WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 5 | 6 || 8 |

«Реферат Дисертаційна робота складається з вступу, чотирьох розділів, висновків, списку літератури з 16 найменувань і трьох додатків. Основна частина роботи викладена на 75 сторінках, ...»

-- [ Страница 7 ] --

У приміщенні лабораторії немає джерел підвищеного пилоутворення, вміст нетоксичного пилу в повітрі відповідає ПДК. У повітрі КБ виключається влучення токсичних газів, пар, пилу, тому що лабораторія розташована в адміністративному будинку удалині від виробничих цехів.

4.2. Аналіз повітряного середовища робочої зони

–  –  –

Основним джерелом вологи є зовнішнє повітря. Мікроклімат у лабораторії нормується відповідно до ДСТ 12.1.005-76 ССБТ.

4.2.2. Повітря робочої зони. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги Значення норм встановлюється в залежності від часу року і ступеня ваги робіт.

Таблиця 4.1 для обслуговуючого персоналу який виконує роботу категорії "легка 1".

Табл. 4.1. Норми загальних санітарно - гігієнічних вимог

–  –  –

У даній лабораторії температура навколишнього повітря, відносна вологість, швидкість руху повітря знаходиться в нормі і забезпечується системою опалення, вентиляції і кондиціювання.

–  –  –

Для підтримки в приміщеннях нормальних параметрів повітряного середовища, що задовольняють санітарно-гігієнічним і технологічним вимогам, улаштовують вентиляцію. Вентиляцією - називають сукупність заходів і пристроїв, що забезпечують регульований повітрообмін у виробничих приміщеннях, у житлових і суспільних будинках. Вентиляція призначена для забезпечення санітарногігієнічних і технологічних вимог.

Розрахунок необхідного повітрообміну ведеться по кількості працюючих в приміщенні і при нормальному мікрокліматі, та відсутності шкідливих речовин у його змісті. У даному випадку повітрообмін визначається по формулі:

L n L0 де n - число працюючих (n=12);

L- витрата повітря на одного працюючого; у приміщеннях, у яких на одного працюючого приходиться обсяг менш ніж 20 м3, варто подавати L0 =30 м3/год повітря на кожного робітника.

У такий спосіб L 12 30 360 м3 год.

Повітрообмін даного приміщення визначається по труднощам обміну повітря за годину. Приплив і витяжка повітря дорівнює:

Lg 2 V ;

де V - обсяг приміщення V 8 9 3,5 252 м3.

Отже Lg 504м3.

У холодний період вентиляція приміщення здійснюється з вентиляцією всього будинку (приточена витяжна вентиляція з механічним спонуканням).

У теплий період передбачується установка побутових кондиціонерів продуктивністю 1500 м3/год, призначена для створення комфортних умов у теплий період.

Системи опалення, вентиляції і кондиціювання втримують у приміщенні конструкторського бюро мікроклімат у допустимих межах, тому що Lg L.

4.3. Аналіз освітлення в приміщенні

–  –  –

У світлий час доби застосовується система бічного природного освітлення.

Вона характеризується коефіцієнтом бічного освітлення (КБО). Нормоване значення

КБО для Києва (IV світловий пояс ) визначається за формулою:

eIV = eIII m c H H

–  –  –

- світлова характеристика прорізу, визначається по табл., у залежності від відношення довжини приміщення a=9 до його ширини b = 8, (a/b=9/8=1.1) і відношення b до висоти верха вікна понад робочої поверхні h1=2, (b/ h1=8/2=4), звідси =20;

- коефіцієнт, що враховує затінення вікон конфронтуючими будинками, обумовлений по таблиці в залежності від відношення відстані Р=20м до висоти карниза конфронтуючого будинку над підвіконня розглянутого вікна hзд= 6:

–  –  –

характеризуються величиною освітленості показниками, показниками освітленості чи дискомфорту, коефіцієнтом пульсації освітленості. По ДБН В.2.5.28-2006 освітленості робочого місця для даного виду приміщень 500 лк, показник дискомфорту не більш 40, коефіцієнт пульсації освітленості не більш 10%.

4.3.4. Розрахунок освітленості приміщення

–  –  –

Для виконання розрахунку методом коефіцієнта використання світлового потоку значення вихідних величин встановлюються в такий спосіб:

N - кількість світильників у приміщенні (визначається на підставі опису системи висвітлення і схем розташування світильників). N=2шт.

n - кількість ламп у світильнику, n=4 шт;

h0 - висота підвісу світильників, h0=3.5м;

R - відстань між світильниками в ряді, R= 0м.

