЕНЬ ГОМОЦИСТЕЇНУ ТА ЛІПІДНИЙ СПЕКТР КРОВІ ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ НА ФОНІ КИСЛОТОЗАЛЕЖНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ (огляд літератури) В. Ф. Орловський, д-р мед. наук, професор; А. В. Жаркова, аспірант, Медичний інститут Сумського державного університету, м. Суми Ішемічна хвороба серця (ІХС) та кислотозалежні захворювання (КЗЗ) верхніх відділів шлунково-кишкового тракту (ШКТ) належать до групи найбільш...»

«ЦИТАЛОПРАМ Група/призначення: антидепресанти, селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну (СІЗЗС). Покази до призначення: великі депресивні епізоди, панічні розлади з або без агорафобії (страх відкритого простору та натовпу). Селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну — сучасні антидепресанти третього покоління, що відрізняються ефективністю і мінімумом можливих побічних ефектів. Тривалість курсу лікування становить щонайменше шість місяців — саме стільки часу потрібно в...»

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА Сушко Тетяна Сергіївна УДК 539.3 дВОВИМІРНІ СТАТИЧНІ ТА СТАЦІОНАРНІ ХВИЛЬОВІ ПОЛЯ У кусково-однорідних П'ЄЗОКЕРАМІЧНИХ тілах 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Київ-2005 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Сумському державному університеті Міністерства освіти і науки України. Науковий керівник – доктор фізико-математичних наук,...»

«УДК 661.832 (088.8) Гнатишак І.А., Юрим М.Ф., канд. техн. наук, доцент, (Львівський державний університет безпеки життєдіяльності) ВПЛИВ КОНСТРУКЦІЙ МОДЕРНІЗОВАНОГО РОТОРНО-ПУЛЬСАЦІЙНОГО АПАРАТА НА РОЗЧИНЕННЯ ГЛИНИСТО-СОЛЕВИХ ШЛАМІВ У статті розглянуто особливість впливу модернізованого роторно-пульсаційного апарата на результати інтенсифікації розчинення екранованих частинок полімінеральних руд в глинистих солевих шламах за рахунок механічного і гідравлічного руйнування їх глинистих оболонок....»

«ЛІСІВНИЦТВО І АГРОЛІСОМЕЛІОРАЦІЯ Харків: УкрНДІЛГА, 2008. – Вип. 114 УДК 630*23 М. В. БУСЬКАНЮК* СТРАТЕГІЯ ПОВЕДІНКИ ВИДІВ РОСЛИН У ПРОЦЕСІ ЗАРОСТАННЯ ЗРУБІВ СМЕРЕКОВИХ ЛІСІВ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника Проаналізовано динаміку відносного покриття видів рослин на зрубах смерекових лісів північно-східного макросхилу Українських Карпат. За подібною поведінкою види розділено на дві групи: види, які ростуть у лісових фітоценозах і зберігаються після вирубання та...»

«Реферат Дисертаційна робота складається з вступу, чотирьох розділів, висновків, списку літератури з 16 найменувань і трьох додатків. Основна частина роботи викладена на 75 сторінках, містить 48 ілюстрацій, 5 таблиць. Актуальність теми На теперішній час широко поширено використання мікромеханічних гіроскопів в системах стабілізації автомобілів, літаків або відеокамер. Увага фахівців в області гіроскопії зараз зосередилася на пошуку нових нестандартних застосувань таких приладів. Відкрилися...»

«Посилання на статтю Тімінський О.Г. Механізми створення системи захисту портфелю проектів в умовах сучасного агресивного проектного оточення / О.Г. Тімінський / / Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2009. № (30). С. 56-60. УДК 658.336.8 О.Г. Тімінський МЕХАНІЗМИ СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ПОРТФЕЛЮ ПРОЕКТІВ В УМОВАХ СУЧАСНОГО АГРЕСИВНОГО ПРОЕКТНОГО ОТОЧЕННЯ Запропоновані механізми, спрямовані на захист проектів і портфелів проектів від...»

«Краснейчук А.О., кандидат наук з державного управління, головний спеціаліст ІПДУМС НАДУ Державно-управлінські акценти взаємовідносин України з країнами Європи (на прикладі Румунії і Молдови) Пропонована стаття присвячена проблемам становлення та розвитку державного механізму (президент, парламент, уряд) України, Румунії і Молдови на основі вже існуючих світових та європейських моделей. Гостро стоїть питання відповідності управлінської парадигми запитам суспільства. Проблематичним є впровадження...»

«УДК 657.446:631.11 ББК Коваль Наталія Іванівна к.е.н, доцент кафедри обліку та аналізу Вінницький національний аграрний університет Нечепуренко Алла Пилипівна Вінницький національний аграрний університет ОБЛІК ФІКСОВАНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПОДАТКУ У ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ Анотація: В статті проаналізовано загальні концепції оподаткування фермерських господарств в Україні. Розглянуто механізм стягнення фіксованого сільськогосподарського податку з фермерських господарств та процедуру його...»

«ISSN 1813-6796 ВІСНИК КНУТД 2012 №6 Матеріалознавство, легка та текстильна промисловість УДК 677.025 О. П. КИЗИМЧУК, М. С. ЯРЕМЕНКО Київський національний університет технологій та дизайну МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ОСНОВОВ’ЯЗАНОГО ТРИКОТАЖУ З ВИСОКОРОЗТЯЖНИМ ПОВЗДОВЖНІМ УТОКОМ В статті представлено результати дослідження деформації основов'язаного трикотажу утоково-філейного переплетення, який утворено чергуванням рядів трико та ланцюжка в рапорті і в якому утокова нитка розташовується в структурі...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»