WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 8 |

«Кафедра українознавства МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ до самостійної роботи з української мови за професійним спілкуванням для студентів механічного факультету, спеціальності ...»

-- [ Страница 2 ] --

o За допомогою яки засобів досягається милозвучність мовлення?

o Назвіть паралельні граматичні форми іменників, часток. Як вони використовуються?

o Сформулюйте основні правила вживання паралельних форм прийменників, префіксів.

o Чим обумовлені орфоепічні помилки?

o Назвіть причини, що призводять до помилок у наголошуванні слів.

o Як уникнути цих помилок?

–  –  –

І. Поставити наголос у словах, перевірити за орфоепічним словником.

Дочка, спина, дрова, кропива, кропив'янка, іграшка, двірник, дворище, верба, апартаменти, медикаменти, фартух, рукопис, статуя, документ, цемент, кілометр, квартал, каталог, листопад, циган, асиметрія, виразний, значимий, іграшковий, ласкавий, зимовий, гіркий, легкий, дворовий, визвольний, котрий, чотирнадцять, одинадцятий, вісімдесят, загалом, відповісти, принести, принесеш, зобразити, захворіти, задобрити, дзвонять, ходжу, ведеш, внести, втрутитися, разом.

ІІ. Поставити наголос в однозвучних словах, визначити його функцію. Навести аналогічні приклади. Для з'ясування значення слів скористатися тлумачним словником.

Виступав Богдан Петро і Михайленко Богдан, зайшли Максименко Іван Максимович і Максимович Галина Іванівна; випрасувана білизна, білизна снігу; правило правопису, швець тримає правило; виборна кампанія, виборна картопля; людська шана, людське ставлення; прошу поради, прошу заспокоїтись; засіяли поле, засіяли зорі; побачили оленя й оленя; не зроблю помилки, неприємні помилки; не вивчила байки, цікаві байки; стояли біля деревця, садили деревця; щодня приміряти, приміряти обнову зараз; раптово розсипались черешні, по небу розсипались зорі.

ІІІ. Записати слова, які вживаєте у своєму мовленні і які викликають труднощі, сумніви щодо наголошення. Наголос звірити зі словником.

IV. Прочитайте вголос текст за правилами української літературної вимови.

Проаналізуйте вимову голосних та приголосних звуків.

Бесіда На початку бесіда слід передусім заручитися прихильністю свого співбесідника: якщо ви зустрічаєтеся вперше, треба принаймні познайомитись, викликати до себе симпатію, а вже потім, добившись його уваги, можна викладати свої думки, аргументи, наміри, міркування. Читач, певно, пам'ятає, що бесіда як форма спілкування складається зі вступної, основної й завершальної частин. Так-от, саме початок розмови відіграє особливу роль у створенні сприятливої атмосфери спілкування, істотно позначається на подальшому перебігу розмови і, безумовно, на її результатах. Проте найсильніший аргумент не варто оприлюднювати на початку розмови, бо ж ідеться не про письмове повідомлення, де найпереконливіші докази традиційно розміщують спочатку, щоб викликати інтерес у читача і бажання довідатися, що там далі. У бесіді віч-на-віч краще приберегти переконливі докази на кінець розмови, щоб «приголомшити» ними партнера зненацька, коли він трохи втратить пильність і буде переконаний, що нічого цікавого вже не буде. А ось про надзвичайну важливість невербальних форм взаємодії саме на початку бесіди не треба забувати, бо з виразу обличчя, пози, вітального жесту можна скласти певне враження про свого партнера — приязне, байдуже чи вороже — довідатись про рівень його культури і навіть про ставлення до мети зустрічі. Більшість дослідників погоджується, що словами передається в основному інформація, а ставлення до неї висловлюється за допомогою жестів, міміки тощо, до того ж вербальний компонент розмови займає 35 %, а невербальний — 65 % часу. Іще одне: коли почнете бесіду з докладного викладу позиції свого співрозмовника, твердить Андре Моруа, тим самим виб'єте ґрунт у нього з-під ніг.

Щоб досягти мети бесіди, ви маєте з першого до останнього слова підтримувати психологічний контакт зі своїм співрозмовником, викликаючи й постійно стимулюючи в нього зацікавленість розмовою. Слід впливати на нього не тільки за допомогою логіки, розумових міркувань, а й зачіпати його почуття. Адже сильні емоції завжди позначаються на думках, надовго залишаються в пам'яті. Та ви не повинні виходити за межі тактовної поведінки під час розмови — не слід влаштовувати своєрідного міні-шоу з голосними вигуками, зайвими запевненнями чи, навпаки, з гіркими сльозами (Ольга Корніяка).

ОРФОГРАФІЯ ТЕМА: Орфографічні норми української літературної мови

–  –  –

Література

1. Глущик С.В. та інші. Сучасні ділові папери.–К.:АСК,2001. – С.340 – 346.