Умова методу використання коефіцієнта світлового потоку:

lc 0.2 r де lc - довжина джерела світла, lc 0.616 м; r - відстань від розрахункової крапки до світильника rmax=5.3 м.

0.616 0.12 0.2 5.3 Умова використання коефіцієнта світлового потоку дотримується.

4.4. Оцінка електробезпеки приміщення 4.4.1. Класифікація приміщень по небезпеці поразки струмом Усі приміщення поділяються по ступеню поразки людей електричним струмом на 3 класи:

без підвищеної небезпеки;

з підвищеною небезпекою;

особливо небезпечні.

Конструкторське бюро відноситься до приміщень без підвищеної небезпеки.

4.4.2. Типи електричних мереж у лабораторії У лабораторії мається трифазна мережа. Застосовуються наступні напруги: 220 В перемінного струму для освітлення та живлення ЕОМ.

4.4.3. Аналіз можливих поразок при експлуатації устаткування

Основні причини нещасних випадків від впливу електричного струму наступні:

випадковий дотик чи наближення на небезпечні відстані до струмоведучих частин, що знаходяться під напругою;

поява напруги на корпусах у разі ушкодження ізоляції й інших причин.

поява напруги на відключених струмоведучих частинах, на яких працюють люди, внаслідок помилкового включення установки;

4.4.4. Комплекс заходів щодо забезпечення електробезпечності

Основними мірами від поразки електричним струмом є:

забезпечення неприступності об'єктів, що знаходяться під напругою, від

–  –  –

Частинах електроустаткування, що досягається застосуванням малих напруг, використанням подвійної ізоляції, захисним зануленням, захисним відключенням та ін.

Доцільне застосування занулення для трифазної мережі.

–  –  –

Особливо шкідливе для людини випромінювання екрана монітора. Потужність дози рентгенівського випромінювання на відстані від поверхні екрана не повинна перевищувати 0,03мкр/год при 42-годінному робочому тижні. Тривалість роботи дисплея не більше двох годин безупинно (4 години в зміну).

Напруженість електромагнітного поля на робочому місці оператора на протязі робочого дня не повинна перевищувати значень вказаних у таблиці 4.2.

–  –  –

застосування спеціальних екранів зі слабким випромінюванням.

4.6. Аналіз акустичних умов в приміщенні У даному приміщенні джерелом шуму є кондиціонери (30...40 дБ) та кулери

ЕОМ (15...30 дБ). Провівши розрахунки за формулою:

де Li – рівень звукового тиску і-го джерела шуму;

n – кількість джерел шуму.

L=10·lg(10000+1000)=40,41 дБ Впевнюємося, що рівень звукового тиску у лабораторії відповідно до ГОСТ 12.1.003-83 менше 45 дБ при частоті 100Гц, отже проведення додаткових заходів щодо боротьби із шумом не потрібно.

4.7. Аналіз пожежної безпеки приміщення

У приміщенні лабораторії є: меблі, книги, папір і т.д. Їхнє загоряння може послужити причиною пожежі.

Пожежна профілактика є найбільш важливою частиною пожежної безпеки. В неї входять заходи спрямовані на попередження пожеж, обмеження поширення вогню, забезпечення евакуації людей і майна з приміщень, а також успішне проведення тактичних дій пожежних команд, при ліквідації пожежі.

Пожежно - профілактичні заходи:

а) експлуатаційні, які розглядають експлуатацію виробничого устаткування з урахуванням пожежної безпеки;

б) технічні і конструктивні, зв'язані з правильним розміщенням і монтажем електроустаткування, нейтралізацією статичної й атмосферної електрики (блискавковідвід);

в) режимного характеру, тобто заборона користування відкритим полум'ям у місцях, де це є небезпечним, дозвіл курити тільки в спеціально відведених місцях;

г) застосування вогнетривких і важко загоряючих конструкцій у будівництві будинку;

д) пристрій евакуаційних виходів із приміщення і їхнє раціональне розташування (пожежні драбини).


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Усі виробництва поділяють на категорії пожежевибухові і вибухонебезпечні.

Дане КБ відноситься до категорії Д. Приміщення побудоване з цегли, що підвищує вогнестійкість будинку. У якості пожежного оповіщувача в лабораторії застосовується димовий оповіщувач ГИП-1, включений в загальну мережу пожежної сигналізації будинку. У приміщенні знаходяться вогнегасники, які застосовуються при гасінні електроустановок.

Висновок до розділу Охорона праці

У результаті проведеного аналізу умов праці в лабораторії можна зробити наступні висновки:

- освітлення, метеорологічної умови, рівень шуму і вібрації відповідає санітарним нормам і не перевищує припустимих меж. Джерел випромінювання, що іонізує, не існує;

- електробезпечність забезпечує захист людей від впливу електричного струму;

- пожежна безпека містить комплекс заходів щодо попередження виникнення пожежі і міри боротьби з виникаючими пожежами;

- проведений ряд заходів для захисту працюючих від електромагнітного випромінювання.

ВИСНОВКИ

1. Разроблена компьютерна модель коливань ЧЕ микромеханічного гироскоп з корегуючою ланкою при збуреннях для перевірки результатів про можливість расширення динамічного режиму експлуатації ММГ.

2. Розглянуті основні види напружень, які виникають при згині і крученні торс іонів при експлуатації;

3. Представлено алгоритм розрахунку максимальних напружень. Представлені розрахунки дозволяють визначити граничні допустимі напруги в торсіонах і оцінити граничні режими роботи микрогіроскопа.

4. Дослідження динаміки ЧЕ ММГ з корегуючою ланкою та аналіз напружень, що виникають в елементах підвісу, показали можливість розширення граничних режимів експлуатації гіроскопа (амплітуди вібраційних збурень) приблизно на третину.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Распопов В.Я. Микромеханические приборы. Учебное пособие. / Тул. Гос.

университет. - Тула, 2002 г. - 392 с.

2. Вавилов В.Д., Глазков ОН. Математическая модель погрешностей и оборудование для статических испытаний микросистемных акселерометров // Нано- и микросистемная техника. — 2008. — №2. -С.13-15.

3. Балан Н.Н. Определение упругих свойств подвижных элементов MEMSструктур // Микросистемная техника. -2004. - №2. - С. 14-19.

4. Распопов В.Я. Микромеханические приборы. Учебное пособие / М.:

Машиностроение, 2007. - 400 с.

5. Соловьёв А.В. Анализ конструктивных реализаций кремниевого подвеса для микромеханического вибрационного гироскопа с разнесёнными частотами возбуждения и съёма информации: Реферат докл. // Гироскопия и навигация.

2012. №2 (77). С.166.

6. Максимов П.В. Математическое моделирование статического и динамического деформированного состояния упругих подвесов и чувствительных элементов микрогироскопов и микроакселерометров: дис.

канд. техн. наук, Пермский государственный технический университет, Пермь, 2010, 136 с.

7. Никулин А.В. Анализ влияния геометрических размеров упругих элементов на собственные параметры микромеханических гироскопов LL-типа // Нано- и микросистемная техника. - 2008. - №4. С.34-39.Pages:     | 1 |   ...   | 5 | 6 || 8 |
Похожие работы:

«Криміналістичний вісник • № 1 (21), 2014 УДК 343.982.34 І.Ю. Кожакарь, начальник сектору Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при УМВС України в Чернівецькій області КЛАСИФІКАЦІЯ ДЕФОРМАЦІЙ ДАКТИЛОСКОПІЧНИХ ОЗНАК ТА ЇХ ПРОЯВ У ДАКТИЛОСКОПІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ Розглянуто причини та закономірності виникнення деформацій дактилоскопічних ознак, що можуть вплинути на результат дактилоскопічних досліджень або значно ускладнити порівняльні дослідження. Проведено їх загальну класифікацію....»

«Наукові праці. Комп’ютерні технології УДК 519.71 Литвиненко В.І. ПОБУДОВА ШТУЧНИХ ІМУННИХ СИСТЕМ У роботі виконаний аналіз основних компонентів обчислювальних моделей, заснованих на імунній парадигмі. Розглянуті й проаналізовані основні типи атрибутів і схеми вистави простору форм. Виконаний аналіз обчислення афінності для різних видів простору форм при розв’язку задач розпізнавання та класифікації. Описані основні оператори, використовувані в штучних імунних системах. На основі проведеного...»

«Світлана ЛИЧАНА магістрант Національної академії прокуратури України Svetlal@i.ua УДК 343.163 ПІДТРИМАННЯ ПРОКУРОРОМ ДЕРЖАВНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ ЩОДО НЕПОВНОЛІТНІХ: КОМПАРАТИВІСТСЬКИЙ АСПЕКТ Проаналізовано світовий досвід підтримання державного обвинувачення щодо неповнолітніх. Зроблено висновок про необхідність врахування Україною позитивного досвіду зарубіжних країн, а також виокремлено заходи щодо посилення ефективності підтримання прокурором державного обвинувачення стосовно неповнолітніх в...»