2. Зубков М. Сучасна українська ділова мова. – Х.: Фоліо, 2002. – С.97 – 116.

3. Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. – Донецьк, 2004. – С. 302 – 316.

4. Козачук Г.О. Українська мова для абітурієнтів.– К., 2003.–С.38–71,84 – 92.

5. Лепеха Т.В. Українська мова. – К.: 2000. – С. 4 – 85.

6. Сліпушко О. Українська мова й етапи кар'єри ділової людини. – К., 1999. – С. 18 – 48.

7. Український правопис. - К.: Наукова думка, 1994. – С.7 – 60, 98 – 126.

8. Чукіна В.Ф. Правопис української мови в таблицях і схемах. – К., 1997. – С. 9 – 78.

Питання для самоконтролю

o Чому дотримання орфографічних норм є обов’язковим для всіх мовців?

o Якими правилами регламентується правопис складних слів?

o Коли вживається велика літера?

o Які типи абревіатур є найпоширенішими у професійному мовленні Вашого фаху?

o Після яких приголосних у словах іншомовного походження пишемо «и»?

o Коли у словах іншомовного походження відбувається подвоєння приголосних?

o Яких правил треба дотримуватися при записі прізвищ, імен, імен по батькові?

o Схарактеризуйте особливості вживання та запису власних назв у професійних та ділових текстах.

1. Перепишіть слова разом, окремо або через дефіс. Визначте також, які слова і в якому контексті можуть писатися разом і окремо, окремо і через дефіс?

Аван/сцена, авіа/моторо/будування, авіа/ десант, ав-томобіле/будування, агро/техніка, англо/сакси, біпо/сніж-ний, вище/згаданий, віце/адмірал, віце/президент, вічно/зелений, восьми/гранний, все/світньо/відомий, екс/чем-піон, семи/сот/річний, глухо/німий, вело/мото/спорт, радіо/техніка, машино/тракторний, Ту/144, далеко/східний, держ/бюджет, загально/вживаний, контр/удар, контр/адмірал, південне/західний, ракета/носій, спільно/слов'янський, спільно/східно/слов'янський, студент/медик, світло/зелений, сім/еот/тридцяти/п'яти/мі-льйонний, сільсько/господарський, Марко/Вовчок, Нечуй/Левицький, пів/аркуш, пів/години, пів/дня, пів/Європи, пів/Києва, пів/коло, пів/ куля, пів/острів, півтора/метровий, пів/яблука, пів/ящика, на/пів/свідомо, аби/де, аби/куди, аби/коли, ані/де, ані/защо, ані/ані, ані/скільки, ані/який, будь/коли, будь/де, будь/який, будь/що/будь, де/таки, де/далі, де/не/де, наче/б/то, коли/б/то, казна/хто, хто/зна/який, знов/таки, мов/би, мов/би/то, то/б/то, з/за, з/по/між, з/по/над, водно/час, на/швидку/руч, мало/помалу, рано/вранці, видимо/невидимо, часто/густо, туди/сюди, зроду/віку, в/двоє, на/троє, по/двоє, в/перше, як/слід, по/тихеньку, що/дня, що/вечора, всього/на/всього, віч/на/віч, рік/у/рік, один/на/один, на/мить, на/ходу, без/ладу, без/краю, без/упину, з/дня/на/день, по/нашому, де/юре, де/факто.

ІІ. Напишіть подані нижче слова разом, окремо чи через дефіс.

Авто... стоп, аби... що, авіа... полк, альма... матер, анти... теза, баба... яга, баро...

камера, без... сумніву, без... угаву, без... ядерний, беф... Строганов, бетоно... мішалка, бібліотека... музей, більш... менш, благо... честя, блідо... голубий, блідо... лиций, блок...

сигнал, брат... і... сестра, брутто... тонна, будь... хто, видно... край, вряди... годи, все... таки, всього... на... всього, гамма... промені, геть... чисто... все, де... юре, диван... ліжко, дівич...

вечір, до... речі, до... смаку, до... снаги, економічно... розвинений, євшан... зілля, замок...

блискавка, звітне... виборчий, з... діда... прадіда, з... поміж, зроду... віку, камерно...

інструментальний, Корсунь... Шевченківський, магнітофон... автомат, матч... турнір, мело... драма, мецо... сопрано, міді... спідниця, мікро... вольт, місто... супутник.

ІІІ. Користуючись словниками, запишіть по 10 термінів, у складі яких були б частини авто-, гідро-, електро-, радіо-.

ІV. Запишіть слова українською мовою. Поясніть їх правопис.