«Збірник №7 (47) Екологія наукових праць ВНАУ 2011 УДК: 631.95 (477.43/.44) О. В. Дєдов – кандидат сільськогосподарських наук ВДПУ імені Михайла Коцюбинського Ю.М. Шкатула – кандидат сільськогосподарських наук Вінницький національний аграрний університет ПОЛІПШЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ АГРОЛАНДШАФТІВ ПОДІЛЛЯ: ПЛАНИ І РЕАЛЬНІСТЬ Наведено результати досліджень сучасної структури земельних угідь, агроекологічного стану ґрунтів Поділля. Розглянуто раціональні шляхи відновлення родючості земель і...»

«УДК 004.021 А.В. Катренко, І.В. Савка Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра інформаційних систем та мереж МЕХАНІЗМИ КООРДИНАЦІЇ У СКЛАДНИХ ІЄРАРХІЧНИХ СИСТЕМАХ © Катренко А.В., Савка І.В., 2008 Розглянуто проблеми координації у багаторівневих ієрархічних системах. Проаналізовано механізми координації та особливості їх застосування. Проведено загальний огляд механізмів та процедур координації. Сформульовано задачу координації, проаналізовано та математично формалізовано...»

«Науковий вісник ТДАТУ Випуск 2, Том 5 УДК 631.171.075.3 ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ МЕХАНІЧНОГО СТИМУЛЮВАННЯ (МАСАЖУ) ВИМЕНІ ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ КОРІВ Болтянська Н.І., к.т.н. 1 Таврійський державний агротехнологічний університет Тел.: +38 (0619) 42-05-70; e-mail: natali.28@inbox.ru Анотація – у статті проаналізовано наслідки неправильної слабкої підготовки до доїння та вплив збільшення тривалості переддоїльної стимуляції на рефлекс молоковіддачі, продуктивність та здоров’я вимені і...»

«ISSN 1813-6796 ВІСНИК КНУТД 2012 №6 Полімерні, композиційні матеріали та хімічні волокна УДК 675: 532.744 Н. М. РЕЗАНОВА, М. В. ЦЕБРЕНКО, І. А.МЕЛЬНИК, А. В. КОРШУН Київський національний університет технологій та дизайну РЕОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ РОЗПЛАВУ ПЛАСТИФІКОВАНОГО ПОЛІВІНІЛОВОГО СПИРТУ Показано, що пластифікований гліцерином полівініловий спирт є термопластичним полімером. Досліджено вплив добавок гліцерину на закономірності течії його розплаву. Встановлено, що зі збільшенням концентрації...»

«ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЇ ФІЗИКИ НАН УКРАЇНИ На правах рукопису Бугай Олександр Миколайович УДК 543.422 МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ЕЛЕКТРОТЕРМІЧНОЇ АТОМІЗАЦІЇ В АТОМНО-АБСОРБЦІЙНОМУ СПЕКТРОМЕТРІ: КІНЕТИЧНА МОДЕЛЬ З ДВОМА НЕЗАЛЕЖНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ 01.04.01 – фізика приладів, елементів і систем Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Науковий керівник: Рогульський Юрій Володимирович к. ф.-м. н. Суми – 2006 ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 ПРОЦЕСИ В ЕЛЕКТРОТЕРМІЧНІЙ АТОМНОАБСОРБЦІЙНІЙ...»

«Краснейчук А.О., кандидат наук з державного управління, головний спеціаліст ІПДУМС НАДУ Державно-управлінські акценти взаємовідносин України з країнами Європи (на прикладі Румунії і Молдови) Пропонована стаття присвячена проблемам становлення та розвитку державного механізму (президент, парламент, уряд) України, Румунії і Молдови на основі вже існуючих світових та європейських моделей. Гостро стоїть питання відповідності управлінської парадигми запитам суспільства. Проблематичним є впровадження...»

«УДК 616.342-002:616.132.2-005.4 ВПЛИВ АНТИСЕКРЕТОРНОЇ ТЕРАПІЇ НА РІВЕНЬ ГОМОЦИСТЕЇНУ ТА ЛІПІДНИЙ СПЕКТР КРОВІ ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ НА ФОНІ КИСЛОТОЗАЛЕЖНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ (огляд літератури) В. Ф. Орловський, д-р мед. наук, професор; А. В. Жаркова, аспірант, Медичний інститут Сумського державного університету, м. Суми Ішемічна хвороба серця (ІХС) та кислотозалежні захворювання (КЗЗ) верхніх відділів шлунково-кишкового тракту (ШКТ) належать до групи найбільш...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»