Ассистент, аккредитив, касса, аннотация, ассортимент, иррадиация, инновация, барокко, аттестация, пресса, миссия, коммерсант, комиссия, эмиссия, тонна, эффект, нетто, брутто, коллектив, территория, интеллект, дифференциация, дискуссия, оппонент, инкассатор, Брюссель, иммиграция, мадонна, Калькутта, голландский, финн, группа, аппарат, вилла, миллиардер, конгресс, Миссисипи, ренессанс, иррегулярный, иллюминатор, интеллигенция.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


V. Запишіть слова українською мовою.

Ассистент, аккредитив, касса, аннотация, ассортимент, иррадиация, инновация, барокко, аттестация, пресса, миссия, коммерсант, комиссия, эмиссия, тонна, эффект, нетто, брутто, коллектив, территория, интеллект, дифференциация, дискуссия, оппонент, инкассатор, Брюссель, иммиграция, мадонна, Калькутта, голландский, финн, группа, аппарат, вилла, миллиардер, конгресс, Миссисипи, ренессанс, иррегулярный, иллюминатор, интеллигенция.

VI. Запишіть прізвища українською мовою. Поясніть їх правопис.

Луговской, Багрицкий, Дмитренко, Дрибинский, Чижевский, Заболоцкий, Фомин, Лацис, Васильев, Лаптев, Синев, Лебедев, Бондарев, Тимофеев, Бабичев, Кретщов, Кузнецов, Афанасьев, Тульчин, Сидоров.

VII. З кожним із поданих прізвищ складіть речення так, щоб вони стояли в жіночому й чоловічому роді в родовому та орудному відмінках.

Біленко, Савенко, Іваненко, Малько, Левочко, Бровко.

VIII. Від поданих імен утворіть чоловічі та жіночі імена по батькові.

Євген, Едуард, Анастас, Олександр, Юрій, Віталій, Віктор, Мирослав, Ярослав, Дмитро, Олег, Павло, Геннадій, Георгій, Михайло, Леонід, Валерій, Валентин, Іван, Микола, Максим.

ІХ. Розкрийте дужки і вставте велику або малу літеру. Поясніть вживання великої літери.

(Г)енеральний (с)екретар ООН, (п)резидент України, (г)олова (в)ерховної (р)ади України, (п)рем'єр-(м)іністр Канади, (м)іністерство (о)світи і науки України, (з)ахідна Україна, (к)раїни (з)аходу, (б)ульвар Тараса Шевченка, (м)айдан (н)езалежності, (у)горська (р)еспубліка, (к)орейська (н)ародно-(д)емократична (р)еспубліка, (р)івненська (о)бласть, (у)манська (м)іськрада, (ш)евченкові поезії, (ш)евченківські поезії, (ш)евченківська премія, (н)обелівська премія, (в)олодимир-(в)олинський, (раціональний (б)анк України, (київський (б)удинок (м)од, (к)иївський (н)аціональний (е)кономічний (у)ніверситет, (д)ень (н)езалежності України, (р)іздво, (а)ндріївська (ц)ерква, (в)олодимирський (с)обер, (к)иєво-(п)ечереька (л)авра, (д)ержавний (м)узей (о)бразотворчого (м)истецтва, (Центральна (н)аукова (б)ібліотека АН України ім. В.

Вернадського, (п)ромінвестбанк України, (б)анк (а)валь.

ЛЕКСИКОЛОГІЯ

ТЕМА: Лексична система української мови

1. Лексика української мови.

- Склад лексики української мови з погляду її походження.

- Вимоги до використання запозиченої лексики в документації і професійних текстах.

- Активна і пасивна лексика.

- Архаїзми, неологізми (оглядово).

2. Стилістична диференціація української лексики. Основні вимоги до лексичного складу наукових і ділових текстів.

3. Термінологічна лексика.

Література Зубков М. Сучасна українська ділова мова. – Х.: Фоліо, 2002. – С.17 – 20.

1.

Коваль А.П. Культура ділового мовлення. – К.: Вища школа., 1982. – С. 118 – 138.

2.

Козачук Г.О. Українська мова для абітурієнтів. – К., 2003. – С.14 – 18.

3.Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 8 |
Похожие работы:

«CLINICAL ARTICLES Саволюк Сергій Іванович доктор медичних наук, доцент кафедри хірургії №2 Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова; +38 0432 67-07-15; savoluk@meta.ua. Вовчук Ігор Миколайович к.мед.н., асистент кафедри хірургії №2 Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова; +38 097 251-75-60 Ярмак Олег Анатолійович аспірант кафедри хірургії №2 Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова; +38 0432 54-94-00;...»

«ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ» Кафедра банківської справи КУРСОВА РОБОТА з дисципліни “Фінансовий менеджмент в банку” на тему: “Антикризове управління банком” Виконав: студент V курсу групи МБС–21 денної форми навчання Глядчишин І. С. Перевірив: доцент Криклій О.А. Суми – 2012 ЗМІСТ ВСТУП.. 3 РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ БАНКОМ.. 5 1.1 Сутність антикризового управління банком. 5 1.2 Фактори...»

«ФІЗИКА І ХІМІЯ ТВЕРДОГО ТІЛА PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLID STATE Т. 13, № 1 (2012) С. 73-76 V. 13, № 1 (2012) P. 73-76 УДК 621.315.592. ISSN1729-4428 Д.М. Фреїк, І.І. Чав’як, Б.С. Дзундза, О.Б. Костюк Розсіювання носіїв струму у плівках телуриду олова на поліаміді Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, вул. Шевченка, 57, Івано-Франківськ, 76000, Україна, E-mail: fcss@pu.if.ua Досліджено особливості механізмів розсіювання носіїв струму у плівках телуриду олова,...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МЕДИЧНИЙ ІНСТИТУТ _ На правах рукопису Дубовик Євген Іванович УДК: 616.13-004.6:547.96(043.3) РОЛЬ АЛЕЛЬНОГО ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНА ВІТАМІН КЕПОКСИД РЕДУКТАЗИ У РОЗВИТКУ ІШЕМІЧНОГО АТЕРОТРОМБОТИЧНОГО ІНСУЛЬТУ 14.01.15 – нервові хвороби Робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра Науковий керівник – Потапов Олександр Олександрович, професор, доктор медичних наук, завідувач кафедри...»

«Посилання на статтю Тімінський О.Г. Механізми створення системи захисту портфелю проектів в умовах сучасного агресивного проектного оточення / О.Г. Тімінський / / Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2009. № (30). С. 56-60. УДК 658.336.8 О.Г. Тімінський МЕХАНІЗМИ СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ПОРТФЕЛЮ ПРОЕКТІВ В УМОВАХ СУЧАСНОГО АГРЕСИВНОГО ПРОЕКТНОГО ОТОЧЕННЯ Запропоновані механізми, спрямовані на захист проектів і портфелів проектів від...»

«УДК 004.021 А.В. Катренко, І.В. Савка Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра інформаційних систем та мереж МЕХАНІЗМИ КООРДИНАЦІЇ У СКЛАДНИХ ІЄРАРХІЧНИХ СИСТЕМАХ © Катренко А.В., Савка І.В., 2008 Розглянуто проблеми координації у багаторівневих ієрархічних системах. Проаналізовано механізми координації та особливості їх застосування. Проведено загальний огляд механізмів та процедур координації. Сформульовано задачу координації, проаналізовано та математично формалізовано...»

«ТЕПЛОТА ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ УДК 685.513.685 IDENTIFICATION OF THE PARAMETERS OF ELECTRO-MECHANICAL SYSTEM MODEL BASED ON GENETIC ALGORITHMS S. Baluta, L. Kopulova, J. Klymenko National University of Food Technologies Key words: ABSTRACT Two-mass mechanical model The article presents a method of identification based on genetic Electro mechanical systems algorithms, the mechanical parameters and their optimization Genetic algorithms for a two-mass electromechanical system. An algorithm for the...»

«Реферат Дисертаційна робота складається з вступу, чотирьох розділів, висновків, списку літератури з 16 найменувань і трьох додатків. Основна частина роботи викладена на 75 сторінках, містить 48 ілюстрацій, 5 таблиць. Актуальність теми На теперішній час широко поширено використання мікромеханічних гіроскопів в системах стабілізації автомобілів, літаків або відеокамер. Увага фахівців в області гіроскопії зараз зосередилася на пошуку нових нестандартних застосувань таких приладів. Відкрилися...»

«УДК 004.651.4 С. Стрямець, Г. Стрямець* Національний університет “Львівська політехніка”, * Природний заповідник “Розточчя” БАЗИ ДАНИХ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ БІОРІЗНОМАНІТТЯ ПРИРОДНОГО ЗАПОВІДНИКА “РОЗТОЧЧЯ” © Стрямець С., Стрямець Г., 2009 Розглянуто бази даних для збереження, обробки та візуалізації результатів моніторингу флори та фауни заповідника «Розточчя», наведені характеристики баз даних для фенологічного моніторингу та інвентаризації ентомофауни. The database for storing, processing and...»

«УДК 664.165. В.В. Дорохович, канд. техн. наук (КНТЕУ, Київ) ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ТРАДИЦІЙНИХ ТА НЕТРАДИЦІЙНИХ ЦУКРОЗАМІННИКІВ НА ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ ТІСТОВИХ МАС І ГОТОВИХ КЕКСІВ ДЛЯ ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ Розглянуто формування структури тіста та кексів при використанні в якості цукрозамінників лактитолу та ізомальту. Доведено, що лактитол покращує структурно-механічні властивості кексів, ізомальт дещо погіршує їх. Наведені рекомендації щодо надання виробам відповідних структурних...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»